commit f591d1a6f16060efdc2dd4dd3639bbf956d86942
parent cc6681f8c80d1af9bf3d258cc760e7dc31892e9b
Author: Oscar Benedito <oscar@oscarbenedito.com>
Date:   Wed,  9 Sep 2020 20:15:18 +0200

version 3.1.0

Diffstat:
Ma11y/assistive-mml.js | 4++--
Ma11y/complexity.js | 4++--
Ma11y/explorer.js | 4++--
Ma11y/semantic-enrich.js | 4++--
Madaptors/liteDOM.js | 4++--
Mcore.js | 4++--
Minput/asciimath.js | 4++--
Minput/mml.js | 4++--
Minput/mml/entities.js | 4++--
Minput/tex-base.js | 4++--
Minput/tex-full.js | 4++--
Minput/tex.js | 4++--
Minput/tex/extensions/action.js | 4++--
Minput/tex/extensions/all-packages.js | 4++--
Minput/tex/extensions/ams.js | 4++--
Minput/tex/extensions/amscd.js | 4++--
Minput/tex/extensions/autoload.js | 4++--
Minput/tex/extensions/bbox.js | 4++--
Minput/tex/extensions/boldsymbol.js | 4++--
Minput/tex/extensions/braket.js | 4++--
Minput/tex/extensions/bussproofs.js | 4++--
Minput/tex/extensions/cancel.js | 4++--
Minput/tex/extensions/color.js | 4++--
Dinput/tex/extensions/colorV2.js | 2--
Ainput/tex/extensions/colorv2.js | 2++
Dinput/tex/extensions/configMacros.js | 2--
Ainput/tex/extensions/configmacros.js | 2++
Minput/tex/extensions/enclose.js | 4++--
Minput/tex/extensions/extpfeil.js | 4++--
Minput/tex/extensions/html.js | 4++--
Minput/tex/extensions/mhchem.js | 4++--
Minput/tex/extensions/newcommand.js | 4++--
Minput/tex/extensions/noerrors.js | 4++--
Minput/tex/extensions/noundefined.js | 4++--
Minput/tex/extensions/physics.js | 4++--
Minput/tex/extensions/require.js | 4++--
Dinput/tex/extensions/tagFormat.js | 2--
Ainput/tex/extensions/tagformat.js | 2++
Ainput/tex/extensions/textmacros.js | 2++
Minput/tex/extensions/unicode.js | 4++--
Minput/tex/extensions/verb.js | 4++--
Mlatest.js | 4++--
Mloader.js | 4++--
Mmml-chtml.js | 4++--
Mmml-svg.js | 4++--
Mnode-main.js | 4++--
Moutput/chtml.js | 4++--
Moutput/chtml/fonts/tex.js | 4++--
Moutput/svg.js | 4++--
Moutput/svg/fonts/tex.js | 4++--
Asre/mathmaps/de.js | 104+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Asre/mathmaps/en.js | 110+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dsre/mathmaps/en/functions/algebra.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/functions/elementary.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/functions/hyperbolic.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/functions/trigonometry.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/greek-capital.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/greek-mathfonts-bold-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/greek-mathfonts-bold.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/greek-mathfonts-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/greek-mathfonts-sans-serif-bold-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/greek-mathfonts-sans-serif-bold.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/greek-scripts.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/greek-small.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/greek-symbols.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/hebrew_letters.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-lower-double-accent.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-lower-normal.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-lower-phonetic.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-lower-single-accent.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-mathfonts-bold-fraktur.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-mathfonts-bold-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-mathfonts-bold-script.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-mathfonts-bold.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-mathfonts-double-struck.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-mathfonts-fraktur.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-mathfonts-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-mathfonts-monospace.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-mathfonts-sans-serif-bold-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-mathfonts-sans-serif-bold.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-mathfonts-sans-serif-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-mathfonts-sans-serif.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-mathfonts-script.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-rest.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-upper-double-accent.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-upper-normal.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/latin-upper-single-accent.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/math_angles.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/math_arrows.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/math_characters.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/math_delimiters.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/math_digits.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/math_geometry.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/math_harpoons.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/math_non_characters.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/math_symbols.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/math_whitespace.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/symbols/other_stars.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/units/energy.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/units/length.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/units/memory.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/units/other.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/units/speed.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/units/temperature.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/units/time.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/units/volume.js | 1-
Dsre/mathmaps/en/units/weight.js | 1-
Asre/mathmaps/es.js | 104+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dsre/mathmaps/es/functions/algebra.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/functions/elementary.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/functions/hyperbolic.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/functions/trigonometry.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/greek-capital.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/greek-mathfonts-bold-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/greek-mathfonts-bold.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/greek-mathfonts-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/greek-mathfonts-sans-serif-bold-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/greek-mathfonts-sans-serif-bold.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/greek-scripts.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/greek-small.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/greek-symbols.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/hebrew_letters.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-lower-double-accent.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-lower-normal.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-lower-phonetic.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-lower-single-accent.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-mathfonts-bold-fraktur.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-mathfonts-bold-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-mathfonts-bold-script.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-mathfonts-bold.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-mathfonts-double-struck.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-mathfonts-fraktur.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-mathfonts-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-mathfonts-monospace.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-mathfonts-sans-serif-bold-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-mathfonts-sans-serif-bold.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-mathfonts-sans-serif-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-mathfonts-sans-serif.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-mathfonts-script.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-rest.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-upper-double-accent.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-upper-normal.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/latin-upper-single-accent.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/math_angles.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/math_arrows.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/math_characters.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/math_delimiters.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/math_digits.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/math_geometry.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/math_harpoons.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/math_non_characters.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/math_symbols.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/math_whitespace.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/symbols/other_stars.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/units/energy.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/units/length.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/units/memory.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/units/other.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/units/speed.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/units/temperature.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/units/time.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/units/volume.js | 1-
Dsre/mathmaps/es/units/weight.js | 1-
Asre/mathmaps/fr.js | 104+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dsre/mathmaps/fr/functions/algebra.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/functions/elementary.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/functions/hyperbolic.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/functions/trigonometry.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/greek-capital.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/greek-mathfonts-bold-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/greek-mathfonts-bold.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/greek-mathfonts-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/greek-mathfonts-sans-serif-bold-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/greek-mathfonts-sans-serif-bold.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/greek-scripts.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/greek-small.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/greek-symbols.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/hebrew_letters.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-lower-double-accent.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-lower-normal.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-lower-phonetic.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-lower-single-accent.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-mathfonts-bold-fraktur.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-mathfonts-bold-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-mathfonts-bold-script.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-mathfonts-bold.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-mathfonts-double-struck.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-mathfonts-fraktur.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-mathfonts-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-mathfonts-monospace.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-mathfonts-sans-serif-bold-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-mathfonts-sans-serif-bold.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-mathfonts-sans-serif-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-mathfonts-sans-serif.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-mathfonts-script.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-rest.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-upper-double-accent.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-upper-normal.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/latin-upper-single-accent.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/math_angles.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/math_arrows.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/math_characters.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/math_delimiters.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/math_digits.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/math_geometry.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/math_harpoons.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/math_non_characters.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/math_symbols.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/math_whitespace.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/symbols/other_stars.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/units/energy.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/units/length.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/units/memory.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/units/other.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/units/speed.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/units/temperature.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/units/time.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/units/volume.js | 1-
Dsre/mathmaps/fr/units/weight.js | 1-
Msre/mathmaps/mathmaps_ie.js | 819+++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------------------------
Asre/mathmaps/nemeth.js | 104+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dsre/mathmaps/nemeth/functions/algebra.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/functions/elementary.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/functions/hyperbolic.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/functions/trigonometry.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/greek-capital.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/greek-mathfonts-bold-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/greek-mathfonts-bold.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/greek-mathfonts-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/greek-mathfonts-sans-serif-bold-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/greek-mathfonts-sans-serif-bold.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/greek-mathfonts.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/greek-scripts.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/greek-small.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/greek-symbols.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/hebrew_letters.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-lower-double-accent.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-lower-normal.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-lower-phonetic.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-lower-single-accent.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-mathfonts-bold-fraktur.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-mathfonts-bold-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-mathfonts-bold-script.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-mathfonts-bold.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-mathfonts-double-struck.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-mathfonts-fraktur.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-mathfonts-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-mathfonts-monospace.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-mathfonts-sans-serif-bold-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-mathfonts-sans-serif-bold.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-mathfonts-sans-serif-italic.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-mathfonts-sans-serif.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-mathfonts-script.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-rest.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-upper-double-accent.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-upper-normal.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/latin-upper-single-accent.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/math_angles.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/math_arrows.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/math_characters.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/math_delimiters.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/math_digits.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/math_geometry.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/math_harpoons.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/math_non_characters.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/math_symbols.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/math_whitespace.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/symbols/other_stars.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/units/energy.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/units/length.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/units/memory.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/units/other.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/units/speed.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/units/temperature.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/units/time.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/units/volume.js | 1-
Dsre/mathmaps/nemeth/units/weight.js | 1-
Asre/sre-node.js | 12++++++++++++
Msre/sre_browser.js | 2507+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------------
Mstartup.js | 4++--
Mtex-chtml-full.js | 4++--
Mtex-chtml.js | 4++--
Mtex-mml-chtml.js | 4++--
Mtex-mml-svg.js | 4++--
Mtex-svg-full.js | 4++--
Mtex-svg.js | 4++--
Mui/menu.js | 4++--
Aui/safe.js | 2++
288 files changed, 2225 insertions(+), 2080 deletions(-)

diff --git a/a11y/assistive-mml.js b/a11y/assistive-mml.js @@ -1 +1 @@ -!function(i){var o={};function n(t){if(o[t])return o[t].exports;var e=o[t]={i:t,l:!1,exports:{}};return i[t].call(e.exports,e,e.exports,n),e.l=!0,e.exports}n.m=i,n.c=o,n.d=function(t,e,i){n.o(t,e)||Object.defineProperty(t,e,{enumerable:!0,get:i})},n.r=function(t){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(t,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0})},n.t=function(e,t){if(1&t&&(e=n(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var i=Object.create(null);if(n.r(i),Object.defineProperty(i,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var o in e)n.d(i,o,function(t){return e[t]}.bind(null,o));return i},n.n=function(t){var e=t&&t.__esModule?function(){return t.default}:function(){return t};return n.d(e,"a",e),e},n.o=function(t,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,e)},n.p="",n(n.s=1)}([function(t,e,i){"use strict";var o,n=this&&this.__extends||(o=function(t,e){return(o=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var i in e)e.hasOwnProperty(i)&&(t[i]=e[i])})(t,e)},function(t,e){function i(){this.constructor=t}o(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(i.prototype=e.prototype,new i)}),s=this&&this.__assign||function(){return(s=Object.assign||function(t){for(var e,i=1,o=arguments.length;i<o;i++)for(var n in e=arguments[i])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,n)&&(t[n]=e[n]);return t}).apply(this,arguments)},r=this&&this.__read||function(t,e){var i="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!i)return t;var o,n,r=i.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(o=r.next()).done;)s.push(o.value)}catch(t){n={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(i=r.return)&&i.call(r)}finally{if(n)throw n.error}}return s},a=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(r(arguments[e]));return t},l=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],i=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&i>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[i++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var u=i(4),p=i(5),c=i(6);function h(t){return n(e,i=t),e.prototype.assistiveMml=function(t){if(!(this.state()>=u.STATE.ASSISTIVEMML)){this.state(u.STATE.ASSISTIVEMML);var e=t.adaptor,i=t.toMML(this.root).replace(/\n */g,"").replace(/<!--.*?-->/g,""),o=e.firstChild(e.body(e.parse(i,"text/html"))),n=e.node("mjx-assistive-mml",{role:"presentation",unselectable:"on",display:this.display?"block":"inline"},[o]);e.setAttribute(this.typesetRoot,"role","presentation"),e.setAttribute(e.firstChild(this.typesetRoot),"aria-hidden","true"),e.setStyle(this.typesetRoot,"position","relative"),e.append(this.typesetRoot,n)}},e;function e(){return null!==i&&i.apply(this,arguments)||this}var i}function f(t){var e,r;return n(i,r=t),i.prototype.toMML=function(t){return this.visitor.visitTree(t)},i.prototype.assistiveMml=function(){var e,t;if(!this.processed.isSet("assistive-mml")){try{for(var i=l(this.math),o=i.next();!o.done;o=i.next())o.value.assistiveMml(this)}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(t=i.return)&&t.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}this.processed.set("assistive-mml")}return this},i.prototype.state=function(t,e){return void 0===e&&(e=!1),r.prototype.state.call(this,t,e),t<u.STATE.ASSISTIVEMML&&this.processed.clear("assistive-mml"),this},(e=i).OPTIONS=s({},t.OPTIONS,{renderActions:c.expandable(s({},t.OPTIONS.renderActions,{assistiveMml:[u.STATE.ASSISTIVEMML]}))}),e.assistiveStyles={"mjx-assistive-mml":{position:"absolute !important",top:"0px",left:"0px",clip:"rect(1px, 1px, 1px, 1px)",padding:"1px 0px 0px 0px !important",border:"0px !important",display:"block !important",width:"auto !important",overflow:"hidden !important","-webkit-touch-callout":"none","-webkit-user-select":"none","-khtml-user-select":"none","-moz-user-select":"none","-ms-user-select":"none","user-select":"none"},'mjx-assistive-mml[display="block"]':{width:"100% !important"}},e;function i(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t[e]=arguments[e];var i=r.apply(this,a(t))||this,o=i.constructor,n=o.ProcessBits;return n.has("assistive-mml")||n.allocate("assistive-mml"),i.visitor=new p.SerializedMmlVisitor(i.mmlFactory),i.options.MathItem=h(i.options.MathItem),"addStyles"in i&&i.addStyles(o.assistiveStyles),i}}u.newState("ASSISTIVEMML",153),e.AssistiveMmlMathItemMixin=h,e.AssistiveMmlMathDocumentMixin=f,e.AssistiveMmlHandler=function(t){return t.documentClass=f(t.documentClass),t}},function(t,e,i){"use strict";i(2);var o=i(0);MathJax.startup&&MathJax.startup.extendHandler(function(t){return(0,o.AssistiveMmlHandler)(t)})},function(t,e,i){"use strict";var o=i(3),n=function(t){{if(t&&t.__esModule)return t;var e={};if(null!=t)for(var i in t)Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,i)&&(e[i]=t[i]);return e.default=t,e}}(i(0));(0,o.combineWithMathJax)({_:{a11y:{"assistive-mml":n}}})},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.combineConfig=MathJax._.components.global.combineConfig,e.combineDefaults=MathJax._.components.global.combineDefaults,e.combineWithMathJax=MathJax._.components.global.combineWithMathJax,e.MathJax=MathJax._.components.global.MathJax},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.protoItem=MathJax._.core.MathItem.protoItem,e.AbstractMathItem=MathJax._.core.MathItem.AbstractMathItem,e.STATE=MathJax._.core.MathItem.STATE,e.newState=MathJax._.core.MathItem.newState},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.DATAMJX=MathJax._.core.MmlTree.SerializedMmlVisitor.DATAMJX,e.SerializedMmlVisitor=MathJax._.core.MmlTree.SerializedMmlVisitor.SerializedMmlVisitor},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.APPEND=MathJax._.util.Options.APPEND,e.REMOVE=MathJax._.util.Options.REMOVE,e.Expandable=MathJax._.util.Options.Expandable,e.expandable=MathJax._.util.Options.expandable,e.makeArray=MathJax._.util.Options.makeArray,e.keys=MathJax._.util.Options.keys,e.copy=MathJax._.util.Options.copy,e.insert=MathJax._.util.Options.insert,e.defaultOptions=MathJax._.util.Options.defaultOptions,e.userOptions=MathJax._.util.Options.userOptions,e.selectOptions=MathJax._.util.Options.selectOptions,e.selectOptionsFromKeys=MathJax._.util.Options.selectOptionsFromKeys,e.separateOptions=MathJax._.util.Options.separateOptions}]);- \ No newline at end of file +!function(t){var e={};function i(n){if(e[n])return e[n].exports;var o=e[n]={i:n,l:!1,exports:{}};return t[n].call(o.exports,o,o.exports,i),o.l=!0,o.exports}i.m=t,i.c=e,i.d=function(t,e,n){i.o(t,e)||Object.defineProperty(t,e,{enumerable:!0,get:n})},i.r=function(t){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(t,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0})},i.t=function(t,e){if(1&e&&(t=i(t)),8&e)return t;if(4&e&&"object"==typeof t&&t&&t.__esModule)return t;var n=Object.create(null);if(i.r(n),Object.defineProperty(n,"default",{enumerable:!0,value:t}),2&e&&"string"!=typeof t)for(var o in t)i.d(n,o,function(e){return t[e]}.bind(null,o));return n},i.n=function(t){var e=t&&t.__esModule?function(){return t.default}:function(){return t};return i.d(e,"a",e),e},i.o=function(t,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,e)},i.p="",i(i.s=5)}([function(t,e,i){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var i in e)e.hasOwnProperty(i)&&(t[i]=e[i])})(t,e)},function(t,e){function i(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(i.prototype=e.prototype,new i)}),r=this&&this.__assign||function(){return(r=Object.assign||function(t){for(var e,i=1,n=arguments.length;i<n;i++)for(var o in e=arguments[i])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},s=this&&this.__read||function(t,e){var i="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!i)return t;var n,o,r=i.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(n=r.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(i=r.return)&&i.call(r)}finally{if(o)throw o.error}}return s},a=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(s(arguments[e]));return t},l=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,i=e&&t[e],n=0;if(i)return i.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AssistiveMmlHandler=e.AssistiveMmlMathDocumentMixin=e.AssistiveMmlMathItemMixin=e.LimitedMmlVisitor=void 0;var u=i(2),c=i(3),p=i(4),h=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),e.prototype.getAttributes=function(e){return t.prototype.getAttributes.call(this,e).replace(/ ?id=".*?"/,"")},e}(c.SerializedMmlVisitor);function m(t){return function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),e.prototype.assistiveMml=function(t,e){if(void 0===e&&(e=!1),!(this.state()>=u.STATE.ASSISTIVEMML)){if(!this.isEscaped&&(t.options.enableAssistiveMml||e)){var i=t.adaptor,n=t.toMML(this.root).replace(/\n */g,"").replace(/<!--.*?-->/g,""),o=i.firstChild(i.body(i.parse(n,"text/html"))),r=i.node("mjx-assistive-mml",{role:"presentation",unselectable:"on",display:this.display?"block":"inline"},[o]);i.setAttribute(this.typesetRoot,"role","presentation"),i.setAttribute(i.firstChild(this.typesetRoot),"aria-hidden","true"),i.setStyle(this.typesetRoot,"position","relative"),i.append(this.typesetRoot,r)}this.state(u.STATE.ASSISTIVEMML)}},e}(t)}function f(t){var e;return(e=function(t){function e(){for(var e=[],i=0;i<arguments.length;i++)e[i]=arguments[i];var n=t.apply(this,a(e))||this,o=n.constructor,r=o.ProcessBits;return r.has("assistive-mml")||r.allocate("assistive-mml"),n.visitor=new h(n.mmlFactory),n.options.MathItem=m(n.options.MathItem),"addStyles"in n&&n.addStyles(o.assistiveStyles),n}return o(e,t),e.prototype.toMML=function(t){return this.visitor.visitTree(t)},e.prototype.assistiveMml=function(){var t,e;if(!this.processed.isSet("assistive-mml")){try{for(var i=l(this.math),n=i.next();!n.done;n=i.next()){n.value.assistiveMml(this)}}catch(e){t={error:e}}finally{try{n&&!n.done&&(e=i.return)&&e.call(i)}finally{if(t)throw t.error}}this.processed.set("assistive-mml")}return this},e.prototype.state=function(e,i){return void 0===i&&(i=!1),t.prototype.state.call(this,e,i),e<u.STATE.ASSISTIVEMML&&this.processed.clear("assistive-mml"),this},e}(t)).OPTIONS=r(r({},t.OPTIONS),{enableAssistiveMml:!0,renderActions:p.expandable(r(r({},t.OPTIONS.renderActions),{assistiveMml:[u.STATE.ASSISTIVEMML]}))}),e.assistiveStyles={"mjx-assistive-mml":{position:"absolute !important",top:"0px",left:"0px",clip:"rect(1px, 1px, 1px, 1px)",padding:"1px 0px 0px 0px !important",border:"0px !important",display:"block !important",width:"auto !important",overflow:"hidden !important","-webkit-touch-callout":"none","-webkit-user-select":"none","-khtml-user-select":"none","-moz-user-select":"none","-ms-user-select":"none","user-select":"none"},'mjx-assistive-mml[display="block"]':{width:"100% !important"}},e}e.LimitedMmlVisitor=h,u.newState("ASSISTIVEMML",153),e.AssistiveMmlMathItemMixin=m,e.AssistiveMmlMathDocumentMixin=f,e.AssistiveMmlHandler=function(t){return t.documentClass=f(t.documentClass),t}},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.isObject=MathJax._.components.global.isObject,e.combineConfig=MathJax._.components.global.combineConfig,e.combineDefaults=MathJax._.components.global.combineDefaults,e.combineWithMathJax=MathJax._.components.global.combineWithMathJax,e.MathJax=MathJax._.components.global.MathJax},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.protoItem=MathJax._.core.MathItem.protoItem,e.AbstractMathItem=MathJax._.core.MathItem.AbstractMathItem,e.STATE=MathJax._.core.MathItem.STATE,e.newState=MathJax._.core.MathItem.newState},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.DATAMJX=MathJax._.core.MmlTree.SerializedMmlVisitor.DATAMJX,e.toEntity=MathJax._.core.MmlTree.SerializedMmlVisitor.toEntity,e.SerializedMmlVisitor=MathJax._.core.MmlTree.SerializedMmlVisitor.SerializedMmlVisitor},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.APPEND=MathJax._.util.Options.APPEND,e.REMOVE=MathJax._.util.Options.REMOVE,e.Expandable=MathJax._.util.Options.Expandable,e.expandable=MathJax._.util.Options.expandable,e.makeArray=MathJax._.util.Options.makeArray,e.keys=MathJax._.util.Options.keys,e.copy=MathJax._.util.Options.copy,e.insert=MathJax._.util.Options.insert,e.defaultOptions=MathJax._.util.Options.defaultOptions,e.userOptions=MathJax._.util.Options.userOptions,e.selectOptions=MathJax._.util.Options.selectOptions,e.selectOptionsFromKeys=MathJax._.util.Options.selectOptionsFromKeys,e.separateOptions=MathJax._.util.Options.separateOptions},function(t,e,i){"use strict";i.r(e);var n=i(1),o=i(0);Object(n.combineWithMathJax)({_:{a11y:{"assistive-mml":o}}}),MathJax.startup&&MathJax.startup.extendHandler((function(t){return Object(o.AssistiveMmlHandler)(t)}))}]);+ \ No newline at end of file diff --git a/a11y/complexity.js b/a11y/complexity.js @@ -1 +1 @@ -!function(o){var i={};function r(t){if(i[t])return i[t].exports;var e=i[t]={i:t,l:!1,exports:{}};return o[t].call(e.exports,e,e.exports,r),e.l=!0,e.exports}r.m=o,r.c=i,r.d=function(t,e,o){r.o(t,e)||Object.defineProperty(t,e,{enumerable:!0,get:o})},r.r=function(t){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(t,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0})},r.t=function(e,t){if(1&t&&(e=r(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var o=Object.create(null);if(r.r(o),Object.defineProperty(o,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var i in e)r.d(o,i,function(t){return e[t]}.bind(null,i));return o},r.n=function(t){var e=t&&t.__esModule?function(){return t.default}:function(){return t};return r.d(e,"a",e),e},r.o=function(t,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,e)},r.p="",r(r.s=6)}([function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.combineConfig=MathJax._.components.global.combineConfig,e.combineDefaults=MathJax._.components.global.combineDefaults,e.combineWithMathJax=MathJax._.components.global.combineWithMathJax,e.MathJax=MathJax._.components.global.MathJax},function(t,e,o){"use strict";var i,r=this&&this.__extends||(i=function(t,e){return(i=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var o in e)e.hasOwnProperty(o)&&(t[o]=e[o])})(t,e)},function(t,e){function o(){this.constructor=t}i(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(o.prototype=e.prototype,new o)}),s=this&&this.__assign||function(){return(s=Object.assign||function(t){for(var e,o=1,i=arguments.length;o<i;o++)for(var r in e=arguments[o])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,r)&&(t[r]=e[r]);return t}).apply(this,arguments)},n=this&&this.__read||function(t,e){var o="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!o)return t;var i,r,n=o.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(i=n.next()).done;)s.push(i.value)}catch(t){r={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(o=n.return)&&o.call(n)}finally{if(r)throw r.error}}return s},l=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(n(arguments[e]));return t},a=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],o=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&o>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[o++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var c=o(8),p=o(2),u=o(3),h=o(5);function d(t,e){return r(o,i=t),o.prototype.complexity=function(t){this.state()<c.STATE.COMPLEXITY&&(this.enrich(t),e(this.root),this.state(c.STATE.COMPLEXITY))},o;function o(){return null!==i&&i.apply(this,arguments)||this}var i}function y(t){var e,n;return r(o,n=t),o.prototype.complexity=function(){var e,t;if(!this.processed.isSet("complexity")){try{for(var o=a(this.math),i=o.next();!i.done;i=o.next())i.value.complexity(this)}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(t=o.return)&&t.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}this.processed.set("complexity")}return this},o.prototype.state=function(t,e){return void 0===e&&(e=!1),n.prototype.state.call(this,t,e),t<c.STATE.COMPLEXITY&&this.processed.clear("complexity"),this},(e=o).OPTIONS=s({},t.OPTIONS,u.ComplexityVisitor.OPTIONS,{ComplexityVisitor:u.ComplexityVisitor,renderActions:h.expandable(s({},t.OPTIONS.renderActions,{complexity:[c.STATE.COMPLEXITY]}))}),e;function o(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t[e]=arguments[e];var o=n.apply(this,l(t))||this,i=o.constructor.ProcessBits;i.has("complexity")||i.allocate("complexity");var r=h.selectOptionsFromKeys(o.options,o.options.ComplexityVisitor.OPTIONS);o.complexityVisitor=new o.options.ComplexityVisitor(o.mmlFactory,r);return o.options.MathItem=d(o.options.MathItem,function(t){return o.complexityVisitor.visitTree(t)}),o}}c.newState("COMPLEXITY",40),e.ComplexityMathItemMixin=d,e.ComplexityMathDocumentMixin=y,e.ComplexityHandler=function(t,e){return void 0===e&&(e=null),!t.documentClass.prototype.enrich&&e&&(t=p.EnrichHandler(t,e)),t.documentClass=y(t.documentClass),t}},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.EnrichedMathItemMixin=MathJax._.a11y["semantic-enrich"].EnrichedMathItemMixin,e.EnrichedMathDocumentMixin=MathJax._.a11y["semantic-enrich"].EnrichedMathDocumentMixin,e.EnrichHandler=MathJax._.a11y["semantic-enrich"].EnrichHandler},function(t,e,o){"use strict";var i,r=this&&this.__extends||(i=function(t,e){return(i=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var o in e)e.hasOwnProperty(o)&&(t[o]=e[o])})(t,e)},function(t,e){function o(){this.constructor=t}i(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(o.prototype=e.prototype,new o)}),l=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],o=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&o>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[o++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var a,n=o(9),s=o(4),c=o(5),p=(a=n.MmlVisitor,r(u,a),u.prototype.visitTree=function(t){a.prototype.visitTree.call(this,t,!0),this.options.makeCollapsible&&this.collapse.makeCollapse(t)},u.prototype.visitNode=function(t,e){if(!t.attributes.get("data-semantic-complexity"))return a.prototype.visitNode.call(this,t,e)},u.prototype.visitDefault=function(t,e){var o;if(t.isToken){var i=t.getText();o=this.complexity.text*i.length+this.complexity.token}else o=this.childrenComplexity(t);return this.setComplexity(t,o,e)},u.prototype.visitMfracNode=function(t,e){var o=this.childrenComplexity(t)*this.complexity.script+this.complexity.fraction;return this.setComplexity(t,o,e)},u.prototype.visitMsqrtNode=function(t,e){var o=this.childrenComplexity(t)+this.complexity.sqrt;return this.setComplexity(t,o,e)},u.prototype.visitMrootNode=function(t,e){var o=this.childrenComplexity(t)+this.complexity.sqrt-(1-this.complexity.script)*this.getComplexity(t.childNodes[1]);return this.setComplexity(t,o,e)},u.prototype.visitMphantomNode=function(t,e){return this.setComplexity(t,this.complexity.phantom,e)},u.prototype.visitMsNode=function(t,e){var o=(t.attributes.get("lquote")+t.getText()+t.attributes.get("rquote")).length*this.complexity.text;return this.setComplexity(t,o,e)},u.prototype.visitMsubsupNode=function(t,e){a.prototype.visitDefault.call(this,t,!0);var o=t.childNodes[t.sub],i=t.childNodes[t.sup],r=t.childNodes[t.base],n=Math.max(o?this.getComplexity(o):0,i?this.getComplexity(i):0)*this.complexity.script;return n+=this.complexity.child*((o?1:0)+(i?1:0)),n+=r?this.getComplexity(r)+this.complexity.child:0,n+=this.complexity.subsup,this.setComplexity(t,n,e)},u.prototype.visitMsubNode=function(t,e){return this.visitMsubsupNode(t,e)},u.prototype.visitMsupNode=function(t,e){return this.visitMsubsupNode(t,e)},u.prototype.visitMunderoverNode=function(t,e){a.prototype.visitDefault.call(this,t,!0);var o=t.childNodes[t.under],i=t.childNodes[t.over],r=t.childNodes[t.base],n=Math.max(o?this.getComplexity(o):0,i?this.getComplexity(i):0)*this.complexity.script;return r&&(n=Math.max(this.getComplexity(r),n)),n+=this.complexity.child*((o?1:0)+(i?1:0)+(r?1:0)),n+=this.complexity.underover,this.setComplexity(t,n,e)},u.prototype.visitMunderNode=function(t,e){return this.visitMunderoverNode(t,e)},u.prototype.visitMoverNode=function(t,e){return this.visitMunderoverNode(t,e)},u.prototype.visitMencloseNode=function(t,e){var o=this.childrenComplexity(t)+this.complexity.enclose;return this.setComplexity(t,o,e)},u.prototype.visitMactionNode=function(t,e){this.childrenComplexity(t);var o=this.getComplexity(t.selected);return this.setComplexity(t,o,e)},u.prototype.visitMsemanticsNode=function(t,e){var o=t.childNodes[0],i=0;return o&&(this.visitNode(o,!0),i=this.getComplexity(o)),this.setComplexity(t,i,e)},u.prototype.visitAnnotationNode=function(t,e){return this.setComplexity(t,this.complexity.xml,e)},u.prototype.visitAnnotation_xmlNode=function(t,e){return this.setComplexity(t,this.complexity.xml,e)},u.prototype.visitMglyphNode=function(t,e){return this.setComplexity(t,this.complexity.glyph,e)},u.prototype.getComplexity=function(t){var e=t.getProperty("collapsedComplexity");return null!=e?e:t.attributes.get("data-semantic-complexity")},u.prototype.setComplexity=function(t,e,o){return o&&(this.options.identifyCollapsible&&(e=this.collapse.check(t,e)),t.attributes.set("data-semantic-complexity",e)),e},u.prototype.childrenComplexity=function(t){var e,o;a.prototype.visitDefault.call(this,t,!0);var i=0;try{for(var r=l(t.childNodes),n=r.next();!n.done;n=r.next()){var s=n.value;i+=this.getComplexity(s)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(o=r.return)&&o.call(r)}finally{if(e)throw e.error}}return 1<t.childNodes.length&&(i+=t.childNodes.length*this.complexity.child),i},u.OPTIONS={identifyCollapsible:!0,makeCollapsible:!0,Collapse:s.Collapse},u);function u(t,e){var o=a.call(this,t)||this;o.complexity={text:.5,token:.5,child:1,script:.8,sqrt:2,subsup:2,underover:2,fraction:2,enclose:2,action:2,phantom:0,xml:2,glyph:2};var i=o.constructor;return o.options=c.userOptions(c.defaultOptions({},i.OPTIONS),e),o.collapse=new o.options.Collapse(o),o.factory=t,o}e.ComplexityVisitor=p},function(t,e,o){"use strict";var a=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],o=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&o>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[o++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i=(n.prototype.check=function(t,e){var o=t.attributes.get("data-semantic-type");return this.collapse.has(o)?this.collapse.get(o).call(this,t,e):this.cutoff.hasOwnProperty(o)?this.defaultCheck(t,e,o):e},n.prototype.defaultCheck=function(t,e,o){var i=t.attributes.get("data-semantic-role"),r=this.cutoff[o];if(("number"==typeof r?r:r[i]||r.value)<e){var n=this.marker[o]||"??",s="string"==typeof n?n:n[i]||n.value;e=this.recordCollapse(t,e,s)}return e},n.prototype.recordCollapse=function(t,e,o){return o="\u25c2"+o+"\u25b8",t.setProperty("collapse-marker",o),t.setProperty("collapse-complexity",e),o.length*this.complexity.complexity.text},n.prototype.unrecordCollapse=function(t){var e=t.getProperty("collapse-complexity");null!=e&&(t.attributes.set("data-semantic-complexity",e),t.removeProperty("collapse-complexity"),t.removeProperty("collapse-marker"))},n.prototype.canUncollapse=function(t,e,o){if(void 0===o&&(o=1),this.splitAttribute(t,"children").length===o){var i=1===t.childNodes.length&&t.childNodes[0].isInferred?t.childNodes[0]:t;if(i&&i.childNodes[e]){var r=i.childNodes[e];if(r.getProperty("collapse-marker"))return r}}return null},n.prototype.uncollapseChild=function(t,e,o,i){void 0===i&&(i=1);var r=this.canUncollapse(e,o,i);return r&&(this.unrecordCollapse(r),r.parent!==e&&r.parent.attributes.set("data-semantic-complexity",void 0),t=this.complexity.visitNode(e,!1)),t},n.prototype.splitAttribute=function(t,e){return(t.attributes.get("data-semantic-"+e)||"").split(/,/)},n.prototype.getText=function(t){var e=this;return t.isToken?t.getText():t.childNodes.map(function(t){return e.getText(t)}).join("")},n.prototype.findChildText=function(t,e){var o=this.findChild(t,e);return this.getText(o.coreMO()||o)},n.prototype.findChild=function(t,e){var o,i;if(!t||t.attributes.get("data-semantic-id")===e)return t;if(!t.isToken)try{for(var r=a(t.childNodes),n=r.next();!n.done;n=r.next()){var s=n.value,l=this.findChild(s,e);if(l)return l}}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(i=r.return)&&i.call(r)}finally{if(o)throw o.error}}return null},n.prototype.makeCollapse=function(t){var e=[];t.walkTree(function(t){t.getProperty("collapse-marker")&&e.push(t)}),this.makeActions(e)},n.prototype.makeActions=function(t){var e,o;try{for(var i=a(t),r=i.next();!r.done;r=i.next()){var n=r.value;this.makeAction(n)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(o=i.return)&&o.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}},n.prototype.makeId=function(){return"mjx-collapse-"+this.idCount++},n.prototype.makeAction=function(t){t.isKind("math")&&(t=this.addMrow(t));var e=this.complexity.factory,o=t.getProperty("collapse-marker"),i=t.parent,r=e.create("maction",{actiontype:"toggle",selection:2,"data-collapsible":!0,id:this.makeId(),"data-semantic-complexity":t.attributes.get("data-semantic-complexity")},[e.create("mtext",{mathcolor:"blue"},[e.create("text").setText(o)])]);r.inheritAttributesFrom(t),t.attributes.set("data-semantic-complexity",t.getProperty("collapse-complexity")),t.removeProperty("collapse-marker"),t.removeProperty("collapse-complexity"),i.replaceChild(r,t),r.appendChild(t)},n.prototype.addMrow=function(t){var e,o,i=this.complexity.factory.create("mrow",null,t.childNodes[0].childNodes);t.childNodes[0].setChildren([i]);var r=t.attributes.getAllAttributes();try{for(var n=a(Object.keys(r)),s=n.next();!s.done;s=n.next()){var l=s.value;"data-semantic-"===l.substr(0,14)&&(i.attributes.set(l,r[l]),delete r[l])}}catch(t){e={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(o=n.return)&&o.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}return i.setProperty("collapse-marker",t.getProperty("collapse-marker")),i.setProperty("collapse-complexity",t.getProperty("collapse-complexity")),t.removeProperty("collapse-marker"),t.removeProperty("collapse-complexity"),i},n.NOCOLLAPSE=1e7,n);function n(t){var r=this;this.cutoff={identifier:3,number:3,text:10,infixop:15,relseq:15,multirel:15,fenced:18,bigop:20,integral:20,fraction:12,sqrt:9,root:12,vector:15,matrix:15,cases:15,superscript:9,subscript:9,subsup:9,punctuated:{endpunct:n.NOCOLLAPSE,startpunct:n.NOCOLLAPSE,value:12}},this.marker={identifier:"x",number:"#",text:"...",appl:{"limit function":"lim",value:"f()"},fraction:"/",sqrt:"\u221a",root:"\u221a",superscript:"\u25fd\u02d9",subscript:"\u25fd.",subsup:"\u25fd:",vector:{binomial:"(:)",determinant:"|:|",value:"\u27e8:\u27e9"},matrix:{squarematrix:"[::]",rowvector:"\u27e8\u22ef\u27e9",columnvector:"\u27e8\u22ee\u27e9",determinant:"|::|",value:"(::)"},cases:"{:",infixop:{addition:"+",subtraction:"\u2212",multiplication:"\u22c5",implicit:"\u22c5",value:"+"},punctuated:{text:"...",value:","}},this.collapse=new Map([["fenced",function(t,e){return(e=r.uncollapseChild(e,t,1))>r.cutoff.fenced&&"leftright"===t.attributes.get("data-semantic-role")&&(e=r.recordCollapse(t,e,r.getText(t.childNodes[0])+r.getText(t.childNodes[t.childNodes.length-1]))),e}],["appl",function(t,e){if(r.canUncollapse(t,2,2)){e=r.complexity.visitNode(t,!1);var o=r.marker.appl,i=o[t.attributes.get("data-semantic-role")]||o.value;e=r.recordCollapse(t,e,i)}return e}],["sqrt",function(t,e){return(e=r.uncollapseChild(e,t,0))>r.cutoff.sqrt&&(e=r.recordCollapse(t,e,r.marker.sqrt)),e}],["root",function(t,e){return(e=r.uncollapseChild(e,t,0,2))>r.cutoff.sqrt&&(e=r.recordCollapse(t,e,r.marker.sqrt)),e}],["enclose",function(t,e){if(1===r.splitAttribute(t,"children").length){var o=r.canUncollapse(t,1);if(o){var i=o.getProperty("collapse-marker");r.unrecordCollapse(o),e=r.recordCollapse(t,r.complexity.visitNode(t,!1),i)}}return e}],["bigop",function(t,e){if(e>r.cutoff.bigop||!t.isKind("mo")){var o=r.splitAttribute(t,"content").pop(),i=r.findChildText(t,o);e=r.recordCollapse(t,e,i)}return e}],["integral",function(t,e){if(e>r.cutoff.integral||!t.isKind("mo")){var o=r.splitAttribute(t,"content").pop(),i=r.findChildText(t,o);e=r.recordCollapse(t,e,i)}return e}],["relseq",function(t,e){if(e>r.cutoff.relseq){var o=r.splitAttribute(t,"content")[0],i=r.findChildText(t,o);e=r.recordCollapse(t,e,i)}return e}],["multirel",function(t,e){if(e>r.cutoff.relseq){var o=r.splitAttribute(t,"content")[0],i=r.findChildText(t,o)+"\u22ef";e=r.recordCollapse(t,e,i)}return e}],["superscript",function(t,e){return(e=r.uncollapseChild(e,t,0,2))>r.cutoff.superscript&&(e=r.recordCollapse(t,e,r.marker.superscript)),e}],["subscript",function(t,e){return(e=r.uncollapseChild(e,t,0,2))>r.cutoff.subscript&&(e=r.recordCollapse(t,e,r.marker.subscript)),e}],["subsup",function(t,e){return(e=r.uncollapseChild(e,t,0,3))>r.cutoff.subsup&&(e=r.recordCollapse(t,e,r.marker.subsup)),e}]]),this.idCount=0,this.complexity=t}e.Collapse=i},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.APPEND=MathJax._.util.Options.APPEND,e.REMOVE=MathJax._.util.Options.REMOVE,e.Expandable=MathJax._.util.Options.Expandable,e.expandable=MathJax._.util.Options.expandable,e.makeArray=MathJax._.util.Options.makeArray,e.keys=MathJax._.util.Options.keys,e.copy=MathJax._.util.Options.copy,e.insert=MathJax._.util.Options.insert,e.defaultOptions=MathJax._.util.Options.defaultOptions,e.userOptions=MathJax._.util.Options.userOptions,e.selectOptions=MathJax._.util.Options.selectOptions,e.selectOptionsFromKeys=MathJax._.util.Options.selectOptionsFromKeys,e.separateOptions=MathJax._.util.Options.separateOptions},function(t,e,o){"use strict";o(7);var i=o(0),r=o(1);MathJax.startup&&(MathJax.startup.extendHandler(function(t){return(0,r.ComplexityHandler)(t)}),(0,i.combineDefaults)(MathJax.config,"options",MathJax.config["a11y/complexity"]||{}))},function(t,e,o){"use strict";var i=o(0),r=c(o(1)),n=c(o(4)),s=c(o(3)),l=c(o(2)),a=c(o(10));function c(t){if(t&&t.__esModule)return t;var e={};if(null!=t)for(var o in t)Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,o)&&(e[o]=t[o]);return e.default=t,e}(0,i.combineWithMathJax)({_:{a11y:{complexity_ts:r,complexity:{collapse:n,visitor:s},"semantic-enrich":l,sre:a}}})},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.protoItem=MathJax._.core.MathItem.protoItem,e.AbstractMathItem=MathJax._.core.MathItem.AbstractMathItem,e.STATE=MathJax._.core.MathItem.STATE,e.newState=MathJax._.core.MathItem.newState},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlVisitor=MathJax._.core.MmlTree.MmlVisitor.MmlVisitor},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.sreReady=MathJax._.a11y.sre.sreReady}]);- \ No newline at end of file +!function(t){var e={};function i(o){if(e[o])return e[o].exports;var r=e[o]={i:o,l:!1,exports:{}};return t[o].call(r.exports,r,r.exports,i),r.l=!0,r.exports}i.m=t,i.c=e,i.d=function(t,e,o){i.o(t,e)||Object.defineProperty(t,e,{enumerable:!0,get:o})},i.r=function(t){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(t,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0})},i.t=function(t,e){if(1&e&&(t=i(t)),8&e)return t;if(4&e&&"object"==typeof t&&t&&t.__esModule)return t;var o=Object.create(null);if(i.r(o),Object.defineProperty(o,"default",{enumerable:!0,value:t}),2&e&&"string"!=typeof t)for(var r in t)i.d(o,r,function(e){return t[e]}.bind(null,r));return o},i.n=function(t){var e=t&&t.__esModule?function(){return t.default}:function(){return t};return i.d(e,"a",e),e},i.o=function(t,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,e)},i.p="",i(i.s=9)}([function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.isObject=MathJax._.components.global.isObject,e.combineConfig=MathJax._.components.global.combineConfig,e.combineDefaults=MathJax._.components.global.combineDefaults,e.combineWithMathJax=MathJax._.components.global.combineWithMathJax,e.MathJax=MathJax._.components.global.MathJax},function(t,e,i){"use strict";var o,r=this&&this.__extends||(o=function(t,e){return(o=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var i in e)e.hasOwnProperty(i)&&(t[i]=e[i])})(t,e)},function(t,e){function i(){this.constructor=t}o(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(i.prototype=e.prototype,new i)}),n=this&&this.__assign||function(){return(n=Object.assign||function(t){for(var e,i=1,o=arguments.length;i<o;i++)for(var r in e=arguments[i])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,r)&&(t[r]=e[r]);return t}).apply(this,arguments)},s=this&&this.__read||function(t,e){var i="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!i)return t;var o,r,n=i.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(o=n.next()).done;)s.push(o.value)}catch(t){r={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(i=n.return)&&i.call(n)}finally{if(r)throw r.error}}return s},l=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(s(arguments[e]));return t},a=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,i=e&&t[e],o=0;if(i)return i.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&o>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[o++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.ComplexityHandler=e.ComplexityMathDocumentMixin=e.ComplexityMathItemMixin=void 0;var c=i(7),p=i(2),u=i(3),h=i(5);function y(t,e){return function(t){function i(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return r(i,t),i.prototype.complexity=function(t,i){void 0===i&&(i=!1),this.state()>=c.STATE.COMPLEXITY||(this.isEscaped||!t.options.enableComplexity&&!i||(this.enrich(t,!0),e(this.root)),this.state(c.STATE.COMPLEXITY))},i}(t)}function d(t){var e;return(e=function(t){function e(){for(var e=[],i=0;i<arguments.length;i++)e[i]=arguments[i];var o=t.apply(this,l(e))||this,r=o.constructor.ProcessBits;r.has("complexity")||r.allocate("complexity");var n=h.selectOptionsFromKeys(o.options,o.options.ComplexityVisitor.OPTIONS);o.complexityVisitor=new o.options.ComplexityVisitor(o.mmlFactory,n);var s=function(t){return o.complexityVisitor.visitTree(t)};return o.options.MathItem=y(o.options.MathItem,s),o}return r(e,t),e.prototype.complexity=function(){var t,e;if(!this.processed.isSet("complexity")){if(this.options.enableComplexity)try{for(var i=a(this.math),o=i.next();!o.done;o=i.next()){o.value.complexity(this)}}catch(e){t={error:e}}finally{try{o&&!o.done&&(e=i.return)&&e.call(i)}finally{if(t)throw t.error}}this.processed.set("complexity")}return this},e.prototype.state=function(e,i){return void 0===i&&(i=!1),t.prototype.state.call(this,e,i),e<c.STATE.COMPLEXITY&&this.processed.clear("complexity"),this},e}(t)).OPTIONS=n(n(n({},t.OPTIONS),u.ComplexityVisitor.OPTIONS),{enableComplexity:!0,ComplexityVisitor:u.ComplexityVisitor,renderActions:h.expandable(n(n({},t.OPTIONS.renderActions),{complexity:[c.STATE.COMPLEXITY]}))}),e}c.newState("COMPLEXITY",40),e.ComplexityMathItemMixin=y,e.ComplexityMathDocumentMixin=d,e.ComplexityHandler=function(t,e){return void 0===e&&(e=null),!t.documentClass.prototype.enrich&&e&&(t=p.EnrichHandler(t,e)),t.documentClass=d(t.documentClass),t}},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.EnrichedMathItemMixin=MathJax._.a11y["semantic-enrich"].EnrichedMathItemMixin,e.EnrichedMathDocumentMixin=MathJax._.a11y["semantic-enrich"].EnrichedMathDocumentMixin,e.EnrichHandler=MathJax._.a11y["semantic-enrich"].EnrichHandler},function(t,e,i){"use strict";var o,r=this&&this.__extends||(o=function(t,e){return(o=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var i in e)e.hasOwnProperty(i)&&(t[i]=e[i])})(t,e)},function(t,e){function i(){this.constructor=t}o(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(i.prototype=e.prototype,new i)}),n=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,i=e&&t[e],o=0;if(i)return i.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&o>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[o++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.ComplexityVisitor=void 0;var s=i(8),l=i(4),a=i(5),c=function(t){function e(e,i){var o=t.call(this,e)||this;o.complexity={text:.5,token:.5,child:1,script:.8,sqrt:2,subsup:2,underover:2,fraction:2,enclose:2,action:2,phantom:0,xml:2,glyph:2};var r=o.constructor;return o.options=a.userOptions(a.defaultOptions({},r.OPTIONS),i),o.collapse=new o.options.Collapse(o),o.factory=e,o}return r(e,t),e.prototype.visitTree=function(e){t.prototype.visitTree.call(this,e,!0),this.options.makeCollapsible&&this.collapse.makeCollapse(e)},e.prototype.visitNode=function(e,i){if(!e.attributes.get("data-semantic-complexity"))return t.prototype.visitNode.call(this,e,i)},e.prototype.visitDefault=function(t,e){var i;if(t.isToken){var o=t.getText();i=this.complexity.text*o.length+this.complexity.token}else i=this.childrenComplexity(t);return this.setComplexity(t,i,e)},e.prototype.visitMfracNode=function(t,e){var i=this.childrenComplexity(t)*this.complexity.script+this.complexity.fraction;return this.setComplexity(t,i,e)},e.prototype.visitMsqrtNode=function(t,e){var i=this.childrenComplexity(t)+this.complexity.sqrt;return this.setComplexity(t,i,e)},e.prototype.visitMrootNode=function(t,e){var i=this.childrenComplexity(t)+this.complexity.sqrt-(1-this.complexity.script)*this.getComplexity(t.childNodes[1]);return this.setComplexity(t,i,e)},e.prototype.visitMphantomNode=function(t,e){return this.setComplexity(t,this.complexity.phantom,e)},e.prototype.visitMsNode=function(t,e){var i=(t.attributes.get("lquote")+t.getText()+t.attributes.get("rquote")).length*this.complexity.text;return this.setComplexity(t,i,e)},e.prototype.visitMsubsupNode=function(e,i){t.prototype.visitDefault.call(this,e,!0);var o=e.childNodes[e.sub],r=e.childNodes[e.sup],n=e.childNodes[e.base],s=Math.max(o?this.getComplexity(o):0,r?this.getComplexity(r):0)*this.complexity.script;return s+=this.complexity.child*((o?1:0)+(r?1:0)),s+=n?this.getComplexity(n)+this.complexity.child:0,s+=this.complexity.subsup,this.setComplexity(e,s,i)},e.prototype.visitMsubNode=function(t,e){return this.visitMsubsupNode(t,e)},e.prototype.visitMsupNode=function(t,e){return this.visitMsubsupNode(t,e)},e.prototype.visitMunderoverNode=function(e,i){t.prototype.visitDefault.call(this,e,!0);var o=e.childNodes[e.under],r=e.childNodes[e.over],n=e.childNodes[e.base],s=Math.max(o?this.getComplexity(o):0,r?this.getComplexity(r):0)*this.complexity.script;return n&&(s=Math.max(this.getComplexity(n),s)),s+=this.complexity.child*((o?1:0)+(r?1:0)+(n?1:0)),s+=this.complexity.underover,this.setComplexity(e,s,i)},e.prototype.visitMunderNode=function(t,e){return this.visitMunderoverNode(t,e)},e.prototype.visitMoverNode=function(t,e){return this.visitMunderoverNode(t,e)},e.prototype.visitMencloseNode=function(t,e){var i=this.childrenComplexity(t)+this.complexity.enclose;return this.setComplexity(t,i,e)},e.prototype.visitMactionNode=function(t,e){this.childrenComplexity(t);var i=this.getComplexity(t.selected);return this.setComplexity(t,i,e)},e.prototype.visitMsemanticsNode=function(t,e){var i=t.childNodes[0],o=0;return i&&(this.visitNode(i,!0),o=this.getComplexity(i)),this.setComplexity(t,o,e)},e.prototype.visitAnnotationNode=function(t,e){return this.setComplexity(t,this.complexity.xml,e)},e.prototype.visitAnnotation_xmlNode=function(t,e){return this.setComplexity(t,this.complexity.xml,e)},e.prototype.visitMglyphNode=function(t,e){return this.setComplexity(t,this.complexity.glyph,e)},e.prototype.getComplexity=function(t){var e=t.getProperty("collapsedComplexity");return null!=e?e:t.attributes.get("data-semantic-complexity")},e.prototype.setComplexity=function(t,e,i){return i&&(this.options.identifyCollapsible&&(e=this.collapse.check(t,e)),t.attributes.set("data-semantic-complexity",e)),e},e.prototype.childrenComplexity=function(e){var i,o;t.prototype.visitDefault.call(this,e,!0);var r=0;try{for(var s=n(e.childNodes),l=s.next();!l.done;l=s.next()){var a=l.value;r+=this.getComplexity(a)}}catch(t){i={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(o=s.return)&&o.call(s)}finally{if(i)throw i.error}}return e.childNodes.length>1&&(r+=e.childNodes.length*this.complexity.child),r},e.OPTIONS={identifyCollapsible:!0,makeCollapsible:!0,Collapse:l.Collapse},e}(s.MmlVisitor);e.ComplexityVisitor=c},function(t,e,i){"use strict";var o=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,i=e&&t[e],o=0;if(i)return i.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&o>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[o++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.Collapse=void 0;var r=function(){function t(e){var i=this;this.cutoff={identifier:3,number:3,text:10,infixop:15,relseq:15,multirel:15,fenced:18,bigop:20,integral:20,fraction:12,sqrt:9,root:12,vector:15,matrix:15,cases:15,superscript:9,subscript:9,subsup:9,punctuated:{endpunct:t.NOCOLLAPSE,startpunct:t.NOCOLLAPSE,value:12}},this.marker={identifier:"x",number:"#",text:"...",appl:{"limit function":"lim",value:"f()"},fraction:"/",sqrt:"\u221a",root:"\u221a",superscript:"\u25fd\u02d9",subscript:"\u25fd.",subsup:"\u25fd:",vector:{binomial:"(:)",determinant:"|:|",value:"\u27e8:\u27e9"},matrix:{squarematrix:"[::]",rowvector:"\u27e8\u22ef\u27e9",columnvector:"\u27e8\u22ee\u27e9",determinant:"|::|",value:"(::)"},cases:"{:",infixop:{addition:"+",subtraction:"\u2212",multiplication:"\u22c5",implicit:"\u22c5",value:"+"},punctuated:{text:"...",value:","}},this.collapse=new Map([["fenced",function(t,e){return(e=i.uncollapseChild(e,t,1))>i.cutoff.fenced&&"leftright"===t.attributes.get("data-semantic-role")&&(e=i.recordCollapse(t,e,i.getText(t.childNodes[0])+i.getText(t.childNodes[t.childNodes.length-1]))),e}],["appl",function(t,e){if(i.canUncollapse(t,2,2)){e=i.complexity.visitNode(t,!1);var o=i.marker.appl,r=o[t.attributes.get("data-semantic-role")]||o.value;e=i.recordCollapse(t,e,r)}return e}],["sqrt",function(t,e){return(e=i.uncollapseChild(e,t,0))>i.cutoff.sqrt&&(e=i.recordCollapse(t,e,i.marker.sqrt)),e}],["root",function(t,e){return(e=i.uncollapseChild(e,t,0,2))>i.cutoff.sqrt&&(e=i.recordCollapse(t,e,i.marker.sqrt)),e}],["enclose",function(t,e){if(1===i.splitAttribute(t,"children").length){var o=i.canUncollapse(t,1);if(o){var r=o.getProperty("collapse-marker");i.unrecordCollapse(o),e=i.recordCollapse(t,i.complexity.visitNode(t,!1),r)}}return e}],["bigop",function(t,e){if(e>i.cutoff.bigop||!t.isKind("mo")){var o=i.splitAttribute(t,"content").pop(),r=i.findChildText(t,o);e=i.recordCollapse(t,e,r)}return e}],["integral",function(t,e){if(e>i.cutoff.integral||!t.isKind("mo")){var o=i.splitAttribute(t,"content").pop(),r=i.findChildText(t,o);e=i.recordCollapse(t,e,r)}return e}],["relseq",function(t,e){if(e>i.cutoff.relseq){var o=i.splitAttribute(t,"content")[0],r=i.findChildText(t,o);e=i.recordCollapse(t,e,r)}return e}],["multirel",function(t,e){if(e>i.cutoff.relseq){var o=i.splitAttribute(t,"content")[0],r=i.findChildText(t,o)+"\u22ef";e=i.recordCollapse(t,e,r)}return e}],["superscript",function(t,e){return(e=i.uncollapseChild(e,t,0,2))>i.cutoff.superscript&&(e=i.recordCollapse(t,e,i.marker.superscript)),e}],["subscript",function(t,e){return(e=i.uncollapseChild(e,t,0,2))>i.cutoff.subscript&&(e=i.recordCollapse(t,e,i.marker.subscript)),e}],["subsup",function(t,e){return(e=i.uncollapseChild(e,t,0,3))>i.cutoff.subsup&&(e=i.recordCollapse(t,e,i.marker.subsup)),e}]]),this.idCount=0,this.complexity=e}return t.prototype.check=function(t,e){var i=t.attributes.get("data-semantic-type");return this.collapse.has(i)?this.collapse.get(i).call(this,t,e):this.cutoff.hasOwnProperty(i)?this.defaultCheck(t,e,i):e},t.prototype.defaultCheck=function(t,e,i){var o=t.attributes.get("data-semantic-role"),r=this.cutoff[i];if(e>("number"==typeof r?r:r[o]||r.value)){var n=this.marker[i]||"??",s="string"==typeof n?n:n[o]||n.value;e=this.recordCollapse(t,e,s)}return e},t.prototype.recordCollapse=function(t,e,i){return i="\u25c2"+i+"\u25b8",t.setProperty("collapse-marker",i),t.setProperty("collapse-complexity",e),i.length*this.complexity.complexity.text},t.prototype.unrecordCollapse=function(t){var e=t.getProperty("collapse-complexity");null!=e&&(t.attributes.set("data-semantic-complexity",e),t.removeProperty("collapse-complexity"),t.removeProperty("collapse-marker"))},t.prototype.canUncollapse=function(t,e,i){if(void 0===i&&(i=1),this.splitAttribute(t,"children").length===i){var o=1===t.childNodes.length&&t.childNodes[0].isInferred?t.childNodes[0]:t;if(o&&o.childNodes[e]){var r=o.childNodes[e];if(r.getProperty("collapse-marker"))return r}}return null},t.prototype.uncollapseChild=function(t,e,i,o){void 0===o&&(o=1);var r=this.canUncollapse(e,i,o);return r&&(this.unrecordCollapse(r),r.parent!==e&&r.parent.attributes.set("data-semantic-complexity",void 0),t=this.complexity.visitNode(e,!1)),t},t.prototype.splitAttribute=function(t,e){return(t.attributes.get("data-semantic-"+e)||"").split(/,/)},t.prototype.getText=function(t){var e=this;return t.isToken?t.getText():t.childNodes.map((function(t){return e.getText(t)})).join("")},t.prototype.findChildText=function(t,e){var i=this.findChild(t,e);return this.getText(i.coreMO()||i)},t.prototype.findChild=function(t,e){var i,r;if(!t||t.attributes.get("data-semantic-id")===e)return t;if(!t.isToken)try{for(var n=o(t.childNodes),s=n.next();!s.done;s=n.next()){var l=s.value,a=this.findChild(l,e);if(a)return a}}catch(t){i={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(i)throw i.error}}return null},t.prototype.makeCollapse=function(t){var e=[];t.walkTree((function(t){t.getProperty("collapse-marker")&&e.push(t)})),this.makeActions(e)},t.prototype.makeActions=function(t){var e,i;try{for(var r=o(t),n=r.next();!n.done;n=r.next()){var s=n.value;this.makeAction(s)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(i=r.return)&&i.call(r)}finally{if(e)throw e.error}}},t.prototype.makeId=function(){return"mjx-collapse-"+this.idCount++},t.prototype.makeAction=function(t){t.isKind("math")&&(t=this.addMrow(t));var e=this.complexity.factory,i=t.getProperty("collapse-marker"),o=t.parent,r=e.create("maction",{actiontype:"toggle",selection:2,"data-collapsible":!0,id:this.makeId(),"data-semantic-complexity":t.attributes.get("data-semantic-complexity")},[e.create("mtext",{mathcolor:"blue"},[e.create("text").setText(i)])]);r.inheritAttributesFrom(t),t.attributes.set("data-semantic-complexity",t.getProperty("collapse-complexity")),t.removeProperty("collapse-marker"),t.removeProperty("collapse-complexity"),o.replaceChild(r,t),r.appendChild(t)},t.prototype.addMrow=function(t){var e,i,r=this.complexity.factory.create("mrow",null,t.childNodes[0].childNodes);t.childNodes[0].setChildren([r]);var n=t.attributes.getAllAttributes();try{for(var s=o(Object.keys(n)),l=s.next();!l.done;l=s.next()){var a=l.value;"data-semantic-"===a.substr(0,14)&&(r.attributes.set(a,n[a]),delete n[a])}}catch(t){e={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(i=s.return)&&i.call(s)}finally{if(e)throw e.error}}return r.setProperty("collapse-marker",t.getProperty("collapse-marker")),r.setProperty("collapse-complexity",t.getProperty("collapse-complexity")),t.removeProperty("collapse-marker"),t.removeProperty("collapse-complexity"),r},t.NOCOLLAPSE=1e7,t}();e.Collapse=r},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.APPEND=MathJax._.util.Options.APPEND,e.REMOVE=MathJax._.util.Options.REMOVE,e.Expandable=MathJax._.util.Options.Expandable,e.expandable=MathJax._.util.Options.expandable,e.makeArray=MathJax._.util.Options.makeArray,e.keys=MathJax._.util.Options.keys,e.copy=MathJax._.util.Options.copy,e.insert=MathJax._.util.Options.insert,e.defaultOptions=MathJax._.util.Options.defaultOptions,e.userOptions=MathJax._.util.Options.userOptions,e.selectOptions=MathJax._.util.Options.selectOptions,e.selectOptionsFromKeys=MathJax._.util.Options.selectOptionsFromKeys,e.separateOptions=MathJax._.util.Options.separateOptions},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.sreReady=MathJax._.a11y.sre.sreReady},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.protoItem=MathJax._.core.MathItem.protoItem,e.AbstractMathItem=MathJax._.core.MathItem.AbstractMathItem,e.STATE=MathJax._.core.MathItem.STATE,e.newState=MathJax._.core.MathItem.newState},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlVisitor=MathJax._.core.MmlTree.MmlVisitor.MmlVisitor},function(t,e,i){"use strict";i.r(e);var o=i(0),r=i(1),n=i(4),s=i(3),l=i(2),a=i(6);Object(o.combineWithMathJax)({_:{a11y:{complexity_ts:r,complexity:{collapse:n,visitor:s},"semantic-enrich":l,sre:a}}}),MathJax.startup&&(MathJax.startup.extendHandler((function(t){return Object(r.ComplexityHandler)(t)})),Object(o.combineDefaults)(MathJax.config,"options",MathJax.config["a11y/complexity"]||{}))}]);+ \ No newline at end of file diff --git a/a11y/explorer.js b/a11y/explorer.js @@ -1 +1 @@ -!function(o){var r={};function i(t){if(r[t])return r[t].exports;var e=r[t]={i:t,l:!1,exports:{}};return o[t].call(e.exports,e,e.exports,i),e.l=!0,e.exports}i.m=o,i.c=r,i.d=function(t,e,o){i.o(t,e)||Object.defineProperty(t,e,{enumerable:!0,get:o})},i.r=function(t){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(t,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0})},i.t=function(e,t){if(1&t&&(e=i(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var o=Object.create(null);if(i.r(o),Object.defineProperty(o,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var r in e)i.d(o,r,function(t){return e[t]}.bind(null,r));return o},i.n=function(t){var e=t&&t.__esModule?function(){return t.default}:function(){return t};return i.d(e,"a",e),e},i.o=function(t,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,e)},i.p="",i(i.s=8)}([function(t,e,o){"use strict";var s=this&&this.__read||function(t,e){var o="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!o)return t;var r,i,n=o.call(t),a=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(r=n.next()).done;)a.push(r.value)}catch(t){i={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(o=n.return)&&o.call(n)}finally{if(i)throw i.error}}return a},n=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(s(arguments[e]));return t},l=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],o=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&o>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[o++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var r=(i.stopEvent=function(t){t.preventDefault?t.preventDefault():t.returnValue=!1,t.stopImmediatePropagation?t.stopImmediatePropagation():t.stopPropagation&&t.stopPropagation(),t.cancelBubble=!0},i.create=function(t,e,o){for(var r=[],i=3;i<arguments.length;i++)r[i-3]=arguments[i];return new(this.bind.apply(this,n([void 0,t,e,o],r)))},i.prototype.Events=function(){return this.events},Object.defineProperty(i.prototype,"active",{get:function(){return this._active},set:function(t){this._active=t},enumerable:!0,configurable:!0}),i.prototype.Attach=function(){this.AddEvents()},i.prototype.Detach=function(){this.RemoveEvents()},i.prototype.Start=function(){this.highlighter=this.getHighlighter(),this.active=!0},i.prototype.Stop=function(){this.active&&(this.region.Clear(),this.region.Hide(),this.active=!1)},i.prototype.AddEvents=function(){var e,t;try{for(var o=l(this.events),r=o.next();!r.done;r=o.next()){var i=s(r.value,2),n=i[0],a=i[1];this.node.addEventListener(n,a)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(t=o.return)&&t.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}},i.prototype.RemoveEvents=function(){var e,t;try{for(var o=l(this.events),r=o.next();!r.done;r=o.next()){var i=s(r.value,2),n=i[0],a=i[1];this.node.removeEventListener(n,a)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(t=o.return)&&t.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}},i.prototype.Update=function(t){void 0===t&&(t=!1)},i.prototype.getHighlighter=function(){var t=this.document.options.a11y,e={color:t.foregroundColor.toLowerCase(),alpha:t.foregroundOpacity},o={color:t.backgroundColor.toLowerCase(),alpha:t.backgroundOpacity};return sre.HighlighterFactory.highlighter(o,e,{renderer:this.document.outputJax.name,browser:"v3"})},i.prototype.stopEvent=function(t){this.stoppable&&i.stopEvent(t)},i);function i(t,e,o){for(var r=[],i=3;i<arguments.length;i++)r[i-3]=arguments[i];this.document=t,this.region=e,this.node=o,this.stoppable=!0,this.events=[],this.highlighter=this.getHighlighter(),this._active=!1}e.AbstractExplorer=r},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.sreReady=MathJax._.a11y.sre.sreReady},function(t,e,o){"use strict";var r,i,n,a,s=this&&this.__extends||(r=function(t,e){return(r=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var o in e)e.hasOwnProperty(o)&&(t[o]=e[o])})(t,e)},function(t,e){function o(){this.constructor=t}r(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(o.prototype=e.prototype,new o)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var l=o(15);o(1);var h=(c.prototype.AddStyles=function(){if(!this.CLASS.styleAdded){var t=this.document.adaptor.node("style");t.innerHTML=this.CLASS.style.cssText,this.document.adaptor.head(this.document.adaptor.document).appendChild(t),this.CLASS.styleAdded=!0}},c.prototype.AddElement=function(){var t=this.document.adaptor.node("div");t.classList.add(this.CLASS.className),t.style.backgroundColor="white",this.div=t,this.inner=this.document.adaptor.node("div"),this.div.appendChild(this.inner),this.document.adaptor.body(this.document.adaptor.document).appendChild(this.div)},c.prototype.Show=function(t,e){this.position(t),this.highlight(e),this.div.classList.add(this.CLASS.className+"_Show")},c.prototype.Hide=function(){this.div.classList.remove(this.CLASS.className+"_Show")},c.prototype.stackRegions=function(t){for(var e=t.getBoundingClientRect(),o=0,r=Number.POSITIVE_INFINITY,i=this.document.adaptor.document.getElementsByClassName(this.CLASS.className+"_Show"),n=0,a=void 0;a=i[n];n++)a!==this.div&&(o=Math.max(a.getBoundingClientRect().bottom,o),r=Math.min(a.getBoundingClientRect().left,r));var s=(o||e.bottom+10)+window.pageYOffset,l=(r<Number.POSITIVE_INFINITY?r:e.left)+window.pageXOffset;this.div.style.top=s+"px",this.div.style.left=l+"px"},c.styleAdded=!1,c);function c(t){this.document=t,this.CLASS=this.constructor,this.AddStyles(),this.AddElement()}e.AbstractRegion=h;var p,u=(s(d,p=h),d.prototype.Clear=function(){},d.prototype.Update=function(){},d.prototype.Hide=function(){},d.prototype.Show=function(){},d.prototype.AddElement=function(){},d.prototype.AddStyles=function(){},d.prototype.position=function(){},d.prototype.highlight=function(t){},d);function d(){return null!==p&&p.apply(this,arguments)||this}e.DummyRegion=u;var f,y=(s(v,f=h),v.prototype.Clear=function(){this.Update(""),this.inner.style.top="",this.inner.style.backgroundColor=""},v.prototype.Update=function(t){this.inner.textContent="",this.inner.textContent=t},v.prototype.position=function(t){this.stackRegions(t)},v.prototype.highlight=function(t){var e=t.colorString();this.inner.style.backgroundColor=e.background,this.inner.style.color=e.foreground},v);function v(){return null!==f&&f.apply(this,arguments)||this}e.StringRegion=y;var g,m=(s(x,g=y),x.className="MJX_ToolTip",x.style=new l.CssStyles(((i={})["."+x.className]={position:"absolute",display:"inline-block",height:"1px",width:"1px"},i["."+x.className+"_Show"]={width:"auto",height:"auto",opacity:1,"text-align":"center","border-radius":"6px",padding:"0px 0px","border-bottom":"1px dotted black",position:"absolute","z-index":202},i)),x);function x(){return null!==g&&g.apply(this,arguments)||this}e.ToolTip=m;var b,_=(s(M,b=y),M.className="MJX_LiveRegion",M.style=new l.CssStyles(((n={})["."+M.className]={position:"absolute",top:"0",height:"1px",width:"1px",padding:"1px",overflow:"hidden"},n["."+M.className+"_Show"]={top:"0",position:"absolute",width:"auto",height:"auto",padding:"0px 0px",opacity:1,"z-index":"202",left:0,right:0,margin:"0 auto","background-color":"rgba(0, 0, 255, 0.2)","box-shadow":"0px 10px 20px #888",border:"2px solid #CCCCCC"},n)),M);function M(t){var e=b.call(this,t)||this;return e.document=t,e.div.setAttribute("aria-live","assertive"),e}e.LiveRegion=_;var S,w=(s(O,S=h),O.prototype.position=function(t){var e,o=t.getBoundingClientRect(),r=this.div.getBoundingClientRect(),i=o.left+o.width/2-r.width/2;switch(i=i<0?0:i,i+=window.pageXOffset,this.document.options.a11y.align){case"top":e=o.top-r.height-10;break;case"bottom":e=o.bottom+10;break;case"center":default:e=o.top+o.height/2-r.height/2}e=(e+=window.pageYOffset)<0?0:e,this.div.style.top=e+"px",this.div.style.left=i+"px"},O.prototype.highlight=function(t){if(!this.inner.firstChild||this.inner.firstChild.hasAttribute("sre-highlight")){var e=t.colorString();this.inner.style.backgroundColor=e.background,this.inner.style.color=e.foreground}},O.prototype.Show=function(t,e){this.div.style.fontSize=this.document.options.a11y.magnify,this.Update(t),S.prototype.Show.call(this,t,e)},O.prototype.Clear=function(){this.inner.textContent="",this.inner.style.top="",this.inner.style.backgroundColor=""},O.prototype.Update=function(t){this.Clear();var e=this.cloneNode(t);this.inner.appendChild(e)},O.prototype.cloneNode=function(t){var e=t.cloneNode(!0);if("MJX-CONTAINER"!==e.nodeName){"g"!==e.nodeName&&(e.style.marginLeft=e.style.marginRight="0");for(var o=t;o&&"MJX-CONTAINER"!==o.nodeName;)o=o.parentNode;if("MJX-MATH"!==e.nodeName&&"svg"!==e.nodeName&&"svg"===(e=o.firstChild.cloneNode(!1).appendChild(e).parentNode).nodeName){e.firstChild.setAttribute("transform","matrix(1 0 0 -1 0 0)");var r=parseFloat(e.getAttribute("viewBox").split(/ /)[2]),i=parseFloat(e.getAttribute("width")),n=t.getBBox(),a=n.x,s=n.y,l=n.width,h=n.height;e.setAttribute("viewBox",[a,-(s+h),l,h].join(" ")),e.removeAttribute("style"),e.setAttribute("width",i/r*l+"ex"),e.setAttribute("height",i/r*h+"ex"),o.setAttribute("sre-highlight","false")}(e=o.cloneNode(!1).appendChild(e).parentNode).style.margin="0"}return e},O.className="MJX_HoverRegion",O.style=new l.CssStyles(((a={})["."+O.className]={position:"absolute",height:"1px",width:"1px",padding:"1px",overflow:"hidden"},a["."+O.className+"_Show"]={position:"absolute",width:"max-content",height:"auto",padding:"0px 0px",opacity:1,"z-index":"202",margin:"0 auto","background-color":"rgba(0, 0, 255, 0.2)","box-shadow":"0px 10px 20px #888",border:"2px solid #CCCCCC"},a)),O);function O(t){var e=S.call(this,t)||this;return e.document=t,e.inner.style.lineHeight="0",e}e.HoverRegion=w},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.combineConfig=MathJax._.components.global.combineConfig,e.combineDefaults=MathJax._.components.global.combineDefaults,e.combineWithMathJax=MathJax._.components.global.combineWithMathJax,e.MathJax=MathJax._.components.global.MathJax},function(t,e,o){"use strict";var r,i=this&&this.__extends||(r=function(t,e){return(r=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var o in e)e.hasOwnProperty(o)&&(t[o]=e[o])})(t,e)},function(t,e){function o(){this.constructor=t}r(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(o.prototype=e.prototype,new o)}),n=this&&this.__assign||function(){return(n=Object.assign||function(t){for(var e,o=1,r=arguments.length;o<r;o++)for(var i in e=arguments[o])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,i)&&(t[i]=e[i]);return t}).apply(this,arguments)},h=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],o=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&o>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[o++],done:!t}}}},c=this&&this.__read||function(t,e){var o="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!o)return t;var r,i,n=o.call(t),a=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(r=n.next()).done;)a.push(r.value)}catch(t){i={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(o=n.return)&&o.call(n)}finally{if(i)throw i.error}}return a},p=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(c(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var l=o(10),a=o(11),s=o(12),u=o(13),d=o(14),f=o(5),y=o(6),v=o(7),g=o(2);function m(t,r){return i(e,s=t),e.prototype.explorable=function(t){if(!(this.state()>=l.STATE.EXPLORER)){var e=this.typesetRoot,o=r(this.root);this.savedId&&(this.typesetRoot.setAttribute("sre-explorer-id",this.savedId),this.savedId=null),this.explorers=function(t,e,o){var r,i,n={};try{for(var a=h(Object.keys(b)),s=a.next();!s.done;s=a.next()){var l=s.value;n[l]=b[l](t,e,o)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(i=a.return)&&i.call(a)}finally{if(r)throw r.error}}return n}(t,e,o),this.attachExplorers(t),this.state(l.STATE.EXPLORER)}},e.prototype.attachExplorers=function(t){var e,o;this.attached=[];try{for(var r=h(Object.keys(this.explorers)),i=r.next();!i.done;i=r.next()){var n=i.value,a=this.explorers[n];t.options.a11y[n]?(a.Attach(),this.attached.push(a)):a.Detach()}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(o=r.return)&&o.call(r)}finally{if(e)throw e.error}}this.addExplorers(this.attached)},e.prototype.rerender=function(t,e){var o,r;void 0===e&&(e=l.STATE.RERENDER),this.savedId=this.typesetRoot.getAttribute("sre-explorer-id"),this.refocus=window.document.activeElement===this.typesetRoot;try{for(var i=h(this.attached),n=i.next();!n.done;n=i.next()){var a=n.value;a.active&&(this.restart=!0,a.Stop())}}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}s.prototype.rerender.call(this,t,e)},e.prototype.updateDocument=function(t){s.prototype.updateDocument.call(this,t),this.refocus&&this.typesetRoot.focus(),this.restart&&this.attached.forEach(function(t){return t.Start()}),this.refocus=this.restart=!1},e.prototype.addExplorers=function(t){var e,o;if(!(t.length<=1)){var r=null;try{for(var i=h(this.attached),n=i.next();!n.done;n=i.next()){var a=n.value;a instanceof f.AbstractKeyExplorer&&(a.stoppable=!1,r=a)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(o=i.return)&&o.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}r&&(r.stoppable=!0)}},e;function e(){var t=null!==s&&s.apply(this,arguments)||this;return t.explorers={},t.attached=[],t.restart=!1,t.refocus=!1,t.savedId=null,t}var s}function x(t){var e,a;return i(o,a=t),o.prototype.explorable=function(){var e,t;if(!this.processed.isSet("explorer")){try{for(var o=h(this.math),r=o.next();!r.done;r=o.next())r.value.explorable(this)}catch(t){e={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(t=o.return)&&t.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}this.processed.set("explorer")}return this},o.prototype.state=function(t,e){return void 0===e&&(e=!1),a.prototype.state.call(this,t,e),t<l.STATE.EXPLORER&&this.processed.clear("explorer"),this},(e=o).OPTIONS=n({},t.OPTIONS,{enrichSpeech:"shallow",renderActions:s.expandable(n({},t.OPTIONS.renderActions,{explorable:[l.STATE.EXPLORER]})),a11y:{align:"top",backgroundColor:"Blue",backgroundOpacity:.2,braille:!1,flame:!1,foregroundColor:"Black",foregroundOpacity:1,highlight:"None",hover:!1,infoPrefix:!1,infoRole:!1,infoType:!1,keyMagnifier:!1,magnification:"None",magnify:"400%",mouseMagnifier:!1,speech:!0,speechRules:"mathspeak-default",subtitles:!0,treeColoring:!1,viewBraille:!1}}),e;function o(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t[e]=arguments[e];var o=a.apply(this,p(t))||this,r=o.constructor.ProcessBits;r.has("explorer")||r.allocate("explorer");var i,n=new u.SerializedMmlVisitor(o.mmlFactory);return o.options.MathItem=m(o.options.MathItem,function(t){return n.visitTree(t)}),o.explorerRegions=(i=o,{speechRegion:new g.LiveRegion(i),brailleRegion:new g.LiveRegion(i),magnifier:new g.HoverRegion(i),tooltip1:new g.ToolTip(i),tooltip2:new g.ToolTip(i),tooltip3:new g.ToolTip(i)}),o}}l.newState("EXPLORER",160),e.ExplorerMathItemMixin=m,e.ExplorerMathDocumentMixin=x,e.ExplorerHandler=function(t,e){return void 0===e&&(e=null),!t.documentClass.prototype.enrich&&e&&(t=a.EnrichHandler(t,e)),t.documentClass=x(t.documentClass),t};var b={speech:function(t,e){for(var o,r=[],i=2;i<arguments.length;i++)r[i-2]=arguments[i];var n=(o=f.SpeechExplorer).create.apply(o,p([t,t.explorerRegions.speechRegion,e],r)),a=c(t.options.a11y.speechRules.split("-"),2),s=a[0],l=a[1];return n.speechGenerator.setOptions({locale:"en",domain:s,style:l,modality:"speech"}),n.showRegion="subtitles",n},braille:function(t,e){for(var o,r=[],i=2;i<arguments.length;i++)r[i-2]=arguments[i];var n=(o=f.SpeechExplorer).create.apply(o,p([t,t.explorerRegions.brailleRegion,e],r));return n.speechGenerator.setOptions({locale:"nemeth",domain:"default",style:"default",modality:"braille"}),n.showRegion="viewBraille",n},keyMagnifier:function(t,e){for(var o,r=[],i=2;i<arguments.length;i++)r[i-2]=arguments[i];return(o=f.Magnifier).create.apply(o,p([t,t.explorerRegions.magnifier,e],r))},mouseMagnifier:function(t,e){for(var o=[],r=2;r<arguments.length;r++)o[r-2]=arguments[r];return y.ContentHoverer.create(t,t.explorerRegions.magnifier,e,function(t){return t.hasAttribute("data-semantic-type")},function(t){return t})},hover:function(t,e){for(var o=[],r=2;r<arguments.length;r++)o[r-2]=arguments[r];return y.FlameHoverer.create(t,null,e)},infoType:function(t,e){for(var o=[],r=2;r<arguments.length;r++)o[r-2]=arguments[r];return y.ValueHoverer.create(t,t.explorerRegions.tooltip1,e,function(t){return t.hasAttribute("data-semantic-type")},function(t){return t.getAttribute("data-semantic-type")})},infoRole:function(t,e){for(var o=[],r=2;r<arguments.length;r++)o[r-2]=arguments[r];return y.ValueHoverer.create(t,t.explorerRegions.tooltip2,e,function(t){return t.hasAttribute("data-semantic-role")},function(t){return t.getAttribute("data-semantic-role")})},infoPrefix:function(t,e){for(var o=[],r=2;r<arguments.length;r++)o[r-2]=arguments[r];return y.ValueHoverer.create(t,t.explorerRegions.tooltip3,e,function(t){return t.hasAttribute("data-semantic-prefix")},function(t){return t.getAttribute("data-semantic-prefix")})},flame:function(t,e){for(var o=[],r=2;r<arguments.length;r++)o[r-2]=arguments[r];return v.FlameColorer.create(t,null,e)},treeColoring:function(t,e){for(var o=[],r=2;r<arguments.length;r++)o[r-2]=arguments[r];return v.TreeColorer.create.apply(v.TreeColorer,p([t,null,e],o))}};function _(t,e,o){switch(e){case"magnification":switch(o){case"None":t.options.a11y.magnification=o,t.options.a11y.keyMagnifier=!1,t.options.a11y.mouseMagnifier=!1;break;case"Keyboard":t.options.a11y.magnification=o,t.options.a11y.keyMagnifier=!0,t.options.a11y.mouseMagnifier=!1;break;case"Mouse":t.options.a11y.magnification=o,t.options.a11y.keyMagnifier=!1,t.options.a11y.mouseMagnifier=!0}break;case"highlight":switch(o){case"None":t.options.a11y.highlight=o,t.options.a11y.hover=!1,t.options.a11y.flame=!1;break;case"Hover":t.options.a11y.highlight=o,t.options.a11y.hover=!0,t.options.a11y.flame=!1;break;case"Flame":t.options.a11y.highlight=o,t.options.a11y.hover=!1,t.options.a11y.flame=!0}break;default:t.options.a11y[e]=o}}e.setA11yOptions=function(t,e){var o,r;for(var i in e)void 0!==t.options.a11y[i]&&_(t,i,e[i]);try{for(var n=h(t.math),a=n.next();!a.done;a=n.next()){a.value.attachExplorers(t)}}catch(t){o={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(o)throw o.error}}},e.setA11yOption=_;d.MJContextMenu.DynamicSubmenus.set("Clearspeak",function(t,e){var o=sre.ClearspeakPreferences.smartPreferences(t.mathItem,"en");return ContextMenu.SubMenu.parse({items:o,id:"Clearspeak"},e)})},function(t,e,o){"use strict";var r,i=this&&this.__extends||(r=function(t,e){return(r=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var o in e)e.hasOwnProperty(o)&&(t[o]=e[o])})(t,e)},function(t,e){function o(){this.constructor=t}r(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(o.prototype=e.prototype,new o)}),n=this&&this.__read||function(t,e){var o="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!o)return t;var r,i,n=o.call(t),a=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(r=n.next()).done;)a.push(r.value)}catch(t){i={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(o=n.return)&&o.call(n)}finally{if(i)throw i.error}}return a};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var a,s=o(0),l=o(1),h=(a=s.AbstractExplorer,i(c,a),c.prototype.FocusIn=function(t){},c.prototype.FocusOut=function(t){this.Stop()},c.prototype.Update=function(t){void 0===t&&(t=!1),(this.active||t)&&(this.highlighter.unhighlight(),this.highlighter.highlight(this.walker.getFocus(!0).getNodes()))},c.prototype.Attach=function(){a.prototype.Attach.call(this),this.oldIndex=this.node.tabIndex,this.node.tabIndex=1,this.node.setAttribute("role","application")},c.prototype.Detach=function(){this.node.tabIndex=this.oldIndex,this.oldIndex=null,this.node.removeAttribute("role"),a.prototype.Detach.call(this)},c.prototype.Stop=function(){this.active&&(this.highlighter.unhighlight(),this.walker.deactivate()),a.prototype.Stop.call(this)},c);function c(){var t=null!==a&&a.apply(this,arguments)||this;return t.events=a.prototype.Events.call(t).concat([["keydown",t.KeyDown.bind(t)],["focusin",t.FocusIn.bind(t)],["focusout",t.FocusOut.bind(t)]]),t.oldIndex=null,t}e.AbstractKeyExplorer=h;var p,u=(i(d,p=h),d.prototype.Start=function(){var t=this;if(!this.init)return this.init=!0,void l.sreReady.then(function(){t.Speech(t.walker),t.Start()}).catch(function(t){return console.log(t.message)});p.prototype.Start.call(this);var e=this.getOptions();this.speechGenerator=sre.SpeechGeneratorFactory.generator("Direct"),this.speechGenerator.setOptions(e),this.walker=sre.WalkerFactory.walker("table",this.node,this.speechGenerator,this.highlighter,this.mml),this.walker.activate(),this.Update(),this.document.options.a11y[this.showRegion]&&this.region.Show(this.node,this.highlighter),this.restarted=!0},d.prototype.Update=function(t){void 0===t&&(t=!1),p.prototype.Update.call(this,t),this.region.Update(this.walker.speech());var e=this.speechGenerator.getOptions();"speech"===e.modality&&(this.document.options.a11y.speechRules=e.domain+"-"+e.style)},d.prototype.Speech=function(t){t.speech(),this.node.setAttribute("hasspeech","true"),this.Update(),this.restarted&&this.document.options.a11y[this.showRegion]&&this.region.Show(this.node,this.highlighter)},d.prototype.KeyDown=function(t){var e=t.keyCode;return 27===e?(this.Stop(),void this.stopEvent(t)):this.active?(this.Move(e),void this.stopEvent(t)):void((32===e&&t.shiftKey||13===e)&&(this.Start(),this.stopEvent(t)))},d.prototype.Move=function(t){this.walker.move(t),this.Update()},d.prototype.initWalker=function(){this.speechGenerator=sre.SpeechGeneratorFactory.generator("Tree");var t=sre.WalkerFactory.walker("dummy",this.node,this.speechGenerator,this.highlighter,this.mml);this.walker=t},d.prototype.getOptions=function(){var t=this.speechGenerator.getOptions(),e=n(this.document.options.a11y.speechRules.split("-"),2),o=e[0],r=e[1];return"speech"!==t.modality||t.domain===o&&t.style===r||(t.domain=o,t.style=r,this.walker.update(t)),t},d);function d(t,e,o,r){var i=p.call(this,t,e,o)||this;return i.document=t,i.region=e,i.node=o,i.mml=r,i.showRegion="subtitles",i.init=!1,i.restarted=!1,i.initWalker(),i}e.SpeechExplorer=u;var f,y=(i(v,f=h),v.prototype.Update=function(t){void 0===t&&(t=!1),f.prototype.Update.call(this,t),this.showFocus()},v.prototype.Start=function(){f.prototype.Start.call(this),this.region.Show(this.node,this.highlighter),this.walker.activate(),this.Update()},v.prototype.showFocus=function(){var t=this.walker.getFocus().getNodes()[0];this.region.Show(t,this.highlighter)},v.prototype.Move=function(t){this.walker.move(t)&&this.Update()},v.prototype.KeyDown=function(t){var e=t.keyCode;return 27===e?(this.Stop(),void this.stopEvent(t)):this.active&&13!==e?(this.Move(e),void this.stopEvent(t)):void((32===e&&t.shiftKey||13===e)&&(this.Start(),this.stopEvent(t)))},v);function v(t,e,o,r){var i=f.call(this,t,e,o)||this;return i.document=t,i.region=e,i.node=o,i.mml=r,i.walker=sre.WalkerFactory.walker("table",i.node,sre.SpeechGeneratorFactory.generator("Dummy"),i.highlighter,i.mml),i}e.Magnifier=y},function(t,e,o){"use strict";var r,i=this&&this.__extends||(r=function(t,e){return(r=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var o in e)e.hasOwnProperty(o)&&(t[o]=e[o])})(t,e)},function(t,e){function o(){this.constructor=t}r(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(o.prototype=e.prototype,new o)}),n=this&&this.__read||function(t,e){var o="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!o)return t;var r,i,n=o.call(t),a=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(r=n.next()).done;)a.push(r.value)}catch(t){i={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(o=n.return)&&o.call(n)}finally{if(i)throw i.error}}return a};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var a,s=o(2),l=o(0),h=(a=l.AbstractExplorer,i(c,a),c.prototype.MouseOver=function(t){this.Start()},c.prototype.MouseOut=function(t){this.Stop()},c);function c(){var t=null!==a&&a.apply(this,arguments)||this;return t.events=a.prototype.Events.call(t).concat([["mouseover",t.MouseOver.bind(t)],["mouseout",t.MouseOut.bind(t)]]),t}e.AbstractMouseExplorer=h;var p,u=(i(d,p=h),d.prototype.MouseOut=function(t){t.clientX===this.coord[0]&&t.clientY===this.coord[1]||(this.highlighter.unhighlight(),this.region.Hide(),p.prototype.MouseOut.call(this,t))},d.prototype.MouseOver=function(t){p.prototype.MouseOver.call(this,t);var e=t.target;this.coord=[t.clientX,t.clientY];var o=n(this.getNode(e),2),r=o[0],i=o[1];r&&(this.highlighter.unhighlight(),this.highlighter.highlight([r]),this.region.Update(i),this.region.Show(r,this.highlighter))},d.prototype.getNode=function(t){for(var e=t;t&&t!==this.node;){if(this.nodeQuery(t))return[t,this.nodeAccess(t)];t=t.parentNode}for(t=e;t;){if(this.nodeQuery(t))return[t,this.nodeAccess(t)];var o=t.childNodes[0];t=o&&"defs"===o.tagName?t.childNodes[1]:o}return[null,null]},d);function d(t,e,o,r,i){var n=p.call(this,t,e,o)||this;return n.document=t,n.region=e,n.node=o,n.nodeQuery=r,n.nodeAccess=i,n}e.Hoverer=u;var f,y=(i(v,f=u),v);function v(){return null!==f&&f.apply(this,arguments)||this}e.ValueHoverer=y;var g,m=(i(x,g=u),x);function x(){return null!==g&&g.apply(this,arguments)||this}e.ContentHoverer=m;var b,_=(i(M,b=u),M);function M(t,e,o){var r=b.call(this,t,new s.DummyRegion(t),o,function(t){return r.highlighter.isMactionNode(t)},function(t){})||this;return r.document=t,r.node=o,r}e.FlameHoverer=_},function(t,e,o){"use strict";var r,i=this&&this.__extends||(r=function(t,e){return(r=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var o in e)e.hasOwnProperty(o)&&(t[o]=e[o])})(t,e)},function(t,e){function o(){this.constructor=t}r(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(o.prototype=e.prototype,new o)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var n,a=o(0),s=(n=a.AbstractExplorer,i(l,n),l.prototype.Attach=function(){n.prototype.Attach.call(this),this.Start()},l.prototype.Detach=function(){this.Stop(),n.prototype.Detach.call(this)},l);function l(t,e,o,r){var i=n.call(this,t,null,o)||this;return i.document=t,i.region=e,i.node=o,i.mml=r,i.stoppable=!1,i}e.AbstractTreeExplorer=s;var h,c=(i(p,h=s),p.prototype.Start=function(){this.active||(this.active=!0,this.highlighter.highlightAll(this.node))},p.prototype.Stop=function(){this.active&&this.highlighter.unhighlightAll(this.node),this.active=!1},p);function p(){return null!==h&&h.apply(this,arguments)||this}e.FlameColorer=c;var u,d=(i(f,u=s),f.prototype.Start=function(){if(!this.active){this.active=!0;var t=sre.SpeechGeneratorFactory.generator("Color");this.node.hasAttribute("hasforegroundcolor")||(t.generateSpeech(this.node,this.mml),this.node.setAttribute("hasforegroundcolor","true")),this.highlighter.colorizeAll(this.node)}},f.prototype.Stop=function(){this.active&&this.highlighter.uncolorizeAll(this.node),this.active=!1},f);function f(){return null!==u&&u.apply(this,arguments)||this}e.TreeColorer=d},function(t,e,o){"use strict";o(9);o(3);var r=o(4);MathJax.startup&&MathJax.startup.extendHandler(function(t){return(0,r.ExplorerHandler)(t)})},function(t,e,o){"use strict";var r=o(3),i=p(o(4)),n=p(o(0)),a=p(o(5)),s=p(o(6)),l=p(o(2)),h=p(o(7)),c=p(o(1));function p(t){if(t&&t.__esModule)return t;var e={};if(null!=t)for(var o in t)Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,o)&&(e[o]=t[o]);return e.default=t,e}(0,r.combineWithMathJax)({_:{a11y:{explorer_ts:i,explorer:{Explorer:n,KeyExplorer:a,MouseExplorer:s,Region:l,TreeExplorer:h},sre:c}}})},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.protoItem=MathJax._.core.MathItem.protoItem,e.AbstractMathItem=MathJax._.core.MathItem.AbstractMathItem,e.STATE=MathJax._.core.MathItem.STATE,e.newState=MathJax._.core.MathItem.newState},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.EnrichedMathItemMixin=MathJax._.a11y["semantic-enrich"].EnrichedMathItemMixin,e.EnrichedMathDocumentMixin=MathJax._.a11y["semantic-enrich"].EnrichedMathDocumentMixin,e.EnrichHandler=MathJax._.a11y["semantic-enrich"].EnrichHandler},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.APPEND=MathJax._.util.Options.APPEND,e.REMOVE=MathJax._.util.Options.REMOVE,e.Expandable=MathJax._.util.Options.Expandable,e.expandable=MathJax._.util.Options.expandable,e.makeArray=MathJax._.util.Options.makeArray,e.keys=MathJax._.util.Options.keys,e.copy=MathJax._.util.Options.copy,e.insert=MathJax._.util.Options.insert,e.defaultOptions=MathJax._.util.Options.defaultOptions,e.userOptions=MathJax._.util.Options.userOptions,e.selectOptions=MathJax._.util.Options.selectOptions,e.selectOptionsFromKeys=MathJax._.util.Options.selectOptionsFromKeys,e.separateOptions=MathJax._.util.Options.separateOptions},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.DATAMJX=MathJax._.core.MmlTree.SerializedMmlVisitor.DATAMJX,e.SerializedMmlVisitor=MathJax._.core.MmlTree.SerializedMmlVisitor.SerializedMmlVisitor},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MJContextMenu=MathJax._.ui.menu.MJContextMenu.MJContextMenu},function(t,e,o){"use strict";var h=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],o=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&o>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[o++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var r=(Object.defineProperty(i.prototype,"cssText",{get:function(){return this.getStyleString()},enumerable:!0,configurable:!0}),i.prototype.addStyles=function(t){var e,o;if(t)try{for(var r=h(Object.keys(t)),i=r.next();!i.done;i=r.next()){var n=i.value;this.styles[n]||(this.styles[n]={}),Object.assign(this.styles[n],t[n])}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(o=r.return)&&o.call(r)}finally{if(e)throw e.error}}},i.prototype.removeStyles=function(){for(var e,t,o=[],r=0;r<arguments.length;r++)o[r]=arguments[r];try{for(var i=h(o),n=i.next();!n.done;n=i.next()){var a=n.value;delete this.styles[a]}}catch(t){e={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(t=i.return)&&t.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}},i.prototype.clear=function(){this.styles={}},i.prototype.getStyleString=function(){var e,t,o=Object.keys(this.styles),r=new Array(o.length),i=0;try{for(var n=h(o),a=n.next();!a.done;a=n.next()){var s=a.value;r[i++]=s+" {\n"+this.getStyleDefString(this.styles[s])+"\n}"}}catch(t){e={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(t=n.return)&&t.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}return r.join("\n\n")},i.prototype.getStyleDefString=function(t){var e,o,r=Object.keys(t),i=new Array(r.length),n=0;try{for(var a=h(r),s=a.next();!s.done;s=a.next()){var l=s.value;i[n++]=" "+l+": "+t[l]+";"}}catch(t){e={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(o=a.return)&&o.call(a)}finally{if(e)throw e.error}}return i.join("\n")},i);function i(t){void 0===t&&(t=null),this.styles={},this.addStyles(t)}e.CssStyles=r}]);- \ No newline at end of file +!function(t){var e={};function o(r){if(e[r])return e[r].exports;var n=e[r]={i:r,l:!1,exports:{}};return t[r].call(n.exports,n,n.exports,o),n.l=!0,n.exports}o.m=t,o.c=e,o.d=function(t,e,r){o.o(t,e)||Object.defineProperty(t,e,{enumerable:!0,get:r})},o.r=function(t){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(t,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0})},o.t=function(t,e){if(1&e&&(t=o(t)),8&e)return t;if(4&e&&"object"==typeof t&&t&&t.__esModule)return t;var r=Object.create(null);if(o.r(r),Object.defineProperty(r,"default",{enumerable:!0,value:t}),2&e&&"string"!=typeof t)for(var n in t)o.d(r,n,function(e){return t[e]}.bind(null,n));return r},o.n=function(t){var e=t&&t.__esModule?function(){return t.default}:function(){return t};return o.d(e,"a",e),e},o.o=function(t,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,e)},o.p="",o(o.s=14)}([function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.sreReady=MathJax._.a11y.sre.sreReady},function(t,e,o){"use strict";var r=this&&this.__read||function(t,e){var o="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!o)return t;var r,n,i=o.call(t),a=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(r=i.next()).done;)a.push(r.value)}catch(t){n={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(o=i.return)&&o.call(i)}finally{if(n)throw n.error}}return a},n=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(r(arguments[e]));return t},i=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,o=e&&t[e],r=0;if(o)return o.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractExplorer=void 0,o(0);var a=function(){function t(t,e,o){for(var r=[],n=3;n<arguments.length;n++)r[n-3]=arguments[n];this.document=t,this.region=e,this.node=o,this.stoppable=!0,this.events=[],this.highlighter=this.getHighlighter(),this._active=!1}return t.stopEvent=function(t){t.preventDefault?t.preventDefault():t.returnValue=!1,t.stopImmediatePropagation?t.stopImmediatePropagation():t.stopPropagation&&t.stopPropagation(),t.cancelBubble=!0},t.create=function(t,e,o){for(var r=[],i=3;i<arguments.length;i++)r[i-3]=arguments[i];var a=new(this.bind.apply(this,n([void 0,t,e,o],r)));return a},t.prototype.Events=function(){return this.events},Object.defineProperty(t.prototype,"active",{get:function(){return this._active},set:function(t){this._active=t},enumerable:!1,configurable:!0}),t.prototype.Attach=function(){this.AddEvents()},t.prototype.Detach=function(){this.RemoveEvents()},t.prototype.Start=function(){this.highlighter=this.getHighlighter(),this.active=!0},t.prototype.Stop=function(){this.active&&(this.region.Clear(),this.region.Hide(),this.active=!1)},t.prototype.AddEvents=function(){var t,e;try{for(var o=i(this.events),n=o.next();!n.done;n=o.next()){var a=r(n.value,2),s=a[0],l=a[1];this.node.addEventListener(s,l)}}catch(e){t={error:e}}finally{try{n&&!n.done&&(e=o.return)&&e.call(o)}finally{if(t)throw t.error}}},t.prototype.RemoveEvents=function(){var t,e;try{for(var o=i(this.events),n=o.next();!n.done;n=o.next()){var a=r(n.value,2),s=a[0],l=a[1];this.node.removeEventListener(s,l)}}catch(e){t={error:e}}finally{try{n&&!n.done&&(e=o.return)&&e.call(o)}finally{if(t)throw t.error}}},t.prototype.Update=function(t){void 0===t&&(t=!1)},t.prototype.getHighlighter=function(){var t=this.document.options.a11y,e={color:t.foregroundColor.toLowerCase(),alpha:t.foregroundOpacity/100},o={color:t.backgroundColor.toLowerCase(),alpha:t.backgroundOpacity/100};return sre.HighlighterFactory.highlighter(o,e,{renderer:this.document.outputJax.name,browser:"v3"})},t.prototype.stopEvent=function(e){this.stoppable&&t.stopEvent(e)},t}();e.AbstractExplorer=a},function(t,e,o){"use strict";var r,n,i,a,s=this&&this.__extends||(r=function(t,e){return(r=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var o in e)e.hasOwnProperty(o)&&(t[o]=e[o])})(t,e)},function(t,e){function o(){this.constructor=t}r(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(o.prototype=e.prototype,new o)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.HoverRegion=e.LiveRegion=e.ToolTip=e.StringRegion=e.DummyRegion=e.AbstractRegion=void 0;var l=o(13);o(0);var c=function(){function t(t){this.document=t,this.CLASS=this.constructor,this.AddStyles(),this.AddElement()}return t.prototype.AddStyles=function(){if(!this.CLASS.styleAdded){var t=this.document.adaptor.node("style");t.innerHTML=this.CLASS.style.cssText,this.document.adaptor.head(this.document.adaptor.document).appendChild(t),this.CLASS.styleAdded=!0}},t.prototype.AddElement=function(){var t=this.document.adaptor.node("div");t.classList.add(this.CLASS.className),t.style.backgroundColor="white",this.div=t,this.inner=this.document.adaptor.node("div"),this.div.appendChild(this.inner),this.document.adaptor.body(this.document.adaptor.document).appendChild(this.div)},t.prototype.Show=function(t,e){this.position(t),this.highlight(e),this.div.classList.add(this.CLASS.className+"_Show")},t.prototype.Hide=function(){this.div.classList.remove(this.CLASS.className+"_Show")},t.prototype.stackRegions=function(t){for(var e=t.getBoundingClientRect(),o=0,r=Number.POSITIVE_INFINITY,n=this.document.adaptor.document.getElementsByClassName(this.CLASS.className+"_Show"),i=0,a=void 0;a=n[i];i++)a!==this.div&&(o=Math.max(a.getBoundingClientRect().bottom,o),r=Math.min(a.getBoundingClientRect().left,r));var s=(o||e.bottom+10)+window.pageYOffset,l=(r<Number.POSITIVE_INFINITY?r:e.left)+window.pageXOffset;this.div.style.top=s+"px",this.div.style.left=l+"px"},t.styleAdded=!1,t}();e.AbstractRegion=c;var h=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return s(e,t),e.prototype.Clear=function(){},e.prototype.Update=function(){},e.prototype.Hide=function(){},e.prototype.Show=function(){},e.prototype.AddElement=function(){},e.prototype.AddStyles=function(){},e.prototype.position=function(){},e.prototype.highlight=function(t){},e}(c);e.DummyRegion=h;var u=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return s(e,t),e.prototype.Clear=function(){this.Update(""),this.inner.style.top="",this.inner.style.backgroundColor=""},e.prototype.Update=function(t){this.inner.textContent="",this.inner.textContent=t},e.prototype.position=function(t){this.stackRegions(t)},e.prototype.highlight=function(t){var e=t.colorString();this.inner.style.backgroundColor=e.background,this.inner.style.color=e.foreground},e}(c);e.StringRegion=u;var p=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return s(e,t),e.className="MJX_ToolTip",e.style=new l.CssStyles(((n={})["."+e.className]={position:"absolute",display:"inline-block",height:"1px",width:"1px"},n["."+e.className+"_Show"]={width:"auto",height:"auto",opacity:1,"text-align":"center","border-radius":"6px",padding:"0px 0px","border-bottom":"1px dotted black",position:"absolute","z-index":202},n)),e}(u);e.ToolTip=p;var d=function(t){function e(e){var o=t.call(this,e)||this;return o.document=e,o.div.setAttribute("aria-live","assertive"),o}return s(e,t),e.className="MJX_LiveRegion",e.style=new l.CssStyles(((i={})["."+e.className]={position:"absolute",top:"0",height:"1px",width:"1px",padding:"1px",overflow:"hidden"},i["."+e.className+"_Show"]={top:"0",position:"absolute",width:"auto",height:"auto",padding:"0px 0px",opacity:1,"z-index":"202",left:0,right:0,margin:"0 auto","background-color":"rgba(0, 0, 255, 0.2)","box-shadow":"0px 10px 20px #888",border:"2px solid #CCCCCC"},i)),e}(u);e.LiveRegion=d;var f=function(t){function e(e){var o=t.call(this,e)||this;return o.document=e,o.inner.style.lineHeight="0",o}return s(e,t),e.prototype.position=function(t){var e,o=t.getBoundingClientRect(),r=this.div.getBoundingClientRect(),n=o.left+o.width/2-r.width/2;switch(n=n<0?0:n,n+=window.pageXOffset,this.document.options.a11y.align){case"top":e=o.top-r.height-10;break;case"bottom":e=o.bottom+10;break;case"center":default:e=o.top+o.height/2-r.height/2}e=(e+=window.pageYOffset)<0?0:e,this.div.style.top=e+"px",this.div.style.left=n+"px"},e.prototype.highlight=function(t){if(!this.inner.firstChild||this.inner.firstChild.hasAttribute("sre-highlight")){var e=t.colorString();this.inner.style.backgroundColor=e.background,this.inner.style.color=e.foreground}},e.prototype.Show=function(e,o){this.div.style.fontSize=this.document.options.a11y.magnify,this.Update(e),t.prototype.Show.call(this,e,o)},e.prototype.Clear=function(){this.inner.textContent="",this.inner.style.top="",this.inner.style.backgroundColor=""},e.prototype.Update=function(t){this.Clear();var e=this.cloneNode(t);this.inner.appendChild(e)},e.prototype.cloneNode=function(t){var e=t.cloneNode(!0);if("MJX-CONTAINER"!==e.nodeName){"g"!==e.nodeName&&(e.style.marginLeft=e.style.marginRight="0");for(var o=t;o&&"MJX-CONTAINER"!==o.nodeName;)o=o.parentNode;if("MJX-MATH"!==e.nodeName&&"svg"!==e.nodeName)if("svg"===(e=o.firstChild.cloneNode(!1).appendChild(e).parentNode).nodeName){e.firstChild.setAttribute("transform","matrix(1 0 0 -1 0 0)");var r=parseFloat(e.getAttribute("viewBox").split(/ /)[2]),n=parseFloat(e.getAttribute("width")),i=t.getBBox(),a=i.x,s=i.y,l=i.width,c=i.height;e.setAttribute("viewBox",[a,-(s+c),l,c].join(" ")),e.removeAttribute("style"),e.setAttribute("width",n/r*l+"ex"),e.setAttribute("height",n/r*c+"ex"),o.setAttribute("sre-highlight","false")}(e=o.cloneNode(!1).appendChild(e).parentNode).style.margin="0"}return e},e.className="MJX_HoverRegion",e.style=new l.CssStyles(((a={})["."+e.className]={position:"absolute",height:"1px",width:"1px",padding:"1px",overflow:"hidden"},a["."+e.className+"_Show"]={position:"absolute",width:"max-content",height:"auto",padding:"0px 0px",opacity:1,"z-index":"202",margin:"0 auto","background-color":"rgba(0, 0, 255, 0.2)","box-shadow":"0px 10px 20px #888",border:"2px solid #CCCCCC"},a)),e}(c);e.HoverRegion=f},function(t,e,o){"use strict";var r,n=this&&this.__extends||(r=function(t,e){return(r=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var o in e)e.hasOwnProperty(o)&&(t[o]=e[o])})(t,e)},function(t,e){function o(){this.constructor=t}r(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(o.prototype=e.prototype,new o)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,o=1,r=arguments.length;o<r;o++)for(var n in e=arguments[o])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,n)&&(t[n]=e[n]);return t}).apply(this,arguments)},a=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,o=e&&t[e],r=0;if(o)return o.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")},s=this&&this.__read||function(t,e){var o="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!o)return t;var r,n,i=o.call(t),a=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(r=i.next()).done;)a.push(r.value)}catch(t){n={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(o=i.return)&&o.call(i)}finally{if(n)throw n.error}}return a},l=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(s(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.setA11yOption=e.setA11yOptions=e.ExplorerHandler=e.ExplorerMathDocumentMixin=e.ExplorerMathItemMixin=void 0;var c=o(8),h=o(9),u=o(10),p=o(11),d=o(12),f=o(5),y=o(6),v=o(7),g=o(2);function m(t,e){return function(t){function o(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.explorers={},e.attached=[],e.restart=!1,e.refocus=!1,e.savedId=null,e}return n(o,t),o.prototype.explorable=function(t,o){if(void 0===o&&(o=!1),!(this.state()>=c.STATE.EXPLORER)){if(!this.isEscaped&&(t.options.enableExplorer||o)){var r=this.typesetRoot,n=e(this.root);this.savedId&&(this.typesetRoot.setAttribute("sre-explorer-id",this.savedId),this.savedId=null),this.explorers=function(t,e,o){var r,n,i={};try{for(var s=a(Object.keys(_)),l=s.next();!l.done;l=s.next()){var c=l.value;i[c]=_[c](t,e,o)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(n=s.return)&&n.call(s)}finally{if(r)throw r.error}}return i}(t,r,n),this.attachExplorers(t)}this.state(c.STATE.EXPLORER)}},o.prototype.attachExplorers=function(t){var e,o;this.attached=[];try{for(var r=a(Object.keys(this.explorers)),n=r.next();!n.done;n=r.next()){var i=n.value,s=this.explorers[i];t.options.a11y[i]?(s.Attach(),this.attached.push(s)):s.Detach()}}catch(t){e={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(o=r.return)&&o.call(r)}finally{if(e)throw e.error}}this.addExplorers(this.attached)},o.prototype.rerender=function(e,o){var r,n;void 0===o&&(o=c.STATE.RERENDER),this.savedId=this.typesetRoot.getAttribute("sre-explorer-id"),this.refocus=window.document.activeElement===this.typesetRoot;try{for(var i=a(this.attached),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var l=s.value;l.active&&(this.restart=!0,l.Stop())}}catch(t){r={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(n=i.return)&&n.call(i)}finally{if(r)throw r.error}}t.prototype.rerender.call(this,e,o)},o.prototype.updateDocument=function(e){t.prototype.updateDocument.call(this,e),this.refocus&&this.typesetRoot.focus(),this.restart&&this.attached.forEach((function(t){return t.Start()})),this.refocus=this.restart=!1},o.prototype.addExplorers=function(t){var e,o;if(!(t.length<=1)){var r=null;try{for(var n=a(this.attached),i=n.next();!i.done;i=n.next()){var s=i.value;s instanceof f.AbstractKeyExplorer&&(s.stoppable=!1,r=s)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(o=n.return)&&o.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}r&&(r.stoppable=!0)}},o}(t)}function b(t){var e;return(e=function(t){function e(){for(var e=[],o=0;o<arguments.length;o++)e[o]=arguments[o];var r=t.apply(this,l(e))||this,n=r.constructor.ProcessBits;n.has("explorer")||n.allocate("explorer");var i=new p.SerializedMmlVisitor(r.mmlFactory),a=function(t){return i.visitTree(t)};return r.options.MathItem=m(r.options.MathItem,a),r.explorerRegions=x(r),r}return n(e,t),e.prototype.explorable=function(){var t,e;if(!this.processed.isSet("explorer")){if(this.options.enableExplorer)try{for(var o=a(this.math),r=o.next();!r.done;r=o.next()){r.value.explorable(this)}}catch(e){t={error:e}}finally{try{r&&!r.done&&(e=o.return)&&e.call(o)}finally{if(t)throw t.error}}this.processed.set("explorer")}return this},e.prototype.state=function(e,o){return void 0===o&&(o=!1),t.prototype.state.call(this,e,o),e<c.STATE.EXPLORER&&this.processed.clear("explorer"),this},e}(t)).OPTIONS=i(i({},t.OPTIONS),{enrichSpeech:"shallow",enableExplorer:!0,renderActions:u.expandable(i(i({},t.OPTIONS.renderActions),{explorable:[c.STATE.EXPLORER]})),a11y:{align:"top",backgroundColor:"Blue",backgroundOpacity:20,braille:!1,flame:!1,foregroundColor:"Black",foregroundOpacity:100,highlight:"None",hover:!1,infoPrefix:!1,infoRole:!1,infoType:!1,keyMagnifier:!1,locale:"en",magnification:"None",magnify:"400%",mouseMagnifier:!1,speech:!0,speechRules:"mathspeak-default",subtitles:!0,treeColoring:!1,viewBraille:!1}}),e}function x(t){return{speechRegion:new g.LiveRegion(t),brailleRegion:new g.LiveRegion(t),magnifier:new g.HoverRegion(t),tooltip1:new g.ToolTip(t),tooltip2:new g.ToolTip(t),tooltip3:new g.ToolTip(t)}}c.newState("EXPLORER",160),e.ExplorerMathItemMixin=m,e.ExplorerMathDocumentMixin=b,e.ExplorerHandler=function(t,e){return void 0===e&&(e=null),!t.documentClass.prototype.enrich&&e&&(t=h.EnrichHandler(t,e)),t.documentClass=b(t.documentClass),t};var _={speech:function(t,e){for(var o,r=[],n=2;n<arguments.length;n++)r[n-2]=arguments[n];var i=(o=f.SpeechExplorer).create.apply(o,l([t,t.explorerRegions.speechRegion,e],r)),a=s(t.options.a11y.speechRules.split("-"),2),c=a[0],h=a[1];return i.speechGenerator.setOptions({locale:t.options.a11y.locale,domain:c,style:h,modality:"speech",cache:!1}),i.showRegion="subtitles",i},braille:function(t,e){for(var o,r=[],n=2;n<arguments.length;n++)r[n-2]=arguments[n];var i=(o=f.SpeechExplorer).create.apply(o,l([t,t.explorerRegions.brailleRegion,e],r));return i.speechGenerator.setOptions({locale:"nemeth",domain:"default",style:"default",modality:"braille"}),i.showRegion="viewBraille",i},keyMagnifier:function(t,e){for(var o,r=[],n=2;n<arguments.length;n++)r[n-2]=arguments[n];return(o=f.Magnifier).create.apply(o,l([t,t.explorerRegions.magnifier,e],r))},mouseMagnifier:function(t,e){for(var o=[],r=2;r<arguments.length;r++)o[r-2]=arguments[r];return y.ContentHoverer.create(t,t.explorerRegions.magnifier,e,(function(t){return t.hasAttribute("data-semantic-type")}),(function(t){return t}))},hover:function(t,e){for(var o=[],r=2;r<arguments.length;r++)o[r-2]=arguments[r];return y.FlameHoverer.create(t,null,e)},infoType:function(t,e){for(var o=[],r=2;r<arguments.length;r++)o[r-2]=arguments[r];return y.ValueHoverer.create(t,t.explorerRegions.tooltip1,e,(function(t){return t.hasAttribute("data-semantic-type")}),(function(t){return t.getAttribute("data-semantic-type")}))},infoRole:function(t,e){for(var o=[],r=2;r<arguments.length;r++)o[r-2]=arguments[r];return y.ValueHoverer.create(t,t.explorerRegions.tooltip2,e,(function(t){return t.hasAttribute("data-semantic-role")}),(function(t){return t.getAttribute("data-semantic-role")}))},infoPrefix:function(t,e){for(var o=[],r=2;r<arguments.length;r++)o[r-2]=arguments[r];return y.ValueHoverer.create(t,t.explorerRegions.tooltip3,e,(function(t){return t.hasAttribute("data-semantic-prefix")}),(function(t){return t.getAttribute("data-semantic-prefix")}))},flame:function(t,e){for(var o=[],r=2;r<arguments.length;r++)o[r-2]=arguments[r];return v.FlameColorer.create(t,null,e)},treeColoring:function(t,e){for(var o=[],r=2;r<arguments.length;r++)o[r-2]=arguments[r];return v.TreeColorer.create.apply(v.TreeColorer,l([t,null,e],o))}};function M(t,e,o){switch(e){case"magnification":switch(o){case"None":t.options.a11y.magnification=o,t.options.a11y.keyMagnifier=!1,t.options.a11y.mouseMagnifier=!1;break;case"Keyboard":t.options.a11y.magnification=o,t.options.a11y.keyMagnifier=!0,t.options.a11y.mouseMagnifier=!1;break;case"Mouse":t.options.a11y.magnification=o,t.options.a11y.keyMagnifier=!1,t.options.a11y.mouseMagnifier=!0}break;case"highlight":switch(o){case"None":t.options.a11y.highlight=o,t.options.a11y.hover=!1,t.options.a11y.flame=!1;break;case"Hover":t.options.a11y.highlight=o,t.options.a11y.hover=!0,t.options.a11y.flame=!1;break;case"Flame":t.options.a11y.highlight=o,t.options.a11y.hover=!1,t.options.a11y.flame=!0}break;default:t.options.a11y[e]=o}}e.setA11yOptions=function(t,e){var o,r;for(var n in e)void 0!==t.options.a11y[n]&&M(t,n,e[n]);try{for(var i=a(t.math),s=i.next();!s.done;s=i.next()){s.value.attachExplorers(t)}}catch(t){o={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}},e.setA11yOption=M;var S={},O=function(t,e){var o,r,n=sre.ClearspeakPreferences.getLocalePreferences()[e];if(!n){var i=t.findID("Accessibility","Speech","Clearspeak");return i&&i.disable(),null}!function(t,e){var o,r,n=t.pool.lookup("speechRules"),i=function(e){if(S[e])return"continue";t.factory.get("variable")(t.factory,{name:"csprf_"+e,setter:function(t){S[e]=t,n.setValue("clearspeak-"+sre.ClearspeakPreferences.addPreference(sre.Engine.DOMAIN_TO_STYLES.clearspeak,e,t))},getter:function(){return S[e]||"Auto"}},t.pool)};try{for(var s=a(e),l=s.next();!l.done;l=s.next())i(l.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(r=s.return)&&r.call(s)}finally{if(o)throw o.error}}}(t,Object.keys(n));var s=[],l=function(t){s.push({title:t,values:n[t].map((function(e){return e.replace(RegExp("^"+t+"_"),"")})),variable:"csprf_"+t})};try{for(var c=a(Object.getOwnPropertyNames(n)),h=c.next();!h.done;h=c.next()){l(h.value)}}catch(t){o={error:t}}finally{try{h&&!h.done&&(r=c.return)&&r.call(c)}finally{if(o)throw o.error}}var u=t.factory.get("selectionBox")(t.factory,{title:"Clearspeak Preferences",signature:"",order:"alphabetic",grid:"square",selections:s},t);return{type:"command",id:"ClearspeakPreferences",content:"Select Preferences",action:function(){return u.post(0,0)}}};d.MJContextMenu.DynamicSubmenus.set("Clearspeak",(function(t,e){var o=t.pool.lookup("locale").getValue(),r=O(t,o),n=sre.ClearspeakPreferences.smartPreferences(t.mathItem,o);return r&&n.splice(2,0,r),t.factory.get("subMenu")(t.factory,{items:n,id:"Clearspeak"},e)}));var w={de:"German",en:"English",es:"Spanish",fr:"French"};d.MJContextMenu.DynamicSubmenus.set("A11yLanguage",(function(t,e){var o,r,n=[];try{for(var i=a(sre.Variables.LOCALES),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var l=s.value;"nemeth"!==l&&n.push({type:"radio",id:l,content:w[l]||l,variable:"locale"})}}catch(t){o={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return n.sort((function(t,e){return t.content.localeCompare(e.content,"en")})),t.factory.get("subMenu")(t.factory,{items:n,id:"Language"},e)}))},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.isObject=MathJax._.components.global.isObject,e.combineConfig=MathJax._.components.global.combineConfig,e.combineDefaults=MathJax._.components.global.combineDefaults,e.combineWithMathJax=MathJax._.components.global.combineWithMathJax,e.MathJax=MathJax._.components.global.MathJax},function(t,e,o){"use strict";var r,n=this&&this.__extends||(r=function(t,e){return(r=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var o in e)e.hasOwnProperty(o)&&(t[o]=e[o])})(t,e)},function(t,e){function o(){this.constructor=t}r(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(o.prototype=e.prototype,new o)}),i=this&&this.__read||function(t,e){var o="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!o)return t;var r,n,i=o.call(t),a=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(r=i.next()).done;)a.push(r.value)}catch(t){n={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(o=i.return)&&o.call(i)}finally{if(n)throw n.error}}return a};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.Magnifier=e.SpeechExplorer=e.AbstractKeyExplorer=void 0;var a=o(1),s=o(0),l=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.events=t.prototype.Events.call(e).concat([["keydown",e.KeyDown.bind(e)],["focusin",e.FocusIn.bind(e)],["focusout",e.FocusOut.bind(e)]]),e.oldIndex=null,e}return n(e,t),e.prototype.FocusIn=function(t){},e.prototype.FocusOut=function(t){this.Stop()},e.prototype.Update=function(t){void 0===t&&(t=!1),(this.active||t)&&(this.highlighter.unhighlight(),this.highlighter.highlight(this.walker.getFocus(!0).getNodes()))},e.prototype.Attach=function(){t.prototype.Attach.call(this),this.oldIndex=this.node.tabIndex,this.node.tabIndex=1,this.node.setAttribute("role","application")},e.prototype.Detach=function(){this.node.tabIndex=this.oldIndex,this.oldIndex=null,this.node.removeAttribute("role"),t.prototype.Detach.call(this)},e.prototype.Stop=function(){this.active&&(this.highlighter.unhighlight(),this.walker.deactivate()),t.prototype.Stop.call(this)},e}(a.AbstractExplorer);e.AbstractKeyExplorer=l;var c=function(t){function e(e,o,r,n){var i=t.call(this,e,o,r)||this;return i.document=e,i.region=o,i.node=r,i.mml=n,i.showRegion="subtitles",i.init=!1,i.restarted=!1,i.initWalker(),i}return n(e,t),e.prototype.Start=function(){var e=this,o=this.getOptions();if(!this.init)return this.init=!0,void s.sreReady().then((function(){SRE.engineSetup().locale!==o.locale&&SRE.setupEngine({locale:o.locale}),s.sreReady().then((function(){e.Speech(e.walker),e.Start()}))})).catch((function(t){return console.log(t.message)}));t.prototype.Start.call(this),this.speechGenerator=sre.SpeechGeneratorFactory.generator("Direct"),this.speechGenerator.setOptions(o),this.walker=sre.WalkerFactory.walker("table",this.node,this.speechGenerator,this.highlighter,this.mml),this.walker.activate(),this.Update(),this.document.options.a11y[this.showRegion]&&this.region.Show(this.node,this.highlighter),this.restarted=!0},e.prototype.Update=function(e){void 0===e&&(e=!1),t.prototype.Update.call(this,e),this.region.Update(this.walker.speech());var o=this.speechGenerator.getOptions();"speech"===o.modality&&(this.document.options.a11y.speechRules=o.domain+"-"+o.style)},e.prototype.Speech=function(t){t.speech(),this.node.setAttribute("hasspeech","true"),this.Update(),this.restarted&&this.document.options.a11y[this.showRegion]&&this.region.Show(this.node,this.highlighter)},e.prototype.KeyDown=function(t){var e=t.keyCode;return 27===e?(this.Stop(),void this.stopEvent(t)):this.active?(this.Move(e),void this.stopEvent(t)):void((32===e&&t.shiftKey||13===e)&&(this.Start(),this.stopEvent(t)))},e.prototype.Move=function(t){this.walker.move(t),this.Update()},e.prototype.initWalker=function(){this.speechGenerator=sre.SpeechGeneratorFactory.generator("Tree");var t=sre.WalkerFactory.walker("dummy",this.node,this.speechGenerator,this.highlighter,this.mml);this.walker=t},e.prototype.getOptions=function(){var t=this.speechGenerator.getOptions(),e=i(this.document.options.a11y.speechRules.split("-"),2),o=e[0],r=e[1];return"speech"!==t.modality||t.locale===this.document.options.a11y.locale&&t.domain===o&&t.style===r||(t.domain=o,t.style=r,t.locale=this.document.options.a11y.locale,this.walker.update(t)),t},e}(l);e.SpeechExplorer=c;var h=function(t){function e(e,o,r,n){var i=t.call(this,e,o,r)||this;return i.document=e,i.region=o,i.node=r,i.mml=n,i.walker=sre.WalkerFactory.walker("table",i.node,sre.SpeechGeneratorFactory.generator("Dummy"),i.highlighter,i.mml),i}return n(e,t),e.prototype.Update=function(e){void 0===e&&(e=!1),t.prototype.Update.call(this,e),this.showFocus()},e.prototype.Start=function(){t.prototype.Start.call(this),this.region.Show(this.node,this.highlighter),this.walker.activate(),this.Update()},e.prototype.showFocus=function(){var t=this.walker.getFocus().getNodes()[0];this.region.Show(t,this.highlighter)},e.prototype.Move=function(t){this.walker.move(t)&&this.Update()},e.prototype.KeyDown=function(t){var e=t.keyCode;return 27===e?(this.Stop(),void this.stopEvent(t)):this.active&&13!==e?(this.Move(e),void this.stopEvent(t)):void((32===e&&t.shiftKey||13===e)&&(this.Start(),this.stopEvent(t)))},e}(l);e.Magnifier=h},function(t,e,o){"use strict";var r,n=this&&this.__extends||(r=function(t,e){return(r=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var o in e)e.hasOwnProperty(o)&&(t[o]=e[o])})(t,e)},function(t,e){function o(){this.constructor=t}r(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(o.prototype=e.prototype,new o)}),i=this&&this.__read||function(t,e){var o="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!o)return t;var r,n,i=o.call(t),a=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(r=i.next()).done;)a.push(r.value)}catch(t){n={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(o=i.return)&&o.call(i)}finally{if(n)throw n.error}}return a};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.FlameHoverer=e.ContentHoverer=e.ValueHoverer=e.Hoverer=e.AbstractMouseExplorer=void 0;var a=o(2),s=o(1);o(0);var l=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.events=t.prototype.Events.call(e).concat([["mouseover",e.MouseOver.bind(e)],["mouseout",e.MouseOut.bind(e)]]),e}return n(e,t),e.prototype.MouseOver=function(t){this.Start()},e.prototype.MouseOut=function(t){this.Stop()},e}(s.AbstractExplorer);e.AbstractMouseExplorer=l;var c=function(t){function e(e,o,r,n,i){var a=t.call(this,e,o,r)||this;return a.document=e,a.region=o,a.node=r,a.nodeQuery=n,a.nodeAccess=i,a}return n(e,t),e.prototype.MouseOut=function(e){e.clientX===this.coord[0]&&e.clientY===this.coord[1]||(this.highlighter.unhighlight(),this.region.Hide(),t.prototype.MouseOut.call(this,e))},e.prototype.MouseOver=function(e){t.prototype.MouseOver.call(this,e);var o=e.target;this.coord=[e.clientX,e.clientY];var r=i(this.getNode(o),2),n=r[0],a=r[1];n&&(this.highlighter.unhighlight(),this.highlighter.highlight([n]),this.region.Update(a),this.region.Show(n,this.highlighter))},e.prototype.getNode=function(t){for(var e=t;t&&t!==this.node;){if(this.nodeQuery(t))return[t,this.nodeAccess(t)];t=t.parentNode}for(t=e;t;){if(this.nodeQuery(t))return[t,this.nodeAccess(t)];var o=t.childNodes[0];t=o&&"defs"===o.tagName?t.childNodes[1]:o}return[null,null]},e}(l);e.Hoverer=c;var h=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return n(e,t),e}(c);e.ValueHoverer=h;var u=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return n(e,t),e}(c);e.ContentHoverer=u;var p=function(t){function e(e,o,r){var n=t.call(this,e,new a.DummyRegion(e),r,(function(t){return n.highlighter.isMactionNode(t)}),(function(){}))||this;return n.document=e,n.node=r,n}return n(e,t),e}(c);e.FlameHoverer=p},function(t,e,o){"use strict";var r,n=this&&this.__extends||(r=function(t,e){return(r=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var o in e)e.hasOwnProperty(o)&&(t[o]=e[o])})(t,e)},function(t,e){function o(){this.constructor=t}r(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(o.prototype=e.prototype,new o)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.TreeColorer=e.FlameColorer=e.AbstractTreeExplorer=void 0;var i=o(1);o(0);var a=function(t){function e(e,o,r,n){var i=t.call(this,e,null,r)||this;return i.document=e,i.region=o,i.node=r,i.mml=n,i.stoppable=!1,i}return n(e,t),e.prototype.Attach=function(){t.prototype.Attach.call(this),this.Start()},e.prototype.Detach=function(){this.Stop(),t.prototype.Detach.call(this)},e}(i.AbstractExplorer);e.AbstractTreeExplorer=a;var s=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return n(e,t),e.prototype.Start=function(){this.active||(this.active=!0,this.highlighter.highlightAll(this.node))},e.prototype.Stop=function(){this.active&&this.highlighter.unhighlightAll(this.node),this.active=!1},e}(a);e.FlameColorer=s;var l=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return n(e,t),e.prototype.Start=function(){if(!this.active){this.active=!0;var t=sre.SpeechGeneratorFactory.generator("Color");this.node.hasAttribute("hasforegroundcolor")||(t.generateSpeech(this.node,this.mml),this.node.setAttribute("hasforegroundcolor","true")),this.highlighter.colorizeAll(this.node)}},e.prototype.Stop=function(){this.active&&this.highlighter.uncolorizeAll(this.node),this.active=!1},e}(a);e.TreeColorer=l},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.protoItem=MathJax._.core.MathItem.protoItem,e.AbstractMathItem=MathJax._.core.MathItem.AbstractMathItem,e.STATE=MathJax._.core.MathItem.STATE,e.newState=MathJax._.core.MathItem.newState},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.EnrichedMathItemMixin=MathJax._.a11y["semantic-enrich"].EnrichedMathItemMixin,e.EnrichedMathDocumentMixin=MathJax._.a11y["semantic-enrich"].EnrichedMathDocumentMixin,e.EnrichHandler=MathJax._.a11y["semantic-enrich"].EnrichHandler},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.APPEND=MathJax._.util.Options.APPEND,e.REMOVE=MathJax._.util.Options.REMOVE,e.Expandable=MathJax._.util.Options.Expandable,e.expandable=MathJax._.util.Options.expandable,e.makeArray=MathJax._.util.Options.makeArray,e.keys=MathJax._.util.Options.keys,e.copy=MathJax._.util.Options.copy,e.insert=MathJax._.util.Options.insert,e.defaultOptions=MathJax._.util.Options.defaultOptions,e.userOptions=MathJax._.util.Options.userOptions,e.selectOptions=MathJax._.util.Options.selectOptions,e.selectOptionsFromKeys=MathJax._.util.Options.selectOptionsFromKeys,e.separateOptions=MathJax._.util.Options.separateOptions},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.DATAMJX=MathJax._.core.MmlTree.SerializedMmlVisitor.DATAMJX,e.toEntity=MathJax._.core.MmlTree.SerializedMmlVisitor.toEntity,e.SerializedMmlVisitor=MathJax._.core.MmlTree.SerializedMmlVisitor.SerializedMmlVisitor},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MJContextMenu=MathJax._.ui.menu.MJContextMenu.MJContextMenu},function(t,e,o){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.CssStyles=MathJax._.util.StyleList.CssStyles},function(t,e,o){"use strict";o.r(e);var r=o(4),n=o(3),i=o(1),a=o(5),s=o(6),l=o(2),c=o(7),h=o(0);Object(r.combineWithMathJax)({_:{a11y:{explorer_ts:n,explorer:{Explorer:i,KeyExplorer:a,MouseExplorer:s,Region:l,TreeExplorer:c},sre:h}}}),MathJax.startup&&MathJax.startup.extendHandler((function(t){return Object(n.ExplorerHandler)(t)}))}]);+ \ No newline at end of file diff --git a/a11y/semantic-enrich.js b/a11y/semantic-enrich.js @@ -1 +1 @@ -!function(r){var n={};function a(t){if(n[t])return n[t].exports;var e=n[t]={i:t,l:!1,exports:{}};return r[t].call(e.exports,e,e.exports,a),e.l=!0,e.exports}a.m=r,a.c=n,a.d=function(t,e,r){a.o(t,e)||Object.defineProperty(t,e,{enumerable:!0,get:r})},a.r=function(t){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(t,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0})},a.t=function(e,t){if(1&t&&(e=a(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var r=Object.create(null);if(a.r(r),Object.defineProperty(r,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var n in e)a.d(r,n,function(t){return e[t]}.bind(null,n));return r},a.n=function(t){var e=t&&t.__esModule?function(){return t.default}:function(){return t};return a.d(e,"a",e),e},a.o=function(t,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,e)},a.p="",a(a.s=3)}([function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var n=r(9),a="undefined"==typeof window?"./a11y/sre-node.js":"../../../speech-rule-engine/lib/sre_browser.js",i="undefined"==typeof sre?n.asyncLoad(a):Promise.resolve();e.sreReady=new Promise(function(r,n){i.then(function(){var e=(new Date).getTime();!function t(){sre.Engine.isReady()?r():(new Date).getTime()-e<1e4?setTimeout(t,100):n("Timed out waiting for Speech-Rule-Engine")}()}).catch(function(t){return n(t.message||t)})})},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.combineConfig=MathJax._.components.global.combineConfig,e.combineDefaults=MathJax._.components.global.combineDefaults,e.combineWithMathJax=MathJax._.components.global.combineWithMathJax,e.MathJax=MathJax._.components.global.MathJax},function(t,e,r){"use strict";var n,s=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),a=this&&this.__assign||function(){return(a=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var a in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,a)&&(t[a]=e[a]);return t}).apply(this,arguments)},u=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}},i=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,a,i=r.call(t),o=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(n=i.next()).done;)o.push(n.value)}catch(t){a={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(a)throw a.error}}return o},c=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(i(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var o=r(5),l=r(6),h=r(7),p=r(8),f=r(0),d="none";function y(t,r,n){return s(e,a=t),e.prototype.serializeMml=function(t){if("outerHTML"in t)return t.outerHTML;if("undefined"!=typeof Element&&"undefined"!=typeof window&&t instanceof Element){var e=window.document.createElement("div");return e.appendChild(t),e.innerHTML}return t.toString()},e.prototype.enrich=function(t){if(!(this.state()>=l.STATE.ENRICHED)){"undefined"!=typeof sre&&sre.Engine.isReady()||o.mathjax.retryAfter(f.sreReady),t.options.enrichSpeech!==d&&(SRE.setupEngine({speech:t.options.enrichSpeech}),d=t.options.enrichSpeech);var e=new t.options.MathItem("",r);e.math=this.serializeMml(SRE.toEnriched(n(this.root))),e.display=this.display,e.compile(t),this.root=e.root,this.inputData.originalMml=e.math,this.state(l.STATE.ENRICHED)}},e.prototype.attachSpeech=function(t){var e,r;if(!(this.state()>=l.STATE.ATTACHSPEECH)){var n=this.root.attributes.get("aria-label")||this.getSpeech(this.root);if(n){var a=t.adaptor,i=this.typesetRoot;a.setAttribute(i,"aria-label",n);try{for(var o=u(a.childNodes(i)),s=o.next();!s.done;s=o.next()){var c=s.value;a.setAttribute(c,"aria-hidden","true")}}catch(t){e={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(r=o.return)&&r.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}}this.state(l.STATE.ATTACHSPEECH)}},e.prototype.getSpeech=function(t){var e,r,n=t.attributes;if(n){var a=n.getExplicit("data-semantic-speech");if(!n.getExplicit("data-semantic-parent")&&a)return a;try{for(var i=u(t.childNodes),o=i.next();!o.done;o=i.next()){var s=o.value,c=this.getSpeech(s);if(null!=c)return c}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}}},e;function e(){return null!==a&&a.apply(this,arguments)||this}var a}function M(t,i){var e,o;return s(r,o=t),r.prototype.attachSpeech=function(){var e,t;if(!this.processed.isSet("attach-speech")){try{for(var r=u(this.math),n=r.next();!n.done;n=r.next())n.value.attachSpeech(this)}catch(t){e={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(t=r.return)&&t.call(r)}finally{if(e)throw e.error}}this.processed.set("attach-speech")}return this},r.prototype.enrich=function(){var e,t;if(!this.processed.isSet("enriched")){try{for(var r=u(this.math),n=r.next();!n.done;n=r.next())n.value.enrich(this)}catch(t){e={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(t=r.return)&&t.call(r)}finally{if(e)throw e.error}}this.processed.set("enriched")}return this},r.prototype.state=function(t,e){return void 0===e&&(e=!1),o.prototype.state.call(this,t,e),t<l.STATE.ENRICHED&&this.processed.clear("enriched"),this},(e=r).OPTIONS=a({},t.OPTIONS,{enrichSpeech:"none",renderActions:p.expandable(a({},t.OPTIONS.renderActions,{enrich:[l.STATE.ENRICHED],attachSpeech:[l.STATE.ATTACHSPEECH]}))}),e;function r(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t[e]=arguments[e];var r=o.apply(this,c(t))||this;i.setMmlFactory(r.mmlFactory);var n=r.constructor.ProcessBits;n.has("enriched")||(n.allocate("enriched"),n.allocate("attach-speech"));var a=new h.SerializedMmlVisitor(r.mmlFactory);return r.options.MathItem=y(r.options.MathItem,i,function(t){return a.visitTree(t)}),r}}l.newState("ENRICHED",30),l.newState("ATTACHSPEECH",155),e.EnrichedMathItemMixin=y,e.EnrichedMathDocumentMixin=M,e.EnrichHandler=function(t,e){return e.setAdaptor(t.adaptor),t.documentClass=M(t.documentClass,e),t}},function(t,e,r){"use strict";r(4);var n=r(1),a=r(0),i=r(2),o=r(10);MathJax.loader&&(0,n.combineDefaults)(MathJax.config.loader,"a11y/semantic-enrich",{checkReady:function(){return a.sreReady}}),MathJax.startup&&MathJax.startup.extendHandler(function(t){return(0,i.EnrichHandler)(t,new o.MathML)})},function(t,e,r){"use strict";var n=r(1),a=o(r(2)),i=o(r(0));function o(t){if(t&&t.__esModule)return t;var e={};if(null!=t)for(var r in t)Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,r)&&(e[r]=t[r]);return e.default=t,e}(0,n.combineWithMathJax)({_:{a11y:{"semantic-enrich":a,sre:i}}})},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.mathjax=MathJax._.mathjax.mathjax},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.protoItem=MathJax._.core.MathItem.protoItem,e.AbstractMathItem=MathJax._.core.MathItem.AbstractMathItem,e.STATE=MathJax._.core.MathItem.STATE,e.newState=MathJax._.core.MathItem.newState},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.DATAMJX=MathJax._.core.MmlTree.SerializedMmlVisitor.DATAMJX,e.SerializedMmlVisitor=MathJax._.core.MmlTree.SerializedMmlVisitor.SerializedMmlVisitor},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.APPEND=MathJax._.util.Options.APPEND,e.REMOVE=MathJax._.util.Options.REMOVE,e.Expandable=MathJax._.util.Options.Expandable,e.expandable=MathJax._.util.Options.expandable,e.makeArray=MathJax._.util.Options.makeArray,e.keys=MathJax._.util.Options.keys,e.copy=MathJax._.util.Options.copy,e.insert=MathJax._.util.Options.insert,e.defaultOptions=MathJax._.util.Options.defaultOptions,e.userOptions=MathJax._.util.Options.userOptions,e.selectOptions=MathJax._.util.Options.selectOptions,e.selectOptionsFromKeys=MathJax._.util.Options.selectOptionsFromKeys,e.separateOptions=MathJax._.util.Options.separateOptions},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.asyncLoad=MathJax._.util.AsyncLoad.asyncLoad},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MathML=MathJax._.input.mathml_ts.MathML}]);- \ No newline at end of file +!function(t){var e={};function n(r){if(e[r])return e[r].exports;var i=e[r]={i:r,l:!1,exports:{}};return t[r].call(i.exports,i,i.exports,n),i.l=!0,i.exports}n.m=t,n.c=e,n.d=function(t,e,r){n.o(t,e)||Object.defineProperty(t,e,{enumerable:!0,get:r})},n.r=function(t){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(t,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0})},n.t=function(t,e){if(1&e&&(t=n(t)),8&e)return t;if(4&e&&"object"==typeof t&&t&&t.__esModule)return t;var r=Object.create(null);if(n.r(r),Object.defineProperty(r,"default",{enumerable:!0,value:t}),2&e&&"string"!=typeof t)for(var i in t)n.d(r,i,function(e){return t[e]}.bind(null,i));return r},n.n=function(t){var e=t&&t.__esModule?function(){return t.default}:function(){return t};return n.d(e,"a",e),e},n.o=function(t,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,e)},n.p="",n(n.s=9)}([function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.sreReady=void 0;var r=n(8),i="undefined"==typeof window?"./a11y/sre-node.js":"../../../speech-rule-engine/lib/sre_browser.js",a="undefined"==typeof sre?r.asyncLoad(i):Promise.resolve();e.sreReady=function(){return new Promise((function(t,e){a.then((function(){var n=(new Date).getTime(),r=function(){sre.Engine.isReady()?t():(new Date).getTime()-n<2e4?setTimeout(r,100):e("Timed out waiting for Speech-Rule-Engine")};r()})).catch((function(t){return e(t.message||t)}))}))}},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.isObject=MathJax._.components.global.isObject,e.combineConfig=MathJax._.components.global.combineConfig,e.combineDefaults=MathJax._.components.global.combineDefaults,e.combineWithMathJax=MathJax._.components.global.combineWithMathJax,e.MathJax=MathJax._.components.global.MathJax},function(t,e,n){"use strict";var r,i=this&&this.__extends||(r=function(t,e){return(r=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var n in e)e.hasOwnProperty(n)&&(t[n]=e[n])})(t,e)},function(t,e){function n(){this.constructor=t}r(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(n.prototype=e.prototype,new n)}),a=this&&this.__assign||function(){return(a=Object.assign||function(t){for(var e,n=1,r=arguments.length;n<r;n++)for(var i in e=arguments[n])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,i)&&(t[i]=e[i]);return t}).apply(this,arguments)},o=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,n=e&&t[e],r=0;if(n)return n.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")},s=this&&this.__read||function(t,e){var n="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!n)return t;var r,i,a=n.call(t),o=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(r=a.next()).done;)o.push(r.value)}catch(t){i={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(n=a.return)&&n.call(a)}finally{if(i)throw i.error}}return o},c=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(s(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.EnrichHandler=e.EnrichedMathDocumentMixin=e.EnrichedMathItemMixin=void 0;var l=n(4),u=n(5),h=n(6),p=n(7),f=n(0),d="none";function y(t,e,n){return function(t){function r(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return i(r,t),r.prototype.serializeMml=function(t){if("outerHTML"in t)return t.outerHTML;if("undefined"!=typeof Element&&"undefined"!=typeof window&&t instanceof Element){var e=window.document.createElement("div");return e.appendChild(t),e.innerHTML}return t.toString()},r.prototype.enrich=function(t,r){if(void 0===r&&(r=!1),!(this.state()>=u.STATE.ENRICHED)){if(!this.isEscaped&&(t.options.enableEnrichment||r)){"undefined"!=typeof sre&&sre.Engine.isReady()||l.mathjax.retryAfter(f.sreReady()),t.options.enrichSpeech!==d&&(SRE.setupEngine({speech:t.options.enrichSpeech}),d=t.options.enrichSpeech);var i=new t.options.MathItem("",e);i.math=this.serializeMml(SRE.toEnriched(n(this.root))),i.display=this.display,i.compile(t),this.root=i.root,this.inputData.originalMml=i.math}this.state(u.STATE.ENRICHED)}},r.prototype.attachSpeech=function(t){var e,n;if(!(this.state()>=u.STATE.ATTACHSPEECH)){var r=this.root.attributes.get("aria-label")||this.getSpeech(this.root);if(r){var i=t.adaptor,a=this.typesetRoot;i.setAttribute(a,"aria-label",r);try{for(var s=o(i.childNodes(a)),c=s.next();!c.done;c=s.next()){var l=c.value;i.setAttribute(l,"aria-hidden","true")}}catch(t){e={error:t}}finally{try{c&&!c.done&&(n=s.return)&&n.call(s)}finally{if(e)throw e.error}}}this.state(u.STATE.ATTACHSPEECH)}},r.prototype.getSpeech=function(t){var e,n,r=t.attributes;if(!r)return"";var i=r.getExplicit("data-semantic-speech");if(!r.getExplicit("data-semantic-parent")&&i)return i;try{for(var a=o(t.childNodes),s=a.next();!s.done;s=a.next()){var c=s.value,l=this.getSpeech(c);if(null!=l)return l}}catch(t){e={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(n=a.return)&&n.call(a)}finally{if(e)throw e.error}}return""},r}(t)}function M(t,e){var n;return(n=function(t){function n(){for(var n=[],r=0;r<arguments.length;r++)n[r]=arguments[r];var i=t.apply(this,c(n))||this;e.setMmlFactory(i.mmlFactory);var a=i.constructor.ProcessBits;a.has("enriched")||(a.allocate("enriched"),a.allocate("attach-speech"));var o=new h.SerializedMmlVisitor(i.mmlFactory),s=function(t){return o.visitTree(t)};return i.options.MathItem=y(i.options.MathItem,e,s),i}return i(n,t),n.prototype.attachSpeech=function(){var t,e;if(!this.processed.isSet("attach-speech")){try{for(var n=o(this.math),r=n.next();!r.done;r=n.next()){r.value.attachSpeech(this)}}catch(e){t={error:e}}finally{try{r&&!r.done&&(e=n.return)&&e.call(n)}finally{if(t)throw t.error}}this.processed.set("attach-speech")}return this},n.prototype.enrich=function(){var t,e;if(!this.processed.isSet("enriched")){if(this.options.enableEnrichment)try{for(var n=o(this.math),r=n.next();!r.done;r=n.next()){r.value.enrich(this)}}catch(e){t={error:e}}finally{try{r&&!r.done&&(e=n.return)&&e.call(n)}finally{if(t)throw t.error}}this.processed.set("enriched")}return this},n.prototype.state=function(e,n){return void 0===n&&(n=!1),t.prototype.state.call(this,e,n),e<u.STATE.ENRICHED&&this.processed.clear("enriched"),this},n}(t)).OPTIONS=a(a({},t.OPTIONS),{enableEnrichment:!0,enrichSpeech:"none",renderActions:p.expandable(a(a({},t.OPTIONS.renderActions),{enrich:[u.STATE.ENRICHED],attachSpeech:[u.STATE.ATTACHSPEECH]}))}),n}u.newState("ENRICHED",30),u.newState("ATTACHSPEECH",155),e.EnrichedMathItemMixin=y,e.EnrichedMathDocumentMixin=M,e.EnrichHandler=function(t,e){return e.setAdaptor(t.adaptor),t.documentClass=M(t.documentClass,e),t}},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MathML=MathJax._.input.mathml_ts.MathML},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.mathjax=MathJax._.mathjax.mathjax},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.protoItem=MathJax._.core.MathItem.protoItem,e.AbstractMathItem=MathJax._.core.MathItem.AbstractMathItem,e.STATE=MathJax._.core.MathItem.STATE,e.newState=MathJax._.core.MathItem.newState},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.DATAMJX=MathJax._.core.MmlTree.SerializedMmlVisitor.DATAMJX,e.toEntity=MathJax._.core.MmlTree.SerializedMmlVisitor.toEntity,e.SerializedMmlVisitor=MathJax._.core.MmlTree.SerializedMmlVisitor.SerializedMmlVisitor},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.APPEND=MathJax._.util.Options.APPEND,e.REMOVE=MathJax._.util.Options.REMOVE,e.Expandable=MathJax._.util.Options.Expandable,e.expandable=MathJax._.util.Options.expandable,e.makeArray=MathJax._.util.Options.makeArray,e.keys=MathJax._.util.Options.keys,e.copy=MathJax._.util.Options.copy,e.insert=MathJax._.util.Options.insert,e.defaultOptions=MathJax._.util.Options.defaultOptions,e.userOptions=MathJax._.util.Options.userOptions,e.selectOptions=MathJax._.util.Options.selectOptions,e.selectOptionsFromKeys=MathJax._.util.Options.selectOptionsFromKeys,e.separateOptions=MathJax._.util.Options.separateOptions},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.asyncLoad=MathJax._.util.AsyncLoad.asyncLoad},function(t,e,n){"use strict";n.r(e);var r=n(1),i=n(2),a=n(0);Object(r.combineWithMathJax)({_:{a11y:{"semantic-enrich":i,sre:a}}});var o=n(3);MathJax.loader&&Object(r.combineDefaults)(MathJax.config.loader,"a11y/semantic-enrich",{checkReady:function(){return Object(a.sreReady)()}}),MathJax.startup&&MathJax.startup.extendHandler((function(t){return Object(i.EnrichHandler)(t,new o.MathML)}))}]);+ \ No newline at end of file diff --git a/adaptors/liteDOM.js b/adaptors/liteDOM.js @@ -1 +1 @@ -!function(n){var r={};function o(t){if(r[t])return r[t].exports;var e=r[t]={i:t,l:!1,exports:{}};return n[t].call(e.exports,e,e.exports,o),e.l=!0,e.exports}o.m=n,o.c=r,o.d=function(t,e,n){o.o(t,e)||Object.defineProperty(t,e,{enumerable:!0,get:n})},o.r=function(t){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(t,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0})},o.t=function(e,t){if(1&t&&(e=o(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var n=Object.create(null);if(o.r(n),Object.defineProperty(n,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var r in e)o.d(n,r,function(t){return e[t]}.bind(null,r));return n},o.n=function(t){var e=t&&t.__esModule?function(){return t.default}:function(){return t};return o.d(e,"a",e),e},o.o=function(t,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,e)},o.p="",o(o.s=7)}([function(t,e,n){"use strict";var u=this&&this.__assign||function(){return(u=Object.assign||function(t){for(var e,n=1,r=arguments.length;n<r;n++)for(var o in e=arguments[n])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},r=this&&this.__read||function(t,e){var n="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!n)return t;var r,o,i=n.call(t),a=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(r=i.next()).done;)a.push(r.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(n=i.return)&&n.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return a},s=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(r(arguments[e]));return t},l=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],n=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});function o(t,e,n){var r,o;void 0===e&&(e={}),void 0===n&&(n=[]),this.kind=t,this.attributes=u({},e),this.children=s(n);try{for(var i=l(this.children),a=i.next();!a.done;a=i.next())a.value.parent=this}catch(t){r={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(o=i.return)&&o.call(i)}finally{if(r)throw r.error}}this.styles=null}e.LiteElement=o},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var r=n(0),o=(Object.defineProperty(i.prototype,"kind",{get:function(){return"#document"},enumerable:!0,configurable:!0}),i);function i(){this.root=new r.LiteElement("html",{},[this.head=new r.LiteElement("head"),this.body=new r.LiteElement("body")])}e.LiteDocument=o},function(t,e,n){"use strict";var r,o=this&&this.__extends||(r=function(t,e){return(r=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var n in e)e.hasOwnProperty(n)&&(t[n]=e[n])})(t,e)},function(t,e){function n(){this.constructor=t}r(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(n.prototype=e.prototype,new n)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i=(Object.defineProperty(a.prototype,"kind",{get:function(){return"#text"},enumerable:!0,configurable:!0}),a);function a(t){void 0===t&&(t=""),this.value=t}e.LiteText=i;var u,s=(o(l,u=i),Object.defineProperty(l.prototype,"kind",{get:function(){return"#comment"},enumerable:!0,configurable:!0}),l);function l(){return null!==u&&u.apply(this,arguments)||this}e.LiteComment=s},function(t,e,n){"use strict";var c=this&&this.__read||function(t,e){var n="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!n)return t;var r,o,i=n.call(t),a=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(r=i.next()).done;)a.push(r.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(n=i.return)&&n.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return a},s=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],n=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var l,r,p=n(11),f=n(0),o=n(2);(r=l=e.PATTERNS||(e.PATTERNS={})).TAGNAME="[a-z][^\\s\\n>]*",r.ATTNAME="[a-z][^\\s\\n>=]*",r.VALUE="(?:'[^']*'|\"[^\"]*\"|[^\\s\\n]+)",r.VALUESPLIT="(?:'([^']*)'|\"([^\"]*)\"|([^\\s\\n]+))",r.SPACE="(?:\\s|\\n)+",r.OPTIONALSPACE="(?:\\s|\\n)*",r.ATTRIBUTE=r.ATTNAME+"(?:"+r.OPTIONALSPACE+"="+r.OPTIONALSPACE+r.VALUE+")?",r.ATTRIBUTESPLIT="("+r.ATTNAME+")(?:"+r.OPTIONALSPACE+"="+r.OPTIONALSPACE+r.VALUESPLIT+")?",r.TAG="(<(?:"+r.TAGNAME+"(?:"+r.SPACE+r.ATTRIBUTE+")*"+r.OPTIONALSPACE+"/?|/"+r.TAGNAME+"|!--[^]*?--|![^]*?)(?:>|$))",r.tag=new RegExp(r.TAG,"i"),r.attr=new RegExp(r.ATTRIBUTE,"i"),r.attrsplit=new RegExp(r.ATTRIBUTESPLIT,"i");var i=(a.prototype.parseFromString=function(t,e,n){void 0===e&&(e="text/html"),void 0===n&&(n=null);for(var r=n.createDocument(),o=n.body(r),i=t.replace(/<\?.*?\?>/g,"").split(l.tag);i.length;){var a=i.shift(),u=i.shift();a&&this.addText(n,o,a),u&&">"===u.charAt(u.length-1)&&("!"===u.charAt(1)?this.addComment(n,o,u):o="/"===u.charAt(1)?this.closeTag(n,o,u):this.openTag(n,o,u,i))}return this.checkDocument(n,r),r},a.prototype.addText=function(t,e,n){return n=p.translate(n),t.append(e,t.text(n))},a.prototype.addComment=function(t,e,n){return t.append(e,new o.LiteComment(n))},a.prototype.closeTag=function(t,e,n){for(var r=n.slice(2,n.length-1).toLowerCase();t.parent(e)&&t.kind(e)!==r;)e=t.parent(e);return t.parent(e)},a.prototype.openTag=function(t,e,n,r){var o=this.constructor.PCDATA,i=this.constructor.SELF_CLOSING,a=n.match(/<(.*?)[\s\n>/]/)[1].toLowerCase(),u=t.node(a),s=n.replace(/^<.*?[\s\n>]/,"").split(l.attrsplit);return(s.pop().match(/>$/)||s.length<5)&&(this.addAttributes(t,u,s),t.append(e,u),i[a]||n.match(/\/>$/)||(o[a]?this.handlePCDATA(t,u,a,r):e=u)),e},a.prototype.addAttributes=function(t,e,n){for(var r=this.constructor.CDATA_ATTR;n.length;){var o=c(n.splice(0,5),5),i=(o[0],o[1]),a=o[2],u=o[3],s=o[4],l=a||u||s||"";r[i]||(l=p.translate(l)),t.setAttribute(e,i,l)}},a.prototype.handlePCDATA=function(t,e,n,r){for(var o=[],i="</"+n+">",a="";r.length&&a!==i;)o.push(a),o.push(r.shift()),a=r.shift();t.append(e,t.text(o.join("")))},a.prototype.checkDocument=function(t,e){var n,r,o=this.getOnlyChild(t,t.body(e));if(o)switch(t.kind(o)){case"html":try{for(var i=s(o.children),a=i.next();!a.done;a=i.next()){var u=a.value;switch(t.kind(u)){case"head":e.head=u;break;case"body":e.body=u}}}catch(t){n={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(n)throw n.error}}e.root=o,t.remove(o),t.parent(e.body)!==o&&t.append(o,e.body),t.parent(e.head)!==o&&t.insert(e.head,e.body);break;case"head":e.head=t.replace(o,e.head);break;case"body":e.body=t.replace(o,e.body)}},a.prototype.getOnlyChild=function(t,e){var n,r,o=null;try{for(var i=s(t.childNodes(e)),a=i.next();!a.done;a=i.next()){var u=a.value;if(u instanceof f.LiteElement){if(o)return null;o=u}}}catch(t){n={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(n)throw n.error}}return o},a.prototype.serialize=function(t,e){var n=this,r=this.constructor.SELF_CLOSING,o=this.constructor.CDATA_ATTR,i=t.kind(e),a=t.allAttributes(e).map(function(t){return t.name+'="'+(o[t.name]?t.value:n.protectAttribute(t.value))+'"'}).join(" ");return"<"+i+(a?" "+a:"")+">"+(r[i]?"":t.innerHTML(e)+"</"+i+">")},a.prototype.serializeInner=function(n,t){var r=this;return this.constructor.PCDATA.hasOwnProperty(t.kind)?n.childNodes(t).map(function(t){return n.value(t)}).join(""):n.childNodes(t).map(function(t){var e=n.kind(t);return"#text"===e?r.protectHTML(n.value(t)):"#comment"===e?n.value(t):r.serialize(n,t)}).join("")},a.prototype.protectAttribute=function(t){return"string"!=typeof t&&(t=String(t)),t.replace(/"/g,"&quot;")},a.prototype.protectHTML=function(t){return t.replace(/&/g,"&amp;").replace(/</g,"&lt;").replace(/>/g,"&gt;")},a.SELF_CLOSING={area:!0,base:!0,br:!0,col:!0,command:!0,embed:!0,hr:!0,img:!0,input:!0,keygen:!0,link:!0,menuitem:!0,meta:!0,param:!0,source:!0,track:!0,wbr:!0},a.PCDATA={option:!0,textarea:!0,fieldset:!0,title:!0,style:!0,script:!0},a.CDATA_ATTR={style:!0,datafld:!0,datasrc:!0,href:!0,src:!0,longdesc:!0,usemap:!0,cite:!0,datetime:!0,action:!0,axis:!0,profile:!0,content:!0,scheme:!0},a);function a(){}e.LiteParser=i},function(t,e,n){"use strict";var r,o=this&&this.__extends||(r=function(t,e){return(r=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var n in e)e.hasOwnProperty(n)&&(t[n]=e[n])})(t,e)},function(t,e){function n(){this.constructor=t}r(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(n.prototype=e.prototype,new n)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,n=1,r=arguments.length;n<r;n++)for(var o in e=arguments[n])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},c=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],n=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}}},a=this&&this.__read||function(t,e){var n="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!n)return t;var r,o,i=n.call(t),a=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(r=i.next()).done;)a.push(r.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(n=i.return)&&n.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return a},u=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(a(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,l=n(10),p=n(1),f=n(0),d=n(2),h=n(5),y=n(3),v=n(12),m=n(13),b=(s=l.AbstractDOMAdaptor,o(_,s),_.prototype.parse=function(t,e){return this.parser.parseFromString(t,e,this)},_.prototype.create=function(t,e){return void 0===e&&(e=null),new f.LiteElement(t)},_.prototype.text=function(t){return new d.LiteText(t)},_.prototype.comment=function(t){return new d.LiteComment(t)},_.prototype.createDocument=function(){return new p.LiteDocument},_.prototype.head=function(t){return t.head},_.prototype.body=function(t){return t.body},_.prototype.root=function(t){return t.root},_.prototype.tags=function(t,e,n){void 0===n&&(n=null);var r=[],o=[];if(n)return o;for(var i=t;i;){var a=i.kind;"#text"!==a&&"#comment"!==a&&(i=i,a===e&&o.push(i),i.children.length&&(r=i.children.concat(r))),i=r.shift()}return o},_.prototype.elementById=function(t,e){for(var n=[],r=t;r;){if("#text"!==r.kind&&"#comment"!==r.kind){if((r=r).attributes.id===e)return r;r.children.length&&(n=r.children.concat(n))}r=n.shift()}return null},_.prototype.elementsByClass=function(t,e){for(var n=[],r=[],o=t;o;)"#text"!==o.kind&&"#comment"!==o.kind&&(((o=o).attributes.class||"").trim().split(/ +/).includes(e)&&r.push(o),o.children.length&&(n=o.children.concat(n))),o=n.shift();return r},_.prototype.getElements=function(t,e){var n,r,o=[],i=this.body(e);try{for(var a=c(t),u=a.next();!u.done;u=a.next()){var s=u.value;if("string"==typeof s)if("#"===s.charAt(0)){var l=this.elementById(i,s.slice(1));l&&o.push(l)}else"."===s.charAt(0)?o=o.concat(this.elementsByClass(i,s.slice(1))):s.match(/^[-a-z][-a-z0-9]*$/i)&&(o=o.concat(this.tags(i,s)));else Array.isArray(s)?o=o.concat(s):s instanceof this.window.NodeList||s instanceof this.window.HTMLCollection?o=o.concat(s.nodes):o.push(s)}}catch(t){n={error:t}}finally{try{u&&!u.done&&(r=a.return)&&r.call(a)}finally{if(n)throw n.error}}return o},_.prototype.parent=function(t){return t.parent},_.prototype.childIndex=function(e){return e.parent?e.parent.children.findIndex(function(t){return t===e}):-1},_.prototype.append=function(t,e){return e.parent&&this.remove(e),t.children.push(e),e.parent=t,e},_.prototype.insert=function(t,e){if(t.parent&&this.remove(t),e&&e.parent){var n=this.childIndex(e);e.parent.children.splice(n,0,t),t.parent=e.parent}},_.prototype.remove=function(t){var e=this.childIndex(t);return 0<=e&&t.parent.children.splice(e,1),t.parent=null,t},_.prototype.replace=function(t,e){var n=this.childIndex(e);return 0<=n&&(e.parent.children[n]=t),e},_.prototype.clone=function(t){var n=this,r=new f.LiteElement(t.kind);return r.attributes=i({},t.attributes),r.children=t.children.map(function(t){if("#text"===t.kind)return new d.LiteText(t.value);if("#comment"===t.kind)return new d.LiteComment(t.value);var e=n.clone(t);return e.parent=r,e}),r},_.prototype.split=function(t,e){var n=new d.LiteText(t.value.slice(e));return t.value=t.value.slice(0,e),t.parent.children.splice(this.childIndex(t)+1,0,n),n.parent=t.parent,n},_.prototype.next=function(t){var e=t.parent;if(e){var n=this.childIndex(t)+1;return 0<=n&&n<e.children.length?e.children[n]:null}},_.prototype.previous=function(t){var e=t.parent;if(e){var n=this.childIndex(t)-1;return 0<=n?e.children[n]:null}},_.prototype.firstChild=function(t){return t.children[0]},_.prototype.lastChild=function(t){return t.children[t.children.length-1]},_.prototype.childNodes=function(t){return u(t.children)},_.prototype.childNode=function(t,e){return t.children[e]},_.prototype.kind=function(t){return t.kind},_.prototype.value=function(t){return"#text"===t.kind?t.value:""},_.prototype.textContent=function(t){var n=this;return t.children.reduce(function(t,e){return t+("#text"===e.kind?e.value:"#comment"===e.kind?"":n.textContent(e))},"")},_.prototype.innerHTML=function(t){return this.parser.serializeInner(this,t)},_.prototype.outerHTML=function(t){return this.parser.serialize(this,t)},_.prototype.setAttribute=function(t,e,n,r){void 0===r&&(r=null),"string"!=typeof n&&(n=String(n)),r&&(e=r.replace(/.*\//,"")+":"+e.replace(/^.*:/,"")),t.attributes[e]=n,"style"===e&&(t.styles=null)},_.prototype.getAttribute=function(t,e){return t.attributes[e]},_.prototype.removeAttribute=function(t,e){delete t.attributes[e]},_.prototype.hasAttribute=function(t,e){return t.attributes.hasOwnProperty(e)},_.prototype.allAttributes=function(t){var e,n,r=t.attributes,o=[];try{for(var i=c(Object.keys(r)),a=i.next();!a.done;a=i.next()){var u=a.value;o.push({name:u,value:r[u]})}}catch(t){e={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(n=i.return)&&n.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}return o},_.prototype.addClass=function(t,e){var n=(t.attributes.class||"").split(/ /);n.find(function(t){return t===e})||(n.push(e),t.attributes.class=n.join(" "))},_.prototype.removeClass=function(t,e){var n=(t.attributes.class||"").split(/ /),r=n.findIndex(function(t){return t===e});0<=r&&(n.splice(r,1),t.attributes.class=n.join(" "))},_.prototype.hasClass=function(t,e){return!!(t.attributes.class||"").split(/ /).find(function(t){return t===e})},_.prototype.setStyle=function(t,e,n){t.styles||(t.styles=new v.Styles(this.getAttribute(t,"style"))),t.styles.set(e,n),t.attributes.style=t.styles.cssText},_.prototype.getStyle=function(t,e){if(!t.styles){var n=this.getAttribute(t,"style");if(!n)return"";t.styles=new v.Styles(n)}return t.styles.get(e)},_.prototype.allStyles=function(t){return this.getAttribute(t,"style")},_.prototype.fontSize=function(t){return this.options.fontSize},_.prototype.nodeSize=function(t,e,n){return void 0===e&&(e=1),void 0===n&&(n=null),[.6*this.textContent(t).length,0]},_.prototype.nodeBBox=function(t){return{left:0,right:0,top:0,bottom:0}},_.OPTIONS={fontSize:16},_);function _(t){void 0===t&&(t=null);var e=s.call(this)||this,n=e.constructor;return e.options=m.userOptions(m.defaultOptions({},n.OPTIONS),t),e.parser=new y.LiteParser,e.window=new h.LiteWindow,e}e.LiteAdaptor=b,e.liteAdaptor=function(t){return void 0===t&&(t=null),new b(t)}},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});function r(){this.DOMParser=u.LiteParser,this.NodeList=a.LiteList,this.HTMLCollection=a.LiteList,this.HTMLElement=o.LiteElement,this.DocumentFragment=a.LiteList,this.Document=i.LiteDocument,this.document=new i.LiteDocument}var o=n(0),i=n(1),a=n(6),u=n(3);e.LiteWindow=r},function(t,e,n){"use strict";var r=this&&this.__read||function(t,e){var n="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!n)return t;var r,o,i=n.call(t),a=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(r=i.next()).done;)a.push(r.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(n=i.return)&&n.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return a},o=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(r(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i=(a.prototype.append=function(t){this.nodes.push(t)},a.prototype[Symbol.iterator]=function(){var t=0;return{next:function(){return t===this.nodes.length?{value:null,done:!0}:{value:this.nodes[t++],done:!1}}}},a);function a(t){this.nodes=[],this.nodes=o(t)}e.LiteList=i},function(t,e,n){"use strict";n(8);var r=n(4);MathJax.startup&&(MathJax.startup.registerConstructor("liteAdaptor",r.liteAdaptor),MathJax.startup.useAdaptor("liteAdaptor",!0))},function(t,e,n){"use strict";var r=n(9),o=p(n(4)),i=p(n(1)),a=p(n(0)),u=p(n(6)),s=p(n(3)),l=p(n(2)),c=p(n(5));function p(t){if(t&&t.__esModule)return t;var e={};if(null!=t)for(var n in t)Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,n)&&(e[n]=t[n]);return e.default=t,e}(0,r.combineWithMathJax)({_:{adaptors:{liteAdaptor:o,lite:{Document:i,Element:a,List:u,Parser:s,Text:l,Window:c}}}})},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.combineConfig=MathJax._.components.global.combineConfig,e.combineDefaults=MathJax._.components.global.combineDefaults,e.combineWithMathJax=MathJax._.components.global.combineWithMathJax,e.MathJax=MathJax._.components.global.MathJax},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractDOMAdaptor=MathJax._.core.DOMAdaptor.AbstractDOMAdaptor},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.options=MathJax._.util.Entities.options,e.entities=MathJax._.util.Entities.entities,e.add=MathJax._.util.Entities.add,e.remove=MathJax._.util.Entities.remove,e.translate=MathJax._.util.Entities.translate,e.numeric=MathJax._.util.Entities.numeric},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.Styles=MathJax._.util.Styles.Styles},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.APPEND=MathJax._.util.Options.APPEND,e.REMOVE=MathJax._.util.Options.REMOVE,e.Expandable=MathJax._.util.Options.Expandable,e.expandable=MathJax._.util.Options.expandable,e.makeArray=MathJax._.util.Options.makeArray,e.keys=MathJax._.util.Options.keys,e.copy=MathJax._.util.Options.copy,e.insert=MathJax._.util.Options.insert,e.defaultOptions=MathJax._.util.Options.defaultOptions,e.userOptions=MathJax._.util.Options.userOptions,e.selectOptions=MathJax._.util.Options.selectOptions,e.selectOptionsFromKeys=MathJax._.util.Options.selectOptionsFromKeys,e.separateOptions=MathJax._.util.Options.separateOptions}]);- \ No newline at end of file +!function(t){var e={};function n(r){if(e[r])return e[r].exports;var o=e[r]={i:r,l:!1,exports:{}};return t[r].call(o.exports,o,o.exports,n),o.l=!0,o.exports}n.m=t,n.c=e,n.d=function(t,e,r){n.o(t,e)||Object.defineProperty(t,e,{enumerable:!0,get:r})},n.r=function(t){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(t,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0})},n.t=function(t,e){if(1&e&&(t=n(t)),8&e)return t;if(4&e&&"object"==typeof t&&t&&t.__esModule)return t;var r=Object.create(null);if(n.r(r),Object.defineProperty(r,"default",{enumerable:!0,value:t}),2&e&&"string"!=typeof t)for(var o in t)n.d(r,o,function(e){return t[e]}.bind(null,o));return r},n.n=function(t){var e=t&&t.__esModule?function(){return t.default}:function(){return t};return n.d(e,"a",e),e},n.o=function(t,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,e)},n.p="",n(n.s=12)}([function(t,e,n){"use strict";var r=this&&this.__assign||function(){return(r=Object.assign||function(t){for(var e,n=1,r=arguments.length;n<r;n++)for(var o in e=arguments[n])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},o=this&&this.__read||function(t,e){var n="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!n)return t;var r,o,i=n.call(t),a=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(r=i.next()).done;)a.push(r.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(n=i.return)&&n.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return a},i=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(o(arguments[e]));return t},a=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,n=e&&t[e],r=0;if(n)return n.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.LiteElement=void 0;var u=function(t,e,n){var o,u;void 0===e&&(e={}),void 0===n&&(n=[]),this.kind=t,this.attributes=r({},e),this.children=i(n);try{for(var l=a(this.children),s=l.next();!s.done;s=l.next())s.value.parent=this}catch(t){o={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(u=l.return)&&u.call(l)}finally{if(o)throw o.error}}this.styles=null};e.LiteElement=u},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.LiteDocument=void 0;var r=n(0),o=function(){function t(){this.root=new r.LiteElement("html",{},[this.head=new r.LiteElement("head"),this.body=new r.LiteElement("body")]),this.type="<!DOCTYPE html>"}return Object.defineProperty(t.prototype,"kind",{get:function(){return"#document"},enumerable:!1,configurable:!0}),t}();e.LiteDocument=o},function(t,e,n){"use strict";var r,o=this&&this.__extends||(r=function(t,e){return(r=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var n in e)e.hasOwnProperty(n)&&(t[n]=e[n])})(t,e)},function(t,e){function n(){this.constructor=t}r(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(n.prototype=e.prototype,new n)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.LiteComment=e.LiteText=void 0;var i=function(){function t(t){void 0===t&&(t=""),this.value=t}return Object.defineProperty(t.prototype,"kind",{get:function(){return"#text"},enumerable:!1,configurable:!0}),t}();e.LiteText=i;var a=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"#comment"},enumerable:!1,configurable:!0}),e}(i);e.LiteComment=a},function(t,e,n){"use strict";var r=this&&this.__read||function(t,e){var n="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!n)return t;var r,o,i=n.call(t),a=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(r=i.next()).done;)a.push(r.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(n=i.return)&&n.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return a},o=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,n=e&&t[e],r=0;if(n)return n.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.LiteParser=e.PATTERNS=void 0;var i,a=n(9),u=n(0),l=n(2);!function(t){t.TAGNAME="[a-z][^\\s\\n>]*",t.ATTNAME="[a-z][^\\s\\n>=]*",t.VALUE="(?:'[^']*'|\"[^\"]*\"|[^\\s\\n]+)",t.VALUESPLIT="(?:'([^']*)'|\"([^\"]*)\"|([^\\s\\n]+))",t.SPACE="(?:\\s|\\n)+",t.OPTIONALSPACE="(?:\\s|\\n)*",t.ATTRIBUTE=t.ATTNAME+"(?:"+t.OPTIONALSPACE+"="+t.OPTIONALSPACE+t.VALUE+")?",t.ATTRIBUTESPLIT="("+t.ATTNAME+")(?:"+t.OPTIONALSPACE+"="+t.OPTIONALSPACE+t.VALUESPLIT+")?",t.TAG="(<(?:"+t.TAGNAME+"(?:"+t.SPACE+t.ATTRIBUTE+")*"+t.OPTIONALSPACE+"/?|/"+t.TAGNAME+"|!--[^]*?--|![^]*?)(?:>|$))",t.tag=new RegExp(t.TAG,"i"),t.attr=new RegExp(t.ATTRIBUTE,"i"),t.attrsplit=new RegExp(t.ATTRIBUTESPLIT,"i")}(i=e.PATTERNS||(e.PATTERNS={}));var s=function(){function t(){}return t.prototype.parseFromString=function(t,e,n){void 0===e&&(e="text/html"),void 0===n&&(n=null);for(var r=n.createDocument(),o=n.body(r),a=t.replace(/<\?.*?\?>/g,"").split(i.tag);a.length;){var u=a.shift(),l=a.shift();u&&this.addText(n,o,u),l&&">"===l.charAt(l.length-1)&&("!"===l.charAt(1)?this.addComment(n,o,l):o="/"===l.charAt(1)?this.closeTag(n,o,l):this.openTag(n,o,l,a))}return this.checkDocument(n,r),r},t.prototype.addText=function(t,e,n){return n=a.translate(n),t.append(e,t.text(n))},t.prototype.addComment=function(t,e,n){return t.append(e,new l.LiteComment(n))},t.prototype.closeTag=function(t,e,n){for(var r=n.slice(2,n.length-1).toLowerCase();t.parent(e)&&t.kind(e)!==r;)e=t.parent(e);return t.parent(e)},t.prototype.openTag=function(t,e,n,r){var o=this.constructor.PCDATA,a=this.constructor.SELF_CLOSING,u=n.match(/<(.*?)[\s\n>\/]/)[1].toLowerCase(),l=t.node(u),s=n.replace(/^<.*?[\s\n>]/,"").split(i.attrsplit);return(s.pop().match(/>$/)||s.length<5)&&(this.addAttributes(t,l,s),t.append(e,l),a[u]||n.match(/\/>$/)||(o[u]?this.handlePCDATA(t,l,u,r):e=l)),e},t.prototype.addAttributes=function(t,e,n){for(var o=this.constructor.CDATA_ATTR;n.length;){var i=r(n.splice(0,5),5),u=i[1],l=i[2],s=i[3],c=i[4],p=l||s||c||"";o[u]||(p=a.translate(p)),t.setAttribute(e,u,p)}},t.prototype.handlePCDATA=function(t,e,n,r){for(var o=[],i="</"+n+">",a="";r.length&&a!==i;)o.push(a),o.push(r.shift()),a=r.shift();t.append(e,t.text(o.join("")))},t.prototype.checkDocument=function(t,e){var n,r,i,a,u=this.getOnlyChild(t,t.body(e));if(u){try{for(var s=o(t.childNodes(t.body(e))),c=s.next();!c.done;c=s.next()){if((d=c.value)===u)break;d instanceof l.LiteComment&&d.value.match(/^<!DOCTYPE/)&&(e.type=d.value)}}catch(t){n={error:t}}finally{try{c&&!c.done&&(r=s.return)&&r.call(s)}finally{if(n)throw n.error}}switch(t.kind(u)){case"html":try{for(var p=o(u.children),f=p.next();!f.done;f=p.next()){var d=f.value;switch(t.kind(d)){case"head":e.head=d;break;case"body":e.body=d}}}catch(t){i={error:t}}finally{try{f&&!f.done&&(a=p.return)&&a.call(p)}finally{if(i)throw i.error}}e.root=u,t.remove(u),t.parent(e.body)!==u&&t.append(u,e.body),t.parent(e.head)!==u&&t.insert(e.head,e.body);break;case"head":e.head=t.replace(u,e.head);break;case"body":e.body=t.replace(u,e.body)}}},t.prototype.getOnlyChild=function(t,e){var n,r,i=null;try{for(var a=o(t.childNodes(e)),l=a.next();!l.done;l=a.next()){var s=l.value;if(s instanceof u.LiteElement){if(i)return null;i=s}}}catch(t){n={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(r=a.return)&&r.call(a)}finally{if(n)throw n.error}}return i},t.prototype.serialize=function(t,e){var n=this,r=this.constructor.SELF_CLOSING,o=this.constructor.CDATA_ATTR,i=t.kind(e),a=t.allAttributes(e).map((function(t){return t.name+'="'+(o[t.name]?t.value:n.protectAttribute(t.value))+'"'})).join(" ");return"<"+i+(a?" "+a:"")+">"+(r[i]?"":t.innerHTML(e)+"</"+i+">")},t.prototype.serializeInner=function(t,e){var n=this;return this.constructor.PCDATA.hasOwnProperty(e.kind)?t.childNodes(e).map((function(e){return t.value(e)})).join(""):t.childNodes(e).map((function(e){var r=t.kind(e);return"#text"===r?n.protectHTML(t.value(e)):"#comment"===r?e.value:n.serialize(t,e)})).join("")},t.prototype.protectAttribute=function(t){return"string"!=typeof t&&(t=String(t)),t.replace(/"/g,"&quot;")},t.prototype.protectHTML=function(t){return t.replace(/&/g,"&amp;").replace(/</g,"&lt;").replace(/>/g,"&gt;")},t.SELF_CLOSING={area:!0,base:!0,br:!0,col:!0,command:!0,embed:!0,hr:!0,img:!0,input:!0,keygen:!0,link:!0,menuitem:!0,meta:!0,param:!0,source:!0,track:!0,wbr:!0},t.PCDATA={option:!0,textarea:!0,fieldset:!0,title:!0,style:!0,script:!0},t.CDATA_ATTR={style:!0,datafld:!0,datasrc:!0,href:!0,src:!0,longdesc:!0,usemap:!0,cite:!0,datetime:!0,action:!0,axis:!0,profile:!0,content:!0,scheme:!0},t}();e.LiteParser=s},function(t,e,n){"use strict";var r,o=this&&this.__extends||(r=function(t,e){return(r=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var n in e)e.hasOwnProperty(n)&&(t[n]=e[n])})(t,e)},function(t,e){function n(){this.constructor=t}r(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(n.prototype=e.prototype,new n)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,n=1,r=arguments.length;n<r;n++)for(var o in e=arguments[n])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},a=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,n=e&&t[e],r=0;if(n)return n.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")},u=this&&this.__read||function(t,e){var n="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!n)return t;var r,o,i=n.call(t),a=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(r=i.next()).done;)a.push(r.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(n=i.return)&&n.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return a},l=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(u(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.liteAdaptor=e.LiteAdaptor=void 0;var s=n(8),c=n(1),p=n(0),f=n(2),d=n(5),h=n(3),y=n(10),v=n(11),m=function(t){function e(e){void 0===e&&(e=null);var n=t.call(this)||this,r=n.constructor;return n.options=v.userOptions(v.defaultOptions({},r.OPTIONS),e),n.parser=new h.LiteParser,n.window=new d.LiteWindow,n}return o(e,t),e.prototype.parse=function(t,e){return this.parser.parseFromString(t,e,this)},e.prototype.create=function(t,e){return void 0===e&&(e=null),new p.LiteElement(t)},e.prototype.text=function(t){return new f.LiteText(t)},e.prototype.comment=function(t){return new f.LiteComment(t)},e.prototype.createDocument=function(){return new c.LiteDocument},e.prototype.head=function(t){return t.head},e.prototype.body=function(t){return t.body},e.prototype.root=function(t){return t.root},e.prototype.doctype=function(t){return t.type},e.prototype.tags=function(t,e,n){void 0===n&&(n=null);var r=[],o=[];if(n)return o;for(var i=t;i;){var a=i.kind;"#text"!==a&&"#comment"!==a&&(i=i,a===e&&o.push(i),i.children.length&&(r=i.children.concat(r))),i=r.shift()}return o},e.prototype.elementById=function(t,e){for(var n=[],r=t;r;){if("#text"!==r.kind&&"#comment"!==r.kind){if((r=r).attributes.id===e)return r;r.children.length&&(n=r.children.concat(n))}r=n.shift()}return null},e.prototype.elementsByClass=function(t,e){for(var n=[],r=[],o=t;o;){if("#text"!==o.kind&&"#comment"!==o.kind)((o=o).attributes.class||"").trim().split(/ +/).includes(e)&&r.push(o),o.children.length&&(n=o.children.concat(n));o=n.shift()}return r},e.prototype.getElements=function(t,e){var n,r,o=[],i=this.body(e);try{for(var u=a(t),l=u.next();!l.done;l=u.next()){var s=l.value;if("string"==typeof s)if("#"===s.charAt(0)){var c=this.elementById(i,s.slice(1));c&&o.push(c)}else"."===s.charAt(0)?o=o.concat(this.elementsByClass(i,s.slice(1))):s.match(/^[-a-z][-a-z0-9]*$/i)&&(o=o.concat(this.tags(i,s)));else Array.isArray(s)?o=o.concat(s):s instanceof this.window.NodeList||s instanceof this.window.HTMLCollection?o=o.concat(s.nodes):o.push(s)}}catch(t){n={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(r=u.return)&&r.call(u)}finally{if(n)throw n.error}}return o},e.prototype.contains=function(t,e){for(;e&&e!==t;)e=this.parent(e);return!!e},e.prototype.parent=function(t){return t.parent},e.prototype.childIndex=function(t){return t.parent?t.parent.children.findIndex((function(e){return e===t})):-1},e.prototype.append=function(t,e){return e.parent&&this.remove(e),t.children.push(e),e.parent=t,e},e.prototype.insert=function(t,e){if(t.parent&&this.remove(t),e&&e.parent){var n=this.childIndex(e);e.parent.children.splice(n,0,t),t.parent=e.parent}},e.prototype.remove=function(t){var e=this.childIndex(t);return e>=0&&t.parent.children.splice(e,1),t.parent=null,t},e.prototype.replace=function(t,e){var n=this.childIndex(e);return n>=0&&(e.parent.children[n]=t,t.parent=e.parent,e.parent=null),e},e.prototype.clone=function(t){var e=this,n=new p.LiteElement(t.kind);return n.attributes=i({},t.attributes),n.children=t.children.map((function(t){if("#text"===t.kind)return new f.LiteText(t.value);if("#comment"===t.kind)return new f.LiteComment(t.value);var r=e.clone(t);return r.parent=n,r})),n},e.prototype.split=function(t,e){var n=new f.LiteText(t.value.slice(e));return t.value=t.value.slice(0,e),t.parent.children.splice(this.childIndex(t)+1,0,n),n.parent=t.parent,n},e.prototype.next=function(t){var e=t.parent;if(!e)return null;var n=this.childIndex(t)+1;return n>=0&&n<e.children.length?e.children[n]:null},e.prototype.previous=function(t){var e=t.parent;if(!e)return null;var n=this.childIndex(t)-1;return n>=0?e.children[n]:null},e.prototype.firstChild=function(t){return t.children[0]},e.prototype.lastChild=function(t){return t.children[t.children.length-1]},e.prototype.childNodes=function(t){return l(t.children)},e.prototype.childNode=function(t,e){return t.children[e]},e.prototype.kind=function(t){return t.kind},e.prototype.value=function(t){return"#text"===t.kind?t.value:"#comment"===t.kind?t.value.replace(/^<!(--)?((?:.|\n)*)\1>$/,"$2"):""},e.prototype.textContent=function(t){var e=this;return t.children.reduce((function(t,n){return t+("#text"===n.kind?n.value:"#comment"===n.kind?"":e.textContent(n))}),"")},e.prototype.innerHTML=function(t){return this.parser.serializeInner(this,t)},e.prototype.outerHTML=function(t){return this.parser.serialize(this,t)},e.prototype.setAttribute=function(t,e,n,r){void 0===r&&(r=null),"string"!=typeof n&&(n=String(n)),r&&(e=r.replace(/.*\//,"")+":"+e.replace(/^.*:/,"")),t.attributes[e]=n,"style"===e&&(t.styles=null)},e.prototype.getAttribute=function(t,e){return t.attributes[e]},e.prototype.removeAttribute=function(t,e){delete t.attributes[e]},e.prototype.hasAttribute=function(t,e){return t.attributes.hasOwnProperty(e)},e.prototype.allAttributes=function(t){var e,n,r=t.attributes,o=[];try{for(var i=a(Object.keys(r)),u=i.next();!u.done;u=i.next()){var l=u.value;o.push({name:l,value:r[l]})}}catch(t){e={error:t}}finally{try{u&&!u.done&&(n=i.return)&&n.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}return o},e.prototype.addClass=function(t,e){var n=(t.attributes.class||"").split(/ /);n.find((function(t){return t===e}))||(n.push(e),t.attributes.class=n.join(" "))},e.prototype.removeClass=function(t,e){var n=(t.attributes.class||"").split(/ /),r=n.findIndex((function(t){return t===e}));r>=0&&(n.splice(r,1),t.attributes.class=n.join(" "))},e.prototype.hasClass=function(t,e){return!!(t.attributes.class||"").split(/ /).find((function(t){return t===e}))},e.prototype.setStyle=function(t,e,n){t.styles||(t.styles=new y.Styles(this.getAttribute(t,"style"))),t.styles.set(e,n),t.attributes.style=t.styles.cssText},e.prototype.getStyle=function(t,e){if(!t.styles){var n=this.getAttribute(t,"style");if(!n)return"";t.styles=new y.Styles(n)}return t.styles.get(e)},e.prototype.allStyles=function(t){return this.getAttribute(t,"style")},e.prototype.fontSize=function(t){return this.options.fontSize},e.prototype.fontFamily=function(t){return this.options.fontFamily},e.prototype.nodeSize=function(t,e,n){return void 0===e&&(e=1),void 0===n&&(n=null),[.6*this.textContent(t).length,0]},e.prototype.nodeBBox=function(t){return{left:0,right:0,top:0,bottom:0}},e.OPTIONS={fontSize:16,fontFamily:"Times"},e}(s.AbstractDOMAdaptor);e.LiteAdaptor=m,e.liteAdaptor=function(t){return void 0===t&&(t=null),new m(t)}},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.LiteWindow=void 0;var r=n(0),o=n(1),i=n(6),a=n(3),u=function(){this.DOMParser=a.LiteParser,this.NodeList=i.LiteList,this.HTMLCollection=i.LiteList,this.HTMLElement=r.LiteElement,this.DocumentFragment=i.LiteList,this.Document=o.LiteDocument,this.document=new o.LiteDocument};e.LiteWindow=u},function(t,e,n){"use strict";var r=this&&this.__read||function(t,e){var n="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!n)return t;var r,o,i=n.call(t),a=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(r=i.next()).done;)a.push(r.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(n=i.return)&&n.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return a},o=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(r(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.LiteList=void 0;var i=function(){function t(t){this.nodes=[],this.nodes=o(t)}return t.prototype.append=function(t){this.nodes.push(t)},t.prototype[Symbol.iterator]=function(){var t=0;return{next:function(){return t===this.nodes.length?{value:null,done:!0}:{value:this.nodes[t++],done:!1}}}},t}();e.LiteList=i},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.isObject=MathJax._.components.global.isObject,e.combineConfig=MathJax._.components.global.combineConfig,e.combineDefaults=MathJax._.components.global.combineDefaults,e.combineWithMathJax=MathJax._.components.global.combineWithMathJax,e.MathJax=MathJax._.components.global.MathJax},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractDOMAdaptor=MathJax._.core.DOMAdaptor.AbstractDOMAdaptor},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.options=MathJax._.util.Entities.options,e.entities=MathJax._.util.Entities.entities,e.add=MathJax._.util.Entities.add,e.remove=MathJax._.util.Entities.remove,e.translate=MathJax._.util.Entities.translate,e.numeric=MathJax._.util.Entities.numeric},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.Styles=MathJax._.util.Styles.Styles},function(t,e,n){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.APPEND=MathJax._.util.Options.APPEND,e.REMOVE=MathJax._.util.Options.REMOVE,e.Expandable=MathJax._.util.Options.Expandable,e.expandable=MathJax._.util.Options.expandable,e.makeArray=MathJax._.util.Options.makeArray,e.keys=MathJax._.util.Options.keys,e.copy=MathJax._.util.Options.copy,e.insert=MathJax._.util.Options.insert,e.defaultOptions=MathJax._.util.Options.defaultOptions,e.userOptions=MathJax._.util.Options.userOptions,e.selectOptions=MathJax._.util.Options.selectOptions,e.selectOptionsFromKeys=MathJax._.util.Options.selectOptionsFromKeys,e.separateOptions=MathJax._.util.Options.separateOptions},function(t,e,n){"use strict";n.r(e);var r=n(7),o=n(4),i=n(1),a=n(0),u=n(6),l=n(3),s=n(2),c=n(5);Object(r.combineWithMathJax)({_:{adaptors:{liteAdaptor:o,lite:{Document:i,Element:a,List:u,Parser:l,Text:s,Window:c}}}}),MathJax.startup&&(MathJax.startup.registerConstructor("liteAdaptor",o.liteAdaptor),MathJax.startup.useAdaptor("liteAdaptor",!0))}]);+ \ No newline at end of file diff --git a/core.js b/core.js @@ -1 +1 @@ -!function(r){var n={};function o(t){if(n[t])return n[t].exports;var e=n[t]={i:t,l:!1,exports:{}};return r[t].call(e.exports,e,e.exports,o),e.l=!0,e.exports}o.m=r,o.c=n,o.d=function(t,e,r){o.o(t,e)||Object.defineProperty(t,e,{enumerable:!0,get:r})},o.r=function(t){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(t,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0})},o.t=function(e,t){if(1&t&&(e=o(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var r=Object.create(null);if(o.r(r),Object.defineProperty(r,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var n in e)o.d(r,n,function(t){return e[t]}.bind(null,n));return r},o.n=function(t){var e=t&&t.__esModule?function(){return t.default}:function(){return t};return o.d(e,"a",e),e},o.o=function(t,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,e)},o.p="",o(o.s=64)}([function(t,a,e){"use strict";var n,r=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),l=this&&this.__assign||function(){return(l=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},d=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}},y=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s};Object.defineProperty(a,"__esModule",{value:!0});var o=e(2),i=e(10);a.TEXCLASS={ORD:0,OP:1,BIN:2,REL:3,OPEN:4,CLOSE:5,PUNCT:6,INNER:7,VCENTER:8,NONE:-1},a.TEXCLASSNAMES=["ORD","OP","BIN","REL","OPEN","CLOSE","PUNCT","INNER","VCENTER"];var s=["","thinmathspace","mediummathspace","thickmathspace"],u=[[0,-1,2,3,0,0,0,1],[-1,-1,0,3,0,0,0,1],[2,2,0,0,2,0,0,2],[3,3,0,0,3,0,0,3],[0,0,0,0,0,0,0,0],[0,-1,2,3,0,0,0,1],[1,1,0,1,1,1,1,1],[1,-1,2,3,1,0,1,1]];a.indentAttributes=["indentalign","indentalignfirst","indentshift","indentshiftfirst"];var c,p=(c=i.AbstractNode,r(O,c),Object.defineProperty(O.prototype,"isToken",{get:function(){return!1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(O.prototype,"isEmbellished",{get:function(){return!1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(O.prototype,"isSpacelike",{get:function(){return!1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(O.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(O.prototype,"hasNewLine",{get:function(){return!1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(O.prototype,"arity",{get:function(){return 1/0},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(O.prototype,"isInferred",{get:function(){return!1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(O.prototype,"Parent",{get:function(){for(var t=this.parent;t&&t.notParent;)t=t.Parent;return t},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(O.prototype,"notParent",{get:function(){return!1},enumerable:!0,configurable:!0}),O.prototype.setChildren=function(t){return this.arity<0?this.childNodes[0].setChildren(t):c.prototype.setChildren.call(this,t)},O.prototype.appendChild=function(t){return this.arity<0?(this.childNodes[0].appendChild(t),t):c.prototype.appendChild.call(this,t)},O.prototype.replaceChild=function(t,e){return this.arity<0?(this.childNodes[0].replaceChild(t,e),t):c.prototype.replaceChild.call(this,t,e)},O.prototype.core=function(){return this},O.prototype.coreMO=function(){return this},O.prototype.coreIndex=function(){return 0},O.prototype.childPosition=function(){for(var e,t,r=this,n=r.parent;n&&n.notParent;)n=(r=n).parent;if(n){var o=0;try{for(var i=d(n.childNodes),s=i.next();!s.done;s=i.next()){if(s.value===r)return o;o++}}catch(t){e={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(t=i.return)&&t.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}}return null},O.prototype.setTeXclass=function(t){return this.getPrevClass(t),null!=this.texClass?this:t},O.prototype.updateTeXclass=function(t){t&&(this.prevClass=t.prevClass,this.prevLevel=t.prevLevel,t.prevClass=t.prevLevel=null,this.texClass=t.texClass)},O.prototype.getPrevClass=function(t){t&&(this.prevClass=t.texClass,this.prevLevel=t.attributes.get("scriptlevel"))},O.prototype.texSpacing=function(){var t=null!=this.prevClass?this.prevClass:a.TEXCLASS.NONE,e=this.texClass||a.TEXCLASS.ORD;if(t===a.TEXCLASS.NONE||e===a.TEXCLASS.NONE)return"";t===a.TEXCLASS.VCENTER&&(t=a.TEXCLASS.ORD),e===a.TEXCLASS.VCENTER&&(e=a.TEXCLASS.ORD);var r=u[t][e];return(0<this.prevLevel||0<this.attributes.get("scriptlevel"))&&0<=r?"":s[Math.abs(r)]},O.prototype.hasSpacingAttributes=function(){return this.isEmbellished&&this.coreMO().hasSpacingAttributes()},O.prototype.setInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o,i;void 0===t&&(t={}),void 0===e&&(e=!1),void 0===r&&(r=0),void 0===n&&(n=!1);var s=this.attributes.getAllDefaults();try{for(var a=d(Object.keys(t)),l=a.next();!l.done;l=a.next()){var u=l.value;if(s.hasOwnProperty(u)){var c=y(t[u],2),p=c[0],h=c[1];((O.noInherit[p]||{})[this.kind]||{})[u]||this.attributes.setInherited(u,h)}}}catch(t){o={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(i=a.return)&&i.call(a)}finally{if(o)throw o.error}}void 0===this.attributes.getExplicit("displaystyle")&&this.attributes.setInherited("displaystyle",e),void 0===this.attributes.getExplicit("scriptlevel")&&this.attributes.setInherited("scriptlevel",r),n&&this.setProperty("texprimestyle",n);var f=this.arity;if(0<=f&&f!==1/0&&(1===f&&0===this.childNodes.length||1!==f&&this.childNodes.length!==f))if(f<this.childNodes.length)this.childNodes=this.childNodes.slice(0,f);else for(;this.childNodes.length<f;)this.appendChild(this.factory.create("mrow"));this.setChildInheritedAttributes(t,e,r,n)},O.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o,i;try{for(var s=d(this.childNodes),a=s.next();!a.done;a=s.next())a.value.setInheritedAttributes(t,e,r,n)}catch(t){o={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(i=s.return)&&i.call(s)}finally{if(o)throw o.error}}},O.prototype.addInheritedAttributes=function(t,e){var r,n,o=l({},t);try{for(var i=d(Object.keys(e)),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value;"displaystyle"!==a&&"scriptlevel"!==a&&"style"!==a&&(o[a]=[this.kind,e[a]])}}catch(t){r={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(n=i.return)&&n.call(i)}finally{if(r)throw r.error}}return o},O.prototype.inheritAttributesFrom=function(t){var e=t.attributes,r=e.get("displaystyle"),n=e.get("scriptlevel"),o=e.isSet("mathsize")?{mathsize:["math",e.get("mathsize")]}:{},i=t.getProperty("texprimestyle")||!1;this.setInheritedAttributes(o,r,n,i)},O.prototype.verifyTree=function(t){if(void 0===t&&(t=null),null!==t){this.verifyAttributes(t);var e=this.arity;t.checkArity&&0<=e&&e!==1/0&&(1===e&&0===this.childNodes.length||1!==e&&this.childNodes.length!==e)&&this.mError('Wrong number of children for "'+this.kind+'" node',t,!0),this.verifyChildren(t)}},O.prototype.verifyAttributes=function(t){var e,r;if(t.checkAttributes){var n=this.attributes,o=[];try{for(var i=d(n.getExplicitNames()),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value;"data-"===a.substr(0,5)||void 0!==n.getDefault(a)||a.match(/^(?:class|style|id|(?:xlink:)?href)$/)||o.push(a)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}o.length&&this.mError("Unknown attributes for "+this.kind+" node: "+o.join(", "),t)}},O.prototype.verifyChildren=function(t){var e,r;try{for(var n=d(this.childNodes),o=n.next();!o.done;o=n.next())o.value.verifyTree(t)}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}},O.prototype.mError=function(t,e,r){if(void 0===r&&(r=!1),!this.parent||!this.parent.isKind("merror")){var n=this.factory.create("merror");if(e.fullErrors||r){var o=this.factory.create("mtext"),i=this.factory.create("text");i.setText(e.fullErrors?t:this.kind),o.appendChild(i),n.appendChild(o),this.parent.replaceChild(n,this)}else this.parent.replaceChild(n,this),n.appendChild(this);return n}},O.defaults={mathbackground:o.INHERIT,mathcolor:o.INHERIT,mathsize:o.INHERIT,dir:o.INHERIT},O.noInherit={mstyle:{mpadded:{width:!0,height:!0,depth:!0,lspace:!0,voffset:!0},mtable:{width:!0,height:!0,depth:!0,align:!0}},maligngroup:{mrow:{groupalign:!0},mtable:{groupalign:!0}}},O.verifyDefaults={checkArity:!0,checkAttributes:!1,fullErrors:!1,fixMmultiscripts:!0,fixMtables:!0},O);function O(t,e,r){void 0===e&&(e={}),void 0===r&&(r=[]);var n=c.call(this,t)||this;return n.texClass=null,n.prevClass=null,n.prevLevel=null,n.arity<0&&(n.childNodes=[t.create("inferredMrow")],n.childNodes[0].parent=n),n.setChildren(r),n.attributes=new o.Attributes(t.getNodeClass(n.kind).defaults,t.getNodeClass("math").defaults),n.attributes.setList(e),n}a.AbstractMmlNode=p;var h,f=(r(M,h=p),Object.defineProperty(M.prototype,"isToken",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),M.prototype.getText=function(){var e,t,r="";try{for(var n=d(this.childNodes),o=n.next();!o.done;o=n.next()){var i=o.value;i instanceof A&&(r+=i.getText())}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(t=n.return)&&t.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}return r},M.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o,i;try{for(var s=d(this.childNodes),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;l instanceof p&&l.setInheritedAttributes(t,e,r,n)}}catch(t){o={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(i=s.return)&&i.call(s)}finally{if(o)throw o.error}}},M.prototype.walkTree=function(t,e){var r,n;t(this,e);try{for(var o=d(this.childNodes),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value;s instanceof p&&s.walkTree(t,e)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(n=o.return)&&n.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}return e},M.defaults=l({},p.defaults,{mathvariant:"normal",mathsize:o.INHERIT}),M);function M(){return null!==h&&h.apply(this,arguments)||this}a.AbstractMmlTokenNode=f;var E,v=(r(b,E=p),Object.defineProperty(b.prototype,"isSpacelike",{get:function(){return this.childNodes[0].isSpacelike},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(b.prototype,"isEmbellished",{get:function(){return this.childNodes[0].isEmbellished},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(b.prototype,"arity",{get:function(){return-1},enumerable:!0,configurable:!0}),b.prototype.core=function(){return this.childNodes[0]},b.prototype.coreMO=function(){return this.childNodes[0].coreMO()},b.prototype.setTeXclass=function(t){return t=this.childNodes[0].setTeXclass(t),this.updateTeXclass(this.childNodes[0]),t},b.defaults=p.defaults,b);function b(){return null!==E&&E.apply(this,arguments)||this}a.AbstractMmlLayoutNode=v;var m,g=(r(L,m=p),Object.defineProperty(L.prototype,"isEmbellished",{get:function(){return this.childNodes[0].isEmbellished},enumerable:!0,configurable:!0}),L.prototype.core=function(){return this.childNodes[0]},L.prototype.coreMO=function(){return this.childNodes[0].coreMO()},L.prototype.setTeXclass=function(t){var e,r;this.getPrevClass(t),this.texClass=a.TEXCLASS.ORD;var n=this.childNodes[0];n?this.isEmbellished||n.isKind("mi")?(t=n.setTeXclass(t),this.updateTeXclass(this.core())):(n.setTeXclass(null),t=this):t=this;try{for(var o=d(this.childNodes.slice(1)),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value;s&&s.setTeXclass(null)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(r=o.return)&&r.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}return t},L.defaults=p.defaults,L);function L(){return null!==m&&m.apply(this,arguments)||this}a.AbstractMmlBaseNode=g;var R,N=(R=i.AbstractEmptyNode,r(_,R),Object.defineProperty(_.prototype,"isToken",{get:function(){return!1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(_.prototype,"isEmbellished",{get:function(){return!1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(_.prototype,"isSpacelike",{get:function(){return!1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(_.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(_.prototype,"hasNewLine",{get:function(){return!1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(_.prototype,"arity",{get:function(){return 0},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(_.prototype,"isInferred",{get:function(){return!1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(_.prototype,"notParent",{get:function(){return!1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(_.prototype,"Parent",{get:function(){return this.parent},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(_.prototype,"texClass",{get:function(){return a.TEXCLASS.NONE},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(_.prototype,"prevClass",{get:function(){return a.TEXCLASS.NONE},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(_.prototype,"prevLevel",{get:function(){return 0},enumerable:!0,configurable:!0}),_.prototype.hasSpacingAttributes=function(){return!1},Object.defineProperty(_.prototype,"attributes",{get:function(){return null},enumerable:!0,configurable:!0}),_.prototype.core=function(){return this},_.prototype.coreMO=function(){return this},_.prototype.coreIndex=function(){return 0},_.prototype.childPosition=function(){return 0},_.prototype.setTeXclass=function(t){return t},_.prototype.texSpacing=function(){return""},_.prototype.setInheritedAttributes=function(t,e,r,n){},_.prototype.inheritAttributesFrom=function(t){},_.prototype.verifyTree=function(t){},_.prototype.mError=function(t,e,r){void 0===r&&(r=!1)},_);function _(){return null!==R&&R.apply(this,arguments)||this}a.AbstractMmlEmptyNode=N;var T,A=(r(C,T=N),Object.defineProperty(C.prototype,"kind",{get:function(){return"text"},enumerable:!0,configurable:!0}),C.prototype.getText=function(){return this.text},C.prototype.setText=function(t){return this.text=t,this},C.prototype.toString=function(){return this.text},C);function C(){var t=null!==T&&T.apply(this,arguments)||this;return t.text="",t}a.TextNode=A;var S,I=(r(x,S=N),Object.defineProperty(x.prototype,"kind",{get:function(){return"XML"},enumerable:!0,configurable:!0}),x.prototype.getXML=function(){return this.xml},x.prototype.setXML=function(t,e){return void 0===e&&(e=null),this.xml=t,this.adaptor=e,this},x.prototype.getSerializedXML=function(){return this.adaptor.outerHTML(this.xml)},x.prototype.toString=function(){return"XML data"},x);function x(){var t=null!==S&&S.apply(this,arguments)||this;return t.xml=null,t.adaptor=null,t}a.XMLNode=I},function(t,l,e){"use strict";var O=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}},r=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},u=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(r(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(l,"__esModule",{value:!0});var n={}.constructor;function c(t){return"object"==typeof t&&null!==t&&(t.constructor===n||t.constructor===p)}l.APPEND="[+]",l.REMOVE="[-]";var p=function(){};function h(t){return Object.assign(Object.create(p.prototype),t)}function f(t){return t?Object.keys(t).concat(Object.getOwnPropertySymbols(t)):[]}function d(t){var e,r,n={};try{for(var o=O(f(t)),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value,a=Object.getOwnPropertyDescriptor(t,s),l=a.value;Array.isArray(l)?a.value=y([],l,!1):c(l)&&(a.value=d(l)),a.enumerable&&(n[s]=a)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(r=o.return)&&r.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}return Object.defineProperties(t.constructor===p?h({}):{},n)}function y(o,i,s){var e,t;void 0===s&&(s=!0);function r(t){if(s&&void 0===o[t]&&o.constructor!==p)throw"symbol"==typeof t&&(t=t.toString()),new Error('Invalid option "'+t+'" (no default value).');var e=i[t],r=o[t];if(!c(e)||null===r||"object"!=typeof r&&"function"!=typeof r)Array.isArray(e)?(o[t]=[],y(o[t],e,!1)):c(e)?o[t]=d(e):o[t]=e;else{var n=f(e);Array.isArray(r)&&(1===n.length&&(n[0]===l.APPEND||n[0]===l.REMOVE)&&Array.isArray(e[n[0]])||2===n.length&&n.sort().join(",")===l.APPEND+","+l.REMOVE&&Array.isArray(e[l.APPEND])&&Array.isArray(e[l.REMOVE]))?(e[l.REMOVE]&&(r=o[t]=r.filter(function(t){return e[l.REMOVE].indexOf(t)<0})),e[l.APPEND]&&(o[t]=u(r,e[l.APPEND]))):y(r,e,s)}}try{for(var n=O(f(i)),a=n.next();!a.done;a=n.next()){r(a.value)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(t=n.return)&&t.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}return o}function o(t){for(var e,r,n=[],o=1;o<arguments.length;o++)n[o-1]=arguments[o];var i={};try{for(var s=O(n),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;t.hasOwnProperty(l)&&(i[l]=t[l])}}catch(t){e={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(r=s.return)&&r.call(s)}finally{if(e)throw e.error}}return i}l.Expandable=p,l.expandable=h,l.makeArray=function(t){return Array.isArray(t)?t:[t]},l.keys=f,l.copy=d,l.insert=y,l.defaultOptions=function(e){for(var t=[],r=1;r<arguments.length;r++)t[r-1]=arguments[r];return t.forEach(function(t){return y(e,t,!1)}),e},l.userOptions=function(e){for(var t=[],r=1;r<arguments.length;r++)t[r-1]=arguments[r];return t.forEach(function(t){return y(e,t,!0)}),e},l.selectOptions=o,l.selectOptionsFromKeys=function(t,e){return o.apply(void 0,u([t],Object.keys(e)))},l.separateOptions=function(t){for(var e,r,n,o,i=[],s=1;s<arguments.length;s++)i[s-1]=arguments[s];var a=[];try{for(var l=O(i),u=l.next();!u.done;u=l.next()){var c=u.value,p={},h={};try{for(var f=(n=void 0,O(Object.keys(t||{}))),d=f.next();!d.done;d=f.next()){var y=d.value;(void 0===c[y]?h:p)[y]=t[y]}}catch(t){n={error:t}}finally{try{d&&!d.done&&(o=f.return)&&o.call(f)}finally{if(n)throw n.error}}a.push(p),t=h}}catch(t){e={error:t}}finally{try{u&&!u.done&&(r=l.return)&&r.call(l)}finally{if(e)throw e.error}}return a.unshift(t),a}},function(t,r,e){"use strict";var l=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}};Object.defineProperty(r,"__esModule",{value:!0}),r.INHERIT="_inherit_";var n=(o.prototype.set=function(t,e){this.attributes[t]=e},o.prototype.setList=function(t){Object.assign(this.attributes,t)},o.prototype.get=function(t){var e=this.attributes[t];return e===r.INHERIT&&(e=this.global[t]),e},o.prototype.getExplicit=function(t){if(this.attributes.hasOwnProperty(t))return this.attributes[t]},o.prototype.getList=function(){for(var e,t,r=[],n=0;n<arguments.length;n++)r[n]=arguments[n];var o={};try{for(var i=l(r),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value;o[a]=this.get(a)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(t=i.return)&&t.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}return o},o.prototype.setInherited=function(t,e){this.inherited[t]=e},o.prototype.getInherited=function(t){return this.inherited[t]},o.prototype.getDefault=function(t){return this.defaults[t]},o.prototype.isSet=function(t){return this.attributes.hasOwnProperty(t)||this.inherited.hasOwnProperty(t)},o.prototype.hasDefault=function(t){return t in this.defaults},o.prototype.getExplicitNames=function(){return Object.keys(this.attributes)},o.prototype.getInheritedNames=function(){return Object.keys(this.inherited)},o.prototype.getDefaultNames=function(){return Object.keys(this.defaults)},o.prototype.getGlobalNames=function(){return Object.keys(this.global)},o.prototype.getAllAttributes=function(){return this.attributes},o.prototype.getAllInherited=function(){return this.inherited},o.prototype.getAllDefaults=function(){return this.defaults},o.prototype.getAllGlobals=function(){return this.global},o);function o(t,e){this.global=e,this.defaults=Object.create(e),this.inherited=Object.create(this.defaults),this.attributes=Object.create(this.inherited),Object.assign(this.defaults,t)}r.Attributes=n},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var n=(o.prototype[Symbol.iterator]=function(){var t=0,e=this.items;return{next:function(){return{value:e[t++],done:t>e.length}}}},o.prototype.add=function(t,e){void 0===e&&(e=o.DEFAULTPRIORITY);for(var r=this.items.length;0<=--r&&e<this.items[r].priority;);return this.items.splice(r+1,0,{item:t,priority:e}),t},o.prototype.remove=function(t){for(var e=this.items.length;0<=--e&&this.items[e].item!==t;);0<=e&&this.items.splice(e,1)},o.prototype.toArray=function(){return Array.from(this)},o.DEFAULTPRIORITY=5,o);function o(){this.items=[],this.items=[]}e.PrioritizedList=n},function(t,i,e){"use strict";Object.defineProperty(i,"__esModule",{value:!0}),i.protoItem=function(t,e,r,n,o,i,s){return void 0===s&&(s=null),{open:t,math:e,close:r,n:n,start:{n:o},end:{n:i},display:s}};var r=(n.prototype.render=function(t){t.renderActions.renderMath(this,t)},n.prototype.rerender=function(t,e){void 0===e&&(e=i.STATE.RERENDER),this.state()>=e&&this.state(e-1),t.renderActions.renderMath(this,t,e)},n.prototype.convert=function(t,e){void 0===e&&(e=i.STATE.LAST),t.renderActions.renderConvert(this,t,e)},n.prototype.compile=function(t){this.state()<i.STATE.COMPILED&&(this.root=this.inputJax.compile(this,t),this.state(i.STATE.COMPILED))},n.prototype.typeset=function(t){this.state()<i.STATE.TYPESET&&(this.typesetRoot=t.outputJax[null===this.display?"escaped":"typeset"](this,t),this.state(i.STATE.TYPESET))},n.prototype.updateDocument=function(t){},n.prototype.removeFromDocument=function(t){void 0===t&&(t=!1)},n.prototype.setMetrics=function(t,e,r,n,o){this.metrics={em:t,ex:e,containerWidth:r,lineWidth:n,scale:o}},n.prototype.state=function(t,e){return void 0===t&&(t=null),void 0===e&&(e=!1),null!=t&&(t<i.STATE.INSERTED&&this._state>=i.STATE.INSERTED&&this.removeFromDocument(e),t<i.STATE.TYPESET&&this._state>=i.STATE.TYPESET&&(this.bbox={},this.outputData={}),t<i.STATE.COMPILED&&this._state>=i.STATE.COMPILED&&(this.inputData={}),this._state=t),this._state},n.prototype.reset=function(t){void 0===t&&(t=!1),this.state(i.STATE.UNPROCESSED)},n);function n(t,e,r,n,o){void 0===r&&(r=!0),void 0===n&&(n={i:0,n:0,delim:""}),void 0===o&&(o={i:0,n:0,delim:""}),this.root=null,this.typesetRoot=null,this._state=i.STATE.UNPROCESSED,this.metrics={},this.bbox={},this.inputData={},this.outputData={},this.math=t,this.inputJax=e,this.display=r,this.start=n,this.end=o,this.root=null,this.typesetRoot=null,this.metrics={},this.bbox={},this.inputData={},this.outputData={}}i.AbstractMathItem=r,i.STATE={UNPROCESSED:0,FINDMATH:10,COMPILED:20,CONVERT:100,METRICS:110,RERENDER:125,TYPESET:150,INSERTED:200,LAST:1e4},i.newState=function(t,e){if(t in i.STATE)throw Error("State "+t+" already exists");i.STATE[t]=e}},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),p=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}},f=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i,d=r(1),s=r(23),a=r(24),l=r(7),y=r(4),u=r(8),c=r(56),h=r(3),O=(i=h.PrioritizedList,o(M,i),M.create=function(t){var e,r,n=new this;try{for(var o=p(Object.keys(t)),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value,a=f(this.action(s,t[s]),2),l=a[0],u=a[1];u&&n.add(l,u)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(r=o.return)&&r.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}return n},M.action=function(t,e){var r,n,o,i,s,a,l=!0,u=e[0];if(1===e.length||"boolean"==typeof e[1])2===e.length&&(l=e[1]),s=(r=f(this.methodActions(t),2))[0],a=r[1];else if("string"==typeof e[1])if("string"==typeof e[2]){4===e.length&&(l=e[3]);var c=f(e.slice(1),2),p=c[0],h=c[1];s=(n=f(this.methodActions(p,h),2))[0],a=n[1]}else 3===e.length&&(l=e[2]),s=(o=f(this.methodActions(e[1]),2))[0],a=o[1];else 4===e.length&&(l=e[3]),s=(i=f(e.slice(1),2))[0],a=i[1];return[{id:t,renderDoc:s,renderMath:a,convert:l},u]},M.methodActions=function(e,r){return void 0===r&&(r=e),[function(t){return e&&t[e](),!1},function(t,e){return r&&t[r](e),!1}]},M.prototype.renderDoc=function(t,e){var r,n;void 0===e&&(e=y.STATE.UNPROCESSED);try{for(var o=p(this.items),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value;if(s.priority>=e&&s.item.renderDoc(t))return}}catch(t){r={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(n=o.return)&&n.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}},M.prototype.renderMath=function(t,e,r){var n,o;void 0===r&&(r=y.STATE.UNPROCESSED);try{for(var i=p(this.items),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value;if(a.priority>=r&&a.item.renderMath(t,e))return}}catch(t){n={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(o=i.return)&&o.call(i)}finally{if(n)throw n.error}}},M.prototype.renderConvert=function(t,e,r){var n,o;void 0===r&&(r=y.STATE.LAST);try{for(var i=p(this.items),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value;if(a.priority>r)return;if(a.item.convert&&a.item.renderMath(t,e))return}}catch(t){n={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(o=i.return)&&o.call(i)}finally{if(n)throw n.error}}},M.prototype.findID=function(t){var e,r;try{for(var n=p(this.items),o=n.next();!o.done;o=n.next()){var i=o.value;if(i.item.id===t)return i.item}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}return null},M);function M(){return null!==i&&i.apply(this,arguments)||this}e.RenderList=O;var E,v=(E=s.AbstractInputJax,o(b,E),b.prototype.compile=function(t){return null},b);function b(){return null!==E&&E.apply(this,arguments)||this}var m,g=(m=a.AbstractOutputJax,o(L,m),L.prototype.typeset=function(t,e){return void 0===e&&(e=null),null},L.prototype.escaped=function(t,e){return null},L);function L(){return null!==m&&m.apply(this,arguments)||this}var R,N=(R=l.AbstractMathList,o(_,R),_);function _(){return null!==R&&R.apply(this,arguments)||this}var T,A=(T=y.AbstractMathItem,o(C,T),C);function C(){return null!==T&&T.apply(this,arguments)||this}var S=(Object.defineProperty(I.prototype,"kind",{get:function(){return this.constructor.KIND},enumerable:!0,configurable:!0}),I.prototype.addRenderAction=function(t){for(var e=[],r=1;r<arguments.length;r++)e[r-1]=arguments[r];var n=f(O.action(t,e),2),o=n[0],i=n[1];this.renderActions.add(o,i)},I.prototype.removeRenderAction=function(t){var e=this.renderActions.findID(t);e&&this.renderActions.remove(e)},I.prototype.render=function(){return this.renderActions.renderDoc(this),this},I.prototype.rerender=function(t){return void 0===t&&(t=y.STATE.RERENDER),this.state(t-1),this.render(),this},I.prototype.convert=function(t,e){void 0===e&&(e={});var r=d.userOptions({format:this.inputJax[0].name,display:!0,end:y.STATE.LAST,em:16,ex:8,containerWidth:null,lineWidth:1e6,scale:1},e),n=r.format,o=r.display,i=r.end,s=r.ex,a=r.em,l=r.containerWidth,u=r.lineWidth,c=r.scale;null===l&&(l=80*s);var p=this.inputJax.reduce(function(t,e){return e.name===n?e:t},null),h=new this.options.MathItem(t,p,o);return h.start.node=this.adaptor.body(this.document),h.setMetrics(a,s,l,u,c),h.convert(this,i),h.typesetRoot||h.root},I.prototype.findMath=function(t){return void 0===t&&(t=null),this.processed.set("findMath"),this},I.prototype.compile=function(){var e,t,r,n;if(!this.processed.isSet("compile")){var o=[];try{for(var i=p(this.math),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value;this.compileMath(a),void 0!==a.inputData.recompile&&o.push(a)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(t=i.return)&&t.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}try{for(var l=p(o),u=l.next();!u.done;u=l.next()){var c=(a=u.value).inputData.recompile;a.state(c.state),a.inputData.recompile=c,this.compileMath(a)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{u&&!u.done&&(n=l.return)&&n.call(l)}finally{if(r)throw r.error}}this.processed.set("compile")}return this},I.prototype.compileMath=function(e){try{e.compile(this)}catch(t){if(t.retry||t.restart)throw t;this.options.compileError(this,e,t),e.inputData.error=t}},I.prototype.compileError=function(t,e){t.root=this.mmlFactory.create("math",null,[this.mmlFactory.create("merror",{"data-mjx-error":e.message},[this.mmlFactory.create("mtext",null,[this.mmlFactory.create("text").setText("Math input error")])])]),t.display&&t.root.attributes.set("display","block")},I.prototype.typeset=function(){var e,t;if(!this.processed.isSet("typeset")){try{for(var r=p(this.math),n=r.next();!n.done;n=r.next()){var o=n.value;try{o.typeset(this)}catch(t){if(t.retry||t.restart)throw t;this.options.typesetError(this,o,t),o.outputData.error=t}}}catch(t){e={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(t=r.return)&&t.call(r)}finally{if(e)throw e.error}}this.processed.set("typeset")}return this},I.prototype.typesetError=function(t,e){t.typesetRoot=this.adaptor.node("span",{"data-mjx-error":e.message},[this.adaptor.text("Math output error")])},I.prototype.getMetrics=function(){return this.processed.isSet("getMetrics")||(this.outputJax.getMetrics(this),this.processed.set("getMetrics")),this},I.prototype.updateDocument=function(){var e,t;if(!this.processed.isSet("updateDocument")){try{for(var r=p(this.math.reversed()),n=r.next();!n.done;n=r.next())n.value.updateDocument(this)}catch(t){e={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(t=r.return)&&t.call(r)}finally{if(e)throw e.error}}this.processed.set("updateDocument")}return this},I.prototype.removeFromDocument=function(t){return void 0===t&&(t=!1),this},I.prototype.state=function(t,e){var r,n;void 0===e&&(e=!1);try{for(var o=p(this.math),i=o.next();!i.done;i=o.next())i.value.state(t,e)}catch(t){r={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(n=o.return)&&n.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}return t<y.STATE.INSERTED&&this.processed.clear("updateDocument"),t<y.STATE.TYPESET&&(this.processed.clear("typeset"),this.processed.clear("getMetrics")),t<y.STATE.COMPILED&&this.processed.clear("compile"),this},I.prototype.reset=function(){return this.processed.reset(),this},I.prototype.clear=function(){return this.reset(),this.math.clear(),this},I.prototype.concat=function(t){return this.math.merge(t),this},I.KIND="MathDocument",I.OPTIONS={OutputJax:null,InputJax:null,MmlFactory:null,MathList:N,MathItem:A,compileError:function(t,e,r){t.compileError(e,r)},typesetError:function(t,e,r){t.typesetError(e,r)},renderActions:d.expandable({find:[y.STATE.FINDMATH,function(t){var e=t.options.elements;t.findMath(e?{elements:e}:{})},function(){},!1],compile:[y.STATE.COMPILED],metrics:[y.STATE.METRICS,"getMetrics","",!1],typeset:[y.STATE.TYPESET],update:[y.STATE.INSERTED,"updateDocument",!1]})},I.ProcessBits=c.BitFieldClass("findMath","compile","getMetrics","typeset","updateDocument"),I);function I(t,e,r){var n=this,o=this.constructor;this.document=t,this.options=d.userOptions(d.defaultOptions({},o.OPTIONS),r),this.math=new(this.options.MathList||N),this.renderActions=O.create(this.options.renderActions),this.processed=new I.ProcessBits,this.outputJax=this.options.OutputJax||new g;var i=this.options.InputJax||[new v];Array.isArray(i)||(i=[i]),this.inputJax=i,this.adaptor=e,this.outputJax.setAdaptor(e),this.inputJax.map(function(t){return t.setAdaptor(e)}),this.mmlFactory=this.options.MmlFactory||new u.MmlFactory,this.inputJax.map(function(t){return t.setMmlFactory(n.mmlFactory)}),this.outputJax.initialize(),this.inputJax.map(function(t){return t.initialize()})}e.AbstractMathDocument=S},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),a=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}},i=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},l=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(i(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,u=r(3),c=(s=u.PrioritizedList,o(p,s),p.prototype.execute=function(){for(var e,t,r=[],n=0;n<arguments.length;n++)r[n]=arguments[n];try{for(var o=a(this),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value;if(!1===s.item.apply(s,l(r)))return!1}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(t=o.return)&&t.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}return!0},p.prototype.asyncExecute=function(){for(var i=[],t=0;t<arguments.length;t++)i[t]=arguments[t];var s=-1,a=this.items;return new Promise(function(n,o){!function t(){for(var e;++s<a.length;){var r=(e=a[s]).item.apply(e,l(i));if(r instanceof Promise)return void r.then(t).catch(function(t){return o(t)});if(!1===r)return void n(!1)}n(!0)}()})},p);function p(){return null!==s&&s.apply(this,arguments)||this}e.FunctionList=c},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i,s=r(25),a=(i=s.LinkedList,o(l,i),l.prototype.isBefore=function(t,e){return t.start.i<e.start.i||t.start.i===e.start.i&&t.start.n<e.start.n},l);function l(){return null!==i&&i.apply(this,arguments)||this}e.AbstractMathList=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i,s=r(26),a=r(27),l=(i=s.AbstractNodeFactory,o(u,i),Object.defineProperty(u.prototype,"MML",{get:function(){return this.node},enumerable:!0,configurable:!0}),u.defaultNodes=a.MML,u);function u(){return null!==i&&i.apply(this,arguments)||this}e.MmlFactory=l},function(t,e,r){"use strict";var s=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}},n=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},o=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(n(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i=(a.prototype.create=function(t){for(var e=[],r=1;r<arguments.length;r++)e[r-1]=arguments[r];return(this.node[t]||this.node[this.defaultKind]).apply(void 0,o(e))},a.prototype.setNodeClass=function(t,e){this.nodeMap.set(t,e);var r=this,n=this.nodeMap.get(t);this.node[t]=function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t[e]=arguments[e];return new(n.bind.apply(n,o([void 0,r],t)))}},a.prototype.getNodeClass=function(t){return this.nodeMap.get(t)},a.prototype.deleteNodeClass=function(t){this.nodeMap.delete(t),delete this.node[t]},a.prototype.nodeIsKind=function(t,e){return t instanceof this.getNodeClass(e)},a.prototype.getKinds=function(){return Array.from(this.nodeMap.keys())},a.defaultNodes={},a);function a(t){var e,r;void 0===t&&(t=null),this.defaultKind="unknown",this.nodeMap=new Map,this.node={},null===t&&(t=this.constructor.defaultNodes);try{for(var n=s(Object.keys(t)),o=n.next();!o.done;o=n.next()){var i=o.value;this.setNodeClass(i,t[i])}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}}e.AbstractFactory=i},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),l=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i=(Object.defineProperty(s.prototype,"factory",{get:function(){return this._factory},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(s.prototype,"kind",{get:function(){return"unknown"},enumerable:!0,configurable:!0}),s.prototype.setProperty=function(t,e){this.properties[t]=e},s.prototype.getProperty=function(t){return this.properties[t]},s.prototype.getPropertyNames=function(){return Object.keys(this.properties)},s.prototype.getAllProperties=function(){return this.properties},s.prototype.removeProperty=function(){for(var e,t,r=[],n=0;n<arguments.length;n++)r[n]=arguments[n];try{for(var o=l(r),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value;delete this.properties[s]}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(t=o.return)&&t.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}},s.prototype.isKind=function(t){return this.factory.nodeIsKind(this,t)},s.prototype.setChildren=function(t){var e,r;this.childNodes=[];try{for(var n=l(t),o=n.next();!o.done;o=n.next()){var i=o.value;this.appendChild(i)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}},s.prototype.appendChild=function(t){return this.childNodes.push(t),t.parent=this,t},s.prototype.replaceChild=function(t,e){var r=this.childIndex(e);return null!==r&&((this.childNodes[r]=t).parent=this),t},s.prototype.childIndex=function(t){var e=this.childNodes.indexOf(t);return-1===e?null:e},s.prototype.findNodes=function(e){var r=[];return this.walkTree(function(t){t.isKind(e)&&r.push(t)}),r},s.prototype.walkTree=function(t,e){var r,n;t(this,e);try{for(var o=l(this.childNodes),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value;s&&s.walkTree(t,e)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(n=o.return)&&n.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}return e},s.prototype.toString=function(){return this.kind+"("+this.childNodes.join(",")+")"},s);function s(t,e,r){var n,o;void 0===e&&(e={}),void 0===r&&(r=[]),this.parent=null,this.properties={},this._factory=null,this.childNodes=[],this._factory=t;try{for(var i=l(Object.keys(e)),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value;this.setProperty(a,e[a])}}catch(t){n={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(o=i.return)&&o.call(i)}finally{if(n)throw n.error}}r.length&&this.setChildren(r)}e.AbstractNode=i;var a,u=(o(c,a=i),c.prototype.setChildren=function(t){},c.prototype.appendChild=function(t){return t},c.prototype.replaceChild=function(t,e){return e},c.prototype.childIndex=function(t){return null},c.prototype.walkTree=function(t,e){return t(this,e),e},c.prototype.toString=function(){return this.kind},c);function c(){return null!==a&&a.apply(this,arguments)||this}e.AbstractEmptyNode=u},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlTokenNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"mi"},enumerable:!0,configurable:!0}),u.prototype.setInheritedAttributes=function(t,e,r,n){void 0===t&&(t={}),void 0===e&&(e=!1),void 0===r&&(r=0),void 0===n&&(n=!1),s.prototype.setInheritedAttributes.call(this,t,e,r,n),this.getText().match(u.singleCharacter)&&!t.mathvariant&&this.attributes.setInherited("mathvariant","italic")},u.prototype.setTeXclass=function(t){this.getPrevClass(t);var e=this.getText();return 1<e.length&&e.match(u.operatorName)&&this.texClass===a.TEXCLASS.ORD&&(this.texClass=a.TEXCLASS.OP,this.setProperty("autoOP",!0)),this},u.defaults=i({},a.AbstractMmlTokenNode.defaults),u.operatorName=/^[a-z][a-z0-9]*$/i,u.singleCharacter=/^[\uD800-\uDBFF]?.$/,u);function u(){var t=null!==s&&s.apply(this,arguments)||this;return t.texClass=a.TEXCLASS.ORD,t}e.MmlMi=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},E=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},v=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var b,a=r(0),s=r(30),l=(b=a.AbstractMmlTokenNode,o(u,b),Object.defineProperty(u.prototype,"texClass",{get:function(){if(null!==this._texClass)return this._texClass;var t=this.getText(),e=E(this.handleExplicitForm(this.getForms()),3),r=e[0],n=e[1],o=e[2],i=this.constructor.OPTABLE,s=i[r][t]||i[n][t]||i[o][t];return s?s[2]:a.TEXCLASS.REL},set:function(t){this._texClass=t},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"mo"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"isEmbellished",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"hasNewLine",{get:function(){return"newline"===this.attributes.get("linebreak")},enumerable:!0,configurable:!0}),u.prototype.coreParent=function(){for(var t=this,e=this.factory.getNodeClass("math");t&&t.isEmbellished&&t.coreMO()===this&&!(t instanceof e);)t=t.Parent;return t},u.prototype.coreText=function(t){if(!t)return"";if(t.isEmbellished)return t.coreMO().getText();for(;((t.isKind("mrow")||t.isKind("TeXAtom")||t.isKind("mstyle")||t.isKind("mphantom"))&&1===t.childNodes.length||t.isKind("munderover"))&&t.childNodes[0];)t=t.childNodes[0];return t.isToken?t.getText():""},u.prototype.hasSpacingAttributes=function(){return this.attributes.isSet("lspace")||this.attributes.isSet("rspace")},Object.defineProperty(u.prototype,"isAccent",{get:function(){var t=!1,e=this.coreParent();if(e){var r=e.isKind("mover")?e.childNodes[e.over].coreMO()?"accent":"":e.isKind("munder")?e.childNodes[e.under].coreMO()?"accentunder":"":e.isKind("munderover")?this===e.childNodes[e.over].coreMO()?"accent":this===e.childNodes[e.under].coreMO()?"accentunder":"":"";r&&(t=void 0!==e.attributes.getExplicit(r)?t:this.attributes.get("accent"))}return t},enumerable:!0,configurable:!0}),u.prototype.setTeXclass=function(t){var e=this.attributes.getList("form","fence"),r=e.form,n=e.fence;return void 0===this.getProperty("texClass")&&(this.attributes.isSet("lspace")||this.attributes.isSet("rspace"))?(this.texClass=a.TEXCLASS.NONE,null):(n&&this.texClass===a.TEXCLASS.REL&&("prefix"===r&&(this.texClass=a.TEXCLASS.OPEN),"postfix"===r&&(this.texClass=a.TEXCLASS.CLOSE)),"\u2061"===this.getText()?(t&&(t.texClass=a.TEXCLASS.OP,t.setProperty("fnOP",!0)),this.texClass=this.prevClass=a.TEXCLASS.NONE,t):this.adjustTeXclass(t))},u.prototype.adjustTeXclass=function(t){var e=this.texClass,r=this.prevClass;if(e===a.TEXCLASS.NONE)return t;if(t?(!t.getProperty("autoOp")||e!==a.TEXCLASS.BIN&&e!==a.TEXCLASS.REL||(e=this.texClass=a.TEXCLASS.ORD),r=this.prevClass=t.texClass||a.TEXCLASS.ORD,this.prevLevel=this.attributes.getInherited("scriptlevel")):r=this.prevClass=a.TEXCLASS.NONE,e!==a.TEXCLASS.BIN||r!==a.TEXCLASS.NONE&&r!==a.TEXCLASS.BIN&&r!==a.TEXCLASS.OP&&r!==a.TEXCLASS.REL&&r!==a.TEXCLASS.OPEN&&r!==a.TEXCLASS.PUNCT)if(r!==a.TEXCLASS.BIN||e!==a.TEXCLASS.REL&&e!==a.TEXCLASS.CLOSE&&e!==a.TEXCLASS.PUNCT){if(e===a.TEXCLASS.BIN){for(var n=this,o=this.parent;o&&o.parent&&o.isEmbellished&&(1===o.childNodes.length||!o.isKind("mrow")&&o.core()===n);)o=(n=o).parent;o.childNodes[o.childNodes.length-1]===n&&(this.texClass=a.TEXCLASS.ORD)}}else t.texClass=this.prevClass=a.TEXCLASS.ORD;else this.texClass=a.TEXCLASS.ORD;return this},u.prototype.setInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o,i;void 0===t&&(t={}),void 0===e&&(e=!1),void 0===r&&(r=0),void 0===n&&(n=!1),b.prototype.setInheritedAttributes.call(this,t,e,r,n);var s=this.getText(),a=E(this.handleExplicitForm(this.getForms()),3),l=a[0],u=a[1],c=a[2];this.attributes.setInherited("form",l);var p=this.constructor.OPTABLE,h=p[l][s]||p[u][s]||p[c][s];if(h){void 0===this.getProperty("texClass")&&(this.texClass=h[2]);try{for(var f=v(Object.keys(h[3]||{})),d=f.next();!d.done;d=f.next()){var y=d.value;this.attributes.setInherited(y,h[3][y])}}catch(t){o={error:t}}finally{try{d&&!d.done&&(i=f.return)&&i.call(f)}finally{if(o)throw o.error}}this.lspace=(h[0]+1)/18,this.rspace=(h[1]+1)/18}else{var O=this.getRange(s);if(O){void 0===this.getProperty("texClass")&&(this.texClass=O[2]);var M=this.constructor.MMLSPACING[O[2]];this.lspace=(M[0]+1)/18,this.rspace=(M[1]+1)/18}}},u.prototype.getForms=function(){for(var t=this,e=this.parent,r=this.Parent;r&&r.isEmbellished;)t=e,e=r.parent,r=r.Parent;if(e&&e.isKind("mrow")&&1!==e.nonSpaceLength()){if(e.firstNonSpace()===t)return["prefix","infix","postfix"];if(e.lastNonSpace()===t)return["postfix","infix","prefix"]}return["infix","prefix","postfix"]},u.prototype.handleExplicitForm=function(t){if(this.attributes.isSet("form")){var e=this.attributes.get("form");t=[e].concat(t.filter(function(t){return t!==e}))}return t},u.prototype.getRange=function(t){var e,r;if(!t.match(/^[\uD800-\uDBFF]?.$/))return null;var n=t.charCodeAt(0);2===t.length&&(n=1024*(n-55296)+t.charCodeAt(1)-56320+65536);var o=this.constructor.RANGES;try{for(var i=v(o),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value;if(a[0]<=n&&n<=a[1])return a;if(n<a[0])return null}}catch(t){e={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}return null},u.defaults=i({},a.AbstractMmlTokenNode.defaults,{form:"infix",fence:!1,separator:!1,lspace:"thickmathspace",rspace:"thickmathspace",stretchy:!1,symmetric:!1,maxsize:"infinity",minsize:"0em",largeop:!1,movablelimits:!1,accent:!1,linebreak:"auto",lineleading:"1ex",linebreakstyle:"before",indentalign:"auto",indentshift:"0",indenttarget:"",indentalignfirst:"indentalign",indentshiftfirst:"indentshift",indentalignlast:"indentalign",indentshiftlast:"indentshift"}),u.RANGES=s.RANGES,u.MMLSPACING=s.MMLSPACING,u.OPTABLE=s.OPTABLE,u);function u(){var t=null!==b&&b.apply(this,arguments)||this;return t._texClass=null,t.lspace=5/18,t.rspace=5/18,t}e.MmlMo=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlBaseNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"msubsup"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"arity",{get:function(){return 3},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"base",{get:function(){return 0},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"sub",{get:function(){return 1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"sup",{get:function(){return 2},enumerable:!0,configurable:!0}),u.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o=this.childNodes;o[0].setInheritedAttributes(t,e,r,n),o[1].setInheritedAttributes(t,!1,r+1,n||1===this.sub),o[2]&&o[2].setInheritedAttributes(t,!1,r+1,n||2===this.sub)},u.defaults=i({},a.AbstractMmlBaseNode.defaults,{subscriptshift:"",superscriptshift:""}),u);function u(){return null!==s&&s.apply(this,arguments)||this}e.MmlMsubsup=l;var c,p=(o(h,c=l),Object.defineProperty(h.prototype,"kind",{get:function(){return"msub"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(h.prototype,"arity",{get:function(){return 2},enumerable:!0,configurable:!0}),h.defaults=i({},l.defaults),h);function h(){return null!==c&&c.apply(this,arguments)||this}e.MmlMsub=p;var f,d=(o(y,f=l),Object.defineProperty(y.prototype,"kind",{get:function(){return"msup"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(y.prototype,"arity",{get:function(){return 2},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(y.prototype,"sup",{get:function(){return 1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(y.prototype,"sub",{get:function(){return 2},enumerable:!0,configurable:!0}),y.defaults=i({},l.defaults),y);function y(){return null!==f&&f.apply(this,arguments)||this}e.MmlMsup=d},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.sortLength=function(t,e){return t.length!==e.length?e.length-t.length:t===e?0:t<e?-1:1},e.quotePattern=function(t){return t.replace(/([\^$(){}+*?\-|\[\]\:\\])/g,"\\$1")},e.unicodeChars=function(t){for(var e=[],r=0,n=t.length;r<n;r++){var o=t.charCodeAt(r);55296<=o&&o<56319&&(o=(o-55296<<10)+(t.charCodeAt(++r)-56320)+65536),e.push(o)}return e},e.isPercent=function(t){return!!t.match(/%\s*$/)},e.split=function(t){return t.trim().split(/\s+/)}},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i,s=r(8),a=r(58),l=(i=a.AbstractVisitor,o(u,i),u.prototype.visitTextNode=function(t){for(var e=[],r=1;r<arguments.length;r++)e[r-1]=arguments[r]},u.prototype.visitXMLNode=function(t){for(var e=[],r=1;r<arguments.length;r++)e[r-1]=arguments[r]},u);function u(t){void 0===t&&(t=null);return t=t||new s.MmlFactory,i.call(this,t)||this}e.MmlVisitor=l},function(t,r,e){"use strict";Object.defineProperty(r,"__esModule",{value:!0});var n=e(57),o=e(17);r.mathjax={version:"3.0.1",handlers:new n.HandlerList,document:function(t,e){return r.mathjax.handlers.document(t,e)},handleRetriesFor:o.handleRetriesFor,retryAfter:o.retryAfter,asyncLoad:null}},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.handleRetriesFor=function(t){return new Promise(function e(r,n){try{r(t())}catch(t){t.retry&&t.retry instanceof Promise?t.retry.then(function(){return e(r,n)}).catch(function(t){return n(t)}):t.restart&&t.restart.isCallback?MathJax.Callback.After(function(){return e(r,n)},t.restart):n(t)}})},e.retryAfter=function(t){var e=new Error("MathJax retry");throw e.retry=t,e}},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i,s=r(22),a=r(59),l=(i=s.AbstractHandler,o(u,i),u.prototype.handlesDocument=function(t){var e=this.adaptor;if("string"==typeof t)try{t=e.parse(t,"text/html")}catch(t){}return t instanceof e.window.Document||t instanceof e.window.HTMLElement||t instanceof e.window.DocumentFragment},u.prototype.create=function(t,e){var r=this.adaptor;if("string"==typeof t)t=r.parse(t,"text/html");else if(t instanceof r.window.HTMLElement||t instanceof r.window.DocumentFragment){var n=t;t=r.parse("","text/html"),r.append(r.body(t),n)}return i.prototype.create.call(this,t,e)},u);function u(){var t=null!==i&&i.apply(this,arguments)||this;return t.documentClass=a.HTMLDocument,t}e.HTMLHandler=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),l=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i,s=r(20),a=(i=s.AbstractDOMAdaptor,o(u,i),u.prototype.parse=function(t,e){return void 0===e&&(e="text/html"),this.parser.parseFromString(t,e)},u.prototype.create=function(t,e){return e?this.document.createElementNS(e,t):this.document.createElement(t)},u.prototype.text=function(t){return this.document.createTextNode(t)},u.prototype.head=function(t){return t.head},u.prototype.body=function(t){return t.body},u.prototype.root=function(t){return t.documentElement},u.prototype.tags=function(t,e,r){void 0===r&&(r=null);var n=r?t.getElementsByTagNameNS(r,e):t.getElementsByTagName(e);return Array.from(n)},u.prototype.getElements=function(t,e){var r,n,o=[];try{for(var i=l(t),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value;"string"==typeof a?o=o.concat(Array.from(this.document.querySelectorAll(a))):Array.isArray(a)||a instanceof this.window.NodeList||a instanceof this.window.HTMLCollection?o=o.concat(Array.from(a)):o.push(a)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(n=i.return)&&n.call(i)}finally{if(r)throw r.error}}return o},u.prototype.parent=function(t){return t.parentNode},u.prototype.append=function(t,e){return t.appendChild(e)},u.prototype.insert=function(t,e){return this.parent(e).insertBefore(t,e)},u.prototype.remove=function(t){return this.parent(t).removeChild(t)},u.prototype.replace=function(t,e){return this.parent(e).replaceChild(t,e)},u.prototype.clone=function(t){return t.cloneNode(!0)},u.prototype.split=function(t,e){return t.splitText(e)},u.prototype.next=function(t){return t.nextSibling},u.prototype.previous=function(t){return t.previousSibling},u.prototype.firstChild=function(t){return t.firstChild},u.prototype.lastChild=function(t){return t.lastChild},u.prototype.childNodes=function(t){return Array.from(t.childNodes)},u.prototype.childNode=function(t,e){return t.childNodes[e]},u.prototype.kind=function(t){return t.nodeName.toLowerCase()},u.prototype.value=function(t){return t.nodeValue||""},u.prototype.textContent=function(t){return t.textContent},u.prototype.innerHTML=function(t){return t.innerHTML},u.prototype.outerHTML=function(t){return t.outerHTML},u.prototype.setAttribute=function(t,e,r,n){return void 0===n&&(n=null),n?(e=n.replace(/.*\//,"")+":"+e.replace(/^.*:/,""),t.setAttributeNS(n,e,r)):t.setAttribute(e,r)},u.prototype.getAttribute=function(t,e){return t.getAttribute(e)},u.prototype.removeAttribute=function(t,e){return t.removeAttribute(e)},u.prototype.hasAttribute=function(t,e){return t.hasAttribute(e)},u.prototype.allAttributes=function(t){return Array.from(t.attributes).map(function(t){return{name:t.name,value:t.value}})},u.prototype.addClass=function(t,e){t.classList.add(e)},u.prototype.removeClass=function(t,e){return t.classList.remove(e)},u.prototype.hasClass=function(t,e){return t.classList.contains(e)},u.prototype.setStyle=function(t,e,r){t.style[e]=r},u.prototype.getStyle=function(t,e){return t.style[e]},u.prototype.allStyles=function(t){return t.style.cssText},u.prototype.fontSize=function(t){var e=this.window.getComputedStyle(t);return parseFloat(e.fontSize)},u.prototype.nodeSize=function(t,e,r){if(void 0===e&&(e=1),void 0===r&&(r=!1),r&&t.getBBox){var n=t.getBBox();return[n.width/e,n.height/e]}return[t.offsetWidth/e,t.offsetHeight/e]},u.prototype.nodeBBox=function(t){var e=t.getBoundingClientRect();return{left:e.left,right:e.right,top:e.top,bottom:e.bottom}},u);function u(t){var e=i.call(this,t.document)||this;return e.window=t,e.parser=new t.DOMParser,e}e.HTMLAdaptor=a},function(t,e,r){"use strict";var y=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var n=(o.prototype.node=function(t,e,r,n){var o,i;void 0===e&&(e={}),void 0===r&&(r=[]);var s=this.create(t,n);this.setAttributes(s,e);try{for(var a=y(r),l=a.next();!l.done;l=a.next()){var u=l.value;this.append(s,u)}}catch(t){o={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(i=a.return)&&i.call(a)}finally{if(o)throw o.error}}return s},o.prototype.setAttributes=function(t,e){var r,n,o,i,s,a;if(e.style&&"string"!=typeof e.style)try{for(var l=y(Object.keys(e.style)),u=l.next();!u.done;u=l.next()){var c=u.value;this.setStyle(t,c.replace(/-([a-z])/g,function(t,e){return e.toUpperCase()}),e.style[c])}}catch(t){r={error:t}}finally{try{u&&!u.done&&(n=l.return)&&n.call(l)}finally{if(r)throw r.error}}if(e.properties)try{for(var p=y(Object.keys(e.properties)),h=p.next();!h.done;h=p.next())t[c=h.value]=e.properties[c]}catch(t){o={error:t}}finally{try{h&&!h.done&&(i=p.return)&&i.call(p)}finally{if(o)throw o.error}}try{for(var f=y(Object.keys(e)),d=f.next();!d.done;d=f.next())"style"===(c=d.value)&&"string"!=typeof e.style||"properties"===c||this.setAttribute(t,c,e[c])}catch(t){s={error:t}}finally{try{d&&!d.done&&(a=f.return)&&a.call(f)}finally{if(s)throw s.error}}},o.prototype.replace=function(t,e){return this.insert(t,e),this.remove(e),e},o.prototype.childNode=function(t,e){return this.childNodes(t)[e]},o.prototype.allClasses=function(t){var e=this.getAttribute(t,"class");return e?e.replace(/ +/g," ").replace(/^ /,"").replace(/ $/,"").split(/ /):[]},o);function o(t){void 0===t&&(t=null),this.document=t}e.AbstractDOMAdaptor=n},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var n=r(19);e.browserAdaptor=function(){return new n.HTMLAdaptor(window)}},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i,s=r(5),a=(i=s.AbstractMathDocument,o(l,i),l);function l(){return null!==i&&i.apply(this,arguments)||this}var u=(Object.defineProperty(c.prototype,"name",{get:function(){return this.constructor.NAME},enumerable:!0,configurable:!0}),c.prototype.handlesDocument=function(t){return!1},c.prototype.create=function(t,e){return new this.documentClass(t,this.adaptor,e)},c.NAME="generic",c);function c(t,e){void 0===e&&(e=5),this.documentClass=a,this.adaptor=t,this.priority=e}e.AbstractHandler=u},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var n=r(1),o=r(6),i=(Object.defineProperty(s.prototype,"name",{get:function(){return this.constructor.NAME},enumerable:!0,configurable:!0}),s.prototype.setAdaptor=function(t){this.adaptor=t},s.prototype.setMmlFactory=function(t){this.mmlFactory=t},s.prototype.initialize=function(){},Object.defineProperty(s.prototype,"processStrings",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),s.prototype.findMath=function(t,e){return[]},s.prototype.executeFilters=function(t,e,r,n){var o={math:e,document:r,data:n};return t.execute(o),o.data},s.NAME="generic",s.OPTIONS={},s);function s(t){void 0===t&&(t={}),this.adaptor=null,this.mmlFactory=null;var e=this.constructor;this.options=n.userOptions(n.defaultOptions({},e.OPTIONS),t),this.preFilters=new o.FunctionList,this.postFilters=new o.FunctionList}e.AbstractInputJax=i},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var n=r(1),o=r(6),i=(Object.defineProperty(s.prototype,"name",{get:function(){return this.constructor.NAME},enumerable:!0,configurable:!0}),s.prototype.setAdaptor=function(t){this.adaptor=t},s.prototype.initialize=function(){},s.prototype.getMetrics=function(t){},s.prototype.styleSheet=function(t){return null},s.prototype.pageElements=function(t){return null},s.prototype.executeFilters=function(t,e,r,n){var o={math:e,document:r,data:n};return t.execute(o),o.data},s.NAME="generic",s.OPTIONS={},s);function s(t){void 0===t&&(t={}),this.adaptor=null;var e=this.constructor;this.options=n.userOptions(n.defaultOptions({},e.OPTIONS),t),this.postFilters=new o.FunctionList}e.AbstractOutputJax=i},function(t,e,r){"use strict";var u=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},n=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(u(arguments[e]));return t},c=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var p=Symbol(),l=function(t){void 0===t&&(t=null),this.next=null,this.prev=null,this.data=t};e.ListItem=l;var o=(h.prototype.toArray=function(){return Array.from(this)},h.prototype.isBefore=function(t,e){return t<e},h.prototype.push=function(){for(var e,t,r=[],n=0;n<arguments.length;n++)r[n]=arguments[n];try{for(var o=c(r),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value,a=new l(s);a.next=this.list,a.prev=this.list.prev,(this.list.prev=a).prev.next=a}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(t=o.return)&&t.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}return this},h.prototype.pop=function(){var t=this.list.prev;return t.data===p?null:(this.list.prev=t.prev,t.prev.next=this.list,t.next=t.prev=null,t.data)},h.prototype.unshift=function(){for(var e,t,r=[],n=0;n<arguments.length;n++)r[n]=arguments[n];try{for(var o=c(r.slice(0).reverse()),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value,a=new l(s);a.next=this.list.next,a.prev=this.list,(this.list.next=a).next.prev=a}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(t=o.return)&&t.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}return this},h.prototype.shift=function(){var t=this.list.next;return t.data===p?null:(this.list.next=t.next,t.next.prev=this.list,t.next=t.prev=null,t.data)},h.prototype.clear=function(){return this.list.next.prev=this.list.prev.next=null,this.list.next=this.list.prev=this.list,this},h.prototype[Symbol.iterator]=function(){var t=this.list;return{next:function(){return(t=t.next).data===p?{value:null,done:!0}:{value:t.data,done:!1}}}},h.prototype.reversed=function(){var t,e=this.list;return(t={})[Symbol.iterator]=function(){return this},t.next=function(){return(e=e.prev).data===p?{value:null,done:!0}:{value:e.data,done:!1}},t.toArray=function(){return Array.from(this)},t},h.prototype.insert=function(t,e){void 0===e&&(e=null),null===e&&(e=this.isBefore.bind(this));for(var r=new l(t),n=this.list.next;n.data!==p&&e(n.data,r.data);)n=n.next;return r.prev=n.prev,(r.next=n).prev.next=n.prev=r,this},h.prototype.sort=function(t){var e,r;void 0===t&&(t=null),null===t&&(t=this.isBefore.bind(this));var n=[];try{for(var o=c(this),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value;n.push(new h(s))}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(r=o.return)&&r.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}for(this.list.next=this.list.prev=this.list;1<n.length;){var a=n.shift(),l=n.shift();a.merge(l,t),n.push(a)}return n.length&&(this.list=n[0].list),this},h.prototype.merge=function(t,e){var r,n,o,i,s;void 0===e&&(e=null),null===e&&(e=this.isBefore.bind(this));for(var a=this.list.next,l=t.list.next;a.data!==p&&l.data!==p;)e(l.data,a.data)?(r=u([a,l],2),l.prev.next=r[0],a.prev.next=r[1],n=u([a.prev,l.prev],2),l.prev=n[0],a.prev=n[1],o=u([t.list,this.list],2),this.list.prev.next=o[0],t.list.prev.next=o[1],i=u([t.list.prev,this.list.prev],2),this.list.prev=i[0],t.list.prev=i[1],a=(s=u([l.next,a],2))[0],l=s[1]):a=a.next;return l.data!==p&&(this.list.prev.next=t.list.next,t.list.next.prev=this.list.prev,t.list.prev.next=this.list,this.list.prev=t.list.prev,t.list.next=t.list.prev=t.list),this},h);function h(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t[e]=arguments[e];this.list=new l(p),this.list.next=this.list.prev=this.list,this.push.apply(this,n(t))}e.LinkedList=o},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i,s=r(9),a=(i=s.AbstractFactory,o(l,i),l.prototype.create=function(t,e,r){return void 0===e&&(e={}),void 0===r&&(r=[]),this.node[t](e,r)},l);function l(){return null!==i&&i.apply(this,arguments)||this}e.AbstractNodeFactory=a},function(t,e,r){"use strict";var n;Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var o=r(0),i=r(28),s=r(11),a=r(29),l=r(12),u=r(31),c=r(32),p=r(33),h=r(34),f=r(35),d=r(36),y=r(37),O=r(38),M=r(39),E=r(40),v=r(41),b=r(42),m=r(43),g=r(44),L=r(13),R=r(45),N=r(46),_=r(47),T=r(48),A=r(49),C=r(50),S=r(51),I=r(52),x=r(53),P=r(54),w=r(55);e.MML=((n={})[i.MmlMath.prototype.kind]=i.MmlMath,n[s.MmlMi.prototype.kind]=s.MmlMi,n[a.MmlMn.prototype.kind]=a.MmlMn,n[l.MmlMo.prototype.kind]=l.MmlMo,n[u.MmlMtext.prototype.kind]=u.MmlMtext,n[c.MmlMspace.prototype.kind]=c.MmlMspace,n[p.MmlMs.prototype.kind]=p.MmlMs,n[h.MmlMrow.prototype.kind]=h.MmlMrow,n[h.MmlInferredMrow.prototype.kind]=h.MmlInferredMrow,n[f.MmlMfrac.prototype.kind]=f.MmlMfrac,n[d.MmlMsqrt.prototype.kind]=d.MmlMsqrt,n[y.MmlMroot.prototype.kind]=y.MmlMroot,n[O.MmlMstyle.prototype.kind]=O.MmlMstyle,n[M.MmlMerror.prototype.kind]=M.MmlMerror,n[E.MmlMpadded.prototype.kind]=E.MmlMpadded,n[v.MmlMphantom.prototype.kind]=v.MmlMphantom,n[b.MmlMfenced.prototype.kind]=b.MmlMfenced,n[m.MmlMenclose.prototype.kind]=m.MmlMenclose,n[g.MmlMaction.prototype.kind]=g.MmlMaction,n[L.MmlMsub.prototype.kind]=L.MmlMsub,n[L.MmlMsup.prototype.kind]=L.MmlMsup,n[L.MmlMsubsup.prototype.kind]=L.MmlMsubsup,n[R.MmlMunder.prototype.kind]=R.MmlMunder,n[R.MmlMover.prototype.kind]=R.MmlMover,n[R.MmlMunderover.prototype.kind]=R.MmlMunderover,n[N.MmlMmultiscripts.prototype.kind]=N.MmlMmultiscripts,n[N.MmlMprescripts.prototype.kind]=N.MmlMprescripts,n[N.MmlNone.prototype.kind]=N.MmlNone,n[_.MmlMtable.prototype.kind]=_.MmlMtable,n[T.MmlMlabeledtr.prototype.kind]=T.MmlMlabeledtr,n[T.MmlMtr.prototype.kind]=T.MmlMtr,n[A.MmlMtd.prototype.kind]=A.MmlMtd,n[C.MmlMaligngroup.prototype.kind]=C.MmlMaligngroup,n[S.MmlMalignmark.prototype.kind]=S.MmlMalignmark,n[I.MmlMglyph.prototype.kind]=I.MmlMglyph,n[x.MmlSemantics.prototype.kind]=x.MmlSemantics,n[x.MmlAnnotation.prototype.kind]=x.MmlAnnotation,n[x.MmlAnnotationXML.prototype.kind]=x.MmlAnnotationXML,n[P.TeXAtom.prototype.kind]=P.TeXAtom,n[w.mathchoice.prototype.kind]=w.mathchoice,n[o.TextNode.prototype.kind]=o.TextNode,n[o.XMLNode.prototype.kind]=o.XMLNode,n)},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlLayoutNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"math"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),u.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){"display"===this.attributes.get("mode")&&this.attributes.setInherited("display","block"),t=this.addInheritedAttributes(t,this.attributes.getAllAttributes()),e=!!this.attributes.get("displaystyle")||!this.attributes.get("displaystyle")&&"block"===this.attributes.get("display"),this.attributes.setInherited("displaystyle",e),r=this.attributes.get("scriptlevel")||this.constructor.defaults.scriptlevel,s.prototype.setChildInheritedAttributes.call(this,t,e,r,n)},u.defaults=i({},a.AbstractMmlLayoutNode.defaults,{mathvariant:"normal",mathsize:"normal",mathcolor:"",mathbackground:"transparent",dir:"ltr",scriptlevel:0,displaystyle:!1,display:"inline",maxwidth:"",overflow:"linebreak",altimg:"","altimg-width":"","altimg-height":"","altimg-valign":"",alttext:"",cdgroup:"",scriptsizemultiplier:1/Math.sqrt(2),scriptminsize:"8px",infixlinebreakstyle:"before",lineleading:"1ex",linebreakmultchar:"\u2062",indentshift:"auto",indentalign:"auto",indenttarget:"",indentalignfirst:"indentalign",indentshiftfirst:"indentshift",indentalignlast:"indentalign",indentshiftlast:"indentshift"}),u);function u(){return null!==s&&s.apply(this,arguments)||this}e.MmlMath=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlTokenNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"mn"},enumerable:!0,configurable:!0}),u.defaults=i({},a.AbstractMmlTokenNode.defaults),u);function u(){var t=null!==s&&s.apply(this,arguments)||this;return t.texClass=a.TEXCLASS.ORD,t}e.MmlMn=l},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var o=r(0);function n(t,e,r,n){return void 0===r&&(r=o.TEXCLASS.BIN),void 0===n&&(n=null),[t,e,r,n]}e.OPDEF=n,e.MO={ORD:n(0,0,o.TEXCLASS.ORD),ORD11:n(1,1,o.TEXCLASS.ORD),ORD21:n(2,1,o.TEXCLASS.ORD),ORD02:n(0,2,o.TEXCLASS.ORD),ORD55:n(5,5,o.TEXCLASS.ORD),OP:n(1,2,o.TEXCLASS.OP,{largeop:!0,movablelimits:!0,symmetric:!0}),OPFIXED:n(1,2,o.TEXCLASS.OP,{largeop:!0,movablelimits:!0}),INTEGRAL:n(0,1,o.TEXCLASS.OP,{largeop:!0,symmetric:!0}),INTEGRAL2:n(1,2,o.TEXCLASS.OP,{largeop:!0,symmetric:!0}),BIN3:n(3,3,o.TEXCLASS.BIN),BIN4:n(4,4,o.TEXCLASS.BIN),BIN01:n(0,1,o.TEXCLASS.BIN),BIN5:n(5,5,o.TEXCLASS.BIN),TALLBIN:n(4,4,o.TEXCLASS.BIN,{stretchy:!0}),BINOP:n(4,4,o.TEXCLASS.BIN,{largeop:!0,movablelimits:!0}),REL:n(5,5,o.TEXCLASS.REL),REL1:n(1,1,o.TEXCLASS.REL,{stretchy:!0}),REL4:n(4,4,o.TEXCLASS.REL),RELSTRETCH:n(5,5,o.TEXCLASS.REL,{stretchy:!0}),RELACCENT:n(5,5,o.TEXCLASS.REL,{accent:!0}),WIDEREL:n(5,5,o.TEXCLASS.REL,{accent:!0,stretchy:!0}),OPEN:n(0,0,o.TEXCLASS.OPEN,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}),CLOSE:n(0,0,o.TEXCLASS.CLOSE,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}),INNER:n(0,0,o.TEXCLASS.INNER),PUNCT:n(0,3,o.TEXCLASS.PUNCT),ACCENT:n(0,0,o.TEXCLASS.ORD,{accent:!0}),WIDEACCENT:n(0,0,o.TEXCLASS.ORD,{accent:!0,stretchy:!0})},e.RANGES=[[32,127,o.TEXCLASS.REL,"BasicLatin"],[160,255,o.TEXCLASS.ORD,"Latin1Supplement"],[256,383,o.TEXCLASS.ORD,"LatinExtendedA"],[384,591,o.TEXCLASS.ORD,"LatinExtendedB"],[688,767,o.TEXCLASS.ORD,"SpacingModLetters"],[768,879,o.TEXCLASS.ORD,"CombDiacritMarks"],[880,1023,o.TEXCLASS.ORD,"GreekAndCoptic"],[7680,7935,o.TEXCLASS.ORD,"LatinExtendedAdditional"],[8192,8303,o.TEXCLASS.PUNCT,"GeneralPunctuation"],[8304,8351,o.TEXCLASS.ORD,"SuperAndSubscripts"],[8352,8399,o.TEXCLASS.ORD,"Currency"],[8400,8447,o.TEXCLASS.ORD,"CombDiactForSymbols"],[8448,8527,o.TEXCLASS.ORD,"LetterlikeSymbols"],[8528,8591,o.TEXCLASS.ORD,"NumberForms"],[8592,8703,o.TEXCLASS.REL,"Arrows"],[8704,8959,o.TEXCLASS.BIN,"MathOperators"],[8960,9215,o.TEXCLASS.ORD,"MiscTechnical"],[9312,9471,o.TEXCLASS.ORD,"EnclosedAlphaNums"],[9472,9631,o.TEXCLASS.ORD,"BoxDrawing"],[9632,9727,o.TEXCLASS.ORD,"GeometricShapes"],[9984,10175,o.TEXCLASS.ORD,"Dingbats"],[10176,10223,o.TEXCLASS.ORD,"MiscMathSymbolsA"],[10224,10239,o.TEXCLASS.REL,"SupplementalArrowsA"],[10496,10623,o.TEXCLASS.REL,"SupplementalArrowsB"],[10624,10751,o.TEXCLASS.ORD,"MiscMathSymbolsB"],[10752,11007,o.TEXCLASS.BIN,"SuppMathOperators"],[11008,11263,o.TEXCLASS.ORD,"MiscSymbolsAndArrows"],[119808,120831,o.TEXCLASS.ORD,"MathAlphabets"]],e.MMLSPACING=[[0,0],[1,2],[3,3],[4,4],[0,0],[0,0],[0,3]],e.OPTABLE={prefix:{"(":e.MO.OPEN,"+":e.MO.BIN01,"-":e.MO.BIN01,"[":e.MO.OPEN,"{":e.MO.OPEN,"|":e.MO.OPEN,"||":[0,0,o.TEXCLASS.BIN,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],"|||":[0,0,o.TEXCLASS.ORD,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],"\xac":e.MO.ORD21,"\xb1":e.MO.BIN01,"\u2016":[0,0,o.TEXCLASS.ORD,{fence:!0,stretchy:!0}],"\u2018":[0,0,o.TEXCLASS.OPEN,{fence:!0}],"\u201c":[0,0,o.TEXCLASS.OPEN,{fence:!0}],"\u2145":e.MO.ORD21,"\u2146":n(2,0,o.TEXCLASS.ORD),"\u2200":e.MO.ORD21,"\u2202":e.MO.ORD21,"\u2203":e.MO.ORD21,"\u2204":e.MO.ORD21,"\u2207":e.MO.ORD21,"\u220f":e.MO.OP,"\u2210":e.MO.OP,"\u2211":e.MO.OP,"\u2212":e.MO.BIN01,"\u2213":e.MO.BIN01,"\u221a":[1,1,o.TEXCLASS.ORD,{stretchy:!0}],"\u221b":e.MO.ORD11,"\u221c":e.MO.ORD11,"\u2220":e.MO.ORD,"\u2221":e.MO.ORD,"\u2222":e.MO.ORD,"\u222b":e.MO.INTEGRAL,"\u222c":e.MO.INTEGRAL,"\u222d":e.MO.INTEGRAL,"\u222e":e.MO.INTEGRAL,"\u222f":e.MO.INTEGRAL,"\u2230":e.MO.INTEGRAL,"\u2231":e.MO.INTEGRAL,"\u2232":e.MO.INTEGRAL,"\u2233":e.MO.INTEGRAL,"\u22c0":e.MO.OP,"\u22c1":e.MO.OP,"\u22c2":e.MO.OP,"\u22c3":e.MO.OP,"\u2308":e.MO.OPEN,"\u230a":e.MO.OPEN,"\u2772":e.MO.OPEN,"\u27e6":e.MO.OPEN,"\u27e8":e.MO.OPEN,"\u27ea":e.MO.OPEN,"\u27ec":e.MO.OPEN,"\u27ee":e.MO.OPEN,"\u2980":[0,0,o.TEXCLASS.ORD,{fence:!0,stretchy:!0}],"\u2983":e.MO.OPEN,"\u2985":e.MO.OPEN,"\u2987":e.MO.OPEN,"\u2989":e.MO.OPEN,"\u298b":e.MO.OPEN,"\u298d":e.MO.OPEN,"\u298f":e.MO.OPEN,"\u2991":e.MO.OPEN,"\u2993":e.MO.OPEN,"\u2995":e.MO.OPEN,"\u2997":e.MO.OPEN,"\u29fc":e.MO.OPEN,"\u2a00":e.MO.OP,"\u2a01":e.MO.OP,"\u2a02":e.MO.OP,"\u2a03":e.MO.OP,"\u2a04":e.MO.OP,"\u2a05":e.MO.OP,"\u2a06":e.MO.OP,"\u2a07":e.MO.OP,"\u2a08":e.MO.OP,"\u2a09":e.MO.OP,"\u2a0a":e.MO.OP,"\u2a0b":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a0c":e.MO.INTEGRAL,"\u2a0d":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a0e":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a0f":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a10":e.MO.OP,"\u2a11":e.MO.OP,"\u2a12":e.MO.OP,"\u2a13":e.MO.OP,"\u2a14":e.MO.OP,"\u2a15":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a16":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a17":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a18":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a19":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a1a":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a1b":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a1c":e.MO.INTEGRAL2,"\u2afc":e.MO.OP,"\u2aff":e.MO.OP},postfix:{"!!":n(1,0),"!":[1,0,o.TEXCLASS.CLOSE,null],"&":e.MO.ORD,")":e.MO.CLOSE,"++":n(0,0),"--":n(0,0),"..":n(0,0),"...":e.MO.ORD,"'":e.MO.ACCENT,"]":e.MO.CLOSE,"^":e.MO.WIDEACCENT,_:e.MO.WIDEACCENT,"`":e.MO.ACCENT,"|":e.MO.CLOSE,"}":e.MO.CLOSE,"~":e.MO.WIDEACCENT,"||":[0,0,o.TEXCLASS.BIN,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],"|||":[0,0,o.TEXCLASS.ORD,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],"\xa8":e.MO.ACCENT,"\xaf":e.MO.WIDEACCENT,"\xb0":e.MO.ORD,"\xb4":e.MO.ACCENT,"\xb8":e.MO.ACCENT,"\u02c6":e.MO.WIDEACCENT,"\u02c7":e.MO.WIDEACCENT,"\u02c9":e.MO.WIDEACCENT,"\u02ca":e.MO.ACCENT,"\u02cb":e.MO.ACCENT,"\u02cd":e.MO.WIDEACCENT,"\u02d8":e.MO.ACCENT,"\u02d9":e.MO.ACCENT,"\u02da":e.MO.ACCENT,"\u02dc":e.MO.WIDEACCENT,"\u02dd":e.MO.ACCENT,"\u02f7":e.MO.WIDEACCENT,"\u0302":e.MO.WIDEACCENT,"\u0311":e.MO.ACCENT,"\u03f6":e.MO.REL,"\u2016":[0,0,o.TEXCLASS.ORD,{fence:!0,stretchy:!0}],"\u2019":[0,0,o.TEXCLASS.CLOSE,{fence:!0}],"\u201d":[0,0,o.TEXCLASS.CLOSE,{fence:!0}],"\u2032":e.MO.ORD02,"\u203e":e.MO.WIDEACCENT,"\u20db":e.MO.ACCENT,"\u20dc":e.MO.ACCENT,"\u2309":e.MO.CLOSE,"\u230b":e.MO.CLOSE,"\u23b4":e.MO.WIDEACCENT,"\u23b5":e.MO.WIDEACCENT,"\u23dc":e.MO.WIDEACCENT,"\u23dd":e.MO.WIDEACCENT,"\u23de":e.MO.WIDEACCENT,"\u23df":e.MO.WIDEACCENT,"\u23e0":e.MO.WIDEACCENT,"\u23e1":e.MO.WIDEACCENT,"\u25a0":e.MO.BIN3,"\u25a1":e.MO.BIN3,"\u25aa":e.MO.BIN3,"\u25ab":e.MO.BIN3,"\u25ad":e.MO.BIN3,"\u25ae":e.MO.BIN3,"\u25af":e.MO.BIN3,"\u25b0":e.MO.BIN3,"\u25b1":e.MO.BIN3,"\u25b2":e.MO.BIN4,"\u25b4":e.MO.BIN4,"\u25b6":e.MO.BIN4,"\u25b7":e.MO.BIN4,"\u25b8":e.MO.BIN4,"\u25bc":e.MO.BIN4,"\u25be":e.MO.BIN4,"\u25c0":e.MO.BIN4,"\u25c1":e.MO.BIN4,"\u25c2":e.MO.BIN4,"\u25c4":e.MO.BIN4,"\u25c5":e.MO.BIN4,"\u25c6":e.MO.BIN4,"\u25c7":e.MO.BIN4,"\u25c8":e.MO.BIN4,"\u25c9":e.MO.BIN4,"\u25cc":e.MO.BIN4,"\u25cd":e.MO.BIN4,"\u25ce":e.MO.BIN4,"\u25cf":e.MO.BIN4,"\u25d6":e.MO.BIN4,"\u25d7":e.MO.BIN4,"\u25e6":e.MO.BIN4,"\u266d":e.MO.ORD02,"\u266e":e.MO.ORD02,"\u266f":e.MO.ORD02,"\u2773":e.MO.CLOSE,"\u27e7":e.MO.CLOSE,"\u27e9":e.MO.CLOSE,"\u27eb":e.MO.CLOSE,"\u27ed":e.MO.CLOSE,"\u27ef":e.MO.CLOSE,"\u2980":[0,0,o.TEXCLASS.ORD,{fence:!0,stretchy:!0}],"\u2984":e.MO.CLOSE,"\u2986":e.MO.CLOSE,"\u2988":e.MO.CLOSE,"\u298a":e.MO.CLOSE,"\u298c":e.MO.CLOSE,"\u298e":e.MO.CLOSE,"\u2990":e.MO.CLOSE,"\u2992":e.MO.CLOSE,"\u2994":e.MO.CLOSE,"\u2996":e.MO.CLOSE,"\u2998":e.MO.CLOSE,"\u29fd":e.MO.CLOSE},infix:{"!=":e.MO.BIN4,"#":e.MO.ORD,$:e.MO.ORD,"%":[3,3,o.TEXCLASS.ORD,null],"&&":e.MO.BIN4,"":e.MO.ORD,"*":e.MO.BIN3,"**":n(1,1),"*=":e.MO.BIN4,"+":e.MO.BIN4,"+=":e.MO.BIN4,",":[0,3,o.TEXCLASS.PUNCT,{linebreakstyle:"after",separator:!0}],"-":e.MO.BIN4,"-=":e.MO.BIN4,"->":e.MO.BIN5,".":[0,3,o.TEXCLASS.PUNCT,{separator:!0}],"/":e.MO.ORD11,"//":n(1,1),"/=":e.MO.BIN4,":":[1,2,o.TEXCLASS.REL,null],":=":e.MO.BIN4,";":[0,3,o.TEXCLASS.PUNCT,{linebreakstyle:"after",separator:!0}],"<":e.MO.REL,"<=":e.MO.BIN5,"<>":n(1,1),"=":e.MO.REL,"==":e.MO.BIN4,">":e.MO.REL,">=":e.MO.BIN5,"?":[1,1,o.TEXCLASS.CLOSE,null],"@":e.MO.ORD11,"\\":e.MO.ORD,"^":e.MO.ORD11,_:e.MO.ORD11,"|":[2,2,o.TEXCLASS.ORD,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],"||":[2,2,o.TEXCLASS.BIN,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],"|||":[2,2,o.TEXCLASS.ORD,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],"\xb1":e.MO.BIN4,"\xb7":e.MO.BIN4,"\xd7":e.MO.BIN4,"\xf7":e.MO.BIN4,"\u02b9":e.MO.ORD,"\u0300":e.MO.ACCENT,"\u0301":e.MO.ACCENT,"\u0303":e.MO.WIDEACCENT,"\u0304":e.MO.ACCENT,"\u0306":e.MO.ACCENT,"\u0307":e.MO.ACCENT,"\u0308":e.MO.ACCENT,"\u030c":e.MO.ACCENT,"\u0332":e.MO.WIDEACCENT,"\u0338":e.MO.REL4,"\u2015":[0,0,o.TEXCLASS.ORD,{stretchy:!0}],"\u2017":[0,0,o.TEXCLASS.ORD,{stretchy:!0}],"\u2020":e.MO.BIN3,"\u2021":e.MO.BIN3,"\u2022":e.MO.BIN4,"\u2026":e.MO.INNER,"\u2044":e.MO.TALLBIN,"\u2061":e.MO.ORD,"\u2062":e.MO.ORD,"\u2063":[0,0,o.TEXCLASS.ORD,{linebreakstyle:"after",separator:!0}],"\u2064":e.MO.ORD,"\u20d7":e.MO.ACCENT,"\u2111":e.MO.ORD,"\u2113":e.MO.ORD,"\u2118":e.MO.ORD,"\u211c":e.MO.ORD,"\u2190":e.MO.WIDEREL,"\u2191":e.MO.RELSTRETCH,"\u2192":e.MO.WIDEREL,"\u2193":e.MO.RELSTRETCH,"\u2194":e.MO.WIDEREL,"\u2195":e.MO.RELSTRETCH,"\u2196":e.MO.RELSTRETCH,"\u2197":e.MO.RELSTRETCH,"\u2198":e.MO.RELSTRETCH,"\u2199":e.MO.RELSTRETCH,"\u219a":e.MO.RELACCENT,"\u219b":e.MO.RELACCENT,"\u219c":e.MO.WIDEREL,"\u219d":e.MO.WIDEREL,"\u219e":e.MO.WIDEREL,"\u219f":e.MO.WIDEREL,"\u21a0":e.MO.WIDEREL,"\u21a1":e.MO.RELSTRETCH,"\u21a2":e.MO.WIDEREL,"\u21a3":e.MO.WIDEREL,"\u21a4":e.MO.WIDEREL,"\u21a5":e.MO.RELSTRETCH,"\u21a6":e.MO.WIDEREL,"\u21a7":e.MO.RELSTRETCH,"\u21a8":e.MO.RELSTRETCH,"\u21a9":e.MO.WIDEREL,"\u21aa":e.MO.WIDEREL,"\u21ab":e.MO.WIDEREL,"\u21ac":e.MO.WIDEREL,"\u21ad":e.MO.WIDEREL,"\u21ae":e.MO.RELACCENT,"\u21af":e.MO.RELSTRETCH,"\u21b0":e.MO.RELSTRETCH,"\u21b1":e.MO.RELSTRETCH,"\u21b2":e.MO.RELSTRETCH,"\u21b3":e.MO.RELSTRETCH,"\u21b4":e.MO.RELSTRETCH,"\u21b5":e.MO.RELSTRETCH,"\u21b6":e.MO.RELACCENT,"\u21b7":e.MO.RELACCENT,"\u21b8":e.MO.REL,"\u21b9":e.MO.WIDEREL,"\u21ba":e.MO.REL,"\u21bb":e.MO.REL,"\u21bc":e.MO.WIDEREL,"\u21bd":e.MO.WIDEREL,"\u21be":e.MO.RELSTRETCH,"\u21bf":e.MO.RELSTRETCH,"\u21c0":e.MO.WIDEREL,"\u21c1":e.MO.WIDEREL,"\u21c2":e.MO.RELSTRETCH,"\u21c3":e.MO.RELSTRETCH,"\u21c4":e.MO.WIDEREL,"\u21c5":e.MO.RELSTRETCH,"\u21c6":e.MO.WIDEREL,"\u21c7":e.MO.WIDEREL,"\u21c8":e.MO.RELSTRETCH,"\u21c9":e.MO.WIDEREL,"\u21ca":e.MO.RELSTRETCH,"\u21cb":e.MO.WIDEREL,"\u21cc":e.MO.WIDEREL,"\u21cd":e.MO.RELACCENT,"\u21ce":e.MO.RELACCENT,"\u21cf":e.MO.RELACCENT,"\u21d0":e.MO.WIDEREL,"\u21d1":e.MO.RELSTRETCH,"\u21d2":e.MO.WIDEREL,"\u21d3":e.MO.RELSTRETCH,"\u21d4":e.MO.WIDEREL,"\u21d5":e.MO.RELSTRETCH,"\u21d6":e.MO.RELSTRETCH,"\u21d7":e.MO.RELSTRETCH,"\u21d8":e.MO.RELSTRETCH,"\u21d9":e.MO.RELSTRETCH,"\u21da":e.MO.WIDEREL,"\u21db":e.MO.WIDEREL,"\u21dc":e.MO.WIDEREL,"\u21dd":e.MO.WIDEREL,"\u21de":e.MO.REL,"\u21df":e.MO.REL,"\u21e0":e.MO.WIDEREL,"\u21e1":e.MO.RELSTRETCH,"\u21e2":e.MO.WIDEREL,"\u21e3":e.MO.RELSTRETCH,"\u21e4":e.MO.WIDEREL,"\u21e5":e.MO.WIDEREL,"\u21e6":e.MO.WIDEREL,"\u21e7":e.MO.RELSTRETCH,"\u21e8":e.MO.WIDEREL,"\u21e9":e.MO.RELSTRETCH,"\u21ea":e.MO.RELSTRETCH,"\u21eb":e.MO.RELSTRETCH,"\u21ec":e.MO.RELSTRETCH,"\u21ed":e.MO.RELSTRETCH,"\u21ee":e.MO.RELSTRETCH,"\u21ef":e.MO.RELSTRETCH,"\u21f0":e.MO.WIDEREL,"\u21f1":e.MO.REL,"\u21f2":e.MO.REL,"\u21f3":e.MO.RELSTRETCH,"\u21f4":e.MO.RELACCENT,"\u21f5":e.MO.RELSTRETCH,"\u21f6":e.MO.WIDEREL,"\u21f7":e.MO.RELACCENT,"\u21f8":e.MO.RELACCENT,"\u21f9":e.MO.RELACCENT,"\u21fa":e.MO.RELACCENT,"\u21fb":e.MO.RELACCENT,"\u21fc":e.MO.RELACCENT,"\u21fd":e.MO.WIDEREL,"\u21fe":e.MO.WIDEREL,"\u21ff":e.MO.WIDEREL,"\u2201":n(1,2,o.TEXCLASS.ORD),"\u2205":e.MO.ORD,"\u2206":e.MO.BIN3,"\u2208":e.MO.REL,"\u2209":e.MO.REL,"\u220a":e.MO.REL,"\u220b":e.MO.REL,"\u220c":e.MO.REL,"\u220d":e.MO.REL,"\u220e":e.MO.BIN3,"\u2212":e.MO.BIN4,"\u2213":e.MO.BIN4,"\u2214":e.MO.BIN4,"\u2215":e.MO.TALLBIN,"\u2216":e.MO.BIN4,"\u2217":e.MO.BIN4,"\u2218":e.MO.BIN4,"\u2219":e.MO.BIN4,"\u221d":e.MO.REL,"\u221e":e.MO.ORD,"\u221f":e.MO.REL,"\u2223":e.MO.REL,"\u2224":e.MO.REL,"\u2225":e.MO.REL,"\u2226":e.MO.REL,"\u2227":e.MO.BIN4,"\u2228":e.MO.BIN4,"\u2229":e.MO.BIN4,"\u222a":e.MO.BIN4,"\u2234":e.MO.REL,"\u2235":e.MO.REL,"\u2236":e.MO.REL,"\u2237":e.MO.REL,"\u2238":e.MO.BIN4,"\u2239":e.MO.REL,"\u223a":e.MO.BIN4,"\u223b":e.MO.REL,"\u223c":e.MO.REL,"\u223d":e.MO.REL,"\u223d\u0331":e.MO.BIN3,"\u223e":e.MO.REL,"\u223f":e.MO.BIN3,"\u2240":e.MO.BIN4,"\u2241":e.MO.REL,"\u2242":e.MO.REL,"\u2242\u0338":e.MO.REL,"\u2243":e.MO.REL,"\u2244":e.MO.REL,"\u2245":e.MO.REL,"\u2246":e.MO.REL,"\u2247":e.MO.REL,"\u2248":e.MO.REL,"\u2249":e.MO.REL,"\u224a":e.MO.REL,"\u224b":e.MO.REL,"\u224c":e.MO.REL,"\u224d":e.MO.REL,"\u224e":e.MO.REL,"\u224e\u0338":e.MO.REL,"\u224f":e.MO.REL,"\u224f\u0338":e.MO.REL,"\u2250":e.MO.REL,"\u2251":e.MO.REL,"\u2252":e.MO.REL,"\u2253":e.MO.REL,"\u2254":e.MO.REL,"\u2255":e.MO.REL,"\u2256":e.MO.REL,"\u2257":e.MO.REL,"\u2258":e.MO.REL,"\u2259":e.MO.REL,"\u225a":e.MO.REL,"\u225c":e.MO.REL,"\u225d":e.MO.REL,"\u225e":e.MO.REL,"\u225f":e.MO.REL,"\u2260":e.MO.REL,"\u2261":e.MO.REL,"\u2262":e.MO.REL,"\u2263":e.MO.REL,"\u2264":e.MO.REL,"\u2265":e.MO.REL,"\u2266":e.MO.REL,"\u2266\u0338":e.MO.REL,"\u2267":e.MO.REL,"\u2268":e.MO.REL,"\u2269":e.MO.REL,"\u226a":e.MO.REL,"\u226a\u0338":e.MO.REL,"\u226b":e.MO.REL,"\u226b\u0338":e.MO.REL,"\u226c":e.MO.REL,"\u226d":e.MO.REL,"\u226e":e.MO.REL,"\u226f":e.MO.REL,"\u2270":e.MO.REL,"\u2271":e.MO.REL,"\u2272":e.MO.REL,"\u2273":e.MO.REL,"\u2274":e.MO.REL,"\u2275":e.MO.REL,"\u2276":e.MO.REL,"\u2277":e.MO.REL,"\u2278":e.MO.REL,"\u2279":e.MO.REL,"\u227a":e.MO.REL,"\u227b":e.MO.REL,"\u227c":e.MO.REL,"\u227d":e.MO.REL,"\u227e":e.MO.REL,"\u227f":e.MO.REL,"\u227f\u0338":e.MO.REL,"\u2280":e.MO.REL,"\u2281":e.MO.REL,"\u2282":e.MO.REL,"\u2282\u20d2":e.MO.REL,"\u2283":e.MO.REL,"\u2283\u20d2":e.MO.REL,"\u2284":e.MO.REL,"\u2285":e.MO.REL,"\u2286":e.MO.REL,"\u2287":e.MO.REL,"\u2288":e.MO.REL,"\u2289":e.MO.REL,"\u228a":e.MO.REL,"\u228b":e.MO.REL,"\u228c":e.MO.BIN4,"\u228d":e.MO.BIN4,"\u228e":e.MO.BIN4,"\u228f":e.MO.REL,"\u228f\u0338":e.MO.REL,"\u2290":e.MO.REL,"\u2290\u0338":e.MO.REL,"\u2291":e.MO.REL,"\u2292":e.MO.REL,"\u2293":e.MO.BIN4,"\u2294":e.MO.BIN4,"\u2295":e.MO.BIN4,"\u2296":e.MO.BIN4,"\u2297":e.MO.BIN4,"\u2298":e.MO.BIN4,"\u2299":e.MO.BIN4,"\u229a":e.MO.BIN4,"\u229b":e.MO.BIN4,"\u229c":e.MO.BIN4,"\u229d":e.MO.BIN4,"\u229e":e.MO.BIN4,"\u229f":e.MO.BIN4,"\u22a0":e.MO.BIN4,"\u22a1":e.MO.BIN4,"\u22a2":e.MO.REL,"\u22a3":e.MO.REL,"\u22a4":e.MO.ORD55,"\u22a5":e.MO.REL,"\u22a6":e.MO.REL,"\u22a7":e.MO.REL,"\u22a8":e.MO.REL,"\u22a9":e.MO.REL,"\u22aa":e.MO.REL,"\u22ab":e.MO.REL,"\u22ac":e.MO.REL,"\u22ad":e.MO.REL,"\u22ae":e.MO.REL,"\u22af":e.MO.REL,"\u22b0":e.MO.REL,"\u22b1":e.MO.REL,"\u22b2":e.MO.REL,"\u22b3":e.MO.REL,"\u22b4":e.MO.REL,"\u22b5":e.MO.REL,"\u22b6":e.MO.REL,"\u22b7":e.MO.REL,"\u22b8":e.MO.REL,"\u22b9":e.MO.REL,"\u22ba":e.MO.BIN4,"\u22bb":e.MO.BIN4,"\u22bc":e.MO.BIN4,"\u22bd":e.MO.BIN4,"\u22be":e.MO.BIN3,"\u22bf":e.MO.BIN3,"\u22c4":e.MO.BIN4,"\u22c5":e.MO.BIN4,"\u22c6":e.MO.BIN4,"\u22c7":e.MO.BIN4,"\u22c8":e.MO.REL,"\u22c9":e.MO.BIN4,"\u22ca":e.MO.BIN4,"\u22cb":e.MO.BIN4,"\u22cc":e.MO.BIN4,"\u22cd":e.MO.REL,"\u22ce":e.MO.BIN4,"\u22cf":e.MO.BIN4,"\u22d0":e.MO.REL,"\u22d1":e.MO.REL,"\u22d2":e.MO.BIN4,"\u22d3":e.MO.BIN4,"\u22d4":e.MO.REL,"\u22d5":e.MO.REL,"\u22d6":e.MO.REL,"\u22d7":e.MO.REL,"\u22d8":e.MO.REL,"\u22d9":e.MO.REL,"\u22da":e.MO.REL,"\u22db":e.MO.REL,"\u22dc":e.MO.REL,"\u22dd":e.MO.REL,"\u22de":e.MO.REL,"\u22df":e.MO.REL,"\u22e0":e.MO.REL,"\u22e1":e.MO.REL,"\u22e2":e.MO.REL,"\u22e3":e.MO.REL,"\u22e4":e.MO.REL,"\u22e5":e.MO.REL,"\u22e6":e.MO.REL,"\u22e7":e.MO.REL,"\u22e8":e.MO.REL,"\u22e9":e.MO.REL,"\u22ea":e.MO.REL,"\u22eb":e.MO.REL,"\u22ec":e.MO.REL,"\u22ed":e.MO.REL,"\u22ee":e.MO.ORD55,"\u22ef":e.MO.INNER,"\u22f0":e.MO.REL,"\u22f1":[5,5,o.TEXCLASS.INNER,null],"\u22f2":e.MO.REL,"\u22f3":e.MO.REL,"\u22f4":e.MO.REL,"\u22f5":e.MO.REL,"\u22f6":e.MO.REL,"\u22f7":e.MO.REL,"\u22f8":e.MO.REL,"\u22f9":e.MO.REL,"\u22fa":e.MO.REL,"\u22fb":e.MO.REL,"\u22fc":e.MO.REL,"\u22fd":e.MO.REL,"\u22fe":e.MO.REL,"\u22ff":e.MO.REL,"\u2305":e.MO.BIN3,"\u2306":e.MO.BIN3,"\u2322":e.MO.REL4,"\u2323":e.MO.REL4,"\u2329":e.MO.OPEN,"\u232a":e.MO.CLOSE,"\u23aa":e.MO.ORD,"\u23af":[0,0,o.TEXCLASS.ORD,{stretchy:!0}],"\u23b0":e.MO.OPEN,"\u23b1":e.MO.CLOSE,"\u2500":e.MO.ORD,"\u25b3":e.MO.BIN4,"\u25b5":e.MO.BIN4,"\u25b9":e.MO.BIN4,"\u25bd":e.MO.BIN4,"\u25bf":e.MO.BIN4,"\u25c3":e.MO.BIN4,"\u25ef":e.MO.BIN3,"\u2660":e.MO.ORD,"\u2661":e.MO.ORD,"\u2662":e.MO.ORD,"\u2663":e.MO.ORD,"\u2758":e.MO.REL,"\u27f0":e.MO.RELSTRETCH,"\u27f1":e.MO.RELSTRETCH,"\u27f5":e.MO.WIDEREL,"\u27f6":e.MO.WIDEREL,"\u27f7":e.MO.WIDEREL,"\u27f8":e.MO.WIDEREL,"\u27f9":e.MO.WIDEREL,"\u27fa":e.MO.WIDEREL,"\u27fb":e.MO.WIDEREL,"\u27fc":e.MO.WIDEREL,"\u27fd":e.MO.WIDEREL,"\u27fe":e.MO.WIDEREL,"\u27ff":e.MO.WIDEREL,"\u2900":e.MO.RELACCENT,"\u2901":e.MO.RELACCENT,"\u2902":e.MO.RELACCENT,"\u2903":e.MO.RELACCENT,"\u2904":e.MO.RELACCENT,"\u2905":e.MO.RELACCENT,"\u2906":e.MO.RELACCENT,"\u2907":e.MO.RELACCENT,"\u2908":e.MO.REL,"\u2909":e.MO.REL,"\u290a":e.MO.RELSTRETCH,"\u290b":e.MO.RELSTRETCH,"\u290c":e.MO.WIDEREL,"\u290d":e.MO.WIDEREL,"\u290e":e.MO.WIDEREL,"\u290f":e.MO.WIDEREL,"\u2910":e.MO.WIDEREL,"\u2911":e.MO.RELACCENT,"\u2912":e.MO.RELSTRETCH,"\u2913":e.MO.RELSTRETCH,"\u2914":e.MO.RELACCENT,"\u2915":e.MO.RELACCENT,"\u2916":e.MO.RELACCENT,"\u2917":e.MO.RELACCENT,"\u2918":e.MO.RELACCENT,"\u2919":e.MO.RELACCENT,"\u291a":e.MO.RELACCENT,"\u291b":e.MO.RELACCENT,"\u291c":e.MO.RELACCENT,"\u291d":e.MO.RELACCENT,"\u291e":e.MO.RELACCENT,"\u291f":e.MO.RELACCENT,"\u2920":e.MO.RELACCENT,"\u2921":e.MO.RELSTRETCH,"\u2922":e.MO.RELSTRETCH,"\u2923":e.MO.REL,"\u2924":e.MO.REL,"\u2925":e.MO.REL,"\u2926":e.MO.REL,"\u2927":e.MO.REL,"\u2928":e.MO.REL,"\u2929":e.MO.REL,"\u292a":e.MO.REL,"\u292b":e.MO.REL,"\u292c":e.MO.REL,"\u292d":e.MO.REL,"\u292e":e.MO.REL,"\u292f":e.MO.REL,"\u2930":e.MO.REL,"\u2931":e.MO.REL,"\u2932":e.MO.REL,"\u2933":e.MO.RELACCENT,"\u2934":e.MO.REL,"\u2935":e.MO.REL,"\u2936":e.MO.REL,"\u2937":e.MO.REL,"\u2938":e.MO.REL,"\u2939":e.MO.REL,"\u293a":e.MO.RELACCENT,"\u293b":e.MO.RELACCENT,"\u293c":e.MO.RELACCENT,"\u293d":e.MO.RELACCENT,"\u293e":e.MO.REL,"\u293f":e.MO.REL,"\u2940":e.MO.REL,"\u2941":e.MO.REL,"\u2942":e.MO.RELACCENT,"\u2943":e.MO.RELACCENT,"\u2944":e.MO.RELACCENT,"\u2945":e.MO.RELACCENT,"\u2946":e.MO.RELACCENT,"\u2947":e.MO.RELACCENT,"\u2948":e.MO.RELACCENT,"\u2949":e.MO.REL,"\u294a":e.MO.RELACCENT,"\u294b":e.MO.RELACCENT,"\u294c":e.MO.REL,"\u294d":e.MO.REL,"\u294e":e.MO.WIDEREL,"\u294f":e.MO.RELSTRETCH,"\u2950":e.MO.WIDEREL,"\u2951":e.MO.RELSTRETCH,"\u2952":e.MO.WIDEREL,"\u2953":e.MO.WIDEREL,"\u2954":e.MO.RELSTRETCH,"\u2955":e.MO.RELSTRETCH,"\u2956":e.MO.RELSTRETCH,"\u2957":e.MO.RELSTRETCH,"\u2958":e.MO.RELSTRETCH,"\u2959":e.MO.RELSTRETCH,"\u295a":e.MO.WIDEREL,"\u295b":e.MO.WIDEREL,"\u295c":e.MO.RELSTRETCH,"\u295d":e.MO.RELSTRETCH,"\u295e":e.MO.WIDEREL,"\u295f":e.MO.WIDEREL,"\u2960":e.MO.RELSTRETCH,"\u2961":e.MO.RELSTRETCH,"\u2962":e.MO.RELACCENT,"\u2963":e.MO.REL,"\u2964":e.MO.RELACCENT,"\u2965":e.MO.REL,"\u2966":e.MO.RELACCENT,"\u2967":e.MO.RELACCENT,"\u2968":e.MO.RELACCENT,"\u2969":e.MO.RELACCENT,"\u296a":e.MO.RELACCENT,"\u296b":e.MO.RELACCENT,"\u296c":e.MO.RELACCENT,"\u296d":e.MO.RELACCENT,"\u296e":e.MO.RELSTRETCH,"\u296f":e.MO.RELSTRETCH,"\u2970":e.MO.RELACCENT,"\u2971":e.MO.RELACCENT,"\u2972":e.MO.RELACCENT,"\u2973":e.MO.RELACCENT,"\u2974":e.MO.RELACCENT,"\u2975":e.MO.RELACCENT,"\u2976":e.MO.RELACCENT,"\u2977":e.MO.RELACCENT,"\u2978":e.MO.RELACCENT,"\u2979":e.MO.RELACCENT,"\u297a":e.MO.RELACCENT,"\u297b":e.MO.RELACCENT,"\u297c":e.MO.RELACCENT,"\u297d":e.MO.RELACCENT,"\u297e":e.MO.REL,"\u297f":e.MO.REL,"\u2981":e.MO.BIN3,"\u2982":e.MO.BIN3,"\u2999":e.MO.BIN3,"\u299a":e.MO.BIN3,"\u299b":e.MO.BIN3,"\u299c":e.MO.BIN3,"\u299d":e.MO.BIN3,"\u299e":e.MO.BIN3,"\u299f":e.MO.BIN3,"\u29a0":e.MO.BIN3,"\u29a1":e.MO.BIN3,"\u29a2":e.MO.BIN3,"\u29a3":e.MO.BIN3,"\u29a4":e.MO.BIN3,"\u29a5":e.MO.BIN3,"\u29a6":e.MO.BIN3,"\u29a7":e.MO.BIN3,"\u29a8":e.MO.BIN3,"\u29a9":e.MO.BIN3,"\u29aa":e.MO.BIN3,"\u29ab":e.MO.BIN3,"\u29ac":e.MO.BIN3,"\u29ad":e.MO.BIN3,"\u29ae":e.MO.BIN3,"\u29af":e.MO.BIN3,"\u29b0":e.MO.BIN3,"\u29b1":e.MO.BIN3,"\u29b2":e.MO.BIN3,"\u29b3":e.MO.BIN3,"\u29b4":e.MO.BIN3,"\u29b5":e.MO.BIN3,"\u29b6":e.MO.BIN4,"\u29b7":e.MO.BIN4,"\u29b8":e.MO.BIN4,"\u29b9":e.MO.BIN4,"\u29ba":e.MO.BIN4,"\u29bb":e.MO.BIN4,"\u29bc":e.MO.BIN4,"\u29bd":e.MO.BIN4,"\u29be":e.MO.BIN4,"\u29bf":e.MO.BIN4,"\u29c0":e.MO.REL,"\u29c1":e.MO.REL,"\u29c2":e.MO.BIN3,"\u29c3":e.MO.BIN3,"\u29c4":e.MO.BIN4,"\u29c5":e.MO.BIN4,"\u29c6":e.MO.BIN4,"\u29c7":e.MO.BIN4,"\u29c8":e.MO.BIN4,"\u29c9":e.MO.BIN3,"\u29ca":e.MO.BIN3,"\u29cb":e.MO.BIN3,"\u29cc":e.MO.BIN3,"\u29cd":e.MO.BIN3,"\u29ce":e.MO.REL,"\u29cf":e.MO.REL,"\u29cf\u0338":e.MO.REL,"\u29d0":e.MO.REL,"\u29d0\u0338":e.MO.REL,"\u29d1":e.MO.REL,"\u29d2":e.MO.REL,"\u29d3":e.MO.REL,"\u29d4":e.MO.REL,"\u29d5":e.MO.REL,"\u29d6":e.MO.BIN4,"\u29d7":e.MO.BIN4,"\u29d8":e.MO.BIN3,"\u29d9":e.MO.BIN3,"\u29db":e.MO.BIN3,"\u29dc":e.MO.BIN3,"\u29dd":e.MO.BIN3,"\u29de":e.MO.REL,"\u29df":e.MO.BIN3,"\u29e0":e.MO.BIN3,"\u29e1":e.MO.REL,"\u29e2":e.MO.BIN4,"\u29e3":e.MO.REL,"\u29e4":e.MO.REL,"\u29e5":e.MO.REL,"\u29e6":e.MO.REL,"\u29e7":e.MO.BIN3,"\u29e8":e.MO.BIN3,"\u29e9":e.MO.BIN3,"\u29ea":e.MO.BIN3,"\u29eb":e.MO.BIN3,"\u29ec":e.MO.BIN3,"\u29ed":e.MO.BIN3,"\u29ee":e.MO.BIN3,"\u29ef":e.MO.BIN3,"\u29f0":e.MO.BIN3,"\u29f1":e.MO.BIN3,"\u29f2":e.MO.BIN3,"\u29f3":e.MO.BIN3,"\u29f4":e.MO.REL,"\u29f5":e.MO.BIN4,"\u29f6":e.MO.BIN4,"\u29f7":e.MO.BIN4,"\u29f8":e.MO.BIN3,"\u29f9":e.MO.BIN3,"\u29fa":e.MO.BIN3,"\u29fb":e.MO.BIN3,"\u29fe":e.MO.BIN4,"\u29ff":e.MO.BIN4,"\u2a1d":e.MO.BIN3,"\u2a1e":e.MO.BIN3,"\u2a1f":e.MO.BIN3,"\u2a20":e.MO.BIN3,"\u2a21":e.MO.BIN3,"\u2a22":e.MO.BIN4,"\u2a23":e.MO.BIN4,"\u2a24":e.MO.BIN4,"\u2a25":e.MO.BIN4,"\u2a26":e.MO.BIN4,"\u2a27":e.MO.BIN4,"\u2a28":e.MO.BIN4,"\u2a29":e.MO.BIN4,"\u2a2a":e.MO.BIN4,"\u2a2b":e.MO.BIN4,"\u2a2c":e.MO.BIN4,"\u2a2d":e.MO.BIN4,"\u2a2e":e.MO.BIN4,"\u2a2f":e.MO.BIN4,"\u2a30":e.MO.BIN4,"\u2a31":e.MO.BIN4,"\u2a32":e.MO.BIN4,"\u2a33":e.MO.BIN4,"\u2a34":e.MO.BIN4,"\u2a35":e.MO.BIN4,"\u2a36":e.MO.BIN4,"\u2a37":e.MO.BIN4,"\u2a38":e.MO.BIN4,"\u2a39":e.MO.BIN4,"\u2a3a":e.MO.BIN4,"\u2a3b":e.MO.BIN4,"\u2a3c":e.MO.BIN4,"\u2a3d":e.MO.BIN4,"\u2a3e":e.MO.BIN4,"\u2a3f":e.MO.BIN4,"\u2a40":e.MO.BIN4,"\u2a41":e.MO.BIN4,"\u2a42":e.MO.BIN4,"\u2a43":e.MO.BIN4,"\u2a44":e.MO.BIN4,"\u2a45":e.MO.BIN4,"\u2a46":e.MO.BIN4,"\u2a47":e.MO.BIN4,"\u2a48":e.MO.BIN4,"\u2a49":e.MO.BIN4,"\u2a4a":e.MO.BIN4,"\u2a4b":e.MO.BIN4,"\u2a4c":e.MO.BIN4,"\u2a4d":e.MO.BIN4,"\u2a4e":e.MO.BIN4,"\u2a4f":e.MO.BIN4,"\u2a50":e.MO.BIN4,"\u2a51":e.MO.BIN4,"\u2a52":e.MO.BIN4,"\u2a53":e.MO.BIN4,"\u2a54":e.MO.BIN4,"\u2a55":e.MO.BIN4,"\u2a56":e.MO.BIN4,"\u2a57":e.MO.BIN4,"\u2a58":e.MO.BIN4,"\u2a59":e.MO.REL,"\u2a5a":e.MO.BIN4,"\u2a5b":e.MO.BIN4,"\u2a5c":e.MO.BIN4,"\u2a5d":e.MO.BIN4,"\u2a5e":e.MO.BIN4,"\u2a5f":e.MO.BIN4,"\u2a60":e.MO.BIN4,"\u2a61":e.MO.BIN4,"\u2a62":e.MO.BIN4,"\u2a63":e.MO.BIN4,"\u2a64":e.MO.BIN4,"\u2a65":e.MO.BIN4,"\u2a66":e.MO.REL,"\u2a67":e.MO.REL,"\u2a68":e.MO.REL,"\u2a69":e.MO.REL,"\u2a6a":e.MO.REL,"\u2a6b":e.MO.REL,"\u2a6c":e.MO.REL,"\u2a6d":e.MO.REL,"\u2a6e":e.MO.REL,"\u2a6f":e.MO.REL,"\u2a70":e.MO.REL,"\u2a71":e.MO.BIN4,"\u2a72":e.MO.BIN4,"\u2a73":e.MO.REL,"\u2a74":e.MO.REL,"\u2a75":e.MO.REL,"\u2a76":e.MO.REL,"\u2a77":e.MO.REL,"\u2a78":e.MO.REL,"\u2a79":e.MO.REL,"\u2a7a":e.MO.REL,"\u2a7b":e.MO.REL,"\u2a7c":e.MO.REL,"\u2a7d":e.MO.REL,"\u2a7d\u0338":e.MO.REL,"\u2a7e":e.MO.REL,"\u2a7e\u0338":e.MO.REL,"\u2a7f":e.MO.REL,"\u2a80":e.MO.REL,"\u2a81":e.MO.REL,"\u2a82":e.MO.REL,"\u2a83":e.MO.REL,"\u2a84":e.MO.REL,"\u2a85":e.MO.REL,"\u2a86":e.MO.REL,"\u2a87":e.MO.REL,"\u2a88":e.MO.REL,"\u2a89":e.MO.REL,"\u2a8a":e.MO.REL,"\u2a8b":e.MO.REL,"\u2a8c":e.MO.REL,"\u2a8d":e.MO.REL,"\u2a8e":e.MO.REL,"\u2a8f":e.MO.REL,"\u2a90":e.MO.REL,"\u2a91":e.MO.REL,"\u2a92":e.MO.REL,"\u2a93":e.MO.REL,"\u2a94":e.MO.REL,"\u2a95":e.MO.REL,"\u2a96":e.MO.REL,"\u2a97":e.MO.REL,"\u2a98":e.MO.REL,"\u2a99":e.MO.REL,"\u2a9a":e.MO.REL,"\u2a9b":e.MO.REL,"\u2a9c":e.MO.REL,"\u2a9d":e.MO.REL,"\u2a9e":e.MO.REL,"\u2a9f":e.MO.REL,"\u2aa0":e.MO.REL,"\u2aa1":e.MO.REL,"\u2aa1\u0338":e.MO.REL,"\u2aa2":e.MO.REL,"\u2aa2\u0338":e.MO.REL,"\u2aa3":e.MO.REL,"\u2aa4":e.MO.REL,"\u2aa5":e.MO.REL,"\u2aa6":e.MO.REL,"\u2aa7":e.MO.REL,"\u2aa8":e.MO.REL,"\u2aa9":e.MO.REL,"\u2aaa":e.MO.REL,"\u2aab":e.MO.REL,"\u2aac":e.MO.REL,"\u2aad":e.MO.REL,"\u2aae":e.MO.REL,"\u2aaf":e.MO.REL,"\u2aaf\u0338":e.MO.REL,"\u2ab0":e.MO.REL,"\u2ab0\u0338":e.MO.REL,"\u2ab1":e.MO.REL,"\u2ab2":e.MO.REL,"\u2ab3":e.MO.REL,"\u2ab4":e.MO.REL,"\u2ab5":e.MO.REL,"\u2ab6":e.MO.REL,"\u2ab7":e.MO.REL,"\u2ab8":e.MO.REL,"\u2ab9":e.MO.REL,"\u2aba":e.MO.REL,"\u2abb":e.MO.REL,"\u2abc":e.MO.REL,"\u2abd":e.MO.REL,"\u2abe":e.MO.REL,"\u2abf":e.MO.REL,"\u2ac0":e.MO.REL,"\u2ac1":e.MO.REL,"\u2ac2":e.MO.REL,"\u2ac3":e.MO.REL,"\u2ac4":e.MO.REL,"\u2ac5":e.MO.REL,"\u2ac6":e.MO.REL,"\u2ac7":e.MO.REL,"\u2ac8":e.MO.REL,"\u2ac9":e.MO.REL,"\u2aca":e.MO.REL,"\u2acb":e.MO.REL,"\u2acc":e.MO.REL,"\u2acd":e.MO.REL,"\u2ace":e.MO.REL,"\u2acf":e.MO.REL,"\u2ad0":e.MO.REL,"\u2ad1":e.MO.REL,"\u2ad2":e.MO.REL,"\u2ad3":e.MO.REL,"\u2ad4":e.MO.REL,"\u2ad5":e.MO.REL,"\u2ad6":e.MO.REL,"\u2ad7":e.MO.REL,"\u2ad8":e.MO.REL,"\u2ad9":e.MO.REL,"\u2ada":e.MO.REL,"\u2adb":e.MO.REL,"\u2adc":e.MO.REL,"\u2add":e.MO.REL,"\u2ade":e.MO.REL,"\u2adf":e.MO.REL,"\u2ae0":e.MO.REL,"\u2ae1":e.MO.REL,"\u2ae2":e.MO.REL,"\u2ae3":e.MO.REL,"\u2ae4":e.MO.REL,"\u2ae5":e.MO.REL,"\u2ae6":e.MO.REL,"\u2ae7":e.MO.REL,"\u2ae8":e.MO.REL,"\u2ae9":e.MO.REL,"\u2aea":e.MO.REL,"\u2aeb":e.MO.REL,"\u2aec":e.MO.REL,"\u2aed":e.MO.REL,"\u2aee":e.MO.REL,"\u2aef":e.MO.REL,"\u2af0":e.MO.REL,"\u2af1":e.MO.REL,"\u2af2":e.MO.REL,"\u2af3":e.MO.REL,"\u2af4":e.MO.BIN4,"\u2af5":e.MO.BIN4,"\u2af6":e.MO.BIN4,"\u2af7":e.MO.REL,"\u2af8":e.MO.REL,"\u2af9":e.MO.REL,"\u2afa":e.MO.REL,"\u2afb":e.MO.BIN4,"\u2afd":e.MO.BIN4,"\u2afe":e.MO.BIN3,"\u2b45":e.MO.RELSTRETCH,"\u2b46":e.MO.RELSTRETCH,"\u3008":e.MO.OPEN,"\u3009":e.MO.CLOSE,"\ufe37":e.MO.WIDEACCENT,"\ufe38":e.MO.WIDEACCENT}},e.OPTABLE.infix["^"]=e.MO.WIDEREL,e.OPTABLE.infix._=e.MO.WIDEREL,e.OPTABLE.prefix["\u2223"]=e.MO.OPEN,e.OPTABLE.prefix["\u2225"]=e.MO.OPEN,e.OPTABLE.postfix["\u2223"]=e.MO.CLOSE,e.OPTABLE.postfix["\u2225"]=e.MO.CLOSE},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlTokenNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"mtext"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"isSpacelike",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),u.defaults=i({},a.AbstractMmlTokenNode.defaults),u);function u(){var t=null!==s&&s.apply(this,arguments)||this;return t.texClass=a.TEXCLASS.ORD,t}e.MmlMtext=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlTokenNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"mspace"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"arity",{get:function(){return 0},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"isSpacelike",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"hasNewline",{get:function(){var t=this.attributes;return null==t.getExplicit("width")&&null==t.getExplicit("height")&&null==t.getExplicit("depth")&&"newline"===t.get("linebreak")},enumerable:!0,configurable:!0}),u.defaults=i({},a.AbstractMmlTokenNode.defaults,{width:"0em",height:"0ex",depth:"0ex",linebreak:"auto"}),u);function u(){var t=null!==s&&s.apply(this,arguments)||this;return t.texClass=a.TEXCLASS.ORD,t}e.MmlMspace=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlTokenNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"ms"},enumerable:!0,configurable:!0}),u.defaults=i({},a.AbstractMmlTokenNode.defaults,{lquote:'"',rquote:'"'}),u);function u(){var t=null!==s&&s.apply(this,arguments)||this;return t.texClass=a.TEXCLASS.ORD,t}e.MmlMs=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},u=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,c=r(0),a=(s=c.AbstractMmlNode,o(l,s),Object.defineProperty(l.prototype,"kind",{get:function(){return"mrow"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(l.prototype,"isSpacelike",{get:function(){var e,t;try{for(var r=u(this.childNodes),n=r.next();!n.done;n=r.next())if(!n.value.isSpacelike)return!1}catch(t){e={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(t=r.return)&&t.call(r)}finally{if(e)throw e.error}}return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(l.prototype,"isEmbellished",{get:function(){var e,t,r=!1,n=0;try{for(var o=u(this.childNodes),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value;if(s)if(s.isEmbellished){if(r)return!1;r=!0,this._core=n}else if(!s.isSpacelike)return!1;n++}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(t=o.return)&&t.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}return r},enumerable:!0,configurable:!0}),l.prototype.core=function(){return this.isEmbellished&&null!=this._core?this.childNodes[this._core]:this},l.prototype.coreMO=function(){return this.isEmbellished&&null!=this._core?this.childNodes[this._core].coreMO():this},l.prototype.nonSpaceLength=function(){var e,t,r=0;try{for(var n=u(this.childNodes),o=n.next();!o.done;o=n.next()){var i=o.value;i&&!i.isSpacelike&&r++}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(t=n.return)&&t.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}return r},l.prototype.firstNonSpace=function(){var e,t;try{for(var r=u(this.childNodes),n=r.next();!n.done;n=r.next()){var o=n.value;if(o&&!o.isSpacelike)return o}}catch(t){e={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(t=r.return)&&t.call(r)}finally{if(e)throw e.error}}return null},l.prototype.lastNonSpace=function(){for(var t=this.childNodes.length;0<=--t;){var e=this.childNodes[t];if(e&&!e.isSpacelike)return e}return null},l.prototype.setTeXclass=function(t){var e,r,n,o;if(null==this.getProperty("open")&&null==this.getProperty("close")||t&&null==t.getProperty("fnOp")){try{for(var i=u(this.childNodes),s=i.next();!s.done;s=i.next())t=s.value.setTeXclass(t)}catch(t){n={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(o=i.return)&&o.call(i)}finally{if(n)throw n.error}}this.childNodes[0]&&this.updateTeXclass(this.childNodes[0])}else{this.getPrevClass(t),t=null;try{for(var a=u(this.childNodes),l=a.next();!l.done;l=a.next())t=l.value.setTeXclass(t)}catch(t){e={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(r=a.return)&&r.call(a)}finally{if(e)throw e.error}}null==this.texClass&&(this.texClass=c.TEXCLASS.INNER)}return t},l.defaults=i({},c.AbstractMmlNode.defaults),l);function l(){var t=null!==s&&s.apply(this,arguments)||this;return t._core=null,t}e.MmlMrow=a;var p,h=(o(f,p=a),Object.defineProperty(f.prototype,"kind",{get:function(){return"inferredMrow"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(f.prototype,"isInferred",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(f.prototype,"notParent",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),f.prototype.toString=function(){return"["+this.childNodes.join(",")+"]"},f.defaults=a.defaults,f);function f(){return null!==p&&p.apply(this,arguments)||this}e.MmlInferredMrow=h},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},s=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var a,l=r(0),u=(a=l.AbstractMmlBaseNode,o(c,a),Object.defineProperty(c.prototype,"kind",{get:function(){return"mfrac"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(c.prototype,"arity",{get:function(){return 2},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(c.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),c.prototype.setTeXclass=function(t){var e,r;this.getPrevClass(t);try{for(var n=s(this.childNodes),o=n.next();!o.done;o=n.next())o.value.setTeXclass(null)}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}return this.isEmbellished&&this.updateTeXclass(this.core()),this},c.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){(!e||0<r)&&r++,this.childNodes[0].setInheritedAttributes(t,!1,r,n),this.childNodes[1].setInheritedAttributes(t,!1,r,!0)},c.defaults=i({},l.AbstractMmlBaseNode.defaults,{linethickness:"medium",numalign:"center",denomalign:"center",bevelled:!1}),c);function c(){return null!==a&&a.apply(this,arguments)||this}e.MmlMfrac=u},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"msqrt"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"arity",{get:function(){return-1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),u.prototype.setTeXclass=function(t){return this.getPrevClass(t),this.childNodes[0].setTeXclass(null),this},u.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){this.childNodes[0].setInheritedAttributes(t,e,r,!0)},u.defaults=i({},a.AbstractMmlNode.defaults),u);function u(){var t=null!==s&&s.apply(this,arguments)||this;return t.texClass=a.TEXCLASS.ORD,t}e.MmlMsqrt=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"mroot"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"arity",{get:function(){return 2},enumerable:!0,configurable:!0}),u.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){this.childNodes[0].setInheritedAttributes(t,e,r,!0),this.childNodes[1].setInheritedAttributes(t,!1,r+2,n)},u.defaults=i({},a.AbstractMmlNode.defaults),u);function u(){var t=null!==s&&s.apply(this,arguments)||this;return t.texClass=a.TEXCLASS.ORD,t}e.MmlMroot=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=r(2),u=(s=a.AbstractMmlLayoutNode,o(c,s),Object.defineProperty(c.prototype,"kind",{get:function(){return"mstyle"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(c.prototype,"notParent",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),c.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o=this.attributes.getExplicit("scriptlevel");null!=o&&((o=o.toString()).match(/^\s*[-+]/)?r+=parseInt(o):r=parseInt(o));var i=this.attributes.getExplicit("displaystyle");null!=i&&(e=!0===i),t=this.addInheritedAttributes(t,this.attributes.getAllAttributes()),this.childNodes[0].setInheritedAttributes(t,e,r,n)},c.defaults=i({},a.AbstractMmlLayoutNode.defaults,{scriptlevel:l.INHERIT,displaystyle:l.INHERIT,scriptsizemultiplier:1/Math.sqrt(2),scriptminsize:"8px",mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,dir:l.INHERIT,infixlinebreakstyle:"before"}),c);function c(){return null!==s&&s.apply(this,arguments)||this}e.MmlMstyle=u},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"merror"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"arity",{get:function(){return-1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),u.defaults=i({},a.AbstractMmlNode.defaults),u);function u(){var t=null!==s&&s.apply(this,arguments)||this;return t.texClass=a.TEXCLASS.ORD,t}e.MmlMerror=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlLayoutNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"mpadded"},enumerable:!0,configurable:!0}),u.defaults=i({},a.AbstractMmlLayoutNode.defaults,{width:"",height:"",depth:"",lspace:0,voffset:0}),u);function u(){return null!==s&&s.apply(this,arguments)||this}e.MmlMpadded=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlLayoutNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"mphantom"},enumerable:!0,configurable:!0}),u.defaults=i({},a.AbstractMmlLayoutNode.defaults),u);function u(){var t=null!==s&&s.apply(this,arguments)||this;return t.texClass=a.TEXCLASS.ORD,t}e.MmlMphantom=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},u=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var c,p=r(0),s=(c=p.AbstractMmlNode,o(a,c),Object.defineProperty(a.prototype,"kind",{get:function(){return"mfenced"},enumerable:!0,configurable:!0}),a.prototype.setTeXclass=function(t){this.getPrevClass(t),this.open&&(t=this.open.setTeXclass(t)),this.childNodes[0]&&(t=this.childNodes[0].setTeXclass(t));for(var e=1,r=this.childNodes.length;e<r;e++)this.separators[e-1]&&(t=this.separators[e-1].setTeXclass(t)),this.childNodes[e]&&(t=this.childNodes[e].setTeXclass(t));return this.close&&(t=this.close.setTeXclass(t)),this.updateTeXclass(this.open),t},a.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o,i;this.addFakeNodes();try{for(var s=u([this.open,this.close].concat(this.separators)),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;l&&l.setInheritedAttributes(t,e,r,n)}}catch(t){o={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(i=s.return)&&i.call(s)}finally{if(o)throw o.error}}c.prototype.setChildInheritedAttributes.call(this,t,e,r,n)},a.prototype.addFakeNodes=function(){var e,t,r=this.attributes.getList("open","close","separators"),n=r.open,o=r.close,i=r.separators;if(n=n.replace(/[ \t\n\r]/g,""),o=o.replace(/[ \t\n\r]/g,""),i=i.replace(/[ \t\n\r]/g,""),n&&(this.open=this.fakeNode(n,{fence:!0,form:"prefix"},p.TEXCLASS.OPEN)),i){for(;i.length<this.childNodes.length-1;)i+=i.charAt(i.length-1);var s=0;try{for(var a=u(this.childNodes.slice(1)),l=a.next();!l.done;l=a.next())l.value&&this.separators.push(this.fakeNode(i.charAt(s++)))}catch(t){e={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(t=a.return)&&t.call(a)}finally{if(e)throw e.error}}}o&&(this.close=this.fakeNode(o,{fence:!0,form:"postfix"},p.TEXCLASS.CLOSE))},a.prototype.fakeNode=function(t,e,r){void 0===e&&(e={}),void 0===r&&(r=null);var n=this.factory.create("text").setText(t),o=this.factory.create("mo",e,[n]);return o.texClass=r,o.parent=this,o},a.defaults=i({},p.AbstractMmlNode.defaults,{open:"(",close:")",separators:","}),a);function a(){var t=null!==c&&c.apply(this,arguments)||this;return t.texClass=p.TEXCLASS.INNER,t.separators=[],t.open=null,t.close=null,t}e.MmlMfenced=s},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"menclose"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"arity",{get:function(){return-1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"linebreakContininer",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),u.prototype.setTeXclass=function(t){return t=this.childNodes[0].setTeXclass(t),this.updateTeXclass(this.childNodes[0]),t},u.defaults=i({},a.AbstractMmlNode.defaults,{notation:"longdiv"}),u);function u(){var t=null!==s&&s.apply(this,arguments)||this;return t.texClass=a.TEXCLASS.ORD,t}e.MmlMenclose=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"maction"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"arity",{get:function(){return 1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"selected",{get:function(){var t=this.attributes.get("selection"),e=Math.max(1,Math.min(this.childNodes.length,t))-1;return this.childNodes[e]||this.factory.create("mrow")},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"isEmbellished",{get:function(){return this.selected.isEmbellished},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"isSpacelike",{get:function(){return this.selected.isSpacelike},enumerable:!0,configurable:!0}),u.prototype.core=function(){return this.selected.core()},u.prototype.coreMO=function(){return this.selected.coreMO()},u.prototype.verifyAttributes=function(t){s.prototype.verifyAttributes.call(this,t),"toggle"!==this.attributes.get("actiontype")&&void 0!==this.attributes.getExplicit("selection")&&delete this.attributes.getAllAttributes().selection},u.prototype.setTeXclass=function(t){"tooltip"===this.attributes.get("actiontype")&&this.childNodes[1]&&this.childNodes[1].setTeXclass(null);var e=this.selected;return t=e.setTeXclass(t),this.updateTeXclass(e),t},u.prototype.nextToggleSelection=function(){var t=Math.max(1,this.attributes.get("selection")+1);t>this.childNodes.length&&(t=1),this.attributes.set("selection",t)},u.defaults=i({},a.AbstractMmlNode.defaults,{actiontype:"toggle",selection:1}),u);function u(){return null!==s&&s.apply(this,arguments)||this}e.MmlMaction=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlBaseNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"munderover"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"arity",{get:function(){return 3},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"base",{get:function(){return 0},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"under",{get:function(){return 1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"over",{get:function(){return 2},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),u.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o=this.childNodes;o[0].setInheritedAttributes(t,e,r,n||!!o[this.over]);var i=!(e||!o[0].coreMO().attributes.get("movablelimits")),s=this.constructor.ACCENTS;o[1].setInheritedAttributes(t,!1,this.getScriptlevel(s[1],i,r),n||1===this.under),this.setInheritedAccent(1,s[1],e,r,n,i),o[2]&&(o[2].setInheritedAttributes(t,!1,this.getScriptlevel(s[2],i,r),n||2===this.under),this.setInheritedAccent(2,s[2],e,r,n,i))},u.prototype.getScriptlevel=function(t,e,r){return!e&&this.attributes.get(t)||r++,r},u.prototype.setInheritedAccent=function(t,e,r,n,o,i){var s=this.childNodes[t];if(null==this.attributes.getExplicit(e)&&s.isEmbellished){var a=s.coreMO().attributes.get("accent");this.attributes.setInherited(e,a),a!==this.attributes.getDefault(e)&&s.setInheritedAttributes({},r,this.getScriptlevel(e,i,n),o)}},u.defaults=i({},a.AbstractMmlBaseNode.defaults,{accent:!1,accentunder:!1,align:"center"}),u.ACCENTS=["","accentunder","accent"],u);function u(){return null!==s&&s.apply(this,arguments)||this}e.MmlMunderover=l;var c,p=(o(h,c=l),Object.defineProperty(h.prototype,"kind",{get:function(){return"munder"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(h.prototype,"arity",{get:function(){return 2},enumerable:!0,configurable:!0}),h.defaults=i({},l.defaults),h);function h(){return null!==c&&c.apply(this,arguments)||this}e.MmlMunder=p;var f,d=(o(y,f=l),Object.defineProperty(y.prototype,"kind",{get:function(){return"mover"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(y.prototype,"arity",{get:function(){return 2},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(y.prototype,"over",{get:function(){return 1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(y.prototype,"under",{get:function(){return 2},enumerable:!0,configurable:!0}),y.defaults=i({},l.defaults),y.ACCENTS=["","accent","accentunder"],y);function y(){return null!==f&&f.apply(this,arguments)||this}e.MmlMover=d},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=r(13),u=(s=l.MmlMsubsup,o(c,s),Object.defineProperty(c.prototype,"kind",{get:function(){return"mmultiscripts"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(c.prototype,"arity",{get:function(){return 1},enumerable:!0,configurable:!0}),c.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){this.childNodes[0].setInheritedAttributes(t,e,r,n);for(var o=!1,i=1,s=0;i<this.childNodes.length;i++){var a=this.childNodes[i];if(a.isKind("mprescripts")){if(!o&&(o=!0,i%2==0)){var l=this.factory.create("mrow");this.childNodes.splice(i,0,l),l.parent=this,i++}}else{var u=n||s%2==0;a.setInheritedAttributes(t,!1,r+1,u),s++}}this.childNodes.length%2==(o?1:0)&&(this.appendChild(this.factory.create("mrow")),this.childNodes[this.childNodes.length-1].setInheritedAttributes(t,!1,r+1,n))},c.prototype.verifyChildren=function(t){for(var e=!1,r=t.fixMmultiscripts,n=0;n<this.childNodes.length;n++){var o=this.childNodes[n];o.isKind("mprescripts")&&(e?o.mError(o.kind+" can only appear once in "+this.kind,t,!0):(e=!0,n%2!=0||r||this.mError("There must be an equal number of prescripts of each type",t)))}this.childNodes.length%2!=(e?1:0)||r||this.mError("There must be an equal number of scripts of each type",t),s.prototype.verifyChildren.call(this,t)},c.defaults=i({},l.MmlMsubsup.defaults),c);function c(){return null!==s&&s.apply(this,arguments)||this}e.MmlMmultiscripts=u;var p,h=(p=a.AbstractMmlNode,o(f,p),Object.defineProperty(f.prototype,"kind",{get:function(){return"mprescripts"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(f.prototype,"arity",{get:function(){return 0},enumerable:!0,configurable:!0}),f.prototype.verifyTree=function(t){p.prototype.verifyTree.call(this,t),this.parent&&!this.parent.isKind("mmultiscripts")&&this.mError(this.kind+" must be a child of mmultiscripts",t,!0)},f.defaults=i({},a.AbstractMmlNode.defaults),f);function f(){return null!==p&&p.apply(this,arguments)||this}e.MmlMprescripts=h;var d,y=(d=a.AbstractMmlNode,o(O,d),Object.defineProperty(O.prototype,"kind",{get:function(){return"none"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(O.prototype,"arity",{get:function(){return 0},enumerable:!0,configurable:!0}),O.prototype.verifyTree=function(t){d.prototype.verifyTree.call(this,t),this.parent&&!this.parent.isKind("mmultiscripts")&&this.mError(this.kind+" must be a child of mmultiscripts",t,!0)},O.defaults=i({},a.AbstractMmlNode.defaults),O);function O(){return null!==d&&d.apply(this,arguments)||this}e.MmlNone=y},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},d=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var u,c=r(0),y=r(14),s=(u=c.AbstractMmlNode,o(a,u),Object.defineProperty(a.prototype,"kind",{get:function(){return"mtable"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(a.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),a.prototype.setInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o,i;try{for(var s=d(c.indentAttributes),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;t[l]&&this.attributes.setInherited(l,t[l][1]),void 0!==this.attributes.getExplicit(l)&&delete this.attributes.getAllAttributes()[l]}}catch(t){o={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(i=s.return)&&i.call(s)}finally{if(o)throw o.error}}u.prototype.setInheritedAttributes.call(this,t,e,r,n)},a.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o,i,s,a;try{for(var l=d(this.childNodes),u=l.next();!u.done;u=l.next())(f=u.value).isKind("mtr")||this.replaceChild(this.factory.create("mtr"),f).appendChild(f)}catch(t){o={error:t}}finally{try{u&&!u.done&&(i=l.return)&&i.call(l)}finally{if(o)throw o.error}}e=!(!this.attributes.getExplicit("displaystyle")&&!this.attributes.getDefault("displaystyle")),t=this.addInheritedAttributes(t,{columnalign:this.attributes.get("columnalign"),rowalign:"center"});var c=y.split(this.attributes.get("rowalign"));try{for(var p=d(this.childNodes),h=p.next();!h.done;h=p.next()){var f=h.value;t.rowalign[1]=c.shift()||t.rowalign[1],f.setInheritedAttributes(t,e,r,n)}}catch(t){s={error:t}}finally{try{h&&!h.done&&(a=p.return)&&a.call(p)}finally{if(s)throw s.error}}},a.prototype.verifyChildren=function(t){var e,r;if(!t.fixMtables)try{for(var n=d(this.childNodes),o=n.next();!o.done;o=n.next())o.value.isKind("mtr")||this.mError("Children of "+this.kind+" must be mtr or mlabeledtr",t)}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}u.prototype.verifyChildren.call(this,t)},a.prototype.setTeXclass=function(t){var e,r;this.getPrevClass(t);try{for(var n=d(this.childNodes),o=n.next();!o.done;o=n.next())o.value.setTeXclass(null)}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}return this},a.defaults=i({},c.AbstractMmlNode.defaults,{align:"axis",rowalign:"baseline",columnalign:"center",groupalign:"{left}",alignmentscope:!0,columnwidth:"auto",width:"auto",rowspacing:"1ex",columnspacing:".8em",rowlines:"none",columnlines:"none",frame:"none",framespacing:"0.4em 0.5ex",equalrows:!1,equalcolumns:!1,displaystyle:!1,side:"right",minlabelspacing:"0.8em"}),a);function a(){var t=null!==u&&u.apply(this,arguments)||this;return t.properties={useHeight:1},t.texClass=c.TEXCLASS.ORD,t}e.MmlMtable=s},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},d=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=r(2),y=r(14),u=(s=a.AbstractMmlNode,o(c,s),Object.defineProperty(c.prototype,"kind",{get:function(){return"mtr"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(c.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),c.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o,i,s,a;try{for(var l=d(this.childNodes),u=l.next();!u.done;u=l.next())(f=u.value).isKind("mtd")||this.replaceChild(this.factory.create("mtd"),f).appendChild(f)}catch(t){o={error:t}}finally{try{u&&!u.done&&(i=l.return)&&i.call(l)}finally{if(o)throw o.error}}var c=y.split(this.attributes.get("columnalign"));1===this.arity&&c.unshift(this.parent.attributes.get("side")),t=this.addInheritedAttributes(t,{rowalign:this.attributes.get("rowalign"),columnalign:"center"});try{for(var p=d(this.childNodes),h=p.next();!h.done;h=p.next()){var f=h.value;t.columnalign[1]=c.shift()||t.columnalign[1],f.setInheritedAttributes(t,e,r,n)}}catch(t){s={error:t}}finally{try{h&&!h.done&&(a=p.return)&&a.call(p)}finally{if(s)throw s.error}}},c.prototype.verifyChildren=function(t){var e,r;if(!this.parent||this.parent.isKind("mtable")){if(!t.fixMtables)try{for(var n=d(this.childNodes),o=n.next();!o.done;o=n.next()){var i=o.value;i.isKind("mtd")||this.replaceChild(this.factory.create("mtr"),i).mError("Children of "+this.kind+" must be mtd",t,!0)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}s.prototype.verifyChildren.call(this,t)}else this.mError(this.kind+" can only be a child of an mtable",t,!0)},c.prototype.setTeXclass=function(t){var e,r;this.getPrevClass(t);try{for(var n=d(this.childNodes),o=n.next();!o.done;o=n.next())o.value.setTeXclass(null)}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}return this},c.defaults=i({},a.AbstractMmlNode.defaults,{rowalign:l.INHERIT,columnalign:l.INHERIT,groupalign:l.INHERIT}),c);function c(){return null!==s&&s.apply(this,arguments)||this}e.MmlMtr=u;var p,h=(o(f,p=u),Object.defineProperty(f.prototype,"kind",{get:function(){return"mlabeledtr"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(f.prototype,"arity",{get:function(){return 1},enumerable:!0,configurable:!0}),f);function f(){return null!==p&&p.apply(this,arguments)||this}e.MmlMlabeledtr=h},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=r(2),u=(s=a.AbstractMmlBaseNode,o(c,s),Object.defineProperty(c.prototype,"kind",{get:function(){return"mtd"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(c.prototype,"arity",{get:function(){return-1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(c.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),c.prototype.verifyChildren=function(t){!this.parent||this.parent.isKind("mtr")?s.prototype.verifyChildren.call(this,t):this.mError(this.kind+" can only be a child of an mtr or mlabeledtr",t,!0)},c.prototype.setTeXclass=function(t){return this.getPrevClass(t),this.childNodes[0].setTeXclass(null),this},c.defaults=i({},a.AbstractMmlBaseNode.defaults,{rowspan:1,columnspan:1,rowalign:l.INHERIT,columnalign:l.INHERIT,groupalign:l.INHERIT}),c);function c(){return null!==s&&s.apply(this,arguments)||this}e.MmlMtd=u},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=r(2),u=(s=a.AbstractMmlLayoutNode,o(c,s),Object.defineProperty(c.prototype,"kind",{get:function(){return"maligngroup"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(c.prototype,"isSpacelike",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),c.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){t=this.addInheritedAttributes(t,this.attributes.getAllAttributes()),s.prototype.setChildInheritedAttributes.call(this,t,e,r,n)},c.defaults=i({},a.AbstractMmlLayoutNode.defaults,{groupalign:l.INHERIT}),c);function c(){return null!==s&&s.apply(this,arguments)||this}e.MmlMaligngroup=u},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"malignmark"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"arity",{get:function(){return 0},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"isSpacelike",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),u.defaults=i({},a.AbstractMmlNode.defaults,{edge:"left"}),u);function u(){return null!==s&&s.apply(this,arguments)||this}e.MmlMalignmark=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlTokenNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"mglyph"},enumerable:!0,configurable:!0}),u.defaults=i({},a.AbstractMmlTokenNode.defaults,{alt:"",src:"",width:"auto",height:"auto",valign:"0em"}),u);function u(){var t=null!==s&&s.apply(this,arguments)||this;return t.texClass=a.TEXCLASS.ORD,t}e.MmlMglyph=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlBaseNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"semantics"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"arity",{get:function(){return 1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"notParent",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),u.defaults=i({},a.AbstractMmlBaseNode.defaults,{definitionUrl:null,encoding:null}),u);function u(){return null!==s&&s.apply(this,arguments)||this}e.MmlSemantics=l;var c,p=(c=a.AbstractMmlNode,o(h,c),Object.defineProperty(h.prototype,"kind",{get:function(){return"annotation-xml"},enumerable:!0,configurable:!0}),h.prototype.setChildInheritedAttributes=function(){},h.defaults=i({},a.AbstractMmlNode.defaults,{definitionUrl:null,encoding:null,cd:"mathmlkeys",name:"",src:null}),h);function h(){return null!==c&&c.apply(this,arguments)||this}e.MmlAnnotationXML=p;var f,d=(o(y,f=p),Object.defineProperty(y.prototype,"kind",{get:function(){return"annotation"},enumerable:!0,configurable:!0}),y.defaults=i({},p.defaults),y);function y(){var t=null!==f&&f.apply(this,arguments)||this;return t.properties={isChars:!0},t}e.MmlAnnotation=d},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=r(12),u=(s=a.AbstractMmlBaseNode,o(c,s),Object.defineProperty(c.prototype,"kind",{get:function(){return"TeXAtom"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(c.prototype,"arity",{get:function(){return-1},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(c.prototype,"notParent",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),c.prototype.setTeXclass=function(t){return this.childNodes[0].setTeXclass(null),this.adjustTeXclass(t)},c.prototype.adjustTeXclass=function(t){return t},c.defaults=i({},a.AbstractMmlBaseNode.defaults),c);function c(){var t=null!==s&&s.apply(this,arguments)||this;return t.texClass=a.TEXCLASS.ORD,t}(e.TeXAtom=u).prototype.adjustTeXclass=l.MmlMo.prototype.adjustTeXclass},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,a=r(0),l=(s=a.AbstractMmlBaseNode,o(u,s),Object.defineProperty(u.prototype,"kind",{get:function(){return"mathchoice"},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"arity",{get:function(){return 4},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,"notParent",{get:function(){return!0},enumerable:!0,configurable:!0}),u.prototype.setInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o=e?0:Math.max(0,Math.min(r,2))+1,i=this.childNodes[o]||this.factory.create("mrow");this.parent.replaceChild(i,this),i.setInheritedAttributes(t,e,r,n)},u.defaults=i({},a.AbstractMmlBaseNode.defaults),u);function u(){return null!==s&&s.apply(this,arguments)||this}e.mathchoice=l},function(t,e,r){"use strict";var n,i=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),a=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}},o=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},s=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(o(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var l=(u.allocate=function(){for(var e,t,r=[],n=0;n<arguments.length;n++)r[n]=arguments[n];try{for(var o=a(r),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value;if(this.has(s))throw new Error("Bit already allocated for "+s);if(this.next===u.MAXBIT)throw new Error("Maximum number of bits already allocated");this.names.set(s,this.next),this.next<<=1}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(t=o.return)&&t.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}},u.has=function(t){return this.names.has(t)},u.prototype.set=function(t){this.bits|=this.getBit(t)},u.prototype.clear=function(t){this.bits&=~this.getBit(t)},u.prototype.isSet=function(t){return!!(this.bits&this.getBit(t))},u.prototype.reset=function(){this.bits=0},u.prototype.getBit=function(t){var e=this.constructor.names.get(t);if(!e)throw new Error("Unknown bit-field name: "+t);return e},u.MAXBIT=1<<31,u.next=1,u.names=new Map,u);function u(){this.bits=0}e.BitField=l,e.BitFieldClass=function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t[e]=arguments[e];var r,n=(i(o,r=l),o);function o(){return null!==r&&r.apply(this,arguments)||this}return n.allocate.apply(n,s(t)),n}},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),s=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i,a=r(3),l=(i=a.PrioritizedList,o(u,i),u.prototype.register=function(t){return this.add(t,t.priority)},u.prototype.unregister=function(t){this.remove(t)},u.prototype.handlesDocument=function(t){var e,r;try{for(var n=s(this),o=n.next();!o.done;o=n.next()){var i=o.value.item;if(i.handlesDocument(t))return i}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}throw new Error("Can't find handler for document")},u.prototype.document=function(t,e){return void 0===e&&(e=null),this.handlesDocument(t).create(t,e)},u);function u(){return null!==i&&i.apply(this,arguments)||this}e.HandlerList=l},function(t,e,r){"use strict";var l=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}},n=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},u=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(n(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var c=r(10),o=(a.methodName=function(t){return"visit"+(t.charAt(0).toUpperCase()+t.substr(1)).replace(/[^a-z0-9_]/gi,"_")+"Node"},a.prototype.visitTree=function(t){for(var e=[],r=1;r<arguments.length;r++)e[r-1]=arguments[r];return this.visitNode.apply(this,u([t],e))},a.prototype.visitNode=function(t){for(var e=[],r=1;r<arguments.length;r++)e[r-1]=arguments[r];var n=this.nodeHandlers.get(t.kind)||this.visitDefault;return n.call.apply(n,u([this,t],e))},a.prototype.visitDefault=function(t){for(var e,r,n=[],o=1;o<arguments.length;o++)n[o-1]=arguments[o];if(t instanceof c.AbstractNode)try{for(var i=l(t.childNodes),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value;this.visitNode.apply(this,u([a],n))}}catch(t){e={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}},a.prototype.setNodeHandler=function(t,e){this.nodeHandlers.set(t,e)},a.prototype.removeNodeHandler=function(t){this.nodeHandlers.delete(t)},a);function a(t){var e,r;this.nodeHandlers=new Map;try{for(var n=l(t.getKinds()),o=n.next();!o.done;o=n.next()){var i=o.value,s=this[a.methodName(i)];s&&this.nodeHandlers.set(i,s)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}}e.AbstractVisitor=o},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},_=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},T=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var a,s=r(5),A=r(1),l=r(60),u=r(61),c=r(62),p=r(4),h=(a=s.AbstractMathDocument,o(f,a),f.prototype.findPosition=function(t,e,r,n){var o,i,s=this.adaptor;try{for(var a=T(n[t]),l=a.next();!l.done;l=a.next()){var u=l.value,c=_(u,2),p=c[0],h=c[1];if(e<=h&&"#text"===s.kind(p))return{node:p,n:Math.max(e,0),delim:r};e-=h}}catch(t){o={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(i=a.return)&&i.call(a)}finally{if(o)throw o.error}}return{node:null,n:0,delim:r}},f.prototype.mathItem=function(t,e,r){var n=t.math,o=this.findPosition(t.n,t.start.n,t.open,r),i=this.findPosition(t.n,t.end.n,t.close,r);return new this.options.MathItem(n,e,t.display,o,i)},f.prototype.findMath=function(t){var e,r,n,o,i,s,a,l,u;if(!this.processed.isSet("findMath")){this.adaptor.document=this.document,t=A.userOptions({elements:[this.adaptor.body(this.document)]},t);try{for(var c=T(this.adaptor.getElements(t.elements,this.document)),p=c.next();!p.done;p=c.next()){var h=p.value,f=_([null,null],2),d=f[0],y=f[1];try{for(var O=(n=void 0,T(this.inputJax)),M=O.next();!M.done;M=O.next()){var E=M.value,v=new this.options.MathList;if(E.processStrings){null===d&&(d=(i=_(this.domStrings.find(h),2))[0],y=i[1]);try{for(var b=(s=void 0,T(E.findMath(d))),m=b.next();!m.done;m=b.next()){var g=m.value;v.push(this.mathItem(g,E,y))}}catch(t){s={error:t}}finally{try{m&&!m.done&&(a=b.return)&&a.call(b)}finally{if(s)throw s.error}}}else try{for(var L=(l=void 0,T(E.findMath(h))),R=L.next();!R.done;R=L.next()){g=R.value;var N=new this.options.MathItem(g.math,E,g.display,g.start,g.end);v.push(N)}}catch(t){l={error:t}}finally{try{R&&!R.done&&(u=L.return)&&u.call(L)}finally{if(l)throw l.error}}this.math.merge(v)}}catch(t){n={error:t}}finally{try{M&&!M.done&&(o=O.return)&&o.call(O)}finally{if(n)throw n.error}}}}catch(t){e={error:t}}finally{try{p&&!p.done&&(r=c.return)&&r.call(c)}finally{if(e)throw e.error}}this.processed.set("findMath")}return this},f.prototype.updateDocument=function(){return this.processed.isSet("updateDocument")||(this.addPageElements(),this.addStyleSheet(),a.prototype.updateDocument.call(this),this.processed.set("updateDocument")),this},f.prototype.addPageElements=function(){var t=this.adaptor.body(this.document),e=this.documentPageElements();e&&this.adaptor.append(t,e)},f.prototype.addStyleSheet=function(){var t=this.documentStyleSheet();if(t){var e=this.adaptor.head(this.document),r=this.findSheet(e,this.adaptor.getAttribute(t,"id"));r?this.adaptor.replace(t,r):this.adaptor.append(e,t)}},f.prototype.findSheet=function(t,e){var r,n;if(e)try{for(var o=T(this.adaptor.tags(t,"style")),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value;if(this.adaptor.getAttribute(s,"id")===e)return s}}catch(t){r={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(n=o.return)&&n.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}return null},f.prototype.removeFromDocument=function(t){var e,r;if(void 0===t&&(t=!1),this.processed.isSet("updateDocument"))try{for(var n=T(this.math),o=n.next();!o.done;o=n.next()){var i=o.value;i.state()>=p.STATE.INSERTED&&i.state(p.STATE.TYPESET,t)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}return this.processed.clear("updateDocument"),this},f.prototype.documentStyleSheet=function(){return this.outputJax.styleSheet(this)},f.prototype.documentPageElements=function(){return this.outputJax.pageElements(this)},f.prototype.addStyles=function(t){this.styles.push(t)},f.prototype.getStyles=function(){return this.styles},f.KIND="HTML",f.OPTIONS=i({},s.AbstractMathDocument.OPTIONS,{renderActions:A.expandable(i({},s.AbstractMathDocument.OPTIONS.renderActions,{styles:[p.STATE.INSERTED+1,"","updateStyleSheet",!1]})),MathList:u.HTMLMathList,MathItem:l.HTMLMathItem,DomStrings:null}),f);function f(t,e,r){var n=this,o=_(A.separateOptions(r,c.HTMLDomStrings.OPTIONS),2),i=o[0],s=o[1];return(n=a.call(this,t,e,i)||this).domStrings=n.options.DomStrings||new c.HTMLDomStrings(s),n.domStrings.adaptor=e,n.styles=[],n}e.HTMLDocument=h},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i,s=r(4),a=(i=s.AbstractMathItem,o(l,i),Object.defineProperty(l.prototype,"adaptor",{get:function(){return this.inputJax.adaptor},enumerable:!0,configurable:!0}),l.prototype.updateDocument=function(t){if(this.state()<s.STATE.INSERTED){if(this.inputJax.processStrings){var e=this.start.node;if(e===this.end.node)this.end.n&&this.end.n<this.adaptor.value(this.end.node).length&&this.adaptor.split(this.end.node,this.end.n),this.start.n&&(e=this.adaptor.split(this.start.node,this.start.n)),this.adaptor.replace(this.typesetRoot,e);else{for(this.start.n&&(e=this.adaptor.split(e,this.start.n));e!==this.end.node;){var r=this.adaptor.next(e);this.adaptor.remove(e),e=r}this.adaptor.insert(this.typesetRoot,e),this.end.n<this.adaptor.value(e).length&&this.adaptor.split(e,this.end.n),this.adaptor.remove(e)}}else this.adaptor.replace(this.typesetRoot,this.start.node);this.start.node=this.end.node=this.typesetRoot,this.start.n=this.end.n=0,this.state(s.STATE.INSERTED)}},l.prototype.updateStyleSheet=function(t){t.addStyleSheet()},l.prototype.removeFromDocument=function(t){if(void 0===t&&(t=!1),this.state()>=s.STATE.TYPESET){var e=this.adaptor,r=this.start.node,n=e.text("");if(t){var o=this.start.delim+this.math+this.end.delim;if(this.inputJax.processStrings)n=e.text(o);else{var i=e.parse(o,"text/html");n=e.firstChild(e.body(i))}}e.parent(r)&&e.replace(n,r),this.start.node=this.end.node=n,this.start.n=this.end.n=0}},l);function l(t,e,r,n,o){return void 0===r&&(r=!0),void 0===n&&(n={node:null,n:0,delim:""}),void 0===o&&(o={node:null,n:0,delim:""}),i.call(this,t,e,r,n,o)||this}e.HTMLMathItem=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i,s=r(7),a=(i=s.AbstractMathList,o(l,i),l);function l(){return null!==i&&i.apply(this,arguments)||this}e.HTMLMathList=a},function(t,e,r){"use strict";var a=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var n=r(1),o=(i.prototype.init=function(){this.strings=[],this.string="",this.snodes=[],this.nodes=[],this.stack=[]},i.prototype.getPatterns=function(){var t=n.makeArray(this.options.skipHtmlTags),e=n.makeArray(this.options.ignoreHtmlClass),r=n.makeArray(this.options.processHtmlClass);this.skipHtmlTags=new RegExp("^(?:"+t.join("|")+")$","i"),this.ignoreHtmlClass=new RegExp("(?:^| )(?:"+e.join("|")+")(?: |$)"),this.processHtmlClass=new RegExp("(?:^| )(?:"+r+")(?: |$)")},i.prototype.pushString=function(){this.string.match(/\S/)&&(this.strings.push(this.string),this.nodes.push(this.snodes)),this.string="",this.snodes=[]},i.prototype.extendString=function(t,e){this.snodes.push([t,e.length]),this.string+=e},i.prototype.handleText=function(t,e){return e||this.extendString(t,this.adaptor.value(t)),this.adaptor.next(t)},i.prototype.handleTag=function(t,e){if(!e){var r=this.options.includeHtmlTags[this.adaptor.kind(t)];this.extendString(t,r)}return this.adaptor.next(t)},i.prototype.handleContainer=function(t,e){this.pushString();var r=this.adaptor.getAttribute(t,"class")||"",n=this.adaptor.kind(t)||"",o=this.processHtmlClass.exec(r),i=t;return!this.adaptor.firstChild(t)||this.adaptor.getAttribute(t,"data-MJX")||!o&&this.skipHtmlTags.exec(n)?i=this.adaptor.next(t):(this.adaptor.next(t)&&this.stack.push([this.adaptor.next(t),e]),i=this.adaptor.firstChild(t),e=(e||this.ignoreHtmlClass.exec(r))&&!o),[i,e]},i.prototype.find=function(t){var e,r;this.init();for(var n=this.adaptor.next(t),o=!1,i=this.options.includeHtmlTags;t&&t!==n;)"#text"===this.adaptor.kind(t)?t=this.handleText(t,o):void 0!==i[this.adaptor.kind(t)]?t=this.handleTag(t,o):(t=(e=a(this.handleContainer(t,o),2))[0],o=e[1]),!t&&this.stack.length&&(this.pushString(),t=(r=a(this.stack.pop(),2))[0],o=r[1]);this.pushString();var s=[this.strings,this.nodes];return this.init(),s},i.OPTIONS={skipHtmlTags:["script","noscript","style","textarea","pre","code","annotation","annotation-xml"],includeHtmlTags:{br:"\n",wbr:"","#comment":""},ignoreHtmlClass:"mathjax_ignore",processHtmlClass:"mathjax_process"},i);function i(t){void 0===t&&(t=null);var e=this.constructor;this.options=n.userOptions(n.defaultOptions({},e.OPTIONS),t),this.init(),this.getPatterns()}e.HTMLDomStrings=o},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var o=r(16);e.asyncLoad=function(n){return o.mathjax.asyncLoad?new Promise(function(e,r){var t=o.mathjax.asyncLoad(n);t instanceof Promise?t.then(function(t){return e(t)}).catch(function(t){return r(t)}):e(t)}):Promise.reject("Can't load '"+n+"': No asyncLoad method specified")}},function(t,e,r){"use strict";r(65);var n=r(18),o=r(21);MathJax.startup&&(MathJax.startup.registerConstructor("HTMLHandler",n.HTMLHandler),MathJax.startup.registerConstructor("browserAdaptor",o.browserAdaptor),MathJax.startup.useHandler("HTMLHandler"),MathJax.startup.useAdaptor("browserAdaptor")),MathJax.loader&&(MathJax._.mathjax.mathjax.asyncLoad=function(t){return MathJax.loader.load(t)})},function(t,e,r){"use strict";var n=r(66),o=Nt(n),i=Nt(r(19)),s=Nt(r(21)),a=Nt(r(20)),l=Nt(r(68)),u=Nt(r(22)),c=Nt(r(57)),p=Nt(r(23)),h=Nt(r(5)),f=Nt(r(4)),d=Nt(r(7)),y=Nt(r(2)),O=Nt(r(27)),M=Nt(r(69)),E=Nt(r(8)),v=Nt(r(0)),b=Nt(r(54)),m=Nt(r(44)),g=Nt(r(50)),L=Nt(r(51)),R=Nt(r(28)),N=Nt(r(55)),_=Nt(r(43)),T=Nt(r(39)),A=Nt(r(42)),C=Nt(r(35)),S=Nt(r(52)),I=Nt(r(11)),x=Nt(r(46)),P=Nt(r(29)),w=Nt(r(12)),j=Nt(r(40)),B=Nt(r(41)),D=Nt(r(37)),k=Nt(r(34)),X=Nt(r(33)),H=Nt(r(32)),W=Nt(r(36)),F=Nt(r(38)),q=Nt(r(13)),G=Nt(r(47)),z=Nt(r(49)),J=Nt(r(31)),U=Nt(r(48)),V=Nt(r(45)),K=Nt(r(53)),$=Nt(r(15)),Y=Nt(r(30)),Z=Nt(r(70)),Q=Nt(r(24)),tt=Nt(r(9)),et=Nt(r(10)),rt=Nt(r(26)),nt=Nt(r(58)),ot=Nt(r(71)),it=Nt(r(72)),st=Nt(r(73)),at=Nt(r(59)),lt=Nt(r(62)),ut=Nt(r(18)),ct=Nt(r(60)),pt=Nt(r(61)),ht=Nt(r(16)),ft=Nt(r(63)),dt=Nt(r(56)),yt=Nt(r(74)),Ot=Nt(r(6)),Mt=Nt(r(25)),Et=Nt(r(1)),vt=Nt(r(3)),bt=Nt(r(17)),mt=Nt(r(75)),gt=Nt(r(76)),Lt=Nt(r(77)),Rt=Nt(r(14));function Nt(t){if(t&&t.__esModule)return t;var e={};if(null!=t)for(var r in t)Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,r)&&(e[r]=t[r]);return e.default=t,e}(0,n.combineWithMathJax)({_:{adaptors:{HTMLAdaptor:i,browserAdaptor:s},components:{global:o},core:{DOMAdaptor:a,FindMath:l,Handler:u,HandlerList:c,InputJax:p,MathDocument:h,MathItem:f,MathList:d,MmlTree:{Attributes:y,MML:O,MathMLVisitor:M,MmlFactory:E,MmlNode:v,MmlNodes:{TeXAtom:b,maction:m,maligngroup:g,malignmark:L,math:R,mathchoice:N,menclose:_,merror:T,mfenced:A,mfrac:C,mglyph:S,mi:I,mmultiscripts:x,mn:P,mo:w,mpadded:j,mphantom:B,mroot:D,mrow:k,ms:X,mspace:H,msqrt:W,mstyle:F,msubsup:q,mtable:G,mtd:z,mtext:J,mtr:U,munderover:V,semantics:K},MmlVisitor:$,OperatorDictionary:Y,SerializedMmlVisitor:Z},OutputJax:Q,Tree:{Factory:tt,Node:et,NodeFactory:rt,Visitor:nt,Wrapper:ot,WrapperFactory:it}},handlers:{html_ts:st,html:{HTMLDocument:at,HTMLDomStrings:lt,HTMLHandler:ut,HTMLMathItem:ct,HTMLMathList:pt}},mathjax:ht,util:{AsyncLoad:ft,BitField:dt,Entities:yt,FunctionList:Ot,LinkedList:Mt,Options:Et,PrioritizedList:vt,Retries:bt,Styles:mt,lengths:gt,numeric:Lt,string:Rt}}})},function(t,e,r){"use strict";(function(t){var u=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}};function a(t,e){var r,n;try{for(var o=u(Object.keys(e)),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value;"__esModule"!==s&&("object"==typeof t[s]&&"object"==typeof e[s]?a(t[s],e[s]):null!==e[s]&&void 0!==e[s]&&(t[s]=e[s]))}}catch(t){r={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(n=o.return)&&n.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}return t}Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.combineConfig=a,e.combineDefaults=function t(e,r,n){var o,i;e[r]||(e[r]={}),e=e[r];try{for(var s=u(Object.keys(n)),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;"object"==typeof e[l]&&"object"==typeof n[l]?t(e,l,n[l]):null==e[l]&&null!=n[l]&&(e[l]=n[l])}}catch(t){o={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(i=s.return)&&i.call(s)}finally{if(o)throw o.error}}return e},e.combineWithMathJax=function(t){return a(e.MathJax,t)},void 0===t.MathJax&&(t.MathJax={}),t.MathJax.version||(t.MathJax={version:"3.0.1",_:{},config:t.MathJax}),e.MathJax=t.MathJax}).call(this,r(67))},function(t,e){var r;r=function(){return this}();try{r=r||new Function("return this")()}catch(t){"object"==typeof window&&(r=window)}t.exports=r},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var n=r(1),o=(i.OPTIONS={},i);function i(t){var e=this.constructor;this.options=n.userOptions(n.defaultOptions({},e.OPTIONS),t)}e.AbstractFindMath=o},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),u=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i,s=r(15),a=(i=s.MmlVisitor,o(l,i),l.prototype.visitTree=function(t,e){var r=(this.document=e).createElement("top");return this.visitNode(t,r),this.document=null,r.firstChild},l.prototype.visitTextNode=function(t,e){e.appendChild(this.document.createTextNode(t.getText()))},l.prototype.visitXMLNode=function(t,e){e.appendChild(t.getXML().cloneNode(!0))},l.prototype.visitInferredMrowNode=function(t,e){var r,n;try{for(var o=u(t.childNodes),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value;this.visitNode(s,e)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(n=o.return)&&n.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}},l.prototype.visitDefault=function(t,e){var r,n,o=this.document.createElement(t.kind);this.addAttributes(t,o);try{for(var i=u(t.childNodes),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value;this.visitNode(a,o)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(n=i.return)&&n.call(i)}finally{if(r)throw r.error}}e.appendChild(o)},l.prototype.addAttributes=function(t,e){var r,n,o=t.attributes,i=o.getExplicitNames();try{for(var s=u(i),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;e.setAttribute(l,o.getExplicit(l).toString())}}catch(t){r={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(n=s.return)&&n.call(s)}finally{if(r)throw r.error}}},l);function l(){var t=null!==i&&i.apply(this,arguments)||this;return t.document=null,t}e.MathMLVisitor=a},function(t,n,e){"use strict";var o,r=this&&this.__extends||(o=function(t,e){return(o=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}o(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),p=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}},a=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s};Object.defineProperty(n,"__esModule",{value:!0});var i=e(15),l=e(0),u=e(11);n.DATAMJX="data-mjx-";var s,c=(s=i.MmlVisitor,r(h,s),h.prototype.visitTree=function(t){return this.visitNode(t,"")},h.prototype.visitTextNode=function(t,e){return this.quoteHTML(t.getText())},h.prototype.visitXMLNode=function(t,e){return e+t.getSerializedXML()},h.prototype.visitInferredMrowNode=function(t,e){var r,n,o=[];try{for(var i=p(t.childNodes),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value;o.push(this.visitNode(a,e))}}catch(t){r={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(n=i.return)&&n.call(i)}finally{if(r)throw r.error}}return o.join("\n")},h.prototype.visitTeXAtomNode=function(t,e){var r=this.childNodeMml(t,e+" ","\n");return e+"<mrow"+this.getAttributes(t)+">"+(r.match(/\S/)?"\n"+r+e:"")+"</mrow>"},h.prototype.visitAnnotationNode=function(t,e){return e+"<annotation"+this.getAttributes(t)+">"+this.childNodeMml(t,"","")+"</annotation>"},h.prototype.visitDefault=function(t,e){var r=t.kind,n=a(t.isToken||0===t.childNodes.length?["",""]:["\n",e],2),o=n[0],i=n[1],s=this.childNodeMml(t,e+" ",o);return e+"<"+r+this.getAttributes(t)+">"+(s.match(/\S/)?o+s+i:"")+"</"+r+">"},h.prototype.childNodeMml=function(t,e,r){var n,o,i="";try{for(var s=p(t.childNodes),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;i+=this.visitNode(l,e)+r}}catch(t){n={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(o=s.return)&&o.call(s)}finally{if(n)throw n.error}}return i},h.prototype.getAttributes=function(t){var e,r,n=[],o=this.constructor.defaultAttributes[t.kind]||{},i=Object.assign({},o,this.getDataAttributes(t),t.attributes.getAllAttributes()),s=this.constructor.variants;i.hasOwnProperty("mathvariant")&&s.hasOwnProperty(i.mathvariant)&&(i.mathvariant=s[i.mathvariant]);try{for(var a=p(Object.keys(i)),l=a.next();!l.done;l=a.next()){var u=l.value,c=String(i[u]);void 0!==c&&n.push(u+'="'+this.quoteHTML(c)+'"')}}catch(t){e={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(r=a.return)&&r.call(a)}finally{if(e)throw e.error}}return n.length?" "+n.join(" "):""},h.prototype.getDataAttributes=function(t){var e={},r=t.attributes.getExplicit("mathvariant"),n=this.constructor.variants;r&&n.hasOwnProperty(r)&&this.setDataAttribute(e,"variant",r),t.getProperty("variantForm")&&this.setDataAttribute(e,"alternate","1");var o=t.getProperty("texClass");if(void 0!==o){var i=!0;if(o===l.TEXCLASS.OP&&t.isKind("mi")){var s=t.getText();i=!(1<s.length&&s.match(u.MmlMi.operatorName))}i&&this.setDataAttribute(e,"texclass",o<0?"NONE":l.TEXCLASSNAMES[o])}return e},h.prototype.setDataAttribute=function(t,e,r){t[n.DATAMJX+e]=r},h.prototype.quoteHTML=function(t){return t.replace(/&/g,"&amp;").replace(/</g,"&lt;").replace(/>/g,"&gt;").replace(/\"/g,"&quot;").replace(/([\uD800-\uDBFF].)/g,function(t,e){return"&#x"+(1024*(e.charCodeAt(0)-55296)+(e.charCodeAt(1)-56320)+65536).toString(16).toUpperCase()+";"}).replace(/([\u0080-\uD7FF\uE000-\uFFFF])/g,function(t,e){return"&#x"+e.charCodeAt(0).toString(16).toUpperCase()+";"})},h.variants={"-tex-calligraphic":"script","-tex-calligraphic-bold":"bold-script","-tex-oldstyle":"normal","-tex-oldstyle-bold":"bold","-tex-mathit":"italic"},h.defaultAttributes={math:{xmlns:"http://www.w3.org/1998/Math/MathML"}},h);function h(){return null!==s&&s.apply(this,arguments)||this}n.SerializedMmlVisitor=c},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var n=(Object.defineProperty(o.prototype,"kind",{get:function(){return this.node.kind},enumerable:!0,configurable:!0}),o.prototype.wrap=function(t){return this.factory.wrap(t)},o);function o(t,e){this.factory=t,this.node=e}e.AbstractWrapper=n},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},s=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(i(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var a,l=r(9),u=(a=l.AbstractFactory,o(c,a),c.prototype.wrap=function(t){for(var e=[],r=1;r<arguments.length;r++)e[r-1]=arguments[r];return this.create.apply(this,s([t.kind,t],e))},c);function c(){return null!==a&&a.apply(this,arguments)||this}e.AbstractWrapperFactory=u},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var n=r(16),o=r(18);e.RegisterHTMLHandler=function(t){var e=new o.HTMLHandler(t);return n.mathjax.handlers.register(e),e}},function(t,n,e){"use strict";Object.defineProperty(n,"__esModule",{value:!0});var o=e(17),i=e(63);n.options={loadMissingEntities:!0},n.entities={ApplyFunction:"\u2061",Backslash:"\u2216",Because:"\u2235",Breve:"\u02d8",Cap:"\u22d2",CenterDot:"\xb7",CircleDot:"\u2299",CircleMinus:"\u2296",CirclePlus:"\u2295",CircleTimes:"\u2297",Congruent:"\u2261",ContourIntegral:"\u222e",Coproduct:"\u2210",Cross:"\u2a2f",Cup:"\u22d3",CupCap:"\u224d",Dagger:"\u2021",Del:"\u2207",Delta:"\u0394",Diamond:"\u22c4",DifferentialD:"\u2146",DotEqual:"\u2250",DoubleDot:"\xa8",DoubleRightTee:"\u22a8",DoubleVerticalBar:"\u2225",DownArrow:"\u2193",DownLeftVector:"\u21bd",DownRightVector:"\u21c1",DownTee:"\u22a4",Downarrow:"\u21d3",Element:"\u2208",EqualTilde:"\u2242",Equilibrium:"\u21cc",Exists:"\u2203",ExponentialE:"\u2147",FilledVerySmallSquare:"\u25aa",ForAll:"\u2200",Gamma:"\u0393",Gg:"\u22d9",GreaterEqual:"\u2265",GreaterEqualLess:"\u22db",GreaterFullEqual:"\u2267",GreaterLess:"\u2277",GreaterSlantEqual:"\u2a7e",GreaterTilde:"\u2273",Hacek:"\u02c7",Hat:"^",HumpDownHump:"\u224e",HumpEqual:"\u224f",Im:"\u2111",ImaginaryI:"\u2148",Integral:"\u222b",Intersection:"\u22c2",InvisibleComma:"\u2063",InvisibleTimes:"\u2062",Lambda:"\u039b",Larr:"\u219e",LeftAngleBracket:"\u27e8",LeftArrow:"\u2190",LeftArrowRightArrow:"\u21c6",LeftCeiling:"\u2308",LeftDownVector:"\u21c3",LeftFloor:"\u230a",LeftRightArrow:"\u2194",LeftTee:"\u22a3",LeftTriangle:"\u22b2",LeftTriangleEqual:"\u22b4",LeftUpVector:"\u21bf",LeftVector:"\u21bc",Leftarrow:"\u21d0",Leftrightarrow:"\u21d4",LessEqualGreater:"\u22da",LessFullEqual:"\u2266",LessGreater:"\u2276",LessSlantEqual:"\u2a7d",LessTilde:"\u2272",Ll:"\u22d8",Lleftarrow:"\u21da",LongLeftArrow:"\u27f5",LongLeftRightArrow:"\u27f7",LongRightArrow:"\u27f6",Longleftarrow:"\u27f8",Longleftrightarrow:"\u27fa",Longrightarrow:"\u27f9",Lsh:"\u21b0",MinusPlus:"\u2213",NestedGreaterGreater:"\u226b",NestedLessLess:"\u226a",NotDoubleVerticalBar:"\u2226",NotElement:"\u2209",NotEqual:"\u2260",NotExists:"\u2204",NotGreater:"\u226f",NotGreaterEqual:"\u2271",NotLeftTriangle:"\u22ea",NotLeftTriangleEqual:"\u22ec",NotLess:"\u226e",NotLessEqual:"\u2270",NotPrecedes:"\u2280",NotPrecedesSlantEqual:"\u22e0",NotRightTriangle:"\u22eb",NotRightTriangleEqual:"\u22ed",NotSubsetEqual:"\u2288",NotSucceeds:"\u2281",NotSucceedsSlantEqual:"\u22e1",NotSupersetEqual:"\u2289",NotTilde:"\u2241",NotVerticalBar:"\u2224",Omega:"\u03a9",OverBar:"\u203e",OverBrace:"\u23de",PartialD:"\u2202",Phi:"\u03a6",Pi:"\u03a0",PlusMinus:"\xb1",Precedes:"\u227a",PrecedesEqual:"\u2aaf",PrecedesSlantEqual:"\u227c",PrecedesTilde:"\u227e",Product:"\u220f",Proportional:"\u221d",Psi:"\u03a8",Rarr:"\u21a0",Re:"\u211c",ReverseEquilibrium:"\u21cb",RightAngleBracket:"\u27e9",RightArrow:"\u2192",RightArrowLeftArrow:"\u21c4",RightCeiling:"\u2309",RightDownVector:"\u21c2",RightFloor:"\u230b",RightTee:"\u22a2",RightTeeArrow:"\u21a6",RightTriangle:"\u22b3",RightTriangleEqual:"\u22b5",RightUpVector:"\u21be",RightVector:"\u21c0",Rightarrow:"\u21d2",Rrightarrow:"\u21db",Rsh:"\u21b1",Sigma:"\u03a3",SmallCircle:"\u2218",Sqrt:"\u221a",Square:"\u25a1",SquareIntersection:"\u2293",SquareSubset:"\u228f",SquareSubsetEqual:"\u2291",SquareSuperset:"\u2290",SquareSupersetEqual:"\u2292",SquareUnion:"\u2294",Star:"\u22c6",Subset:"\u22d0",SubsetEqual:"\u2286",Succeeds:"\u227b",SucceedsEqual:"\u2ab0",SucceedsSlantEqual:"\u227d",SucceedsTilde:"\u227f",SuchThat:"\u220b",Sum:"\u2211",Superset:"\u2283",SupersetEqual:"\u2287",Supset:"\u22d1",Therefore:"\u2234",Theta:"\u0398",Tilde:"\u223c",TildeEqual:"\u2243",TildeFullEqual:"\u2245",TildeTilde:"\u2248",UnderBar:"_",UnderBrace:"\u23df",Union:"\u22c3",UnionPlus:"\u228e",UpArrow:"\u2191",UpDownArrow:"\u2195",UpTee:"\u22a5",Uparrow:"\u21d1",Updownarrow:"\u21d5",Upsilon:"\u03a5",Vdash:"\u22a9",Vee:"\u22c1",VerticalBar:"\u2223",VerticalTilde:"\u2240",Vvdash:"\u22aa",Wedge:"\u22c0",Xi:"\u039e",amp:"&",acute:"\xb4",aleph:"\u2135",alpha:"\u03b1",amalg:"\u2a3f",and:"\u2227",ang:"\u2220",angmsd:"\u2221",angsph:"\u2222",ape:"\u224a",backprime:"\u2035",backsim:"\u223d",backsimeq:"\u22cd",beta:"\u03b2",beth:"\u2136",between:"\u226c",bigcirc:"\u25ef",bigodot:"\u2a00",bigoplus:"\u2a01",bigotimes:"\u2a02",bigsqcup:"\u2a06",bigstar:"\u2605",bigtriangledown:"\u25bd",bigtriangleup:"\u25b3",biguplus:"\u2a04",blacklozenge:"\u29eb",blacktriangle:"\u25b4",blacktriangledown:"\u25be",blacktriangleleft:"\u25c2",bowtie:"\u22c8",boxdl:"\u2510",boxdr:"\u250c",boxminus:"\u229f",boxplus:"\u229e",boxtimes:"\u22a0",boxul:"\u2518",boxur:"\u2514",bsol:"\\",bull:"\u2022",cap:"\u2229",check:"\u2713",chi:"\u03c7",circ:"\u02c6",circeq:"\u2257",circlearrowleft:"\u21ba",circlearrowright:"\u21bb",circledR:"\xae",circledS:"\u24c8",circledast:"\u229b",circledcirc:"\u229a",circleddash:"\u229d",clubs:"\u2663",colon:":",comp:"\u2201",ctdot:"\u22ef",cuepr:"\u22de",cuesc:"\u22df",cularr:"\u21b6",cup:"\u222a",curarr:"\u21b7",curlyvee:"\u22ce",curlywedge:"\u22cf",dagger:"\u2020",daleth:"\u2138",ddarr:"\u21ca",deg:"\xb0",delta:"\u03b4",digamma:"\u03dd",div:"\xf7",divideontimes:"\u22c7",dot:"\u02d9",doteqdot:"\u2251",dotplus:"\u2214",dotsquare:"\u22a1",dtdot:"\u22f1",ecir:"\u2256",efDot:"\u2252",egs:"\u2a96",ell:"\u2113",els:"\u2a95",empty:"\u2205",epsi:"\u03b5",epsiv:"\u03f5",erDot:"\u2253",eta:"\u03b7",eth:"\xf0",flat:"\u266d",fork:"\u22d4",frown:"\u2322",gEl:"\u2a8c",gamma:"\u03b3",gap:"\u2a86",gimel:"\u2137",gnE:"\u2269",gnap:"\u2a8a",gne:"\u2a88",gnsim:"\u22e7",gt:">",gtdot:"\u22d7",harrw:"\u21ad",hbar:"\u210f",hellip:"\u2026",hookleftarrow:"\u21a9",hookrightarrow:"\u21aa",imath:"\u0131",infin:"\u221e",intcal:"\u22ba",iota:"\u03b9",jmath:"\u0237",kappa:"\u03ba",kappav:"\u03f0",lEg:"\u2a8b",lambda:"\u03bb",lap:"\u2a85",larrlp:"\u21ab",larrtl:"\u21a2",lbrace:"{",lbrack:"[",le:"\u2264",leftleftarrows:"\u21c7",leftthreetimes:"\u22cb",lessdot:"\u22d6",lmoust:"\u23b0",lnE:"\u2268",lnap:"\u2a89",lne:"\u2a87",lnsim:"\u22e6",longmapsto:"\u27fc",looparrowright:"\u21ac",lowast:"\u2217",loz:"\u25ca",lt:"<",ltimes:"\u22c9",ltri:"\u25c3",macr:"\xaf",malt:"\u2720",mho:"\u2127",mu:"\u03bc",multimap:"\u22b8",nLeftarrow:"\u21cd",nLeftrightarrow:"\u21ce",nRightarrow:"\u21cf",nVDash:"\u22af",nVdash:"\u22ae",natur:"\u266e",nearr:"\u2197",nharr:"\u21ae",nlarr:"\u219a",not:"\xac",nrarr:"\u219b",nu:"\u03bd",nvDash:"\u22ad",nvdash:"\u22ac",nwarr:"\u2196",omega:"\u03c9",omicron:"\u03bf",or:"\u2228",osol:"\u2298",period:".",phi:"\u03c6",phiv:"\u03d5",pi:"\u03c0",piv:"\u03d6",prap:"\u2ab7",precnapprox:"\u2ab9",precneqq:"\u2ab5",precnsim:"\u22e8",prime:"\u2032",psi:"\u03c8",quot:'"',rarrtl:"\u21a3",rbrace:"}",rbrack:"]",rho:"\u03c1",rhov:"\u03f1",rightrightarrows:"\u21c9",rightthreetimes:"\u22cc",ring:"\u02da",rmoust:"\u23b1",rtimes:"\u22ca",rtri:"\u25b9",scap:"\u2ab8",scnE:"\u2ab6",scnap:"\u2aba",scnsim:"\u22e9",sdot:"\u22c5",searr:"\u2198",sect:"\xa7",sharp:"\u266f",sigma:"\u03c3",sigmav:"\u03c2",simne:"\u2246",smile:"\u2323",spades:"\u2660",sub:"\u2282",subE:"\u2ac5",subnE:"\u2acb",subne:"\u228a",supE:"\u2ac6",supnE:"\u2acc",supne:"\u228b",swarr:"\u2199",tau:"\u03c4",theta:"\u03b8",thetav:"\u03d1",tilde:"\u02dc",times:"\xd7",triangle:"\u25b5",triangleq:"\u225c",upsi:"\u03c5",upuparrows:"\u21c8",veebar:"\u22bb",vellip:"\u22ee",weierp:"\u2118",xi:"\u03be",yen:"\xa5",zeta:"\u03b6",zigrarr:"\u21dd"};var s={};function r(t,e){if("#"===e.charAt(0))return a(e.slice(1));if(n.entities[e])return n.entities[e];if(n.options.loadMissingEntities){var r=e.match(/^[a-zA-Z](fr|scr|opf)$/)?RegExp.$1:e.charAt(0).toLowerCase();s[r]||(s[r]=!0,o.retryAfter(i.asyncLoad("./util/entities/"+r+".js")))}return t}function a(t){var e="x"===t.charAt(0)?parseInt(t.slice(1),16):parseInt(t);if(e<65536)return String.fromCharCode(e);var r=55296+((e-=65536)>>10),n=56320+(1023&e);return String.fromCharCode(r,n)}n.add=function(t,e){Object.assign(n.entities,t),s[e]=!0},n.remove=function(t){delete n.entities[t]},n.translate=function(t){return t.replace(/&([a-z][a-z0-9]*|#(?:[0-9]+|x[0-9a-f]+));/gi,r)},n.numeric=a},function(t,e,r){"use strict";var O=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}},M=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},l=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(M(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var n=["top","right","bottom","left"],o=["width","style","color"];function E(t){for(var e=t.split(/((?:'[^']*'|"[^"]*"|,[\s\n]|[^\s\n])*)/g),r=[];1<e.length;)e.shift(),r.push(e.shift());return r}function i(t){var e,r,n=E(this.styles[t]);0===n.length&&n.push(""),1===n.length&&n.push(n[0]),2===n.length&&n.push(n[0]),3===n.length&&n.push(n[1]);try{for(var o=O(b.connect[t].children),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value;this.setStyle(this.childName(t,s),n.shift())}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(r=o.return)&&r.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}}function s(t){var e,r,n=b.connect[t].children,o=[];try{for(var i=O(n),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value,l=this.styles[t+"-"+a];if(!l)return void delete this.styles[t];o.push(l)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}o[3]===o[1]&&(o.pop(),o[2]===o[0]&&(o.pop(),o[1]===o[0]&&o.pop())),this.styles[t]=o.join(" ")}function a(t){var e,r;try{for(var n=O(b.connect[t].children),o=n.next();!o.done;o=n.next()){var i=o.value;this.setStyle(this.childName(t,i),this.styles[t])}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}}function u(t){var e,r,n=l(b.connect[t].children),o=this.styles[this.childName(t,n.shift())];try{for(var i=O(n),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value;if(this.styles[this.childName(t,a)]!==o)return void delete this.styles[t]}}catch(t){e={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}this.styles[t]=o}var h={width:/^(?:[\d.]+(?:[a-z]+)|thin|medium|thick|inherit|initial|unset)$/,style:/^(?:none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|inherit|initial|unset)$/};function c(t){var e,r,n,o,i={width:"",style:"",color:""};try{for(var s=O(E(this.styles[t])),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;l.match(h.width)&&""===i.width?i.width=l:l.match(h.style)&&""===i.style?i.style=l:i.color=l}}catch(t){e={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(r=s.return)&&r.call(s)}finally{if(e)throw e.error}}try{for(var u=O(b.connect[t].children),c=u.next();!c.done;c=u.next()){var p=c.value;this.setStyle(this.childName(t,p),i[p])}}catch(t){n={error:t}}finally{try{c&&!c.done&&(o=u.return)&&o.call(u)}finally{if(n)throw n.error}}}function p(t){var e,r,n=[];try{for(var o=O(b.connect[t].children),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value,a=this.styles[this.childName(t,s)];a&&n.push(a)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(r=o.return)&&r.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}n.length?this.styles[t]=n.join(" "):delete this.styles[t]}var v={style:/^(?:normal|italic|oblique|inherit|initial|unset)$/,variant:new RegExp("^(?:"+["normal|none","inherit|initial|unset","common-ligatures|no-common-ligatures","discretionary-ligatures|no-discretionary-ligatures","historical-ligatures|no-historical-ligatures","contextual|no-contextual","(?:stylistic|character-variant|swash|ornaments|annotation)\\([^)]*\\)","small-caps|all-small-caps|petite-caps|all-petite-caps|unicase|titling-caps","lining-nums|oldstyle-nums|proportional-nums|tabular-nums","diagonal-fractions|stacked-fractions","ordinal|slashed-zero","jis78|jis83|jis90|jis04|simplified|traditional","full-width|proportional-width","ruby"].join("|")+")$"),weight:/^(?:normal|bold|bolder|lighter|[1-9]00|inherit|initial|unset)$/,stretch:new RegExp("^(?:"+["normal","(?:(?:ultra|extra|semi)-)?condensed","(?:(?:semi|extra|ulta)-)?expanded","inherit|initial|unset"].join("|")+")$"),size:new RegExp("^(?:"+["xx-small|x-small|small|medium|large|x-large|xx-large|larger|smaller","[d.]+%|[d.]+[a-z]+","inherit|initial|unset"].join("|")+")(?:/(?:normal|[d.+](?:%|[a-z]+)?))?$")};function f(t){var e,r,n,o,i=E(this.styles[t]),s={style:"",variant:[],weight:"",stretch:"",size:"",family:"","line-height":""};try{for(var a=O(i),l=a.next();!l.done;l=a.next()){var u=l.value;s.family=u;try{for(var c=(n=void 0,O(Object.keys(v))),p=c.next();!p.done;p=c.next()){var h=p.value;if((Array.isArray(s[h])||""===s[h])&&u.match(v[h]))if("size"===h){var f=M(u.split(/\//),2),d=f[0],y=f[1];s[h]=d,y&&(s["line-height"]=y)}else""===s.size&&(Array.isArray(s[h])?s[h].push(u):s[h]=u)}}catch(t){n={error:t}}finally{try{p&&!p.done&&(o=c.return)&&o.call(c)}finally{if(n)throw n.error}}}}catch(t){e={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(r=a.return)&&r.call(a)}finally{if(e)throw e.error}}!function(t,e){var r,n;try{for(var o=O(b.connect[t].children),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value,a=this.childName(t,s);if(Array.isArray(e[s])){var l=e[s];l.length&&(this.styles[a]=l.join(" "))}else""!==e[s]&&(this.styles[a]=e[s])}}catch(t){r={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(n=o.return)&&n.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}}(t,s),delete this.styles[t]}function d(t){}var b=(Object.defineProperty(y.prototype,"cssText",{get:function(){var e,t,r=[];try{for(var n=O(Object.keys(this.styles)),o=n.next();!o.done;o=n.next()){var i=o.value,s=this.parentName(i);this.styles[s]||r.push(i+": "+this.styles[i])}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(t=n.return)&&t.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}return r.join("; ")},enumerable:!0,configurable:!0}),y.prototype.set=function(t,e){for(t=this.normalizeName(t),this.setStyle(t,e),y.connect[t]&&!y.connect[t].combine&&(this.combineChildren(t),delete this.styles[t]);t.match(/-/)&&(t=this.parentName(t),y.connect[t]);)y.connect[t].combine.call(this,t)},y.prototype.get=function(t){return t=this.normalizeName(t),this.styles.hasOwnProperty(t)?this.styles[t]:""},y.prototype.setStyle=function(t,e){this.styles[t]=e,y.connect[t]&&y.connect[t].children&&y.connect[t].split.call(this,t),""===e&&delete this.styles[t]},y.prototype.combineChildren=function(t){var e,r,n=this.parentName(t);try{for(var o=O(y.connect[t].children),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value,a=this.childName(n,s);y.connect[a].combine.call(this,a)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(r=o.return)&&r.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}},y.prototype.parentName=function(t){var e=t.replace(/-[^-]*$/,"");return t===e?"":e},y.prototype.childName=function(t,e){return e.match(/-/)?e:(y.connect[t]&&!y.connect[t].combine&&(e+=t.replace(/.*-/,"-"),t=this.parentName(t)),t+"-"+e)},y.prototype.normalizeName=function(t){return t.replace(/[A-Z]/g,function(t){return"-"+t.toLowerCase()})},y.prototype.parse=function(t){void 0===t&&(t="");var e=this.constructor.pattern;this.styles={};for(var r=t.replace(e.comment,"").split(e.style);1<r.length;){var n=M(r.splice(0,3),3),o=n[0],i=n[1],s=n[2];if(o.match(/[^\s\n]/))return;this.set(i,s)}},y.pattern={style:/([-a-z]+)[\s\n]*:[\s\n]*((?:'[^']*'|"[^"]*"|\n|.)*?)[\s\n]*(?:;|$)/g,comment:/\/\*[^]*?\*\//g},y.connect={padding:{children:n,split:i,combine:s},border:{children:n,split:a,combine:u},"border-top":{children:o,split:c,combine:p},"border-right":{children:o,split:c,combine:p},"border-bottom":{children:o,split:c,combine:p},"border-left":{children:o,split:c,combine:p},"border-width":{children:n,split:i,combine:null},"border-style":{children:n,split:i,combine:null},"border-color":{children:n,split:i,combine:null},font:{children:["style","variant","weight","stretch","line-height","size","family"],split:f,combine:d}},y);function y(t){void 0===t&&(t=""),this.parse(t)}e.Styles=b},function(t,a,e){"use strict";Object.defineProperty(a,"__esModule",{value:!0}),a.BIGDIMEN=1e6,a.UNITS={px:1,in:96,cm:96/2.54,mm:96/25.4},a.RELUNITS={em:1,ex:.431,pt:.1,pc:1.2,mu:1/18},a.MATHSPACE={veryverythinmathspace:1/18,verythinmathspace:2/18,thinmathspace:3/18,mediummathspace:4/18,thickmathspace:5/18,verythickmathspace:6/18,veryverythickmathspace:7/18,negativeveryverythinmathspace:-1/18,negativeverythinmathspace:-2/18,negativethinmathspace:-3/18,negativemediummathspace:-4/18,negativethickmathspace:-5/18,negativeverythickmathspace:-6/18,negativeveryverythickmathspace:-7/18,thin:.04,medium:.06,thick:.1,normal:1,big:2,small:1/Math.sqrt(2),infinity:a.BIGDIMEN},a.length2em=function(t,e,r,n){if(void 0===e&&(e=0),void 0===r&&(r=1),void 0===n&&(n=16),"string"!=typeof t&&(t=String(t)),""===t||null==t)return e;if(a.MATHSPACE[t])return a.MATHSPACE[t];var o=t.match(/^\s*([-+]?(?:\.\d+|\d+(?:\.\d*)?))?(pt|em|ex|mu|px|pc|in|mm|cm|%)?/);if(!o)return e;var i=parseFloat(o[1]||"1"),s=o[2];return a.UNITS.hasOwnProperty(s)?i*a.UNITS[s]/n/r:a.RELUNITS.hasOwnProperty(s)?i*a.RELUNITS[s]:"%"===s?i/100*e:i*e},a.percent=function(t){return(100*t).toFixed(1).replace(/\.?0+$/,"")+"%"},a.em=function(t){return Math.abs(t)<.001?"0":t.toFixed(3).replace(/\.?0+$/,"")+"em"},a.emRounded=function(t,e){return void 0===e&&(e=16),t=(Math.round(t*e)+.05)/e,Math.abs(t)<.001?"0em":t.toFixed(3).replace(/\.?0+$/,"")+"em"},a.px=function(t,e,r){return void 0===e&&(e=-a.BIGDIMEN),void 0===r&&(r=16),t*=r,e&&t<e&&(t=e),Math.abs(t)<.1?"0":t.toFixed(1).replace(/\.0$/,"")+"px"}},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.sum=function(t){return t.reduce(function(t,e){return t+e},0)},e.max=function(t){return t.reduce(function(t,e){return Math.max(t,e)},0)}}]);- \ No newline at end of file +!function(t){var e={};function r(n){if(e[n])return e[n].exports;var o=e[n]={i:n,l:!1,exports:{}};return t[n].call(o.exports,o,o.exports,r),o.l=!0,o.exports}r.m=t,r.c=e,r.d=function(t,e,n){r.o(t,e)||Object.defineProperty(t,e,{enumerable:!0,get:n})},r.r=function(t){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(t,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0})},r.t=function(t,e){if(1&e&&(t=r(t)),8&e)return t;if(4&e&&"object"==typeof t&&t&&t.__esModule)return t;var n=Object.create(null);if(r.r(n),Object.defineProperty(n,"default",{enumerable:!0,value:t}),2&e&&"string"!=typeof t)for(var o in t)r.d(n,o,function(e){return t[e]}.bind(null,o));return n},r.n=function(t){var e=t&&t.__esModule?function(){return t.default}:function(){return t};return r.d(e,"a",e),e},r.o=function(t,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,e)},r.p="",r(r.s=78)}([function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},s=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")},a=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.XMLNode=e.TextNode=e.AbstractMmlEmptyNode=e.AbstractMmlBaseNode=e.AbstractMmlLayoutNode=e.AbstractMmlTokenNode=e.AbstractMmlNode=e.indentAttributes=e.TEXCLASSNAMES=e.TEXCLASS=void 0;var l=r(2),u=r(11);e.TEXCLASS={ORD:0,OP:1,BIN:2,REL:3,OPEN:4,CLOSE:5,PUNCT:6,INNER:7,VCENTER:8,NONE:-1},e.TEXCLASSNAMES=["ORD","OP","BIN","REL","OPEN","CLOSE","PUNCT","INNER","VCENTER"];var c=["","thinmathspace","mediummathspace","thickmathspace"],p=[[0,-1,2,3,0,0,0,1],[-1,-1,0,3,0,0,0,1],[2,2,0,0,2,0,0,2],[3,3,0,0,3,0,0,3],[0,0,0,0,0,0,0,0],[0,-1,2,3,0,0,0,1],[1,1,0,1,1,1,1,1],[1,-1,2,3,1,0,1,1]];e.indentAttributes=["indentalign","indentalignfirst","indentshift","indentshiftfirst"];var f=function(t){function r(e,r,n){void 0===r&&(r={}),void 0===n&&(n=[]);var o=t.call(this,e)||this;return o.texClass=null,o.prevClass=null,o.prevLevel=null,o.arity<0&&(o.childNodes=[e.create("inferredMrow")],o.childNodes[0].parent=o),o.setChildren(n),o.attributes=new l.Attributes(e.getNodeClass(o.kind).defaults,e.getNodeClass("math").defaults),o.attributes.setList(r),o}return o(r,t),Object.defineProperty(r.prototype,"isToken",{get:function(){return!1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"isEmbellished",{get:function(){return!1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"isSpacelike",{get:function(){return!1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"hasNewLine",{get:function(){return!1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"arity",{get:function(){return 1/0},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"isInferred",{get:function(){return!1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"Parent",{get:function(){for(var t=this.parent;t&&t.notParent;)t=t.Parent;return t},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"notParent",{get:function(){return!1},enumerable:!1,configurable:!0}),r.prototype.setChildren=function(e){return this.arity<0?this.childNodes[0].setChildren(e):t.prototype.setChildren.call(this,e)},r.prototype.appendChild=function(e){return this.arity<0?(this.childNodes[0].appendChild(e),e):t.prototype.appendChild.call(this,e)},r.prototype.replaceChild=function(e,r){return this.arity<0?(this.childNodes[0].replaceChild(e,r),e):t.prototype.replaceChild.call(this,e,r)},r.prototype.core=function(){return this},r.prototype.coreMO=function(){return this},r.prototype.coreIndex=function(){return 0},r.prototype.childPosition=function(){for(var t,e,r=this,n=r.parent;n&&n.notParent;)r=n,n=n.parent;if(n){var o=0;try{for(var i=s(n.childNodes),a=i.next();!a.done;a=i.next()){if(a.value===r)return o;o++}}catch(e){t={error:e}}finally{try{a&&!a.done&&(e=i.return)&&e.call(i)}finally{if(t)throw t.error}}}return null},r.prototype.setTeXclass=function(t){return this.getPrevClass(t),null!=this.texClass?this:t},r.prototype.updateTeXclass=function(t){t&&(this.prevClass=t.prevClass,this.prevLevel=t.prevLevel,t.prevClass=t.prevLevel=null,this.texClass=t.texClass)},r.prototype.getPrevClass=function(t){t&&(this.prevClass=t.texClass,this.prevLevel=t.attributes.get("scriptlevel"))},r.prototype.texSpacing=function(){var t=null!=this.prevClass?this.prevClass:e.TEXCLASS.NONE,r=this.texClass||e.TEXCLASS.ORD;if(t===e.TEXCLASS.NONE||r===e.TEXCLASS.NONE)return"";t===e.TEXCLASS.VCENTER&&(t=e.TEXCLASS.ORD),r===e.TEXCLASS.VCENTER&&(r=e.TEXCLASS.ORD);var n=p[t][r];return(this.prevLevel>0||this.attributes.get("scriptlevel")>0)&&n>=0?"":c[Math.abs(n)]},r.prototype.hasSpacingAttributes=function(){return this.isEmbellished&&this.coreMO().hasSpacingAttributes()},r.prototype.setInheritedAttributes=function(t,e,n,o){var i,l;void 0===t&&(t={}),void 0===e&&(e=!1),void 0===n&&(n=0),void 0===o&&(o=!1);var u=this.attributes.getAllDefaults();try{for(var c=s(Object.keys(t)),p=c.next();!p.done;p=c.next()){var f=p.value;if(u.hasOwnProperty(f)||r.alwaysInherit.hasOwnProperty(f)){var h=a(t[f],2),d=h[0],y=h[1];((r.noInherit[d]||{})[this.kind]||{})[f]||this.attributes.setInherited(f,y)}}}catch(t){i={error:t}}finally{try{p&&!p.done&&(l=c.return)&&l.call(c)}finally{if(i)throw i.error}}void 0===this.attributes.getExplicit("displaystyle")&&this.attributes.setInherited("displaystyle",e),void 0===this.attributes.getExplicit("scriptlevel")&&this.attributes.setInherited("scriptlevel",n),o&&this.setProperty("texprimestyle",o);var O=this.arity;if(O>=0&&O!==1/0&&(1===O&&0===this.childNodes.length||1!==O&&this.childNodes.length!==O))if(O<this.childNodes.length)this.childNodes=this.childNodes.slice(0,O);else for(;this.childNodes.length<O;)this.appendChild(this.factory.create("mrow"));this.setChildInheritedAttributes(t,e,n,o)},r.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o,i;try{for(var a=s(this.childNodes),l=a.next();!l.done;l=a.next()){l.value.setInheritedAttributes(t,e,r,n)}}catch(t){o={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(i=a.return)&&i.call(a)}finally{if(o)throw o.error}}},r.prototype.addInheritedAttributes=function(t,e){var r,n,o=i({},t);try{for(var a=s(Object.keys(e)),l=a.next();!l.done;l=a.next()){var u=l.value;"displaystyle"!==u&&"scriptlevel"!==u&&"style"!==u&&(o[u]=[this.kind,e[u]])}}catch(t){r={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(n=a.return)&&n.call(a)}finally{if(r)throw r.error}}return o},r.prototype.inheritAttributesFrom=function(t){var e=t.attributes,r=e.get("displaystyle"),n=e.get("scriptlevel"),o=e.isSet("mathsize")?{mathsize:["math",e.get("mathsize")]}:{},i=t.getProperty("texprimestyle")||!1;this.setInheritedAttributes(o,r,n,i)},r.prototype.verifyTree=function(t){if(void 0===t&&(t=null),null!==t){this.verifyAttributes(t);var e=this.arity;t.checkArity&&e>=0&&e!==1/0&&(1===e&&0===this.childNodes.length||1!==e&&this.childNodes.length!==e)&&this.mError('Wrong number of children for "'+this.kind+'" node',t,!0),this.verifyChildren(t)}},r.prototype.verifyAttributes=function(t){var e,r;if(t.checkAttributes){var n=this.attributes,o=[];try{for(var i=s(n.getExplicitNames()),a=i.next();!a.done;a=i.next()){var l=a.value;"data-"===l.substr(0,5)||void 0!==n.getDefault(l)||l.match(/^(?:class|style|id|(?:xlink:)?href)$/)||o.push(l)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}o.length&&this.mError("Unknown attributes for "+this.kind+" node: "+o.join(", "),t)}},r.prototype.verifyChildren=function(t){var e,r;try{for(var n=s(this.childNodes),o=n.next();!o.done;o=n.next()){o.value.verifyTree(t)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}},r.prototype.mError=function(t,e,r){if(void 0===r&&(r=!1),this.parent&&this.parent.isKind("merror"))return null;var n=this.factory.create("merror");if(e.fullErrors||r){var o=this.factory.create("mtext"),i=this.factory.create("text");i.setText(e.fullErrors?t:this.kind),o.appendChild(i),n.appendChild(o),this.parent.replaceChild(n,this)}else this.parent.replaceChild(n,this),n.appendChild(this);return n},r.defaults={mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,mathsize:l.INHERIT,dir:l.INHERIT},r.noInherit={mstyle:{mpadded:{width:!0,height:!0,depth:!0,lspace:!0,voffset:!0},mtable:{width:!0,height:!0,depth:!0,align:!0}},maligngroup:{mrow:{groupalign:!0},mtable:{groupalign:!0}}},r.alwaysInherit={scriptminsize:!0,scriptsizemultiplier:!0},r.verifyDefaults={checkArity:!0,checkAttributes:!1,fullErrors:!1,fixMmultiscripts:!0,fixMtables:!0},r}(u.AbstractNode);e.AbstractMmlNode=f;var h=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"isToken",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.getText=function(){var t,e,r="";try{for(var n=s(this.childNodes),o=n.next();!o.done;o=n.next()){var i=o.value;i instanceof M&&(r+=i.getText())}}catch(e){t={error:e}}finally{try{o&&!o.done&&(e=n.return)&&e.call(n)}finally{if(t)throw t.error}}return r},e.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o,i;try{for(var a=s(this.childNodes),l=a.next();!l.done;l=a.next()){var u=l.value;u instanceof f&&u.setInheritedAttributes(t,e,r,n)}}catch(t){o={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(i=a.return)&&i.call(a)}finally{if(o)throw o.error}}},e.prototype.walkTree=function(t,e){var r,n;t(this,e);try{for(var o=s(this.childNodes),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var a=i.value;a instanceof f&&a.walkTree(t,e)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(n=o.return)&&n.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}return e},e.defaults=i(i({},f.defaults),{mathvariant:"normal",mathsize:l.INHERIT}),e}(f);e.AbstractMmlTokenNode=h;var d=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"isSpacelike",{get:function(){return this.childNodes[0].isSpacelike},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"isEmbellished",{get:function(){return this.childNodes[0].isEmbellished},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return-1},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.core=function(){return this.childNodes[0]},e.prototype.coreMO=function(){return this.childNodes[0].coreMO()},e.prototype.setTeXclass=function(t){return t=this.childNodes[0].setTeXclass(t),this.updateTeXclass(this.childNodes[0]),t},e.defaults=f.defaults,e}(f);e.AbstractMmlLayoutNode=d;var y=function(t){function r(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(r,t),Object.defineProperty(r.prototype,"isEmbellished",{get:function(){return this.childNodes[0].isEmbellished},enumerable:!1,configurable:!0}),r.prototype.core=function(){return this.childNodes[0]},r.prototype.coreMO=function(){return this.childNodes[0].coreMO()},r.prototype.setTeXclass=function(t){var r,n;this.getPrevClass(t),this.texClass=e.TEXCLASS.ORD;var o=this.childNodes[0];o?this.isEmbellished||o.isKind("mi")?(t=o.setTeXclass(t),this.updateTeXclass(this.core())):(o.setTeXclass(null),t=this):t=this;try{for(var i=s(this.childNodes.slice(1)),a=i.next();!a.done;a=i.next()){var l=a.value;l&&l.setTeXclass(null)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(n=i.return)&&n.call(i)}finally{if(r)throw r.error}}return t},r.defaults=f.defaults,r}(f);e.AbstractMmlBaseNode=y;var O=function(t){function r(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(r,t),Object.defineProperty(r.prototype,"isToken",{get:function(){return!1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"isEmbellished",{get:function(){return!1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"isSpacelike",{get:function(){return!1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"hasNewLine",{get:function(){return!1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"arity",{get:function(){return 0},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"isInferred",{get:function(){return!1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"notParent",{get:function(){return!1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"Parent",{get:function(){return this.parent},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"texClass",{get:function(){return e.TEXCLASS.NONE},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"prevClass",{get:function(){return e.TEXCLASS.NONE},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(r.prototype,"prevLevel",{get:function(){return 0},enumerable:!1,configurable:!0}),r.prototype.hasSpacingAttributes=function(){return!1},Object.defineProperty(r.prototype,"attributes",{get:function(){return null},enumerable:!1,configurable:!0}),r.prototype.core=function(){return this},r.prototype.coreMO=function(){return this},r.prototype.coreIndex=function(){return 0},r.prototype.childPosition=function(){return 0},r.prototype.setTeXclass=function(t){return t},r.prototype.texSpacing=function(){return""},r.prototype.setInheritedAttributes=function(t,e,r,n){},r.prototype.inheritAttributesFrom=function(t){},r.prototype.verifyTree=function(t){},r.prototype.mError=function(t,e,r){void 0===r&&(r=!1)},r}(u.AbstractEmptyNode);e.AbstractMmlEmptyNode=O;var M=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.text="",e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"text"},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.getText=function(){return this.text},e.prototype.setText=function(t){return this.text=t,this},e.prototype.toString=function(){return this.text},e}(O);e.TextNode=M;var E=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.xml=null,e.adaptor=null,e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"XML"},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.getXML=function(){return this.xml},e.prototype.setXML=function(t,e){return void 0===e&&(e=null),this.xml=t,this.adaptor=e,this},e.prototype.getSerializedXML=function(){return this.adaptor.outerHTML(this.xml)},e.prototype.toString=function(){return"XML data"},e}(O);e.XMLNode=E},function(t,e,r){"use strict";var n=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")},o=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},i=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(o(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.separateOptions=e.selectOptionsFromKeys=e.selectOptions=e.userOptions=e.defaultOptions=e.insert=e.copy=e.keys=e.makeArray=e.expandable=e.Expandable=e.REMOVE=e.APPEND=void 0;var s={}.constructor;function a(t){return"object"==typeof t&&null!==t&&(t.constructor===s||t.constructor===l)}e.APPEND="[+]",e.REMOVE="[-]";var l=function(){};function u(t){return Object.assign(Object.create(l.prototype),t)}function c(t){return t?Object.keys(t).concat(Object.getOwnPropertySymbols(t)):[]}function p(t){var e,r,o={};try{for(var i=n(c(t)),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var h=s.value,d=Object.getOwnPropertyDescriptor(t,h),y=d.value;Array.isArray(y)?d.value=f([],y,!1):a(y)&&(d.value=p(y)),d.enumerable&&(o[h]=d)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}return Object.defineProperties(t.constructor===l?u({}):{},o)}function f(t,r,o){var s,u;void 0===o&&(o=!0);var h=function(n){if(o&&void 0===t[n]&&t.constructor!==l)throw"symbol"==typeof n&&(n=n.toString()),new Error('Invalid option "'+n+'" (no default value).');var s=r[n],u=t[n];if(!a(s)||null===u||"object"!=typeof u&&"function"!=typeof u)Array.isArray(s)?(t[n]=[],f(t[n],s,!1)):a(s)?t[n]=p(s):t[n]=s;else{var h=c(s);Array.isArray(u)&&(1===h.length&&(h[0]===e.APPEND||h[0]===e.REMOVE)&&Array.isArray(s[h[0]])||2===h.length&&h.sort().join(",")===e.APPEND+","+e.REMOVE&&Array.isArray(s[e.APPEND])&&Array.isArray(s[e.REMOVE]))?(s[e.REMOVE]&&(u=t[n]=u.filter((function(t){return s[e.REMOVE].indexOf(t)<0}))),s[e.APPEND]&&(t[n]=i(u,s[e.APPEND]))):f(u,s,o)}};try{for(var d=n(c(r)),y=d.next();!y.done;y=d.next()){h(y.value)}}catch(t){s={error:t}}finally{try{y&&!y.done&&(u=d.return)&&u.call(d)}finally{if(s)throw s.error}}return t}function h(t){for(var e,r,o=[],i=1;i<arguments.length;i++)o[i-1]=arguments[i];var s={};try{for(var a=n(o),l=a.next();!l.done;l=a.next()){var u=l.value;t.hasOwnProperty(u)&&(s[u]=t[u])}}catch(t){e={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(r=a.return)&&r.call(a)}finally{if(e)throw e.error}}return s}e.Expandable=l,e.expandable=u,e.makeArray=function(t){return Array.isArray(t)?t:[t]},e.keys=c,e.copy=p,e.insert=f,e.defaultOptions=function(t){for(var e=[],r=1;r<arguments.length;r++)e[r-1]=arguments[r];return e.forEach((function(e){return f(t,e,!1)})),t},e.userOptions=function(t){for(var e=[],r=1;r<arguments.length;r++)e[r-1]=arguments[r];return e.forEach((function(e){return f(t,e,!0)})),t},e.selectOptions=h,e.selectOptionsFromKeys=function(t,e){return h.apply(void 0,i([t],Object.keys(e)))},e.separateOptions=function(t){for(var e,r,o,i,s=[],a=1;a<arguments.length;a++)s[a-1]=arguments[a];var l=[];try{for(var u=n(s),c=u.next();!c.done;c=u.next()){var p=c.value,f={},h={};try{for(var d=(o=void 0,n(Object.keys(t||{}))),y=d.next();!y.done;y=d.next()){var O=y.value;(void 0===p[O]?h:f)[O]=t[O]}}catch(t){o={error:t}}finally{try{y&&!y.done&&(i=d.return)&&i.call(d)}finally{if(o)throw o.error}}l.push(f),t=h}}catch(t){e={error:t}}finally{try{c&&!c.done&&(r=u.return)&&r.call(u)}finally{if(e)throw e.error}}return l.unshift(t),l}},function(t,e,r){"use strict";var n=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.Attributes=e.INHERIT=void 0,e.INHERIT="_inherit_";var o=function(){function t(t,e){this.global=e,this.defaults=Object.create(e),this.inherited=Object.create(this.defaults),this.attributes=Object.create(this.inherited),Object.assign(this.defaults,t)}return t.prototype.set=function(t,e){this.attributes[t]=e},t.prototype.setList=function(t){Object.assign(this.attributes,t)},t.prototype.get=function(t){var r=this.attributes[t];return r===e.INHERIT&&(r=this.global[t]),r},t.prototype.getExplicit=function(t){if(this.attributes.hasOwnProperty(t))return this.attributes[t]},t.prototype.getList=function(){for(var t,e,r=[],o=0;o<arguments.length;o++)r[o]=arguments[o];var i={};try{for(var s=n(r),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;i[l]=this.get(l)}}catch(e){t={error:e}}finally{try{a&&!a.done&&(e=s.return)&&e.call(s)}finally{if(t)throw t.error}}return i},t.prototype.setInherited=function(t,e){this.inherited[t]=e},t.prototype.getInherited=function(t){return this.inherited[t]},t.prototype.getDefault=function(t){return this.defaults[t]},t.prototype.isSet=function(t){return this.attributes.hasOwnProperty(t)||this.inherited.hasOwnProperty(t)},t.prototype.hasDefault=function(t){return t in this.defaults},t.prototype.getExplicitNames=function(){return Object.keys(this.attributes)},t.prototype.getInheritedNames=function(){return Object.keys(this.inherited)},t.prototype.getDefaultNames=function(){return Object.keys(this.defaults)},t.prototype.getGlobalNames=function(){return Object.keys(this.global)},t.prototype.getAllAttributes=function(){return this.attributes},t.prototype.getAllInherited=function(){return this.inherited},t.prototype.getAllDefaults=function(){return this.defaults},t.prototype.getAllGlobals=function(){return this.global},t}();e.Attributes=o},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.PrioritizedList=void 0;var n=function(){function t(){this.items=[],this.items=[]}return t.prototype[Symbol.iterator]=function(){var t=0,e=this.items;return{next:function(){return{value:e[t++],done:t>e.length}}}},t.prototype.add=function(e,r){void 0===r&&(r=t.DEFAULTPRIORITY);var n=this.items.length;do{n--}while(n>=0&&r<this.items[n].priority);return this.items.splice(n+1,0,{item:e,priority:r}),e},t.prototype.remove=function(t){var e=this.items.length;do{e--}while(e>=0&&this.items[e].item!==t);e>=0&&this.items.splice(e,1)},t.prototype.toArray=function(){return Array.from(this)},t.DEFAULTPRIORITY=5,t}();e.PrioritizedList=n},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.newState=e.STATE=e.AbstractMathItem=e.protoItem=void 0,e.protoItem=function(t,e,r,n,o,i,s){return void 0===s&&(s=null),{open:t,math:e,close:r,n:n,start:{n:o},end:{n:i},display:s}};var n=function(){function t(t,r,n,o,i){void 0===n&&(n=!0),void 0===o&&(o={i:0,n:0,delim:""}),void 0===i&&(i={i:0,n:0,delim:""}),this.root=null,this.typesetRoot=null,this.metrics={},this.inputData={},this.outputData={},this._state=e.STATE.UNPROCESSED,this.math=t,this.inputJax=r,this.display=n,this.start=o,this.end=i,this.root=null,this.typesetRoot=null,this.metrics={},this.inputData={},this.outputData={}}return Object.defineProperty(t.prototype,"isEscaped",{get:function(){return null===this.display},enumerable:!1,configurable:!0}),t.prototype.render=function(t){t.renderActions.renderMath(this,t)},t.prototype.rerender=function(t,r){void 0===r&&(r=e.STATE.RERENDER),this.state()>=r&&this.state(r-1),t.renderActions.renderMath(this,t,r)},t.prototype.convert=function(t,r){void 0===r&&(r=e.STATE.LAST),t.renderActions.renderConvert(this,t,r)},t.prototype.compile=function(t){this.state()<e.STATE.COMPILED&&(this.root=this.inputJax.compile(this,t),this.state(e.STATE.COMPILED))},t.prototype.typeset=function(t){this.state()<e.STATE.TYPESET&&(this.typesetRoot=t.outputJax[this.isEscaped?"escaped":"typeset"](this,t),this.state(e.STATE.TYPESET))},t.prototype.updateDocument=function(t){},t.prototype.removeFromDocument=function(t){void 0===t&&(t=!1)},t.prototype.setMetrics=function(t,e,r,n,o){this.metrics={em:t,ex:e,containerWidth:r,lineWidth:n,scale:o}},t.prototype.state=function(t,r){return void 0===t&&(t=null),void 0===r&&(r=!1),null!=t&&(t<e.STATE.INSERTED&&this._state>=e.STATE.INSERTED&&this.removeFromDocument(r),t<e.STATE.TYPESET&&this._state>=e.STATE.TYPESET&&(this.outputData={}),t<e.STATE.COMPILED&&this._state>=e.STATE.COMPILED&&(this.inputData={}),this._state=t),this._state},t.prototype.reset=function(t){void 0===t&&(t=!1),this.state(e.STATE.UNPROCESSED,t)},t}();e.AbstractMathItem=n,e.STATE={UNPROCESSED:0,FINDMATH:10,COMPILED:20,CONVERT:100,METRICS:110,RERENDER:125,TYPESET:150,INSERTED:200,LAST:1e4},e.newState=function(t,r){if(t in e.STATE)throw Error("State "+t+" already exists");e.STATE[t]=r}},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.HTMLHandler=void 0;var i=r(23),s=r(60),a=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.documentClass=s.HTMLDocument,e}return o(e,t),e.prototype.handlesDocument=function(t){var e=this.adaptor;if("string"==typeof t)try{t=e.parse(t,"text/html")}catch(t){}return t instanceof e.window.Document||t instanceof e.window.HTMLElement||t instanceof e.window.DocumentFragment},e.prototype.create=function(e,r){var n=this.adaptor;if("string"==typeof e)e=n.parse(e,"text/html");else if(e instanceof n.window.HTMLElement||e instanceof n.window.DocumentFragment){var o=e;e=n.parse("","text/html"),n.append(n.body(e),o)}return t.prototype.create.call(this,e,r)},e}(i.AbstractHandler);e.HTMLHandler=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")},s=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},a=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(s(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractMathDocument=e.RenderList=void 0;var l=r(1),u=r(24),c=r(25),p=r(8),f=r(4),h=r(9),d=r(57),y=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),e.create=function(t){var e,r,n=new this;try{for(var o=i(Object.keys(t)),a=o.next();!a.done;a=o.next()){var l=a.value,u=s(this.action(l,t[l]),2),c=u[0],p=u[1];p&&n.add(c,p)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(r=o.return)&&r.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}return n},e.action=function(t,e){var r,n,o,i,a,l,u=!0,c=e[0];if(1===e.length||"boolean"==typeof e[1])2===e.length&&(u=e[1]),a=(r=s(this.methodActions(t),2))[0],l=r[1];else if("string"==typeof e[1])if("string"==typeof e[2]){4===e.length&&(u=e[3]);var p=s(e.slice(1),2),f=p[0],h=p[1];a=(n=s(this.methodActions(f,h),2))[0],l=n[1]}else 3===e.length&&(u=e[2]),a=(o=s(this.methodActions(e[1]),2))[0],l=o[1];else 4===e.length&&(u=e[3]),a=(i=s(e.slice(1),2))[0],l=i[1];return[{id:t,renderDoc:a,renderMath:l,convert:u},c]},e.methodActions=function(t,e){return void 0===e&&(e=t),[function(e){return t&&e[t](),!1},function(t,r){return e&&t[e](r),!1}]},e.prototype.renderDoc=function(t,e){var r,n;void 0===e&&(e=f.STATE.UNPROCESSED);try{for(var o=i(this.items),s=o.next();!s.done;s=o.next()){var a=s.value;if(a.priority>=e&&a.item.renderDoc(t))return}}catch(t){r={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(n=o.return)&&n.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}},e.prototype.renderMath=function(t,e,r){var n,o;void 0===r&&(r=f.STATE.UNPROCESSED);try{for(var s=i(this.items),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;if(l.priority>=r&&l.item.renderMath(t,e))return}}catch(t){n={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(o=s.return)&&o.call(s)}finally{if(n)throw n.error}}},e.prototype.renderConvert=function(t,e,r){var n,o;void 0===r&&(r=f.STATE.LAST);try{for(var s=i(this.items),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;if(l.priority>r)return;if(l.item.convert&&l.item.renderMath(t,e))return}}catch(t){n={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(o=s.return)&&o.call(s)}finally{if(n)throw n.error}}},e.prototype.findID=function(t){var e,r;try{for(var n=i(this.items),o=n.next();!o.done;o=n.next()){var s=o.value;if(s.item.id===t)return s.item}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}return null},e}(r(3).PrioritizedList);e.RenderList=y;var O=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),e.prototype.compile=function(t){return null},e}(u.AbstractInputJax),M=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),e.prototype.typeset=function(t,e){return void 0===e&&(e=null),null},e.prototype.escaped=function(t,e){return null},e}(c.AbstractOutputJax),E=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),e}(p.AbstractMathList),v=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),e}(f.AbstractMathItem),m=function(){function t(e,r,n){var o=this,i=this.constructor;this.document=e,this.options=l.userOptions(l.defaultOptions({},i.OPTIONS),n),this.math=new(this.options.MathList||E),this.renderActions=y.create(this.options.renderActions),this.processed=new t.ProcessBits,this.outputJax=this.options.OutputJax||new M;var s=this.options.InputJax||[new O];Array.isArray(s)||(s=[s]),this.inputJax=s,this.adaptor=r,this.outputJax.setAdaptor(r),this.inputJax.map((function(t){return t.setAdaptor(r)})),this.mmlFactory=this.options.MmlFactory||new h.MmlFactory,this.inputJax.map((function(t){return t.setMmlFactory(o.mmlFactory)})),this.outputJax.initialize(),this.inputJax.map((function(t){return t.initialize()}))}return Object.defineProperty(t.prototype,"kind",{get:function(){return this.constructor.KIND},enumerable:!1,configurable:!0}),t.prototype.addRenderAction=function(t){for(var e=[],r=1;r<arguments.length;r++)e[r-1]=arguments[r];var n=s(y.action(t,e),2),o=n[0],i=n[1];this.renderActions.add(o,i)},t.prototype.removeRenderAction=function(t){var e=this.renderActions.findID(t);e&&this.renderActions.remove(e)},t.prototype.render=function(){return this.renderActions.renderDoc(this),this},t.prototype.rerender=function(t){return void 0===t&&(t=f.STATE.RERENDER),this.state(t-1),this.render(),this},t.prototype.convert=function(t,e){void 0===e&&(e={});var r=l.userOptions({format:this.inputJax[0].name,display:!0,end:f.STATE.LAST,em:16,ex:8,containerWidth:null,lineWidth:1e6,scale:1},e),n=r.format,o=r.display,i=r.end,s=r.ex,a=r.em,u=r.containerWidth,c=r.lineWidth,p=r.scale;null===u&&(u=80*s);var h=this.inputJax.reduce((function(t,e){return e.name===n?e:t}),null),d=new this.options.MathItem(t,h,o);return d.start.node=this.adaptor.body(this.document),d.setMetrics(a,s,u,c,p),d.convert(this,i),d.typesetRoot||d.root},t.prototype.findMath=function(t){return void 0===t&&(t=null),this.processed.set("findMath"),this},t.prototype.compile=function(){var t,e,r,n;if(!this.processed.isSet("compile")){var o=[];try{for(var s=i(this.math),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;this.compileMath(l),void 0!==l.inputData.recompile&&o.push(l)}}catch(e){t={error:e}}finally{try{a&&!a.done&&(e=s.return)&&e.call(s)}finally{if(t)throw t.error}}try{for(var u=i(o),c=u.next();!c.done;c=u.next()){var p=(l=c.value).inputData.recompile;l.state(p.state),l.inputData.recompile=p,this.compileMath(l)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{c&&!c.done&&(n=u.return)&&n.call(u)}finally{if(r)throw r.error}}this.processed.set("compile")}return this},t.prototype.compileMath=function(t){try{t.compile(this)}catch(e){if(e.retry||e.restart)throw e;this.options.compileError(this,t,e),t.inputData.error=e}},t.prototype.compileError=function(t,e){t.root=this.mmlFactory.create("math",null,[this.mmlFactory.create("merror",{"data-mjx-error":e.message,title:e.message},[this.mmlFactory.create("mtext",null,[this.mmlFactory.create("text").setText("Math input error")])])]),t.display&&t.root.attributes.set("display","block"),t.inputData.error=e.message},t.prototype.typeset=function(){var t,e;if(!this.processed.isSet("typeset")){try{for(var r=i(this.math),n=r.next();!n.done;n=r.next()){var o=n.value;try{o.typeset(this)}catch(t){if(t.retry||t.restart)throw t;this.options.typesetError(this,o,t),o.outputData.error=t}}}catch(e){t={error:e}}finally{try{n&&!n.done&&(e=r.return)&&e.call(r)}finally{if(t)throw t.error}}this.processed.set("typeset")}return this},t.prototype.typesetError=function(t,e){t.typesetRoot=this.adaptor.node("mjx-container",{class:"MathJax mjx-output-error",jax:this.outputJax.name},[this.adaptor.node("span",{"data-mjx-error":e.message,title:e.message,style:{color:"red","background-color":"yellow","line-height":"normal"}},[this.adaptor.text("Math output error")])]),t.display&&this.adaptor.setAttributes(t.typesetRoot,{style:{display:"block",margin:"1em 0","text-align":"center"}}),t.outputData.error=e.message},t.prototype.getMetrics=function(){return this.processed.isSet("getMetrics")||(this.outputJax.getMetrics(this),this.processed.set("getMetrics")),this},t.prototype.updateDocument=function(){var t,e;if(!this.processed.isSet("updateDocument")){try{for(var r=i(this.math.reversed()),n=r.next();!n.done;n=r.next()){n.value.updateDocument(this)}}catch(e){t={error:e}}finally{try{n&&!n.done&&(e=r.return)&&e.call(r)}finally{if(t)throw t.error}}this.processed.set("updateDocument")}return this},t.prototype.removeFromDocument=function(t){return void 0===t&&(t=!1),this},t.prototype.state=function(t,e){var r,n;void 0===e&&(e=!1);try{for(var o=i(this.math),s=o.next();!s.done;s=o.next()){s.value.state(t,e)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(n=o.return)&&n.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}return t<f.STATE.INSERTED&&this.processed.clear("updateDocument"),t<f.STATE.TYPESET&&(this.processed.clear("typeset"),this.processed.clear("getMetrics")),t<f.STATE.COMPILED&&this.processed.clear("compile"),this},t.prototype.reset=function(){return this.processed.reset(),this},t.prototype.clear=function(){return this.reset(),this.math.clear(),this},t.prototype.concat=function(t){return this.math.merge(t),this},t.prototype.clearMathItemsWithin=function(t){var e;(e=this.math).remove.apply(e,a(this.getMathItemsWithin(t)))},t.prototype.getMathItemsWithin=function(t){var e,r,n,o;Array.isArray(t)||(t=[t]);var s=this.adaptor,a=[],l=s.getElements(t,this.document);try{t:for(var u=i(this.math),c=u.next();!c.done;c=u.next()){var p=c.value;try{for(var f=(n=void 0,i(l)),h=f.next();!h.done;h=f.next()){var d=h.value;if(p.start.node&&s.contains(d,p.start.node)){a.push(p);continue t}}}catch(t){n={error:t}}finally{try{h&&!h.done&&(o=f.return)&&o.call(f)}finally{if(n)throw n.error}}}}catch(t){e={error:t}}finally{try{c&&!c.done&&(r=u.return)&&r.call(u)}finally{if(e)throw e.error}}return a},t.KIND="MathDocument",t.OPTIONS={OutputJax:null,InputJax:null,MmlFactory:null,MathList:E,MathItem:v,compileError:function(t,e,r){t.compileError(e,r)},typesetError:function(t,e,r){t.typesetError(e,r)},renderActions:l.expandable({find:[f.STATE.FINDMATH,"findMath","",!1],compile:[f.STATE.COMPILED],metrics:[f.STATE.METRICS,"getMetrics","",!1],typeset:[f.STATE.TYPESET],update:[f.STATE.INSERTED,"updateDocument",!1]})},t.ProcessBits=d.BitFieldClass("findMath","compile","getMetrics","typeset","updateDocument"),t}();e.AbstractMathDocument=m},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")},s=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},a=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(s(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.FunctionList=void 0;var l=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),e.prototype.execute=function(){for(var t,e,r=[],n=0;n<arguments.length;n++)r[n]=arguments[n];try{for(var o=i(this),s=o.next();!s.done;s=o.next()){var l=s.value,u=l.item.apply(l,a(r));if(!1===u)return!1}}catch(e){t={error:e}}finally{try{s&&!s.done&&(e=o.return)&&e.call(o)}finally{if(t)throw t.error}}return!0},e.prototype.asyncExecute=function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t[e]=arguments[e];var r=-1,n=this.items;return new Promise((function(e,o){!function i(){for(var s;++r<n.length;){var l=(s=n[r]).item.apply(s,a(t));if(l instanceof Promise)return void l.then(i).catch((function(t){return o(t)}));if(!1===l)return void e(!1)}e(!0)}()}))},e}(r(3).PrioritizedList);e.FunctionList=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractMathList=void 0;var i=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),e.prototype.isBefore=function(t,e){return t.start.i<e.start.i||t.start.i===e.start.i&&t.start.n<e.start.n},e}(r(26).LinkedList);e.AbstractMathList=i},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlFactory=void 0;var i=r(27),s=r(28),a=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"MML",{get:function(){return this.node},enumerable:!1,configurable:!0}),e.defaultNodes=s.MML,e}(i.AbstractNodeFactory);e.MmlFactory=a},function(t,e,r){"use strict";var n=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")},o=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},i=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(o(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractFactory=void 0;var s=function(){function t(t){var e,r;void 0===t&&(t=null),this.defaultKind="unknown",this.nodeMap=new Map,this.node={},null===t&&(t=this.constructor.defaultNodes);try{for(var o=n(Object.keys(t)),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value;this.setNodeClass(s,t[s])}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(r=o.return)&&r.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}}return t.prototype.create=function(t){for(var e=[],r=1;r<arguments.length;r++)e[r-1]=arguments[r];return(this.node[t]||this.node[this.defaultKind]).apply(void 0,i(e))},t.prototype.setNodeClass=function(t,e){this.nodeMap.set(t,e);var r=this,n=this.nodeMap.get(t);this.node[t]=function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t[e]=arguments[e];return new(n.bind.apply(n,i([void 0,r],t)))}},t.prototype.getNodeClass=function(t){return this.nodeMap.get(t)},t.prototype.deleteNodeClass=function(t){this.nodeMap.delete(t),delete this.node[t]},t.prototype.nodeIsKind=function(t,e){return t instanceof this.getNodeClass(e)},t.prototype.getKinds=function(){return Array.from(this.nodeMap.keys())},t.defaultNodes={},t}();e.AbstractFactory=s},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractEmptyNode=e.AbstractNode=void 0;var s=function(){function t(t,e,r){var n,o;void 0===e&&(e={}),void 0===r&&(r=[]),this.parent=null,this.properties={},this._factory=null,this.childNodes=[],this._factory=t;try{for(var s=i(Object.keys(e)),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;this.setProperty(l,e[l])}}catch(t){n={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(o=s.return)&&o.call(s)}finally{if(n)throw n.error}}r.length&&this.setChildren(r)}return Object.defineProperty(t.prototype,"factory",{get:function(){return this._factory},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(t.prototype,"kind",{get:function(){return"unknown"},enumerable:!1,configurable:!0}),t.prototype.setProperty=function(t,e){this.properties[t]=e},t.prototype.getProperty=function(t){return this.properties[t]},t.prototype.getPropertyNames=function(){return Object.keys(this.properties)},t.prototype.getAllProperties=function(){return this.properties},t.prototype.removeProperty=function(){for(var t,e,r=[],n=0;n<arguments.length;n++)r[n]=arguments[n];try{for(var o=i(r),s=o.next();!s.done;s=o.next()){var a=s.value;delete this.properties[a]}}catch(e){t={error:e}}finally{try{s&&!s.done&&(e=o.return)&&e.call(o)}finally{if(t)throw t.error}}},t.prototype.isKind=function(t){return this.factory.nodeIsKind(this,t)},t.prototype.setChildren=function(t){var e,r;this.childNodes=[];try{for(var n=i(t),o=n.next();!o.done;o=n.next()){var s=o.value;this.appendChild(s)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}},t.prototype.appendChild=function(t){return this.childNodes.push(t),t.parent=this,t},t.prototype.replaceChild=function(t,e){var r=this.childIndex(e);return null!==r&&(this.childNodes[r]=t,t.parent=this),t},t.prototype.childIndex=function(t){var e=this.childNodes.indexOf(t);return-1===e?null:e},t.prototype.findNodes=function(t){var e=[];return this.walkTree((function(r){r.isKind(t)&&e.push(r)})),e},t.prototype.walkTree=function(t,e){var r,n;t(this,e);try{for(var o=i(this.childNodes),s=o.next();!s.done;s=o.next()){var a=s.value;a&&a.walkTree(t,e)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(n=o.return)&&n.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}return e},t.prototype.toString=function(){return this.kind+"("+this.childNodes.join(",")+")"},t}();e.AbstractNode=s;var a=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),e.prototype.setChildren=function(t){},e.prototype.appendChild=function(t){return t},e.prototype.replaceChild=function(t,e){return e},e.prototype.childIndex=function(t){return null},e.prototype.walkTree=function(t,e){return t(this,e),e},e.prototype.toString=function(){return this.kind},e}(s);e.AbstractEmptyNode=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMi=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.texClass=s.TEXCLASS.ORD,e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mi"},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setInheritedAttributes=function(r,n,o,i){void 0===r&&(r={}),void 0===n&&(n=!1),void 0===o&&(o=0),void 0===i&&(i=!1),t.prototype.setInheritedAttributes.call(this,r,n,o,i),this.getText().match(e.singleCharacter)&&!r.mathvariant&&this.attributes.setInherited("mathvariant","italic")},e.prototype.setTeXclass=function(t){this.getPrevClass(t);var r=this.getText();return r.length>1&&r.match(e.operatorName)&&this.texClass===s.TEXCLASS.ORD&&(this.texClass=s.TEXCLASS.OP,this.setProperty("autoOP",!0)),this},e.defaults=i({},s.AbstractMmlTokenNode.defaults),e.operatorName=/^[a-z][a-z0-9]*$/i,e.singleCharacter=/^[\uD800-\uDBFF]?.$/,e}(s.AbstractMmlTokenNode);e.MmlMi=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},s=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},a=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMo=void 0;var l=r(0),u=r(31),c=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e._texClass=null,e.lspace=5/18,e.rspace=5/18,e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"texClass",{get:function(){if(null===this._texClass){var t=this.getText(),e=s(this.handleExplicitForm(this.getForms()),3),r=e[0],n=e[1],o=e[2],i=this.constructor.OPTABLE,a=i[r][t]||i[n][t]||i[o][t];return a?a[2]:l.TEXCLASS.REL}return this._texClass},set:function(t){this._texClass=t},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mo"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"isEmbellished",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"hasNewLine",{get:function(){return"newline"===this.attributes.get("linebreak")},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.coreParent=function(){for(var t=this,e=this,r=this.factory.getNodeClass("math");e&&e.isEmbellished&&e.coreMO()===this&&!(e instanceof r);)t=e,e=e.Parent;return t},e.prototype.coreText=function(t){if(!t)return"";if(t.isEmbellished)return t.coreMO().getText();for(;((t.isKind("mrow")||t.isKind("TeXAtom")||t.isKind("mstyle")||t.isKind("mphantom"))&&1===t.childNodes.length||t.isKind("munderover"))&&t.childNodes[0];)t=t.childNodes[0];return t.isToken?t.getText():""},e.prototype.hasSpacingAttributes=function(){return this.attributes.isSet("lspace")||this.attributes.isSet("rspace")},Object.defineProperty(e.prototype,"isAccent",{get:function(){var t=!1,e=this.coreParent().parent;if(e){var r=e.isKind("mover")?e.childNodes[e.over].coreMO()?"accent":"":e.isKind("munder")?e.childNodes[e.under].coreMO()?"accentunder":"":e.isKind("munderover")?this===e.childNodes[e.over].coreMO()?"accent":this===e.childNodes[e.under].coreMO()?"accentunder":"":"";if(r)t=void 0!==e.attributes.getExplicit(r)?t:this.attributes.get("accent")}return t},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setTeXclass=function(t){var e=this.attributes.getList("form","fence"),r=e.form,n=e.fence;return void 0===this.getProperty("texClass")&&(this.attributes.isSet("lspace")||this.attributes.isSet("rspace"))?null:(n&&this.texClass===l.TEXCLASS.REL&&("prefix"===r&&(this.texClass=l.TEXCLASS.OPEN),"postfix"===r&&(this.texClass=l.TEXCLASS.CLOSE)),"\u2061"===this.getText()?(t&&(t.texClass=l.TEXCLASS.OP,t.setProperty("fnOP",!0)),this.texClass=this.prevClass=l.TEXCLASS.NONE,t):this.adjustTeXclass(t))},e.prototype.adjustTeXclass=function(t){var e=this.texClass,r=this.prevClass;if(e===l.TEXCLASS.NONE)return t;if(t?(!t.getProperty("autoOP")||e!==l.TEXCLASS.BIN&&e!==l.TEXCLASS.REL||(r=t.texClass=l.TEXCLASS.ORD),r=this.prevClass=t.texClass||l.TEXCLASS.ORD,this.prevLevel=this.attributes.getInherited("scriptlevel")):r=this.prevClass=l.TEXCLASS.NONE,e!==l.TEXCLASS.BIN||r!==l.TEXCLASS.NONE&&r!==l.TEXCLASS.BIN&&r!==l.TEXCLASS.OP&&r!==l.TEXCLASS.REL&&r!==l.TEXCLASS.OPEN&&r!==l.TEXCLASS.PUNCT)if(r!==l.TEXCLASS.BIN||e!==l.TEXCLASS.REL&&e!==l.TEXCLASS.CLOSE&&e!==l.TEXCLASS.PUNCT){if(e===l.TEXCLASS.BIN){for(var n=this,o=this.parent;o&&o.parent&&o.isEmbellished&&(1===o.childNodes.length||!o.isKind("mrow")&&o.core()===n);)n=o,o=o.parent;o.childNodes[o.childNodes.length-1]===n&&(this.texClass=l.TEXCLASS.ORD)}}else t.texClass=this.prevClass=l.TEXCLASS.ORD;else this.texClass=l.TEXCLASS.ORD;return this},e.prototype.setInheritedAttributes=function(e,r,n,o){var i,l;void 0===e&&(e={}),void 0===r&&(r=!1),void 0===n&&(n=0),void 0===o&&(o=!1),t.prototype.setInheritedAttributes.call(this,e,r,n,o);var u=this.getText(),c=s(this.handleExplicitForm(this.getForms()),3),p=c[0],f=c[1],h=c[2];this.attributes.setInherited("form",p);var d=this.constructor.OPTABLE,y=d[p][u]||d[f][u]||d[h][u];if(y){void 0===this.getProperty("texClass")&&(this.texClass=y[2]);try{for(var O=a(Object.keys(y[3]||{})),M=O.next();!M.done;M=O.next()){var E=M.value;this.attributes.setInherited(E,y[3][E])}}catch(t){i={error:t}}finally{try{M&&!M.done&&(l=O.return)&&l.call(O)}finally{if(i)throw i.error}}this.lspace=(y[0]+1)/18,this.rspace=(y[1]+1)/18}else{var v=this.getRange(u);if(v){void 0===this.getProperty("texClass")&&(this.texClass=v[2]);var m=this.constructor.MMLSPACING[v[2]];this.lspace=(m[0]+1)/18,this.rspace=(m[1]+1)/18}}},e.prototype.getForms=function(){for(var t=this,e=this.parent,r=this.Parent;r&&r.isEmbellished;)t=e,e=r.parent,r=r.Parent;if(e&&e.isKind("mrow")&&1!==e.nonSpaceLength()){if(e.firstNonSpace()===t)return["prefix","infix","postfix"];if(e.lastNonSpace()===t)return["postfix","infix","prefix"]}return["infix","prefix","postfix"]},e.prototype.handleExplicitForm=function(t){if(this.attributes.isSet("form")){var e=this.attributes.get("form");t=[e].concat(t.filter((function(t){return t!==e})))}return t},e.prototype.getRange=function(t){var e,r;if(!t.match(/^[\uD800-\uDBFF]?.$/))return null;var n=t.codePointAt(0),o=this.constructor.RANGES;try{for(var i=a(o),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var l=s.value;if(l[0]<=n&&n<=l[1])return l;if(n<l[0])return null}}catch(t){e={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}return null},e.defaults=i(i({},l.AbstractMmlTokenNode.defaults),{form:"infix",fence:!1,separator:!1,lspace:"thickmathspace",rspace:"thickmathspace",stretchy:!1,symmetric:!1,maxsize:"infinity",minsize:"0em",largeop:!1,movablelimits:!1,accent:!1,linebreak:"auto",lineleading:"1ex",linebreakstyle:"before",indentalign:"auto",indentshift:"0",indenttarget:"",indentalignfirst:"indentalign",indentshiftfirst:"indentshift",indentalignlast:"indentalign",indentshiftlast:"indentshift"}),e.RANGES=u.RANGES,e.MMLSPACING=u.MMLSPACING,e.OPTABLE=u.OPTABLE,e}(l.AbstractMmlTokenNode);e.MmlMo=c},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMsup=e.MmlMsub=e.MmlMsubsup=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"msubsup"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return 3},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"base",{get:function(){return 0},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"sub",{get:function(){return 1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"sup",{get:function(){return 2},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o=this.childNodes;o[0].setInheritedAttributes(t,e,r,n),o[1].setInheritedAttributes(t,!1,r+1,n||1===this.sub),o[2]&&o[2].setInheritedAttributes(t,!1,r+1,n||2===this.sub)},e.defaults=i(i({},s.AbstractMmlBaseNode.defaults),{subscriptshift:"",superscriptshift:""}),e}(s.AbstractMmlBaseNode);e.MmlMsubsup=a;var l=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"msub"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return 2},enumerable:!1,configurable:!0}),e.defaults=i({},a.defaults),e}(a);e.MmlMsub=l;var u=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"msup"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return 2},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"sup",{get:function(){return 1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"sub",{get:function(){return 2},enumerable:!1,configurable:!0}),e.defaults=i({},a.defaults),e}(a);e.MmlMsup=u},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.split=e.isPercent=e.unicodeChars=e.quotePattern=e.sortLength=void 0,e.sortLength=function(t,e){return t.length!==e.length?e.length-t.length:t===e?0:t<e?-1:1},e.quotePattern=function(t){return t.replace(/([\^$(){}+*?\-|\[\]\:\\])/g,"\\$1")},e.unicodeChars=function(t){return Array.from(t).map((function(t){return t.codePointAt(0)}))},e.isPercent=function(t){return!!t.match(/%\s*$/)},e.split=function(t){return t.trim().split(/\s+/)}},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlVisitor=void 0;var i=r(9),s=function(t){function e(e){void 0===e&&(e=null);return e||(e=new i.MmlFactory),t.call(this,e)||this}return o(e,t),e.prototype.visitTextNode=function(t){for(var e=[],r=1;r<arguments.length;r++)e[r-1]=arguments[r]},e.prototype.visitXMLNode=function(t){for(var e=[],r=1;r<arguments.length;r++)e[r-1]=arguments[r]},e}(r(59).AbstractVisitor);e.MmlVisitor=s},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.mathjax=void 0;var n=r(58),o=r(18);e.mathjax={version:"3.1.0",handlers:new n.HandlerList,document:function(t,r){return e.mathjax.handlers.document(t,r)},handleRetriesFor:o.handleRetriesFor,retryAfter:o.retryAfter,asyncLoad:null}},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.retryAfter=e.handleRetriesFor=void 0,e.handleRetriesFor=function(t){return new Promise((function e(r,n){try{r(t())}catch(t){t.retry&&t.retry instanceof Promise?t.retry.then((function(){return e(r,n)})).catch((function(t){return n(t)})):t.restart&&t.restart.isCallback?MathJax.Callback.After((function(){return e(r,n)}),t.restart):n(t)}}))},e.retryAfter=function(t){var e=new Error("MathJax retry");throw e.retry=t,e}},function(t,e,r){"use strict";(function(t){var r=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};function n(t){return"object"==typeof t&&null!==t}function o(t,e){var i,s;try{for(var a=r(Object.keys(e)),l=a.next();!l.done;l=a.next()){var u=l.value;"__esModule"!==u&&(!n(t[u])||!n(e[u])||e[u]instanceof Promise?null!==e[u]&&void 0!==e[u]&&(t[u]=e[u]):o(t[u],e[u]))}}catch(t){i={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(s=a.return)&&s.call(a)}finally{if(i)throw i.error}}return t}Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MathJax=e.combineWithMathJax=e.combineDefaults=e.combineConfig=e.isObject=void 0,e.isObject=n,e.combineConfig=o,e.combineDefaults=function t(e,o,i){var s,a;e[o]||(e[o]={}),e=e[o];try{for(var l=r(Object.keys(i)),u=l.next();!u.done;u=l.next()){var c=u.value;n(e[c])&&n(i[c])?t(e,c,i[c]):null==e[c]&&null!=i[c]&&(e[c]=i[c])}}catch(t){s={error:t}}finally{try{u&&!u.done&&(a=l.return)&&a.call(l)}finally{if(s)throw s.error}}return e},e.combineWithMathJax=function(t){return o(e.MathJax,t)},void 0===t.MathJax&&(t.MathJax={}),t.MathJax.version||(t.MathJax={version:"3.0.5",_:{},config:t.MathJax}),e.MathJax=t.MathJax}).call(this,r(77))},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.browserAdaptor=void 0;var n=r(21);e.browserAdaptor=function(){return new n.HTMLAdaptor(window)}},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.HTMLAdaptor=void 0;var s=function(t){function e(e){var r=t.call(this,e.document)||this;return r.window=e,r.parser=new e.DOMParser,r}return o(e,t),e.prototype.parse=function(t,e){return void 0===e&&(e="text/html"),this.parser.parseFromString(t,e)},e.prototype.create=function(t,e){return e?this.document.createElementNS(e,t):this.document.createElement(t)},e.prototype.text=function(t){return this.document.createTextNode(t)},e.prototype.head=function(t){return t.head},e.prototype.body=function(t){return t.body},e.prototype.root=function(t){return t.documentElement},e.prototype.doctype=function(t){return"<!DOCTYPE "+t.doctype.name+">"},e.prototype.tags=function(t,e,r){void 0===r&&(r=null);var n=r?t.getElementsByTagNameNS(r,e):t.getElementsByTagName(e);return Array.from(n)},e.prototype.getElements=function(t,e){var r,n,o=[];try{for(var s=i(t),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;"string"==typeof l?o=o.concat(Array.from(this.document.querySelectorAll(l))):Array.isArray(l)||l instanceof this.window.NodeList||l instanceof this.window.HTMLCollection?o=o.concat(Array.from(l)):o.push(l)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(n=s.return)&&n.call(s)}finally{if(r)throw r.error}}return o},e.prototype.contains=function(t,e){return t.contains(e)},e.prototype.parent=function(t){return t.parentNode},e.prototype.append=function(t,e){return t.appendChild(e)},e.prototype.insert=function(t,e){return this.parent(e).insertBefore(t,e)},e.prototype.remove=function(t){return this.parent(t).removeChild(t)},e.prototype.replace=function(t,e){return this.parent(e).replaceChild(t,e)},e.prototype.clone=function(t){return t.cloneNode(!0)},e.prototype.split=function(t,e){return t.splitText(e)},e.prototype.next=function(t){return t.nextSibling},e.prototype.previous=function(t){return t.previousSibling},e.prototype.firstChild=function(t){return t.firstChild},e.prototype.lastChild=function(t){return t.lastChild},e.prototype.childNodes=function(t){return Array.from(t.childNodes)},e.prototype.childNode=function(t,e){return t.childNodes[e]},e.prototype.kind=function(t){return t.nodeName.toLowerCase()},e.prototype.value=function(t){return t.nodeValue||""},e.prototype.textContent=function(t){return t.textContent},e.prototype.innerHTML=function(t){return t.innerHTML},e.prototype.outerHTML=function(t){return t.outerHTML},e.prototype.setAttribute=function(t,e,r,n){return void 0===n&&(n=null),n?(e=n.replace(/.*\//,"")+":"+e.replace(/^.*:/,""),t.setAttributeNS(n,e,r)):t.setAttribute(e,r)},e.prototype.getAttribute=function(t,e){return t.getAttribute(e)},e.prototype.removeAttribute=function(t,e){return t.removeAttribute(e)},e.prototype.hasAttribute=function(t,e){return t.hasAttribute(e)},e.prototype.allAttributes=function(t){return Array.from(t.attributes).map((function(t){return{name:t.name,value:t.value}}))},e.prototype.addClass=function(t,e){t.classList?t.classList.add(e):t.className=(t.className+" "+e).trim()},e.prototype.removeClass=function(t,e){t.classList?t.classList.remove(e):t.className=t.className.split(/ /).filter((function(t){return t!==e})).join(" ")},e.prototype.hasClass=function(t,e){return t.classList?t.classList.contains(e):t.className.split(/ /).indexOf(e)>=0},e.prototype.setStyle=function(t,e,r){t.style[e]=r},e.prototype.getStyle=function(t,e){return t.style[e]},e.prototype.allStyles=function(t){return t.style.cssText},e.prototype.fontSize=function(t){var e=this.window.getComputedStyle(t);return parseFloat(e.fontSize)},e.prototype.fontFamily=function(t){return this.window.getComputedStyle(t).fontFamily||""},e.prototype.nodeSize=function(t,e,r){if(void 0===e&&(e=1),void 0===r&&(r=!1),r&&t.getBBox){var n=t.getBBox();return[n.width/e,n.height/e]}return[t.offsetWidth/e,t.offsetHeight/e]},e.prototype.nodeBBox=function(t){var e=t.getBoundingClientRect();return{left:e.left,right:e.right,top:e.top,bottom:e.bottom}},e}(r(22).AbstractDOMAdaptor);e.HTMLAdaptor=s},function(t,e,r){"use strict";var n=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractDOMAdaptor=void 0;var o=function(){function t(t){void 0===t&&(t=null),this.document=t}return t.prototype.node=function(t,e,r,o){var i,s;void 0===e&&(e={}),void 0===r&&(r=[]);var a=this.create(t,o);this.setAttributes(a,e);try{for(var l=n(r),u=l.next();!u.done;u=l.next()){var c=u.value;this.append(a,c)}}catch(t){i={error:t}}finally{try{u&&!u.done&&(s=l.return)&&s.call(l)}finally{if(i)throw i.error}}return a},t.prototype.setAttributes=function(t,e){var r,o,i,s,a,l;if(e.style&&"string"!=typeof e.style)try{for(var u=n(Object.keys(e.style)),c=u.next();!c.done;c=u.next()){var p=c.value;this.setStyle(t,p.replace(/-([a-z])/g,(function(t,e){return e.toUpperCase()})),e.style[p])}}catch(t){r={error:t}}finally{try{c&&!c.done&&(o=u.return)&&o.call(u)}finally{if(r)throw r.error}}if(e.properties)try{for(var f=n(Object.keys(e.properties)),h=f.next();!h.done;h=f.next()){t[p=h.value]=e.properties[p]}}catch(t){i={error:t}}finally{try{h&&!h.done&&(s=f.return)&&s.call(f)}finally{if(i)throw i.error}}try{for(var d=n(Object.keys(e)),y=d.next();!y.done;y=d.next()){"style"===(p=y.value)&&"string"!=typeof e.style||"properties"===p||this.setAttribute(t,p,e[p])}}catch(t){a={error:t}}finally{try{y&&!y.done&&(l=d.return)&&l.call(d)}finally{if(a)throw a.error}}},t.prototype.replace=function(t,e){return this.insert(t,e),this.remove(e),e},t.prototype.childNode=function(t,e){return this.childNodes(t)[e]},t.prototype.allClasses=function(t){var e=this.getAttribute(t,"class");return e?e.replace(/ +/g," ").replace(/^ /,"").replace(/ $/,"").split(/ /):[]},t}();e.AbstractDOMAdaptor=o},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractHandler=void 0;var i=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),e}(r(6).AbstractMathDocument),s=function(){function t(t,e){void 0===e&&(e=5),this.documentClass=i,this.adaptor=t,this.priority=e}return Object.defineProperty(t.prototype,"name",{get:function(){return this.constructor.NAME},enumerable:!1,configurable:!0}),t.prototype.handlesDocument=function(t){return!1},t.prototype.create=function(t,e){return new this.documentClass(t,this.adaptor,e)},t.NAME="generic",t}();e.AbstractHandler=s},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractInputJax=void 0;var n=r(1),o=r(7),i=function(){function t(t){void 0===t&&(t={}),this.adaptor=null,this.mmlFactory=null;var e=this.constructor;this.options=n.userOptions(n.defaultOptions({},e.OPTIONS),t),this.preFilters=new o.FunctionList,this.postFilters=new o.FunctionList}return Object.defineProperty(t.prototype,"name",{get:function(){return this.constructor.NAME},enumerable:!1,configurable:!0}),t.prototype.setAdaptor=function(t){this.adaptor=t},t.prototype.setMmlFactory=function(t){this.mmlFactory=t},t.prototype.initialize=function(){},Object.defineProperty(t.prototype,"processStrings",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),t.prototype.findMath=function(t,e){return[]},t.prototype.executeFilters=function(t,e,r,n){var o={math:e,document:r,data:n};return t.execute(o),o.data},t.NAME="generic",t.OPTIONS={},t}();e.AbstractInputJax=i},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractOutputJax=void 0;var n=r(1),o=r(7),i=function(){function t(t){void 0===t&&(t={}),this.adaptor=null;var e=this.constructor;this.options=n.userOptions(n.defaultOptions({},e.OPTIONS),t),this.postFilters=new o.FunctionList}return Object.defineProperty(t.prototype,"name",{get:function(){return this.constructor.NAME},enumerable:!1,configurable:!0}),t.prototype.setAdaptor=function(t){this.adaptor=t},t.prototype.initialize=function(){},t.prototype.getMetrics=function(t){},t.prototype.styleSheet=function(t){return null},t.prototype.pageElements=function(t){return null},t.prototype.executeFilters=function(t,e,r,n){var o={math:e,document:r,data:n};return t.execute(o),o.data},t.NAME="generic",t.OPTIONS={},t}();e.AbstractOutputJax=i},function(t,e,r){"use strict";var n=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},o=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(n(arguments[e]));return t},i=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.LinkedList=e.ListItem=e.END=void 0,e.END=Symbol();var s=function(t){void 0===t&&(t=null),this.next=null,this.prev=null,this.data=t};e.ListItem=s;var a=function(){function t(){for(var t=[],r=0;r<arguments.length;r++)t[r]=arguments[r];this.list=new s(e.END),this.list.next=this.list.prev=this.list,this.push.apply(this,o(t))}return t.prototype.toArray=function(){return Array.from(this)},t.prototype.isBefore=function(t,e){return t<e},t.prototype.push=function(){for(var t,e,r=[],n=0;n<arguments.length;n++)r[n]=arguments[n];try{for(var o=i(r),a=o.next();!a.done;a=o.next()){var l=a.value,u=new s(l);u.next=this.list,u.prev=this.list.prev,this.list.prev=u,u.prev.next=u}}catch(e){t={error:e}}finally{try{a&&!a.done&&(e=o.return)&&e.call(o)}finally{if(t)throw t.error}}return this},t.prototype.pop=function(){var t=this.list.prev;return t.data===e.END?null:(this.list.prev=t.prev,t.prev.next=this.list,t.next=t.prev=null,t.data)},t.prototype.unshift=function(){for(var t,e,r=[],n=0;n<arguments.length;n++)r[n]=arguments[n];try{for(var o=i(r.slice(0).reverse()),a=o.next();!a.done;a=o.next()){var l=a.value,u=new s(l);u.next=this.list.next,u.prev=this.list,this.list.next=u,u.next.prev=u}}catch(e){t={error:e}}finally{try{a&&!a.done&&(e=o.return)&&e.call(o)}finally{if(t)throw t.error}}return this},t.prototype.shift=function(){var t=this.list.next;return t.data===e.END?null:(this.list.next=t.next,t.next.prev=this.list,t.next=t.prev=null,t.data)},t.prototype.remove=function(){for(var t,r,n=[],o=0;o<arguments.length;o++)n[o]=arguments[o];var s=new Map;try{for(var a=i(n),l=a.next();!l.done;l=a.next()){var u=l.value;s.set(u,!0)}}catch(e){t={error:e}}finally{try{l&&!l.done&&(r=a.return)&&r.call(a)}finally{if(t)throw t.error}}for(var c=this.list.next;c.data!==e.END;){var p=c.next;s.has(c.data)&&(c.prev.next=c.next,c.next.prev=c.prev,c.next=c.prev=null),c=p}},t.prototype.clear=function(){return this.list.next.prev=this.list.prev.next=null,this.list.next=this.list.prev=this.list,this},t.prototype[Symbol.iterator]=function(){var t=this.list;return{next:function(){return(t=t.next).data===e.END?{value:null,done:!0}:{value:t.data,done:!1}}}},t.prototype.reversed=function(){var t,r=this.list;return(t={})[Symbol.iterator]=function(){return this},t.next=function(){return(r=r.prev).data===e.END?{value:null,done:!0}:{value:r.data,done:!1}},t.toArray=function(){return Array.from(this)},t},t.prototype.insert=function(t,r){void 0===r&&(r=null),null===r&&(r=this.isBefore.bind(this));for(var n=new s(t),o=this.list.next;o.data!==e.END&&r(o.data,n.data);)o=o.next;return n.prev=o.prev,n.next=o,o.prev.next=o.prev=n,this},t.prototype.sort=function(e){var r,n;void 0===e&&(e=null),null===e&&(e=this.isBefore.bind(this));var o=[];try{for(var s=i(this),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;o.push(new t(l))}}catch(t){r={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(n=s.return)&&n.call(s)}finally{if(r)throw r.error}}for(this.list.next=this.list.prev=this.list;o.length>1;){var u=o.shift(),c=o.shift();u.merge(c,e),o.push(u)}return o.length&&(this.list=o[0].list),this},t.prototype.merge=function(t,r){var o,i,s,a,l;void 0===r&&(r=null),null===r&&(r=this.isBefore.bind(this));for(var u=this.list.next,c=t.list.next;u.data!==e.END&&c.data!==e.END;)r(c.data,u.data)?(o=n([u,c],2),c.prev.next=o[0],u.prev.next=o[1],i=n([u.prev,c.prev],2),c.prev=i[0],u.prev=i[1],s=n([t.list,this.list],2),this.list.prev.next=s[0],t.list.prev.next=s[1],a=n([t.list.prev,this.list.prev],2),this.list.prev=a[0],t.list.prev=a[1],u=(l=n([c.next,u],2))[0],c=l[1]):u=u.next;return c.data!==e.END&&(this.list.prev.next=t.list.next,t.list.next.prev=this.list.prev,t.list.prev.next=this.list,this.list.prev=t.list.prev,t.list.next=t.list.prev=t.list),this},t}();e.LinkedList=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractNodeFactory=void 0;var i=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),e.prototype.create=function(t,e,r){return void 0===e&&(e={}),void 0===r&&(r=[]),this.node[t](e,r)},e}(r(10).AbstractFactory);e.AbstractNodeFactory=i},function(t,e,r){"use strict";var n;Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MML=void 0;var o=r(0),i=r(29),s=r(12),a=r(30),l=r(13),u=r(32),c=r(33),p=r(34),f=r(35),h=r(36),d=r(37),y=r(38),O=r(39),M=r(40),E=r(41),v=r(42),m=r(43),b=r(44),g=r(45),L=r(14),N=r(46),R=r(47),T=r(48),A=r(49),_=r(50),S=r(51),C=r(52),x=r(53),I=r(54),P=r(55),w=r(56);e.MML=((n={})[i.MmlMath.prototype.kind]=i.MmlMath,n[s.MmlMi.prototype.kind]=s.MmlMi,n[a.MmlMn.prototype.kind]=a.MmlMn,n[l.MmlMo.prototype.kind]=l.MmlMo,n[u.MmlMtext.prototype.kind]=u.MmlMtext,n[c.MmlMspace.prototype.kind]=c.MmlMspace,n[p.MmlMs.prototype.kind]=p.MmlMs,n[f.MmlMrow.prototype.kind]=f.MmlMrow,n[f.MmlInferredMrow.prototype.kind]=f.MmlInferredMrow,n[h.MmlMfrac.prototype.kind]=h.MmlMfrac,n[d.MmlMsqrt.prototype.kind]=d.MmlMsqrt,n[y.MmlMroot.prototype.kind]=y.MmlMroot,n[O.MmlMstyle.prototype.kind]=O.MmlMstyle,n[M.MmlMerror.prototype.kind]=M.MmlMerror,n[E.MmlMpadded.prototype.kind]=E.MmlMpadded,n[v.MmlMphantom.prototype.kind]=v.MmlMphantom,n[m.MmlMfenced.prototype.kind]=m.MmlMfenced,n[b.MmlMenclose.prototype.kind]=b.MmlMenclose,n[g.MmlMaction.prototype.kind]=g.MmlMaction,n[L.MmlMsub.prototype.kind]=L.MmlMsub,n[L.MmlMsup.prototype.kind]=L.MmlMsup,n[L.MmlMsubsup.prototype.kind]=L.MmlMsubsup,n[N.MmlMunder.prototype.kind]=N.MmlMunder,n[N.MmlMover.prototype.kind]=N.MmlMover,n[N.MmlMunderover.prototype.kind]=N.MmlMunderover,n[R.MmlMmultiscripts.prototype.kind]=R.MmlMmultiscripts,n[R.MmlMprescripts.prototype.kind]=R.MmlMprescripts,n[R.MmlNone.prototype.kind]=R.MmlNone,n[T.MmlMtable.prototype.kind]=T.MmlMtable,n[A.MmlMlabeledtr.prototype.kind]=A.MmlMlabeledtr,n[A.MmlMtr.prototype.kind]=A.MmlMtr,n[_.MmlMtd.prototype.kind]=_.MmlMtd,n[S.MmlMaligngroup.prototype.kind]=S.MmlMaligngroup,n[C.MmlMalignmark.prototype.kind]=C.MmlMalignmark,n[x.MmlMglyph.prototype.kind]=x.MmlMglyph,n[I.MmlSemantics.prototype.kind]=I.MmlSemantics,n[I.MmlAnnotation.prototype.kind]=I.MmlAnnotation,n[I.MmlAnnotationXML.prototype.kind]=I.MmlAnnotationXML,n[P.TeXAtom.prototype.kind]=P.TeXAtom,n[w.MathChoice.prototype.kind]=w.MathChoice,n[o.TextNode.prototype.kind]=o.TextNode,n[o.XMLNode.prototype.kind]=o.XMLNode,n)},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMath=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"math"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setChildInheritedAttributes=function(e,r,n,o){"display"===this.attributes.get("mode")&&this.attributes.setInherited("display","block"),e=this.addInheritedAttributes(e,this.attributes.getAllAttributes()),r=!!this.attributes.get("displaystyle")||!this.attributes.get("displaystyle")&&"block"===this.attributes.get("display"),this.attributes.setInherited("displaystyle",r),n=this.attributes.get("scriptlevel")||this.constructor.defaults.scriptlevel,t.prototype.setChildInheritedAttributes.call(this,e,r,n,o)},e.defaults=i(i({},s.AbstractMmlLayoutNode.defaults),{mathvariant:"normal",mathsize:"normal",mathcolor:"",mathbackground:"transparent",dir:"ltr",scriptlevel:0,displaystyle:!1,display:"inline",maxwidth:"",overflow:"linebreak",altimg:"","altimg-width":"","altimg-height":"","altimg-valign":"",alttext:"",cdgroup:"",scriptsizemultiplier:1/Math.sqrt(2),scriptminsize:"8px",infixlinebreakstyle:"before",lineleading:"1ex",linebreakmultchar:"\u2062",indentshift:"auto",indentalign:"auto",indenttarget:"",indentalignfirst:"indentalign",indentshiftfirst:"indentshift",indentalignlast:"indentalign",indentshiftlast:"indentshift"}),e}(s.AbstractMmlLayoutNode);e.MmlMath=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMn=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.texClass=s.TEXCLASS.ORD,e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mn"},enumerable:!1,configurable:!0}),e.defaults=i({},s.AbstractMmlTokenNode.defaults),e}(s.AbstractMmlTokenNode);e.MmlMn=a},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.OPTABLE=e.MMLSPACING=e.RANGES=e.MO=e.OPDEF=void 0;var n=r(0);function o(t,e,r,o){return void 0===r&&(r=n.TEXCLASS.BIN),void 0===o&&(o=null),[t,e,r,o]}e.OPDEF=o,e.MO={ORD:o(0,0,n.TEXCLASS.ORD),ORD11:o(1,1,n.TEXCLASS.ORD),ORD21:o(2,1,n.TEXCLASS.ORD),ORD02:o(0,2,n.TEXCLASS.ORD),ORD55:o(5,5,n.TEXCLASS.ORD),OP:o(1,2,n.TEXCLASS.OP,{largeop:!0,movablelimits:!0,symmetric:!0}),OPFIXED:o(1,2,n.TEXCLASS.OP,{largeop:!0,movablelimits:!0}),INTEGRAL:o(0,1,n.TEXCLASS.OP,{largeop:!0,symmetric:!0}),INTEGRAL2:o(1,2,n.TEXCLASS.OP,{largeop:!0,symmetric:!0}),BIN3:o(3,3,n.TEXCLASS.BIN),BIN4:o(4,4,n.TEXCLASS.BIN),BIN01:o(0,1,n.TEXCLASS.BIN),BIN5:o(5,5,n.TEXCLASS.BIN),TALLBIN:o(4,4,n.TEXCLASS.BIN,{stretchy:!0}),BINOP:o(4,4,n.TEXCLASS.BIN,{largeop:!0,movablelimits:!0}),REL:o(5,5,n.TEXCLASS.REL),REL1:o(1,1,n.TEXCLASS.REL,{stretchy:!0}),REL4:o(4,4,n.TEXCLASS.REL),RELSTRETCH:o(5,5,n.TEXCLASS.REL,{stretchy:!0}),RELACCENT:o(5,5,n.TEXCLASS.REL,{accent:!0}),WIDEREL:o(5,5,n.TEXCLASS.REL,{accent:!0,stretchy:!0}),OPEN:o(0,0,n.TEXCLASS.OPEN,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}),CLOSE:o(0,0,n.TEXCLASS.CLOSE,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}),INNER:o(0,0,n.TEXCLASS.INNER),PUNCT:o(0,3,n.TEXCLASS.PUNCT),ACCENT:o(0,0,n.TEXCLASS.ORD,{accent:!0}),WIDEACCENT:o(0,0,n.TEXCLASS.ORD,{accent:!0,stretchy:!0})},e.RANGES=[[32,127,n.TEXCLASS.REL,"BasicLatin"],[160,255,n.TEXCLASS.ORD,"Latin1Supplement"],[256,383,n.TEXCLASS.ORD,"LatinExtendedA"],[384,591,n.TEXCLASS.ORD,"LatinExtendedB"],[688,767,n.TEXCLASS.ORD,"SpacingModLetters"],[768,879,n.TEXCLASS.ORD,"CombDiacritMarks"],[880,1023,n.TEXCLASS.ORD,"GreekAndCoptic"],[7680,7935,n.TEXCLASS.ORD,"LatinExtendedAdditional"],[8192,8303,n.TEXCLASS.PUNCT,"GeneralPunctuation"],[8304,8351,n.TEXCLASS.ORD,"SuperAndSubscripts"],[8352,8399,n.TEXCLASS.ORD,"Currency"],[8400,8447,n.TEXCLASS.ORD,"CombDiactForSymbols"],[8448,8527,n.TEXCLASS.ORD,"LetterlikeSymbols"],[8528,8591,n.TEXCLASS.ORD,"NumberForms"],[8592,8703,n.TEXCLASS.REL,"Arrows"],[8704,8959,n.TEXCLASS.BIN,"MathOperators"],[8960,9215,n.TEXCLASS.ORD,"MiscTechnical"],[9312,9471,n.TEXCLASS.ORD,"EnclosedAlphaNums"],[9472,9631,n.TEXCLASS.ORD,"BoxDrawing"],[9632,9727,n.TEXCLASS.ORD,"GeometricShapes"],[9984,10175,n.TEXCLASS.ORD,"Dingbats"],[10176,10223,n.TEXCLASS.ORD,"MiscMathSymbolsA"],[10224,10239,n.TEXCLASS.REL,"SupplementalArrowsA"],[10496,10623,n.TEXCLASS.REL,"SupplementalArrowsB"],[10624,10751,n.TEXCLASS.ORD,"MiscMathSymbolsB"],[10752,11007,n.TEXCLASS.BIN,"SuppMathOperators"],[11008,11263,n.TEXCLASS.ORD,"MiscSymbolsAndArrows"],[119808,120831,n.TEXCLASS.ORD,"MathAlphabets"]],e.MMLSPACING=[[0,0],[1,2],[3,3],[4,4],[0,0],[0,0],[0,3]],e.OPTABLE={prefix:{"(":e.MO.OPEN,"+":e.MO.BIN01,"-":e.MO.BIN01,"[":e.MO.OPEN,"{":e.MO.OPEN,"|":e.MO.OPEN,"||":[0,0,n.TEXCLASS.BIN,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],"|||":[0,0,n.TEXCLASS.ORD,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],"\xac":e.MO.ORD21,"\xb1":e.MO.BIN01,"\u2016":[0,0,n.TEXCLASS.ORD,{fence:!0,stretchy:!0}],"\u2018":[0,0,n.TEXCLASS.OPEN,{fence:!0}],"\u201c":[0,0,n.TEXCLASS.OPEN,{fence:!0}],"\u2145":e.MO.ORD21,"\u2146":o(2,0,n.TEXCLASS.ORD),"\u2200":e.MO.ORD21,"\u2202":e.MO.ORD21,"\u2203":e.MO.ORD21,"\u2204":e.MO.ORD21,"\u2207":e.MO.ORD21,"\u220f":e.MO.OP,"\u2210":e.MO.OP,"\u2211":e.MO.OP,"\u2212":e.MO.BIN01,"\u2213":e.MO.BIN01,"\u221a":[1,1,n.TEXCLASS.ORD,{stretchy:!0}],"\u221b":e.MO.ORD11,"\u221c":e.MO.ORD11,"\u2220":e.MO.ORD,"\u2221":e.MO.ORD,"\u2222":e.MO.ORD,"\u222b":e.MO.INTEGRAL,"\u222c":e.MO.INTEGRAL,"\u222d":e.MO.INTEGRAL,"\u222e":e.MO.INTEGRAL,"\u222f":e.MO.INTEGRAL,"\u2230":e.MO.INTEGRAL,"\u2231":e.MO.INTEGRAL,"\u2232":e.MO.INTEGRAL,"\u2233":e.MO.INTEGRAL,"\u22c0":e.MO.OP,"\u22c1":e.MO.OP,"\u22c2":e.MO.OP,"\u22c3":e.MO.OP,"\u2308":e.MO.OPEN,"\u230a":e.MO.OPEN,"\u2772":e.MO.OPEN,"\u27e6":e.MO.OPEN,"\u27e8":e.MO.OPEN,"\u27ea":e.MO.OPEN,"\u27ec":e.MO.OPEN,"\u27ee":e.MO.OPEN,"\u2980":[0,0,n.TEXCLASS.ORD,{fence:!0,stretchy:!0}],"\u2983":e.MO.OPEN,"\u2985":e.MO.OPEN,"\u2987":e.MO.OPEN,"\u2989":e.MO.OPEN,"\u298b":e.MO.OPEN,"\u298d":e.MO.OPEN,"\u298f":e.MO.OPEN,"\u2991":e.MO.OPEN,"\u2993":e.MO.OPEN,"\u2995":e.MO.OPEN,"\u2997":e.MO.OPEN,"\u29fc":e.MO.OPEN,"\u2a00":e.MO.OP,"\u2a01":e.MO.OP,"\u2a02":e.MO.OP,"\u2a03":e.MO.OP,"\u2a04":e.MO.OP,"\u2a05":e.MO.OP,"\u2a06":e.MO.OP,"\u2a07":e.MO.OP,"\u2a08":e.MO.OP,"\u2a09":e.MO.OP,"\u2a0a":e.MO.OP,"\u2a0b":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a0c":e.MO.INTEGRAL,"\u2a0d":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a0e":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a0f":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a10":e.MO.OP,"\u2a11":e.MO.OP,"\u2a12":e.MO.OP,"\u2a13":e.MO.OP,"\u2a14":e.MO.OP,"\u2a15":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a16":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a17":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a18":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a19":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a1a":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a1b":e.MO.INTEGRAL2,"\u2a1c":e.MO.INTEGRAL2,"\u2afc":e.MO.OP,"\u2aff":e.MO.OP},postfix:{"!!":o(1,0),"!":[1,0,n.TEXCLASS.CLOSE,null],"&":e.MO.ORD,")":e.MO.CLOSE,"++":o(0,0),"--":o(0,0),"..":o(0,0),"...":e.MO.ORD,"'":e.MO.ACCENT,"]":e.MO.CLOSE,"^":e.MO.WIDEACCENT,_:e.MO.WIDEACCENT,"`":e.MO.ACCENT,"|":e.MO.CLOSE,"}":e.MO.CLOSE,"~":e.MO.WIDEACCENT,"||":[0,0,n.TEXCLASS.BIN,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],"|||":[0,0,n.TEXCLASS.ORD,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],"\xa8":e.MO.ACCENT,"\xaf":e.MO.WIDEACCENT,"\xb0":e.MO.ORD,"\xb4":e.MO.ACCENT,"\xb8":e.MO.ACCENT,"\u02c6":e.MO.WIDEACCENT,"\u02c7":e.MO.WIDEACCENT,"\u02c9":e.MO.WIDEACCENT,"\u02ca":e.MO.ACCENT,"\u02cb":e.MO.ACCENT,"\u02cd":e.MO.WIDEACCENT,"\u02d8":e.MO.ACCENT,"\u02d9":e.MO.ACCENT,"\u02da":e.MO.ACCENT,"\u02dc":e.MO.WIDEACCENT,"\u02dd":e.MO.ACCENT,"\u02f7":e.MO.WIDEACCENT,"\u0302":e.MO.WIDEACCENT,"\u0311":e.MO.ACCENT,"\u03f6":e.MO.REL,"\u2016":[0,0,n.TEXCLASS.ORD,{fence:!0,stretchy:!0}],"\u2019":[0,0,n.TEXCLASS.CLOSE,{fence:!0}],"\u201d":[0,0,n.TEXCLASS.CLOSE,{fence:!0}],"\u2032":e.MO.ORD02,"\u203e":e.MO.WIDEACCENT,"\u20db":e.MO.ACCENT,"\u20dc":e.MO.ACCENT,"\u2309":e.MO.CLOSE,"\u230b":e.MO.CLOSE,"\u23b4":e.MO.WIDEACCENT,"\u23b5":e.MO.WIDEACCENT,"\u23dc":e.MO.WIDEACCENT,"\u23dd":e.MO.WIDEACCENT,"\u23de":e.MO.WIDEACCENT,"\u23df":e.MO.WIDEACCENT,"\u23e0":e.MO.WIDEACCENT,"\u23e1":e.MO.WIDEACCENT,"\u25a0":e.MO.BIN3,"\u25a1":e.MO.BIN3,"\u25aa":e.MO.BIN3,"\u25ab":e.MO.BIN3,"\u25ad":e.MO.BIN3,"\u25ae":e.MO.BIN3,"\u25af":e.MO.BIN3,"\u25b0":e.MO.BIN3,"\u25b1":e.MO.BIN3,"\u25b2":e.MO.BIN4,"\u25b4":e.MO.BIN4,"\u25b6":e.MO.BIN4,"\u25b7":e.MO.BIN4,"\u25b8":e.MO.BIN4,"\u25bc":e.MO.BIN4,"\u25be":e.MO.BIN4,"\u25c0":e.MO.BIN4,"\u25c1":e.MO.BIN4,"\u25c2":e.MO.BIN4,"\u25c4":e.MO.BIN4,"\u25c5":e.MO.BIN4,"\u25c6":e.MO.BIN4,"\u25c7":e.MO.BIN4,"\u25c8":e.MO.BIN4,"\u25c9":e.MO.BIN4,"\u25cc":e.MO.BIN4,"\u25cd":e.MO.BIN4,"\u25ce":e.MO.BIN4,"\u25cf":e.MO.BIN4,"\u25d6":e.MO.BIN4,"\u25d7":e.MO.BIN4,"\u25e6":e.MO.BIN4,"\u266d":e.MO.ORD02,"\u266e":e.MO.ORD02,"\u266f":e.MO.ORD02,"\u2773":e.MO.CLOSE,"\u27e7":e.MO.CLOSE,"\u27e9":e.MO.CLOSE,"\u27eb":e.MO.CLOSE,"\u27ed":e.MO.CLOSE,"\u27ef":e.MO.CLOSE,"\u2980":[0,0,n.TEXCLASS.ORD,{fence:!0,stretchy:!0}],"\u2984":e.MO.CLOSE,"\u2986":e.MO.CLOSE,"\u2988":e.MO.CLOSE,"\u298a":e.MO.CLOSE,"\u298c":e.MO.CLOSE,"\u298e":e.MO.CLOSE,"\u2990":e.MO.CLOSE,"\u2992":e.MO.CLOSE,"\u2994":e.MO.CLOSE,"\u2996":e.MO.CLOSE,"\u2998":e.MO.CLOSE,"\u29fd":e.MO.CLOSE},infix:{"!=":e.MO.BIN4,"#":e.MO.ORD,$:e.MO.ORD,"%":[3,3,n.TEXCLASS.ORD,null],"&&":e.MO.BIN4,"":e.MO.ORD,"*":e.MO.BIN3,"**":o(1,1),"*=":e.MO.BIN4,"+":e.MO.BIN4,"+=":e.MO.BIN4,",":[0,3,n.TEXCLASS.PUNCT,{linebreakstyle:"after",separator:!0}],"-":e.MO.BIN4,"-=":e.MO.BIN4,"->":e.MO.BIN5,".":[0,3,n.TEXCLASS.PUNCT,{separator:!0}],"/":e.MO.ORD11,"//":o(1,1),"/=":e.MO.BIN4,":":[1,2,n.TEXCLASS.REL,null],":=":e.MO.BIN4,";":[0,3,n.TEXCLASS.PUNCT,{linebreakstyle:"after",separator:!0}],"<":e.MO.REL,"<=":e.MO.BIN5,"<>":o(1,1),"=":e.MO.REL,"==":e.MO.BIN4,">":e.MO.REL,">=":e.MO.BIN5,"?":[1,1,n.TEXCLASS.CLOSE,null],"@":e.MO.ORD11,"\\":e.MO.ORD,"^":e.MO.ORD11,_:e.MO.ORD11,"|":[2,2,n.TEXCLASS.ORD,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],"||":[2,2,n.TEXCLASS.BIN,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],"|||":[2,2,n.TEXCLASS.ORD,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],"\xb1":e.MO.BIN4,"\xb7":e.MO.BIN4,"\xd7":e.MO.BIN4,"\xf7":e.MO.BIN4,"\u02b9":e.MO.ORD,"\u0300":e.MO.ACCENT,"\u0301":e.MO.ACCENT,"\u0303":e.MO.WIDEACCENT,"\u0304":e.MO.ACCENT,"\u0306":e.MO.ACCENT,"\u0307":e.MO.ACCENT,"\u0308":e.MO.ACCENT,"\u030c":e.MO.ACCENT,"\u0332":e.MO.WIDEACCENT,"\u0338":e.MO.REL4,"\u2015":[0,0,n.TEXCLASS.ORD,{stretchy:!0}],"\u2017":[0,0,n.TEXCLASS.ORD,{stretchy:!0}],"\u2020":e.MO.BIN3,"\u2021":e.MO.BIN3,"\u2022":e.MO.BIN4,"\u2026":e.MO.INNER,"\u2044":e.MO.TALLBIN,"\u2061":e.MO.ORD,"\u2062":e.MO.ORD,"\u2063":[0,0,n.TEXCLASS.ORD,{linebreakstyle:"after",separator:!0}],"\u2064":e.MO.ORD,"\u20d7":e.MO.ACCENT,"\u2111":e.MO.ORD,"\u2113":e.MO.ORD,"\u2118":e.MO.ORD,"\u211c":e.MO.ORD,"\u2190":e.MO.WIDEREL,"\u2191":e.MO.RELSTRETCH,"\u2192":e.MO.WIDEREL,"\u2193":e.MO.RELSTRETCH,"\u2194":e.MO.WIDEREL,"\u2195":e.MO.RELSTRETCH,"\u2196":e.MO.RELSTRETCH,"\u2197":e.MO.RELSTRETCH,"\u2198":e.MO.RELSTRETCH,"\u2199":e.MO.RELSTRETCH,"\u219a":e.MO.RELACCENT,"\u219b":e.MO.RELACCENT,"\u219c":e.MO.WIDEREL,"\u219d":e.MO.WIDEREL,"\u219e":e.MO.WIDEREL,"\u219f":e.MO.WIDEREL,"\u21a0":e.MO.WIDEREL,"\u21a1":e.MO.RELSTRETCH,"\u21a2":e.MO.WIDEREL,"\u21a3":e.MO.WIDEREL,"\u21a4":e.MO.WIDEREL,"\u21a5":e.MO.RELSTRETCH,"\u21a6":e.MO.WIDEREL,"\u21a7":e.MO.RELSTRETCH,"\u21a8":e.MO.RELSTRETCH,"\u21a9":e.MO.WIDEREL,"\u21aa":e.MO.WIDEREL,"\u21ab":e.MO.WIDEREL,"\u21ac":e.MO.WIDEREL,"\u21ad":e.MO.WIDEREL,"\u21ae":e.MO.RELACCENT,"\u21af":e.MO.RELSTRETCH,"\u21b0":e.MO.RELSTRETCH,"\u21b1":e.MO.RELSTRETCH,"\u21b2":e.MO.RELSTRETCH,"\u21b3":e.MO.RELSTRETCH,"\u21b4":e.MO.RELSTRETCH,"\u21b5":e.MO.RELSTRETCH,"\u21b6":e.MO.RELACCENT,"\u21b7":e.MO.RELACCENT,"\u21b8":e.MO.REL,"\u21b9":e.MO.WIDEREL,"\u21ba":e.MO.REL,"\u21bb":e.MO.REL,"\u21bc":e.MO.WIDEREL,"\u21bd":e.MO.WIDEREL,"\u21be":e.MO.RELSTRETCH,"\u21bf":e.MO.RELSTRETCH,"\u21c0":e.MO.WIDEREL,"\u21c1":e.MO.WIDEREL,"\u21c2":e.MO.RELSTRETCH,"\u21c3":e.MO.RELSTRETCH,"\u21c4":e.MO.WIDEREL,"\u21c5":e.MO.RELSTRETCH,"\u21c6":e.MO.WIDEREL,"\u21c7":e.MO.WIDEREL,"\u21c8":e.MO.RELSTRETCH,"\u21c9":e.MO.WIDEREL,"\u21ca":e.MO.RELSTRETCH,"\u21cb":e.MO.WIDEREL,"\u21cc":e.MO.WIDEREL,"\u21cd":e.MO.RELACCENT,"\u21ce":e.MO.RELACCENT,"\u21cf":e.MO.RELACCENT,"\u21d0":e.MO.WIDEREL,"\u21d1":e.MO.RELSTRETCH,"\u21d2":e.MO.WIDEREL,"\u21d3":e.MO.RELSTRETCH,"\u21d4":e.MO.WIDEREL,"\u21d5":e.MO.RELSTRETCH,"\u21d6":e.MO.RELSTRETCH,"\u21d7":e.MO.RELSTRETCH,"\u21d8":e.MO.RELSTRETCH,"\u21d9":e.MO.RELSTRETCH,"\u21da":e.MO.WIDEREL,"\u21db":e.MO.WIDEREL,"\u21dc":e.MO.WIDEREL,"\u21dd":e.MO.WIDEREL,"\u21de":e.MO.REL,"\u21df":e.MO.REL,"\u21e0":e.MO.WIDEREL,"\u21e1":e.MO.RELSTRETCH,"\u21e2":e.MO.WIDEREL,"\u21e3":e.MO.RELSTRETCH,"\u21e4":e.MO.WIDEREL,"\u21e5":e.MO.WIDEREL,"\u21e6":e.MO.WIDEREL,"\u21e7":e.MO.RELSTRETCH,"\u21e8":e.MO.WIDEREL,"\u21e9":e.MO.RELSTRETCH,"\u21ea":e.MO.RELSTRETCH,"\u21eb":e.MO.RELSTRETCH,"\u21ec":e.MO.RELSTRETCH,"\u21ed":e.MO.RELSTRETCH,"\u21ee":e.MO.RELSTRETCH,"\u21ef":e.MO.RELSTRETCH,"\u21f0":e.MO.WIDEREL,"\u21f1":e.MO.REL,"\u21f2":e.MO.REL,"\u21f3":e.MO.RELSTRETCH,"\u21f4":e.MO.RELACCENT,"\u21f5":e.MO.RELSTRETCH,"\u21f6":e.MO.WIDEREL,"\u21f7":e.MO.RELACCENT,"\u21f8":e.MO.RELACCENT,"\u21f9":e.MO.RELACCENT,"\u21fa":e.MO.RELACCENT,"\u21fb":e.MO.RELACCENT,"\u21fc":e.MO.RELACCENT,"\u21fd":e.MO.WIDEREL,"\u21fe":e.MO.WIDEREL,"\u21ff":e.MO.WIDEREL,"\u2201":o(1,2,n.TEXCLASS.ORD),"\u2205":e.MO.ORD,"\u2206":e.MO.BIN3,"\u2208":e.MO.REL,"\u2209":e.MO.REL,"\u220a":e.MO.REL,"\u220b":e.MO.REL,"\u220c":e.MO.REL,"\u220d":e.MO.REL,"\u220e":e.MO.BIN3,"\u2212":e.MO.BIN4,"\u2213":e.MO.BIN4,"\u2214":e.MO.BIN4,"\u2215":e.MO.TALLBIN,"\u2216":e.MO.BIN4,"\u2217":e.MO.BIN4,"\u2218":e.MO.BIN4,"\u2219":e.MO.BIN4,"\u221d":e.MO.REL,"\u221e":e.MO.ORD,"\u221f":e.MO.REL,"\u2223":e.MO.REL,"\u2224":e.MO.REL,"\u2225":e.MO.REL,"\u2226":e.MO.REL,"\u2227":e.MO.BIN4,"\u2228":e.MO.BIN4,"\u2229":e.MO.BIN4,"\u222a":e.MO.BIN4,"\u2234":e.MO.REL,"\u2235":e.MO.REL,"\u2236":e.MO.REL,"\u2237":e.MO.REL,"\u2238":e.MO.BIN4,"\u2239":e.MO.REL,"\u223a":e.MO.BIN4,"\u223b":e.MO.REL,"\u223c":e.MO.REL,"\u223d":e.MO.REL,"\u223d\u0331":e.MO.BIN3,"\u223e":e.MO.REL,"\u223f":e.MO.BIN3,"\u2240":e.MO.BIN4,"\u2241":e.MO.REL,"\u2242":e.MO.REL,"\u2242\u0338":e.MO.REL,"\u2243":e.MO.REL,"\u2244":e.MO.REL,"\u2245":e.MO.REL,"\u2246":e.MO.REL,"\u2247":e.MO.REL,"\u2248":e.MO.REL,"\u2249":e.MO.REL,"\u224a":e.MO.REL,"\u224b":e.MO.REL,"\u224c":e.MO.REL,"\u224d":e.MO.REL,"\u224e":e.MO.REL,"\u224e\u0338":e.MO.REL,"\u224f":e.MO.REL,"\u224f\u0338":e.MO.REL,"\u2250":e.MO.REL,"\u2251":e.MO.REL,"\u2252":e.MO.REL,"\u2253":e.MO.REL,"\u2254":e.MO.REL,"\u2255":e.MO.REL,"\u2256":e.MO.REL,"\u2257":e.MO.REL,"\u2258":e.MO.REL,"\u2259":e.MO.REL,"\u225a":e.MO.REL,"\u225c":e.MO.REL,"\u225d":e.MO.REL,"\u225e":e.MO.REL,"\u225f":e.MO.REL,"\u2260":e.MO.REL,"\u2261":e.MO.REL,"\u2262":e.MO.REL,"\u2263":e.MO.REL,"\u2264":e.MO.REL,"\u2265":e.MO.REL,"\u2266":e.MO.REL,"\u2266\u0338":e.MO.REL,"\u2267":e.MO.REL,"\u2268":e.MO.REL,"\u2269":e.MO.REL,"\u226a":e.MO.REL,"\u226a\u0338":e.MO.REL,"\u226b":e.MO.REL,"\u226b\u0338":e.MO.REL,"\u226c":e.MO.REL,"\u226d":e.MO.REL,"\u226e":e.MO.REL,"\u226f":e.MO.REL,"\u2270":e.MO.REL,"\u2271":e.MO.REL,"\u2272":e.MO.REL,"\u2273":e.MO.REL,"\u2274":e.MO.REL,"\u2275":e.MO.REL,"\u2276":e.MO.REL,"\u2277":e.MO.REL,"\u2278":e.MO.REL,"\u2279":e.MO.REL,"\u227a":e.MO.REL,"\u227b":e.MO.REL,"\u227c":e.MO.REL,"\u227d":e.MO.REL,"\u227e":e.MO.REL,"\u227f":e.MO.REL,"\u227f\u0338":e.MO.REL,"\u2280":e.MO.REL,"\u2281":e.MO.REL,"\u2282":e.MO.REL,"\u2282\u20d2":e.MO.REL,"\u2283":e.MO.REL,"\u2283\u20d2":e.MO.REL,"\u2284":e.MO.REL,"\u2285":e.MO.REL,"\u2286":e.MO.REL,"\u2287":e.MO.REL,"\u2288":e.MO.REL,"\u2289":e.MO.REL,"\u228a":e.MO.REL,"\u228b":e.MO.REL,"\u228c":e.MO.BIN4,"\u228d":e.MO.BIN4,"\u228e":e.MO.BIN4,"\u228f":e.MO.REL,"\u228f\u0338":e.MO.REL,"\u2290":e.MO.REL,"\u2290\u0338":e.MO.REL,"\u2291":e.MO.REL,"\u2292":e.MO.REL,"\u2293":e.MO.BIN4,"\u2294":e.MO.BIN4,"\u2295":e.MO.BIN4,"\u2296":e.MO.BIN4,"\u2297":e.MO.BIN4,"\u2298":e.MO.BIN4,"\u2299":e.MO.BIN4,"\u229a":e.MO.BIN4,"\u229b":e.MO.BIN4,"\u229c":e.MO.BIN4,"\u229d":e.MO.BIN4,"\u229e":e.MO.BIN4,"\u229f":e.MO.BIN4,"\u22a0":e.MO.BIN4,"\u22a1":e.MO.BIN4,"\u22a2":e.MO.REL,"\u22a3":e.MO.REL,"\u22a4":e.MO.ORD55,"\u22a5":e.MO.REL,"\u22a6":e.MO.REL,"\u22a7":e.MO.REL,"\u22a8":e.MO.REL,"\u22a9":e.MO.REL,"\u22aa":e.MO.REL,"\u22ab":e.MO.REL,"\u22ac":e.MO.REL,"\u22ad":e.MO.REL,"\u22ae":e.MO.REL,"\u22af":e.MO.REL,"\u22b0":e.MO.REL,"\u22b1":e.MO.REL,"\u22b2":e.MO.REL,"\u22b3":e.MO.REL,"\u22b4":e.MO.REL,"\u22b5":e.MO.REL,"\u22b6":e.MO.REL,"\u22b7":e.MO.REL,"\u22b8":e.MO.REL,"\u22b9":e.MO.REL,"\u22ba":e.MO.BIN4,"\u22bb":e.MO.BIN4,"\u22bc":e.MO.BIN4,"\u22bd":e.MO.BIN4,"\u22be":e.MO.BIN3,"\u22bf":e.MO.BIN3,"\u22c4":e.MO.BIN4,"\u22c5":e.MO.BIN4,"\u22c6":e.MO.BIN4,"\u22c7":e.MO.BIN4,"\u22c8":e.MO.REL,"\u22c9":e.MO.BIN4,"\u22ca":e.MO.BIN4,"\u22cb":e.MO.BIN4,"\u22cc":e.MO.BIN4,"\u22cd":e.MO.REL,"\u22ce":e.MO.BIN4,"\u22cf":e.MO.BIN4,"\u22d0":e.MO.REL,"\u22d1":e.MO.REL,"\u22d2":e.MO.BIN4,"\u22d3":e.MO.BIN4,"\u22d4":e.MO.REL,"\u22d5":e.MO.REL,"\u22d6":e.MO.REL,"\u22d7":e.MO.REL,"\u22d8":e.MO.REL,"\u22d9":e.MO.REL,"\u22da":e.MO.REL,"\u22db":e.MO.REL,"\u22dc":e.MO.REL,"\u22dd":e.MO.REL,"\u22de":e.MO.REL,"\u22df":e.MO.REL,"\u22e0":e.MO.REL,"\u22e1":e.MO.REL,"\u22e2":e.MO.REL,"\u22e3":e.MO.REL,"\u22e4":e.MO.REL,"\u22e5":e.MO.REL,"\u22e6":e.MO.REL,"\u22e7":e.MO.REL,"\u22e8":e.MO.REL,"\u22e9":e.MO.REL,"\u22ea":e.MO.REL,"\u22eb":e.MO.REL,"\u22ec":e.MO.REL,"\u22ed":e.MO.REL,"\u22ee":e.MO.ORD55,"\u22ef":e.MO.INNER,"\u22f0":e.MO.REL,"\u22f1":[5,5,n.TEXCLASS.INNER,null],"\u22f2":e.MO.REL,"\u22f3":e.MO.REL,"\u22f4":e.MO.REL,"\u22f5":e.MO.REL,"\u22f6":e.MO.REL,"\u22f7":e.MO.REL,"\u22f8":e.MO.REL,"\u22f9":e.MO.REL,"\u22fa":e.MO.REL,"\u22fb":e.MO.REL,"\u22fc":e.MO.REL,"\u22fd":e.MO.REL,"\u22fe":e.MO.REL,"\u22ff":e.MO.REL,"\u2305":e.MO.BIN3,"\u2306":e.MO.BIN3,"\u2322":e.MO.REL4,"\u2323":e.MO.REL4,"\u2329":e.MO.OPEN,"\u232a":e.MO.CLOSE,"\u23aa":e.MO.ORD,"\u23af":[0,0,n.TEXCLASS.ORD,{stretchy:!0}],"\u23b0":e.MO.OPEN,"\u23b1":e.MO.CLOSE,"\u2500":e.MO.ORD,"\u25b3":e.MO.BIN4,"\u25b5":e.MO.BIN4,"\u25b9":e.MO.BIN4,"\u25bd":e.MO.BIN4,"\u25bf":e.MO.BIN4,"\u25c3":e.MO.BIN4,"\u25ef":e.MO.BIN3,"\u2660":e.MO.ORD,"\u2661":e.MO.ORD,"\u2662":e.MO.ORD,"\u2663":e.MO.ORD,"\u2758":e.MO.REL,"\u27f0":e.MO.RELSTRETCH,"\u27f1":e.MO.RELSTRETCH,"\u27f5":e.MO.WIDEREL,"\u27f6":e.MO.WIDEREL,"\u27f7":e.MO.WIDEREL,"\u27f8":e.MO.WIDEREL,"\u27f9":e.MO.WIDEREL,"\u27fa":e.MO.WIDEREL,"\u27fb":e.MO.WIDEREL,"\u27fc":e.MO.WIDEREL,"\u27fd":e.MO.WIDEREL,"\u27fe":e.MO.WIDEREL,"\u27ff":e.MO.WIDEREL,"\u2900":e.MO.RELACCENT,"\u2901":e.MO.RELACCENT,"\u2902":e.MO.RELACCENT,"\u2903":e.MO.RELACCENT,"\u2904":e.MO.RELACCENT,"\u2905":e.MO.RELACCENT,"\u2906":e.MO.RELACCENT,"\u2907":e.MO.RELACCENT,"\u2908":e.MO.REL,"\u2909":e.MO.REL,"\u290a":e.MO.RELSTRETCH,"\u290b":e.MO.RELSTRETCH,"\u290c":e.MO.WIDEREL,"\u290d":e.MO.WIDEREL,"\u290e":e.MO.WIDEREL,"\u290f":e.MO.WIDEREL,"\u2910":e.MO.WIDEREL,"\u2911":e.MO.RELACCENT,"\u2912":e.MO.RELSTRETCH,"\u2913":e.MO.RELSTRETCH,"\u2914":e.MO.RELACCENT,"\u2915":e.MO.RELACCENT,"\u2916":e.MO.RELACCENT,"\u2917":e.MO.RELACCENT,"\u2918":e.MO.RELACCENT,"\u2919":e.MO.RELACCENT,"\u291a":e.MO.RELACCENT,"\u291b":e.MO.RELACCENT,"\u291c":e.MO.RELACCENT,"\u291d":e.MO.RELACCENT,"\u291e":e.MO.RELACCENT,"\u291f":e.MO.RELACCENT,"\u2920":e.MO.RELACCENT,"\u2921":e.MO.RELSTRETCH,"\u2922":e.MO.RELSTRETCH,"\u2923":e.MO.REL,"\u2924":e.MO.REL,"\u2925":e.MO.REL,"\u2926":e.MO.REL,"\u2927":e.MO.REL,"\u2928":e.MO.REL,"\u2929":e.MO.REL,"\u292a":e.MO.REL,"\u292b":e.MO.REL,"\u292c":e.MO.REL,"\u292d":e.MO.REL,"\u292e":e.MO.REL,"\u292f":e.MO.REL,"\u2930":e.MO.REL,"\u2931":e.MO.REL,"\u2932":e.MO.REL,"\u2933":e.MO.RELACCENT,"\u2934":e.MO.REL,"\u2935":e.MO.REL,"\u2936":e.MO.REL,"\u2937":e.MO.REL,"\u2938":e.MO.REL,"\u2939":e.MO.REL,"\u293a":e.MO.RELACCENT,"\u293b":e.MO.RELACCENT,"\u293c":e.MO.RELACCENT,"\u293d":e.MO.RELACCENT,"\u293e":e.MO.REL,"\u293f":e.MO.REL,"\u2940":e.MO.REL,"\u2941":e.MO.REL,"\u2942":e.MO.RELACCENT,"\u2943":e.MO.RELACCENT,"\u2944":e.MO.RELACCENT,"\u2945":e.MO.RELACCENT,"\u2946":e.MO.RELACCENT,"\u2947":e.MO.RELACCENT,"\u2948":e.MO.RELACCENT,"\u2949":e.MO.REL,"\u294a":e.MO.RELACCENT,"\u294b":e.MO.RELACCENT,"\u294c":e.MO.REL,"\u294d":e.MO.REL,"\u294e":e.MO.WIDEREL,"\u294f":e.MO.RELSTRETCH,"\u2950":e.MO.WIDEREL,"\u2951":e.MO.RELSTRETCH,"\u2952":e.MO.WIDEREL,"\u2953":e.MO.WIDEREL,"\u2954":e.MO.RELSTRETCH,"\u2955":e.MO.RELSTRETCH,"\u2956":e.MO.RELSTRETCH,"\u2957":e.MO.RELSTRETCH,"\u2958":e.MO.RELSTRETCH,"\u2959":e.MO.RELSTRETCH,"\u295a":e.MO.WIDEREL,"\u295b":e.MO.WIDEREL,"\u295c":e.MO.RELSTRETCH,"\u295d":e.MO.RELSTRETCH,"\u295e":e.MO.WIDEREL,"\u295f":e.MO.WIDEREL,"\u2960":e.MO.RELSTRETCH,"\u2961":e.MO.RELSTRETCH,"\u2962":e.MO.RELACCENT,"\u2963":e.MO.REL,"\u2964":e.MO.RELACCENT,"\u2965":e.MO.REL,"\u2966":e.MO.RELACCENT,"\u2967":e.MO.RELACCENT,"\u2968":e.MO.RELACCENT,"\u2969":e.MO.RELACCENT,"\u296a":e.MO.RELACCENT,"\u296b":e.MO.RELACCENT,"\u296c":e.MO.RELACCENT,"\u296d":e.MO.RELACCENT,"\u296e":e.MO.RELSTRETCH,"\u296f":e.MO.RELSTRETCH,"\u2970":e.MO.RELACCENT,"\u2971":e.MO.RELACCENT,"\u2972":e.MO.RELACCENT,"\u2973":e.MO.RELACCENT,"\u2974":e.MO.RELACCENT,"\u2975":e.MO.RELACCENT,"\u2976":e.MO.RELACCENT,"\u2977":e.MO.RELACCENT,"\u2978":e.MO.RELACCENT,"\u2979":e.MO.RELACCENT,"\u297a":e.MO.RELACCENT,"\u297b":e.MO.RELACCENT,"\u297c":e.MO.RELACCENT,"\u297d":e.MO.RELACCENT,"\u297e":e.MO.REL,"\u297f":e.MO.REL,"\u2981":e.MO.BIN3,"\u2982":e.MO.BIN3,"\u2999":e.MO.BIN3,"\u299a":e.MO.BIN3,"\u299b":e.MO.BIN3,"\u299c":e.MO.BIN3,"\u299d":e.MO.BIN3,"\u299e":e.MO.BIN3,"\u299f":e.MO.BIN3,"\u29a0":e.MO.BIN3,"\u29a1":e.MO.BIN3,"\u29a2":e.MO.BIN3,"\u29a3":e.MO.BIN3,"\u29a4":e.MO.BIN3,"\u29a5":e.MO.BIN3,"\u29a6":e.MO.BIN3,"\u29a7":e.MO.BIN3,"\u29a8":e.MO.BIN3,"\u29a9":e.MO.BIN3,"\u29aa":e.MO.BIN3,"\u29ab":e.MO.BIN3,"\u29ac":e.MO.BIN3,"\u29ad":e.MO.BIN3,"\u29ae":e.MO.BIN3,"\u29af":e.MO.BIN3,"\u29b0":e.MO.BIN3,"\u29b1":e.MO.BIN3,"\u29b2":e.MO.BIN3,"\u29b3":e.MO.BIN3,"\u29b4":e.MO.BIN3,"\u29b5":e.MO.BIN3,"\u29b6":e.MO.BIN4,"\u29b7":e.MO.BIN4,"\u29b8":e.MO.BIN4,"\u29b9":e.MO.BIN4,"\u29ba":e.MO.BIN4,"\u29bb":e.MO.BIN4,"\u29bc":e.MO.BIN4,"\u29bd":e.MO.BIN4,"\u29be":e.MO.BIN4,"\u29bf":e.MO.BIN4,"\u29c0":e.MO.REL,"\u29c1":e.MO.REL,"\u29c2":e.MO.BIN3,"\u29c3":e.MO.BIN3,"\u29c4":e.MO.BIN4,"\u29c5":e.MO.BIN4,"\u29c6":e.MO.BIN4,"\u29c7":e.MO.BIN4,"\u29c8":e.MO.BIN4,"\u29c9":e.MO.BIN3,"\u29ca":e.MO.BIN3,"\u29cb":e.MO.BIN3,"\u29cc":e.MO.BIN3,"\u29cd":e.MO.BIN3,"\u29ce":e.MO.REL,"\u29cf":e.MO.REL,"\u29cf\u0338":e.MO.REL,"\u29d0":e.MO.REL,"\u29d0\u0338":e.MO.REL,"\u29d1":e.MO.REL,"\u29d2":e.MO.REL,"\u29d3":e.MO.REL,"\u29d4":e.MO.REL,"\u29d5":e.MO.REL,"\u29d6":e.MO.BIN4,"\u29d7":e.MO.BIN4,"\u29d8":e.MO.BIN3,"\u29d9":e.MO.BIN3,"\u29db":e.MO.BIN3,"\u29dc":e.MO.BIN3,"\u29dd":e.MO.BIN3,"\u29de":e.MO.REL,"\u29df":e.MO.BIN3,"\u29e0":e.MO.BIN3,"\u29e1":e.MO.REL,"\u29e2":e.MO.BIN4,"\u29e3":e.MO.REL,"\u29e4":e.MO.REL,"\u29e5":e.MO.REL,"\u29e6":e.MO.REL,"\u29e7":e.MO.BIN3,"\u29e8":e.MO.BIN3,"\u29e9":e.MO.BIN3,"\u29ea":e.MO.BIN3,"\u29eb":e.MO.BIN3,"\u29ec":e.MO.BIN3,"\u29ed":e.MO.BIN3,"\u29ee":e.MO.BIN3,"\u29ef":e.MO.BIN3,"\u29f0":e.MO.BIN3,"\u29f1":e.MO.BIN3,"\u29f2":e.MO.BIN3,"\u29f3":e.MO.BIN3,"\u29f4":e.MO.REL,"\u29f5":e.MO.BIN4,"\u29f6":e.MO.BIN4,"\u29f7":e.MO.BIN4,"\u29f8":e.MO.BIN3,"\u29f9":e.MO.BIN3,"\u29fa":e.MO.BIN3,"\u29fb":e.MO.BIN3,"\u29fe":e.MO.BIN4,"\u29ff":e.MO.BIN4,"\u2a1d":e.MO.BIN3,"\u2a1e":e.MO.BIN3,"\u2a1f":e.MO.BIN3,"\u2a20":e.MO.BIN3,"\u2a21":e.MO.BIN3,"\u2a22":e.MO.BIN4,"\u2a23":e.MO.BIN4,"\u2a24":e.MO.BIN4,"\u2a25":e.MO.BIN4,"\u2a26":e.MO.BIN4,"\u2a27":e.MO.BIN4,"\u2a28":e.MO.BIN4,"\u2a29":e.MO.BIN4,"\u2a2a":e.MO.BIN4,"\u2a2b":e.MO.BIN4,"\u2a2c":e.MO.BIN4,"\u2a2d":e.MO.BIN4,"\u2a2e":e.MO.BIN4,"\u2a2f":e.MO.BIN4,"\u2a30":e.MO.BIN4,"\u2a31":e.MO.BIN4,"\u2a32":e.MO.BIN4,"\u2a33":e.MO.BIN4,"\u2a34":e.MO.BIN4,"\u2a35":e.MO.BIN4,"\u2a36":e.MO.BIN4,"\u2a37":e.MO.BIN4,"\u2a38":e.MO.BIN4,"\u2a39":e.MO.BIN4,"\u2a3a":e.MO.BIN4,"\u2a3b":e.MO.BIN4,"\u2a3c":e.MO.BIN4,"\u2a3d":e.MO.BIN4,"\u2a3e":e.MO.BIN4,"\u2a3f":e.MO.BIN4,"\u2a40":e.MO.BIN4,"\u2a41":e.MO.BIN4,"\u2a42":e.MO.BIN4,"\u2a43":e.MO.BIN4,"\u2a44":e.MO.BIN4,"\u2a45":e.MO.BIN4,"\u2a46":e.MO.BIN4,"\u2a47":e.MO.BIN4,"\u2a48":e.MO.BIN4,"\u2a49":e.MO.BIN4,"\u2a4a":e.MO.BIN4,"\u2a4b":e.MO.BIN4,"\u2a4c":e.MO.BIN4,"\u2a4d":e.MO.BIN4,"\u2a4e":e.MO.BIN4,"\u2a4f":e.MO.BIN4,"\u2a50":e.MO.BIN4,"\u2a51":e.MO.BIN4,"\u2a52":e.MO.BIN4,"\u2a53":e.MO.BIN4,"\u2a54":e.MO.BIN4,"\u2a55":e.MO.BIN4,"\u2a56":e.MO.BIN4,"\u2a57":e.MO.BIN4,"\u2a58":e.MO.BIN4,"\u2a59":e.MO.REL,"\u2a5a":e.MO.BIN4,"\u2a5b":e.MO.BIN4,"\u2a5c":e.MO.BIN4,"\u2a5d":e.MO.BIN4,"\u2a5e":e.MO.BIN4,"\u2a5f":e.MO.BIN4,"\u2a60":e.MO.BIN4,"\u2a61":e.MO.BIN4,"\u2a62":e.MO.BIN4,"\u2a63":e.MO.BIN4,"\u2a64":e.MO.BIN4,"\u2a65":e.MO.BIN4,"\u2a66":e.MO.REL,"\u2a67":e.MO.REL,"\u2a68":e.MO.REL,"\u2a69":e.MO.REL,"\u2a6a":e.MO.REL,"\u2a6b":e.MO.REL,"\u2a6c":e.MO.REL,"\u2a6d":e.MO.REL,"\u2a6e":e.MO.REL,"\u2a6f":e.MO.REL,"\u2a70":e.MO.REL,"\u2a71":e.MO.BIN4,"\u2a72":e.MO.BIN4,"\u2a73":e.MO.REL,"\u2a74":e.MO.REL,"\u2a75":e.MO.REL,"\u2a76":e.MO.REL,"\u2a77":e.MO.REL,"\u2a78":e.MO.REL,"\u2a79":e.MO.REL,"\u2a7a":e.MO.REL,"\u2a7b":e.MO.REL,"\u2a7c":e.MO.REL,"\u2a7d":e.MO.REL,"\u2a7d\u0338":e.MO.REL,"\u2a7e":e.MO.REL,"\u2a7e\u0338":e.MO.REL,"\u2a7f":e.MO.REL,"\u2a80":e.MO.REL,"\u2a81":e.MO.REL,"\u2a82":e.MO.REL,"\u2a83":e.MO.REL,"\u2a84":e.MO.REL,"\u2a85":e.MO.REL,"\u2a86":e.MO.REL,"\u2a87":e.MO.REL,"\u2a88":e.MO.REL,"\u2a89":e.MO.REL,"\u2a8a":e.MO.REL,"\u2a8b":e.MO.REL,"\u2a8c":e.MO.REL,"\u2a8d":e.MO.REL,"\u2a8e":e.MO.REL,"\u2a8f":e.MO.REL,"\u2a90":e.MO.REL,"\u2a91":e.MO.REL,"\u2a92":e.MO.REL,"\u2a93":e.MO.REL,"\u2a94":e.MO.REL,"\u2a95":e.MO.REL,"\u2a96":e.MO.REL,"\u2a97":e.MO.REL,"\u2a98":e.MO.REL,"\u2a99":e.MO.REL,"\u2a9a":e.MO.REL,"\u2a9b":e.MO.REL,"\u2a9c":e.MO.REL,"\u2a9d":e.MO.REL,"\u2a9e":e.MO.REL,"\u2a9f":e.MO.REL,"\u2aa0":e.MO.REL,"\u2aa1":e.MO.REL,"\u2aa1\u0338":e.MO.REL,"\u2aa2":e.MO.REL,"\u2aa2\u0338":e.MO.REL,"\u2aa3":e.MO.REL,"\u2aa4":e.MO.REL,"\u2aa5":e.MO.REL,"\u2aa6":e.MO.REL,"\u2aa7":e.MO.REL,"\u2aa8":e.MO.REL,"\u2aa9":e.MO.REL,"\u2aaa":e.MO.REL,"\u2aab":e.MO.REL,"\u2aac":e.MO.REL,"\u2aad":e.MO.REL,"\u2aae":e.MO.REL,"\u2aaf":e.MO.REL,"\u2aaf\u0338":e.MO.REL,"\u2ab0":e.MO.REL,"\u2ab0\u0338":e.MO.REL,"\u2ab1":e.MO.REL,"\u2ab2":e.MO.REL,"\u2ab3":e.MO.REL,"\u2ab4":e.MO.REL,"\u2ab5":e.MO.REL,"\u2ab6":e.MO.REL,"\u2ab7":e.MO.REL,"\u2ab8":e.MO.REL,"\u2ab9":e.MO.REL,"\u2aba":e.MO.REL,"\u2abb":e.MO.REL,"\u2abc":e.MO.REL,"\u2abd":e.MO.REL,"\u2abe":e.MO.REL,"\u2abf":e.MO.REL,"\u2ac0":e.MO.REL,"\u2ac1":e.MO.REL,"\u2ac2":e.MO.REL,"\u2ac3":e.MO.REL,"\u2ac4":e.MO.REL,"\u2ac5":e.MO.REL,"\u2ac6":e.MO.REL,"\u2ac7":e.MO.REL,"\u2ac8":e.MO.REL,"\u2ac9":e.MO.REL,"\u2aca":e.MO.REL,"\u2acb":e.MO.REL,"\u2acc":e.MO.REL,"\u2acd":e.MO.REL,"\u2ace":e.MO.REL,"\u2acf":e.MO.REL,"\u2ad0":e.MO.REL,"\u2ad1":e.MO.REL,"\u2ad2":e.MO.REL,"\u2ad3":e.MO.REL,"\u2ad4":e.MO.REL,"\u2ad5":e.MO.REL,"\u2ad6":e.MO.REL,"\u2ad7":e.MO.REL,"\u2ad8":e.MO.REL,"\u2ad9":e.MO.REL,"\u2ada":e.MO.REL,"\u2adb":e.MO.REL,"\u2adc":e.MO.REL,"\u2add":e.MO.REL,"\u2ade":e.MO.REL,"\u2adf":e.MO.REL,"\u2ae0":e.MO.REL,"\u2ae1":e.MO.REL,"\u2ae2":e.MO.REL,"\u2ae3":e.MO.REL,"\u2ae4":e.MO.REL,"\u2ae5":e.MO.REL,"\u2ae6":e.MO.REL,"\u2ae7":e.MO.REL,"\u2ae8":e.MO.REL,"\u2ae9":e.MO.REL,"\u2aea":e.MO.REL,"\u2aeb":e.MO.REL,"\u2aec":e.MO.REL,"\u2aed":e.MO.REL,"\u2aee":e.MO.REL,"\u2aef":e.MO.REL,"\u2af0":e.MO.REL,"\u2af1":e.MO.REL,"\u2af2":e.MO.REL,"\u2af3":e.MO.REL,"\u2af4":e.MO.BIN4,"\u2af5":e.MO.BIN4,"\u2af6":e.MO.BIN4,"\u2af7":e.MO.REL,"\u2af8":e.MO.REL,"\u2af9":e.MO.REL,"\u2afa":e.MO.REL,"\u2afb":e.MO.BIN4,"\u2afd":e.MO.BIN4,"\u2afe":e.MO.BIN3,"\u2b45":e.MO.RELSTRETCH,"\u2b46":e.MO.RELSTRETCH,"\u3008":e.MO.OPEN,"\u3009":e.MO.CLOSE,"\ufe37":e.MO.WIDEACCENT,"\ufe38":e.MO.WIDEACCENT}},e.OPTABLE.infix["^"]=e.MO.WIDEREL,e.OPTABLE.infix._=e.MO.WIDEREL,e.OPTABLE.prefix["\u2223"]=e.MO.OPEN,e.OPTABLE.prefix["\u2225"]=e.MO.OPEN,e.OPTABLE.postfix["\u2223"]=e.MO.CLOSE,e.OPTABLE.postfix["\u2225"]=e.MO.CLOSE},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMtext=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.texClass=s.TEXCLASS.ORD,e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mtext"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"isSpacelike",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.defaults=i({},s.AbstractMmlTokenNode.defaults),e}(s.AbstractMmlTokenNode);e.MmlMtext=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMspace=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.texClass=s.TEXCLASS.ORD,e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mspace"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return 0},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"isSpacelike",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"hasNewline",{get:function(){var t=this.attributes;return null==t.getExplicit("width")&&null==t.getExplicit("height")&&null==t.getExplicit("depth")&&"newline"===t.get("linebreak")},enumerable:!1,configurable:!0}),e.defaults=i(i({},s.AbstractMmlTokenNode.defaults),{width:"0em",height:"0ex",depth:"0ex",linebreak:"auto"}),e}(s.AbstractMmlTokenNode);e.MmlMspace=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMs=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.texClass=s.TEXCLASS.ORD,e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"ms"},enumerable:!1,configurable:!0}),e.defaults=i(i({},s.AbstractMmlTokenNode.defaults),{lquote:'"',rquote:'"'}),e}(s.AbstractMmlTokenNode);e.MmlMs=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},s=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlInferredMrow=e.MmlMrow=void 0;var a=r(0),l=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e._core=null,e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mrow"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"isSpacelike",{get:function(){var t,e;try{for(var r=s(this.childNodes),n=r.next();!n.done;n=r.next()){if(!n.value.isSpacelike)return!1}}catch(e){t={error:e}}finally{try{n&&!n.done&&(e=r.return)&&e.call(r)}finally{if(t)throw t.error}}return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"isEmbellished",{get:function(){var t,e,r=!1,n=0;try{for(var o=s(this.childNodes),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var a=i.value;if(a)if(a.isEmbellished){if(r)return!1;r=!0,this._core=n}else if(!a.isSpacelike)return!1;n++}}catch(e){t={error:e}}finally{try{i&&!i.done&&(e=o.return)&&e.call(o)}finally{if(t)throw t.error}}return r},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.core=function(){return this.isEmbellished&&null!=this._core?this.childNodes[this._core]:this},e.prototype.coreMO=function(){return this.isEmbellished&&null!=this._core?this.childNodes[this._core].coreMO():this},e.prototype.nonSpaceLength=function(){var t,e,r=0;try{for(var n=s(this.childNodes),o=n.next();!o.done;o=n.next()){var i=o.value;i&&!i.isSpacelike&&r++}}catch(e){t={error:e}}finally{try{o&&!o.done&&(e=n.return)&&e.call(n)}finally{if(t)throw t.error}}return r},e.prototype.firstNonSpace=function(){var t,e;try{for(var r=s(this.childNodes),n=r.next();!n.done;n=r.next()){var o=n.value;if(o&&!o.isSpacelike)return o}}catch(e){t={error:e}}finally{try{n&&!n.done&&(e=r.return)&&e.call(r)}finally{if(t)throw t.error}}return null},e.prototype.lastNonSpace=function(){for(var t=this.childNodes.length;--t>=0;){var e=this.childNodes[t];if(e&&!e.isSpacelike)return e}return null},e.prototype.setTeXclass=function(t){var e,r,n,o;if(null==this.getProperty("open")&&null==this.getProperty("close")||t&&null==t.getProperty("fnOP")){try{for(var i=s(this.childNodes),l=i.next();!l.done;l=i.next()){t=l.value.setTeXclass(t)}}catch(t){n={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(o=i.return)&&o.call(i)}finally{if(n)throw n.error}}this.childNodes[0]&&this.updateTeXclass(this.childNodes[0])}else{this.getPrevClass(t),t=null;try{for(var u=s(this.childNodes),c=u.next();!c.done;c=u.next()){t=c.value.setTeXclass(t)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{c&&!c.done&&(r=u.return)&&r.call(u)}finally{if(e)throw e.error}}null==this.texClass&&(this.texClass=a.TEXCLASS.INNER)}return t},e.defaults=i({},a.AbstractMmlNode.defaults),e}(a.AbstractMmlNode);e.MmlMrow=l;var u=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"inferredMrow"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"isInferred",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"notParent",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.toString=function(){return"["+this.childNodes.join(",")+"]"},e.defaults=l.defaults,e}(l);e.MmlInferredMrow=u},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},s=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMfrac=void 0;var a=r(0),l=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mfrac"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return 2},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setTeXclass=function(t){var e,r;this.getPrevClass(t);try{for(var n=s(this.childNodes),o=n.next();!o.done;o=n.next()){o.value.setTeXclass(null)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}return this},e.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){(!e||r>0)&&r++,this.childNodes[0].setInheritedAttributes(t,!1,r,n),this.childNodes[1].setInheritedAttributes(t,!1,r,!0)},e.defaults=i(i({},a.AbstractMmlBaseNode.defaults),{linethickness:"medium",numalign:"center",denomalign:"center",bevelled:!1}),e}(a.AbstractMmlBaseNode);e.MmlMfrac=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMsqrt=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.texClass=s.TEXCLASS.ORD,e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"msqrt"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return-1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setTeXclass=function(t){return this.getPrevClass(t),this.childNodes[0].setTeXclass(null),this},e.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){this.childNodes[0].setInheritedAttributes(t,e,r,!0)},e.defaults=i({},s.AbstractMmlNode.defaults),e}(s.AbstractMmlNode);e.MmlMsqrt=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMroot=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.texClass=s.TEXCLASS.ORD,e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mroot"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return 2},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){this.childNodes[0].setInheritedAttributes(t,e,r,!0),this.childNodes[1].setInheritedAttributes(t,!1,r+2,n)},e.defaults=i({},s.AbstractMmlNode.defaults),e}(s.AbstractMmlNode);e.MmlMroot=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMstyle=void 0;var s=r(0),a=r(2),l=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mstyle"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"notParent",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o=this.attributes.getExplicit("scriptlevel");null!=o&&((o=o.toString()).match(/^\s*[-+]/)?r+=parseInt(o):r=parseInt(o));var i=this.attributes.getExplicit("displaystyle");null!=i&&(e=!0===i),t=this.addInheritedAttributes(t,this.attributes.getAllAttributes()),this.childNodes[0].setInheritedAttributes(t,e,r,n)},e.defaults=i(i({},s.AbstractMmlLayoutNode.defaults),{scriptlevel:a.INHERIT,displaystyle:a.INHERIT,scriptsizemultiplier:1/Math.sqrt(2),scriptminsize:"8px",mathbackground:a.INHERIT,mathcolor:a.INHERIT,dir:a.INHERIT,infixlinebreakstyle:"before"}),e}(s.AbstractMmlLayoutNode);e.MmlMstyle=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMerror=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.texClass=s.TEXCLASS.ORD,e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"merror"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return-1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.defaults=i({},s.AbstractMmlNode.defaults),e}(s.AbstractMmlNode);e.MmlMerror=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMpadded=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mpadded"},enumerable:!1,configurable:!0}),e.defaults=i(i({},s.AbstractMmlLayoutNode.defaults),{width:"",height:"",depth:"",lspace:0,voffset:0}),e}(s.AbstractMmlLayoutNode);e.MmlMpadded=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMphantom=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.texClass=s.TEXCLASS.ORD,e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mphantom"},enumerable:!1,configurable:!0}),e.defaults=i({},s.AbstractMmlLayoutNode.defaults),e}(s.AbstractMmlLayoutNode);e.MmlMphantom=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},s=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMfenced=void 0;var a=r(0),l=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.texClass=a.TEXCLASS.INNER,e.separators=[],e.open=null,e.close=null,e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mfenced"},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setTeXclass=function(t){this.getPrevClass(t),this.open&&(t=this.open.setTeXclass(t)),this.childNodes[0]&&(t=this.childNodes[0].setTeXclass(t));for(var e=1,r=this.childNodes.length;e<r;e++)this.separators[e-1]&&(t=this.separators[e-1].setTeXclass(t)),this.childNodes[e]&&(t=this.childNodes[e].setTeXclass(t));return this.close&&(t=this.close.setTeXclass(t)),this.updateTeXclass(this.open),t},e.prototype.setChildInheritedAttributes=function(e,r,n,o){var i,a;this.addFakeNodes();try{for(var l=s([this.open,this.close].concat(this.separators)),u=l.next();!u.done;u=l.next()){var c=u.value;c&&c.setInheritedAttributes(e,r,n,o)}}catch(t){i={error:t}}finally{try{u&&!u.done&&(a=l.return)&&a.call(l)}finally{if(i)throw i.error}}t.prototype.setChildInheritedAttributes.call(this,e,r,n,o)},e.prototype.addFakeNodes=function(){var t,e,r=this.attributes.getList("open","close","separators"),n=r.open,o=r.close,i=r.separators;if(n=n.replace(/[ \t\n\r]/g,""),o=o.replace(/[ \t\n\r]/g,""),i=i.replace(/[ \t\n\r]/g,""),n&&(this.open=this.fakeNode(n,{fence:!0,form:"prefix"},a.TEXCLASS.OPEN)),i){for(;i.length<this.childNodes.length-1;)i+=i.charAt(i.length-1);var l=0;try{for(var u=s(this.childNodes.slice(1)),c=u.next();!c.done;c=u.next()){c.value&&this.separators.push(this.fakeNode(i.charAt(l++)))}}catch(e){t={error:e}}finally{try{c&&!c.done&&(e=u.return)&&e.call(u)}finally{if(t)throw t.error}}}o&&(this.close=this.fakeNode(o,{fence:!0,form:"postfix"},a.TEXCLASS.CLOSE))},e.prototype.fakeNode=function(t,e,r){void 0===e&&(e={}),void 0===r&&(r=null);var n=this.factory.create("text").setText(t),o=this.factory.create("mo",e,[n]);return o.texClass=r,o.parent=this,o},e.defaults=i(i({},a.AbstractMmlNode.defaults),{open:"(",close:")",separators:","}),e}(a.AbstractMmlNode);e.MmlMfenced=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMenclose=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.texClass=s.TEXCLASS.ORD,e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"menclose"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return-1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"linebreakContininer",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setTeXclass=function(t){return t=this.childNodes[0].setTeXclass(t),this.updateTeXclass(this.childNodes[0]),t},e.defaults=i(i({},s.AbstractMmlNode.defaults),{notation:"longdiv"}),e}(s.AbstractMmlNode);e.MmlMenclose=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMaction=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"maction"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return 1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"selected",{get:function(){var t=this.attributes.get("selection"),e=Math.max(1,Math.min(this.childNodes.length,t))-1;return this.childNodes[e]||this.factory.create("mrow")},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"isEmbellished",{get:function(){return this.selected.isEmbellished},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"isSpacelike",{get:function(){return this.selected.isSpacelike},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.core=function(){return this.selected.core()},e.prototype.coreMO=function(){return this.selected.coreMO()},e.prototype.verifyAttributes=function(e){(t.prototype.verifyAttributes.call(this,e),"toggle"!==this.attributes.get("actiontype")&&void 0!==this.attributes.getExplicit("selection"))&&delete this.attributes.getAllAttributes().selection},e.prototype.setTeXclass=function(t){"tooltip"===this.attributes.get("actiontype")&&this.childNodes[1]&&this.childNodes[1].setTeXclass(null);var e=this.selected;return t=e.setTeXclass(t),this.updateTeXclass(e),t},e.prototype.nextToggleSelection=function(){var t=Math.max(1,this.attributes.get("selection")+1);t>this.childNodes.length&&(t=1),this.attributes.set("selection",t)},e.defaults=i(i({},s.AbstractMmlNode.defaults),{actiontype:"toggle",selection:1}),e}(s.AbstractMmlNode);e.MmlMaction=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMover=e.MmlMunder=e.MmlMunderover=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"munderover"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return 3},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"base",{get:function(){return 0},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"under",{get:function(){return 1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"over",{get:function(){return 2},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o=this.childNodes;o[0].setInheritedAttributes(t,e,r,n||!!o[this.over]);var i=!(e||!o[0].coreMO().attributes.get("movablelimits")),s=this.constructor.ACCENTS;o[1].setInheritedAttributes(t,!1,this.getScriptlevel(s[1],i,r),n||1===this.under),this.setInheritedAccent(1,s[1],e,r,n,i),o[2]&&(o[2].setInheritedAttributes(t,!1,this.getScriptlevel(s[2],i,r),n||2===this.under),this.setInheritedAccent(2,s[2],e,r,n,i))},e.prototype.getScriptlevel=function(t,e,r){return!e&&this.attributes.get(t)||r++,r},e.prototype.setInheritedAccent=function(t,e,r,n,o,i){var s=this.childNodes[t];if(null==this.attributes.getExplicit(e)&&s.isEmbellished){var a=s.coreMO().attributes.get("accent");this.attributes.setInherited(e,a),a!==this.attributes.getDefault(e)&&s.setInheritedAttributes({},r,this.getScriptlevel(e,i,n),o)}},e.defaults=i(i({},s.AbstractMmlBaseNode.defaults),{accent:!1,accentunder:!1,align:"center"}),e.ACCENTS=["","accentunder","accent"],e}(s.AbstractMmlBaseNode);e.MmlMunderover=a;var l=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"munder"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return 2},enumerable:!1,configurable:!0}),e.defaults=i({},a.defaults),e}(a);e.MmlMunder=l;var u=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mover"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return 2},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"over",{get:function(){return 1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"under",{get:function(){return 2},enumerable:!1,configurable:!0}),e.defaults=i({},a.defaults),e.ACCENTS=["","accent","accentunder"],e}(a);e.MmlMover=u},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlNone=e.MmlMprescripts=e.MmlMmultiscripts=void 0;var s=r(0),a=r(14),l=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mmultiscripts"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return 1},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){this.childNodes[0].setInheritedAttributes(t,e,r,n);for(var o=!1,i=1,s=0;i<this.childNodes.length;i++){var a=this.childNodes[i];if(a.isKind("mprescripts")){if(!o&&(o=!0,i%2==0)){var l=this.factory.create("mrow");this.childNodes.splice(i,0,l),l.parent=this,i++}}else{var u=n||s%2==0;a.setInheritedAttributes(t,!1,r+1,u),s++}}this.childNodes.length%2==(o?1:0)&&(this.appendChild(this.factory.create("mrow")),this.childNodes[this.childNodes.length-1].setInheritedAttributes(t,!1,r+1,n))},e.prototype.verifyChildren=function(e){for(var r=!1,n=e.fixMmultiscripts,o=0;o<this.childNodes.length;o++){var i=this.childNodes[o];i.isKind("mprescripts")&&(r?i.mError(i.kind+" can only appear once in "+this.kind,e,!0):(r=!0,o%2!=0||n||this.mError("There must be an equal number of prescripts of each type",e)))}this.childNodes.length%2!=(r?1:0)||n||this.mError("There must be an equal number of scripts of each type",e),t.prototype.verifyChildren.call(this,e)},e.defaults=i({},a.MmlMsubsup.defaults),e}(a.MmlMsubsup);e.MmlMmultiscripts=l;var u=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mprescripts"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return 0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.verifyTree=function(e){t.prototype.verifyTree.call(this,e),this.parent&&!this.parent.isKind("mmultiscripts")&&this.mError(this.kind+" must be a child of mmultiscripts",e,!0)},e.defaults=i({},s.AbstractMmlNode.defaults),e}(s.AbstractMmlNode);e.MmlMprescripts=u;var c=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"none"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return 0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.verifyTree=function(e){t.prototype.verifyTree.call(this,e),this.parent&&!this.parent.isKind("mmultiscripts")&&this.mError(this.kind+" must be a child of mmultiscripts",e,!0)},e.defaults=i({},s.AbstractMmlNode.defaults),e}(s.AbstractMmlNode);e.MmlNone=c},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},s=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMtable=void 0;var a=r(0),l=r(15),u=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.properties={useHeight:1},e.texClass=a.TEXCLASS.ORD,e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mtable"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setInheritedAttributes=function(e,r,n,o){var i,l;try{for(var u=s(a.indentAttributes),c=u.next();!c.done;c=u.next()){var p=c.value;e[p]&&this.attributes.setInherited(p,e[p][1]),void 0!==this.attributes.getExplicit(p)&&delete this.attributes.getAllAttributes()[p]}}catch(t){i={error:t}}finally{try{c&&!c.done&&(l=u.return)&&l.call(u)}finally{if(i)throw i.error}}t.prototype.setInheritedAttributes.call(this,e,r,n,o)},e.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o,i,a,u;try{for(var c=s(this.childNodes),p=c.next();!p.done;p=c.next()){(y=p.value).isKind("mtr")||this.replaceChild(this.factory.create("mtr"),y).appendChild(y)}}catch(t){o={error:t}}finally{try{p&&!p.done&&(i=c.return)&&i.call(c)}finally{if(o)throw o.error}}e=!(!this.attributes.getExplicit("displaystyle")&&!this.attributes.getDefault("displaystyle")),t=this.addInheritedAttributes(t,{columnalign:this.attributes.get("columnalign"),rowalign:"center"});var f=l.split(this.attributes.get("rowalign"));try{for(var h=s(this.childNodes),d=h.next();!d.done;d=h.next()){var y=d.value;t.rowalign[1]=f.shift()||t.rowalign[1],y.setInheritedAttributes(t,e,r,n)}}catch(t){a={error:t}}finally{try{d&&!d.done&&(u=h.return)&&u.call(h)}finally{if(a)throw a.error}}},e.prototype.verifyChildren=function(e){var r,n;if(!e.fixMtables)try{for(var o=s(this.childNodes),i=o.next();!i.done;i=o.next()){i.value.isKind("mtr")||this.mError("Children of "+this.kind+" must be mtr or mlabeledtr",e)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(n=o.return)&&n.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}t.prototype.verifyChildren.call(this,e)},e.prototype.setTeXclass=function(t){var e,r;this.getPrevClass(t);try{for(var n=s(this.childNodes),o=n.next();!o.done;o=n.next()){o.value.setTeXclass(null)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}return this},e.defaults=i(i({},a.AbstractMmlNode.defaults),{align:"axis",rowalign:"baseline",columnalign:"center",groupalign:"{left}",alignmentscope:!0,columnwidth:"auto",width:"auto",rowspacing:"1ex",columnspacing:".8em",rowlines:"none",columnlines:"none",frame:"none",framespacing:"0.4em 0.5ex",equalrows:!1,equalcolumns:!1,displaystyle:!1,side:"right",minlabelspacing:"0.8em"}),e}(a.AbstractMmlNode);e.MmlMtable=u},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},s=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMlabeledtr=e.MmlMtr=void 0;var a=r(0),l=r(2),u=r(15),c=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mtr"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setChildInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o,i,a,l;try{for(var c=s(this.childNodes),p=c.next();!p.done;p=c.next()){(y=p.value).isKind("mtd")||this.replaceChild(this.factory.create("mtd"),y).appendChild(y)}}catch(t){o={error:t}}finally{try{p&&!p.done&&(i=c.return)&&i.call(c)}finally{if(o)throw o.error}}var f=u.split(this.attributes.get("columnalign"));1===this.arity&&f.unshift(this.parent.attributes.get("side")),t=this.addInheritedAttributes(t,{rowalign:this.attributes.get("rowalign"),columnalign:"center"});try{for(var h=s(this.childNodes),d=h.next();!d.done;d=h.next()){var y=d.value;t.columnalign[1]=f.shift()||t.columnalign[1],y.setInheritedAttributes(t,e,r,n)}}catch(t){a={error:t}}finally{try{d&&!d.done&&(l=h.return)&&l.call(h)}finally{if(a)throw a.error}}},e.prototype.verifyChildren=function(e){var r,n;if(!this.parent||this.parent.isKind("mtable")){if(!e.fixMtables)try{for(var o=s(this.childNodes),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var a=i.value;if(!a.isKind("mtd"))this.replaceChild(this.factory.create("mtr"),a).mError("Children of "+this.kind+" must be mtd",e,!0)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(n=o.return)&&n.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}t.prototype.verifyChildren.call(this,e)}else this.mError(this.kind+" can only be a child of an mtable",e,!0)},e.prototype.setTeXclass=function(t){var e,r;this.getPrevClass(t);try{for(var n=s(this.childNodes),o=n.next();!o.done;o=n.next()){o.value.setTeXclass(null)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}return this},e.defaults=i(i({},a.AbstractMmlNode.defaults),{rowalign:l.INHERIT,columnalign:l.INHERIT,groupalign:l.INHERIT}),e}(a.AbstractMmlNode);e.MmlMtr=c;var p=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mlabeledtr"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return 1},enumerable:!1,configurable:!0}),e}(c);e.MmlMlabeledtr=p},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMtd=void 0;var s=r(0),a=r(2),l=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mtd"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return-1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"linebreakContainer",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.verifyChildren=function(e){!this.parent||this.parent.isKind("mtr")?t.prototype.verifyChildren.call(this,e):this.mError(this.kind+" can only be a child of an mtr or mlabeledtr",e,!0)},e.prototype.setTeXclass=function(t){return this.getPrevClass(t),this.childNodes[0].setTeXclass(null),this},e.defaults=i(i({},s.AbstractMmlBaseNode.defaults),{rowspan:1,columnspan:1,rowalign:a.INHERIT,columnalign:a.INHERIT,groupalign:a.INHERIT}),e}(s.AbstractMmlBaseNode);e.MmlMtd=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMaligngroup=void 0;var s=r(0),a=r(2),l=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"maligngroup"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"isSpacelike",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setChildInheritedAttributes=function(e,r,n,o){e=this.addInheritedAttributes(e,this.attributes.getAllAttributes()),t.prototype.setChildInheritedAttributes.call(this,e,r,n,o)},e.defaults=i(i({},s.AbstractMmlLayoutNode.defaults),{groupalign:a.INHERIT}),e}(s.AbstractMmlLayoutNode);e.MmlMaligngroup=l},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMalignmark=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"malignmark"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return 0},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"isSpacelike",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.defaults=i(i({},s.AbstractMmlNode.defaults),{edge:"left"}),e}(s.AbstractMmlNode);e.MmlMalignmark=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlMglyph=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.texClass=s.TEXCLASS.ORD,e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"mglyph"},enumerable:!1,configurable:!0}),e.defaults=i(i({},s.AbstractMmlTokenNode.defaults),{alt:"",src:"",width:"auto",height:"auto",valign:"0em"}),e}(s.AbstractMmlTokenNode);e.MmlMglyph=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlAnnotation=e.MmlAnnotationXML=e.MmlSemantics=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"semantics"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return 1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"notParent",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.defaults=i(i({},s.AbstractMmlBaseNode.defaults),{definitionUrl:null,encoding:null}),e}(s.AbstractMmlBaseNode);e.MmlSemantics=a;var l=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"annotation-xml"},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setChildInheritedAttributes=function(){},e.defaults=i(i({},s.AbstractMmlNode.defaults),{definitionUrl:null,encoding:null,cd:"mathmlkeys",name:"",src:null}),e}(s.AbstractMmlNode);e.MmlAnnotationXML=l;var u=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.properties={isChars:!0},e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"annotation"},enumerable:!1,configurable:!0}),e.defaults=i({},l.defaults),e}(l);e.MmlAnnotation=u},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.TeXAtom=void 0;var s=r(0),a=r(13),l=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.texClass=s.TEXCLASS.ORD,e}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"TeXAtom"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return-1},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"notParent",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setTeXclass=function(t){return this.childNodes[0].setTeXclass(null),this.adjustTeXclass(t)},e.prototype.adjustTeXclass=function(t){return t},e.defaults=i({},s.AbstractMmlBaseNode.defaults),e}(s.AbstractMmlBaseNode);e.TeXAtom=l,l.prototype.adjustTeXclass=a.MmlMo.prototype.adjustTeXclass},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MathChoice=void 0;var s=r(0),a=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"kind",{get:function(){return"MathChoice"},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"arity",{get:function(){return 4},enumerable:!1,configurable:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"notParent",{get:function(){return!0},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.setInheritedAttributes=function(t,e,r,n){var o=e?0:Math.max(0,Math.min(r,2))+1,i=this.childNodes[o]||this.factory.create("mrow");this.parent.replaceChild(i,this),i.setInheritedAttributes(t,e,r,n)},e.defaults=i({},s.AbstractMmlBaseNode.defaults),e}(s.AbstractMmlBaseNode);e.MathChoice=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")},s=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},a=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(s(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.BitFieldClass=e.BitField=void 0;var l=function(){function t(){this.bits=0}return t.allocate=function(){for(var e,r,n=[],o=0;o<arguments.length;o++)n[o]=arguments[o];try{for(var s=i(n),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;if(this.has(l))throw new Error("Bit already allocated for "+l);if(this.next===t.MAXBIT)throw new Error("Maximum number of bits already allocated");this.names.set(l,this.next),this.next<<=1}}catch(t){e={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(r=s.return)&&r.call(s)}finally{if(e)throw e.error}}},t.has=function(t){return this.names.has(t)},t.prototype.set=function(t){this.bits|=this.getBit(t)},t.prototype.clear=function(t){this.bits&=~this.getBit(t)},t.prototype.isSet=function(t){return!!(this.bits&this.getBit(t))},t.prototype.reset=function(){this.bits=0},t.prototype.getBit=function(t){var e=this.constructor.names.get(t);if(!e)throw new Error("Unknown bit-field name: "+t);return e},t.MAXBIT=1<<31,t.next=1,t.names=new Map,t}();e.BitField=l,e.BitFieldClass=function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t[e]=arguments[e];var r=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),e}(l);return r.allocate.apply(r,a(t)),r}},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.HandlerList=void 0;var s=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),e.prototype.register=function(t){return this.add(t,t.priority)},e.prototype.unregister=function(t){this.remove(t)},e.prototype.handlesDocument=function(t){var e,r;try{for(var n=i(this),o=n.next();!o.done;o=n.next()){var s=o.value.item;if(s.handlesDocument(t))return s}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}throw new Error("Can't find handler for document")},e.prototype.document=function(t,e){return void 0===e&&(e=null),this.handlesDocument(t).create(t,e)},e}(r(3).PrioritizedList);e.HandlerList=s},function(t,e,r){"use strict";var n=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")},o=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},i=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(o(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractVisitor=void 0;var s=r(11),a=function(){function t(e){var r,o;this.nodeHandlers=new Map;try{for(var i=n(e.getKinds()),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value,l=this[t.methodName(a)];l&&this.nodeHandlers.set(a,l)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(o=i.return)&&o.call(i)}finally{if(r)throw r.error}}}return t.methodName=function(t){return"visit"+(t.charAt(0).toUpperCase()+t.substr(1)).replace(/[^a-z0-9_]/gi,"_")+"Node"},t.prototype.visitTree=function(t){for(var e=[],r=1;r<arguments.length;r++)e[r-1]=arguments[r];return this.visitNode.apply(this,i([t],e))},t.prototype.visitNode=function(t){for(var e=[],r=1;r<arguments.length;r++)e[r-1]=arguments[r];var n=this.nodeHandlers.get(t.kind)||this.visitDefault;return n.call.apply(n,i([this,t],e))},t.prototype.visitDefault=function(t){for(var e,r,o=[],a=1;a<arguments.length;a++)o[a-1]=arguments[a];if(t instanceof s.AbstractNode)try{for(var l=n(t.childNodes),u=l.next();!u.done;u=l.next()){var c=u.value;this.visitNode.apply(this,i([c],o))}}catch(t){e={error:t}}finally{try{u&&!u.done&&(r=l.return)&&r.call(l)}finally{if(e)throw e.error}}},t.prototype.setNodeHandler=function(t,e){this.nodeHandlers.set(t,e)},t.prototype.removeNodeHandler=function(t){this.nodeHandlers.delete(t)},t}();e.AbstractVisitor=a},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__assign||function(){return(i=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,n=arguments.length;r<n;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},s=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},a=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.HTMLDocument=void 0;var l=r(6),u=r(1),c=r(61),p=r(62),f=r(63),h=r(4),d=function(t){function e(e,r,n){var o=this,i=s(u.separateOptions(n,f.HTMLDomStrings.OPTIONS),2),a=i[0],l=i[1];return(o=t.call(this,e,r,a)||this).domStrings=o.options.DomStrings||new f.HTMLDomStrings(l),o.domStrings.adaptor=r,o.styles=[],o}return o(e,t),e.prototype.findPosition=function(t,e,r,n){var o,i,l=this.adaptor;try{for(var u=a(n[t]),c=u.next();!c.done;c=u.next()){var p=c.value,f=s(p,2),h=f[0],d=f[1];if(e<=d&&"#text"===l.kind(h))return{node:h,n:Math.max(e,0),delim:r};e-=d}}catch(t){o={error:t}}finally{try{c&&!c.done&&(i=u.return)&&i.call(u)}finally{if(o)throw o.error}}return{node:null,n:0,delim:r}},e.prototype.mathItem=function(t,e,r){var n=t.math,o=this.findPosition(t.n,t.start.n,t.open,r),i=this.findPosition(t.n,t.end.n,t.close,r);return new this.options.MathItem(n,e,t.display,o,i)},e.prototype.findMath=function(t){var e,r,n,o,i,l,c,p,f;if(!this.processed.isSet("findMath")){this.adaptor.document=this.document,t=u.userOptions({elements:this.options.elements||[this.adaptor.body(this.document)]},t);try{for(var h=a(this.adaptor.getElements(t.elements,this.document)),d=h.next();!d.done;d=h.next()){var y=d.value,O=s([null,null],2),M=O[0],E=O[1];try{for(var v=(n=void 0,a(this.inputJax)),m=v.next();!m.done;m=v.next()){var b=m.value,g=new this.options.MathList;if(b.processStrings){null===M&&(M=(i=s(this.domStrings.find(y),2))[0],E=i[1]);try{for(var L=(l=void 0,a(b.findMath(M))),N=L.next();!N.done;N=L.next()){var R=N.value;g.push(this.mathItem(R,b,E))}}catch(t){l={error:t}}finally{try{N&&!N.done&&(c=L.return)&&c.call(L)}finally{if(l)throw l.error}}}else try{for(var T=(p=void 0,a(b.findMath(y))),A=T.next();!A.done;A=T.next()){R=A.value;var _=new this.options.MathItem(R.math,b,R.display,R.start,R.end);g.push(_)}}catch(t){p={error:t}}finally{try{A&&!A.done&&(f=T.return)&&f.call(T)}finally{if(p)throw p.error}}this.math.merge(g)}}catch(t){n={error:t}}finally{try{m&&!m.done&&(o=v.return)&&o.call(v)}finally{if(n)throw n.error}}}}catch(t){e={error:t}}finally{try{d&&!d.done&&(r=h.return)&&r.call(h)}finally{if(e)throw e.error}}this.processed.set("findMath")}return this},e.prototype.updateDocument=function(){return this.processed.isSet("updateDocument")||(this.addPageElements(),this.addStyleSheet(),t.prototype.updateDocument.call(this),this.processed.set("updateDocument")),this},e.prototype.addPageElements=function(){var t=this.adaptor.body(this.document),e=this.documentPageElements();e&&this.adaptor.append(t,e)},e.prototype.addStyleSheet=function(){var t=this.documentStyleSheet();if(t){var e=this.adaptor.head(this.document),r=this.findSheet(e,this.adaptor.getAttribute(t,"id"));r?this.adaptor.replace(t,r):this.adaptor.append(e,t)}},e.prototype.findSheet=function(t,e){var r,n;if(e)try{for(var o=a(this.adaptor.tags(t,"style")),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value;if(this.adaptor.getAttribute(s,"id")===e)return s}}catch(t){r={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(n=o.return)&&n.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}return null},e.prototype.removeFromDocument=function(t){var e,r;if(void 0===t&&(t=!1),this.processed.isSet("updateDocument"))try{for(var n=a(this.math),o=n.next();!o.done;o=n.next()){var i=o.value;i.state()>=h.STATE.INSERTED&&i.state(h.STATE.TYPESET,t)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=n.return)&&r.call(n)}finally{if(e)throw e.error}}return this.processed.clear("updateDocument"),this},e.prototype.documentStyleSheet=function(){return this.outputJax.styleSheet(this)},e.prototype.documentPageElements=function(){return this.outputJax.pageElements(this)},e.prototype.addStyles=function(t){this.styles.push(t)},e.prototype.getStyles=function(){return this.styles},e.KIND="HTML",e.OPTIONS=i(i({},l.AbstractMathDocument.OPTIONS),{renderActions:u.expandable(i(i({},l.AbstractMathDocument.OPTIONS.renderActions),{styles:[h.STATE.INSERTED+1,"","updateStyleSheet",!1]})),MathList:p.HTMLMathList,MathItem:c.HTMLMathItem,DomStrings:null}),e}(l.AbstractMathDocument);e.HTMLDocument=d},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.HTMLMathItem=void 0;var i=r(4),s=function(t){function e(e,r,n,o,i){return void 0===n&&(n=!0),void 0===o&&(o={node:null,n:0,delim:""}),void 0===i&&(i={node:null,n:0,delim:""}),t.call(this,e,r,n,o,i)||this}return o(e,t),Object.defineProperty(e.prototype,"adaptor",{get:function(){return this.inputJax.adaptor},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.updateDocument=function(t){if(this.state()<i.STATE.INSERTED){if(this.inputJax.processStrings){var e=this.start.node;if(e===this.end.node)this.end.n&&this.end.n<this.adaptor.value(this.end.node).length&&this.adaptor.split(this.end.node,this.end.n),this.start.n&&(e=this.adaptor.split(this.start.node,this.start.n)),this.adaptor.replace(this.typesetRoot,e);else{for(this.start.n&&(e=this.adaptor.split(e,this.start.n));e!==this.end.node;){var r=this.adaptor.next(e);this.adaptor.remove(e),e=r}this.adaptor.insert(this.typesetRoot,e),this.end.n<this.adaptor.value(e).length&&this.adaptor.split(e,this.end.n),this.adaptor.remove(e)}}else this.adaptor.replace(this.typesetRoot,this.start.node);this.start.node=this.end.node=this.typesetRoot,this.start.n=this.end.n=0,this.state(i.STATE.INSERTED)}},e.prototype.updateStyleSheet=function(t){t.addStyleSheet()},e.prototype.removeFromDocument=function(t){if(void 0===t&&(t=!1),this.state()>=i.STATE.TYPESET){var e=this.adaptor,r=this.start.node,n=e.text("");if(t){var o=this.start.delim+this.math+this.end.delim;if(this.inputJax.processStrings)n=e.text(o);else{var s=e.parse(o,"text/html");n=e.firstChild(e.body(s))}}e.parent(r)&&e.replace(n,r),this.start.node=this.end.node=n,this.start.n=this.end.n=0}},e}(i.AbstractMathItem);e.HTMLMathItem=s},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)});Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.HTMLMathList=void 0;var i=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),e}(r(8).AbstractMathList);e.HTMLMathList=i},function(t,e,r){"use strict";var n=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.HTMLDomStrings=void 0;var o=r(1),i=function(){function t(t){void 0===t&&(t=null);var e=this.constructor;this.options=o.userOptions(o.defaultOptions({},e.OPTIONS),t),this.init(),this.getPatterns()}return t.prototype.init=function(){this.strings=[],this.string="",this.snodes=[],this.nodes=[],this.stack=[]},t.prototype.getPatterns=function(){var t=o.makeArray(this.options.skipHtmlTags),e=o.makeArray(this.options.ignoreHtmlClass),r=o.makeArray(this.options.processHtmlClass);this.skipHtmlTags=new RegExp("^(?:"+t.join("|")+")$","i"),this.ignoreHtmlClass=new RegExp("(?:^| )(?:"+e.join("|")+")(?: |$)"),this.processHtmlClass=new RegExp("(?:^| )(?:"+r+")(?: |$)")},t.prototype.pushString=function(){this.string.match(/\S/)&&(this.strings.push(this.string),this.nodes.push(this.snodes)),this.string="",this.snodes=[]},t.prototype.extendString=function(t,e){this.snodes.push([t,e.length]),this.string+=e},t.prototype.handleText=function(t,e){return e||this.extendString(t,this.adaptor.value(t)),this.adaptor.next(t)},t.prototype.handleTag=function(t,e){if(!e){var r=this.options.includeHtmlTags[this.adaptor.kind(t)];this.extendString(t,r)}return this.adaptor.next(t)},t.prototype.handleContainer=function(t,e){this.pushString();var r=this.adaptor.getAttribute(t,"class")||"",n=this.adaptor.kind(t)||"",o=this.processHtmlClass.exec(r),i=t;return!this.adaptor.firstChild(t)||this.adaptor.getAttribute(t,"data-MJX")||!o&&this.skipHtmlTags.exec(n)?i=this.adaptor.next(t):(this.adaptor.next(t)&&this.stack.push([this.adaptor.next(t),e]),i=this.adaptor.firstChild(t),e=(e||this.ignoreHtmlClass.exec(r))&&!o),[i,e]},t.prototype.find=function(t){var e,r;this.init();for(var o=this.adaptor.next(t),i=!1,s=this.options.includeHtmlTags;t&&t!==o;)"#text"===this.adaptor.kind(t)?t=this.handleText(t,i):void 0!==s[this.adaptor.kind(t)]?t=this.handleTag(t,i):(t=(e=n(this.handleContainer(t,i),2))[0],i=e[1]),!t&&this.stack.length&&(this.pushString(),t=(r=n(this.stack.pop(),2))[0],i=r[1]);this.pushString();var a=[this.strings,this.nodes];return this.init(),a},t.OPTIONS={skipHtmlTags:["script","noscript","style","textarea","pre","code","annotation","annotation-xml"],includeHtmlTags:{br:"\n",wbr:"","#comment":""},ignoreHtmlClass:"mathjax_ignore",processHtmlClass:"mathjax_process"},t}();e.HTMLDomStrings=i},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.asyncLoad=void 0;var n=r(17);e.asyncLoad=function(t){return n.mathjax.asyncLoad?new Promise((function(e,r){var o=n.mathjax.asyncLoad(t);o instanceof Promise?o.then((function(t){return e(t)})).catch((function(t){return r(t)})):e(o)})):Promise.reject("Can't load '"+t+"': No asyncLoad method specified")}},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.px=e.emRounded=e.em=e.percent=e.length2em=e.MATHSPACE=e.RELUNITS=e.UNITS=e.BIGDIMEN=void 0,e.BIGDIMEN=1e6,e.UNITS={px:1,in:96,cm:96/2.54,mm:96/25.4},e.RELUNITS={em:1,ex:.431,pt:.1,pc:1.2,mu:1/18},e.MATHSPACE={veryverythinmathspace:1/18,verythinmathspace:2/18,thinmathspace:3/18,mediummathspace:4/18,thickmathspace:5/18,verythickmathspace:6/18,veryverythickmathspace:7/18,negativeveryverythinmathspace:-1/18,negativeverythinmathspace:-2/18,negativethinmathspace:-3/18,negativemediummathspace:-4/18,negativethickmathspace:-5/18,negativeverythickmathspace:-6/18,negativeveryverythickmathspace:-7/18,thin:.04,medium:.06,thick:.1,normal:1,big:2,small:1/Math.sqrt(2),infinity:e.BIGDIMEN},e.length2em=function(t,r,n,o){if(void 0===r&&(r=0),void 0===n&&(n=1),void 0===o&&(o=16),"string"!=typeof t&&(t=String(t)),""===t||null==t)return r;if(e.MATHSPACE[t])return e.MATHSPACE[t];var i=t.match(/^\s*([-+]?(?:\.\d+|\d+(?:\.\d*)?))?(pt|em|ex|mu|px|pc|in|mm|cm|%)?/);if(!i)return r;var s=parseFloat(i[1]||"1"),a=i[2];return e.UNITS.hasOwnProperty(a)?s*e.UNITS[a]/o/n:e.RELUNITS.hasOwnProperty(a)?s*e.RELUNITS[a]:"%"===a?s/100*r:s*r},e.percent=function(t){return(100*t).toFixed(1).replace(/\.?0+$/,"")+"%"},e.em=function(t){return Math.abs(t)<.001?"0":t.toFixed(3).replace(/\.?0+$/,"")+"em"},e.emRounded=function(t,e){return void 0===e&&(e=16),t=(Math.round(t*e)+.05)/e,Math.abs(t)<.001?"0em":t.toFixed(3).replace(/\.?0+$/,"")+"em"},e.px=function(t,r,n){return void 0===r&&(r=-e.BIGDIMEN),void 0===n&&(n=16),t*=n,r&&t<r&&(t=r),Math.abs(t)<.1?"0":t.toFixed(1).replace(/\.0$/,"")+"px"}},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractFindMath=void 0;var n=r(1),o=function(){function t(t){var e=this.constructor;this.options=n.userOptions(n.defaultOptions({},e.OPTIONS),t)}return t.OPTIONS={},t}();e.AbstractFindMath=o},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MathMLVisitor=void 0;var s=function(t){function e(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e.document=null,e}return o(e,t),e.prototype.visitTree=function(t,e){this.document=e;var r=e.createElement("top");return this.visitNode(t,r),this.document=null,r.firstChild},e.prototype.visitTextNode=function(t,e){e.appendChild(this.document.createTextNode(t.getText()))},e.prototype.visitXMLNode=function(t,e){e.appendChild(t.getXML().cloneNode(!0))},e.prototype.visitInferredMrowNode=function(t,e){var r,n;try{for(var o=i(t.childNodes),s=o.next();!s.done;s=o.next()){var a=s.value;this.visitNode(a,e)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(n=o.return)&&n.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}},e.prototype.visitDefault=function(t,e){var r,n,o=this.document.createElement(t.kind);this.addAttributes(t,o);try{for(var s=i(t.childNodes),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;this.visitNode(l,o)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(n=s.return)&&n.call(s)}finally{if(r)throw r.error}}e.appendChild(o)},e.prototype.addAttributes=function(t,e){var r,n,o=t.attributes,s=o.getExplicitNames();try{for(var a=i(s),l=a.next();!l.done;l=a.next()){var u=l.value;e.setAttribute(u,o.getExplicit(u).toString())}}catch(t){r={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(n=a.return)&&n.call(a)}finally{if(r)throw r.error}}},e}(r(16).MmlVisitor);e.MathMLVisitor=s},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")},s=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.SerializedMmlVisitor=e.toEntity=e.DATAMJX=void 0;var a=r(16),l=r(0),u=r(12);e.DATAMJX="data-mjx-",e.toEntity=function(t){return"&#x"+t.codePointAt(0).toString(16).toUpperCase()+";"};var c=function(t){function r(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(r,t),r.prototype.visitTree=function(t){return this.visitNode(t,"")},r.prototype.visitTextNode=function(t,e){return this.quoteHTML(t.getText())},r.prototype.visitXMLNode=function(t,e){return e+t.getSerializedXML()},r.prototype.visitInferredMrowNode=function(t,e){var r,n,o=[];try{for(var s=i(t.childNodes),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;o.push(this.visitNode(l,e))}}catch(t){r={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(n=s.return)&&n.call(s)}finally{if(r)throw r.error}}return o.join("\n")},r.prototype.visitTeXAtomNode=function(t,e){var r=this.childNodeMml(t,e+" ","\n");return e+"<mrow"+this.getAttributes(t)+">"+(r.match(/\S/)?"\n"+r+e:"")+"</mrow>"},r.prototype.visitAnnotationNode=function(t,e){return e+"<annotation"+this.getAttributes(t)+">"+this.childNodeMml(t,"","")+"</annotation>"},r.prototype.visitDefault=function(t,e){var r=t.kind,n=s(t.isToken||0===t.childNodes.length?["",""]:["\n",e],2),o=n[0],i=n[1],a=this.childNodeMml(t,e+" ",o);return e+"<"+r+this.getAttributes(t)+">"+(a.match(/\S/)?o+a+i:"")+"</"+r+">"},r.prototype.childNodeMml=function(t,e,r){var n,o,s="";try{for(var a=i(t.childNodes),l=a.next();!l.done;l=a.next()){var u=l.value;s+=this.visitNode(u,e)+r}}catch(t){n={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(o=a.return)&&o.call(a)}finally{if(n)throw n.error}}return s},r.prototype.getAttributes=function(t){var e,r,n=[],o=this.constructor.defaultAttributes[t.kind]||{},s=Object.assign({},o,this.getDataAttributes(t),t.attributes.getAllAttributes()),a=this.constructor.variants;s.hasOwnProperty("mathvariant")&&a.hasOwnProperty(s.mathvariant)&&(s.mathvariant=a[s.mathvariant]);try{for(var l=i(Object.keys(s)),u=l.next();!u.done;u=l.next()){var c=u.value,p=String(s[c]);void 0!==p&&n.push(c+'="'+this.quoteHTML(p)+'"')}}catch(t){e={error:t}}finally{try{u&&!u.done&&(r=l.return)&&r.call(l)}finally{if(e)throw e.error}}return n.length?" "+n.join(" "):""},r.prototype.getDataAttributes=function(t){var e={},r=t.attributes.getExplicit("mathvariant"),n=this.constructor.variants;r&&n.hasOwnProperty(r)&&this.setDataAttribute(e,"variant",r),t.getProperty("variantForm")&&this.setDataAttribute(e,"alternate","1");var o=t.getProperty("texClass");if(void 0!==o){var i=!0;if(o===l.TEXCLASS.OP&&t.isKind("mi")){var s=t.getText();i=!(s.length>1&&s.match(u.MmlMi.operatorName))}i&&this.setDataAttribute(e,"texclass",o<0?"NONE":l.TEXCLASSNAMES[o])}return e},r.prototype.setDataAttribute=function(t,r,n){t[e.DATAMJX+r]=n},r.prototype.quoteHTML=function(t){return t.replace(/&/g,"&amp;").replace(/</g,"&lt;").replace(/>/g,"&gt;").replace(/\"/g,"&quot;").replace(/[\uD800-\uDBFF]./g,e.toEntity).replace(/[\u0080-\uD7FF\uE000-\uFFFF]/g,e.toEntity)},r.variants={"-tex-calligraphic":"script","-tex-calligraphic-bold":"bold-script","-tex-oldstyle":"normal","-tex-oldstyle-bold":"bold","-tex-mathit":"italic"},r.defaultAttributes={math:{xmlns:"http://www.w3.org/1998/Math/MathML"}},r}(a.MmlVisitor);e.SerializedMmlVisitor=c},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractWrapper=void 0;var n=function(){function t(t,e){this.factory=t,this.node=e}return Object.defineProperty(t.prototype,"kind",{get:function(){return this.node.kind},enumerable:!1,configurable:!0}),t.prototype.wrap=function(t){return this.factory.wrap(t)},t}();e.AbstractWrapper=n},function(t,e,r){"use strict";var n,o=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},s=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(i(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractWrapperFactory=void 0;var a=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return o(e,t),e.prototype.wrap=function(t){for(var e=[],r=1;r<arguments.length;r++)e[r-1]=arguments[r];return this.create.apply(this,s([t.kind,t],e))},e}(r(10).AbstractFactory);e.AbstractWrapperFactory=a},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.RegisterHTMLHandler=void 0;var n=r(17),o=r(5);e.RegisterHTMLHandler=function(t){var e=new o.HTMLHandler(t);return n.mathjax.handlers.register(e),e}},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.BBox=e.BBoxStyleAdjust=void 0;var n=r(65);e.BBoxStyleAdjust=[["borderTopWidth","h"],["borderRightWidth","w"],["borderBottomWidth","d"],["borderLeftWidth","w",0],["paddingTop","h"],["paddingRight","w"],["paddingBottom","d"],["paddingLeft","w",0]];var o=function(){function t(t){void 0===t&&(t={w:0,h:-n.BIGDIMEN,d:-n.BIGDIMEN}),this.w=t.w||0,this.h="h"in t?t.h:-n.BIGDIMEN,this.d="d"in t?t.d:-n.BIGDIMEN,this.L=this.R=this.ic=this.sk=0,this.scale=this.rscale=1,this.pwidth=""}return t.zero=function(){return new t({h:0,d:0,w:0})},t.empty=function(){return new t},t.prototype.empty=function(){return this.w=0,this.h=this.d=-n.BIGDIMEN,this},t.prototype.clean=function(){this.w===-n.BIGDIMEN&&(this.w=0),this.h===-n.BIGDIMEN&&(this.h=0),this.d===-n.BIGDIMEN&&(this.d=0)},t.prototype.rescale=function(t){this.w*=t,this.h*=t,this.d*=t},t.prototype.combine=function(t,e,r){void 0===e&&(e=0),void 0===r&&(r=0);var n=t.rscale,o=e+n*(t.w+t.L+t.R),i=r+n*t.h,s=n*t.d-r;o>this.w&&(this.w=o),i>this.h&&(this.h=i),s>this.d&&(this.d=s)},t.prototype.append=function(t){var e=t.rscale;this.w+=e*(t.w+t.L+t.R),e*t.h>this.h&&(this.h=e*t.h),e*t.d>this.d&&(this.d=e*t.d)},t.prototype.updateFrom=function(t){this.h=t.h,this.d=t.d,this.w=t.w,t.pwidth&&(this.pwidth=t.pwidth)},t.fullWidth="100%",t}();e.BBox=o},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.numeric=e.translate=e.remove=e.add=e.entities=e.options=void 0;var n=r(18),o=r(64);e.options={loadMissingEntities:!0},e.entities={ApplyFunction:"\u2061",Backslash:"\u2216",Because:"\u2235",Breve:"\u02d8",Cap:"\u22d2",CenterDot:"\xb7",CircleDot:"\u2299",CircleMinus:"\u2296",CirclePlus:"\u2295",CircleTimes:"\u2297",Congruent:"\u2261",ContourIntegral:"\u222e",Coproduct:"\u2210",Cross:"\u2a2f",Cup:"\u22d3",CupCap:"\u224d",Dagger:"\u2021",Del:"\u2207",Delta:"\u0394",Diamond:"\u22c4",DifferentialD:"\u2146",DotEqual:"\u2250",DoubleDot:"\xa8",DoubleRightTee:"\u22a8",DoubleVerticalBar:"\u2225",DownArrow:"\u2193",DownLeftVector:"\u21bd",DownRightVector:"\u21c1",DownTee:"\u22a4",Downarrow:"\u21d3",Element:"\u2208",EqualTilde:"\u2242",Equilibrium:"\u21cc",Exists:"\u2203",ExponentialE:"\u2147",FilledVerySmallSquare:"\u25aa",ForAll:"\u2200",Gamma:"\u0393",Gg:"\u22d9",GreaterEqual:"\u2265",GreaterEqualLess:"\u22db",GreaterFullEqual:"\u2267",GreaterLess:"\u2277",GreaterSlantEqual:"\u2a7e",GreaterTilde:"\u2273",Hacek:"\u02c7",Hat:"^",HumpDownHump:"\u224e",HumpEqual:"\u224f",Im:"\u2111",ImaginaryI:"\u2148",Integral:"\u222b",Intersection:"\u22c2",InvisibleComma:"\u2063",InvisibleTimes:"\u2062",Lambda:"\u039b",Larr:"\u219e",LeftAngleBracket:"\u27e8",LeftArrow:"\u2190",LeftArrowRightArrow:"\u21c6",LeftCeiling:"\u2308",LeftDownVector:"\u21c3",LeftFloor:"\u230a",LeftRightArrow:"\u2194",LeftTee:"\u22a3",LeftTriangle:"\u22b2",LeftTriangleEqual:"\u22b4",LeftUpVector:"\u21bf",LeftVector:"\u21bc",Leftarrow:"\u21d0",Leftrightarrow:"\u21d4",LessEqualGreater:"\u22da",LessFullEqual:"\u2266",LessGreater:"\u2276",LessSlantEqual:"\u2a7d",LessTilde:"\u2272",Ll:"\u22d8",Lleftarrow:"\u21da",LongLeftArrow:"\u27f5",LongLeftRightArrow:"\u27f7",LongRightArrow:"\u27f6",Longleftarrow:"\u27f8",Longleftrightarrow:"\u27fa",Longrightarrow:"\u27f9",Lsh:"\u21b0",MinusPlus:"\u2213",NestedGreaterGreater:"\u226b",NestedLessLess:"\u226a",NotDoubleVerticalBar:"\u2226",NotElement:"\u2209",NotEqual:"\u2260",NotExists:"\u2204",NotGreater:"\u226f",NotGreaterEqual:"\u2271",NotLeftTriangle:"\u22ea",NotLeftTriangleEqual:"\u22ec",NotLess:"\u226e",NotLessEqual:"\u2270",NotPrecedes:"\u2280",NotPrecedesSlantEqual:"\u22e0",NotRightTriangle:"\u22eb",NotRightTriangleEqual:"\u22ed",NotSubsetEqual:"\u2288",NotSucceeds:"\u2281",NotSucceedsSlantEqual:"\u22e1",NotSupersetEqual:"\u2289",NotTilde:"\u2241",NotVerticalBar:"\u2224",Omega:"\u03a9",OverBar:"\u203e",OverBrace:"\u23de",PartialD:"\u2202",Phi:"\u03a6",Pi:"\u03a0",PlusMinus:"\xb1",Precedes:"\u227a",PrecedesEqual:"\u2aaf",PrecedesSlantEqual:"\u227c",PrecedesTilde:"\u227e",Product:"\u220f",Proportional:"\u221d",Psi:"\u03a8",Rarr:"\u21a0",Re:"\u211c",ReverseEquilibrium:"\u21cb",RightAngleBracket:"\u27e9",RightArrow:"\u2192",RightArrowLeftArrow:"\u21c4",RightCeiling:"\u2309",RightDownVector:"\u21c2",RightFloor:"\u230b",RightTee:"\u22a2",RightTeeArrow:"\u21a6",RightTriangle:"\u22b3",RightTriangleEqual:"\u22b5",RightUpVector:"\u21be",RightVector:"\u21c0",Rightarrow:"\u21d2",Rrightarrow:"\u21db",Rsh:"\u21b1",Sigma:"\u03a3",SmallCircle:"\u2218",Sqrt:"\u221a",Square:"\u25a1",SquareIntersection:"\u2293",SquareSubset:"\u228f",SquareSubsetEqual:"\u2291",SquareSuperset:"\u2290",SquareSupersetEqual:"\u2292",SquareUnion:"\u2294",Star:"\u22c6",Subset:"\u22d0",SubsetEqual:"\u2286",Succeeds:"\u227b",SucceedsEqual:"\u2ab0",SucceedsSlantEqual:"\u227d",SucceedsTilde:"\u227f",SuchThat:"\u220b",Sum:"\u2211",Superset:"\u2283",SupersetEqual:"\u2287",Supset:"\u22d1",Therefore:"\u2234",Theta:"\u0398",Tilde:"\u223c",TildeEqual:"\u2243",TildeFullEqual:"\u2245",TildeTilde:"\u2248",UnderBar:"_",UnderBrace:"\u23df",Union:"\u22c3",UnionPlus:"\u228e",UpArrow:"\u2191",UpDownArrow:"\u2195",UpTee:"\u22a5",Uparrow:"\u21d1",Updownarrow:"\u21d5",Upsilon:"\u03a5",Vdash:"\u22a9",Vee:"\u22c1",VerticalBar:"\u2223",VerticalTilde:"\u2240",Vvdash:"\u22aa",Wedge:"\u22c0",Xi:"\u039e",amp:"&",acute:"\xb4",aleph:"\u2135",alpha:"\u03b1",amalg:"\u2a3f",and:"\u2227",ang:"\u2220",angmsd:"\u2221",angsph:"\u2222",ape:"\u224a",backprime:"\u2035",backsim:"\u223d",backsimeq:"\u22cd",beta:"\u03b2",beth:"\u2136",between:"\u226c",bigcirc:"\u25ef",bigodot:"\u2a00",bigoplus:"\u2a01",bigotimes:"\u2a02",bigsqcup:"\u2a06",bigstar:"\u2605",bigtriangledown:"\u25bd",bigtriangleup:"\u25b3",biguplus:"\u2a04",blacklozenge:"\u29eb",blacktriangle:"\u25b4",blacktriangledown:"\u25be",blacktriangleleft:"\u25c2",bowtie:"\u22c8",boxdl:"\u2510",boxdr:"\u250c",boxminus:"\u229f",boxplus:"\u229e",boxtimes:"\u22a0",boxul:"\u2518",boxur:"\u2514",bsol:"\\",bull:"\u2022",cap:"\u2229",check:"\u2713",chi:"\u03c7",circ:"\u02c6",circeq:"\u2257",circlearrowleft:"\u21ba",circlearrowright:"\u21bb",circledR:"\xae",circledS:"\u24c8",circledast:"\u229b",circledcirc:"\u229a",circleddash:"\u229d",clubs:"\u2663",colon:":",comp:"\u2201",ctdot:"\u22ef",cuepr:"\u22de",cuesc:"\u22df",cularr:"\u21b6",cup:"\u222a",curarr:"\u21b7",curlyvee:"\u22ce",curlywedge:"\u22cf",dagger:"\u2020",daleth:"\u2138",ddarr:"\u21ca",deg:"\xb0",delta:"\u03b4",digamma:"\u03dd",div:"\xf7",divideontimes:"\u22c7",dot:"\u02d9",doteqdot:"\u2251",dotplus:"\u2214",dotsquare:"\u22a1",dtdot:"\u22f1",ecir:"\u2256",efDot:"\u2252",egs:"\u2a96",ell:"\u2113",els:"\u2a95",empty:"\u2205",epsi:"\u03b5",epsiv:"\u03f5",erDot:"\u2253",eta:"\u03b7",eth:"\xf0",flat:"\u266d",fork:"\u22d4",frown:"\u2322",gEl:"\u2a8c",gamma:"\u03b3",gap:"\u2a86",gimel:"\u2137",gnE:"\u2269",gnap:"\u2a8a",gne:"\u2a88",gnsim:"\u22e7",gt:">",gtdot:"\u22d7",harrw:"\u21ad",hbar:"\u210f",hellip:"\u2026",hookleftarrow:"\u21a9",hookrightarrow:"\u21aa",imath:"\u0131",infin:"\u221e",intcal:"\u22ba",iota:"\u03b9",jmath:"\u0237",kappa:"\u03ba",kappav:"\u03f0",lEg:"\u2a8b",lambda:"\u03bb",lap:"\u2a85",larrlp:"\u21ab",larrtl:"\u21a2",lbrace:"{",lbrack:"[",le:"\u2264",leftleftarrows:"\u21c7",leftthreetimes:"\u22cb",lessdot:"\u22d6",lmoust:"\u23b0",lnE:"\u2268",lnap:"\u2a89",lne:"\u2a87",lnsim:"\u22e6",longmapsto:"\u27fc",looparrowright:"\u21ac",lowast:"\u2217",loz:"\u25ca",lt:"<",ltimes:"\u22c9",ltri:"\u25c3",macr:"\xaf",malt:"\u2720",mho:"\u2127",mu:"\u03bc",multimap:"\u22b8",nLeftarrow:"\u21cd",nLeftrightarrow:"\u21ce",nRightarrow:"\u21cf",nVDash:"\u22af",nVdash:"\u22ae",natur:"\u266e",nearr:"\u2197",nharr:"\u21ae",nlarr:"\u219a",not:"\xac",nrarr:"\u219b",nu:"\u03bd",nvDash:"\u22ad",nvdash:"\u22ac",nwarr:"\u2196",omega:"\u03c9",omicron:"\u03bf",or:"\u2228",osol:"\u2298",period:".",phi:"\u03c6",phiv:"\u03d5",pi:"\u03c0",piv:"\u03d6",prap:"\u2ab7",precnapprox:"\u2ab9",precneqq:"\u2ab5",precnsim:"\u22e8",prime:"\u2032",psi:"\u03c8",quot:'"',rarrtl:"\u21a3",rbrace:"}",rbrack:"]",rho:"\u03c1",rhov:"\u03f1",rightrightarrows:"\u21c9",rightthreetimes:"\u22cc",ring:"\u02da",rmoust:"\u23b1",rtimes:"\u22ca",rtri:"\u25b9",scap:"\u2ab8",scnE:"\u2ab6",scnap:"\u2aba",scnsim:"\u22e9",sdot:"\u22c5",searr:"\u2198",sect:"\xa7",sharp:"\u266f",sigma:"\u03c3",sigmav:"\u03c2",simne:"\u2246",smile:"\u2323",spades:"\u2660",sub:"\u2282",subE:"\u2ac5",subnE:"\u2acb",subne:"\u228a",supE:"\u2ac6",supnE:"\u2acc",supne:"\u228b",swarr:"\u2199",tau:"\u03c4",theta:"\u03b8",thetav:"\u03d1",tilde:"\u02dc",times:"\xd7",triangle:"\u25b5",triangleq:"\u225c",upsi:"\u03c5",upuparrows:"\u21c8",veebar:"\u22bb",vellip:"\u22ee",weierp:"\u2118",xi:"\u03be",yen:"\xa5",zeta:"\u03b6",zigrarr:"\u21dd"};var i={};function s(t,r){if("#"===r.charAt(0))return a(r.slice(1));if(e.entities[r])return e.entities[r];if(e.options.loadMissingEntities){var s=r.match(/^[a-zA-Z](fr|scr|opf)$/)?RegExp.$1:r.charAt(0).toLowerCase();i[s]||(i[s]=!0,n.retryAfter(o.asyncLoad("./util/entities/"+s+".js")))}return t}function a(t){var e="x"===t.charAt(0)?parseInt(t.slice(1),16):parseInt(t);return String.fromCodePoint(e)}e.add=function(t,r){Object.assign(e.entities,t),i[r]=!0},e.remove=function(t){delete e.entities[t]},e.translate=function(t){return t.replace(/&([a-z][a-z0-9]*|#(?:[0-9]+|x[0-9a-f]+));/gi,s)},e.numeric=a},function(t,e,r){"use strict";var n=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.CssStyles=void 0;var o=function(){function t(t){void 0===t&&(t=null),this.styles={},this.addStyles(t)}return Object.defineProperty(t.prototype,"cssText",{get:function(){return this.getStyleString()},enumerable:!1,configurable:!0}),t.prototype.addStyles=function(t){var e,r;if(t)try{for(var o=n(Object.keys(t)),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value;this.styles[s]||(this.styles[s]={}),Object.assign(this.styles[s],t[s])}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(r=o.return)&&r.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}},t.prototype.removeStyles=function(){for(var t,e,r=[],o=0;o<arguments.length;o++)r[o]=arguments[o];try{for(var i=n(r),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value;delete this.styles[a]}}catch(e){t={error:e}}finally{try{s&&!s.done&&(e=i.return)&&e.call(i)}finally{if(t)throw t.error}}},t.prototype.clear=function(){this.styles={}},t.prototype.getStyleString=function(){var t,e,r=Object.keys(this.styles),o=new Array(r.length),i=0;try{for(var s=n(r),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value;o[i++]=l+" {\n"+this.getStyleDefString(this.styles[l])+"\n}"}}catch(e){t={error:e}}finally{try{a&&!a.done&&(e=s.return)&&e.call(s)}finally{if(t)throw t.error}}return o.join("\n\n")},t.prototype.getStyleDefString=function(t){var e,r,o=Object.keys(t),i=new Array(o.length),s=0;try{for(var a=n(o),l=a.next();!l.done;l=a.next()){var u=l.value;i[s++]=" "+u+": "+t[u]+";"}}catch(t){e={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(r=a.return)&&r.call(a)}finally{if(e)throw e.error}}return i.join("\n")},t}();e.CssStyles=o},function(t,e,r){"use strict";var n=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],n=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&n>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")},o=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var n,o,i=r.call(t),s=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(n=i.next()).done;)s.push(n.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return s},i=this&&this.__spread||function(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t=t.concat(o(arguments[e]));return t};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.Styles=void 0;var s=["top","right","bottom","left"],a=["width","style","color"];function l(t){for(var e=t.split(/((?:'[^']*'|"[^"]*"|,[\s\n]|[^\s\n])*)/g),r=[];e.length>1;)e.shift(),r.push(e.shift());return r}function u(t){var e,r,o=l(this.styles[t]);0===o.length&&o.push(""),1===o.length&&o.push(o[0]),2===o.length&&o.push(o[0]),3===o.length&&o.push(o[1]);try{for(var i=n(m.connect[t].children),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value;this.setStyle(this.childName(t,a),o.shift())}}catch(t){e={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}}function c(t){var e,r,o=m.connect[t].children,i=[];try{for(var s=n(o),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value,u=this.styles[t+"-"+l];if(!u)return void delete this.styles[t];i.push(u)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(r=s.return)&&r.call(s)}finally{if(e)throw e.error}}i[3]===i[1]&&(i.pop(),i[2]===i[0]&&(i.pop(),i[1]===i[0]&&i.pop())),this.styles[t]=i.join(" ")}function p(t){var e,r;try{for(var o=n(m.connect[t].children),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value;this.setStyle(this.childName(t,s),this.styles[t])}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(r=o.return)&&r.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}}function f(t){var e,r,o=i(m.connect[t].children),s=this.styles[this.childName(t,o.shift())];try{for(var a=n(o),l=a.next();!l.done;l=a.next()){var u=l.value;if(this.styles[this.childName(t,u)]!==s)return void delete this.styles[t]}}catch(t){e={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(r=a.return)&&r.call(a)}finally{if(e)throw e.error}}this.styles[t]=s}var h=/^(?:[\d.]+(?:[a-z]+)|thin|medium|thick|inherit|initial|unset)$/,d=/^(?:none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|inherit|initial|unset)$/;function y(t){var e,r,o,i,s={width:"",style:"",color:""};try{for(var a=n(l(this.styles[t])),u=a.next();!u.done;u=a.next()){var c=u.value;c.match(h)&&""===s.width?s.width=c:c.match(d)&&""===s.style?s.style=c:s.color=c}}catch(t){e={error:t}}finally{try{u&&!u.done&&(r=a.return)&&r.call(a)}finally{if(e)throw e.error}}try{for(var p=n(m.connect[t].children),f=p.next();!f.done;f=p.next()){var y=f.value;this.setStyle(this.childName(t,y),s[y])}}catch(t){o={error:t}}finally{try{f&&!f.done&&(i=p.return)&&i.call(p)}finally{if(o)throw o.error}}}function O(t){var e,r,o=[];try{for(var i=n(m.connect[t].children),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value,l=this.styles[this.childName(t,a)];l&&o.push(l)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(e)throw e.error}}o.length?this.styles[t]=o.join(" "):delete this.styles[t]}var M={style:/^(?:normal|italic|oblique|inherit|initial|unset)$/,variant:new RegExp("^(?:"+["normal|none","inherit|initial|unset","common-ligatures|no-common-ligatures","discretionary-ligatures|no-discretionary-ligatures","historical-ligatures|no-historical-ligatures","contextual|no-contextual","(?:stylistic|character-variant|swash|ornaments|annotation)\\([^)]*\\)","small-caps|all-small-caps|petite-caps|all-petite-caps|unicase|titling-caps","lining-nums|oldstyle-nums|proportional-nums|tabular-nums","diagonal-fractions|stacked-fractions","ordinal|slashed-zero","jis78|jis83|jis90|jis04|simplified|traditional","full-width|proportional-width","ruby"].join("|")+")$"),weight:/^(?:normal|bold|bolder|lighter|[1-9]00|inherit|initial|unset)$/,stretch:new RegExp("^(?:"+["normal","(?:(?:ultra|extra|semi)-)?condensed","(?:(?:semi|extra|ulta)-)?expanded","inherit|initial|unset"].join("|")+")$"),size:new RegExp("^(?:"+["xx-small|x-small|small|medium|large|x-large|xx-large|larger|smaller","[d.]+%|[d.]+[a-z]+","inherit|initial|unset"].join("|")+")(?:/(?:normal|[d.+](?:%|[a-z]+)?))?$")};function E(t){var e,r,i,s,a=l(this.styles[t]),u={style:"",variant:[],weight:"",stretch:"",size:"",family:"","line-height":""};try{for(var c=n(a),p=c.next();!p.done;p=c.next()){var f=p.value;u.family=f;try{for(var h=(i=void 0,n(Object.keys(M))),d=h.next();!d.done;d=h.next()){var y=d.value;if((Array.isArray(u[y])||""===u[y])&&f.match(M[y]))if("size"===y){var O=o(f.split(/\//),2),E=O[0],v=O[1];u[y]=E,v&&(u["line-height"]=v)}else""===u.size&&(Array.isArray(u[y])?u[y].push(f):u[y]=f)}}catch(t){i={error:t}}finally{try{d&&!d.done&&(s=h.return)&&s.call(h)}finally{if(i)throw i.error}}}}catch(t){e={error:t}}finally{try{p&&!p.done&&(r=c.return)&&r.call(c)}finally{if(e)throw e.error}}!function(t,e){var r,o;try{for(var i=n(m.connect[t].children),s=i.next();!s.done;s=i.next()){var a=s.value,l=this.childName(t,a);if(Array.isArray(e[a])){var u=e[a];u.length&&(this.styles[l]=u.join(" "))}else""!==e[a]&&(this.styles[l]=e[a])}}catch(t){r={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(o=i.return)&&o.call(i)}finally{if(r)throw r.error}}}(t,u),delete this.styles[t]}function v(t){}var m=function(){function t(t){void 0===t&&(t=""),this.parse(t)}return Object.defineProperty(t.prototype,"cssText",{get:function(){var t,e,r=[];try{for(var o=n(Object.keys(this.styles)),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var s=i.value,a=this.parentName(s);this.styles[a]||r.push(s+": "+this.styles[s])}}catch(e){t={error:e}}finally{try{i&&!i.done&&(e=o.return)&&e.call(o)}finally{if(t)throw t.error}}return r.join("; ")},enumerable:!1,configurable:!0}),t.prototype.set=function(e,r){for(e=this.normalizeName(e),this.setStyle(e,r),t.connect[e]&&!t.connect[e].combine&&(this.combineChildren(e),delete this.styles[e]);e.match(/-/)&&(e=this.parentName(e),t.connect[e]);)t.connect[e].combine.call(this,e)},t.prototype.get=function(t){return t=this.normalizeName(t),this.styles.hasOwnProperty(t)?this.styles[t]:""},t.prototype.setStyle=function(e,r){this.styles[e]=r,t.connect[e]&&t.connect[e].children&&t.connect[e].split.call(this,e),""===r&&delete this.styles[e]},t.prototype.combineChildren=function(e){var r,o,i=this.parentName(e);try{for(var s=n(t.connect[e].children),a=s.next();!a.done;a=s.next()){var l=a.value,u=this.childName(i,l);t.connect[u].combine.call(this,u)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(o=s.return)&&o.call(s)}finally{if(r)throw r.error}}},t.prototype.parentName=function(t){var e=t.replace(/-[^-]*$/,"");return t===e?"":e},t.prototype.childName=function(e,r){return r.match(/-/)?r:(t.connect[e]&&!t.connect[e].combine&&(r+=e.replace(/.*-/,"-"),e=this.parentName(e)),e+"-"+r)},t.prototype.normalizeName=function(t){return t.replace(/[A-Z]/g,(function(t){return"-"+t.toLowerCase()}))},t.prototype.parse=function(t){void 0===t&&(t="");var e=this.constructor.pattern;this.styles={};for(var r=t.replace(e.comment,"").split(e.style);r.length>1;){var n=o(r.splice(0,3),3),i=n[0],s=n[1],a=n[2];if(i.match(/[^\s\n]/))return;this.set(s,a)}},t.pattern={style:/([-a-z]+)[\s\n]*:[\s\n]*((?:'[^']*'|"[^"]*"|\n|.)*?)[\s\n]*(?:;|$)/g,comment:/\/\*[^]*?\*\//g},t.connect={padding:{children:s,split:u,combine:c},border:{children:s,split:p,combine:f},"border-top":{children:a,split:y,combine:O},"border-right":{children:a,split:y,combine:O},"border-bottom":{children:a,split:y,combine:O},"border-left":{children:a,split:y,combine:O},"border-width":{children:s,split:u,combine:null},"border-style":{children:s,split:u,combine:null},"border-color":{children:s,split:u,combine:null},font:{children:["style","variant","weight","stretch","line-height","size","family"],split:E,combine:v}},t}();e.Styles=m},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.max=e.sum=void 0,e.sum=function(t){return t.reduce((function(t,e){return t+e}),0)},e.max=function(t){return t.reduce((function(t,e){return Math.max(t,e)}),0)}},function(t,e){var r;r=function(){return this}();try{r=r||new Function("return this")()}catch(t){"object"==typeof window&&(r=window)}t.exports=r},function(t,e,r){"use strict";r.r(e);var n=r(19),o=r(21),i=r(20),s=r(22),a=r(66),l=r(23),u=r(58),c=r(24),p=r(6),f=r(4),h=r(8),d=r(2),y=r(28),O=r(67),M=r(9),E=r(0),v=r(55),m=r(45),b=r(51),g=r(52),L=r(29),N=r(56),R=r(44),T=r(40),A=r(43),_=r(36),S=r(53),C=r(12),x=r(47),I=r(30),P=r(13),w=r(41),j=r(42),D=r(38),B=r(35),k=r(34),X=r(33),H=r(37),W=r(39),F=r(14),q=r(48),G=r(50),J=r(32),z=r(49),V=r(46),U=r(54),K=r(16),$=r(31),Y=r(68),Z=r(25),Q=r(10),tt=r(11),et=r(27),rt=r(59),nt=r(69),ot=r(70),it=r(71),st=r(60),at=r(63),lt=r(5),ut=r(61),ct=r(62),pt=r(17),ft=r(64),ht=r(72),dt=r(57),yt=r(73),Ot=r(7),Mt=r(26),Et=r(1),vt=r(3),mt=r(18),bt=r(74),gt=r(75),Lt=r(65),Nt=r(76),Rt=r(15);Object(n.combineWithMathJax)({_:{adaptors:{HTMLAdaptor:o,browserAdaptor:i},components:{global:n},core:{DOMAdaptor:s,FindMath:a,Handler:l,HandlerList:u,InputJax:c,MathDocument:p,MathItem:f,MathList:h,MmlTree:{Attributes:d,MML:y,MathMLVisitor:O,MmlFactory:M,MmlNode:E,MmlNodes:{TeXAtom:v,maction:m,maligngroup:b,malignmark:g,math:L,mathchoice:N,menclose:R,merror:T,mfenced:A,mfrac:_,mglyph:S,mi:C,mmultiscripts:x,mn:I,mo:P,mpadded:w,mphantom:j,mroot:D,mrow:B,ms:k,mspace:X,msqrt:H,mstyle:W,msubsup:F,mtable:q,mtd:G,mtext:J,mtr:z,munderover:V,semantics:U},MmlVisitor:K,OperatorDictionary:$,SerializedMmlVisitor:Y},OutputJax:Z,Tree:{Factory:Q,Node:tt,NodeFactory:et,Visitor:rt,Wrapper:nt,WrapperFactory:ot}},handlers:{html_ts:it,html:{HTMLDocument:st,HTMLDomStrings:at,HTMLHandler:lt,HTMLMathItem:ut,HTMLMathList:ct}},mathjax:pt,util:{AsyncLoad:ft,BBox:ht,BitField:dt,Entities:yt,FunctionList:Ot,LinkedList:Mt,Options:Et,PrioritizedList:vt,Retries:mt,StyleList:bt,Styles:gt,lengths:Lt,numeric:Nt,string:Rt}}}),MathJax.startup&&(MathJax.startup.registerConstructor("HTMLHandler",lt.HTMLHandler),MathJax.startup.registerConstructor("browserAdaptor",i.browserAdaptor),MathJax.startup.useHandler("HTMLHandler"),MathJax.startup.useAdaptor("browserAdaptor")),MathJax.loader&&(MathJax._.mathjax.mathjax.asyncLoad=function(t){return MathJax.loader.load(t)})}]);+ \ No newline at end of file diff --git a/input/asciimath.js b/input/asciimath.js @@ -1 +1 @@ -!function(i){var n={};function a(t){if(n[t])return n[t].exports;var e=n[t]={i:t,l:!1,exports:{}};return i[t].call(e.exports,e,e.exports,a),e.l=!0,e.exports}a.m=i,a.c=n,a.d=function(t,e,i){a.o(t,e)||Object.defineProperty(t,e,{enumerable:!0,get:i})},a.r=function(t){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(t,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0})},a.t=function(e,t){if(1&t&&(e=a(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var i=Object.create(null);if(a.r(i),Object.defineProperty(i,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var n in e)a.d(i,n,function(t){return e[t]}.bind(null,n));return i},a.n=function(t){var e=t&&t.__esModule?function(){return t.default}:function(){return t};return a.d(e,"a",e),e},a.o=function(t,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,e)},a.p="",a(a.s=2)}([function(t,e,i){"use strict";var n,a=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var i in e)e.hasOwnProperty(i)&&(t[i]=e[i])})(t,e)},function(t,e){function i(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(i.prototype=e.prototype,new i)}),s=this&&this.__assign||function(){return(s=Object.assign||function(t){for(var e,i=1,n=arguments.length;i<n;i++)for(var a in e=arguments[i])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,a)&&(t[a]=e[a]);return t}).apply(this,arguments)},r=this&&this.__read||function(t,e){var i="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!i)return t;var n,a,s=i.call(t),r=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(n=s.next()).done;)r.push(n.value)}catch(t){a={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(i=s.return)&&i.call(s)}finally{if(a)throw a.error}}return r};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var o,l=i(5),u=i(6),h=i(14),p=i(1),c=(o=l.AbstractInputJax,a(d,o),d.prototype.compile=function(t,e){return u.LegacyAsciiMath.Compile(t.math,t.display)},d.prototype.findMath=function(t){return this.findAsciiMath.findMath(t)},d.NAME="AsciiMath",d.OPTIONS=s({},l.AbstractInputJax.OPTIONS,{FindAsciiMath:null}),d);function d(t){var e=this,i=r(h.separateOptions(t,p.FindAsciiMath.OPTIONS),2),n=i[0],a=i[1];return(e=o.call(this,n)||this).findAsciiMath=e.options.FindAsciiMath||new p.FindAsciiMath(a),e}e.AsciiMath=c},function(t,e,i){"use strict";var n,a=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var i in e)e.hasOwnProperty(i)&&(t[i]=e[i])})(t,e)},function(t,e){function i(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(i.prototype=e.prototype,new i)}),u=this&&this.__read||function(t,e){var i="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!i)return t;var n,a,s=i.call(t),r=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(n=s.next()).done;)r.push(n.value)}catch(t){a={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(i=s.return)&&i.call(s)}finally{if(a)throw a.error}}return r};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,r=i(15),o=i(16),h=i(17),l=(s=r.AbstractFindMath,a(p,s),p.prototype.getPatterns=function(){var e=this,t=this.options,i=[];this.end={},t.delimiters.forEach(function(t){return e.addPattern(i,t,!1)}),this.start=new RegExp(i.join("|"),"g"),this.hasPatterns=0<i.length},p.prototype.addPattern=function(t,e,i){var n=u(e,2),a=n[0],s=n[1];t.push(o.quotePattern(a)),this.end[a]=[s,i,new RegExp(o.quotePattern(s),"g")]},p.prototype.findEnd=function(t,e,i,n){var a=u(n,3),s=(a[0],a[1]),r=a[2],o=r.lastIndex=i.index+i[0].length,l=r.exec(t);return l?h.protoItem(i[0],t.substr(o,l.index-o),l[0],e,i.index,l.index+l[0].length,s):null},p.prototype.findMathInString=function(t,e,i){var n,a;for(this.start.lastIndex=0;n=this.start.exec(i);)(a=this.findEnd(i,e,n,this.end[n[0]]))&&(t.push(a),this.start.lastIndex=a.end.n)},p.prototype.findMath=function(t){var e=[];if(this.hasPatterns)for(var i=0,n=t.length;i<n;i++)this.findMathInString(e,i,t[i]);return e},p.OPTIONS={delimiters:[["`","`"]]},p);function p(t){var e=s.call(this,t)||this;return e.getPatterns(),e}e.FindAsciiMath=l},function(t,e,i){"use strict";i(3);var n=i(0);MathJax.startup&&(MathJax.Hub.Config({AsciiMath:MathJax.config.asciimath||{}}),MathJax.startup.registerConstructor("asciimath",n.AsciiMath),MathJax.startup.useInput("asciimath"))},function(t,e,i){"use strict";var n=i(4),a=r(i(0)),s=r(i(1));function r(t){if(t&&t.__esModule)return t;var e={};if(null!=t)for(var i in t)Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,i)&&(e[i]=t[i]);return e.default=t,e}(0,n.combineWithMathJax)({_:{input:{asciimath_ts:a,asciimath:{FindAsciiMath:s}}}})},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.combineConfig=MathJax._.components.global.combineConfig,e.combineDefaults=MathJax._.components.global.combineDefaults,e.combineWithMathJax=MathJax._.components.global.combineWithMathJax,e.MathJax=MathJax._.components.global.MathJax},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractInputJax=MathJax._.core.InputJax.AbstractInputJax},function(t,e,i){(function(t){MathJax=Object.assign(t.MathJax||{},i(8).MathJax),MathJax.Ajax.Preloading("[MathJax]/jax/input/AsciiMath/config.js","[MathJax]/jax/input/AsciiMath/jax.js","[MathJax]/jax/element/mml/jax.js"),i(9),i(10),i(11),i(12);var a=new(i(13).MmlFactory);e.LegacyAsciiMath={Compile:function(t,e){var i={type:"math/asciimath",innerText:t,MathJax:{}},n=MathJax.InputJax.AsciiMath.Translate(i).root.toMmlNode(a);return n.setInheritedAttributes(),n},Translate:function(t,e){return this.Compile(t,e)}}}).call(this,i(7))},function(t,e){var i;i=function(){return this}();try{i=i||new Function("return this")()}catch(t){"object"==typeof window&&(i=window)}t.exports=i},function(t,e){var i,n,a,s,r,o,l,f={debug:!0},g={MathJax:f},h={},E=null;e.MathJax=f,function(t){var e=g[t];e=e||(g[t]={});function i(t){var e=t.constructor;for(var i in e=e||function(){},t)"constructor"!==i&&t.hasOwnProperty(i)&&(e[i]=t[i]);return e}function n(){return function(){return arguments.callee.Init.call(this,arguments)}}var a=[];e.Object=i({constructor:n(),Subclass:function(t,e){var i=n();return i.SUPER=this,i.Init=this.Init,i.Subclass=this.Subclass,i.Augment=this.Augment,i.protoFunction=this.protoFunction,i.can=this.can,i.has=this.has,i.isa=this.isa,i.prototype=new this(a),(i.prototype.constructor=i).Augment(t,e),i},Init:function(t){var e=this;return 1===t.length&&t[0]===a?e:(e instanceof t.callee||(e=new t.callee(a)),e.Init.apply(e,t)||e)},Augment:function(t,e){var i;if(null!=t){for(i in t)t.hasOwnProperty(i)&&this.protoFunction(i,t[i]);t.toString!==this.prototype.toString&&t.toString!=={}.toString&&this.protoFunction("toString",t.toString)}if(null!=e)for(i in e)e.hasOwnProperty(i)&&(this[i]=e[i]);return this},protoFunction:function(t,e){"function"==typeof(this.prototype[t]=e)&&(e.SUPER=this.SUPER.prototype)},prototype:{Init:function(){},SUPER:function(t){return t.callee.SUPER},can:function(t){return"function"==typeof this[t]},has:function(t){return void 0!==this[t]},isa:function(t){return t instanceof Object&&this instanceof t}},can:function(t){return this.prototype.can.call(this,t)},has:function(t){return this.prototype.has.call(this,t)},isa:function(t){for(var e=this;e;){if(e===t)return!0;e=e.SUPER}return!1},SimpleSUPER:i({constructor:function(t){return this.SimpleSUPER.define(t)},define:function(t){var e={};if(null!=t){for(var i in t)t.hasOwnProperty(i)&&(e[i]=this.wrap(i,t[i]));t.toString!==this.prototype.toString&&t.toString!=={}.toString&&(e.toString=this.wrap("toString",t.toString))}return e},wrap:function(e,i){if("function"!=typeof i||!i.toString().match(/\.\s*SUPER\s*\(/))return i;var n=function(){this.SUPER=n.SUPER[e];try{var t=i.apply(this,arguments)}catch(t){throw delete this.SUPER,t}return delete this.SUPER,t};return n.toString=function(){return i.toString.apply(i,arguments)},n}})}),e.Object.isArray=Array.isArray||function(t){return"[object Array]"===Object.prototype.toString.call(t)},e.Object.Array=Array}("MathJax"),function(a){var s=g[a];s=s||(g[a]={});var n=function(t){function e(){return arguments.callee.execute.apply(arguments.callee,arguments)}for(var i in n.prototype)n.prototype.hasOwnProperty(i)&&(void 0!==t[i]?e[i]=t[i]:e[i]=n.prototype[i]);return e.toString=n.prototype.toString,e};n.prototype={isCallback:!0,hook:function(){},data:[],object:g,execute:function(){if(!this.called||this.autoReset)return this.called=!this.autoReset,this.hook.apply(this.object,this.data.concat([].slice.call(arguments,0)))},reset:function(){delete this.called},toString:function(){return this.hook.toString.apply(this.hook,arguments)}};function r(t){return"function"==typeof t&&t.isCallback}function o(t,e){if(1<arguments.length&&(t=2===arguments.length&&"function"!=typeof t&&t instanceof Object&&"number"==typeof e?[].slice.call(t,e):[].slice.call(arguments,0)),t instanceof Array&&1===t.length&&(t=t[0]),"function"==typeof t)return t.execute===n.prototype.execute?t:n({hook:t});if(t instanceof Array){if("string"==typeof t[0]&&t[1]instanceof Object&&"function"==typeof t[1][t[0]])return n({hook:t[1][t[0]],object:t[1],data:t.slice(2)});if("function"==typeof t[0])return n({hook:t[0],data:t.slice(1)});if("function"==typeof t[1])return n({hook:t[1],object:t[0],data:t.slice(2)})}else{if("string"==typeof t)return p&&p(),n({hook:h,data:[t]});if(t instanceof Object)return n(t);if(void 0===t)return n({})}throw Error("Can't make callback from given data")}function l(t,e){(t=o(t)).called||(c(t,e),e.pending++)}function i(){var t=this.signal;delete this.signal,this.execute=this.oldExecute,delete this.oldExecute;var e=this.execute.apply(this,arguments);if(r(e)&&!e.called)c(e,t);else for(var i=0,n=t.length;i<n;i++)t[i].pending--,t[i].pending<=0&&t[i].call()}function u(t){(t=o(t)).pending=0;for(var e=1,i=arguments.length;e<i;e++)arguments[e]&&l(arguments[e],t);if(0===t.pending){var n=t();r(n)&&(t=n)}return t}var h=function(t){return eval.call(g,t)},p=function(){if(h("var __TeSt_VaR__ = 1"),g.__TeSt_VaR__)try{delete g.__TeSt_VaR__}catch(t){g.__TeSt_VaR__=null}else h=g.execScript?function(t){s.__code=t,t="try {"+a+".__result = eval("+a+".__code)} catch(err) {"+a+".__result = err}",g.execScript(t);var e=s.__result;if(delete s.__result,delete s.__code,e instanceof Error)throw e;return e}:function(t){s.__code=t,t="try {"+a+".__result = eval("+a+".__code)} catch(err) {"+a+".__result = err}";var e=E.getElementsByTagName("head")[0];e=e||E.body;var i=E.createElement("script");i.appendChild(E.createTextNode(t)),e.appendChild(i),e.removeChild(i);var n=s.__result;if(delete s.__result,delete s.__code,n instanceof Error)throw n;return n};p=null},c=function(t,e){e instanceof Array||(e=[e]),t.signal?1===e.length?t.signal.push(e[0]):t.signal=t.signal.concat(e):(t.oldExecute=t.execute,t.execute=i,t.signal=e)},d=f.Object.Subclass({Init:function(t){this.hooks=[],this.remove=[],this.reset=t,this.running=!1},Add:function(t,e){null==e&&(e=10),r(t)||(t=o(t)),t.priority=e;for(var i=this.hooks.length;0<i&&e<this.hooks[i-1].priority;)i--;return this.hooks.splice(i,0,t),t},Remove:function(t){for(var e=0,i=this.hooks.length;e<i;e++)if(this.hooks[e]===t)return void(this.running?this.remove.push(e):this.hooks.splice(e,1))},Execute:function(){var t=[{}];this.running=!0;for(var e=0,i=this.hooks.length;e<i;e++){this.reset&&this.hooks[e].reset();var n=this.hooks[e].apply(g,arguments);r(n)&&!n.called&&t.push(n)}return this.running=!1,this.remove.length&&this.RemovePending(),1===t.length?null:2===t.length?t[1]:u.apply({},t)},RemovePending:function(){this.remove=this.remove.sort();for(var t=this.remove.length-1;0<=t;t--)this.hooks.splice(t,1);this.remove=[]}}),e=s.Object.Subclass({Init:function(){this.pending=this.running=0,this.queue=[],this.Push.apply(this,arguments)},Push:function(){for(var t,e=0,i=arguments.length;e<i;e++)(t=o(arguments[e]))!==arguments[e]||t.called||(t=o(["wait",this,t])),this.queue.push(t);return this.running||this.pending||this.Process(),t},Process:function(t){for(;!this.running&&!this.pending&&this.queue.length;){var e=this.queue[0];t=this.queue.slice(1),this.queue=[],this.Suspend();var i=e();this.Resume(),t.length&&(this.queue=t.concat(this.queue)),r(i)&&!i.called&&l(i,this)}},Suspend:function(){this.running++},Resume:function(){this.running&&this.running--},call:function(){this.Process.apply(this,arguments)},wait:function(t){return t}}),m=e.Subclass({Init:function(t){e.prototype.Init.call(this),this.name=t,this.posted=[],this.listeners=d(!0),this.posting=!1,this.callback=null},Post:function(t,e,i){if(e=o(e),this.posting||this.pending)this.Push(["Post",this,t,e,i]);else{(this.callback=e).reset(),i||this.posted.push(t),this.Suspend(),this.posting=!0;var n=this.listeners.Execute(t);r(n)&&!n.called&&l(n,this),this.Resume(),this.posting=!1,this.pending||this.call()}return e},Clear:function(t){return t=o(t),this.posting||this.pending?t=this.Push(["Clear",this,t]):(this.posted=[],t()),t},call:function(){this.callback(this),this.Process()},Interest:function(t,e,i){if(t=o(t),this.listeners.Add(t,i),!e)for(var n=0,a=this.posted.length;n<a;n++){t.reset();var s=t(this.posted[n]);r(s)&&n===this.posted.length-1&&l(s,this)}return t},NoInterest:function(t){this.listeners.Remove(t)},MessageHook:function(t,e,i){e=o(e),this.hooks||(this.hooks={},this.Interest(["ExecuteHooks",this])),this.hooks[t]||(this.hooks[t]=d(!0)),this.hooks[t].Add(e,i);for(var n=0,a=this.posted.length;n<a;n++)this.posted[n]==t&&(e.reset(),e(this.posted[n]));return e.msg=t,e},ExecuteHooks:function(t){var e=t instanceof Array?t[0]:t;return this.hooks[e]?this.hooks[e].Execute(t):null},RemoveHook:function(t){this.hooks[t.msg].Remove(t)}},{signals:{},find:function(t){return m.signals[t]||(m.signals[t]=new m(t)),m.signals[t]}});s.Callback=s.CallBack=o,s.Callback.Delay=function(t,e){return(e=o(e)).timeout=setTimeout(e,t),e},s.Callback.After=u,s.Callback.Queue=e,s.Callback.Signal=m.find,s.Callback.Hooks=d,s.Callback.ExecuteHooks=function(t,e,i){if(!t)return null;t instanceof Array||(t=[t]),e instanceof Array||(e=null==e?[]:[e]);for(var n=d(i),a=0,s=t.length;a<s;a++)n.Add(t[a]);return n.Execute.apply(n,e)}}("MathJax"),function(n){var s=g[n];s=s||(g[n]={});function a(t){return null}function i(){for(var t=0,e=l.length;t<e;t++)s.Ajax.head.removeChild(l[t]);l=[]}var r="Apple Computer, Inc."===h.vendor&&void 0===h.vendorSub,o=0,l=[],u={MathJax:""};s.Ajax={loaded:{},loading:{},loadHooks:{},timeout:15e3,styleDelay:1,config:{root:"",path:u},STATUS:{OK:1,ERROR:-1},fileURL:function(t){var e=t.match(/^\[([-._a-z0-9]+)\]/i);return e&&e[1]in u&&(t=(u[e[1]]||this.config.root)+t.substr(e[1].length+2)),t},fileName:function(t){var e=this.config.root;if(t.substr(0,e.length)===e)t="["+n+"]"+t.substr(e.length);else for(var i in u)if(u.hasOwnProperty(i)&&u[i]&&t.substr(0,u[i].length)===u[i]){t="["+i+"]"+t.substr(u[i].length);break}return t},fileRev:function(t){var e=s.cdnFileVersions[name]||s.cdnVersion;return e=e&&"?rev="+e},urlRev:function(t){return this.fileURL(t)+this.fileRev(t)},Require:function(t,e){var i;if(e=s.Callback(e),t instanceof Object)for(var n in t)t.hasOwnProperty(n)&&(i=n.toUpperCase(),t=t[n]);else i=t.split(/\./).pop().toUpperCase();if(t=this.fileURL(t),this.loaded[t])e(this.loaded[t]);else{var a={};a[i]=t,this.Load(a,e)}return e},Load:function(t,e){var i;if(e=s.Callback(e),t instanceof Object)for(var n in t)t.hasOwnProperty(n)&&(i=n.toUpperCase(),t=t[n]);else i=t.split(/\./).pop().toUpperCase();if(t=this.fileURL(t),this.loading[t])this.addHook(t,e);else{if(this.head=a(this.head),!this.loader[i])throw Error("Can't load files of type "+i);this.loader[i].call(this,t,e)}return e},LoadHook:function(t,e,i){if(e=s.Callback(e),t instanceof Object)for(var n in t)t.hasOwnProperty(n)&&(t=t[n]);return t=this.fileURL(t),this.loaded[t]?e(this.loaded[t]):this.addHook(t,e,i),e},addHook:function(t,e,i){this.loadHooks[t]||(this.loadHooks[t]=f.Callback.Hooks()),this.loadHooks[t].Add(e,i),e.file=t},removeHook:function(t){this.loadHooks[t.file]&&(this.loadHooks[t.file].Remove(t),this.loadHooks[t.file].hooks.length||delete this.loadHooks[t.file])},Preloading:function(){for(var t=0,e=arguments.length;t<e;t++){var i=this.fileURL(arguments[t]);this.loading[i]||this.loaded[i]||(this.loading[i]={preloaded:!0})}},loader:{JS:function(t,e){var i=this.fileName(t),n=s.Callback(["loadTimeout",this,t]);this.loading[t]={callback:e,timeout:setTimeout(n,this.timeout),status:this.STATUS.OK,script:null},this.loading[t].message=s.Message.File(i),g.System?g.System.import(t).catch(n):n()},CSS:function(t,e){var i=this.fileName(t),n=E.createElement("link");n.rel="stylesheet",n.type="text/css",n.href=t+this.fileRev(i),this.loading[t]={callback:e,message:s.Message.File(i),status:this.STATUS.OK},this.head.appendChild(n),this.timer.create.call(this,[this.timer.file,t],n)}},timer:{create:function(t,e){return t=s.Callback(t),"STYLE"===e.nodeName&&e.styleSheet&&void 0!==e.styleSheet.cssText||g.chrome&&"LINK"===e.nodeName?t(this.STATUS.OK):r?this.timer.start(this,[this.timer.checkSafari2,o++,t],this.styleDelay):this.timer.start(this,[this.timer.checkLength,e,t],this.styleDelay),t},start:function(t,e,i,n){(e=s.Callback(e)).execute=this.execute,e.time=this.time,e.STATUS=t.STATUS,e.timeout=n||t.timeout,e.delay=e.total=i||0,i?setTimeout(e,i):e()},time:function(t){return this.total+=this.delay,this.delay=Math.floor(1.05*this.delay+5),this.total>=this.timeout?(t(this.STATUS.ERROR),1):0},file:function(t,e){e<0?s.Ajax.loadTimeout(t):s.Ajax.loadComplete(t)},execute:function(){this.hook.call(this.object,this,this.data[0],this.data[1])},checkSafari2:function(t,e,i){t.time(i)||(E.styleSheets.length>e&&E.styleSheets[e].cssRules&&E.styleSheets[e].cssRules.length?i(t.STATUS.OK):setTimeout(t,t.delay))},checkLength:function(t,e,i){if(!t.time(i)){var n=0,a=e.sheet||e.styleSheet;try{0<(a.cssRules||a.rules||[]).length&&(n=1)}catch(t){t.message.match(/protected variable|restricted URI/)?n=1:t.message.match(/Security error/)&&(n=1)}n?setTimeout(s.Callback([i,t.STATUS.OK]),0):setTimeout(t,t.delay)}}},loadComplete:function(t){t=this.fileURL(t);var e=this.loading[t];return e&&!e.preloaded?(s.Message.Clear(e.message),e.timeout&&clearTimeout(e.timeout),e.script&&(0===l.length&&setTimeout(i,0),l.push(e.script)),this.loaded[t]=e.status,delete this.loading[t],this.addHook(t,e.callback)):(e&&delete this.loading[t],this.loaded[t]=this.STATUS.OK,e={status:this.STATUS.OK}),this.loadHooks[t]?this.loadHooks[t].Execute(e.status):null},loadTimeout:function(t){this.loading[t].timeout&&clearTimeout(this.loading[t].timeout),this.loading[t].status=this.STATUS.ERROR,this.loadError(t),this.loadComplete(t)},loadError:function(t){s.Message.Set(["LoadFailed","File failed to load: %1",t],null,2e3),s.Hub.signal.Post(["file load error",t])},Styles:function(t,e){var i=this.StyleString(t);if(""===i)(e=s.Callback(e))();else{var n=E.createElement("style");n.type="text/css",this.head=a(this.head),this.head.appendChild(n),n.styleSheet&&void 0!==n.styleSheet.cssText?n.styleSheet.cssText=i:n.appendChild(E.createTextNode(i)),e=this.timer.create.call(this,e,n)}return e},StyleString:function(t){if("string"==typeof t)return t;var e,i,n="";for(e in t)if(t.hasOwnProperty(e))if("string"==typeof t[e])n+=e+" {"+t[e]+"}\n";else if(t[e]instanceof Array)for(var a=0;a<t[e].length;a++)(i={})[e]=t[e][a],n+=this.StyleString(i);else if("@media"===e.substr(0,6))n+=e+" {"+this.StyleString(t[e])+"}\n";else if(null!=t[e]){for(var s in i=[],t[e])t[e].hasOwnProperty(s)&&null!=t[e][s]&&(i[i.length]=s+": "+t[e][s]);n+=e+" {"+i.join("; ")+"}\n"}return n}}}("MathJax"),f.HTML={setDocument:function(t){E=this.document=t},Element:function(t,e,i){var n,a=E.createElement(t);if(e){if(e.hasOwnProperty("style")){var s=e.style;for(n in e.style={},s)s.hasOwnProperty(n)&&(e.style[n.replace(/-([a-z])/g,this.ucMatch)]=s[n])}for(n in f.Hub.Insert(a,e),e)"role"!==n&&"aria-"!==n.substr(0,5)||a.setAttribute(n,e[n])}if(i){f.Object.isArray(i)||(i=[i]);for(var r=0,o=i.length;r<o;r++)f.Object.isArray(i[r])?a.appendChild(this.Element(i[r][0],i[r][1],i[r][2])):"script"===t?this.setScript(a,i[r]):a.appendChild(E.createTextNode(i[r]))}return a},ucMatch:function(t,e){return e.toUpperCase()},addElement:function(t,e,i,n){return t.appendChild(this.Element(e,i,n))},TextNode:function(t){return E.createTextNode(t)},addText:function(t,e){return t.appendChild(this.TextNode(e))},setScript:function(t,e){if(this.setScriptBug)t.text=e;else{for(;t.firstChild;)t.removeChild(t.firstChild);this.addText(t,e)}},getScript:function(t){return t.innerText}},f.Localization={locale:"en",directory:"[MathJax]/localization",strings:{ast:{menuTitle:"asturianu"},bg:{menuTitle:"\u0431\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438"},bcc:{menuTitle:"\u0628\u0644\u0648\u0686\u06cc"},br:{menuTitle:"brezhoneg"},ca:{menuTitle:"catal\xe0"},cdo:{menuTitle:"M\xecng-d\u0115\u0324ng-ng\u1e73\u0304"},cs:{menuTitle:"\u010de\u0161tina"},da:{menuTitle:"dansk"},de:{menuTitle:"Deutsch"},en:{menuTitle:"English",isLoaded:!0},eo:{menuTitle:"Esperanto"},es:{menuTitle:"espa\xf1ol"},fa:{menuTitle:"\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc"},fi:{menuTitle:"suomi"},fr:{menuTitle:"fran\xe7ais"},gl:{menuTitle:"galego"},he:{menuTitle:"\u05e2\u05d1\u05e8\u05d9\u05ea"},ia:{menuTitle:"interlingua"},it:{menuTitle:"italiano"},ja:{menuTitle:"\u65e5\u672c\u8a9e"},kn:{menuTitle:"\u0c95\u0ca8\u0ccd\u0ca8\u0ca1"},ko:{menuTitle:"\ud55c\uad6d\uc5b4"},lb:{menuTitle:"L\xebtzebuergesch"},lt:{menuTitle:"lietuvi\u0173"},mk:{menuTitle:"\u043c\u0430\u043a\u0435\u0434\u043e\u043d\u0441\u043a\u0438"},nl:{menuTitle:"Nederlands"},oc:{menuTitle:"occitan"},pl:{menuTitle:"polski"},pt:{menuTitle:"portugus\xea"},"pt-br":{menuTitle:"portugu\xeas do Brasil"},ru:{menuTitle:"\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0439"},sco:{menuTitle:"Scots"},scn:{menuTitle:"sicilianu"},sl:{menuTitle:"sloven\u0161\u010dina"},sv:{menuTitle:"svenska"},tr:{menuTitle:"T\xfcrk\xe7e"},uk:{menuTitle:"\u0443\u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0441\u044c\u043a\u0430"},vi:{menuTitle:"Ti\u1ebfng Vi\u1ec7t"},"zh-hans":{menuTitle:"\u4e2d\u6587\uff08\u7b80\u4f53\uff09"}},pattern:/%(\d+|\{\d+\}|\{[a-z]+:\%\d+(?:\|(?:%\{\d+\}|%.|[^\}])*)+\}|.)/g,SPLIT:3==="axb".split(/(x)/).length?function(t,e){return t.split(e)}:function(t,e){var i,n=[],a=0;for(e.lastIndex=0;i=e.exec(t);)n.push(t.substr(a,i.index-a)),n.push.apply(n,i.slice(1)),a=i.index+i[0].length;return n.push(t.substr(a)),n},_:function(t,e){return e instanceof Array?this.processSnippet(t,e):this.processString(this.lookupPhrase(t,e),[].slice.call(arguments,2))},processString:function(t,e,i){var n,a;for(n=0,a=e.length;n<a;n++)i&&e[n]instanceof Array&&(e[n]=this.processSnippet(i,e[n]));var s=this.SPLIT(t,this.pattern);for(n=1,a=s.length;n<a;n+=2){var r=s[n].charAt(0);if("0"<=r&&r<="9")s[n]=e[s[n]-1],"number"==typeof s[n]&&(s[n]=this.number(s[n]));else if("{"===r)if("0"<=(r=s[n].substr(1))&&r<="9")s[n]=e[s[n].substr(1,s[n].length-2)-1],"number"==typeof s[n]&&(s[n]=this.number(s[n]));else{var o=s[n].match(/^\{([a-z]+):%(\d+)\|(.*)\}$/);if(o)if("plural"===o[1]){var l=e[o[2]-1];if(void 0===l)s[n]="???";else{l=this.plural(l)-1;var u=o[3].replace(/(^|[^%])(%%)*%\|/g,"$1$2%\uefef").split(/\|/);0<=l&&l<u.length?s[n]=this.processString(u[l].replace(/\uEFEF/g,"|"),e,i):s[n]="???"}}else s[n]="%"+s[n]}null==s[n]&&(s[n]="???")}if(!i)return s.join("");var h=[],p="";for(n=0;n<a;n++)p+=s[n],++n<a&&(s[n]instanceof Array?(h.push(p),h=h.concat(s[n]),p=""):p+=s[n]);return""!==p&&h.push(p),h},processSnippet:function(t,e){for(var i=[],n=0,a=e.length;n<a;n++)if(e[n]instanceof Array){var s=e[n];if("string"==typeof s[1]){var r=s[0];r instanceof Array||(r=[t,r]);var o=this.lookupPhrase(r,s[1]);i=i.concat(this.processMarkdown(o,s.slice(2),t))}else s[1]instanceof Array?i=i.concat(this.processSnippet.apply(this,s)):3<=s.length?i.push([s[0],s[1],this.processSnippet(t,s[2])]):i.push(e[n])}else i.push(e[n]);return i},markdownPattern:/(%.)|(\*{1,3})((?:%.|.)+?)\2|(`+)((?:%.|.)+?)\4|\[((?:%.|.)+?)\]\(([^\s\)]+)\)/,processMarkdown:function(t,e,i){for(var n,a=[],s=t.split(this.markdownPattern),r=s[0],o=1,l=s.length;o<l;o+=8)s[o+1]?((n=this.processString(s[o+2],e,i))instanceof Array||(n=[n]),n=[["b","i","i"][s[o+1].length-1],{},n],3===s[o+1].length&&(n=["b",{},n])):n=s[o+3]?((n=this.processString(s[o+4].replace(/^\s/,"").replace(/\s$/,""),e,i))instanceof Array||(n=[n]),["code",{},n]):s[o+5]?((n=this.processString(s[o+5],e,i))instanceof Array||(n=[n]),["a",{href:this.processString(s[o+6],e),target:"_blank"},n]):(r+=s[o],null),n&&((a=this.concatString(a,r,e,i)).push(n),r=""),""!==s[o+7]&&(r+=s[o+7]);return a=this.concatString(a,r,e,i)},concatString:function(t,e,i,n){return""!=e&&((e=this.processString(e,i,n))instanceof Array||(e=[e]),t=t.concat(e)),t},lookupPhrase:function(t,e,i){i=i||"_",t instanceof Array&&(i=t[0]||"_",t=t[1]||"");var n=this.loadDomain(i);n&&f.Hub.RestartAfter(n);var a=this.strings[this.locale];if(a&&a.domains&&i in a.domains){var s=a.domains[i];s.strings&&t in s.strings&&(e=s.strings[t])}return e},loadFile:function(t,e,i){i=f.Callback(i),(t=e.file||t).match(/\.js$/)||(t+=".js"),t.match(/^([a-z]+:|\[MathJax\])/)||(t=(this.strings[this.locale].directory||this.directory+"/"+this.locale||"[MathJax]/localization/"+this.locale)+"/"+t);var n=f.Ajax.Require(t,function(){return e.isLoaded=!0,i()});return n.called?null:n},loadDomain:function(t,e){var i,n=this.strings[this.locale];if(n){if(!n.isLoaded&&(i=this.loadFile(this.locale,n)))return f.Callback.Queue(i,["loadDomain",this,t]).Push(e||{});if(n.domains&&t in n.domains){var a=n.domains[t];if(!a.isLoaded&&(i=this.loadFile(t,a)))return f.Callback.Queue(i).Push(e)}}return f.Callback(e)()},Try:function(e){(e=f.Callback(e)).autoReset=!0;try{e()}catch(t){if(!t.restart)throw t;f.Callback.After(["Try",this,e],t.restart)}},resetLocale:function(t){if(t){for(t=t.toLowerCase();!this.strings[t];){var e=t.lastIndexOf("-");if(-1===e)return;t=t.substring(0,e)}var i=this.strings[t].remap;this.locale=i||t}},setLocale:function(t){this.resetLocale(t),f.Menu&&this.loadDomain("MathMenu")},addTranslation:function(t,e,i){var n=this.strings[t],a=!1;n||(n=this.strings[t]={},a=!0),n.domains||(n.domains={}),e&&(n.domains[e]||(n.domains[e]={}),n=n.domains[e]),f.Hub.Insert(n,i),a&&f.Menu.menu&&f.Menu.CreateLocaleMenu()},setCSS:function(t){var e=this.strings[this.locale];return e&&(e.fontFamily&&(t.style.fontFamily=e.fontFamily),e.fontDirection&&(t.style.direction=e.fontDirection,"rtl"===e.fontDirection&&(t.style.textAlign="right"))),t},fontFamily:function(){var t=this.strings[this.locale];return t?t.fontFamily:null},fontDirection:function(){var t=this.strings[this.locale];return t?t.fontDirection:null},plural:function(t){var e=this.strings[this.locale];return e&&e.plural?e.plural(t):1==t?1:2},number:function(t){var e=this.strings[this.locale];return e&&e.number?e.number(t):t}},f.Message={localize:function(t){return f.Localization._(t,t)},filterText:function(t,e,i){return"simple"===f.Hub.config.messageStyle&&("LoadFile"===i?(this.loading||(this.loading=this.localize("Loading")+" "),t=this.loading,this.loading+="."):"ProcessMath"===i?(this.processing||(this.processing=this.localize("Processing")+" "),t=this.processing,this.processing+="."):"TypesetMath"===i&&(this.typesetting||(this.typesetting=this.localize("Typesetting")+" "),t=this.typesetting,this.typesetting+=".")),t},Set:function(t,e,i){f.debug&&(Array.isArray(t)&&(t=f.Localization._.apply(f.Localization,t)),console.log("Message: "+t))},Clear:function(t,e){},Remove:function(){},File:function(t){return this.Set(["LoadFile","Loading %1",t],null,null)},Log:function(){}},f.Hub={config:{root:"./mathjax2/legacy",config:[],jax:[],extensions:[],preJax:null,postJax:null,displayAlign:"center",displayIndent:"0",preRemoveClass:"MathJax_Preview",showProcessingMessages:!0,messageStyle:"normal",delayStartupUntil:"none",skipStartupTypeset:!1,elements:[],positionToHash:!0,showMathMenu:!0,showMathMenuMSIE:!0,menuSettings:{zoom:"None",CTRL:!1,ALT:!1,CMD:!1,Shift:!1,discoverable:!1,zscale:"200%",renderer:null,font:"Auto",context:"MathJax",locale:null,mpContext:!1,mpMouse:!1,texHints:!0,FastPreview:null,assistiveMML:null,inTabOrder:!0,semantics:!1},errorSettings:{message:["[",["MathProcessingError","Math Processing Error"],"]"],style:{color:"#CC0000","font-style":"italic"}},ignoreMMLattributes:{}},preProcessors:f.Callback.Hooks(!0),inputJax:{},outputJax:{order:{}},processSectionDelay:50,processUpdateTime:250,processUpdateDelay:10,signal:f.Callback.Signal("Hub"),Config:function(t){this.Insert(this.config,t),this.config.Augment&&this.Augment(this.config.Augment)},CombineConfig:function(t,e){for(var i,n,a=this.config,s=0,r=(t=t.split(/\./)).length;s<r;s++)a[i=t[s]]||(a[i]={}),a=(n=a)[i];return n[i]=a=this.Insert(e,a),a},Register:{PreProcessor:function(){return f.Hub.preProcessors.Add.apply(f.Hub.preProcessors,arguments)},MessageHook:function(){return f.Hub.signal.MessageHook.apply(f.Hub.signal,arguments)},StartupHook:function(){return f.Hub.Startup.signal.MessageHook.apply(f.Hub.Startup.signal,arguments)},LoadHook:function(){return f.Ajax.LoadHook.apply(f.Ajax,arguments)}},UnRegister:{PreProcessor:function(t){f.Hub.preProcessors.Remove(t)},MessageHook:function(t){f.Hub.signal.RemoveHook(t)},StartupHook:function(t){f.Hub.Startup.signal.RemoveHook(t)},LoadHook:function(t){f.Ajax.removeHook(t)}},setRenderer:function(t,e){if(t){if(f.OutputJax[t]){this.config.menuSettings.renderer=t,null==e&&(e="jax/mml");var i=this.outputJax;return i[e]&&i[e].length&&t!==i[e][0].id?(i[e].unshift(f.OutputJax[t]),this.signal.Post(["Renderer Selected",t])):null}this.config.menuSettings.renderer="";var n="[MathJax]/jax/output/"+t+"/config.js";return f.Ajax.Require(n,["setRenderer",this,t,e])}},Queue:function(){return this.queue.Push.apply(this.queue,arguments)},RestartAfter:function(t){throw this.Insert(Error("restart"),{restart:f.Callback(t)})},Insert:function(t,e){for(var i in e)e.hasOwnProperty(i)&&("object"!=typeof e[i]||e[i]instanceof Array||"object"!=typeof t[i]&&"function"!=typeof t[i]?t[i]=e[i]:this.Insert(t[i],e[i]));return t},SplitList:"trim"in String.prototype?function(t){return t.trim().split(/\s+/)}:function(t){return t.replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"").split(/\s+/)}},f.Extension={},f.Hub.Startup={queue:f.Callback.Queue(),signal:f.Callback.Signal("Startup")},f.Ajax.config.root=f.Hub.config.root,n=g[i="MathJax"],a="["+i+"]",s=n.Hub,r=n.Ajax,o=n.Callback,l=f.Object.Subclass({JAXFILE:"jax.js",require:null,config:{},Init:function(t,e){return 0===arguments.length?this:this.constructor.Subclass(t,e)()},Augment:function(t,e){var i=this.constructor,n={};if(null!=t){for(var a in t)t.hasOwnProperty(a)&&("function"==typeof t[a]?i.protoFunction(a,t[a]):n[a]=t[a]);t.toString!==i.prototype.toString&&t.toString!=={}.toString&&i.protoFunction("toString",t.toString)}return s.Insert(i.prototype,n),i.Augment(null,e),this},Translate:function(t,e){throw Error(this.directory+"/"+this.JAXFILE+" failed to define the Translate() method")},Register:function(t){},Config:function(){this.config=s.CombineConfig(this.id,this.config),this.config.Augment&&this.Augment(this.config.Augment)},Startup:function(){},loadComplete:function(t){if("config.js"===t)return r.loadComplete(this.directory+"/"+t);var e=o.Queue();return e.Push(["Post",s.Startup.signal,this.id+" Jax Config"],["Config",this],["Post",s.Startup.signal,this.id+" Jax Startup"],["Startup",this],["Post",s.Startup.signal,this.id+" Jax Ready"]),this.copyTranslate&&e.Push([function(t){t.preProcess=t.preTranslate,t.Process=t.Translate,t.postProcess=t.postTranslate},this.constructor.prototype]),e.Push(["loadComplete",r,this.directory+"/"+t])}},{id:"Jax",version:"2.6.0",directory:a+"/jax",extensionDir:a+"/extensions"}),n.InputJax=l.Subclass({elementJax:"mml",sourceMenuTitle:["Original","Original Form"],copyTranslate:!0,Process:function(t,e){throw Error("Input jax failed to load properly")},needsUpdate:function(t){var e=t.SourceElement();return t.originalText!==n.HTML.getScript(e)},Register:function(t){s.inputJax||(s.inputJax={}),s.inputJax[t]=this}},{id:"InputJax",version:"2.6.0",directory:l.directory+"/input",extensionDir:l.extensionDir}),n.OutputJax=l.Subclass({copyTranslate:!0,preProcess:function(t){throw Error("Output jax failed to load properly")},Register:function(t){var e=s.outputJax;e[t]||(e[t]=[]),e[t].length&&(this.id===s.config.menuSettings.renderer||(e.order[this.id]||0)<(e.order[e[t][0].id]||0))?e[t].unshift(this):e[t].push(this)},Remove:function(t){}},{id:"OutputJax",version:"2.6.0",directory:l.directory+"/output",extensionDir:l.extensionDir,fontDir:a+(n.isPacked?"":"/..")+"/fonts",imageDir:a+(n.isPacked?"":"/..")+"/images"}),n.ElementJax=l.Subclass({Init:function(t,e){return this.constructor.Subclass(t,e)},inputJax:null,outputJax:null,inputID:null,originalText:"",mimeType:"",sourceMenuTitle:["MathMLcode","MathML Code"],Text:function(t,e){var i=this.SourceElement();return n.HTML.setScript(i,t),i.MathJax.state=this.STATE.UPDATE,s.Update(i,e)},Reprocess:function(t){var e=this.SourceElement();return e.MathJax.state=this.STATE.UPDATE,s.Reprocess(e,t)},Update:function(t){return this.Rerender(t)},Rerender:function(t){var e=this.SourceElement();return e.MathJax.state=this.STATE.OUTPUT,s.Process(e,t)},Remove:function(t){this.hover&&this.hover.clear(this),n.OutputJax[this.outputJax].Remove(this),t||(s.signal.Post(["Remove Math",this.inputID]),this.Detach())},needsUpdate:function(){return n.InputJax[this.inputJax].needsUpdate(this)},SourceElement:function(){return E.getElementById(this.inputID)},Attach:function(t,e){var i=t.MathJax.elementJax;return t.MathJax.state===this.STATE.UPDATE?i.Clone(this):(i=t.MathJax.elementJax=this,t.id?this.inputID=t.id:(t.id=this.inputID=n.ElementJax.GetID(),this.newID=1)),i.originalText=n.HTML.getScript(t),i.inputJax=e,i.root&&(i.root.inputID=i.inputID),i},Detach:function(){var e=this.SourceElement();if(e){try{delete e.MathJax}catch(t){e.MathJax=null}this.newID&&(e.id="")}},Clone:function(t){var e;for(e in this)this.hasOwnProperty(e)&&void 0===t[e]&&"newID"!==e&&delete this[e];for(e in t)t.hasOwnProperty(e)&&(void 0===this[e]||this[e]!==t[e]&&"inputID"!==e)&&(this[e]=t[e])}},{id:"ElementJax",version:"2.6.0",directory:l.directory+"/element",extensionDir:l.extensionDir,ID:0,STATE:{PENDING:1,PROCESSED:2,UPDATE:3,OUTPUT:4},GetID:function(){return this.ID++,"MathJax-Element-"+this.ID},Subclass:function(){var t=l.Subclass.apply(this,arguments);return t.loadComplete=this.prototype.loadComplete,t}}),n.ElementJax.prototype.STATE=n.ElementJax.STATE,f.Hub.Browser={Select:function(){}}},function(t,e){MathJax.ElementJax.mml=MathJax.ElementJax({mimeType:"jax/mml"},{id:"mml",version:"2.7.2",directory:MathJax.ElementJax.directory+"/mml",extensionDir:MathJax.ElementJax.extensionDir+"/mml",optableDir:MathJax.ElementJax.directory+"/mml/optable"}),MathJax.ElementJax.mml.Augment({Init:function(){if(1===arguments.length&&"math"===arguments[0].type?this.root=arguments[0]:this.root=MathJax.ElementJax.mml.math.apply(this,arguments),this.root.attr&&this.root.attr.mode){this.root.display||"display"!==this.root.attr.mode||(this.root.display="block",this.root.attrNames.push("display")),delete this.root.attr.mode;for(var t=0,e=this.root.attrNames.length;t<e;t++)if("mode"===this.root.attrNames[t]){this.root.attrNames.splice(t,1);break}}}},{INHERIT:"_inherit_",AUTO:"_auto_",SIZE:{INFINITY:"infinity",SMALL:"small",NORMAL:"normal",BIG:"big"},COLOR:{TRANSPARENT:"transparent"},VARIANT:{NORMAL:"normal",BOLD:"bold",ITALIC:"italic",BOLDITALIC:"bold-italic",DOUBLESTRUCK:"double-struck",FRAKTUR:"fraktur",BOLDFRAKTUR:"bold-fraktur",SCRIPT:"script",BOLDSCRIPT:"bold-script",SANSSERIF:"sans-serif",BOLDSANSSERIF:"bold-sans-serif",SANSSERIFITALIC:"sans-serif-italic",SANSSERIFBOLDITALIC:"sans-serif-bold-italic",MONOSPACE:"monospace",INITIAL:"inital",TAILED:"tailed",LOOPED:"looped",STRETCHED:"stretched",CALIGRAPHIC:"-tex-caligraphic",OLDSTYLE:"-tex-oldstyle"},FORM:{PREFIX:"prefix",INFIX:"infix",POSTFIX:"postfix"},LINEBREAK:{AUTO:"auto",NEWLINE:"newline",NOBREAK:"nobreak",GOODBREAK:"goodbreak",BADBREAK:"badbreak"},LINEBREAKSTYLE:{BEFORE:"before",AFTER:"after",DUPLICATE:"duplicate",INFIXLINBREAKSTYLE:"infixlinebreakstyle"},INDENTALIGN:{LEFT:"left",CENTER:"center",RIGHT:"right",AUTO:"auto",ID:"id",INDENTALIGN:"indentalign"},INDENTSHIFT:{INDENTSHIFT:"indentshift"},LINETHICKNESS:{THIN:"thin",MEDIUM:"medium",THICK:"thick"},NOTATION:{LONGDIV:"longdiv",ACTUARIAL:"actuarial",RADICAL:"radical",BOX:"box",ROUNDEDBOX:"roundedbox",CIRCLE:"circle",LEFT:"left",RIGHT:"right",TOP:"top",BOTTOM:"bottom",UPDIAGONALSTRIKE:"updiagonalstrike",DOWNDIAGONALSTRIKE:"downdiagonalstrike",UPDIAGONALARROW:"updiagonalarrow",VERTICALSTRIKE:"verticalstrike",HORIZONTALSTRIKE:"horizontalstrike",PHASORANGLE:"phasorangle",MADRUWB:"madruwb"},ALIGN:{TOP:"top",BOTTOM:"bottom",CENTER:"center",BASELINE:"baseline",AXIS:"axis",LEFT:"left",RIGHT:"right"},LINES:{NONE:"none",SOLID:"solid",DASHED:"dashed"},SIDE:{LEFT:"left",RIGHT:"right",LEFTOVERLAP:"leftoverlap",RIGHTOVERLAP:"rightoverlap"},WIDTH:{AUTO:"auto",FIT:"fit"},ACTIONTYPE:{TOGGLE:"toggle",STATUSLINE:"statusline",TOOLTIP:"tooltip",INPUT:"input"},LENGTH:{VERYVERYTHINMATHSPACE:"veryverythinmathspace",VERYTHINMATHSPACE:"verythinmathspace",THINMATHSPACE:"thinmathspace",MEDIUMMATHSPACE:"mediummathspace",THICKMATHSPACE:"thickmathspace",VERYTHICKMATHSPACE:"verythickmathspace",VERYVERYTHICKMATHSPACE:"veryverythickmathspace",NEGATIVEVERYVERYTHINMATHSPACE:"negativeveryverythinmathspace",NEGATIVEVERYTHINMATHSPACE:"negativeverythinmathspace",NEGATIVETHINMATHSPACE:"negativethinmathspace",NEGATIVEMEDIUMMATHSPACE:"negativemediummathspace",NEGATIVETHICKMATHSPACE:"negativethickmathspace",NEGATIVEVERYTHICKMATHSPACE:"negativeverythickmathspace",NEGATIVEVERYVERYTHICKMATHSPACE:"negativeveryverythickmathspace"},OVERFLOW:{LINBREAK:"linebreak",SCROLL:"scroll",ELIDE:"elide",TRUNCATE:"truncate",SCALE:"scale"},UNIT:{EM:"em",EX:"ex",PX:"px",IN:"in",CM:"cm",MM:"mm",PT:"pt",PC:"pc"},TEXCLASS:{ORD:0,OP:1,BIN:2,REL:3,OPEN:4,CLOSE:5,PUNCT:6,INNER:7,VCENTER:8,NONE:-1},TEXCLASSNAMES:["ORD","OP","BIN","REL","OPEN","CLOSE","PUNCT","INNER","VCENTER"],skipAttributes:{texClass:!0,useHeight:!0,texprimestyle:!0},copyAttributes:{displaystyle:1,scriptlevel:1,open:1,close:1,form:1,actiontype:1,fontfamily:!0,fontsize:!0,fontweight:!0,fontstyle:!0,color:!0,background:!0,id:!0,class:1,href:!0,style:!0},copyAttributeNames:["displaystyle","scriptlevel","open","close","form","actiontype","fontfamily","fontsize","fontweight","fontstyle","color","background","id","class","href","style"],nocopyAttributes:{fontfamily:!0,fontsize:!0,fontweight:!0,fontstyle:!0,color:!0,background:!0,id:!0,class:!0,href:!0,style:!0,xmlns:!0},Error:function(t,e){var i=this.merror(t),n=MathJax.Localization.fontDirection(),a=MathJax.Localization.fontFamily();return e&&(i=i.With(e)),(n||a)&&(i=this.mstyle(i),n&&(i.dir=n),a&&(i.style.fontFamily="font-family: "+a)),i}}),function(l){l.mbase=MathJax.Object.Subclass({type:"base",isToken:!1,defaults:{mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,dir:l.INHERIT},noInherit:{},noInheritAttribute:{texClass:!0},getRemoved:{},linebreakContainer:!1,Init:function(){this.data=[],!this.inferRow||1===arguments.length&&arguments[0].inferred||this.Append(l.mrow().With({inferred:!0,notParent:!0})),this.Append.apply(this,arguments)},With:function(t){for(var e in t)t.hasOwnProperty(e)&&(this[e]=t[e]);return this},Append:function(){if(this.inferRow&&this.data.length)this.data[0].Append.apply(this.data[0],arguments);else for(var t=0,e=arguments.length;t<e;t++)this.SetData(this.data.length,arguments[t])},SetData:function(t,e){null!=e&&(e instanceof l.mbase||(e=this.isToken||this.isChars?l.chars(e):l.mtext(e)),e.parent=this,e.setInherit(this.inheritFromMe?this:this.inherit)),this.data[t]=e},Parent:function(){for(var t=this.parent;t&&t.notParent;)t=t.parent;return t},Get:function(t,e,i){if(!i){if(null!=this[t])return this[t];if(this.attr&&null!=this.attr[t])return this.attr[t]}var n=this.Parent();if(n&&null!=n["adjustChild_"+t])return n["adjustChild_"+t](this.childPosition(),e);for(var a=this.inherit,s=a;a;){var r=a[t];if(null==r&&a.attr&&(r=a.attr[t]),a.removedStyles&&a.getRemoved[t]&&null==r&&(r=a.removedStyles[a.getRemoved[t]]),null!=r&&a.noInheritAttribute&&!a.noInheritAttribute[t]){var o=a.noInherit[this.type];if(!o||!o[t])return r}a=(s=a).inherit}if(!e){if(this.defaults[t]===l.AUTO)return this.autoDefault(t);if(this.defaults[t]!==l.INHERIT&&null!=this.defaults[t])return this.defaults[t];if(s)return s.defaults[t]}return null},hasValue:function(t){return null!=this.Get(t,!0)},getValues:function(){for(var t={},e=0,i=arguments.length;e<i;e++)t[arguments[e]]=this.Get(arguments[e]);return t},adjustChild_scriptlevel:function(t,e){return this.Get("scriptlevel",e)},adjustChild_displaystyle:function(t,e){return this.Get("displaystyle",e)},adjustChild_texprimestyle:function(t,e){return this.Get("texprimestyle",e)},childPosition:function(){for(var t=this,e=t.parent;e.notParent;)e=(t=e).parent;for(var i=0,n=e.data.length;i<n;i++)if(e.data[i]===t)return i;return null},setInherit:function(t){if(t!==this.inherit&&null==this.inherit){this.inherit=t;for(var e=0,i=this.data.length;e<i;e++)this.data[e]&&this.data[e].setInherit&&this.data[e].setInherit(t)}},setTeXclass:function(t){return this.getPrevClass(t),void 0!==this.texClass?this:t},getPrevClass:function(t){t&&(this.prevClass=t.Get("texClass"),this.prevLevel=t.Get("scriptlevel"))},updateTeXclass:function(t){t&&(this.prevClass=t.prevClass,delete t.prevClass,this.prevLevel=t.prevLevel,delete t.prevLevel,this.texClass=t.Get("texClass"))},texSpacing:function(){var t=null!=this.prevClass?this.prevClass:l.TEXCLASS.NONE,e=this.Get("texClass")||l.TEXCLASS.ORD;if(t===l.TEXCLASS.NONE||e===l.TEXCLASS.NONE)return"";t===l.TEXCLASS.VCENTER&&(t=l.TEXCLASS.ORD),e===l.TEXCLASS.VCENTER&&(e=l.TEXCLASS.ORD);var i=this.TEXSPACE[t][e];return(0<this.prevLevel||0<this.Get("scriptlevel"))&&0<=i?"":this.TEXSPACELENGTH[Math.abs(i)]},TEXSPACELENGTH:["",l.LENGTH.THINMATHSPACE,l.LENGTH.MEDIUMMATHSPACE,l.LENGTH.THICKMATHSPACE],TEXSPACE:[[0,-1,2,3,0,0,0,1],[-1,-1,0,3,0,0,0,1],[2,2,0,0,2,0,0,2],[3,3,0,0,3,0,0,3],[0,0,0,0,0,0,0,0],[0,-1,2,3,0,0,0,1],[1,1,0,1,1,1,1,1],[1,-1,2,3,1,0,1,1]],autoDefault:function(t){return""},isSpacelike:function(){return!1},isEmbellished:function(){return!1},Core:function(){return this},CoreMO:function(){return this},childIndex:function(t){if(null!=t)for(var e=0,i=this.data.length;e<i;e++)if(t===this.data[e])return e},CoreIndex:function(){return(this.inferRow&&this.data[0]||this).childIndex(this.Core())},hasNewline:function(){if(this.isEmbellished())return this.CoreMO().hasNewline();if(this.isToken||this.linebreakContainer)return!1;for(var t=0,e=this.data.length;t<e;t++)if(this.data[t]&&this.data[t].hasNewline())return!0;return!1},array:function(){return this.inferred?this.data:[this]},toString:function(){return this.type+"("+this.data.join(",")+")"},getAnnotation:function(){return null}},{childrenSpacelike:function(){for(var t=0,e=this.data.length;t<e;t++)if(!this.data[t].isSpacelike())return!1;return!0},childEmbellished:function(){return this.data[0]&&this.data[0].isEmbellished()},childCore:function(){return this.inferRow&&this.data[0]?this.data[0].Core():this.data[0]},childCoreMO:function(){return this.data[0]?this.data[0].CoreMO():null},setChildTeXclass:function(t){return this.data[0]&&(t=this.data[0].setTeXclass(t),this.updateTeXclass(this.data[0])),t},setBaseTeXclasses:function(t){this.getPrevClass(t),this.texClass=null,this.data[0]?this.isEmbellished()||this.data[0].isa(l.mi)?(t=this.data[0].setTeXclass(t),this.updateTeXclass(this.Core())):(this.data[0].setTeXclass(),t=this):t=this;for(var e=1,i=this.data.length;e<i;e++)this.data[e]&&this.data[e].setTeXclass();return t},setSeparateTeXclasses:function(t){this.getPrevClass(t);for(var e=0,i=this.data.length;e<i;e++)this.data[e]&&this.data[e].setTeXclass();return this.isEmbellished()&&this.updateTeXclass(this.Core()),this}}),l.mi=l.mbase.Subclass({type:"mi",isToken:!0,texClass:l.TEXCLASS.ORD,defaults:{mathvariant:l.AUTO,mathsize:l.INHERIT,mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,dir:l.INHERIT},autoDefault:function(t){if("mathvariant"!==t)return"";var e=(this.data[0]||"").toString();return 1===e.length||2===e.length&&55296<=e.charCodeAt(0)&&e.charCodeAt(0)<56320?l.VARIANT.ITALIC:l.VARIANT.NORMAL},setTeXclass:function(t){this.getPrevClass(t);var e=this.data.join("");return 1<e.length&&e.match(/^[a-z][a-z0-9]*$/i)&&this.texClass===l.TEXCLASS.ORD&&(this.texClass=l.TEXCLASS.OP,this.autoOP=!0),this}}),l.mn=l.mbase.Subclass({type:"mn",isToken:!0,texClass:l.TEXCLASS.ORD,defaults:{mathvariant:l.INHERIT,mathsize:l.INHERIT,mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,dir:l.INHERIT}}),l.mo=l.mbase.Subclass({type:"mo",isToken:!0,defaults:{mathvariant:l.INHERIT,mathsize:l.INHERIT,mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,dir:l.INHERIT,form:l.AUTO,fence:l.AUTO,separator:l.AUTO,lspace:l.AUTO,rspace:l.AUTO,stretchy:l.AUTO,symmetric:l.AUTO,maxsize:l.AUTO,minsize:l.AUTO,largeop:l.AUTO,movablelimits:l.AUTO,accent:l.AUTO,linebreak:l.LINEBREAK.AUTO,lineleading:l.INHERIT,linebreakstyle:l.AUTO,linebreakmultchar:l.INHERIT,indentalign:l.INHERIT,indentshift:l.INHERIT,indenttarget:l.INHERIT,indentalignfirst:l.INHERIT,indentshiftfirst:l.INHERIT,indentalignlast:l.INHERIT,indentshiftlast:l.INHERIT,texClass:l.AUTO},defaultDef:{form:l.FORM.INFIX,fence:!1,separator:!1,lspace:l.LENGTH.THICKMATHSPACE,rspace:l.LENGTH.THICKMATHSPACE,stretchy:!1,symmetric:!1,maxsize:l.SIZE.INFINITY,minsize:"0em",largeop:!1,movablelimits:!1,accent:!1,linebreak:l.LINEBREAK.AUTO,lineleading:"1ex",linebreakstyle:"before",indentalign:l.INDENTALIGN.AUTO,indentshift:"0",indenttarget:"",indentalignfirst:l.INDENTALIGN.INDENTALIGN,indentshiftfirst:l.INDENTSHIFT.INDENTSHIFT,indentalignlast:l.INDENTALIGN.INDENTALIGN,indentshiftlast:l.INDENTSHIFT.INDENTSHIFT,texClass:l.TEXCLASS.REL},SPACE_ATTR:{lspace:1,rspace:2,form:4},useMMLspacing:7,autoDefault:function(t,e){var i=this.def;if(!i){if("form"===t)return this.useMMLspacing&=~this.SPACE_ATTR.form,this.getForm();for(var n=this.data.join(""),a=[this.Get("form"),l.FORM.INFIX,l.FORM.POSTFIX,l.FORM.PREFIX],s=0,r=a.length;s<r;s++){var o=this.OPTABLE[a[s]][n];if(o){i=this.makeDef(o);break}}!(i=i||this.CheckRange(n))&&e?i={}:(i=i||MathJax.Hub.Insert({},this.defaultDef),this.parent?this.def=i:i=MathJax.Hub.Insert({},i),i.form=a[0])}return this.useMMLspacing&=~(this.SPACE_ATTR[t]||0),null!=i[t]?i[t]:e?"":this.defaultDef[t]},CheckRange:function(t){var e=t.charCodeAt(0);55296<=e&&e<56320&&(e=(e-55296<<10)+(t.charCodeAt(1)-56320)+65536);for(var i=0,n=this.RANGES.length;i<n&&this.RANGES[i][0]<=e;i++)if(e<=this.RANGES[i][1]){if(this.RANGES[i][3]){var a=l.optableDir+"/"+this.RANGES[i][3]+".js";this.RANGES[i][3]=null,MathJax.Hub.RestartAfter(MathJax.Ajax.Require(a))}var s=l.TEXCLASSNAMES[this.RANGES[i][2]];return s=this.OPTABLE.infix[t]=l.mo.OPTYPES["BIN"===s?"BIN3":s],this.makeDef(s)}return null},makeDef:function(t){null==t[2]&&(t[2]=this.defaultDef.texClass),t[3]||(t[3]={});var e=MathJax.Hub.Insert({},t[3]);return e.lspace=this.SPACE[t[0]],e.rspace=this.SPACE[t[1]],e.texClass=t[2],e.texClass===l.TEXCLASS.REL&&(this.movablelimits||this.data.join("").match(/^[a-z]+$/i))&&(e.texClass=l.TEXCLASS.OP),e},getForm:function(){for(var t=this,e=this.parent,i=this.Parent();i&&i.isEmbellished();)t=e,e=i.parent,i=i.Parent();if(e&&"mrow"===e.type&&1!==e.NonSpaceLength()){if(e.FirstNonSpace()===t)return l.FORM.PREFIX;if(e.LastNonSpace()===t)return l.FORM.POSTFIX}return l.FORM.INFIX},isEmbellished:function(){return!0},hasNewline:function(){return this.Get("linebreak")===l.LINEBREAK.NEWLINE},CoreParent:function(){for(var t=this;t&&t.isEmbellished()&&t.CoreMO()===this&&!t.isa(l.math);)t=t.Parent();return t},CoreText:function(t){if(!t)return"";if(t.isEmbellished())return t.CoreMO().data.join("");for(;((t.isa(l.mrow)||t.isa(l.TeXAtom)||t.isa(l.mstyle)||t.isa(l.mphantom))&&1===t.data.length||t.isa(l.munderover))&&t.data[0];)t=t.data[0];return t.isToken?t.data.join(""):""},remapChars:{"*":"\u2217",'"':"\u2033","\xb0":"\u2218","\xb2":"2","\xb3":"3","\xb4":"\u2032","\xb9":"1"},remap:function(t,e){return t=t.replace(/-/g,"\u2212"),e&&1===(t=t.replace(/'/g,"\u2032").replace(/`/g,"\u2035")).length&&(t=e[t]||t),t},setTeXclass:function(t){var e=this.getValues("form","lspace","rspace","fence");return this.useMMLspacing?(this.texClass=l.TEXCLASS.NONE,this):(e.fence&&!this.texClass&&(e.form===l.FORM.PREFIX&&(this.texClass=l.TEXCLASS.OPEN),e.form===l.FORM.POSTFIX&&(this.texClass=l.TEXCLASS.CLOSE)),this.texClass=this.Get("texClass"),"\u2061"===this.data.join("")?(t&&(t.texClass=l.TEXCLASS.OP,t.fnOP=!0),this.texClass=this.prevClass=l.TEXCLASS.NONE,t):this.adjustTeXclass(t))},adjustTeXclass:function(t){if(this.texClass===l.TEXCLASS.NONE)return t;if(t?(!t.autoOP||this.texClass!==l.TEXCLASS.BIN&&this.texClass!==l.TEXCLASS.REL||(t.texClass=l.TEXCLASS.ORD),this.prevClass=t.texClass||l.TEXCLASS.ORD,this.prevLevel=t.Get("scriptlevel")):this.prevClass=l.TEXCLASS.NONE,this.texClass!==l.TEXCLASS.BIN||this.prevClass!==l.TEXCLASS.NONE&&this.prevClass!==l.TEXCLASS.BIN&&this.prevClass!==l.TEXCLASS.OP&&this.prevClass!==l.TEXCLASS.REL&&this.prevClass!==l.TEXCLASS.OPEN&&this.prevClass!==l.TEXCLASS.PUNCT)if(this.prevClass!==l.TEXCLASS.BIN||this.texClass!==l.TEXCLASS.REL&&this.texClass!==l.TEXCLASS.CLOSE&&this.texClass!==l.TEXCLASS.PUNCT){if(this.texClass===l.TEXCLASS.BIN){for(var e=this,i=this.parent;i&&i.parent&&i.isEmbellished()&&(1===i.data.length||"mrow"!==i.type&&i.Core()===e);)i=(e=i).parent;i.data[i.data.length-1]===e&&(this.texClass=l.TEXCLASS.ORD)}}else t.texClass=this.prevClass=l.TEXCLASS.ORD;else this.texClass=l.TEXCLASS.ORD;return this}}),l.mtext=l.mbase.Subclass({type:"mtext",isToken:!0,isSpacelike:function(){return!0},texClass:l.TEXCLASS.ORD,defaults:{mathvariant:l.INHERIT,mathsize:l.INHERIT,mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,dir:l.INHERIT}}),l.mspace=l.mbase.Subclass({type:"mspace",isToken:!0,isSpacelike:function(){return!0},defaults:{mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,width:"0em",height:"0ex",depth:"0ex",linebreak:l.LINEBREAK.AUTO},hasDimAttr:function(){return this.hasValue("width")||this.hasValue("height")||this.hasValue("depth")},hasNewline:function(){return!this.hasDimAttr()&&this.Get("linebreak")===l.LINEBREAK.NEWLINE}}),l.ms=l.mbase.Subclass({type:"ms",isToken:!0,texClass:l.TEXCLASS.ORD,defaults:{mathvariant:l.INHERIT,mathsize:l.INHERIT,mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,dir:l.INHERIT,lquote:'"',rquote:'"'}}),l.mglyph=l.mbase.Subclass({type:"mglyph",isToken:!0,texClass:l.TEXCLASS.ORD,defaults:{mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,alt:"",src:"",width:l.AUTO,height:l.AUTO,valign:"0em"}}),l.mrow=l.mbase.Subclass({type:"mrow",isSpacelike:l.mbase.childrenSpacelike,inferred:!1,notParent:!1,isEmbellished:function(){for(var t=!1,e=0,i=this.data.length;e<i;e++)if(null!=this.data[e])if(this.data[e].isEmbellished()){if(t)return!1;t=!0,this.core=e}else if(!this.data[e].isSpacelike())return!1;return t},NonSpaceLength:function(){for(var t=0,e=0,i=this.data.length;e<i;e++)this.data[e]&&!this.data[e].isSpacelike()&&t++;return t},FirstNonSpace:function(){for(var t=0,e=this.data.length;t<e;t++)if(this.data[t]&&!this.data[t].isSpacelike())return this.data[t];return null},LastNonSpace:function(){for(var t=this.data.length-1;0<=t;t--)if(this.data[0]&&!this.data[t].isSpacelike())return this.data[t];return null},Core:function(){return this.isEmbellished()&&void 0!==this.core?this.data[this.core]:this},CoreMO:function(){return this.isEmbellished()&&void 0!==this.core?this.data[this.core].CoreMO():this},toString:function(){return this.inferred?"["+this.data.join(",")+"]":this.SUPER(arguments).toString.call(this)},setTeXclass:function(t){var e,i=this.data.length;if(!this.open&&!this.close||t&&t.fnOP){for(e=0;e<i;e++)this.data[e]&&(t=this.data[e].setTeXclass(t));return this.data[0]&&this.updateTeXclass(this.data[0]),t}for(this.getPrevClass(t),t=null,e=0;e<i;e++)this.data[e]&&(t=this.data[e].setTeXclass(t));return this.hasOwnProperty("texClass")||(this.texClass=l.TEXCLASS.INNER),this},getAnnotation:function(t){return 1!=this.data.length?null:this.data[0].getAnnotation(t)}}),l.mfrac=l.mbase.Subclass({type:"mfrac",num:0,den:1,linebreakContainer:!0,isEmbellished:l.mbase.childEmbellished,Core:l.mbase.childCore,CoreMO:l.mbase.childCoreMO,defaults:{mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,linethickness:l.LINETHICKNESS.MEDIUM,numalign:l.ALIGN.CENTER,denomalign:l.ALIGN.CENTER,bevelled:!1},adjustChild_displaystyle:function(t){return!1},adjustChild_scriptlevel:function(t){var e=this.Get("scriptlevel");return(!this.Get("displaystyle")||0<e)&&e++,e},adjustChild_texprimestyle:function(t){return t==this.den||this.Get("texprimestyle")},setTeXclass:l.mbase.setSeparateTeXclasses}),l.msqrt=l.mbase.Subclass({type:"msqrt",inferRow:!0,linebreakContainer:!0,texClass:l.TEXCLASS.ORD,setTeXclass:l.mbase.setSeparateTeXclasses,adjustChild_texprimestyle:function(t){return!0}}),l.mroot=l.mbase.Subclass({type:"mroot",linebreakContainer:!0,texClass:l.TEXCLASS.ORD,adjustChild_displaystyle:function(t){return 1!==t&&this.Get("displaystyle")},adjustChild_scriptlevel:function(t){var e=this.Get("scriptlevel");return 1===t&&(e+=2),e},adjustChild_texprimestyle:function(t){return 0===t||this.Get("texprimestyle")},setTeXclass:l.mbase.setSeparateTeXclasses}),l.mstyle=l.mbase.Subclass({type:"mstyle",isSpacelike:l.mbase.childrenSpacelike,isEmbellished:l.mbase.childEmbellished,Core:l.mbase.childCore,CoreMO:l.mbase.childCoreMO,inferRow:!0,defaults:{scriptlevel:l.INHERIT,displaystyle:l.INHERIT,scriptsizemultiplier:Math.sqrt(.5),scriptminsize:"8pt",mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,dir:l.INHERIT,infixlinebreakstyle:l.LINEBREAKSTYLE.BEFORE,decimalseparator:"."},adjustChild_scriptlevel:function(t){var e=this.scriptlevel;if(null==e)e=this.Get("scriptlevel");else if(String(e).match(/^ *[-+]/)){e=this.Get("scriptlevel",null,!0)+parseInt(e)}return e},inheritFromMe:!0,noInherit:{mpadded:{width:!0,height:!0,depth:!0,lspace:!0,voffset:!0},mtable:{width:!0,height:!0,depth:!0,align:!0}},getRemoved:{fontfamily:"fontFamily",fontweight:"fontWeight",fontstyle:"fontStyle",fontsize:"fontSize"},setTeXclass:l.mbase.setChildTeXclass}),l.merror=l.mbase.Subclass({type:"merror",inferRow:!0,linebreakContainer:!0,texClass:l.TEXCLASS.ORD}),l.mpadded=l.mbase.Subclass({type:"mpadded",inferRow:!0,isSpacelike:l.mbase.childrenSpacelike,isEmbellished:l.mbase.childEmbellished,Core:l.mbase.childCore,CoreMO:l.mbase.childCoreMO,defaults:{mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,width:"",height:"",depth:"",lspace:0,voffset:0},setTeXclass:l.mbase.setChildTeXclass}),l.mphantom=l.mbase.Subclass({type:"mphantom",texClass:l.TEXCLASS.ORD,inferRow:!0,isSpacelike:l.mbase.childrenSpacelike,isEmbellished:l.mbase.childEmbellished,Core:l.mbase.childCore,CoreMO:l.mbase.childCoreMO,setTeXclass:l.mbase.setChildTeXclass}),l.mfenced=l.mbase.Subclass({type:"mfenced",defaults:{mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,open:"(",close:")",separators:","},addFakeNodes:function(){var t=this.getValues("open","close","separators");if(t.open=t.open.replace(/[ \t\n\r]/g,""),t.close=t.close.replace(/[ \t\n\r]/g,""),t.separators=t.separators.replace(/[ \t\n\r]/g,""),""!==t.open&&(this.SetData("open",l.mo(t.open).With({fence:!0,form:l.FORM.PREFIX,texClass:l.TEXCLASS.OPEN})),this.data.open.useMMLspacing=0),""!==t.separators){for(;t.separators.length<this.data.length;)t.separators+=t.separators.charAt(t.separators.length-1);for(var e=1,i=this.data.length;e<i;e++)this.data[e]&&(this.SetData("sep"+e,l.mo(t.separators.charAt(e-1)).With({separator:!0})),this.data["sep"+e].useMMLspacing=0)}""!==t.close&&(this.SetData("close",l.mo(t.close).With({fence:!0,form:l.FORM.POSTFIX,texClass:l.TEXCLASS.CLOSE})),this.data.close.useMMLspacing=0)},texClass:l.TEXCLASS.OPEN,setTeXclass:function(t){this.addFakeNodes(),this.getPrevClass(t),this.data.open&&(t=this.data.open.setTeXclass(t)),this.data[0]&&(t=this.data[0].setTeXclass(t));for(var e=1,i=this.data.length;e<i;e++)this.data["sep"+e]&&(t=this.data["sep"+e].setTeXclass(t)),this.data[e]&&(t=this.data[e].setTeXclass(t));return this.data.close&&(t=this.data.close.setTeXclass(t)),this.updateTeXclass(this.data.open),this.texClass=l.TEXCLASS.INNER,t}}),l.menclose=l.mbase.Subclass({type:"menclose",inferRow:!0,linebreakContainer:!0,defaults:{mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,notation:l.NOTATION.LONGDIV,texClass:l.TEXCLASS.ORD},setTeXclass:l.mbase.setSeparateTeXclasses}),l.msubsup=l.mbase.Subclass({type:"msubsup",base:0,sub:1,sup:2,isEmbellished:l.mbase.childEmbellished,Core:l.mbase.childCore,CoreMO:l.mbase.childCoreMO,defaults:{mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,subscriptshift:"",superscriptshift:"",texClass:l.AUTO},autoDefault:function(t){return"texClass"===t?this.isEmbellished()?this.CoreMO().Get(t):l.TEXCLASS.ORD:0},adjustChild_displaystyle:function(t){return!(0<t)&&this.Get("displaystyle")},adjustChild_scriptlevel:function(t){var e=this.Get("scriptlevel");return 0<t&&e++,e},adjustChild_texprimestyle:function(t){return t===this.sub||this.Get("texprimestyle")},setTeXclass:l.mbase.setBaseTeXclasses}),l.msub=l.msubsup.Subclass({type:"msub"}),l.msup=l.msubsup.Subclass({type:"msup",sub:2,sup:1}),l.mmultiscripts=l.msubsup.Subclass({type:"mmultiscripts",adjustChild_texprimestyle:function(t){return t%2==1||this.Get("texprimestyle")}}),l.mprescripts=l.mbase.Subclass({type:"mprescripts"}),l.none=l.mbase.Subclass({type:"none"}),l.munderover=l.mbase.Subclass({type:"munderover",base:0,under:1,over:2,sub:1,sup:2,ACCENTS:["","accentunder","accent"],linebreakContainer:!0,isEmbellished:l.mbase.childEmbellished,Core:l.mbase.childCore,CoreMO:l.mbase.childCoreMO,defaults:{mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,accent:l.AUTO,accentunder:l.AUTO,align:l.ALIGN.CENTER,texClass:l.AUTO,subscriptshift:"",superscriptshift:""},autoDefault:function(t){return"texClass"===t?this.isEmbellished()?this.CoreMO().Get(t):l.TEXCLASS.ORD:"accent"===t&&this.data[this.over]?this.data[this.over].CoreMO().Get("accent"):!("accentunder"!==t||!this.data[this.under])&&this.data[this.under].CoreMO().Get("accent")},adjustChild_displaystyle:function(t){return!(0<t)&&this.Get("displaystyle")},adjustChild_scriptlevel:function(t){var e=this.Get("scriptlevel"),i=this.data[this.base]&&!this.Get("displaystyle")&&this.data[this.base].CoreMO().Get("movablelimits");return t!=this.under||!i&&this.Get("accentunder")||e++,t!=this.over||!i&&this.Get("accent")||e++,e},adjustChild_texprimestyle:function(t){return!(t!==this.base||!this.data[this.over])||this.Get("texprimestyle")},setTeXclass:l.mbase.setBaseTeXclasses}),l.munder=l.munderover.Subclass({type:"munder"}),l.mover=l.munderover.Subclass({type:"mover",over:1,under:2,sup:1,sub:2,ACCENTS:["","accent","accentunder"]}),l.mtable=l.mbase.Subclass({type:"mtable",defaults:{mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,align:l.ALIGN.AXIS,rowalign:l.ALIGN.BASELINE,columnalign:l.ALIGN.CENTER,groupalign:"{left}",alignmentscope:!0,columnwidth:l.WIDTH.AUTO,width:l.WIDTH.AUTO,rowspacing:"1ex",columnspacing:".8em",rowlines:l.LINES.NONE,columnlines:l.LINES.NONE,frame:l.LINES.NONE,framespacing:"0.4em 0.5ex",equalrows:!1,equalcolumns:!1,displaystyle:!1,side:l.SIDE.RIGHT,minlabelspacing:"0.8em",texClass:l.TEXCLASS.ORD,useHeight:1},adjustChild_displaystyle:function(){return null!=this.displaystyle?this.displaystyle:this.defaults.displaystyle},inheritFromMe:!0,noInherit:{mover:{align:!0},munder:{align:!0},munderover:{align:!0},mtable:{align:!0,rowalign:!0,columnalign:!0,groupalign:!0,alignmentscope:!0,columnwidth:!0,width:!0,rowspacing:!0,columnspacing:!0,rowlines:!0,columnlines:!0,frame:!0,framespacing:!0,equalrows:!0,equalcolumns:!0,displaystyle:!0,side:!0,minlabelspacing:!0,texClass:!0,useHeight:1}},linebreakContainer:!0,Append:function(){for(var t=0,e=arguments.length;t<e;t++)arguments[t]instanceof l.mtr||arguments[t]instanceof l.mlabeledtr||(arguments[t]=l.mtr(arguments[t]));this.SUPER(arguments).Append.apply(this,arguments)},setTeXclass:l.mbase.setSeparateTeXclasses}),l.mtr=l.mbase.Subclass({type:"mtr",defaults:{mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,rowalign:l.INHERIT,columnalign:l.INHERIT,groupalign:l.INHERIT},inheritFromMe:!0,noInherit:{mrow:{rowalign:!0,columnalign:!0,groupalign:!0},mtable:{rowalign:!0,columnalign:!0,groupalign:!0}},linebreakContainer:!0,Append:function(){for(var t=0,e=arguments.length;t<e;t++)arguments[t]instanceof l.mtd||(arguments[t]=l.mtd(arguments[t]));this.SUPER(arguments).Append.apply(this,arguments)},setTeXclass:l.mbase.setSeparateTeXclasses}),l.mtd=l.mbase.Subclass({type:"mtd",inferRow:!0,linebreakContainer:!0,isEmbellished:l.mbase.childEmbellished,Core:l.mbase.childCore,CoreMO:l.mbase.childCoreMO,defaults:{mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,rowspan:1,columnspan:1,rowalign:l.INHERIT,columnalign:l.INHERIT,groupalign:l.INHERIT},setTeXclass:l.mbase.setSeparateTeXclasses}),l.maligngroup=l.mbase.Subclass({type:"maligngroup",isSpacelike:function(){return!0},defaults:{mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,groupalign:l.INHERIT},inheritFromMe:!0,noInherit:{mrow:{groupalign:!0},mtable:{groupalign:!0}}}),l.malignmark=l.mbase.Subclass({type:"malignmark",defaults:{mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,edge:l.SIDE.LEFT},isSpacelike:function(){return!0}}),l.mlabeledtr=l.mtr.Subclass({type:"mlabeledtr"}),l.maction=l.mbase.Subclass({type:"maction",defaults:{mathbackground:l.INHERIT,mathcolor:l.INHERIT,actiontype:l.ACTIONTYPE.TOGGLE,selection:1},selected:function(){return this.data[this.Get("selection")-1]||l.NULL},isEmbellished:function(){return this.selected().isEmbellished()},isSpacelike:function(){return this.selected().isSpacelike()},Core:function(){return this.selected().Core()},CoreMO:function(){return this.selected().CoreMO()},setTeXclass:function(t){this.Get("actiontype")===l.ACTIONTYPE.TOOLTIP&&this.data[1]&&this.data[1].setTeXclass();var e=this.selected();return t=e.setTeXclass(t),this.updateTeXclass(e),t}}),l.semantics=l.mbase.Subclass({type:"semantics",notParent:!0,isEmbellished:l.mbase.childEmbellished,Core:l.mbase.childCore,CoreMO:l.mbase.childCoreMO,defaults:{definitionURL:null,encoding:null},setTeXclass:l.mbase.setChildTeXclass,getAnnotation:function(t){var e=MathJax.Hub.config.MathMenu.semanticsAnnotations[t];if(e)for(var i=0,n=this.data.length;i<n;i++){var a=this.data[i].Get("encoding");if(a)for(var s=0,r=e.length;s<r;s++)if(e[s]===a)return this.data[i]}return null}}),l.annotation=l.mbase.Subclass({type:"annotation",isChars:!0,linebreakContainer:!0,defaults:{definitionURL:null,encoding:null,cd:"mathmlkeys",name:"",src:null}}),l["annotation-xml"]=l.mbase.Subclass({type:"annotation-xml",linebreakContainer:!0,defaults:{definitionURL:null,encoding:null,cd:"mathmlkeys",name:"",src:null}}),l.math=l.mstyle.Subclass({type:"math",defaults:{mathvariant:l.VARIANT.NORMAL,mathsize:l.SIZE.NORMAL,mathcolor:"",mathbackground:l.COLOR.TRANSPARENT,dir:"ltr",scriptlevel:0,displaystyle:l.AUTO,display:"inline",maxwidth:"",overflow:l.OVERFLOW.LINEBREAK,altimg:"","altimg-width":"","altimg-height":"","altimg-valign":"",alttext:"",cdgroup:"",scriptsizemultiplier:Math.sqrt(.5),scriptminsize:"8px",infixlinebreakstyle:l.LINEBREAKSTYLE.BEFORE,lineleading:"1ex",indentshift:"auto",indentalign:l.INDENTALIGN.AUTO,indentalignfirst:l.INDENTALIGN.INDENTALIGN,indentshiftfirst:l.INDENTSHIFT.INDENTSHIFT,indentalignlast:l.INDENTALIGN.INDENTALIGN,indentshiftlast:l.INDENTSHIFT.INDENTSHIFT,decimalseparator:".",texprimestyle:!1},autoDefault:function(t){return"displaystyle"===t?"block"===this.Get("display"):""},linebreakContainer:!0,setTeXclass:l.mbase.setChildTeXclass,getAnnotation:function(t){return 1!=this.data.length?null:this.data[0].getAnnotation(t)}}),l.chars=l.mbase.Subclass({type:"chars",Append:function(){this.data.push.apply(this.data,arguments)},value:function(){return this.data.join("")},toString:function(){return this.data.join("")}}),l.entity=l.mbase.Subclass({type:"entity",Append:function(){this.data.push.apply(this.data,arguments)},value:function(){return"#x"===this.data[0].substr(0,2)?parseInt(this.data[0].substr(2),16):"#"===this.data[0].substr(0,1)?parseInt(this.data[0].substr(1)):0},toString:function(){var t=this.value();return t<=65535?String.fromCharCode(t):(t-=65536,String.fromCharCode(55296+(t>>10),56320+(1023&t)))}}),l.xml=l.mbase.Subclass({type:"xml",Init:function(){return this.div=document.createElement("div"),this.SUPER(arguments).Init.apply(this,arguments)},Append:function(){for(var t=0,e=arguments.length;t<e;t++){var i=this.Import(arguments[t]);this.data.push(i),this.div.appendChild(i)}},Import:function(t){if(document.importNode)return document.importNode(t,!0);var e,i,n;if(1===t.nodeType){for(e=document.createElement(t.nodeName),i=0,n=t.attributes.length;i<n;i++){var a=t.attributes[i];a.specified&&null!=a.nodeValue&&""!=a.nodeValue&&e.setAttribute(a.nodeName,a.nodeValue),"style"===a.nodeName&&(e.style.cssText=a.nodeValue)}t.className&&(e.className=t.className)}else if(3===t.nodeType||4===t.nodeType)e=document.createTextNode(t.nodeValue);else{if(8!==t.nodeType)return document.createTextNode("");e=document.createComment(t.nodeValue)}for(i=0,n=t.childNodes.length;i<n;i++)e.appendChild(this.Import(t.childNodes[i]));return e},value:function(){return this.div},toString:function(){return this.div.innerHTML}}),l.TeXAtom=l.mbase.Subclass({type:"texatom",linebreakContainer:!0,inferRow:!0,notParent:!0,texClass:l.TEXCLASS.ORD,Core:l.mbase.childCore,CoreMO:l.mbase.childCoreMO,isEmbellished:l.mbase.childEmbellished,setTeXclass:function(t){return this.data[0].setTeXclass(),this.adjustTeXclass(t)},adjustTeXclass:l.mo.prototype.adjustTeXclass}),l.NULL=l.mbase().With({type:"null"});var t=l.TEXCLASS,e={ORD:[0,0,t.ORD],ORD11:[1,1,t.ORD],ORD21:[2,1,t.ORD],ORD02:[0,2,t.ORD],ORD55:[5,5,t.ORD],OP:[1,2,t.OP,{largeop:!0,movablelimits:!0,symmetric:!0}],OPFIXED:[1,2,t.OP,{largeop:!0,movablelimits:!0}],INTEGRAL:[0,1,t.OP,{largeop:!0,symmetric:!0}],INTEGRAL2:[1,2,t.OP,{largeop:!0,symmetric:!0}],BIN3:[3,3,t.BIN],BIN4:[4,4,t.BIN],BIN01:[0,1,t.BIN],BIN5:[5,5,t.BIN],TALLBIN:[4,4,t.BIN,{stretchy:!0}],BINOP:[4,4,t.BIN,{largeop:!0,movablelimits:!0}],REL:[5,5,t.REL],REL1:[1,1,t.REL,{stretchy:!0}],REL4:[4,4,t.REL],RELSTRETCH:[5,5,t.REL,{stretchy:!0}],RELACCENT:[5,5,t.REL,{accent:!0}],WIDEREL:[5,5,t.REL,{accent:!0,stretchy:!0}],OPEN:[0,0,t.OPEN,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],CLOSE:[0,0,t.CLOSE,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],INNER:[0,0,t.INNER],PUNCT:[0,3,t.PUNCT],ACCENT:[0,0,t.ORD,{accent:!0}],WIDEACCENT:[0,0,t.ORD,{accent:!0,stretchy:!0}]};l.mo.Augment({SPACE:["0em","0.1111em","0.1667em","0.2222em","0.2667em","0.3333em"],RANGES:[[32,127,t.REL,"BasicLatin"],[160,255,t.ORD,"Latin1Supplement"],[256,383,t.ORD],[384,591,t.ORD],[688,767,t.ORD,"SpacingModLetters"],[768,879,t.ORD,"CombDiacritMarks"],[880,1023,t.ORD,"GreekAndCoptic"],[7680,7935,t.ORD],[8192,8303,t.PUNCT,"GeneralPunctuation"],[8304,8351,t.ORD],[8352,8399,t.ORD],[8400,8447,t.ORD,"CombDiactForSymbols"],[8448,8527,t.ORD,"LetterlikeSymbols"],[8528,8591,t.ORD],[8592,8703,t.REL,"Arrows"],[8704,8959,t.BIN,"MathOperators"],[8960,9215,t.ORD,"MiscTechnical"],[9312,9471,t.ORD],[9472,9631,t.ORD],[9632,9727,t.ORD,"GeometricShapes"],[9984,10175,t.ORD,"Dingbats"],[10176,10223,t.ORD,"MiscMathSymbolsA"],[10224,10239,t.REL,"SupplementalArrowsA"],[10496,10623,t.REL,"SupplementalArrowsB"],[10624,10751,t.ORD,"MiscMathSymbolsB"],[10752,11007,t.BIN,"SuppMathOperators"],[11008,11263,t.ORD,"MiscSymbolsAndArrows"],[119808,120831,t.ORD]],OPTABLE:{prefix:{"\u2200":e.ORD21,"\u2202":e.ORD21,"\u2203":e.ORD21,"\u2207":e.ORD21,"\u220f":e.OP,"\u2210":e.OP,"\u2211":e.OP,"\u2212":e.BIN01,"\u2213":e.BIN01,"\u221a":[1,1,t.ORD,{stretchy:!0}],"\u2220":e.ORD,"\u222b":e.INTEGRAL,"\u222e":e.INTEGRAL,"\u22c0":e.OP,"\u22c1":e.OP,"\u22c2":e.OP,"\u22c3":e.OP,"\u2308":e.OPEN,"\u230a":e.OPEN,"\u27e8":e.OPEN,"\u27ee":e.OPEN,"\u2a00":e.OP,"\u2a01":e.OP,"\u2a02":e.OP,"\u2a04":e.OP,"\u2a06":e.OP,"\xac":e.ORD21,"\xb1":e.BIN01,"(":e.OPEN,"+":e.BIN01,"-":e.BIN01,"[":e.OPEN,"{":e.OPEN,"|":e.OPEN},postfix:{"!":[1,0,t.CLOSE],"&":e.ORD,"\u2032":e.ORD02,"\u203e":e.WIDEACCENT,"\u2309":e.CLOSE,"\u230b":e.CLOSE,"\u23de":e.WIDEACCENT,"\u23df":e.WIDEACCENT,"\u266d":e.ORD02,"\u266e":e.ORD02,"\u266f":e.ORD02,"\u27e9":e.CLOSE,"\u27ef":e.CLOSE,"\u02c6":e.WIDEACCENT,"\u02c7":e.WIDEACCENT,"\u02c9":e.WIDEACCENT,"\u02ca":e.ACCENT,"\u02cb":e.ACCENT,"\u02d8":e.ACCENT,"\u02d9":e.ACCENT,"\u02dc":e.WIDEACCENT,"\u0302":e.WIDEACCENT,"\xa8":e.ACCENT,"\xaf":e.WIDEACCENT,")":e.CLOSE,"]":e.CLOSE,"^":e.WIDEACCENT,_:e.WIDEACCENT,"`":e.ACCENT,"|":e.CLOSE,"}":e.CLOSE,"~":e.WIDEACCENT},infix:{"":e.ORD,"%":[3,3,t.ORD],"\u2022":e.BIN4,"\u2026":e.INNER,"\u2044":e.TALLBIN,"\u2061":e.ORD,"\u2062":e.ORD,"\u2063":[0,0,t.ORD,{linebreakstyle:"after",separator:!0}],"\u2064":e.ORD,"\u2190":e.WIDEREL,"\u2191":e.RELSTRETCH,"\u2192":e.WIDEREL,"\u2193":e.RELSTRETCH,"\u2194":e.WIDEREL,"\u2195":e.RELSTRETCH,"\u2196":e.RELSTRETCH,"\u2197":e.RELSTRETCH,"\u2198":e.RELSTRETCH,"\u2199":e.RELSTRETCH,"\u21a6":e.WIDEREL,"\u21a9":e.WIDEREL,"\u21aa":e.WIDEREL,"\u21bc":e.WIDEREL,"\u21bd":e.WIDEREL,"\u21c0":e.WIDEREL,"\u21c1":e.WIDEREL,"\u21cc":e.WIDEREL,"\u21d0":e.WIDEREL,"\u21d1":e.RELSTRETCH,"\u21d2":e.WIDEREL,"\u21d3":e.RELSTRETCH,"\u21d4":e.WIDEREL,"\u21d5":e.RELSTRETCH,"\u2208":e.REL,"\u2209":e.REL,"\u220b":e.REL,"\u2212":e.BIN4,"\u2213":e.BIN4,"\u2215":e.TALLBIN,"\u2216":e.BIN4,"\u2217":e.BIN4,"\u2218":e.BIN4,"\u2219":e.BIN4,"\u221d":e.REL,"\u2223":e.REL,"\u2225":e.REL,"\u2227":e.BIN4,"\u2228":e.BIN4,"\u2229":e.BIN4,"\u222a":e.BIN4,"\u223c":e.REL,"\u2240":e.BIN4,"\u2243":e.REL,"\u2245":e.REL,"\u2248":e.REL,"\u224d":e.REL,"\u2250":e.REL,"\u2260":e.REL,"\u2261":e.REL,"\u2264":e.REL,"\u2265":e.REL,"\u226a":e.REL,"\u226b":e.REL,"\u227a":e.REL,"\u227b":e.REL,"\u2282":e.REL,"\u2283":e.REL,"\u2286":e.REL,"\u2287":e.REL,"\u228e":e.BIN4,"\u2291":e.REL,"\u2292":e.REL,"\u2293":e.BIN4,"\u2294":e.BIN4,"\u2295":e.BIN4,"\u2296":e.BIN4,"\u2297":e.BIN4,"\u2298":e.BIN4,"\u2299":e.BIN4,"\u22a2":e.REL,"\u22a3":e.REL,"\u22a4":e.ORD55,"\u22a5":e.REL,"\u22a8":e.REL,"\u22c4":e.BIN4,"\u22c5":e.BIN4,"\u22c6":e.BIN4,"\u22c8":e.REL,"\u22ee":e.ORD55,"\u22ef":e.INNER,"\u22f1":[5,5,t.INNER],"\u25b3":e.BIN4,"\u25b5":e.BIN4,"\u25b9":e.BIN4,"\u25bd":e.BIN4,"\u25bf":e.BIN4,"\u25c3":e.BIN4,"\u2758":e.REL,"\u27f5":e.WIDEREL,"\u27f6":e.WIDEREL,"\u27f7":e.WIDEREL,"\u27f8":e.WIDEREL,"\u27f9":e.WIDEREL,"\u27fa":e.WIDEREL,"\u27fc":e.WIDEREL,"\u2a2f":e.BIN4,"\u2a3f":e.BIN4,"\u2aaf":e.REL,"\u2ab0":e.REL,"\xb1":e.BIN4,"\xb7":e.BIN4,"\xd7":e.BIN4,"\xf7":e.BIN4,"*":e.BIN3,"+":e.BIN4,",":[0,3,t.PUNCT,{linebreakstyle:"after",separator:!0}],"-":e.BIN4,".":[3,3,t.ORD],"/":e.ORD11,":":[1,2,t.REL],";":[0,3,t.PUNCT,{linebreakstyle:"after",separator:!0}],"<":e.REL,"=":e.REL,">":e.REL,"?":[1,1,t.CLOSE],"\\":e.ORD,"^":e.ORD11,_:e.ORD11,"|":[2,2,t.ORD,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],"#":e.ORD,$:e.ORD,".":[0,3,t.PUNCT,{separator:!0}],"\u02b9":e.ORD,"\u0300":e.ACCENT,"\u0301":e.ACCENT,"\u0303":e.WIDEACCENT,"\u0304":e.ACCENT,"\u0306":e.ACCENT,"\u0307":e.ACCENT,"\u0308":e.ACCENT,"\u030c":e.ACCENT,"\u0332":e.WIDEACCENT,"\u0338":e.REL4,"\u2015":[0,0,t.ORD,{stretchy:!0}],"\u2017":[0,0,t.ORD,{stretchy:!0}],"\u2020":e.BIN3,"\u2021":e.BIN3,"\u20d7":e.ACCENT,"\u2111":e.ORD,"\u2113":e.ORD,"\u2118":e.ORD,"\u211c":e.ORD,"\u2205":e.ORD,"\u221e":e.ORD,"\u2305":e.BIN3,"\u2306":e.BIN3,"\u2322":e.REL4,"\u2323":e.REL4,"\u2329":e.OPEN,"\u232a":e.CLOSE,"\u23aa":e.ORD,"\u23af":[0,0,t.ORD,{stretchy:!0}],"\u23b0":e.OPEN,"\u23b1":e.CLOSE,"\u2500":e.ORD,"\u25ef":e.BIN3,"\u2660":e.ORD,"\u2661":e.ORD,"\u2662":e.ORD,"\u2663":e.ORD,"\u3008":e.OPEN,"\u3009":e.CLOSE,"\ufe37":e.WIDEACCENT,"\ufe38":e.WIDEACCENT}}},{OPTYPES:e});var i=l.mo.prototype.OPTABLE;i.infix["^"]=e.WIDEREL,i.infix._=e.WIDEREL,i.prefix["\u2223"]=e.OPEN,i.prefix["\u2225"]=e.OPEN,i.postfix["\u2223"]=e.CLOSE,i.postfix["\u2225"]=e.CLOSE}(MathJax.ElementJax.mml),MathJax.ElementJax.mml.loadComplete("jax.js")},function(t,e){MathJax.InputJax.AsciiMath=MathJax.InputJax({id:"AsciiMath",version:"2.7.2",directory:MathJax.InputJax.directory+"/AsciiMath",extensionDir:MathJax.InputJax.extensionDir+"/AsciiMath",config:{fixphi:!0,useMathMLspacing:!0,displaystyle:!0,decimalsign:"."}}),MathJax.InputJax.AsciiMath.Register("math/asciimath"),MathJax.InputJax.AsciiMath.loadComplete("config.js")},function(t,e){function i(t){return N?I.createElement(t):I.createElementNS("http://www.w3.org/1999/xhtml",t)}function n(t){return N?I.createElement("m:"+t):I.createElementNS(A,t)}function x(t,e){var i;return i=N?I.createElement("m:"+t):I.createElementNS(A,t),e&&i.appendChild(e),i}function a(t,e){return t.input>e.input?1:-1}function s(){var t,e=B.length;for(t=0;t<e;t++)B[t].tex&&B.push({input:B[t].tex,tag:B[t].tag,output:B[t].output,ttype:B[t].ttype,acc:B[t].acc||!1});r()}function r(){var t;for(B.sort(a),t=0;t<B.length;t++)z[t]=B[t].input}function T(t,e){var i;i="\\"==t.charAt(e)&&"\\"!=t.charAt(e+1)&&" "!=t.charAt(e+1)?t.slice(e+1):t.slice(e);for(var n=0;n<i.length&&i.charCodeAt(n)<=32;n+=1);return i.slice(n)}function u(t,e,i){if(0==i){var n,a;for(i=-1,n=t.length;i+1<n;)t[a=i+n>>1]<e?i=a:n=a;return n}for(var s=i;s<t.length&&t[s]<e;s++);return s}function C(t){for(var e,i,n,a=0,s="",r=!0,o=1;o<=t.length&&r;o++)i=t.slice(0,o),(a=u(z,i,a))<z.length&&t.slice(0,z[a].length)==z[a]&&(o=(s=z[e=a]).length),r=a<z.length&&t.slice(0,z[a].length)>=z[a];if(V=W,""!=s)return W=B[e].ttype,B[e];W=L,a=1,i=t.slice(0,1);for(var l=!0;"0"<=i&&i<="9"&&a<=t.length;)i=t.slice(a,a+1),a++;if(i==y&&"0"<=(i=t.slice(a,a+1))&&i<="9")for(l=!1,a++;"0"<=i&&i<="9"&&a<=t.length;)i=t.slice(a,a+1),a++;return n=l&&1<a||2<a?(i=t.slice(0,a-1),"mn"):(a=2,((i=t.slice(0,1))<"A"||"Z"<i)&&(i<"a"||"z"<i)?"mo":"mi"),"-"==i&&V==P?(W=P,{input:i,tag:n,output:i,ttype:M,func:!0}):{input:i,tag:n,output:i,ttype:L}}function b(t){var e;t.hasChildNodes()&&(!t.firstChild.hasChildNodes()||"mrow"!=t.nodeName&&"M:MROW"!=t.nodeName||"("!=(e=t.firstChild.firstChild.nodeValue)&&"["!=e&&"{"!=e||t.removeChild(t.firstChild),!t.lastChild.hasChildNodes()||"mrow"!=t.nodeName&&"M:MROW"!=t.nodeName||")"!=(e=t.lastChild.firstChild.nodeValue)&&"]"!=e&&"}"!=e||t.removeChild(t.lastChild))}function h(t){var e,i,n,a,s,r=I.createDocumentFragment();if(null==(e=C(t=T(t,0)))||e.ttype==H&&0<G)return[null,t];switch(e.ttype==J&&(e=C(t=e.output+T(t,e.input.length))),e.ttype){case _:case L:return t=T(t,e.input.length),[x(e.tag,I.createTextNode(e.output)),t];case k:return G++,n=p(t=T(t,e.input.length),!0),G--,"boolean"==typeof e.invisible&&e.invisible?i=x("mrow",n[0]):(i=x("mo",I.createTextNode(e.output)),(i=x("mrow",i)).appendChild(n[0])),[i,n[1]];case j:return e!=U&&(t=T(t,e.input.length)),-1==(a="{"==t.charAt(0)?t.indexOf("}"):"("==t.charAt(0)?t.indexOf(")"):"["==t.charAt(0)?t.indexOf("]"):e==U?t.slice(1).indexOf('"')+1:0)&&(a=t.length)," "==(s=t.slice(1,a)).charAt(0)&&((i=x("mspace")).setAttribute("width","1ex"),r.appendChild(i)),r.appendChild(x(e.tag,I.createTextNode(s)))," "==s.charAt(s.length-1)&&((i=x("mspace")).setAttribute("width","1ex"),r.appendChild(i)),t=T(t,a+1),[x("mrow",r),t];case F:case M:if(null==(n=h(t=T(t,e.input.length)))[0])return[x(e.tag,I.createTextNode(e.output)),t];if("boolean"==typeof e.func&&e.func)return"^"==(s=t.charAt(0))||"_"==s||"/"==s||"|"==s||","==s||1==e.input.length&&e.input.match(/\w/)&&"("!=s?[x(e.tag,I.createTextNode(e.output)),t]:((i=x("mrow",x(e.tag,I.createTextNode(e.output)))).appendChild(n[0]),[i,n[1]]);if(b(n[0]),"sqrt"==e.input)return[x(e.tag,n[0]),n[1]];if(void 0!==e.rewriteleftright)return(i=x("mrow",x("mo",I.createTextNode(e.rewriteleftright[0])))).appendChild(n[0]),i.appendChild(x("mo",I.createTextNode(e.rewriteleftright[1]))),[i,n[1]];if("cancel"==e.input)return(i=x(e.tag,n[0])).setAttribute("notation","updiagonalstrike"),[i,n[1]];if("boolean"==typeof e.acc&&e.acc)return(i=x(e.tag,n[0])).appendChild(x("mo",I.createTextNode(e.output))),[i,n[1]];if(!N&&void 0!==e.codes)for(a=0;a<n[0].childNodes.length;a++)if("mi"==n[0].childNodes[a].nodeName||"mi"==n[0].nodeName){s="mi"==n[0].nodeName?n[0].firstChild.nodeValue:n[0].childNodes[a].firstChild.nodeValue;for(var o=[],l=0;l<s.length;l++)64<s.charCodeAt(l)&&s.charCodeAt(l)<91?o+=e.codes[s.charCodeAt(l)-65]:96<s.charCodeAt(l)&&s.charCodeAt(l)<123?o+=e.codes[s.charCodeAt(l)-71]:o+=s.charAt(l);"mi"==n[0].nodeName?n[0]=x("mo").appendChild(I.createTextNode(o)):n[0].replaceChild(x("mo").appendChild(I.createTextNode(o)),n[0].childNodes[a])}return(i=x(e.tag,n[0])).setAttribute(e.atname,e.atval),[i,n[1]];case D:if(null==(n=h(t=T(t,e.input.length)))[0])return[x("mo",I.createTextNode(e.input)),t];b(n[0]);var u=h(n[1]);return null==u[0]?[x("mo",I.createTextNode(e.input)),t]:(b(u[0]),"color"==e.input?("{"==t.charAt(0)?a=t.indexOf("}"):"("==t.charAt(0)?a=t.indexOf(")"):"["==t.charAt(0)&&(a=t.indexOf("]")),s=t.slice(1,a),(i=x(e.tag,u[0])).setAttribute("mathcolor",s),[i,u[1]]):("root"!=e.input&&"stackrel"!=e.output||r.appendChild(u[0]),r.appendChild(n[0]),"frac"==e.input&&r.appendChild(u[0]),[x(e.tag,r),u[1]]));case P:return t=T(t,e.input.length),[x("mo",I.createTextNode(e.output)),t];case w:return t=T(t,e.input.length),(i=x("mspace")).setAttribute("width","1ex"),r.appendChild(i),r.appendChild(x(e.tag,I.createTextNode(e.output))),(i=x("mspace")).setAttribute("width","1ex"),r.appendChild(i),[x("mrow",r),t];case X:return G++,n=p(t=T(t,e.input.length),!1),G--,s="",null!=n[0].lastChild&&(s=n[0].lastChild.firstChild.nodeValue),"|"==s?(i=x("mo",I.createTextNode(e.output)),(i=x("mrow",i)).appendChild(n[0]),[i,n[1]]):(i=x("mo",I.createTextNode("\u2223")),[i=x("mrow",i),t]);default:return t=T(t,e.input.length),[x(e.tag,I.createTextNode(e.output)),t]}}function S(t){var e,i,n,a,s,r;if(i=C(t=T(t,0)),a=(s=h(t))[0],(e=C(t=s[1])).ttype==P&&"/"!=e.input){if(null==(s=h(t=T(t,e.input.length)))[0]?s[0]=x("mo",I.createTextNode("\u25a1")):b(s[0]),t=s[1],r=i.ttype==_||i.ttype==F,"_"==e.input)if("^"==(n=C(t)).input){var o=h(t=T(t,n.input.length));b(o[0]),t=o[1],(a=x(r?"munderover":"msubsup",a)).appendChild(s[0]),a.appendChild(o[0]),a=x("mrow",a)}else(a=x(r?"munder":"msub",a)).appendChild(s[0]);else"^"==e.input&&r?(a=x("mover",a)).appendChild(s[0]):(a=x(e.tag,a)).appendChild(s[0]);void 0!==i.func&&i.func&&(n=C(t)).ttype!=P&&n.ttype!=H&&(s=S(t),(a=x("mrow",a)).appendChild(s[0]),t=s[1])}return[a,t]}function p(t,e){for(var i,n,a,s,r=I.createDocumentFragment();n=(a=S(t=T(t,0)))[0],(i=C(t=a[1])).ttype==P&&"/"==i.input?(null==(a=S(t=T(t,i.input.length)))[0]?a[0]=x("mo",I.createTextNode("\u25a1")):b(a[0]),t=a[1],b(n),(n=x(i.tag,n)).appendChild(a[0]),r.appendChild(n),i=C(t)):null!=n&&r.appendChild(n),(i.ttype!=H&&(i.ttype!=X||e)||0==G)&&null!=i&&""!=i.output;);if(i.ttype==H||i.ttype==X){var o=r.childNodes.length;if(0<o&&"mrow"==r.childNodes[o-1].nodeName&&r.childNodes[o-1].lastChild&&r.childNodes[o-1].lastChild.firstChild){var l=r.childNodes[o-1].lastChild.firstChild.nodeValue;if(")"==l||"]"==l){var u=r.childNodes[o-1].firstChild.firstChild.nodeValue;if("("==u&&")"==l&&"}"!=i.output||"["==u&&"]"==l){var h=[],p=!0,c=r.childNodes.length;for(s=0;p&&s<c;s+=2){if(h[s]=[],n=r.childNodes[s],p=p&&("mrow"==n.nodeName&&(s==c-1||"mo"==n.nextSibling.nodeName&&","==n.nextSibling.firstChild.nodeValue)&&n.firstChild.firstChild.nodeValue==u&&n.lastChild.firstChild.nodeValue==l))for(var d=0;d<n.childNodes.length;d++)","==n.childNodes[d].firstChild.nodeValue&&(h[s][h[s].length]=d);p&&1<s&&(p=h[s].length==h[s-2].length)}if(p=p&&(1<h.length||0<h[0].length)){var m,f,g,E,y=I.createDocumentFragment();for(s=0;s<c;s+=2){for(m=I.createDocumentFragment(),f=I.createDocumentFragment(),g=(n=r.firstChild).childNodes.length,E=0,n.removeChild(n.firstChild),d=1;d<g-1;d++)void 0!==h[s][E]&&d==h[s][E]?(n.removeChild(n.firstChild),m.appendChild(x("mtd",f)),E++):f.appendChild(n.firstChild);m.appendChild(x("mtd",f)),2<r.childNodes.length&&(r.removeChild(r.firstChild),r.removeChild(r.firstChild)),y.appendChild(x("mtr",m))}n=x("mtable",y),"boolean"==typeof i.invisible&&i.invisible&&n.setAttribute("columnalign","left"),r.replaceChild(n,r.firstChild)}}}}t=T(t,i.input.length),"boolean"==typeof i.invisible&&i.invisible||(n=x("mo",I.createTextNode(i.output)),r.appendChild(n))}return[r,t]}function o(t,e){var i;return G=0,i=x("mstyle",p((t=(t=(t=(t=t.replace(/&nbsp;/g,"")).replace(/&gt;/g,">")).replace(/&lt;/g,"<")).replace(/(Sin|Cos|Tan|Arcsin|Arccos|Arctan|Sinh|Cosh|Tanh|Cot|Sec|Csc|Log|Ln|Abs)/g,function(t){return t.toLowerCase()})).replace(/^\s+/g,""),!1)[0]),""!=m&&i.setAttribute("mathcolor",m),""!=f&&i.setAttribute("fontfamily",f),g&&i.setAttribute("displaystyle","true"),i=x("math",i),E&&i.setAttribute("title",t.replace(/\s+/g," ")),i}var l,c,d,I,m,f,g,E,y,N,A,v,R,O,L,M,D,P,k,H,w,_,J,X,j,F,U,B,G,V,W,z,K,q;l=MathJax.InputJax.AsciiMath,d=MathJax.Object.Subclass({firstChild:null,lastChild:null,Init:function(){this.childNodes=[]},appendChild:function(t){return t.parent&&t.parent.removeChild(t),this.lastChild&&(this.lastChild.nextSibling=t),this.firstChild||(this.firstChild=t),this.childNodes.push(t),(t.parent=this).lastChild=t},removeChild:function(t){for(var e=0,i=this.childNodes.length;e<i&&this.childNodes[e]!==t;e++);if(e!==i)return this.childNodes.splice(e,1),t===this.firstChild&&(this.firstChild=t.nextSibling),t===this.lastChild&&(this.childNodes.length?this.lastChild=this.childNodes[this.childNodes.length-1]:this.lastChild=null),e&&(this.childNodes[e-1].nextSibling=t.nextSibling),t.nextSibling=t.parent=null,t},replaceChild:function(t,e){for(var i=0,n=this.childNodes.length;i<n&&this.childNodes[i]!==e;i++);return i?this.childNodes[i-1].nextSibling=t:this.firstChild=t,n-1<=i&&(this.lastChild=t),(this.childNodes[i]=t).nextSibling=e.nextSibling,e.nextSibling=e.parent=null,e},hasChildNodes:function(t){return 0<this.childNodes.length},toString:function(){return"{"+this.childNodes.join("")+"}"}}),I={getElementById:!0,createElementNS:function(t,e){var i=c[e]();return"mo"===e&&l.config.useMathMLspacing&&(i.useMMLspacing=128),i},createTextNode:function(t){return c.chars(t).With({nodeValue:t})},createDocumentFragment:function(){return d()}},m="blue",f="serif",E=g=!0,y=".",N="Microsoft"=={appName:"MathJax"}.appName.slice(0,9),A="http://www.w3.org/1998/Math/MathML",B=[{input:"alpha",tag:"mi",output:"\u03b1",tex:null,ttype:L=0},{input:"beta",tag:"mi",output:"\u03b2",tex:null,ttype:L},{input:"chi",tag:"mi",output:"\u03c7",tex:null,ttype:L},{input:"delta",tag:"mi",output:"\u03b4",tex:null,ttype:L},{input:"Delta",tag:"mo",output:"\u0394",tex:null,ttype:L},{input:"epsi",tag:"mi",output:"\u03b5",tex:"epsilon",ttype:L},{input:"varepsilon",tag:"mi",output:"\u025b",tex:null,ttype:L},{input:"eta",tag:"mi",output:"\u03b7",tex:null,ttype:L},{input:"gamma",tag:"mi",output:"\u03b3",tex:null,ttype:L},{input:"Gamma",tag:"mo",output:"\u0393",tex:null,ttype:L},{input:"iota",tag:"mi",output:"\u03b9",tex:null,ttype:L},{input:"kappa",tag:"mi",output:"\u03ba",tex:null,ttype:L},{input:"lambda",tag:"mi",output:"\u03bb",tex:null,ttype:L},{input:"Lambda",tag:"mo",output:"\u039b",tex:null,ttype:L},{input:"lamda",tag:"mi",output:"\u03bb",tex:null,ttype:L},{input:"Lamda",tag:"mo",output:"\u039b",tex:null,ttype:L},{input:"mu",tag:"mi",output:"\u03bc",tex:null,ttype:L},{input:"nu",tag:"mi",output:"\u03bd",tex:null,ttype:L},{input:"omega",tag:"mi",output:"\u03c9",tex:null,ttype:L},{input:"Omega",tag:"mo",output:"\u03a9",tex:null,ttype:L},{input:"phi",tag:"mi",output:"\u03d5",tex:null,ttype:L},{input:"varphi",tag:"mi",output:"\u03c6",tex:null,ttype:L},{input:"Phi",tag:"mo",output:"\u03a6",tex:null,ttype:L},{input:"pi",tag:"mi",output:"\u03c0",tex:null,ttype:L},{input:"Pi",tag:"mo",output:"\u03a0",tex:null,ttype:L},{input:"psi",tag:"mi",output:"\u03c8",tex:null,ttype:L},{input:"Psi",tag:"mi",output:"\u03a8",tex:null,ttype:L},{input:"rho",tag:"mi",output:"\u03c1",tex:null,ttype:L},{input:"sigma",tag:"mi",output:"\u03c3",tex:null,ttype:L},{input:"Sigma",tag:"mo",output:"\u03a3",tex:null,ttype:L},{input:"tau",tag:"mi",output:"\u03c4",tex:null,ttype:L},{input:"theta",tag:"mi",output:"\u03b8",tex:null,ttype:L},{input:"vartheta",tag:"mi",output:"\u03d1",tex:null,ttype:L},{input:"Theta",tag:"mo",output:"\u0398",tex:null,ttype:L},{input:"upsilon",tag:"mi",output:"\u03c5",tex:null,ttype:L},{input:"xi",tag:"mi",output:"\u03be",tex:null,ttype:L},{input:"Xi",tag:"mo",output:"\u039e",tex:null,ttype:L},{input:"zeta",tag:"mi",output:"\u03b6",tex:null,ttype:L},{input:"*",tag:"mo",output:"\u22c5",tex:"cdot",ttype:L},{input:"**",tag:"mo",output:"\u2217",tex:"ast",ttype:L},{input:"***",tag:"mo",output:"\u22c6",tex:"star",ttype:L},{input:"//",tag:"mo",output:"/",tex:null,ttype:L},{input:"\\\\",tag:"mo",output:"\\",tex:"backslash",ttype:L},{input:"setminus",tag:"mo",output:"\\",tex:null,ttype:L},{input:"xx",tag:"mo",output:"\xd7",tex:"times",ttype:L},{input:"|><",tag:"mo",output:"\u22c9",tex:"ltimes",ttype:L},{input:"><|",tag:"mo",output:"\u22ca",tex:"rtimes",ttype:L},{input:"|><|",tag:"mo",output:"\u22c8",tex:"bowtie",ttype:L},{input:"-:",tag:"mo",output:"\xf7",tex:"div",ttype:L},{input:"divide",tag:"mo",output:"-:",tex:null,ttype:J=8},{input:"@",tag:"mo",output:"\u2218",tex:"circ",ttype:L},{input:"o+",tag:"mo",output:"\u2295",tex:"oplus",ttype:L},{input:"ox",tag:"mo",output:"\u2297",tex:"otimes",ttype:L},{input:"o.",tag:"mo",output:"\u2299",tex:"odot",ttype:L},{input:"sum",tag:"mo",output:"\u2211",tex:null,ttype:_=7},{input:"prod",tag:"mo",output:"\u220f",tex:null,ttype:_},{input:"^^",tag:"mo",output:"\u2227",tex:"wedge",ttype:L},{input:"^^^",tag:"mo",output:"\u22c0",tex:"bigwedge",ttype:_},{input:"vv",tag:"mo",output:"\u2228",tex:"vee",ttype:L},{input:"vvv",tag:"mo",output:"\u22c1",tex:"bigvee",ttype:_},{input:"nn",tag:"mo",output:"\u2229",tex:"cap",ttype:L},{input:"nnn",tag:"mo",output:"\u22c2",tex:"bigcap",ttype:_},{input:"uu",tag:"mo",output:"\u222a",tex:"cup",ttype:L},{input:"uuu",tag:"mo",output:"\u22c3",tex:"bigcup",ttype:_},{input:"!=",tag:"mo",output:"\u2260",tex:"ne",ttype:L},{input:":=",tag:"mo",output:":=",tex:null,ttype:L},{input:"lt",tag:"mo",output:"<",tex:null,ttype:L},{input:"<=",tag:"mo",output:"\u2264",tex:"le",ttype:L},{input:"lt=",tag:"mo",output:"\u2264",tex:"leq",ttype:L},{input:"gt",tag:"mo",output:">",tex:null,ttype:L},{input:">=",tag:"mo",output:"\u2265",tex:"ge",ttype:L},{input:"gt=",tag:"mo",output:"\u2265",tex:"geq",ttype:L},{input:"-<",tag:"mo",output:"\u227a",tex:"prec",ttype:L},{input:"-lt",tag:"mo",output:"\u227a",tex:null,ttype:L},{input:">-",tag:"mo",output:"\u227b",tex:"succ",ttype:L},{input:"-<=",tag:"mo",output:"\u2aaf",tex:"preceq",ttype:L},{input:">-=",tag:"mo",output:"\u2ab0",tex:"succeq",ttype:L},{input:"in",tag:"mo",output:"\u2208",tex:null,ttype:L},{input:"!in",tag:"mo",output:"\u2209",tex:"notin",ttype:L},{input:"sub",tag:"mo",output:"\u2282",tex:"subset",ttype:L},{input:"sup",tag:"mo",output:"\u2283",tex:"supset",ttype:L},{input:"sube",tag:"mo",output:"\u2286",tex:"subseteq",ttype:L},{input:"supe",tag:"mo",output:"\u2287",tex:"supseteq",ttype:L},{input:"-=",tag:"mo",output:"\u2261",tex:"equiv",ttype:L},{input:"~=",tag:"mo",output:"\u2245",tex:"cong",ttype:L},{input:"~~",tag:"mo",output:"\u2248",tex:"approx",ttype:L},{input:"prop",tag:"mo",output:"\u221d",tex:"propto",ttype:L},{input:"and",tag:"mtext",output:"and",tex:null,ttype:w=6},{input:"or",tag:"mtext",output:"or",tex:null,ttype:w},{input:"not",tag:"mo",output:"\xac",tex:"neg",ttype:L},{input:"=>",tag:"mo",output:"\u21d2",tex:"implies",ttype:L},{input:"if",tag:"mo",output:"if",tex:null,ttype:w},{input:"<=>",tag:"mo",output:"\u21d4",tex:"iff",ttype:L},{input:"AA",tag:"mo",output:"\u2200",tex:"forall",ttype:L},{input:"EE",tag:"mo",output:"\u2203",tex:"exists",ttype:L},{input:"_|_",tag:"mo",output:"\u22a5",tex:"bot",ttype:L},{input:"TT",tag:"mo",output:"\u22a4",tex:"top",ttype:L},{input:"|--",tag:"mo",output:"\u22a2",tex:"vdash",ttype:L},{input:"|==",tag:"mo",output:"\u22a8",tex:"models",ttype:L},{input:"(",tag:"mo",output:"(",tex:null,ttype:k=4},{input:")",tag:"mo",output:")",tex:null,ttype:H=5},{input:"[",tag:"mo",output:"[",tex:null,ttype:k},{input:"]",tag:"mo",output:"]",tex:null,ttype:H},{input:"{",tag:"mo",output:"{",tex:null,ttype:k},{input:"}",tag:"mo",output:"}",tex:null,ttype:H},{input:"|",tag:"mo",output:"|",tex:null,ttype:X=9},{input:"(:",tag:"mo",output:"\u2329",tex:"langle",ttype:k},{input:":)",tag:"mo",output:"\u232a",tex:"rangle",ttype:H},{input:"<<",tag:"mo",output:"\u2329",tex:null,ttype:k},{input:">>",tag:"mo",output:"\u232a",tex:null,ttype:H},{input:"{:",tag:"mo",output:"{:",tex:null,ttype:k,invisible:!0},{input:":}",tag:"mo",output:":}",tex:null,ttype:H,invisible:!0},{input:"int",tag:"mo",output:"\u222b",tex:null,ttype:L},{input:"dx",tag:"mi",output:"{:d x:}",tex:null,ttype:J},{input:"dy",tag:"mi",output:"{:d y:}",tex:null,ttype:J},{input:"dz",tag:"mi",output:"{:d z:}",tex:null,ttype:J},{input:"dt",tag:"mi",output:"{:d t:}",tex:null,ttype:J},{input:"oint",tag:"mo",output:"\u222e",tex:null,ttype:L},{input:"del",tag:"mo",output:"\u2202",tex:"partial",ttype:L},{input:"grad",tag:"mo",output:"\u2207",tex:"nabla",ttype:L},{input:"+-",tag:"mo",output:"\xb1",tex:"pm",ttype:L},{input:"O/",tag:"mo",output:"\u2205",tex:"emptyset",ttype:L},{input:"oo",tag:"mo",output:"\u221e",tex:"infty",ttype:L},{input:"aleph",tag:"mo",output:"\u2135",tex:null,ttype:L},{input:"...",tag:"mo",output:"...",tex:"ldots",ttype:L},{input:":.",tag:"mo",output:"\u2234",tex:"therefore",ttype:L},{input:":'",tag:"mo",output:"\u2235",tex:"because",ttype:L},{input:"/_",tag:"mo",output:"\u2220",tex:"angle",ttype:L},{input:"/_\\",tag:"mo",output:"\u25b3",tex:"triangle",ttype:L},{input:"'",tag:"mo",output:"\u2032",tex:"prime",ttype:L},{input:"tilde",tag:"mover",output:"~",tex:null,ttype:M=1,acc:!0},{input:"\\ ",tag:"mo",output:"\xa0",tex:null,ttype:L},{input:"frown",tag:"mo",output:"\u2322",tex:null,ttype:L},{input:"quad",tag:"mo",output:"\xa0\xa0",tex:null,ttype:L},{input:"qquad",tag:"mo",output:"\xa0\xa0\xa0\xa0",tex:null,ttype:L},{input:"cdots",tag:"mo",output:"\u22ef",tex:null,ttype:L},{input:"vdots",tag:"mo",output:"\u22ee",tex:null,ttype:L},{input:"ddots",tag:"mo",output:"\u22f1",tex:null,ttype:L},{input:"diamond",tag:"mo",output:"\u22c4",tex:null,ttype:L},{input:"square",tag:"mo",output:"\u25a1",tex:null,ttype:L},{input:"|__",tag:"mo",output:"\u230a",tex:"lfloor",ttype:L},{input:"__|",tag:"mo",output:"\u230b",tex:"rfloor",ttype:L},{input:"|~",tag:"mo",output:"\u2308",tex:"lceiling",ttype:L},{input:"~|",tag:"mo",output:"\u2309",tex:"rceiling",ttype:L},{input:"CC",tag:"mo",output:"\u2102",tex:null,ttype:L},{input:"NN",tag:"mo",output:"\u2115",tex:null,ttype:L},{input:"QQ",tag:"mo",output:"\u211a",tex:null,ttype:L},{input:"RR",tag:"mo",output:"\u211d",tex:null,ttype:L},{input:"ZZ",tag:"mo",output:"\u2124",tex:null,ttype:L},{input:"f",tag:"mi",output:"f",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"g",tag:"mi",output:"g",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"lim",tag:"mo",output:"lim",tex:null,ttype:_},{input:"Lim",tag:"mo",output:"Lim",tex:null,ttype:_},{input:"sin",tag:"mo",output:"sin",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"cos",tag:"mo",output:"cos",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"tan",tag:"mo",output:"tan",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"sinh",tag:"mo",output:"sinh",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"cosh",tag:"mo",output:"cosh",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"tanh",tag:"mo",output:"tanh",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"cot",tag:"mo",output:"cot",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"sec",tag:"mo",output:"sec",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"csc",tag:"mo",output:"csc",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"arcsin",tag:"mo",output:"arcsin",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"arccos",tag:"mo",output:"arccos",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"arctan",tag:"mo",output:"arctan",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"coth",tag:"mo",output:"coth",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"sech",tag:"mo",output:"sech",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"csch",tag:"mo",output:"csch",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"exp",tag:"mo",output:"exp",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"abs",tag:"mo",output:"abs",tex:null,ttype:M,rewriteleftright:["|","|"]},{input:"norm",tag:"mo",output:"norm",tex:null,ttype:M,rewriteleftright:["\u2225","\u2225"]},{input:"floor",tag:"mo",output:"floor",tex:null,ttype:M,rewriteleftright:["\u230a","\u230b"]},{input:"ceil",tag:"mo",output:"ceil",tex:null,ttype:M,rewriteleftright:["\u2308","\u2309"]},{input:"log",tag:"mo",output:"log",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"ln",tag:"mo",output:"ln",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"det",tag:"mo",output:"det",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"dim",tag:"mo",output:"dim",tex:null,ttype:L},{input:"mod",tag:"mo",output:"mod",tex:null,ttype:L},{input:"gcd",tag:"mo",output:"gcd",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"lcm",tag:"mo",output:"lcm",tex:null,ttype:M,func:!0},{input:"lub",tag:"mo",output:"lub",tex:null,ttype:L},{input:"glb",tag:"mo",output:"glb",tex:null,ttype:L},{input:"min",tag:"mo",output:"min",tex:null,ttype:_},{input:"max",tag:"mo",output:"max",tex:null,ttype:_},{input:"uarr",tag:"mo",output:"\u2191",tex:"uparrow",ttype:L},{input:"darr",tag:"mo",output:"\u2193",tex:"downarrow",ttype:L},{input:"rarr",tag:"mo",output:"\u2192",tex:"rightarrow",ttype:L},{input:"->",tag:"mo",output:"\u2192",tex:"to",ttype:L},{input:">->",tag:"mo",output:"\u21a3",tex:"rightarrowtail",ttype:L},{input:"->>",tag:"mo",output:"\u21a0",tex:"twoheadrightarrow",ttype:L},{input:">->>",tag:"mo",output:"\u2916",tex:"twoheadrightarrowtail",ttype:L},{input:"|->",tag:"mo",output:"\u21a6",tex:"mapsto",ttype:L},{input:"larr",tag:"mo",output:"\u2190",tex:"leftarrow",ttype:L},{input:"harr",tag:"mo",output:"\u2194",tex:"leftrightarrow",ttype:L},{input:"rArr",tag:"mo",output:"\u21d2",tex:"Rightarrow",ttype:L},{input:"lArr",tag:"mo",output:"\u21d0",tex:"Leftarrow",ttype:L},{input:"hArr",tag:"mo",output:"\u21d4",tex:"Leftrightarrow",ttype:L},{input:"sqrt",tag:"msqrt",output:"sqrt",tex:null,ttype:M},{input:"root",tag:"mroot",output:"root",tex:null,ttype:D=2},{input:"frac",tag:"mfrac",output:"/",tex:null,ttype:D},{input:"/",tag:"mfrac",output:"/",tex:null,ttype:P=3},{input:"stackrel",tag:"mover",output:"stackrel",tex:null,ttype:D},{input:"overset",tag:"mover",output:"stackrel",tex:null,ttype:D},{input:"underset",tag:"munder",output:"stackrel",tex:null,ttype:D},{input:"_",tag:"msub",output:"_",tex:null,ttype:P},{input:"^",tag:"msup",output:"^",tex:null,ttype:P},{input:"hat",tag:"mover",output:"^",tex:null,ttype:M,acc:!0},{input:"bar",tag:"mover",output:"\xaf",tex:"overline",ttype:M,acc:!0},{input:"vec",tag:"mover",output:"\u2192",tex:null,ttype:M,acc:!0},{input:"dot",tag:"mover",output:".",tex:null,ttype:M,acc:!0},{input:"ddot",tag:"mover",output:"..",tex:null,ttype:M,acc:!0},{input:"ul",tag:"munder",output:"\u0332",tex:"underline",ttype:M,acc:!0},{input:"ubrace",tag:"munder",output:"\u23df",tex:"underbrace",ttype:F=15,acc:!0},{input:"obrace",tag:"mover",output:"\u23de",tex:"overbrace",ttype:F,acc:!0},{input:"text",tag:"mtext",output:"text",tex:null,ttype:j=10},{input:"mbox",tag:"mtext",output:"mbox",tex:null,ttype:j},{input:"color",tag:"mstyle",ttype:D},{input:"cancel",tag:"menclose",output:"cancel",tex:null,ttype:M},U={input:'"',tag:"mtext",output:"mbox",tex:null,ttype:j},{input:"bb",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"bold",output:"bb",tex:null,ttype:M},{input:"mathbf",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"bold",output:"mathbf",tex:null,ttype:M},{input:"sf",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"sans-serif",output:"sf",tex:null,ttype:M},{input:"mathsf",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"sans-serif",output:"mathsf",tex:null,ttype:M},{input:"bbb",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"double-struck",output:"bbb",tex:null,ttype:M,codes:O=["\ud835\udd38","\ud835\udd39","\u2102","\ud835\udd3b","\ud835\udd3c","\ud835\udd3d","\ud835\udd3e","\u210d","\ud835\udd40","\ud835\udd41","\ud835\udd42","\ud835\udd43","\ud835\udd44","\u2115","\ud835\udd46","\u2119","\u211a","\u211d","\ud835\udd4a","\ud835\udd4b","\ud835\udd4c","\ud835\udd4d","\ud835\udd4e","\ud835\udd4f","\ud835\udd50","\u2124","\ud835\udd52","\ud835\udd53","\ud835\udd54","\ud835\udd55","\ud835\udd56","\ud835\udd57","\ud835\udd58","\ud835\udd59","\ud835\udd5a","\ud835\udd5b","\ud835\udd5c","\ud835\udd5d","\ud835\udd5e","\ud835\udd5f","\ud835\udd60","\ud835\udd61","\ud835\udd62","\ud835\udd63","\ud835\udd64","\ud835\udd65","\ud835\udd66","\ud835\udd67","\ud835\udd68","\ud835\udd69","\ud835\udd6a","\ud835\udd6b"]},{input:"mathbb",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"double-struck",output:"mathbb",tex:null,ttype:M,codes:O},{input:"cc",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"script",output:"cc",tex:null,ttype:M,codes:v=["\ud835\udc9c","\u212c","\ud835\udc9e","\ud835\udc9f","\u2130","\u2131","\ud835\udca2","\u210b","\u2110","\ud835\udca5","\ud835\udca6","\u2112","\u2133","\ud835\udca9","\ud835\udcaa","\ud835\udcab","\ud835\udcac","\u211b","\ud835\udcae","\ud835\udcaf","\ud835\udcb0","\ud835\udcb1","\ud835\udcb2","\ud835\udcb3","\ud835\udcb4","\ud835\udcb5","\ud835\udcb6","\ud835\udcb7","\ud835\udcb8","\ud835\udcb9","\u212f","\ud835\udcbb","\u210a","\ud835\udcbd","\ud835\udcbe","\ud835\udcbf","\ud835\udcc0","\ud835\udcc1","\ud835\udcc2","\ud835\udcc3","\u2134","\ud835\udcc5","\ud835\udcc6","\ud835\udcc7","\ud835\udcc8","\ud835\udcc9","\ud835\udcca","\ud835\udccb","\ud835\udccc","\ud835\udccd","\ud835\udcce","\ud835\udccf"]},{input:"mathcal",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"script",output:"mathcal",tex:null,ttype:M,codes:v},{input:"tt",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"monospace",output:"tt",tex:null,ttype:M},{input:"mathtt",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"monospace",output:"mathtt",tex:null,ttype:M},{input:"fr",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"fraktur",output:"fr",tex:null,ttype:M,codes:R=["\ud835\udd04","\ud835\udd05","\u212d","\ud835\udd07","\ud835\udd08","\ud835\udd09","\ud835\udd0a","\u210c","\u2111","\ud835\udd0d","\ud835\udd0e","\ud835\udd0f","\ud835\udd10","\ud835\udd11","\ud835\udd12","\ud835\udd13","\ud835\udd14","\u211c","\ud835\udd16","\ud835\udd17","\ud835\udd18","\ud835\udd19","\ud835\udd1a","\ud835\udd1b","\ud835\udd1c","\u2128","\ud835\udd1e","\ud835\udd1f","\ud835\udd20","\ud835\udd21","\ud835\udd22","\ud835\udd23","\ud835\udd24","\ud835\udd25","\ud835\udd26","\ud835\udd27","\ud835\udd28","\ud835\udd29","\ud835\udd2a","\ud835\udd2b","\ud835\udd2c","\ud835\udd2d","\ud835\udd2e","\ud835\udd2f","\ud835\udd30","\ud835\udd31","\ud835\udd32","\ud835\udd33","\ud835\udd34","\ud835\udd35","\ud835\udd36","\ud835\udd37"]},{input:"mathfrak",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"fraktur",output:"mathfrak",tex:null,ttype:M,codes:R}],E=!(z=[]),m=f="",function(){for(var t=0,e=B.length;t<e;t++)B[t].codes&&delete B[t].codes,B[t].func&&(B[t].tag="mi")}(),l.Augment({AM:{Init:function(){if(g=l.config.displaystyle,y=l.config.decimal||l.config.decimalsign,!l.config.fixphi)for(var t=0,e=B.length;t<e;t++)"phi"===B[t].input&&(B[t].output="\u03c6"),"varphi"===B[t].input&&(B[t].output="\u03d5",t=e);var i;i=(c=MathJax.ElementJax.mml).mbase.prototype.Init,c.mbase.Augment({firstChild:null,lastChild:null,nodeValue:null,nextSibling:null,Init:function(){var t=i.apply(this,arguments)||this;return t.childNodes=t.data,t.nodeName=t.type,t},appendChild:function(t){t.parent&&t.parent.removeChild(t);var e=arguments;t.isa(d)&&(e=t.childNodes,t.data=t.childNodes=[],t.firstChild=t.lastChild=null);for(var i=0,n=e.length;i<n;i++)t=e[i],this.lastChild&&(this.lastChild.nextSibling=t),this.firstChild||(this.firstChild=t),this.Append(t),this.lastChild=t;return t},removeChild:function(t){for(var e=0,i=this.childNodes.length;e<i&&this.childNodes[e]!==t;e++);if(e!==i)return this.childNodes.splice(e,1),t===this.firstChild&&(this.firstChild=t.nextSibling),t===this.lastChild&&(this.childNodes.length?this.lastChild=this.childNodes[this.childNodes.length-1]:this.lastChild=null),e&&(this.childNodes[e-1].nextSibling=t.nextSibling),t.nextSibling=t.parent=null,t},replaceChild:function(t,e){for(var i=0,n=this.childNodes.length;i<n&&this.childNodes[i]!==e;i++);return i?this.childNodes[i-1].nextSibling=t:this.firstChild=t,n-1<=i&&(this.lastChild=t),this.SetData(i,t),t.nextSibling=e.nextSibling,e.nextSibling=e.parent=null,e},hasChildNodes:function(t){return 0<this.childNodes.length},setAttribute:function(t,e){this[t]=e}}),s()},Augment:function(t){for(var e in t)if(t.hasOwnProperty(e)){switch(e){case"displaystyle":g=t[e];break;case"decimal":decimal=t[e];break;case"parseMath":o=t[e];break;case"parseExpr":p=t[e];break;case"parseIexpr":S=t[e];break;case"parseSexpr":h=t[e];break;case"removeBrackets":b=t[e];break;case"getSymbol":C=t[e];break;case"position":u=t[e];break;case"removeCharsAndBlanks":T=t[e];break;case"createMmlNode":x=t[e];break;case"createElementMathML":n=t[e];break;case"createElementXHTML":i=t[e];break;case"initSymbols":s=t[e];break;case"refreshSymbols":r=t[e];break;case"compareNames":a=t[e]}this[e]=t[e]}},parseMath:o,parseExpr:p,parseIexpr:S,parseSexr:h,removeBrackets:b,getSymbol:C,position:u,removeCharsAndBlanks:T,createMmlNode:x,createElementMathML:n,createElementXHTML:i,initSymbols:s,refreshSymbols:r,compareNames:a,createDocumentFragment:d,document:I,define:function(t,e){B.push({input:t,tag:"mo",output:e,tex:null,ttype:J}),r()},newcommand:function(t,e){B.push({input:t,tag:"mo",output:e,tex:null,ttype:J}),r()},newsymbol:function(t){B.push(t),r()},symbols:B,names:z,TOKEN:{CONST:L,UNARY:M,BINARY:D,INFIX:P,LEFTBRACKET:k,RIGHTBRACKET:H,SPACE:w,UNDEROVER:_,DEFINITION:J,LEFTRIGHT:X,TEXT:j,UNARYUNDEROVER:F}}}),(K=MathJax.InputJax.AsciiMath).Augment({sourceMenuTitle:["AsciiMathInput","AsciiMath Input"],annotationEncoding:"text/x-asciimath",prefilterHooks:MathJax.Callback.Hooks(!0),postfilterHooks:MathJax.Callback.Hooks(!0),Translate:function(t){var e,i=MathJax.HTML.getScript(t),n={math:i,script:t},a=this.prefilterHooks.Execute(n);if(a)return a;i=n.math;try{e=this.AM.parseMath(i)}catch(t){if(!t.asciimathError)throw t;e=this.formatError(t,i)}return n.math=q(e),this.postfilterHooks.Execute(n),this.postfilterHooks.Execute(n)||n.math},formatError:function(t,e,i){var n=t.message.replace(/\n.*/,"");return MathJax.Hub.signal.Post(["AsciiMath Jax - parse error",n,e,i]),q.Error(n)},Error:function(t){throw MathJax.Hub.Insert(Error(t),{asciimathError:!0})},Startup:function(){q=MathJax.ElementJax.mml,this.AM.Init()}}),K.loadComplete("jax.js")},function(t,e){var l,a,s;l=MathJax.ElementJax.mml,a=["texWithDelims","movesupsub","subsupOK","primes","movablelimits","scriptlevel","open","close","isError","multiline","variantForm","autoOP","fnOP"],s={texWithDelims:"withDelims"},l.mbase.Augment({toMmlNode:function(t){var e=this.type;"texatom"===e&&(e="TeXAtom");var i=this.nodeMake(t,e);return"texClass"in this&&(i.texClass=this.texClass),i},nodeMake:function(t,e){for(var i=t.MML["TeXmathchoice"===e?"mathchoice":e](),n=this.data[0]&&this.data[0].inferred&&this.inferRow?this.data[0].data:this.data,a=0,s=n.length;a<s;a++){var r=n[a];r&&i.appendChild(r.toMmlNode(t))}return this.nodeAddAttributes(i),this.nodeAddProperties(i),i},nodeAddAttributes:function(t){var e="mstyle"===this.type?l.math.prototype.defaults:this.defaults,i=this.attrNames||l.copyAttributeNames,n=l.skipAttributes,a=l.copyAttributes;if(!this.attrNames){for(var s in e)n[s]||a[s]||!e.hasOwnProperty(s)||null!=this[s]&&this[s]!==e[s]&&this.Get(s,null,1)!==this[s]&&t.attributes.set(s,this[s]);this.class&&t.attributes.set("class",this.class)}for(var r=0,o=i.length;r<o;r++)1===a[i[r]]&&!e.hasOwnProperty(i[r])||(value=(this.attr||{})[i[r]],null==value&&(value=this[i[r]]),null!=value&&t.attributes.set(i[r],value))},nodeAddProperties:function(t){for(var e=0,i=a.length;e<i;e++){var n=a[e];null==this[n]||null!=this.defaults[n]&&this.defaults[n]!==l.AUTO||t.setProperty(s[n]||n,this[n])}}}),l.chars.Augment({toMmlNode:function(t){return t.MML.text().setText(this.data.join(""))}}),l.entity.Augment({toMmlNode:function(t){return t.MML.text().setText(this.toString())}}),l.msubsup.Augment({toMmlNode:function(t){var e=null==this.data[this.sub]?"msup":null==this.data[this.sup]?"msub":"msubsup";return this.nodeMake(t,e)}}),l.munderover.Augment({toMmlNode:function(t){var e=null==this.data[this.under]?"mover":null==this.data[this.over]?"munder":"munderover";return this.nodeMake(t,e)}}),l.xml.Augment({toMmlNode:function(t){return t.MML.xml(this.data)}})},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlFactory=MathJax._.core.MmlTree.MmlFactory.MmlFactory},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.APPEND=MathJax._.util.Options.APPEND,e.REMOVE=MathJax._.util.Options.REMOVE,e.Expandable=MathJax._.util.Options.Expandable,e.expandable=MathJax._.util.Options.expandable,e.makeArray=MathJax._.util.Options.makeArray,e.keys=MathJax._.util.Options.keys,e.copy=MathJax._.util.Options.copy,e.insert=MathJax._.util.Options.insert,e.defaultOptions=MathJax._.util.Options.defaultOptions,e.userOptions=MathJax._.util.Options.userOptions,e.selectOptions=MathJax._.util.Options.selectOptions,e.selectOptionsFromKeys=MathJax._.util.Options.selectOptionsFromKeys,e.separateOptions=MathJax._.util.Options.separateOptions},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractFindMath=MathJax._.core.FindMath.AbstractFindMath},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.sortLength=MathJax._.util.string.sortLength,e.quotePattern=MathJax._.util.string.quotePattern,e.unicodeChars=MathJax._.util.string.unicodeChars,e.isPercent=MathJax._.util.string.isPercent,e.split=MathJax._.util.string.split},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.protoItem=MathJax._.core.MathItem.protoItem,e.AbstractMathItem=MathJax._.core.MathItem.AbstractMathItem,e.STATE=MathJax._.core.MathItem.STATE,e.newState=MathJax._.core.MathItem.newState}]);- \ No newline at end of file +!function(t){var e={};function i(n){if(e[n])return e[n].exports;var a=e[n]={i:n,l:!1,exports:{}};return t[n].call(a.exports,a,a.exports,i),a.l=!0,a.exports}i.m=t,i.c=e,i.d=function(t,e,n){i.o(t,e)||Object.defineProperty(t,e,{enumerable:!0,get:n})},i.r=function(t){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(t,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0})},i.t=function(t,e){if(1&e&&(t=i(t)),8&e)return t;if(4&e&&"object"==typeof t&&t&&t.__esModule)return t;var n=Object.create(null);if(i.r(n),Object.defineProperty(n,"default",{enumerable:!0,value:t}),2&e&&"string"!=typeof t)for(var a in t)i.d(n,a,function(e){return t[e]}.bind(null,a));return n},i.n=function(t){var e=t&&t.__esModule?function(){return t.default}:function(){return t};return i.d(e,"a",e),e},i.o=function(t,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,e)},i.p="",i(i.s=16)}([function(t,e,i){"use strict";var n,a=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var i in e)e.hasOwnProperty(i)&&(t[i]=e[i])})(t,e)},function(t,e){function i(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(i.prototype=e.prototype,new i)}),s=this&&this.__assign||function(){return(s=Object.assign||function(t){for(var e,i=1,n=arguments.length;i<n;i++)for(var a in e=arguments[i])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,a)&&(t[a]=e[a]);return t}).apply(this,arguments)},r=this&&this.__read||function(t,e){var i="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!i)return t;var n,a,s=i.call(t),r=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(n=s.next()).done;)r.push(n.value)}catch(t){a={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(i=s.return)&&i.call(s)}finally{if(a)throw a.error}}return r};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AsciiMath=void 0;var o=i(3),l=i(4),u=i(12),h=i(1),p=function(t){function e(e){var i=this,n=r(u.separateOptions(e,h.FindAsciiMath.OPTIONS),2),a=n[0],s=n[1];return(i=t.call(this,a)||this).findAsciiMath=i.options.FindAsciiMath||new h.FindAsciiMath(s),i}return a(e,t),e.prototype.compile=function(t,e){return l.LegacyAsciiMath.Compile(t.math,t.display)},e.prototype.findMath=function(t){return this.findAsciiMath.findMath(t)},e.NAME="AsciiMath",e.OPTIONS=s(s({},o.AbstractInputJax.OPTIONS),{FindAsciiMath:null}),e}(o.AbstractInputJax);e.AsciiMath=p},function(t,e,i){"use strict";var n,a=this&&this.__extends||(n=function(t,e){return(n=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var i in e)e.hasOwnProperty(i)&&(t[i]=e[i])})(t,e)},function(t,e){function i(){this.constructor=t}n(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(i.prototype=e.prototype,new i)}),s=this&&this.__read||function(t,e){var i="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!i)return t;var n,a,s=i.call(t),r=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(n=s.next()).done;)r.push(n.value)}catch(t){a={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(i=s.return)&&i.call(s)}finally{if(a)throw a.error}}return r};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.FindAsciiMath=void 0;var r=i(13),o=i(14),l=i(15),u=function(t){function e(e){var i=t.call(this,e)||this;return i.getPatterns(),i}return a(e,t),e.prototype.getPatterns=function(){var t=this,e=this.options,i=[];this.end={},e.delimiters.forEach((function(e){return t.addPattern(i,e,!1)})),this.start=new RegExp(i.join("|"),"g"),this.hasPatterns=i.length>0},e.prototype.addPattern=function(t,e,i){var n=s(e,2),a=n[0],r=n[1];t.push(o.quotePattern(a)),this.end[a]=[r,i,new RegExp(o.quotePattern(r),"g")]},e.prototype.findEnd=function(t,e,i,n){var a=s(n,3),r=a[1],o=a[2],u=o.lastIndex=i.index+i[0].length,h=o.exec(t);return h?l.protoItem(i[0],t.substr(u,h.index-u),h[0],e,i.index,h.index+h[0].length,r):null},e.prototype.findMathInString=function(t,e,i){var n,a;for(this.start.lastIndex=0;n=this.start.exec(i);)(a=this.findEnd(i,e,n,this.end[n[0]]))&&(t.push(a),this.start.lastIndex=a.end.n)},e.prototype.findMath=function(t){var e=[];if(this.hasPatterns)for(var i=0,n=t.length;i<n;i++)this.findMathInString(e,i,t[i]);return e},e.OPTIONS={delimiters:[["`","`"]]},e}(r.AbstractFindMath);e.FindAsciiMath=u},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.isObject=MathJax._.components.global.isObject,e.combineConfig=MathJax._.components.global.combineConfig,e.combineDefaults=MathJax._.components.global.combineDefaults,e.combineWithMathJax=MathJax._.components.global.combineWithMathJax,e.MathJax=MathJax._.components.global.MathJax},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractInputJax=MathJax._.core.InputJax.AbstractInputJax},function(t,e,i){(function(t){MathJax=Object.assign(t.MathJax||{},i(6).MathJax),MathJax.Ajax.Preloading("[MathJax]/jax/input/AsciiMath/config.js","[MathJax]/jax/input/AsciiMath/jax.js","[MathJax]/jax/element/mml/jax.js"),i(7),i(8),i(9),i(10);var n=new(0,i(11).MmlFactory);e.LegacyAsciiMath={Compile:function(t,e){var i={type:"math/asciimath",innerText:t,MathJax:{}},a=MathJax.InputJax.AsciiMath.Translate(i).root.toMmlNode(n);return a.setInheritedAttributes(),a},Translate:function(t,e){return this.Compile(t,e)}}}).call(this,i(5))},function(t,e){var i;i=function(){return this}();try{i=i||new Function("return this")()}catch(t){"object"==typeof window&&(i=window)}t.exports=i},function(t,e){var i,n,a,s,r,o,l={debug:!0},u={MathJax:l},h={},p=null;e.MathJax=l,function(t){var e=u.MathJax;e||(e=u.MathJax={});var i=[],n=function(t){var e=t.constructor;for(var i in e||(e=function(){}),t)"constructor"!==i&&t.hasOwnProperty(i)&&(e[i]=t[i]);return e};e.Object=n({constructor:function(){return arguments.callee.Init.call(this,arguments)},Subclass:function(t,e){var n=function(){return arguments.callee.Init.call(this,arguments)};return n.SUPER=this,n.Init=this.Init,n.Subclass=this.Subclass,n.Augment=this.Augment,n.protoFunction=this.protoFunction,n.can=this.can,n.has=this.has,n.isa=this.isa,n.prototype=new this(i),n.prototype.constructor=n,n.Augment(t,e),n},Init:function(t){var e=this;return 1===t.length&&t[0]===i?e:(e instanceof t.callee||(e=new t.callee(i)),e.Init.apply(e,t)||e)},Augment:function(t,e){var i;if(null!=t){for(i in t)t.hasOwnProperty(i)&&this.protoFunction(i,t[i]);t.toString!==this.prototype.toString&&t.toString!=={}.toString&&this.protoFunction("toString",t.toString)}if(null!=e)for(i in e)e.hasOwnProperty(i)&&(this[i]=e[i]);return this},protoFunction:function(t,e){this.prototype[t]=e,"function"==typeof e&&(e.SUPER=this.SUPER.prototype)},prototype:{Init:function(){},SUPER:function(t){return t.callee.SUPER},can:function(t){return"function"==typeof this[t]},has:function(t){return void 0!==this[t]},isa:function(t){return t instanceof Object&&this instanceof t}},can:function(t){return this.prototype.can.call(this,t)},has:function(t){return this.prototype.has.call(this,t)},isa:function(t){for(var e=this;e;){if(e===t)return!0;e=e.SUPER}return!1},SimpleSUPER:n({constructor:function(t){return this.SimpleSUPER.define(t)},define:function(t){var e={};if(null!=t){for(var i in t)t.hasOwnProperty(i)&&(e[i]=this.wrap(i,t[i]));t.toString!==this.prototype.toString&&t.toString!=={}.toString&&(e.toString=this.wrap("toString",t.toString))}return e},wrap:function(t,e){if("function"!=typeof e||!e.toString().match(/\.\s*SUPER\s*\(/))return e;var i=function(){this.SUPER=i.SUPER[t];try{var n=e.apply(this,arguments)}catch(t){throw delete this.SUPER,t}return delete this.SUPER,n};return i.toString=function(){return e.toString.apply(e,arguments)},i}})}),e.Object.isArray=Array.isArray||function(t){return"[object Array]"===Object.prototype.toString.call(t)},e.Object.Array=Array}(),function(t){var e=u.MathJax;e||(e=u.MathJax={});var i=function(t){var e=function(){return arguments.callee.execute.apply(arguments.callee,arguments)};for(var n in i.prototype)i.prototype.hasOwnProperty(n)&&(e[n]=void 0!==t[n]?t[n]:i.prototype[n]);return e.toString=i.prototype.toString,e};i.prototype={isCallback:!0,hook:function(){},data:[],object:u,execute:function(){if(!this.called||this.autoReset)return this.called=!this.autoReset,this.hook.apply(this.object,this.data.concat([].slice.call(arguments,0)))},reset:function(){delete this.called},toString:function(){return this.hook.toString.apply(this.hook,arguments)}};var n=function(t){return"function"==typeof t&&t.isCallback},a=function(t){return eval.call(u,t)},s=function(){if(a("var __TeSt_VaR__ = 1"),u.__TeSt_VaR__)try{delete u.__TeSt_VaR__}catch(t){u.__TeSt_VaR__=null}else a=u.execScript?function(t){e.__code=t,t="try {MathJax.__result = eval(MathJax.__code)} catch(err) {MathJax.__result = err}",u.execScript(t);var i=e.__result;if(delete e.__result,delete e.__code,i instanceof Error)throw i;return i}:function(t){e.__code=t,t="try {MathJax.__result = eval(MathJax.__code)} catch(err) {MathJax.__result = err}";var i=p.getElementsByTagName("head")[0];i||(i=p.body);var n=p.createElement("script");n.appendChild(p.createTextNode(t)),i.appendChild(n),i.removeChild(n);var a=e.__result;if(delete e.__result,delete e.__code,a instanceof Error)throw a;return a};s=null},r=function(t,e){if(arguments.length>1&&(t=2===arguments.length&&"function"!=typeof arguments[0]&&arguments[0]instanceof Object&&"number"==typeof arguments[1]?[].slice.call(t,e):[].slice.call(arguments,0)),t instanceof Array&&1===t.length&&(t=t[0]),"function"==typeof t)return t.execute===i.prototype.execute?t:i({hook:t});if(t instanceof Array){if("string"==typeof t[0]&&t[1]instanceof Object&&"function"==typeof t[1][t[0]])return i({hook:t[1][t[0]],object:t[1],data:t.slice(2)});if("function"==typeof t[0])return i({hook:t[0],data:t.slice(1)});if("function"==typeof t[1])return i({hook:t[1],object:t[0],data:t.slice(2)})}else{if("string"==typeof t)return s&&s(),i({hook:a,data:[t]});if(t instanceof Object)return i(t);if(void 0===t)return i({})}throw Error("Can't make callback from given data")},o=function(t,e){(t=r(t)).called||(c(t,e),e.pending++)},h=function(){var t=this.signal;delete this.signal,this.execute=this.oldExecute,delete this.oldExecute;var e=this.execute.apply(this,arguments);if(n(e)&&!e.called)c(e,t);else for(var i=0,a=t.length;i<a;i++)t[i].pending--,t[i].pending<=0&&t[i].call()},c=function(t,e){e instanceof Array||(e=[e]),t.signal?1===e.length?t.signal.push(e[0]):t.signal=t.signal.concat(e):(t.oldExecute=t.execute,t.execute=h,t.signal=e)},d=function(t){(t=r(t)).pending=0;for(var e=1,i=arguments.length;e<i;e++)arguments[e]&&o(arguments[e],t);if(0===t.pending){var a=t();n(a)&&(t=a)}return t},m=l.Object.Subclass({Init:function(t){this.hooks=[],this.remove=[],this.reset=t,this.running=!1},Add:function(t,e){null==e&&(e=10),n(t)||(t=r(t)),t.priority=e;for(var i=this.hooks.length;i>0&&e<this.hooks[i-1].priority;)i--;return this.hooks.splice(i,0,t),t},Remove:function(t){for(var e=0,i=this.hooks.length;e<i;e++)if(this.hooks[e]===t)return void(this.running?this.remove.push(e):this.hooks.splice(e,1))},Execute:function(){var t=[{}];this.running=!0;for(var e=0,i=this.hooks.length;e<i;e++){this.reset&&this.hooks[e].reset();var a=this.hooks[e].apply(u,arguments);n(a)&&!a.called&&t.push(a)}return this.running=!1,this.remove.length&&this.RemovePending(),1===t.length?null:2===t.length?t[1]:d.apply({},t)},RemovePending:function(){this.remove=this.remove.sort();for(var t=this.remove.length-1;t>=0;t--)this.hooks.splice(t,1);this.remove=[]}}),f=e.Object.Subclass({Init:function(){this.pending=this.running=0,this.queue=[],this.Push.apply(this,arguments)},Push:function(){for(var t,e=0,i=arguments.length;e<i;e++)(t=r(arguments[e]))!==arguments[e]||t.called||(t=r(["wait",this,t])),this.queue.push(t);return this.running||this.pending||this.Process(),t},Process:function(t){for(;!this.running&&!this.pending&&this.queue.length;){var e=this.queue[0];t=this.queue.slice(1),this.queue=[],this.Suspend();var i=e();this.Resume(),t.length&&(this.queue=t.concat(this.queue)),n(i)&&!i.called&&o(i,this)}},Suspend:function(){this.running++},Resume:function(){this.running&&this.running--},call:function(){this.Process.apply(this,arguments)},wait:function(t){return t}}),g=f.Subclass({Init:function(t){f.prototype.Init.call(this),this.name=t,this.posted=[],this.listeners=m(!0),this.posting=!1,this.callback=null},Post:function(t,e,i){if(e=r(e),this.posting||this.pending)this.Push(["Post",this,t,e,i]);else{this.callback=e,e.reset(),i||this.posted.push(t),this.Suspend(),this.posting=!0;var a=this.listeners.Execute(t);n(a)&&!a.called&&o(a,this),this.Resume(),this.posting=!1,this.pending||this.call()}return e},Clear:function(t){return t=r(t),this.posting||this.pending?t=this.Push(["Clear",this,t]):(this.posted=[],t()),t},call:function(){this.callback(this),this.Process()},Interest:function(t,e,i){if(t=r(t),this.listeners.Add(t,i),!e)for(var a=0,s=this.posted.length;a<s;a++){t.reset();var l=t(this.posted[a]);n(l)&&a===this.posted.length-1&&o(l,this)}return t},NoInterest:function(t){this.listeners.Remove(t)},MessageHook:function(t,e,i){e=r(e),this.hooks||(this.hooks={},this.Interest(["ExecuteHooks",this])),this.hooks[t]||(this.hooks[t]=m(!0)),this.hooks[t].Add(e,i);for(var n=0,a=this.posted.length;n<a;n++)this.posted[n]==t&&(e.reset(),e(this.posted[n]));return e.msg=t,e},ExecuteHooks:function(t){var e=t instanceof Array?t[0]:t;return this.hooks[e]?this.hooks[e].Execute(t):null},RemoveHook:function(t){this.hooks[t.msg].Remove(t)}},{signals:{},find:function(t){return g.signals[t]||(g.signals[t]=new g(t)),g.signals[t]}});e.Callback=e.CallBack=r,e.Callback.Delay=function(t,e){return(e=r(e)).timeout=setTimeout(e,t),e},e.Callback.After=d,e.Callback.Queue=f,e.Callback.Signal=g.find,e.Callback.Hooks=m,e.Callback.ExecuteHooks=function(t,e,i){if(!t)return null;t instanceof Array||(t=[t]),e instanceof Array||(e=null==e?[]:[e]);for(var n=m(i),a=0,s=t.length;a<s;a++)n.Add(t[a]);return n.Execute.apply(n,e)}}(),function(t){var e=u.MathJax;e||(e=u.MathJax={});var i="Apple Computer, Inc."===h.vendor&&void 0===h.vendorSub,n=0,a=[],s=function(){for(var t=0,i=a.length;t<i;t++)e.Ajax.head.removeChild(a[t]);a=[]},r={MathJax:""};e.Ajax={loaded:{},loading:{},loadHooks:{},timeout:15e3,styleDelay:1,config:{root:"",path:r},STATUS:{OK:1,ERROR:-1},fileURL:function(t){var e=t.match(/^\[([-._a-z0-9]+)\]/i);return e&&e[1]in r&&(t=(r[e[1]]||this.config.root)+t.substr(e[1].length+2)),t},fileName:function(t){var e=this.config.root;if(t.substr(0,e.length)===e)t="[MathJax]"+t.substr(e.length);else for(var i in r)if(r.hasOwnProperty(i)&&r[i]&&t.substr(0,r[i].length)===r[i]){t="["+i+"]"+t.substr(r[i].length);break}return t},fileRev:function(t){var i=e.cdnFileVersions[name]||e.cdnVersion;return i&&(i="?rev="+i),i},urlRev:function(t){return this.fileURL(t)+this.fileRev(t)},Require:function(t,i){var n;if(i=e.Callback(i),t instanceof Object)for(var a in t)t.hasOwnProperty(a)&&(n=a.toUpperCase(),t=t[a]);else n=t.split(/\./).pop().toUpperCase();if(t=this.fileURL(t),this.loaded[t])i(this.loaded[t]);else{var s={};s[n]=t,this.Load(s,i)}return i},Load:function(t,i){var n;if(i=e.Callback(i),t instanceof Object)for(var a in t)t.hasOwnProperty(a)&&(n=a.toUpperCase(),t=t[a]);else n=t.split(/\./).pop().toUpperCase();if(t=this.fileURL(t),this.loading[t])this.addHook(t,i);else{if(this.head=(this.head,null),!this.loader[n])throw Error("Can't load files of type "+n);this.loader[n].call(this,t,i)}return i},LoadHook:function(t,i,n){if(i=e.Callback(i),t instanceof Object)for(var a in t)t.hasOwnProperty(a)&&(t=t[a]);return t=this.fileURL(t),this.loaded[t]?i(this.loaded[t]):this.addHook(t,i,n),i},addHook:function(t,e,i){this.loadHooks[t]||(this.loadHooks[t]=l.Callback.Hooks()),this.loadHooks[t].Add(e,i),e.file=t},removeHook:function(t){this.loadHooks[t.file]&&(this.loadHooks[t.file].Remove(t),this.loadHooks[t.file].hooks.length||delete this.loadHooks[t.file])},Preloading:function(){for(var t=0,e=arguments.length;t<e;t++){var i=this.fileURL(arguments[t]);this.loading[i]||this.loaded[i]||(this.loading[i]={preloaded:!0})}},loader:{JS:function(t,i){var n=this.fileName(t),a=e.Callback(["loadTimeout",this,t]);this.loading[t]={callback:i,timeout:setTimeout(a,this.timeout),status:this.STATUS.OK,script:null},this.loading[t].message=e.Message.File(n),u.System?u.System.import(t).catch(a):a()},CSS:function(t,i){var n=this.fileName(t),a=p.createElement("link");a.rel="stylesheet",a.type="text/css",a.href=t+this.fileRev(n),this.loading[t]={callback:i,message:e.Message.File(n),status:this.STATUS.OK},this.head.appendChild(a),this.timer.create.call(this,[this.timer.file,t],a)}},timer:{create:function(t,a){return t=e.Callback(t),"STYLE"===a.nodeName&&a.styleSheet&&void 0!==a.styleSheet.cssText||u.chrome&&"LINK"===a.nodeName?t(this.STATUS.OK):i?this.timer.start(this,[this.timer.checkSafari2,n++,t],this.styleDelay):this.timer.start(this,[this.timer.checkLength,a,t],this.styleDelay),t},start:function(t,i,n,a){(i=e.Callback(i)).execute=this.execute,i.time=this.time,i.STATUS=t.STATUS,i.timeout=a||t.timeout,i.delay=i.total=n||0,n?setTimeout(i,n):i()},time:function(t){return this.total+=this.delay,this.delay=Math.floor(1.05*this.delay+5),this.total>=this.timeout?(t(this.STATUS.ERROR),1):0},file:function(t,i){i<0?e.Ajax.loadTimeout(t):e.Ajax.loadComplete(t)},execute:function(){this.hook.call(this.object,this,this.data[0],this.data[1])},checkSafari2:function(t,e,i){t.time(i)||(p.styleSheets.length>e&&p.styleSheets[e].cssRules&&p.styleSheets[e].cssRules.length?i(t.STATUS.OK):setTimeout(t,t.delay))},checkLength:function(t,i,n){if(!t.time(n)){var a=0,s=i.sheet||i.styleSheet;try{(s.cssRules||s.rules||[]).length>0&&(a=1)}catch(t){(t.message.match(/protected variable|restricted URI/)||t.message.match(/Security error/))&&(a=1)}a?setTimeout(e.Callback([n,t.STATUS.OK]),0):setTimeout(t,t.delay)}}},loadComplete:function(t){t=this.fileURL(t);var i=this.loading[t];return i&&!i.preloaded?(e.Message.Clear(i.message),i.timeout&&clearTimeout(i.timeout),i.script&&(0===a.length&&setTimeout(s,0),a.push(i.script)),this.loaded[t]=i.status,delete this.loading[t],this.addHook(t,i.callback)):(i&&delete this.loading[t],this.loaded[t]=this.STATUS.OK,i={status:this.STATUS.OK}),this.loadHooks[t]?this.loadHooks[t].Execute(i.status):null},loadTimeout:function(t){this.loading[t].timeout&&clearTimeout(this.loading[t].timeout),this.loading[t].status=this.STATUS.ERROR,this.loadError(t),this.loadComplete(t)},loadError:function(t){e.Message.Set(["LoadFailed","File failed to load: %1",t],null,2e3),e.Hub.signal.Post(["file load error",t])},Styles:function(t,i){var n=this.StyleString(t);if(""===n)(i=e.Callback(i))();else{var a=p.createElement("style");a.type="text/css",this.head=(this.head,null),this.head.appendChild(a),a.styleSheet&&void 0!==a.styleSheet.cssText?a.styleSheet.cssText=n:a.appendChild(p.createTextNode(n)),i=this.timer.create.call(this,i,a)}return i},StyleString:function(t){if("string"==typeof t)return t;var e,i,n="";for(e in t)if(t.hasOwnProperty(e))if("string"==typeof t[e])n+=e+" {"+t[e]+"}\n";else if(t[e]instanceof Array)for(var a=0;a<t[e].length;a++)(i={})[e]=t[e][a],n+=this.StyleString(i);else if("@media"===e.substr(0,6))n+=e+" {"+this.StyleString(t[e])+"}\n";else if(null!=t[e]){for(var s in i=[],t[e])t[e].hasOwnProperty(s)&&null!=t[e][s]&&(i[i.length]=s+": "+t[e][s]);n+=e+" {"+i.join("; ")+"}\n"}return n}}}(),l.HTML={setDocument:function(t){p=this.document=t},Element:function(t,e,i){var n,a=p.createElement(t);if(e){if(e.hasOwnProperty("style")){var s=e.style;for(n in e.style={},s)s.hasOwnProperty(n)&&(e.style[n.replace(/-([a-z])/g,this.ucMatch)]=s[n])}for(n in l.Hub.Insert(a,e),e)"role"!==n&&"aria-"!==n.substr(0,5)||a.setAttribute(n,e[n])}if(i){l.Object.isArray(i)||(i=[i]);for(var r=0,o=i.length;r<o;r++)l.Object.isArray(i[r])?a.appendChild(this.Element(i[r][0],i[r][1],i[r][2])):"script"===t?this.setScript(a,i[r]):a.appendChild(p.createTextNode(i[r]))}return a},ucMatch:function(t,e){return e.toUpperCase()},addElement:function(t,e,i,n){return t.appendChild(this.Element(e,i,n))},TextNode:function(t){return p.createTextNode(t)},addText:function(t,e){return t.appendChild(this.TextNode(e))},setScript:function(t,e){if(this.setScriptBug)t.text=e;else{for(;t.firstChild;)t.removeChild(t.firstChild);this.addText(t,e)}},getScript:function(t){return t.innerText}},l.Localization={locale:"en",directory:"[MathJax]/localization",strings:{ast:{menuTitle:"asturianu"},bg:{menuTitle:"\u0431\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438"},bcc:{menuTitle:"\u0628\u0644\u0648\u0686\u06cc"},br:{menuTitle:"brezhoneg"},ca:{menuTitle:"catal\xe0"},cdo:{menuTitle:"M\xecng-d\u0115\u0324ng-ng\u1e73\u0304"},cs:{menuTitle:"\u010de\u0161tina"},da:{menuTitle:"dansk"},de:{menuTitle:"Deutsch"},en:{menuTitle:"English",isLoaded:!0},eo:{menuTitle:"Esperanto"},es:{menuTitle:"espa\xf1ol"},fa:{menuTitle:"\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc"},fi:{menuTitle:"suomi"},fr:{menuTitle:"fran\xe7ais"},gl:{menuTitle:"galego"},he:{menuTitle:"\u05e2\u05d1\u05e8\u05d9\u05ea"},ia:{menuTitle:"interlingua"},it:{menuTitle:"italiano"},ja:{menuTitle:"\u65e5\u672c\u8a9e"},kn:{menuTitle:"\u0c95\u0ca8\u0ccd\u0ca8\u0ca1"},ko:{menuTitle:"\ud55c\uad6d\uc5b4"},lb:{menuTitle:"L\xebtzebuergesch"},lt:{menuTitle:"lietuvi\u0173"},mk:{menuTitle:"\u043c\u0430\u043a\u0435\u0434\u043e\u043d\u0441\u043a\u0438"},nl:{menuTitle:"Nederlands"},oc:{menuTitle:"occitan"},pl:{menuTitle:"polski"},pt:{menuTitle:"portugus\xea"},"pt-br":{menuTitle:"portugu\xeas do Brasil"},ru:{menuTitle:"\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0439"},sco:{menuTitle:"Scots"},scn:{menuTitle:"sicilianu"},sl:{menuTitle:"sloven\u0161\u010dina"},sv:{menuTitle:"svenska"},tr:{menuTitle:"T\xfcrk\xe7e"},uk:{menuTitle:"\u0443\u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0441\u044c\u043a\u0430"},vi:{menuTitle:"Ti\u1ebfng Vi\u1ec7t"},"zh-hans":{menuTitle:"\u4e2d\u6587\uff08\u7b80\u4f53\uff09"}},pattern:/%(\d+|\{\d+\}|\{[a-z]+:\%\d+(?:\|(?:%\{\d+\}|%.|[^\}])*)+\}|.)/g,SPLIT:3==="axb".split(/(x)/).length?function(t,e){return t.split(e)}:function(t,e){var i,n=[],a=0;for(e.lastIndex=0;i=e.exec(t);)n.push(t.substr(a,i.index-a)),n.push.apply(n,i.slice(1)),a=i.index+i[0].length;return n.push(t.substr(a)),n},_:function(t,e){return e instanceof Array?this.processSnippet(t,e):this.processString(this.lookupPhrase(t,e),[].slice.call(arguments,2))},processString:function(t,e,i){var n,a;for(n=0,a=e.length;n<a;n++)i&&e[n]instanceof Array&&(e[n]=this.processSnippet(i,e[n]));var s=this.SPLIT(t,this.pattern);for(n=1,a=s.length;n<a;n+=2){var r=s[n].charAt(0);if(r>="0"&&r<="9")s[n]=e[s[n]-1],"number"==typeof s[n]&&(s[n]=this.number(s[n]));else if("{"===r)if((r=s[n].substr(1))>="0"&&r<="9")s[n]=e[s[n].substr(1,s[n].length-2)-1],"number"==typeof s[n]&&(s[n]=this.number(s[n]));else{var o=s[n].match(/^\{([a-z]+):%(\d+)\|(.*)\}$/);if(o)if("plural"===o[1]){var l=e[o[2]-1];if(void 0===l)s[n]="???";else{l=this.plural(l)-1;var u=o[3].replace(/(^|[^%])(%%)*%\|/g,"$1$2%\uefef").split(/\|/);l>=0&&l<u.length?s[n]=this.processString(u[l].replace(/\uEFEF/g,"|"),e,i):s[n]="???"}}else s[n]="%"+s[n]}null==s[n]&&(s[n]="???")}if(!i)return s.join("");var h=[],p="";for(n=0;n<a;n++)p+=s[n],++n<a&&(s[n]instanceof Array?(h.push(p),h=h.concat(s[n]),p=""):p+=s[n]);return""!==p&&h.push(p),h},processSnippet:function(t,e){for(var i=[],n=0,a=e.length;n<a;n++)if(e[n]instanceof Array){var s=e[n];if("string"==typeof s[1]){var r=s[0];r instanceof Array||(r=[t,r]);var o=this.lookupPhrase(r,s[1]);i=i.concat(this.processMarkdown(o,s.slice(2),t))}else s[1]instanceof Array?i=i.concat(this.processSnippet.apply(this,s)):s.length>=3?i.push([s[0],s[1],this.processSnippet(t,s[2])]):i.push(e[n])}else i.push(e[n]);return i},markdownPattern:/(%.)|(\*{1,3})((?:%.|.)+?)\2|(`+)((?:%.|.)+?)\4|\[((?:%.|.)+?)\]\(([^\s\)]+)\)/,processMarkdown:function(t,e,i){for(var n,a=[],s=t.split(this.markdownPattern),r=s[0],o=1,l=s.length;o<l;o+=8)s[o+1]?((n=this.processString(s[o+2],e,i))instanceof Array||(n=[n]),n=[["b","i","i"][s[o+1].length-1],{},n],3===s[o+1].length&&(n=["b",{},n])):s[o+3]?((n=this.processString(s[o+4].replace(/^\s/,"").replace(/\s$/,""),e,i))instanceof Array||(n=[n]),n=["code",{},n]):s[o+5]?((n=this.processString(s[o+5],e,i))instanceof Array||(n=[n]),n=["a",{href:this.processString(s[o+6],e),target:"_blank"},n]):(r+=s[o],n=null),n&&((a=this.concatString(a,r,e,i)).push(n),r=""),""!==s[o+7]&&(r+=s[o+7]);return a=this.concatString(a,r,e,i)},concatString:function(t,e,i,n){return""!=e&&((e=this.processString(e,i,n))instanceof Array||(e=[e]),t=t.concat(e)),t},lookupPhrase:function(t,e,i){i||(i="_"),t instanceof Array&&(i=t[0]||"_",t=t[1]||"");var n=this.loadDomain(i);n&&l.Hub.RestartAfter(n);var a=this.strings[this.locale];if(a&&a.domains&&i in a.domains){var s=a.domains[i];s.strings&&t in s.strings&&(e=s.strings[t])}return e},loadFile:function(t,e,i){(i=l.Callback(i),(t=e.file||t).match(/\.js$/)||(t+=".js"),t.match(/^([a-z]+:|\[MathJax\])/))||(t=(this.strings[this.locale].directory||this.directory+"/"+this.locale||"[MathJax]/localization/"+this.locale)+"/"+t);var n=l.Ajax.Require(t,(function(){return e.isLoaded=!0,i()}));return n.called?null:n},loadDomain:function(t,e){var i,n=this.strings[this.locale];if(n){if(!n.isLoaded&&(i=this.loadFile(this.locale,n)))return l.Callback.Queue(i,["loadDomain",this,t]).Push(e||{});if(n.domains&&t in n.domains){var a=n.domains[t];if(!a.isLoaded&&(i=this.loadFile(t,a)))return l.Callback.Queue(i).Push(e)}}return l.Callback(e)()},Try:function(t){(t=l.Callback(t)).autoReset=!0;try{t()}catch(e){if(!e.restart)throw e;l.Callback.After(["Try",this,t],e.restart)}},resetLocale:function(t){if(t){for(t=t.toLowerCase();!this.strings[t];){var e=t.lastIndexOf("-");if(-1===e)return;t=t.substring(0,e)}var i=this.strings[t].remap;this.locale=i||t}},setLocale:function(t){this.resetLocale(t),l.Menu&&this.loadDomain("MathMenu")},addTranslation:function(t,e,i){var n=this.strings[t],a=!1;n||(n=this.strings[t]={},a=!0),n.domains||(n.domains={}),e&&(n.domains[e]||(n.domains[e]={}),n=n.domains[e]),l.Hub.Insert(n,i),a&&l.Menu.menu&&l.Menu.CreateLocaleMenu()},setCSS:function(t){var e=this.strings[this.locale];return e&&(e.fontFamily&&(t.style.fontFamily=e.fontFamily),e.fontDirection&&(t.style.direction=e.fontDirection,"rtl"===e.fontDirection&&(t.style.textAlign="right"))),t},fontFamily:function(){var t=this.strings[this.locale];return t?t.fontFamily:null},fontDirection:function(){var t=this.strings[this.locale];return t?t.fontDirection:null},plural:function(t){var e=this.strings[this.locale];return e&&e.plural?e.plural(t):1==t?1:2},number:function(t){var e=this.strings[this.locale];return e&&e.number?e.number(t):t}},l.Message={localize:function(t){return l.Localization._(t,t)},filterText:function(t,e,i){return"simple"===l.Hub.config.messageStyle&&("LoadFile"===i?(this.loading||(this.loading=this.localize("Loading")+" "),t=this.loading,this.loading+="."):"ProcessMath"===i?(this.processing||(this.processing=this.localize("Processing")+" "),t=this.processing,this.processing+="."):"TypesetMath"===i&&(this.typesetting||(this.typesetting=this.localize("Typesetting")+" "),t=this.typesetting,this.typesetting+=".")),t},Set:function(t,e,i){l.debug&&(Array.isArray(t)&&(t=l.Localization._.apply(l.Localization,t)),console.log("Message: "+t))},Clear:function(t,e){},Remove:function(){},File:function(t){return this.Set(["LoadFile","Loading %1",t],null,null)},Log:function(){}},l.Hub={config:{root:"./mathjax2/legacy",config:[],jax:[],extensions:[],preJax:null,postJax:null,displayAlign:"center",displayIndent:"0",preRemoveClass:"MathJax_Preview",showProcessingMessages:!0,messageStyle:"normal",delayStartupUntil:"none",skipStartupTypeset:!1,elements:[],positionToHash:!0,showMathMenu:!0,showMathMenuMSIE:!0,menuSettings:{zoom:"None",CTRL:!1,ALT:!1,CMD:!1,Shift:!1,discoverable:!1,zscale:"200%",renderer:null,font:"Auto",context:"MathJax",locale:null,mpContext:!1,mpMouse:!1,texHints:!0,FastPreview:null,assistiveMML:null,inTabOrder:!0,semantics:!1},errorSettings:{message:["[",["MathProcessingError","Math Processing Error"],"]"],style:{color:"#CC0000","font-style":"italic"}},ignoreMMLattributes:{}},preProcessors:l.Callback.Hooks(!0),inputJax:{},outputJax:{order:{}},processSectionDelay:50,processUpdateTime:250,processUpdateDelay:10,signal:l.Callback.Signal("Hub"),Config:function(t){this.Insert(this.config,t),this.config.Augment&&this.Augment(this.config.Augment)},CombineConfig:function(t,e){for(var i,n,a=this.config,s=0,r=(t=t.split(/\./)).length;s<r;s++)a[i=t[s]]||(a[i]={}),n=a,a=a[i];return n[i]=a=this.Insert(e,a),a},Register:{PreProcessor:function(){return l.Hub.preProcessors.Add.apply(l.Hub.preProcessors,arguments)},MessageHook:function(){return l.Hub.signal.MessageHook.apply(l.Hub.signal,arguments)},StartupHook:function(){return l.Hub.Startup.signal.MessageHook.apply(l.Hub.Startup.signal,arguments)},LoadHook:function(){return l.Ajax.LoadHook.apply(l.Ajax,arguments)}},UnRegister:{PreProcessor:function(t){l.Hub.preProcessors.Remove(t)},MessageHook:function(t){l.Hub.signal.RemoveHook(t)},StartupHook:function(t){l.Hub.Startup.signal.RemoveHook(t)},LoadHook:function(t){l.Ajax.removeHook(t)}},setRenderer:function(t,e){if(t){if(l.OutputJax[t]){this.config.menuSettings.renderer=t,null==e&&(e="jax/mml");var i=this.outputJax;return i[e]&&i[e].length&&t!==i[e][0].id?(i[e].unshift(l.OutputJax[t]),this.signal.Post(["Renderer Selected",t])):null}this.config.menuSettings.renderer="";var n="[MathJax]/jax/output/"+t+"/config.js";return l.Ajax.Require(n,["setRenderer",this,t,e])}},Queue:function(){return this.queue.Push.apply(this.queue,arguments)},RestartAfter:function(t){throw this.Insert(Error("restart"),{restart:l.Callback(t)})},Insert:function(t,e){for(var i in e)e.hasOwnProperty(i)&&("object"!=typeof e[i]||e[i]instanceof Array||"object"!=typeof t[i]&&"function"!=typeof t[i]?t[i]=e[i]:this.Insert(t[i],e[i]));return t},SplitList:"trim"in String.prototype?function(t){return t.trim().split(/\s+/)}:function(t){return t.replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"").split(/\s+/)}},l.Extension={},l.Hub.Startup={queue:l.Callback.Queue(),signal:l.Callback.Signal("Startup")},l.Ajax.config.root=l.Hub.config.root,i=u.MathJax,n="[MathJax]",a=i.Hub,s=i.Ajax,r=i.Callback,o=l.Object.Subclass({JAXFILE:"jax.js",require:null,config:{},Init:function(t,e){return 0===arguments.length?this:this.constructor.Subclass(t,e)()},Augment:function(t,e){var i=this.constructor,n={};if(null!=t){for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&("function"==typeof t[s]?i.protoFunction(s,t[s]):n[s]=t[s]);t.toString!==i.prototype.toString&&t.toString!=={}.toString&&i.protoFunction("toString",t.toString)}return a.Insert(i.prototype,n),i.Augment(null,e),this},Translate:function(t,e){throw Error(this.directory+"/"+this.JAXFILE+" failed to define the Translate() method")},Register:function(t){},Config:function(){this.config=a.CombineConfig(this.id,this.config),this.config.Augment&&this.Augment(this.config.Augment)},Startup:function(){},loadComplete:function(t){if("config.js"===t)return s.loadComplete(this.directory+"/"+t);var e=r.Queue();return e.Push(["Post",a.Startup.signal,this.id+" Jax Config"],["Config",this],["Post",a.Startup.signal,this.id+" Jax Startup"],["Startup",this],["Post",a.Startup.signal,this.id+" Jax Ready"]),this.copyTranslate&&e.Push([function(t){t.preProcess=t.preTranslate,t.Process=t.Translate,t.postProcess=t.postTranslate},this.constructor.prototype]),e.Push(["loadComplete",s,this.directory+"/"+t])}},{id:"Jax",version:"2.6.0",directory:n+"/jax",extensionDir:n+"/extensions"}),i.InputJax=o.Subclass({elementJax:"mml",sourceMenuTitle:["Original","Original Form"],copyTranslate:!0,Process:function(t,e){throw Error("Input jax failed to load properly")},needsUpdate:function(t){var e=t.SourceElement();return t.originalText!==i.HTML.getScript(e)},Register:function(t){a.inputJax||(a.inputJax={}),a.inputJax[t]=this}},{id:"InputJax",version:"2.6.0",directory:o.directory+"/input",extensionDir:o.extensionDir}),i.OutputJax=o.Subclass({copyTranslate:!0,preProcess:function(t){throw Error("Output jax failed to load properly")},Register:function(t){var e=a.outputJax;e[t]||(e[t]=[]),e[t].length&&(this.id===a.config.menuSettings.renderer||(e.order[this.id]||0)<(e.order[e[t][0].id]||0))?e[t].unshift(this):e[t].push(this)},Remove:function(t){}},{id:"OutputJax",version:"2.6.0",directory:o.directory+"/output",extensionDir:o.extensionDir,fontDir:n+(i.isPacked?"":"/..")+"/fonts",imageDir:n+(i.isPacked?"":"/..")+"/images"}),i.ElementJax=o.Subclass({Init:function(t,e){return this.constructor.Subclass(t,e)},inputJax:null,outputJax:null,inputID:null,originalText:"",mimeType:"",sourceMenuTitle:["MathMLcode","MathML Code"],Text:function(t,e){var n=this.SourceElement();return i.HTML.setScript(n,t),n.MathJax.state=this.STATE.UPDATE,a.Update(n,e)},Reprocess:function(t){var e=this.SourceElement();return e.MathJax.state=this.STATE.UPDATE,a.Reprocess(e,t)},Update:function(t){return this.Rerender(t)},Rerender:function(t){var e=this.SourceElement();return e.MathJax.state=this.STATE.OUTPUT,a.Process(e,t)},Remove:function(t){this.hover&&this.hover.clear(this),i.OutputJax[this.outputJax].Remove(this),t||(a.signal.Post(["Remove Math",this.inputID]),this.Detach())},needsUpdate:function(){return i.InputJax[this.inputJax].needsUpdate(this)},SourceElement:function(){return p.getElementById(this.inputID)},Attach:function(t,e){var n=t.MathJax.elementJax;return t.MathJax.state===this.STATE.UPDATE?n.Clone(this):(n=t.MathJax.elementJax=this,t.id?this.inputID=t.id:(t.id=this.inputID=i.ElementJax.GetID(),this.newID=1)),n.originalText=i.HTML.getScript(t),n.inputJax=e,n.root&&(n.root.inputID=n.inputID),n},Detach:function(){var t=this.SourceElement();if(t){try{delete t.MathJax}catch(e){t.MathJax=null}this.newID&&(t.id="")}},Clone:function(t){var e;for(e in this)this.hasOwnProperty(e)&&void 0===t[e]&&"newID"!==e&&delete this[e];for(e in t)t.hasOwnProperty(e)&&(void 0===this[e]||this[e]!==t[e]&&"inputID"!==e)&&(this[e]=t[e])}},{id:"ElementJax",version:"2.6.0",directory:o.directory+"/element",extensionDir:o.extensionDir,ID:0,STATE:{PENDING:1,PROCESSED:2,UPDATE:3,OUTPUT:4},GetID:function(){return this.ID++,"MathJax-Element-"+this.ID},Subclass:function(){var t=o.Subclass.apply(this,arguments);return t.loadComplete=this.prototype.loadComplete,t}}),i.ElementJax.prototype.STATE=i.ElementJax.STATE,l.Hub.Browser={Select:function(){}}},function(t,e){MathJax.ElementJax.mml=MathJax.ElementJax({mimeType:"jax/mml"},{id:"mml",version:"2.7.2",directory:MathJax.ElementJax.directory+"/mml",extensionDir:MathJax.ElementJax.extensionDir+"/mml",optableDir:MathJax.ElementJax.directory+"/mml/optable"}),MathJax.ElementJax.mml.Augment({Init:function(){if(1===arguments.length&&"math"===arguments[0].type?this.root=arguments[0]:this.root=MathJax.ElementJax.mml.math.apply(this,arguments),this.root.attr&&this.root.attr.mode){this.root.display||"display"!==this.root.attr.mode||(this.root.display="block",this.root.attrNames.push("display")),delete this.root.attr.mode;for(var t=0,e=this.root.attrNames.length;t<e;t++)if("mode"===this.root.attrNames[t]){this.root.attrNames.splice(t,1);break}}}},{INHERIT:"_inherit_",AUTO:"_auto_",SIZE:{INFINITY:"infinity",SMALL:"small",NORMAL:"normal",BIG:"big"},COLOR:{TRANSPARENT:"transparent"},VARIANT:{NORMAL:"normal",BOLD:"bold",ITALIC:"italic",BOLDITALIC:"bold-italic",DOUBLESTRUCK:"double-struck",FRAKTUR:"fraktur",BOLDFRAKTUR:"bold-fraktur",SCRIPT:"script",BOLDSCRIPT:"bold-script",SANSSERIF:"sans-serif",BOLDSANSSERIF:"bold-sans-serif",SANSSERIFITALIC:"sans-serif-italic",SANSSERIFBOLDITALIC:"sans-serif-bold-italic",MONOSPACE:"monospace",INITIAL:"inital",TAILED:"tailed",LOOPED:"looped",STRETCHED:"stretched",CALIGRAPHIC:"-tex-caligraphic",OLDSTYLE:"-tex-oldstyle"},FORM:{PREFIX:"prefix",INFIX:"infix",POSTFIX:"postfix"},LINEBREAK:{AUTO:"auto",NEWLINE:"newline",NOBREAK:"nobreak",GOODBREAK:"goodbreak",BADBREAK:"badbreak"},LINEBREAKSTYLE:{BEFORE:"before",AFTER:"after",DUPLICATE:"duplicate",INFIXLINBREAKSTYLE:"infixlinebreakstyle"},INDENTALIGN:{LEFT:"left",CENTER:"center",RIGHT:"right",AUTO:"auto",ID:"id",INDENTALIGN:"indentalign"},INDENTSHIFT:{INDENTSHIFT:"indentshift"},LINETHICKNESS:{THIN:"thin",MEDIUM:"medium",THICK:"thick"},NOTATION:{LONGDIV:"longdiv",ACTUARIAL:"actuarial",RADICAL:"radical",BOX:"box",ROUNDEDBOX:"roundedbox",CIRCLE:"circle",LEFT:"left",RIGHT:"right",TOP:"top",BOTTOM:"bottom",UPDIAGONALSTRIKE:"updiagonalstrike",DOWNDIAGONALSTRIKE:"downdiagonalstrike",UPDIAGONALARROW:"updiagonalarrow",VERTICALSTRIKE:"verticalstrike",HORIZONTALSTRIKE:"horizontalstrike",PHASORANGLE:"phasorangle",MADRUWB:"madruwb"},ALIGN:{TOP:"top",BOTTOM:"bottom",CENTER:"center",BASELINE:"baseline",AXIS:"axis",LEFT:"left",RIGHT:"right"},LINES:{NONE:"none",SOLID:"solid",DASHED:"dashed"},SIDE:{LEFT:"left",RIGHT:"right",LEFTOVERLAP:"leftoverlap",RIGHTOVERLAP:"rightoverlap"},WIDTH:{AUTO:"auto",FIT:"fit"},ACTIONTYPE:{TOGGLE:"toggle",STATUSLINE:"statusline",TOOLTIP:"tooltip",INPUT:"input"},LENGTH:{VERYVERYTHINMATHSPACE:"veryverythinmathspace",VERYTHINMATHSPACE:"verythinmathspace",THINMATHSPACE:"thinmathspace",MEDIUMMATHSPACE:"mediummathspace",THICKMATHSPACE:"thickmathspace",VERYTHICKMATHSPACE:"verythickmathspace",VERYVERYTHICKMATHSPACE:"veryverythickmathspace",NEGATIVEVERYVERYTHINMATHSPACE:"negativeveryverythinmathspace",NEGATIVEVERYTHINMATHSPACE:"negativeverythinmathspace",NEGATIVETHINMATHSPACE:"negativethinmathspace",NEGATIVEMEDIUMMATHSPACE:"negativemediummathspace",NEGATIVETHICKMATHSPACE:"negativethickmathspace",NEGATIVEVERYTHICKMATHSPACE:"negativeverythickmathspace",NEGATIVEVERYVERYTHICKMATHSPACE:"negativeveryverythickmathspace"},OVERFLOW:{LINBREAK:"linebreak",SCROLL:"scroll",ELIDE:"elide",TRUNCATE:"truncate",SCALE:"scale"},UNIT:{EM:"em",EX:"ex",PX:"px",IN:"in",CM:"cm",MM:"mm",PT:"pt",PC:"pc"},TEXCLASS:{ORD:0,OP:1,BIN:2,REL:3,OPEN:4,CLOSE:5,PUNCT:6,INNER:7,VCENTER:8,NONE:-1},TEXCLASSNAMES:["ORD","OP","BIN","REL","OPEN","CLOSE","PUNCT","INNER","VCENTER"],skipAttributes:{texClass:!0,useHeight:!0,texprimestyle:!0},copyAttributes:{displaystyle:1,scriptlevel:1,open:1,close:1,form:1,actiontype:1,fontfamily:!0,fontsize:!0,fontweight:!0,fontstyle:!0,color:!0,background:!0,id:!0,class:1,href:!0,style:!0},copyAttributeNames:["displaystyle","scriptlevel","open","close","form","actiontype","fontfamily","fontsize","fontweight","fontstyle","color","background","id","class","href","style"],nocopyAttributes:{fontfamily:!0,fontsize:!0,fontweight:!0,fontstyle:!0,color:!0,background:!0,id:!0,class:!0,href:!0,style:!0,xmlns:!0},Error:function(t,e){var i=this.merror(t),n=MathJax.Localization.fontDirection(),a=MathJax.Localization.fontFamily();return e&&(i=i.With(e)),(n||a)&&(i=this.mstyle(i),n&&(i.dir=n),a&&(i.style.fontFamily="font-family: "+a)),i}}),function(t){t.mbase=MathJax.Object.Subclass({type:"base",isToken:!1,defaults:{mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,dir:t.INHERIT},noInherit:{},noInheritAttribute:{texClass:!0},getRemoved:{},linebreakContainer:!1,Init:function(){this.data=[],!this.inferRow||1===arguments.length&&arguments[0].inferred||this.Append(t.mrow().With({inferred:!0,notParent:!0})),this.Append.apply(this,arguments)},With:function(t){for(var e in t)t.hasOwnProperty(e)&&(this[e]=t[e]);return this},Append:function(){if(this.inferRow&&this.data.length)this.data[0].Append.apply(this.data[0],arguments);else for(var t=0,e=arguments.length;t<e;t++)this.SetData(this.data.length,arguments[t])},SetData:function(e,i){null!=i&&(i instanceof t.mbase||(i=this.isToken||this.isChars?t.chars(i):t.mtext(i)),i.parent=this,i.setInherit(this.inheritFromMe?this:this.inherit)),this.data[e]=i},Parent:function(){for(var t=this.parent;t&&t.notParent;)t=t.parent;return t},Get:function(e,i,n){if(!n){if(null!=this[e])return this[e];if(this.attr&&null!=this.attr[e])return this.attr[e]}var a=this.Parent();if(a&&null!=a["adjustChild_"+e])return a["adjustChild_"+e](this.childPosition(),i);for(var s=this.inherit,r=s;s;){var o=s[e];if(null==o&&s.attr&&(o=s.attr[e]),s.removedStyles&&s.getRemoved[e]&&null==o&&(o=s.removedStyles[s.getRemoved[e]]),null!=o&&s.noInheritAttribute&&!s.noInheritAttribute[e]){var l=s.noInherit[this.type];if(!l||!l[e])return o}r=s,s=s.inherit}if(!i){if(this.defaults[e]===t.AUTO)return this.autoDefault(e);if(this.defaults[e]!==t.INHERIT&&null!=this.defaults[e])return this.defaults[e];if(r)return r.defaults[e]}return null},hasValue:function(t){return null!=this.Get(t,!0)},getValues:function(){for(var t={},e=0,i=arguments.length;e<i;e++)t[arguments[e]]=this.Get(arguments[e]);return t},adjustChild_scriptlevel:function(t,e){return this.Get("scriptlevel",e)},adjustChild_displaystyle:function(t,e){return this.Get("displaystyle",e)},adjustChild_texprimestyle:function(t,e){return this.Get("texprimestyle",e)},childPosition:function(){for(var t=this,e=t.parent;e.notParent;)e=(t=e).parent;for(var i=0,n=e.data.length;i<n;i++)if(e.data[i]===t)return i;return null},setInherit:function(t){if(t!==this.inherit&&null==this.inherit){this.inherit=t;for(var e=0,i=this.data.length;e<i;e++)this.data[e]&&this.data[e].setInherit&&this.data[e].setInherit(t)}},setTeXclass:function(t){return this.getPrevClass(t),void 0!==this.texClass?this:t},getPrevClass:function(t){t&&(this.prevClass=t.Get("texClass"),this.prevLevel=t.Get("scriptlevel"))},updateTeXclass:function(t){t&&(this.prevClass=t.prevClass,delete t.prevClass,this.prevLevel=t.prevLevel,delete t.prevLevel,this.texClass=t.Get("texClass"))},texSpacing:function(){var e=null!=this.prevClass?this.prevClass:t.TEXCLASS.NONE,i=this.Get("texClass")||t.TEXCLASS.ORD;if(e===t.TEXCLASS.NONE||i===t.TEXCLASS.NONE)return"";e===t.TEXCLASS.VCENTER&&(e=t.TEXCLASS.ORD),i===t.TEXCLASS.VCENTER&&(i=t.TEXCLASS.ORD);var n=this.TEXSPACE[e][i];return(this.prevLevel>0||this.Get("scriptlevel")>0)&&n>=0?"":this.TEXSPACELENGTH[Math.abs(n)]},TEXSPACELENGTH:["",t.LENGTH.THINMATHSPACE,t.LENGTH.MEDIUMMATHSPACE,t.LENGTH.THICKMATHSPACE],TEXSPACE:[[0,-1,2,3,0,0,0,1],[-1,-1,0,3,0,0,0,1],[2,2,0,0,2,0,0,2],[3,3,0,0,3,0,0,3],[0,0,0,0,0,0,0,0],[0,-1,2,3,0,0,0,1],[1,1,0,1,1,1,1,1],[1,-1,2,3,1,0,1,1]],autoDefault:function(t){return""},isSpacelike:function(){return!1},isEmbellished:function(){return!1},Core:function(){return this},CoreMO:function(){return this},childIndex:function(t){if(null!=t)for(var e=0,i=this.data.length;e<i;e++)if(t===this.data[e])return e},CoreIndex:function(){return(this.inferRow&&this.data[0]||this).childIndex(this.Core())},hasNewline:function(){if(this.isEmbellished())return this.CoreMO().hasNewline();if(this.isToken||this.linebreakContainer)return!1;for(var t=0,e=this.data.length;t<e;t++)if(this.data[t]&&this.data[t].hasNewline())return!0;return!1},array:function(){return this.inferred?this.data:[this]},toString:function(){return this.type+"("+this.data.join(",")+")"},getAnnotation:function(){return null}},{childrenSpacelike:function(){for(var t=0,e=this.data.length;t<e;t++)if(!this.data[t].isSpacelike())return!1;return!0},childEmbellished:function(){return this.data[0]&&this.data[0].isEmbellished()},childCore:function(){return this.inferRow&&this.data[0]?this.data[0].Core():this.data[0]},childCoreMO:function(){return this.data[0]?this.data[0].CoreMO():null},setChildTeXclass:function(t){return this.data[0]&&(t=this.data[0].setTeXclass(t),this.updateTeXclass(this.data[0])),t},setBaseTeXclasses:function(e){this.getPrevClass(e),this.texClass=null,this.data[0]?this.isEmbellished()||this.data[0].isa(t.mi)?(e=this.data[0].setTeXclass(e),this.updateTeXclass(this.Core())):(this.data[0].setTeXclass(),e=this):e=this;for(var i=1,n=this.data.length;i<n;i++)this.data[i]&&this.data[i].setTeXclass();return e},setSeparateTeXclasses:function(t){this.getPrevClass(t);for(var e=0,i=this.data.length;e<i;e++)this.data[e]&&this.data[e].setTeXclass();return this.isEmbellished()&&this.updateTeXclass(this.Core()),this}}),t.mi=t.mbase.Subclass({type:"mi",isToken:!0,texClass:t.TEXCLASS.ORD,defaults:{mathvariant:t.AUTO,mathsize:t.INHERIT,mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,dir:t.INHERIT},autoDefault:function(e){if("mathvariant"===e){var i=(this.data[0]||"").toString();return 1===i.length||2===i.length&&i.charCodeAt(0)>=55296&&i.charCodeAt(0)<56320?t.VARIANT.ITALIC:t.VARIANT.NORMAL}return""},setTeXclass:function(e){this.getPrevClass(e);var i=this.data.join("");return i.length>1&&i.match(/^[a-z][a-z0-9]*$/i)&&this.texClass===t.TEXCLASS.ORD&&(this.texClass=t.TEXCLASS.OP,this.autoOP=!0),this}}),t.mn=t.mbase.Subclass({type:"mn",isToken:!0,texClass:t.TEXCLASS.ORD,defaults:{mathvariant:t.INHERIT,mathsize:t.INHERIT,mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,dir:t.INHERIT}}),t.mo=t.mbase.Subclass({type:"mo",isToken:!0,defaults:{mathvariant:t.INHERIT,mathsize:t.INHERIT,mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,dir:t.INHERIT,form:t.AUTO,fence:t.AUTO,separator:t.AUTO,lspace:t.AUTO,rspace:t.AUTO,stretchy:t.AUTO,symmetric:t.AUTO,maxsize:t.AUTO,minsize:t.AUTO,largeop:t.AUTO,movablelimits:t.AUTO,accent:t.AUTO,linebreak:t.LINEBREAK.AUTO,lineleading:t.INHERIT,linebreakstyle:t.AUTO,linebreakmultchar:t.INHERIT,indentalign:t.INHERIT,indentshift:t.INHERIT,indenttarget:t.INHERIT,indentalignfirst:t.INHERIT,indentshiftfirst:t.INHERIT,indentalignlast:t.INHERIT,indentshiftlast:t.INHERIT,texClass:t.AUTO},defaultDef:{form:t.FORM.INFIX,fence:!1,separator:!1,lspace:t.LENGTH.THICKMATHSPACE,rspace:t.LENGTH.THICKMATHSPACE,stretchy:!1,symmetric:!1,maxsize:t.SIZE.INFINITY,minsize:"0em",largeop:!1,movablelimits:!1,accent:!1,linebreak:t.LINEBREAK.AUTO,lineleading:"1ex",linebreakstyle:"before",indentalign:t.INDENTALIGN.AUTO,indentshift:"0",indenttarget:"",indentalignfirst:t.INDENTALIGN.INDENTALIGN,indentshiftfirst:t.INDENTSHIFT.INDENTSHIFT,indentalignlast:t.INDENTALIGN.INDENTALIGN,indentshiftlast:t.INDENTSHIFT.INDENTSHIFT,texClass:t.TEXCLASS.REL},SPACE_ATTR:{lspace:1,rspace:2,form:4},useMMLspacing:7,autoDefault:function(e,i){var n=this.def;if(!n){if("form"===e)return this.useMMLspacing&=~this.SPACE_ATTR.form,this.getForm();for(var a=this.data.join(""),s=[this.Get("form"),t.FORM.INFIX,t.FORM.POSTFIX,t.FORM.PREFIX],r=0,o=s.length;r<o;r++){var l=this.OPTABLE[s[r]][a];if(l){n=this.makeDef(l);break}}n||(n=this.CheckRange(a)),!n&&i?n={}:(n||(n=MathJax.Hub.Insert({},this.defaultDef)),this.parent?this.def=n:n=MathJax.Hub.Insert({},n),n.form=s[0])}return this.useMMLspacing&=~(this.SPACE_ATTR[e]||0),null!=n[e]?n[e]:i?"":this.defaultDef[e]},CheckRange:function(e){var i=e.charCodeAt(0);i>=55296&&i<56320&&(i=(i-55296<<10)+(e.charCodeAt(1)-56320)+65536);for(var n=0,a=this.RANGES.length;n<a&&this.RANGES[n][0]<=i;n++)if(i<=this.RANGES[n][1]){if(this.RANGES[n][3]){var s=t.optableDir+"/"+this.RANGES[n][3]+".js";this.RANGES[n][3]=null,MathJax.Hub.RestartAfter(MathJax.Ajax.Require(s))}var r=t.TEXCLASSNAMES[this.RANGES[n][2]];return r=this.OPTABLE.infix[e]=t.mo.OPTYPES["BIN"===r?"BIN3":r],this.makeDef(r)}return null},makeDef:function(e){null==e[2]&&(e[2]=this.defaultDef.texClass),e[3]||(e[3]={});var i=MathJax.Hub.Insert({},e[3]);return i.lspace=this.SPACE[e[0]],i.rspace=this.SPACE[e[1]],i.texClass=e[2],i.texClass===t.TEXCLASS.REL&&(this.movablelimits||this.data.join("").match(/^[a-z]+$/i))&&(i.texClass=t.TEXCLASS.OP),i},getForm:function(){for(var e=this,i=this.parent,n=this.Parent();n&&n.isEmbellished();)e=i,i=n.parent,n=n.Parent();if(i&&"mrow"===i.type&&1!==i.NonSpaceLength()){if(i.FirstNonSpace()===e)return t.FORM.PREFIX;if(i.LastNonSpace()===e)return t.FORM.POSTFIX}return t.FORM.INFIX},isEmbellished:function(){return!0},hasNewline:function(){return this.Get("linebreak")===t.LINEBREAK.NEWLINE},CoreParent:function(){for(var e=this;e&&e.isEmbellished()&&e.CoreMO()===this&&!e.isa(t.math);)e=e.Parent();return e},CoreText:function(e){if(!e)return"";if(e.isEmbellished())return e.CoreMO().data.join("");for(;((e.isa(t.mrow)||e.isa(t.TeXAtom)||e.isa(t.mstyle)||e.isa(t.mphantom))&&1===e.data.length||e.isa(t.munderover))&&e.data[0];)e=e.data[0];return e.isToken?e.data.join(""):""},remapChars:{"*":"\u2217",'"':"\u2033","\xb0":"\u2218","\xb2":"2","\xb3":"3","\xb4":"\u2032","\xb9":"1"},remap:function(t,e){return t=t.replace(/-/g,"\u2212"),e&&1===(t=t.replace(/'/g,"\u2032").replace(/`/g,"\u2035")).length&&(t=e[t]||t),t},setTeXclass:function(e){var i=this.getValues("form","lspace","rspace","fence");return this.useMMLspacing?(this.texClass=t.TEXCLASS.NONE,this):(i.fence&&!this.texClass&&(i.form===t.FORM.PREFIX&&(this.texClass=t.TEXCLASS.OPEN),i.form===t.FORM.POSTFIX&&(this.texClass=t.TEXCLASS.CLOSE)),this.texClass=this.Get("texClass"),"\u2061"===this.data.join("")?(e&&(e.texClass=t.TEXCLASS.OP,e.fnOP=!0),this.texClass=this.prevClass=t.TEXCLASS.NONE,e):this.adjustTeXclass(e))},adjustTeXclass:function(e){if(this.texClass===t.TEXCLASS.NONE)return e;if(e?(!e.autoOP||this.texClass!==t.TEXCLASS.BIN&&this.texClass!==t.TEXCLASS.REL||(e.texClass=t.TEXCLASS.ORD),this.prevClass=e.texClass||t.TEXCLASS.ORD,this.prevLevel=e.Get("scriptlevel")):this.prevClass=t.TEXCLASS.NONE,this.texClass!==t.TEXCLASS.BIN||this.prevClass!==t.TEXCLASS.NONE&&this.prevClass!==t.TEXCLASS.BIN&&this.prevClass!==t.TEXCLASS.OP&&this.prevClass!==t.TEXCLASS.REL&&this.prevClass!==t.TEXCLASS.OPEN&&this.prevClass!==t.TEXCLASS.PUNCT)if(this.prevClass!==t.TEXCLASS.BIN||this.texClass!==t.TEXCLASS.REL&&this.texClass!==t.TEXCLASS.CLOSE&&this.texClass!==t.TEXCLASS.PUNCT){if(this.texClass===t.TEXCLASS.BIN){for(var i=this,n=this.parent;n&&n.parent&&n.isEmbellished()&&(1===n.data.length||"mrow"!==n.type&&n.Core()===i);)i=n,n=n.parent;n.data[n.data.length-1]===i&&(this.texClass=t.TEXCLASS.ORD)}}else e.texClass=this.prevClass=t.TEXCLASS.ORD;else this.texClass=t.TEXCLASS.ORD;return this}}),t.mtext=t.mbase.Subclass({type:"mtext",isToken:!0,isSpacelike:function(){return!0},texClass:t.TEXCLASS.ORD,defaults:{mathvariant:t.INHERIT,mathsize:t.INHERIT,mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,dir:t.INHERIT}}),t.mspace=t.mbase.Subclass({type:"mspace",isToken:!0,isSpacelike:function(){return!0},defaults:{mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,width:"0em",height:"0ex",depth:"0ex",linebreak:t.LINEBREAK.AUTO},hasDimAttr:function(){return this.hasValue("width")||this.hasValue("height")||this.hasValue("depth")},hasNewline:function(){return!this.hasDimAttr()&&this.Get("linebreak")===t.LINEBREAK.NEWLINE}}),t.ms=t.mbase.Subclass({type:"ms",isToken:!0,texClass:t.TEXCLASS.ORD,defaults:{mathvariant:t.INHERIT,mathsize:t.INHERIT,mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,dir:t.INHERIT,lquote:'"',rquote:'"'}}),t.mglyph=t.mbase.Subclass({type:"mglyph",isToken:!0,texClass:t.TEXCLASS.ORD,defaults:{mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,alt:"",src:"",width:t.AUTO,height:t.AUTO,valign:"0em"}}),t.mrow=t.mbase.Subclass({type:"mrow",isSpacelike:t.mbase.childrenSpacelike,inferred:!1,notParent:!1,isEmbellished:function(){for(var t=!1,e=0,i=this.data.length;e<i;e++)if(null!=this.data[e])if(this.data[e].isEmbellished()){if(t)return!1;t=!0,this.core=e}else if(!this.data[e].isSpacelike())return!1;return t},NonSpaceLength:function(){for(var t=0,e=0,i=this.data.length;e<i;e++)this.data[e]&&!this.data[e].isSpacelike()&&t++;return t},FirstNonSpace:function(){for(var t=0,e=this.data.length;t<e;t++)if(this.data[t]&&!this.data[t].isSpacelike())return this.data[t];return null},LastNonSpace:function(){for(var t=this.data.length-1;t>=0;t--)if(this.data[0]&&!this.data[t].isSpacelike())return this.data[t];return null},Core:function(){return this.isEmbellished()&&void 0!==this.core?this.data[this.core]:this},CoreMO:function(){return this.isEmbellished()&&void 0!==this.core?this.data[this.core].CoreMO():this},toString:function(){return this.inferred?"["+this.data.join(",")+"]":this.SUPER(arguments).toString.call(this)},setTeXclass:function(e){var i,n=this.data.length;if(!this.open&&!this.close||e&&e.fnOP){for(i=0;i<n;i++)this.data[i]&&(e=this.data[i].setTeXclass(e));return this.data[0]&&this.updateTeXclass(this.data[0]),e}for(this.getPrevClass(e),e=null,i=0;i<n;i++)this.data[i]&&(e=this.data[i].setTeXclass(e));return this.hasOwnProperty("texClass")||(this.texClass=t.TEXCLASS.INNER),this},getAnnotation:function(t){return 1!=this.data.length?null:this.data[0].getAnnotation(t)}}),t.mfrac=t.mbase.Subclass({type:"mfrac",num:0,den:1,linebreakContainer:!0,isEmbellished:t.mbase.childEmbellished,Core:t.mbase.childCore,CoreMO:t.mbase.childCoreMO,defaults:{mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,linethickness:t.LINETHICKNESS.MEDIUM,numalign:t.ALIGN.CENTER,denomalign:t.ALIGN.CENTER,bevelled:!1},adjustChild_displaystyle:function(t){return!1},adjustChild_scriptlevel:function(t){var e=this.Get("scriptlevel");return(!this.Get("displaystyle")||e>0)&&e++,e},adjustChild_texprimestyle:function(t){return t==this.den||this.Get("texprimestyle")},setTeXclass:t.mbase.setSeparateTeXclasses}),t.msqrt=t.mbase.Subclass({type:"msqrt",inferRow:!0,linebreakContainer:!0,texClass:t.TEXCLASS.ORD,setTeXclass:t.mbase.setSeparateTeXclasses,adjustChild_texprimestyle:function(t){return!0}}),t.mroot=t.mbase.Subclass({type:"mroot",linebreakContainer:!0,texClass:t.TEXCLASS.ORD,adjustChild_displaystyle:function(t){return 1!==t&&this.Get("displaystyle")},adjustChild_scriptlevel:function(t){var e=this.Get("scriptlevel");return 1===t&&(e+=2),e},adjustChild_texprimestyle:function(t){return 0===t||this.Get("texprimestyle")},setTeXclass:t.mbase.setSeparateTeXclasses}),t.mstyle=t.mbase.Subclass({type:"mstyle",isSpacelike:t.mbase.childrenSpacelike,isEmbellished:t.mbase.childEmbellished,Core:t.mbase.childCore,CoreMO:t.mbase.childCoreMO,inferRow:!0,defaults:{scriptlevel:t.INHERIT,displaystyle:t.INHERIT,scriptsizemultiplier:Math.sqrt(.5),scriptminsize:"8pt",mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,dir:t.INHERIT,infixlinebreakstyle:t.LINEBREAKSTYLE.BEFORE,decimalseparator:"."},adjustChild_scriptlevel:function(t){var e=this.scriptlevel;if(null==e)e=this.Get("scriptlevel");else if(String(e).match(/^ *[-+]/)){e=this.Get("scriptlevel",null,!0)+parseInt(e)}return e},inheritFromMe:!0,noInherit:{mpadded:{width:!0,height:!0,depth:!0,lspace:!0,voffset:!0},mtable:{width:!0,height:!0,depth:!0,align:!0}},getRemoved:{fontfamily:"fontFamily",fontweight:"fontWeight",fontstyle:"fontStyle",fontsize:"fontSize"},setTeXclass:t.mbase.setChildTeXclass}),t.merror=t.mbase.Subclass({type:"merror",inferRow:!0,linebreakContainer:!0,texClass:t.TEXCLASS.ORD}),t.mpadded=t.mbase.Subclass({type:"mpadded",inferRow:!0,isSpacelike:t.mbase.childrenSpacelike,isEmbellished:t.mbase.childEmbellished,Core:t.mbase.childCore,CoreMO:t.mbase.childCoreMO,defaults:{mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,width:"",height:"",depth:"",lspace:0,voffset:0},setTeXclass:t.mbase.setChildTeXclass}),t.mphantom=t.mbase.Subclass({type:"mphantom",texClass:t.TEXCLASS.ORD,inferRow:!0,isSpacelike:t.mbase.childrenSpacelike,isEmbellished:t.mbase.childEmbellished,Core:t.mbase.childCore,CoreMO:t.mbase.childCoreMO,setTeXclass:t.mbase.setChildTeXclass}),t.mfenced=t.mbase.Subclass({type:"mfenced",defaults:{mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,open:"(",close:")",separators:","},addFakeNodes:function(){var e=this.getValues("open","close","separators");if(e.open=e.open.replace(/[ \t\n\r]/g,""),e.close=e.close.replace(/[ \t\n\r]/g,""),e.separators=e.separators.replace(/[ \t\n\r]/g,""),""!==e.open&&(this.SetData("open",t.mo(e.open).With({fence:!0,form:t.FORM.PREFIX,texClass:t.TEXCLASS.OPEN})),this.data.open.useMMLspacing=0),""!==e.separators){for(;e.separators.length<this.data.length;)e.separators+=e.separators.charAt(e.separators.length-1);for(var i=1,n=this.data.length;i<n;i++)this.data[i]&&(this.SetData("sep"+i,t.mo(e.separators.charAt(i-1)).With({separator:!0})),this.data["sep"+i].useMMLspacing=0)}""!==e.close&&(this.SetData("close",t.mo(e.close).With({fence:!0,form:t.FORM.POSTFIX,texClass:t.TEXCLASS.CLOSE})),this.data.close.useMMLspacing=0)},texClass:t.TEXCLASS.OPEN,setTeXclass:function(e){this.addFakeNodes(),this.getPrevClass(e),this.data.open&&(e=this.data.open.setTeXclass(e)),this.data[0]&&(e=this.data[0].setTeXclass(e));for(var i=1,n=this.data.length;i<n;i++)this.data["sep"+i]&&(e=this.data["sep"+i].setTeXclass(e)),this.data[i]&&(e=this.data[i].setTeXclass(e));return this.data.close&&(e=this.data.close.setTeXclass(e)),this.updateTeXclass(this.data.open),this.texClass=t.TEXCLASS.INNER,e}}),t.menclose=t.mbase.Subclass({type:"menclose",inferRow:!0,linebreakContainer:!0,defaults:{mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,notation:t.NOTATION.LONGDIV,texClass:t.TEXCLASS.ORD},setTeXclass:t.mbase.setSeparateTeXclasses}),t.msubsup=t.mbase.Subclass({type:"msubsup",base:0,sub:1,sup:2,isEmbellished:t.mbase.childEmbellished,Core:t.mbase.childCore,CoreMO:t.mbase.childCoreMO,defaults:{mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,subscriptshift:"",superscriptshift:"",texClass:t.AUTO},autoDefault:function(e){return"texClass"===e?this.isEmbellished()?this.CoreMO().Get(e):t.TEXCLASS.ORD:0},adjustChild_displaystyle:function(t){return!(t>0)&&this.Get("displaystyle")},adjustChild_scriptlevel:function(t){var e=this.Get("scriptlevel");return t>0&&e++,e},adjustChild_texprimestyle:function(t){return t===this.sub||this.Get("texprimestyle")},setTeXclass:t.mbase.setBaseTeXclasses}),t.msub=t.msubsup.Subclass({type:"msub"}),t.msup=t.msubsup.Subclass({type:"msup",sub:2,sup:1}),t.mmultiscripts=t.msubsup.Subclass({type:"mmultiscripts",adjustChild_texprimestyle:function(t){return t%2==1||this.Get("texprimestyle")}}),t.mprescripts=t.mbase.Subclass({type:"mprescripts"}),t.none=t.mbase.Subclass({type:"none"}),t.munderover=t.mbase.Subclass({type:"munderover",base:0,under:1,over:2,sub:1,sup:2,ACCENTS:["","accentunder","accent"],linebreakContainer:!0,isEmbellished:t.mbase.childEmbellished,Core:t.mbase.childCore,CoreMO:t.mbase.childCoreMO,defaults:{mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,accent:t.AUTO,accentunder:t.AUTO,align:t.ALIGN.CENTER,texClass:t.AUTO,subscriptshift:"",superscriptshift:""},autoDefault:function(e){return"texClass"===e?this.isEmbellished()?this.CoreMO().Get(e):t.TEXCLASS.ORD:"accent"===e&&this.data[this.over]?this.data[this.over].CoreMO().Get("accent"):!("accentunder"!==e||!this.data[this.under])&&this.data[this.under].CoreMO().Get("accent")},adjustChild_displaystyle:function(t){return!(t>0)&&this.Get("displaystyle")},adjustChild_scriptlevel:function(t){var e=this.Get("scriptlevel"),i=this.data[this.base]&&!this.Get("displaystyle")&&this.data[this.base].CoreMO().Get("movablelimits");return t!=this.under||!i&&this.Get("accentunder")||e++,t!=this.over||!i&&this.Get("accent")||e++,e},adjustChild_texprimestyle:function(t){return!(t!==this.base||!this.data[this.over])||this.Get("texprimestyle")},setTeXclass:t.mbase.setBaseTeXclasses}),t.munder=t.munderover.Subclass({type:"munder"}),t.mover=t.munderover.Subclass({type:"mover",over:1,under:2,sup:1,sub:2,ACCENTS:["","accent","accentunder"]}),t.mtable=t.mbase.Subclass({type:"mtable",defaults:{mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,align:t.ALIGN.AXIS,rowalign:t.ALIGN.BASELINE,columnalign:t.ALIGN.CENTER,groupalign:"{left}",alignmentscope:!0,columnwidth:t.WIDTH.AUTO,width:t.WIDTH.AUTO,rowspacing:"1ex",columnspacing:".8em",rowlines:t.LINES.NONE,columnlines:t.LINES.NONE,frame:t.LINES.NONE,framespacing:"0.4em 0.5ex",equalrows:!1,equalcolumns:!1,displaystyle:!1,side:t.SIDE.RIGHT,minlabelspacing:"0.8em",texClass:t.TEXCLASS.ORD,useHeight:1},adjustChild_displaystyle:function(){return null!=this.displaystyle?this.displaystyle:this.defaults.displaystyle},inheritFromMe:!0,noInherit:{mover:{align:!0},munder:{align:!0},munderover:{align:!0},mtable:{align:!0,rowalign:!0,columnalign:!0,groupalign:!0,alignmentscope:!0,columnwidth:!0,width:!0,rowspacing:!0,columnspacing:!0,rowlines:!0,columnlines:!0,frame:!0,framespacing:!0,equalrows:!0,equalcolumns:!0,displaystyle:!0,side:!0,minlabelspacing:!0,texClass:!0,useHeight:1}},linebreakContainer:!0,Append:function(){for(var e=0,i=arguments.length;e<i;e++)arguments[e]instanceof t.mtr||arguments[e]instanceof t.mlabeledtr||(arguments[e]=t.mtr(arguments[e]));this.SUPER(arguments).Append.apply(this,arguments)},setTeXclass:t.mbase.setSeparateTeXclasses}),t.mtr=t.mbase.Subclass({type:"mtr",defaults:{mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,rowalign:t.INHERIT,columnalign:t.INHERIT,groupalign:t.INHERIT},inheritFromMe:!0,noInherit:{mrow:{rowalign:!0,columnalign:!0,groupalign:!0},mtable:{rowalign:!0,columnalign:!0,groupalign:!0}},linebreakContainer:!0,Append:function(){for(var e=0,i=arguments.length;e<i;e++)arguments[e]instanceof t.mtd||(arguments[e]=t.mtd(arguments[e]));this.SUPER(arguments).Append.apply(this,arguments)},setTeXclass:t.mbase.setSeparateTeXclasses}),t.mtd=t.mbase.Subclass({type:"mtd",inferRow:!0,linebreakContainer:!0,isEmbellished:t.mbase.childEmbellished,Core:t.mbase.childCore,CoreMO:t.mbase.childCoreMO,defaults:{mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,rowspan:1,columnspan:1,rowalign:t.INHERIT,columnalign:t.INHERIT,groupalign:t.INHERIT},setTeXclass:t.mbase.setSeparateTeXclasses}),t.maligngroup=t.mbase.Subclass({type:"maligngroup",isSpacelike:function(){return!0},defaults:{mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,groupalign:t.INHERIT},inheritFromMe:!0,noInherit:{mrow:{groupalign:!0},mtable:{groupalign:!0}}}),t.malignmark=t.mbase.Subclass({type:"malignmark",defaults:{mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,edge:t.SIDE.LEFT},isSpacelike:function(){return!0}}),t.mlabeledtr=t.mtr.Subclass({type:"mlabeledtr"}),t.maction=t.mbase.Subclass({type:"maction",defaults:{mathbackground:t.INHERIT,mathcolor:t.INHERIT,actiontype:t.ACTIONTYPE.TOGGLE,selection:1},selected:function(){return this.data[this.Get("selection")-1]||t.NULL},isEmbellished:function(){return this.selected().isEmbellished()},isSpacelike:function(){return this.selected().isSpacelike()},Core:function(){return this.selected().Core()},CoreMO:function(){return this.selected().CoreMO()},setTeXclass:function(e){this.Get("actiontype")===t.ACTIONTYPE.TOOLTIP&&this.data[1]&&this.data[1].setTeXclass();var i=this.selected();return e=i.setTeXclass(e),this.updateTeXclass(i),e}}),t.semantics=t.mbase.Subclass({type:"semantics",notParent:!0,isEmbellished:t.mbase.childEmbellished,Core:t.mbase.childCore,CoreMO:t.mbase.childCoreMO,defaults:{definitionURL:null,encoding:null},setTeXclass:t.mbase.setChildTeXclass,getAnnotation:function(t){var e=MathJax.Hub.config.MathMenu.semanticsAnnotations[t];if(e)for(var i=0,n=this.data.length;i<n;i++){var a=this.data[i].Get("encoding");if(a)for(var s=0,r=e.length;s<r;s++)if(e[s]===a)return this.data[i]}return null}}),t.annotation=t.mbase.Subclass({type:"annotation",isChars:!0,linebreakContainer:!0,defaults:{definitionURL:null,encoding:null,cd:"mathmlkeys",name:"",src:null}}),t["annotation-xml"]=t.mbase.Subclass({type:"annotation-xml",linebreakContainer:!0,defaults:{definitionURL:null,encoding:null,cd:"mathmlkeys",name:"",src:null}}),t.math=t.mstyle.Subclass({type:"math",defaults:{mathvariant:t.VARIANT.NORMAL,mathsize:t.SIZE.NORMAL,mathcolor:"",mathbackground:t.COLOR.TRANSPARENT,dir:"ltr",scriptlevel:0,displaystyle:t.AUTO,display:"inline",maxwidth:"",overflow:t.OVERFLOW.LINEBREAK,altimg:"","altimg-width":"","altimg-height":"","altimg-valign":"",alttext:"",cdgroup:"",scriptsizemultiplier:Math.sqrt(.5),scriptminsize:"8px",infixlinebreakstyle:t.LINEBREAKSTYLE.BEFORE,lineleading:"1ex",indentshift:"auto",indentalign:t.INDENTALIGN.AUTO,indentalignfirst:t.INDENTALIGN.INDENTALIGN,indentshiftfirst:t.INDENTSHIFT.INDENTSHIFT,indentalignlast:t.INDENTALIGN.INDENTALIGN,indentshiftlast:t.INDENTSHIFT.INDENTSHIFT,decimalseparator:".",texprimestyle:!1},autoDefault:function(t){return"displaystyle"===t?"block"===this.Get("display"):""},linebreakContainer:!0,setTeXclass:t.mbase.setChildTeXclass,getAnnotation:function(t){return 1!=this.data.length?null:this.data[0].getAnnotation(t)}}),t.chars=t.mbase.Subclass({type:"chars",Append:function(){this.data.push.apply(this.data,arguments)},value:function(){return this.data.join("")},toString:function(){return this.data.join("")}}),t.entity=t.mbase.Subclass({type:"entity",Append:function(){this.data.push.apply(this.data,arguments)},value:function(){return"#x"===this.data[0].substr(0,2)?parseInt(this.data[0].substr(2),16):"#"===this.data[0].substr(0,1)?parseInt(this.data[0].substr(1)):0},toString:function(){var t=this.value();return t<=65535?String.fromCharCode(t):(t-=65536,String.fromCharCode(55296+(t>>10),56320+(1023&t)))}}),t.xml=t.mbase.Subclass({type:"xml",Init:function(){return this.div=document.createElement("div"),this.SUPER(arguments).Init.apply(this,arguments)},Append:function(){for(var t=0,e=arguments.length;t<e;t++){var i=this.Import(arguments[t]);this.data.push(i),this.div.appendChild(i)}},Import:function(t){if(document.importNode)return document.importNode(t,!0);var e,i,n;if(1===t.nodeType){for(e=document.createElement(t.nodeName),i=0,n=t.attributes.length;i<n;i++){var a=t.attributes[i];a.specified&&null!=a.nodeValue&&""!=a.nodeValue&&e.setAttribute(a.nodeName,a.nodeValue),"style"===a.nodeName&&(e.style.cssText=a.nodeValue)}t.className&&(e.className=t.className)}else if(3===t.nodeType||4===t.nodeType)e=document.createTextNode(t.nodeValue);else{if(8!==t.nodeType)return document.createTextNode("");e=document.createComment(t.nodeValue)}for(i=0,n=t.childNodes.length;i<n;i++)e.appendChild(this.Import(t.childNodes[i]));return e},value:function(){return this.div},toString:function(){return this.div.innerHTML}}),t.TeXAtom=t.mbase.Subclass({type:"texatom",linebreakContainer:!0,inferRow:!0,notParent:!0,texClass:t.TEXCLASS.ORD,Core:t.mbase.childCore,CoreMO:t.mbase.childCoreMO,isEmbellished:t.mbase.childEmbellished,setTeXclass:function(t){return this.data[0].setTeXclass(),this.adjustTeXclass(t)},adjustTeXclass:t.mo.prototype.adjustTeXclass}),t.NULL=t.mbase().With({type:"null"});var e=t.TEXCLASS,i={ORD:[0,0,e.ORD],ORD11:[1,1,e.ORD],ORD21:[2,1,e.ORD],ORD02:[0,2,e.ORD],ORD55:[5,5,e.ORD],OP:[1,2,e.OP,{largeop:!0,movablelimits:!0,symmetric:!0}],OPFIXED:[1,2,e.OP,{largeop:!0,movablelimits:!0}],INTEGRAL:[0,1,e.OP,{largeop:!0,symmetric:!0}],INTEGRAL2:[1,2,e.OP,{largeop:!0,symmetric:!0}],BIN3:[3,3,e.BIN],BIN4:[4,4,e.BIN],BIN01:[0,1,e.BIN],BIN5:[5,5,e.BIN],TALLBIN:[4,4,e.BIN,{stretchy:!0}],BINOP:[4,4,e.BIN,{largeop:!0,movablelimits:!0}],REL:[5,5,e.REL],REL1:[1,1,e.REL,{stretchy:!0}],REL4:[4,4,e.REL],RELSTRETCH:[5,5,e.REL,{stretchy:!0}],RELACCENT:[5,5,e.REL,{accent:!0}],WIDEREL:[5,5,e.REL,{accent:!0,stretchy:!0}],OPEN:[0,0,e.OPEN,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],CLOSE:[0,0,e.CLOSE,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],INNER:[0,0,e.INNER],PUNCT:[0,3,e.PUNCT],ACCENT:[0,0,e.ORD,{accent:!0}],WIDEACCENT:[0,0,e.ORD,{accent:!0,stretchy:!0}]};t.mo.Augment({SPACE:["0em","0.1111em","0.1667em","0.2222em","0.2667em","0.3333em"],RANGES:[[32,127,e.REL,"BasicLatin"],[160,255,e.ORD,"Latin1Supplement"],[256,383,e.ORD],[384,591,e.ORD],[688,767,e.ORD,"SpacingModLetters"],[768,879,e.ORD,"CombDiacritMarks"],[880,1023,e.ORD,"GreekAndCoptic"],[7680,7935,e.ORD],[8192,8303,e.PUNCT,"GeneralPunctuation"],[8304,8351,e.ORD],[8352,8399,e.ORD],[8400,8447,e.ORD,"CombDiactForSymbols"],[8448,8527,e.ORD,"LetterlikeSymbols"],[8528,8591,e.ORD],[8592,8703,e.REL,"Arrows"],[8704,8959,e.BIN,"MathOperators"],[8960,9215,e.ORD,"MiscTechnical"],[9312,9471,e.ORD],[9472,9631,e.ORD],[9632,9727,e.ORD,"GeometricShapes"],[9984,10175,e.ORD,"Dingbats"],[10176,10223,e.ORD,"MiscMathSymbolsA"],[10224,10239,e.REL,"SupplementalArrowsA"],[10496,10623,e.REL,"SupplementalArrowsB"],[10624,10751,e.ORD,"MiscMathSymbolsB"],[10752,11007,e.BIN,"SuppMathOperators"],[11008,11263,e.ORD,"MiscSymbolsAndArrows"],[119808,120831,e.ORD]],OPTABLE:{prefix:{"\u2200":i.ORD21,"\u2202":i.ORD21,"\u2203":i.ORD21,"\u2207":i.ORD21,"\u220f":i.OP,"\u2210":i.OP,"\u2211":i.OP,"\u2212":i.BIN01,"\u2213":i.BIN01,"\u221a":[1,1,e.ORD,{stretchy:!0}],"\u2220":i.ORD,"\u222b":i.INTEGRAL,"\u222e":i.INTEGRAL,"\u22c0":i.OP,"\u22c1":i.OP,"\u22c2":i.OP,"\u22c3":i.OP,"\u2308":i.OPEN,"\u230a":i.OPEN,"\u27e8":i.OPEN,"\u27ee":i.OPEN,"\u2a00":i.OP,"\u2a01":i.OP,"\u2a02":i.OP,"\u2a04":i.OP,"\u2a06":i.OP,"\xac":i.ORD21,"\xb1":i.BIN01,"(":i.OPEN,"+":i.BIN01,"-":i.BIN01,"[":i.OPEN,"{":i.OPEN,"|":i.OPEN},postfix:{"!":[1,0,e.CLOSE],"&":i.ORD,"\u2032":i.ORD02,"\u203e":i.WIDEACCENT,"\u2309":i.CLOSE,"\u230b":i.CLOSE,"\u23de":i.WIDEACCENT,"\u23df":i.WIDEACCENT,"\u266d":i.ORD02,"\u266e":i.ORD02,"\u266f":i.ORD02,"\u27e9":i.CLOSE,"\u27ef":i.CLOSE,"\u02c6":i.WIDEACCENT,"\u02c7":i.WIDEACCENT,"\u02c9":i.WIDEACCENT,"\u02ca":i.ACCENT,"\u02cb":i.ACCENT,"\u02d8":i.ACCENT,"\u02d9":i.ACCENT,"\u02dc":i.WIDEACCENT,"\u0302":i.WIDEACCENT,"\xa8":i.ACCENT,"\xaf":i.WIDEACCENT,")":i.CLOSE,"]":i.CLOSE,"^":i.WIDEACCENT,_:i.WIDEACCENT,"`":i.ACCENT,"|":i.CLOSE,"}":i.CLOSE,"~":i.WIDEACCENT},infix:{"":i.ORD,"%":[3,3,e.ORD],"\u2022":i.BIN4,"\u2026":i.INNER,"\u2044":i.TALLBIN,"\u2061":i.ORD,"\u2062":i.ORD,"\u2063":[0,0,e.ORD,{linebreakstyle:"after",separator:!0}],"\u2064":i.ORD,"\u2190":i.WIDEREL,"\u2191":i.RELSTRETCH,"\u2192":i.WIDEREL,"\u2193":i.RELSTRETCH,"\u2194":i.WIDEREL,"\u2195":i.RELSTRETCH,"\u2196":i.RELSTRETCH,"\u2197":i.RELSTRETCH,"\u2198":i.RELSTRETCH,"\u2199":i.RELSTRETCH,"\u21a6":i.WIDEREL,"\u21a9":i.WIDEREL,"\u21aa":i.WIDEREL,"\u21bc":i.WIDEREL,"\u21bd":i.WIDEREL,"\u21c0":i.WIDEREL,"\u21c1":i.WIDEREL,"\u21cc":i.WIDEREL,"\u21d0":i.WIDEREL,"\u21d1":i.RELSTRETCH,"\u21d2":i.WIDEREL,"\u21d3":i.RELSTRETCH,"\u21d4":i.WIDEREL,"\u21d5":i.RELSTRETCH,"\u2208":i.REL,"\u2209":i.REL,"\u220b":i.REL,"\u2212":i.BIN4,"\u2213":i.BIN4,"\u2215":i.TALLBIN,"\u2216":i.BIN4,"\u2217":i.BIN4,"\u2218":i.BIN4,"\u2219":i.BIN4,"\u221d":i.REL,"\u2223":i.REL,"\u2225":i.REL,"\u2227":i.BIN4,"\u2228":i.BIN4,"\u2229":i.BIN4,"\u222a":i.BIN4,"\u223c":i.REL,"\u2240":i.BIN4,"\u2243":i.REL,"\u2245":i.REL,"\u2248":i.REL,"\u224d":i.REL,"\u2250":i.REL,"\u2260":i.REL,"\u2261":i.REL,"\u2264":i.REL,"\u2265":i.REL,"\u226a":i.REL,"\u226b":i.REL,"\u227a":i.REL,"\u227b":i.REL,"\u2282":i.REL,"\u2283":i.REL,"\u2286":i.REL,"\u2287":i.REL,"\u228e":i.BIN4,"\u2291":i.REL,"\u2292":i.REL,"\u2293":i.BIN4,"\u2294":i.BIN4,"\u2295":i.BIN4,"\u2296":i.BIN4,"\u2297":i.BIN4,"\u2298":i.BIN4,"\u2299":i.BIN4,"\u22a2":i.REL,"\u22a3":i.REL,"\u22a4":i.ORD55,"\u22a5":i.REL,"\u22a8":i.REL,"\u22c4":i.BIN4,"\u22c5":i.BIN4,"\u22c6":i.BIN4,"\u22c8":i.REL,"\u22ee":i.ORD55,"\u22ef":i.INNER,"\u22f1":[5,5,e.INNER],"\u25b3":i.BIN4,"\u25b5":i.BIN4,"\u25b9":i.BIN4,"\u25bd":i.BIN4,"\u25bf":i.BIN4,"\u25c3":i.BIN4,"\u2758":i.REL,"\u27f5":i.WIDEREL,"\u27f6":i.WIDEREL,"\u27f7":i.WIDEREL,"\u27f8":i.WIDEREL,"\u27f9":i.WIDEREL,"\u27fa":i.WIDEREL,"\u27fc":i.WIDEREL,"\u2a2f":i.BIN4,"\u2a3f":i.BIN4,"\u2aaf":i.REL,"\u2ab0":i.REL,"\xb1":i.BIN4,"\xb7":i.BIN4,"\xd7":i.BIN4,"\xf7":i.BIN4,"*":i.BIN3,"+":i.BIN4,",":[0,3,e.PUNCT,{linebreakstyle:"after",separator:!0}],"-":i.BIN4,".":[3,3,e.ORD],"/":i.ORD11,":":[1,2,e.REL],";":[0,3,e.PUNCT,{linebreakstyle:"after",separator:!0}],"<":i.REL,"=":i.REL,">":i.REL,"?":[1,1,e.CLOSE],"\\":i.ORD,"^":i.ORD11,_:i.ORD11,"|":[2,2,e.ORD,{fence:!0,stretchy:!0,symmetric:!0}],"#":i.ORD,$:i.ORD,".":[0,3,e.PUNCT,{separator:!0}],"\u02b9":i.ORD,"\u0300":i.ACCENT,"\u0301":i.ACCENT,"\u0303":i.WIDEACCENT,"\u0304":i.ACCENT,"\u0306":i.ACCENT,"\u0307":i.ACCENT,"\u0308":i.ACCENT,"\u030c":i.ACCENT,"\u0332":i.WIDEACCENT,"\u0338":i.REL4,"\u2015":[0,0,e.ORD,{stretchy:!0}],"\u2017":[0,0,e.ORD,{stretchy:!0}],"\u2020":i.BIN3,"\u2021":i.BIN3,"\u20d7":i.ACCENT,"\u2111":i.ORD,"\u2113":i.ORD,"\u2118":i.ORD,"\u211c":i.ORD,"\u2205":i.ORD,"\u221e":i.ORD,"\u2305":i.BIN3,"\u2306":i.BIN3,"\u2322":i.REL4,"\u2323":i.REL4,"\u2329":i.OPEN,"\u232a":i.CLOSE,"\u23aa":i.ORD,"\u23af":[0,0,e.ORD,{stretchy:!0}],"\u23b0":i.OPEN,"\u23b1":i.CLOSE,"\u2500":i.ORD,"\u25ef":i.BIN3,"\u2660":i.ORD,"\u2661":i.ORD,"\u2662":i.ORD,"\u2663":i.ORD,"\u3008":i.OPEN,"\u3009":i.CLOSE,"\ufe37":i.WIDEACCENT,"\ufe38":i.WIDEACCENT}}},{OPTYPES:i});var n=t.mo.prototype.OPTABLE;n.infix["^"]=i.WIDEREL,n.infix._=i.WIDEREL,n.prefix["\u2223"]=i.OPEN,n.prefix["\u2225"]=i.OPEN,n.postfix["\u2223"]=i.CLOSE,n.postfix["\u2225"]=i.CLOSE}(MathJax.ElementJax.mml),MathJax.ElementJax.mml.loadComplete("jax.js")},function(t,e){MathJax.InputJax.AsciiMath=MathJax.InputJax({id:"AsciiMath",version:"2.7.2",directory:MathJax.InputJax.directory+"/AsciiMath",extensionDir:MathJax.InputJax.extensionDir+"/AsciiMath",config:{fixphi:!0,useMathMLspacing:!0,displaystyle:!0,decimalsign:"."}}),MathJax.InputJax.AsciiMath.Register("math/asciimath"),MathJax.InputJax.AsciiMath.loadComplete("config.js")},function(t,e){var i,n;!function(t){var e,i=MathJax.Object.Subclass({firstChild:null,lastChild:null,Init:function(){this.childNodes=[]},appendChild:function(t){return t.parent&&t.parent.removeChild(t),this.lastChild&&(this.lastChild.nextSibling=t),this.firstChild||(this.firstChild=t),this.childNodes.push(t),t.parent=this,this.lastChild=t,t},removeChild:function(t){for(var e=0,i=this.childNodes.length;e<i&&this.childNodes[e]!==t;e++);if(e!==i)return this.childNodes.splice(e,1),t===this.firstChild&&(this.firstChild=t.nextSibling),t===this.lastChild&&(this.childNodes.length?this.lastChild=this.childNodes[this.childNodes.length-1]:this.lastChild=null),e&&(this.childNodes[e-1].nextSibling=t.nextSibling),t.nextSibling=t.parent=null,t},replaceChild:function(t,e){for(var i=0,n=this.childNodes.length;i<n&&this.childNodes[i]!==e;i++);return i?this.childNodes[i-1].nextSibling=t:this.firstChild=t,i>=n-1&&(this.lastChild=t),this.childNodes[i]=t,t.nextSibling=e.nextSibling,e.nextSibling=e.parent=null,e},hasChildNodes:function(t){return this.childNodes.length>0},toString:function(){return"{"+this.childNodes.join("")+"}"}}),n={getElementById:!0,createElementNS:function(i,n){var a=e[n]();return"mo"===n&&t.config.useMathMLspacing&&(a.useMMLspacing=128),a},createTextNode:function(t){return e.chars(t).With({nodeValue:t})},createDocumentFragment:function(){return i()}},a={appName:"MathJax"},s="blue",r="serif",o=!0,l=!0,u=".",h="Microsoft"==a.appName.slice(0,9);function p(t){return h?n.createElement(t):n.createElementNS("http://www.w3.org/1999/xhtml",t)}var c="http://www.w3.org/1998/Math/MathML";function d(t){return h?n.createElement("m:"+t):n.createElementNS(c,t)}function m(t,e){var i;return i=h?n.createElement("m:"+t):n.createElementNS(c,t),e&&i.appendChild(e),i}var f=["\ud835\udc9c","\u212c","\ud835\udc9e","\ud835\udc9f","\u2130","\u2131","\ud835\udca2","\u210b","\u2110","\ud835\udca5","\ud835\udca6","\u2112","\u2133","\ud835\udca9","\ud835\udcaa","\ud835\udcab","\ud835\udcac","\u211b","\ud835\udcae","\ud835\udcaf","\ud835\udcb0","\ud835\udcb1","\ud835\udcb2","\ud835\udcb3","\ud835\udcb4","\ud835\udcb5","\ud835\udcb6","\ud835\udcb7","\ud835\udcb8","\ud835\udcb9","\u212f","\ud835\udcbb","\u210a","\ud835\udcbd","\ud835\udcbe","\ud835\udcbf","\ud835\udcc0","\ud835\udcc1","\ud835\udcc2","\ud835\udcc3","\u2134","\ud835\udcc5","\ud835\udcc6","\ud835\udcc7","\ud835\udcc8","\ud835\udcc9","\ud835\udcca","\ud835\udccb","\ud835\udccc","\ud835\udccd","\ud835\udcce","\ud835\udccf"],g=["\ud835\udd04","\ud835\udd05","\u212d","\ud835\udd07","\ud835\udd08","\ud835\udd09","\ud835\udd0a","\u210c","\u2111","\ud835\udd0d","\ud835\udd0e","\ud835\udd0f","\ud835\udd10","\ud835\udd11","\ud835\udd12","\ud835\udd13","\ud835\udd14","\u211c","\ud835\udd16","\ud835\udd17","\ud835\udd18","\ud835\udd19","\ud835\udd1a","\ud835\udd1b","\ud835\udd1c","\u2128","\ud835\udd1e","\ud835\udd1f","\ud835\udd20","\ud835\udd21","\ud835\udd22","\ud835\udd23","\ud835\udd24","\ud835\udd25","\ud835\udd26","\ud835\udd27","\ud835\udd28","\ud835\udd29","\ud835\udd2a","\ud835\udd2b","\ud835\udd2c","\ud835\udd2d","\ud835\udd2e","\ud835\udd2f","\ud835\udd30","\ud835\udd31","\ud835\udd32","\ud835\udd33","\ud835\udd34","\ud835\udd35","\ud835\udd36","\ud835\udd37"],E=["\ud835\udd38","\ud835\udd39","\u2102","\ud835\udd3b","\ud835\udd3c","\ud835\udd3d","\ud835\udd3e","\u210d","\ud835\udd40","\ud835\udd41","\ud835\udd42","\ud835\udd43","\ud835\udd44","\u2115","\ud835\udd46","\u2119","\u211a","\u211d","\ud835\udd4a","\ud835\udd4b","\ud835\udd4c","\ud835\udd4d","\ud835\udd4e","\ud835\udd4f","\ud835\udd50","\u2124","\ud835\udd52","\ud835\udd53","\ud835\udd54","\ud835\udd55","\ud835\udd56","\ud835\udd57","\ud835\udd58","\ud835\udd59","\ud835\udd5a","\ud835\udd5b","\ud835\udd5c","\ud835\udd5d","\ud835\udd5e","\ud835\udd5f","\ud835\udd60","\ud835\udd61","\ud835\udd62","\ud835\udd63","\ud835\udd64","\ud835\udd65","\ud835\udd66","\ud835\udd67","\ud835\udd68","\ud835\udd69","\ud835\udd6a","\ud835\udd6b"],y=8,x={input:'"',tag:"mtext",output:"mbox",tex:null,ttype:10},T=[{input:"alpha",tag:"mi",output:"\u03b1",tex:null,ttype:0},{input:"beta",tag:"mi",output:"\u03b2",tex:null,ttype:0},{input:"chi",tag:"mi",output:"\u03c7",tex:null,ttype:0},{input:"delta",tag:"mi",output:"\u03b4",tex:null,ttype:0},{input:"Delta",tag:"mo",output:"\u0394",tex:null,ttype:0},{input:"epsi",tag:"mi",output:"\u03b5",tex:"epsilon",ttype:0},{input:"varepsilon",tag:"mi",output:"\u025b",tex:null,ttype:0},{input:"eta",tag:"mi",output:"\u03b7",tex:null,ttype:0},{input:"gamma",tag:"mi",output:"\u03b3",tex:null,ttype:0},{input:"Gamma",tag:"mo",output:"\u0393",tex:null,ttype:0},{input:"iota",tag:"mi",output:"\u03b9",tex:null,ttype:0},{input:"kappa",tag:"mi",output:"\u03ba",tex:null,ttype:0},{input:"lambda",tag:"mi",output:"\u03bb",tex:null,ttype:0},{input:"Lambda",tag:"mo",output:"\u039b",tex:null,ttype:0},{input:"lamda",tag:"mi",output:"\u03bb",tex:null,ttype:0},{input:"Lamda",tag:"mo",output:"\u039b",tex:null,ttype:0},{input:"mu",tag:"mi",output:"\u03bc",tex:null,ttype:0},{input:"nu",tag:"mi",output:"\u03bd",tex:null,ttype:0},{input:"omega",tag:"mi",output:"\u03c9",tex:null,ttype:0},{input:"Omega",tag:"mo",output:"\u03a9",tex:null,ttype:0},{input:"phi",tag:"mi",output:"\u03d5",tex:null,ttype:0},{input:"varphi",tag:"mi",output:"\u03c6",tex:null,ttype:0},{input:"Phi",tag:"mo",output:"\u03a6",tex:null,ttype:0},{input:"pi",tag:"mi",output:"\u03c0",tex:null,ttype:0},{input:"Pi",tag:"mo",output:"\u03a0",tex:null,ttype:0},{input:"psi",tag:"mi",output:"\u03c8",tex:null,ttype:0},{input:"Psi",tag:"mi",output:"\u03a8",tex:null,ttype:0},{input:"rho",tag:"mi",output:"\u03c1",tex:null,ttype:0},{input:"sigma",tag:"mi",output:"\u03c3",tex:null,ttype:0},{input:"Sigma",tag:"mo",output:"\u03a3",tex:null,ttype:0},{input:"tau",tag:"mi",output:"\u03c4",tex:null,ttype:0},{input:"theta",tag:"mi",output:"\u03b8",tex:null,ttype:0},{input:"vartheta",tag:"mi",output:"\u03d1",tex:null,ttype:0},{input:"Theta",tag:"mo",output:"\u0398",tex:null,ttype:0},{input:"upsilon",tag:"mi",output:"\u03c5",tex:null,ttype:0},{input:"xi",tag:"mi",output:"\u03be",tex:null,ttype:0},{input:"Xi",tag:"mo",output:"\u039e",tex:null,ttype:0},{input:"zeta",tag:"mi",output:"\u03b6",tex:null,ttype:0},{input:"*",tag:"mo",output:"\u22c5",tex:"cdot",ttype:0},{input:"**",tag:"mo",output:"\u2217",tex:"ast",ttype:0},{input:"***",tag:"mo",output:"\u22c6",tex:"star",ttype:0},{input:"//",tag:"mo",output:"/",tex:null,ttype:0},{input:"\\\\",tag:"mo",output:"\\",tex:"backslash",ttype:0},{input:"setminus",tag:"mo",output:"\\",tex:null,ttype:0},{input:"xx",tag:"mo",output:"\xd7",tex:"times",ttype:0},{input:"|><",tag:"mo",output:"\u22c9",tex:"ltimes",ttype:0},{input:"><|",tag:"mo",output:"\u22ca",tex:"rtimes",ttype:0},{input:"|><|",tag:"mo",output:"\u22c8",tex:"bowtie",ttype:0},{input:"-:",tag:"mo",output:"\xf7",tex:"div",ttype:0},{input:"divide",tag:"mo",output:"-:",tex:null,ttype:y},{input:"@",tag:"mo",output:"\u2218",tex:"circ",ttype:0},{input:"o+",tag:"mo",output:"\u2295",tex:"oplus",ttype:0},{input:"ox",tag:"mo",output:"\u2297",tex:"otimes",ttype:0},{input:"o.",tag:"mo",output:"\u2299",tex:"odot",ttype:0},{input:"sum",tag:"mo",output:"\u2211",tex:null,ttype:7},{input:"prod",tag:"mo",output:"\u220f",tex:null,ttype:7},{input:"^^",tag:"mo",output:"\u2227",tex:"wedge",ttype:0},{input:"^^^",tag:"mo",output:"\u22c0",tex:"bigwedge",ttype:7},{input:"vv",tag:"mo",output:"\u2228",tex:"vee",ttype:0},{input:"vvv",tag:"mo",output:"\u22c1",tex:"bigvee",ttype:7},{input:"nn",tag:"mo",output:"\u2229",tex:"cap",ttype:0},{input:"nnn",tag:"mo",output:"\u22c2",tex:"bigcap",ttype:7},{input:"uu",tag:"mo",output:"\u222a",tex:"cup",ttype:0},{input:"uuu",tag:"mo",output:"\u22c3",tex:"bigcup",ttype:7},{input:"!=",tag:"mo",output:"\u2260",tex:"ne",ttype:0},{input:":=",tag:"mo",output:":=",tex:null,ttype:0},{input:"lt",tag:"mo",output:"<",tex:null,ttype:0},{input:"<=",tag:"mo",output:"\u2264",tex:"le",ttype:0},{input:"lt=",tag:"mo",output:"\u2264",tex:"leq",ttype:0},{input:"gt",tag:"mo",output:">",tex:null,ttype:0},{input:">=",tag:"mo",output:"\u2265",tex:"ge",ttype:0},{input:"gt=",tag:"mo",output:"\u2265",tex:"geq",ttype:0},{input:"-<",tag:"mo",output:"\u227a",tex:"prec",ttype:0},{input:"-lt",tag:"mo",output:"\u227a",tex:null,ttype:0},{input:">-",tag:"mo",output:"\u227b",tex:"succ",ttype:0},{input:"-<=",tag:"mo",output:"\u2aaf",tex:"preceq",ttype:0},{input:">-=",tag:"mo",output:"\u2ab0",tex:"succeq",ttype:0},{input:"in",tag:"mo",output:"\u2208",tex:null,ttype:0},{input:"!in",tag:"mo",output:"\u2209",tex:"notin",ttype:0},{input:"sub",tag:"mo",output:"\u2282",tex:"subset",ttype:0},{input:"sup",tag:"mo",output:"\u2283",tex:"supset",ttype:0},{input:"sube",tag:"mo",output:"\u2286",tex:"subseteq",ttype:0},{input:"supe",tag:"mo",output:"\u2287",tex:"supseteq",ttype:0},{input:"-=",tag:"mo",output:"\u2261",tex:"equiv",ttype:0},{input:"~=",tag:"mo",output:"\u2245",tex:"cong",ttype:0},{input:"~~",tag:"mo",output:"\u2248",tex:"approx",ttype:0},{input:"prop",tag:"mo",output:"\u221d",tex:"propto",ttype:0},{input:"and",tag:"mtext",output:"and",tex:null,ttype:6},{input:"or",tag:"mtext",output:"or",tex:null,ttype:6},{input:"not",tag:"mo",output:"\xac",tex:"neg",ttype:0},{input:"=>",tag:"mo",output:"\u21d2",tex:"implies",ttype:0},{input:"if",tag:"mo",output:"if",tex:null,ttype:6},{input:"<=>",tag:"mo",output:"\u21d4",tex:"iff",ttype:0},{input:"AA",tag:"mo",output:"\u2200",tex:"forall",ttype:0},{input:"EE",tag:"mo",output:"\u2203",tex:"exists",ttype:0},{input:"_|_",tag:"mo",output:"\u22a5",tex:"bot",ttype:0},{input:"TT",tag:"mo",output:"\u22a4",tex:"top",ttype:0},{input:"|--",tag:"mo",output:"\u22a2",tex:"vdash",ttype:0},{input:"|==",tag:"mo",output:"\u22a8",tex:"models",ttype:0},{input:"(",tag:"mo",output:"(",tex:null,ttype:4},{input:")",tag:"mo",output:")",tex:null,ttype:5},{input:"[",tag:"mo",output:"[",tex:null,ttype:4},{input:"]",tag:"mo",output:"]",tex:null,ttype:5},{input:"{",tag:"mo",output:"{",tex:null,ttype:4},{input:"}",tag:"mo",output:"}",tex:null,ttype:5},{input:"|",tag:"mo",output:"|",tex:null,ttype:9},{input:"(:",tag:"mo",output:"\u2329",tex:"langle",ttype:4},{input:":)",tag:"mo",output:"\u232a",tex:"rangle",ttype:5},{input:"<<",tag:"mo",output:"\u2329",tex:null,ttype:4},{input:">>",tag:"mo",output:"\u232a",tex:null,ttype:5},{input:"{:",tag:"mo",output:"{:",tex:null,ttype:4,invisible:!0},{input:":}",tag:"mo",output:":}",tex:null,ttype:5,invisible:!0},{input:"int",tag:"mo",output:"\u222b",tex:null,ttype:0},{input:"dx",tag:"mi",output:"{:d x:}",tex:null,ttype:y},{input:"dy",tag:"mi",output:"{:d y:}",tex:null,ttype:y},{input:"dz",tag:"mi",output:"{:d z:}",tex:null,ttype:y},{input:"dt",tag:"mi",output:"{:d t:}",tex:null,ttype:y},{input:"oint",tag:"mo",output:"\u222e",tex:null,ttype:0},{input:"del",tag:"mo",output:"\u2202",tex:"partial",ttype:0},{input:"grad",tag:"mo",output:"\u2207",tex:"nabla",ttype:0},{input:"+-",tag:"mo",output:"\xb1",tex:"pm",ttype:0},{input:"O/",tag:"mo",output:"\u2205",tex:"emptyset",ttype:0},{input:"oo",tag:"mo",output:"\u221e",tex:"infty",ttype:0},{input:"aleph",tag:"mo",output:"\u2135",tex:null,ttype:0},{input:"...",tag:"mo",output:"...",tex:"ldots",ttype:0},{input:":.",tag:"mo",output:"\u2234",tex:"therefore",ttype:0},{input:":'",tag:"mo",output:"\u2235",tex:"because",ttype:0},{input:"/_",tag:"mo",output:"\u2220",tex:"angle",ttype:0},{input:"/_\\",tag:"mo",output:"\u25b3",tex:"triangle",ttype:0},{input:"'",tag:"mo",output:"\u2032",tex:"prime",ttype:0},{input:"tilde",tag:"mover",output:"~",tex:null,ttype:1,acc:!0},{input:"\\ ",tag:"mo",output:"\xa0",tex:null,ttype:0},{input:"frown",tag:"mo",output:"\u2322",tex:null,ttype:0},{input:"quad",tag:"mo",output:"\xa0\xa0",tex:null,ttype:0},{input:"qquad",tag:"mo",output:"\xa0\xa0\xa0\xa0",tex:null,ttype:0},{input:"cdots",tag:"mo",output:"\u22ef",tex:null,ttype:0},{input:"vdots",tag:"mo",output:"\u22ee",tex:null,ttype:0},{input:"ddots",tag:"mo",output:"\u22f1",tex:null,ttype:0},{input:"diamond",tag:"mo",output:"\u22c4",tex:null,ttype:0},{input:"square",tag:"mo",output:"\u25a1",tex:null,ttype:0},{input:"|__",tag:"mo",output:"\u230a",tex:"lfloor",ttype:0},{input:"__|",tag:"mo",output:"\u230b",tex:"rfloor",ttype:0},{input:"|~",tag:"mo",output:"\u2308",tex:"lceiling",ttype:0},{input:"~|",tag:"mo",output:"\u2309",tex:"rceiling",ttype:0},{input:"CC",tag:"mo",output:"\u2102",tex:null,ttype:0},{input:"NN",tag:"mo",output:"\u2115",tex:null,ttype:0},{input:"QQ",tag:"mo",output:"\u211a",tex:null,ttype:0},{input:"RR",tag:"mo",output:"\u211d",tex:null,ttype:0},{input:"ZZ",tag:"mo",output:"\u2124",tex:null,ttype:0},{input:"f",tag:"mi",output:"f",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"g",tag:"mi",output:"g",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"lim",tag:"mo",output:"lim",tex:null,ttype:7},{input:"Lim",tag:"mo",output:"Lim",tex:null,ttype:7},{input:"sin",tag:"mo",output:"sin",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"cos",tag:"mo",output:"cos",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"tan",tag:"mo",output:"tan",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"sinh",tag:"mo",output:"sinh",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"cosh",tag:"mo",output:"cosh",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"tanh",tag:"mo",output:"tanh",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"cot",tag:"mo",output:"cot",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"sec",tag:"mo",output:"sec",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"csc",tag:"mo",output:"csc",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"arcsin",tag:"mo",output:"arcsin",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"arccos",tag:"mo",output:"arccos",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"arctan",tag:"mo",output:"arctan",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"coth",tag:"mo",output:"coth",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"sech",tag:"mo",output:"sech",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"csch",tag:"mo",output:"csch",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"exp",tag:"mo",output:"exp",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"abs",tag:"mo",output:"abs",tex:null,ttype:1,rewriteleftright:["|","|"]},{input:"norm",tag:"mo",output:"norm",tex:null,ttype:1,rewriteleftright:["\u2225","\u2225"]},{input:"floor",tag:"mo",output:"floor",tex:null,ttype:1,rewriteleftright:["\u230a","\u230b"]},{input:"ceil",tag:"mo",output:"ceil",tex:null,ttype:1,rewriteleftright:["\u2308","\u2309"]},{input:"log",tag:"mo",output:"log",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"ln",tag:"mo",output:"ln",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"det",tag:"mo",output:"det",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"dim",tag:"mo",output:"dim",tex:null,ttype:0},{input:"mod",tag:"mo",output:"mod",tex:null,ttype:0},{input:"gcd",tag:"mo",output:"gcd",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"lcm",tag:"mo",output:"lcm",tex:null,ttype:1,func:!0},{input:"lub",tag:"mo",output:"lub",tex:null,ttype:0},{input:"glb",tag:"mo",output:"glb",tex:null,ttype:0},{input:"min",tag:"mo",output:"min",tex:null,ttype:7},{input:"max",tag:"mo",output:"max",tex:null,ttype:7},{input:"uarr",tag:"mo",output:"\u2191",tex:"uparrow",ttype:0},{input:"darr",tag:"mo",output:"\u2193",tex:"downarrow",ttype:0},{input:"rarr",tag:"mo",output:"\u2192",tex:"rightarrow",ttype:0},{input:"->",tag:"mo",output:"\u2192",tex:"to",ttype:0},{input:">->",tag:"mo",output:"\u21a3",tex:"rightarrowtail",ttype:0},{input:"->>",tag:"mo",output:"\u21a0",tex:"twoheadrightarrow",ttype:0},{input:">->>",tag:"mo",output:"\u2916",tex:"twoheadrightarrowtail",ttype:0},{input:"|->",tag:"mo",output:"\u21a6",tex:"mapsto",ttype:0},{input:"larr",tag:"mo",output:"\u2190",tex:"leftarrow",ttype:0},{input:"harr",tag:"mo",output:"\u2194",tex:"leftrightarrow",ttype:0},{input:"rArr",tag:"mo",output:"\u21d2",tex:"Rightarrow",ttype:0},{input:"lArr",tag:"mo",output:"\u21d0",tex:"Leftarrow",ttype:0},{input:"hArr",tag:"mo",output:"\u21d4",tex:"Leftrightarrow",ttype:0},{input:"sqrt",tag:"msqrt",output:"sqrt",tex:null,ttype:1},{input:"root",tag:"mroot",output:"root",tex:null,ttype:2},{input:"frac",tag:"mfrac",output:"/",tex:null,ttype:2},{input:"/",tag:"mfrac",output:"/",tex:null,ttype:3},{input:"stackrel",tag:"mover",output:"stackrel",tex:null,ttype:2},{input:"overset",tag:"mover",output:"stackrel",tex:null,ttype:2},{input:"underset",tag:"munder",output:"stackrel",tex:null,ttype:2},{input:"_",tag:"msub",output:"_",tex:null,ttype:3},{input:"^",tag:"msup",output:"^",tex:null,ttype:3},{input:"hat",tag:"mover",output:"^",tex:null,ttype:1,acc:!0},{input:"bar",tag:"mover",output:"\xaf",tex:"overline",ttype:1,acc:!0},{input:"vec",tag:"mover",output:"\u2192",tex:null,ttype:1,acc:!0},{input:"dot",tag:"mover",output:".",tex:null,ttype:1,acc:!0},{input:"ddot",tag:"mover",output:"..",tex:null,ttype:1,acc:!0},{input:"ul",tag:"munder",output:"\u0332",tex:"underline",ttype:1,acc:!0},{input:"ubrace",tag:"munder",output:"\u23df",tex:"underbrace",ttype:15,acc:!0},{input:"obrace",tag:"mover",output:"\u23de",tex:"overbrace",ttype:15,acc:!0},{input:"text",tag:"mtext",output:"text",tex:null,ttype:10},{input:"mbox",tag:"mtext",output:"mbox",tex:null,ttype:10},{input:"color",tag:"mstyle",ttype:2},{input:"cancel",tag:"menclose",output:"cancel",tex:null,ttype:1},x,{input:"bb",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"bold",output:"bb",tex:null,ttype:1},{input:"mathbf",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"bold",output:"mathbf",tex:null,ttype:1},{input:"sf",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"sans-serif",output:"sf",tex:null,ttype:1},{input:"mathsf",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"sans-serif",output:"mathsf",tex:null,ttype:1},{input:"bbb",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"double-struck",output:"bbb",tex:null,ttype:1,codes:E},{input:"mathbb",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"double-struck",output:"mathbb",tex:null,ttype:1,codes:E},{input:"cc",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"script",output:"cc",tex:null,ttype:1,codes:f},{input:"mathcal",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"script",output:"mathcal",tex:null,ttype:1,codes:f},{input:"tt",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"monospace",output:"tt",tex:null,ttype:1},{input:"mathtt",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"monospace",output:"mathtt",tex:null,ttype:1},{input:"fr",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"fraktur",output:"fr",tex:null,ttype:1,codes:g},{input:"mathfrak",tag:"mstyle",atname:"mathvariant",atval:"fraktur",output:"mathfrak",tex:null,ttype:1,codes:g}];function C(t,e){return t.input>e.input?1:-1}var b,S,I,N=[];function A(){var t,e=T.length;for(t=0;t<e;t++)T[t].tex&&T.push({input:T[t].tex,tag:T[t].tag,output:T[t].output,ttype:T[t].ttype,acc:T[t].acc||!1});v()}function v(){var t;for(T.sort(C),t=0;t<T.length;t++)N[t]=T[t].input}function R(t,e){var i;i="\\"==t.charAt(e)&&"\\"!=t.charAt(e+1)&&" "!=t.charAt(e+1)?t.slice(e+1):t.slice(e);for(var n=0;n<i.length&&i.charCodeAt(n)<=32;n+=1);return i.slice(n)}function O(t,e,i){if(0==i){var n,a;for(i=-1,n=t.length;i+1<n;)t[a=i+n>>1]<e?i=a:n=a;return n}for(var s=i;s<t.length&&t[s]<e;s++);return s}function L(t){for(var e,i,n,a=0,s="",r=!0,o=1;o<=t.length&&r;o++)i=t.slice(0,o),(a=O(N,i,a))<N.length&&t.slice(0,N[a].length)==N[a]&&(e=a,o=(s=N[a]).length),r=a<N.length&&t.slice(0,N[a].length)>=N[a];if(S=I,""!=s)return I=T[e].ttype,T[e];I=0,a=1,i=t.slice(0,1);for(var l=!0;"0"<=i&&i<="9"&&a<=t.length;)i=t.slice(a,a+1),a++;if(i==u&&"0"<=(i=t.slice(a,a+1))&&i<="9")for(l=!1,a++;"0"<=i&&i<="9"&&a<=t.length;)i=t.slice(a,a+1),a++;return l&&a>1||a>2?(i=t.slice(0,a-1),n="mn"):(a=2,n=("A">(i=t.slice(0,1))||i>"Z")&&("a">i||i>"z")?"mo":"mi"),"-"==i&&3==S?(I=3,{input:i,tag:n,output:i,ttype:1,func:!0}):{input:i,tag:n,output:i,ttype:0}}function M(t){var e;t.hasChildNodes()&&(!t.firstChild.hasChildNodes()||"mrow"!=t.nodeName&&"M:MROW"!=t.nodeName||"("!=(e=t.firstChild.firstChild.nodeValue)&&"["!=e&&"{"!=e||t.removeChild(t.firstChild),!t.lastChild.hasChildNodes()||"mrow"!=t.nodeName&&"M:MROW"!=t.nodeName||")"!=(e=t.lastChild.firstChild.nodeValue)&&"]"!=e&&"}"!=e||t.removeChild(t.lastChild))}function D(t){var e,i,a,s,r,o=n.createDocumentFragment();if(null==(e=L(t=R(t,0)))||5==e.ttype&&b>0)return[null,t];switch(e.ttype==y&&(e=L(t=e.output+R(t,e.input.length))),e.ttype){case 7:case 0:return t=R(t,e.input.length),[m(e.tag,n.createTextNode(e.output)),t];case 4:return b++,a=P(t=R(t,e.input.length),!0),b--,"boolean"==typeof e.invisible&&e.invisible?i=m("mrow",a[0]):(i=m("mo",n.createTextNode(e.output)),(i=m("mrow",i)).appendChild(a[0])),[i,a[1]];case 10:return e!=x&&(t=R(t,e.input.length)),-1==(s="{"==t.charAt(0)?t.indexOf("}"):"("==t.charAt(0)?t.indexOf(")"):"["==t.charAt(0)?t.indexOf("]"):e==x?t.slice(1).indexOf('"')+1:0)&&(s=t.length)," "==(r=t.slice(1,s)).charAt(0)&&((i=m("mspace")).setAttribute("width","1ex"),o.appendChild(i)),o.appendChild(m(e.tag,n.createTextNode(r)))," "==r.charAt(r.length-1)&&((i=m("mspace")).setAttribute("width","1ex"),o.appendChild(i)),t=R(t,s+1),[m("mrow",o),t];case 15:case 1:if(null==(a=D(t=R(t,e.input.length)))[0])return[m(e.tag,n.createTextNode(e.output)),t];if("boolean"==typeof e.func&&e.func)return"^"==(r=t.charAt(0))||"_"==r||"/"==r||"|"==r||","==r||1==e.input.length&&e.input.match(/\w/)&&"("!=r?[m(e.tag,n.createTextNode(e.output)),t]:((i=m("mrow",m(e.tag,n.createTextNode(e.output)))).appendChild(a[0]),[i,a[1]]);if(M(a[0]),"sqrt"==e.input)return[m(e.tag,a[0]),a[1]];if(void 0!==e.rewriteleftright)return(i=m("mrow",m("mo",n.createTextNode(e.rewriteleftright[0])))).appendChild(a[0]),i.appendChild(m("mo",n.createTextNode(e.rewriteleftright[1]))),[i,a[1]];if("cancel"==e.input)return(i=m(e.tag,a[0])).setAttribute("notation","updiagonalstrike"),[i,a[1]];if("boolean"==typeof e.acc&&e.acc)return(i=m(e.tag,a[0])).appendChild(m("mo",n.createTextNode(e.output))),[i,a[1]];if(!h&&void 0!==e.codes)for(s=0;s<a[0].childNodes.length;s++)if("mi"==a[0].childNodes[s].nodeName||"mi"==a[0].nodeName){r="mi"==a[0].nodeName?a[0].firstChild.nodeValue:a[0].childNodes[s].firstChild.nodeValue;for(var l=[],u=0;u<r.length;u++)r.charCodeAt(u)>64&&r.charCodeAt(u)<91?l+=e.codes[r.charCodeAt(u)-65]:r.charCodeAt(u)>96&&r.charCodeAt(u)<123?l+=e.codes[r.charCodeAt(u)-71]:l+=r.charAt(u);"mi"==a[0].nodeName?a[0]=m("mo").appendChild(n.createTextNode(l)):a[0].replaceChild(m("mo").appendChild(n.createTextNode(l)),a[0].childNodes[s])}return(i=m(e.tag,a[0])).setAttribute(e.atname,e.atval),[i,a[1]];case 2:if(null==(a=D(t=R(t,e.input.length)))[0])return[m("mo",n.createTextNode(e.input)),t];M(a[0]);var p=D(a[1]);return null==p[0]?[m("mo",n.createTextNode(e.input)),t]:(M(p[0]),"color"==e.input?("{"==t.charAt(0)?s=t.indexOf("}"):"("==t.charAt(0)?s=t.indexOf(")"):"["==t.charAt(0)&&(s=t.indexOf("]")),r=t.slice(1,s),(i=m(e.tag,p[0])).setAttribute("mathcolor",r),[i,p[1]]):("root"!=e.input&&"stackrel"!=e.output||o.appendChild(p[0]),o.appendChild(a[0]),"frac"==e.input&&o.appendChild(p[0]),[m(e.tag,o),p[1]]));case 3:return t=R(t,e.input.length),[m("mo",n.createTextNode(e.output)),t];case 6:return t=R(t,e.input.length),(i=m("mspace")).setAttribute("width","1ex"),o.appendChild(i),o.appendChild(m(e.tag,n.createTextNode(e.output))),(i=m("mspace")).setAttribute("width","1ex"),o.appendChild(i),[m("mrow",o),t];case 9:return b++,a=P(t=R(t,e.input.length),!1),b--,r="",null!=a[0].lastChild&&(r=a[0].lastChild.firstChild.nodeValue),"|"==r?(i=m("mo",n.createTextNode(e.output)),(i=m("mrow",i)).appendChild(a[0]),[i,a[1]]):(i=m("mo",n.createTextNode("\u2223")),[i=m("mrow",i),t]);default:return t=R(t,e.input.length),[m(e.tag,n.createTextNode(e.output)),t]}}function k(t){var e,i,a,s,r,o;if(i=L(t=R(t,0)),s=(r=D(t))[0],3==(e=L(t=r[1])).ttype&&"/"!=e.input){if(null==(r=D(t=R(t,e.input.length)))[0]?r[0]=m("mo",n.createTextNode("\u25a1")):M(r[0]),t=r[1],o=7==i.ttype||15==i.ttype,"_"==e.input)if("^"==(a=L(t)).input){var l=D(t=R(t,a.input.length));M(l[0]),t=l[1],(s=m(o?"munderover":"msubsup",s)).appendChild(r[0]),s.appendChild(l[0]),s=m("mrow",s)}else(s=m(o?"munder":"msub",s)).appendChild(r[0]);else"^"==e.input&&o?(s=m("mover",s)).appendChild(r[0]):(s=m(e.tag,s)).appendChild(r[0]);void 0!==i.func&&i.func&&3!=(a=L(t)).ttype&&5!=a.ttype&&(r=k(t),(s=m("mrow",s)).appendChild(r[0]),t=r[1])}return[s,t]}function P(t,e){var i,a,s,r,o=n.createDocumentFragment();do{a=(s=k(t=R(t,0)))[0],3==(i=L(t=s[1])).ttype&&"/"==i.input?(null==(s=k(t=R(t,i.input.length)))[0]?s[0]=m("mo",n.createTextNode("\u25a1")):M(s[0]),t=s[1],M(a),(a=m(i.tag,a)).appendChild(s[0]),o.appendChild(a),i=L(t)):null!=a&&o.appendChild(a)}while((5!=i.ttype&&(9!=i.ttype||e)||0==b)&&null!=i&&""!=i.output);if(5==i.ttype||9==i.ttype){var l=o.childNodes.length;if(l>0&&"mrow"==o.childNodes[l-1].nodeName&&o.childNodes[l-1].lastChild&&o.childNodes[l-1].lastChild.firstChild){var u=o.childNodes[l-1].lastChild.firstChild.nodeValue;if(")"==u||"]"==u){var h=o.childNodes[l-1].firstChild.firstChild.nodeValue;if("("==h&&")"==u&&"}"!=i.output||"["==h&&"]"==u){var p=[],c=!0,d=o.childNodes.length;for(r=0;c&&r<d;r+=2){if(p[r]=[],a=o.childNodes[r],c&&(c="mrow"==a.nodeName&&(r==d-1||"mo"==a.nextSibling.nodeName&&","==a.nextSibling.firstChild.nodeValue)&&a.firstChild.firstChild.nodeValue==h&&a.lastChild.firstChild.nodeValue==u),c)for(var f=0;f<a.childNodes.length;f++)","==a.childNodes[f].firstChild.nodeValue&&(p[r][p[r].length]=f);c&&r>1&&(c=p[r].length==p[r-2].length)}if(c=c&&(p.length>1||p[0].length>0)){var g,E,y,x,T=n.createDocumentFragment();for(r=0;r<d;r+=2){for(g=n.createDocumentFragment(),E=n.createDocumentFragment(),y=(a=o.firstChild).childNodes.length,x=0,a.removeChild(a.firstChild),f=1;f<y-1;f++)void 0!==p[r][x]&&f==p[r][x]?(a.removeChild(a.firstChild),g.appendChild(m("mtd",E)),x++):E.appendChild(a.firstChild);g.appendChild(m("mtd",E)),o.childNodes.length>2&&(o.removeChild(o.firstChild),o.removeChild(o.firstChild)),T.appendChild(m("mtr",g))}a=m("mtable",T),"boolean"==typeof i.invisible&&i.invisible&&a.setAttribute("columnalign","left"),o.replaceChild(a,o.firstChild)}}}}t=R(t,i.input.length),"boolean"==typeof i.invisible&&i.invisible||(a=m("mo",n.createTextNode(i.output)),o.appendChild(a))}return[o,t]}function H(t,e){var i;return b=0,i=m("mstyle",P((t=(t=(t=(t=t.replace(/&nbsp;/g,"")).replace(/&gt;/g,">")).replace(/&lt;/g,"<")).replace(/(Sin|Cos|Tan|Arcsin|Arccos|Arctan|Sinh|Cosh|Tanh|Cot|Sec|Csc|Log|Ln|Abs)/g,(function(t){return t.toLowerCase()}))).replace(/^\s+/g,""),!1)[0]),""!=s&&i.setAttribute("mathcolor",s),""!=r&&i.setAttribute("fontfamily",r),o&&i.setAttribute("displaystyle","true"),i=m("math",i),l&&i.setAttribute("title",t.replace(/\s+/g," ")),i}l=!1,r="",s="",function(){for(var t=0,e=T.length;t<e;t++)T[t].codes&&delete T[t].codes,T[t].func&&(T[t].tag="mi")}(),t.Augment({AM:{Init:function(){if(o=t.config.displaystyle,u=t.config.decimal||t.config.decimalsign,!t.config.fixphi)for(var n=0,a=T.length;n<a;n++)"phi"===T[n].input&&(T[n].output="\u03c6"),"varphi"===T[n].input&&(T[n].output="\u03d5",n=a);var s;s=(e=MathJax.ElementJax.mml).mbase.prototype.Init,e.mbase.Augment({firstChild:null,lastChild:null,nodeValue:null,nextSibling:null,Init:function(){var t=s.apply(this,arguments)||this;return t.childNodes=t.data,t.nodeName=t.type,t},appendChild:function(t){t.parent&&t.parent.removeChild(t);var e=arguments;t.isa(i)&&(e=t.childNodes,t.data=t.childNodes=[],t.firstChild=t.lastChild=null);for(var n=0,a=e.length;n<a;n++)t=e[n],this.lastChild&&(this.lastChild.nextSibling=t),this.firstChild||(this.firstChild=t),this.Append(t),this.lastChild=t;return t},removeChild:function(t){for(var e=0,i=this.childNodes.length;e<i&&this.childNodes[e]!==t;e++);if(e!==i)return this.childNodes.splice(e,1),t===this.firstChild&&(this.firstChild=t.nextSibling),t===this.lastChild&&(this.childNodes.length?this.lastChild=this.childNodes[this.childNodes.length-1]:this.lastChild=null),e&&(this.childNodes[e-1].nextSibling=t.nextSibling),t.nextSibling=t.parent=null,t},replaceChild:function(t,e){for(var i=0,n=this.childNodes.length;i<n&&this.childNodes[i]!==e;i++);return i?this.childNodes[i-1].nextSibling=t:this.firstChild=t,i>=n-1&&(this.lastChild=t),this.SetData(i,t),t.nextSibling=e.nextSibling,e.nextSibling=e.parent=null,e},hasChildNodes:function(t){return this.childNodes.length>0},setAttribute:function(t,e){this[t]=e}}),A()},Augment:function(t){for(var e in t)if(t.hasOwnProperty(e)){switch(e){case"displaystyle":o=t[e];break;case"decimal":decimal=t[e];break;case"parseMath":H=t[e];break;case"parseExpr":P=t[e];break;case"parseIexpr":k=t[e];break;case"parseSexpr":D=t[e];break;case"removeBrackets":M=t[e];break;case"getSymbol":L=t[e];break;case"position":O=t[e];break;case"removeCharsAndBlanks":R=t[e];break;case"createMmlNode":m=t[e];break;case"createElementMathML":d=t[e];break;case"createElementXHTML":p=t[e];break;case"initSymbols":A=t[e];break;case"refreshSymbols":v=t[e];break;case"compareNames":C=t[e]}this[e]=t[e]}},parseMath:H,parseExpr:P,parseIexpr:k,parseSexr:D,removeBrackets:M,getSymbol:L,position:O,removeCharsAndBlanks:R,createMmlNode:m,createElementMathML:d,createElementXHTML:p,initSymbols:A,refreshSymbols:v,compareNames:C,createDocumentFragment:i,document:n,define:function(t,e){T.push({input:t,tag:"mo",output:e,tex:null,ttype:y}),v()},newcommand:function(t,e){T.push({input:t,tag:"mo",output:e,tex:null,ttype:y}),v()},newsymbol:function(t){T.push(t),v()},symbols:T,names:N,TOKEN:{CONST:0,UNARY:1,BINARY:2,INFIX:3,LEFTBRACKET:4,RIGHTBRACKET:5,SPACE:6,UNDEROVER:7,DEFINITION:y,LEFTRIGHT:9,TEXT:10,UNARYUNDEROVER:15}}})}(MathJax.InputJax.AsciiMath),(i=MathJax.InputJax.AsciiMath).Augment({sourceMenuTitle:["AsciiMathInput","AsciiMath Input"],annotationEncoding:"text/x-asciimath",prefilterHooks:MathJax.Callback.Hooks(!0),postfilterHooks:MathJax.Callback.Hooks(!0),Translate:function(t){var e,i=MathJax.HTML.getScript(t),a={math:i,script:t},s=this.prefilterHooks.Execute(a);if(s)return s;i=a.math;try{e=this.AM.parseMath(i)}catch(t){if(!t.asciimathError)throw t;e=this.formatError(t,i)}return a.math=n(e),this.postfilterHooks.Execute(a),this.postfilterHooks.Execute(a)||a.math},formatError:function(t,e,i){var a=t.message.replace(/\n.*/,"");return MathJax.Hub.signal.Post(["AsciiMath Jax - parse error",a,e,i]),n.Error(a)},Error:function(t){throw MathJax.Hub.Insert(Error(t),{asciimathError:!0})},Startup:function(){n=MathJax.ElementJax.mml,this.AM.Init()}}),i.loadComplete("jax.js")},function(t,e){var i,n,a;i=MathJax.ElementJax.mml,n=["texWithDelims","movesupsub","subsupOK","primes","movablelimits","scriptlevel","open","close","isError","multiline","variantForm","autoOP","fnOP"],a={texWithDelims:"withDelims"},i.mbase.Augment({toMmlNode:function(t){var e=this.type;"texatom"===e&&(e="TeXAtom");var i=this.nodeMake(t,e);return"texClass"in this&&(i.texClass=this.texClass),i},nodeMake:function(t,e){for(var i=t.MML["TeXmathchoice"===e?"mathchoice":e](),n=this.data[0]&&this.data[0].inferred&&this.inferRow?this.data[0].data:this.data,a=0,s=n.length;a<s;a++){var r=n[a];r&&i.appendChild(r.toMmlNode(t))}return this.nodeAddAttributes(i),this.nodeAddProperties(i),i},nodeAddAttributes:function(t){var e="mstyle"===this.type?i.math.prototype.defaults:this.defaults,n=this.attrNames||i.copyAttributeNames,a=i.skipAttributes,s=i.copyAttributes;if(!this.attrNames){for(var r in e)a[r]||s[r]||!e.hasOwnProperty(r)||null!=this[r]&&this[r]!==e[r]&&this.Get(r,null,1)!==this[r]&&t.attributes.set(r,this[r]);this.class&&t.attributes.set("class",this.class)}for(var o=0,l=n.length;o<l;o++)(1!==s[n[o]]||e.hasOwnProperty(n[o]))&&(value=(this.attr||{})[n[o]],null==value&&(value=this[n[o]]),null!=value&&t.attributes.set(n[o],value))},nodeAddProperties:function(t){for(var e=0,s=n.length;e<s;e++){var r=n[e];null==this[r]||null!=this.defaults[r]&&this.defaults[r]!==i.AUTO||t.setProperty(a[r]||r,this[r])}}}),i.chars.Augment({toMmlNode:function(t){return t.MML.text().setText(this.data.join(""))}}),i.entity.Augment({toMmlNode:function(t){return t.MML.text().setText(this.toString())}}),i.msubsup.Augment({toMmlNode:function(t){var e=null==this.data[this.sub]?"msup":null==this.data[this.sup]?"msub":"msubsup";return this.nodeMake(t,e)}}),i.munderover.Augment({toMmlNode:function(t){var e=null==this.data[this.under]?"mover":null==this.data[this.over]?"munder":"munderover";return this.nodeMake(t,e)}}),i.xml.Augment({toMmlNode:function(t){return t.MML.xml(this.data)}})},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MmlFactory=MathJax._.core.MmlTree.MmlFactory.MmlFactory},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.APPEND=MathJax._.util.Options.APPEND,e.REMOVE=MathJax._.util.Options.REMOVE,e.Expandable=MathJax._.util.Options.Expandable,e.expandable=MathJax._.util.Options.expandable,e.makeArray=MathJax._.util.Options.makeArray,e.keys=MathJax._.util.Options.keys,e.copy=MathJax._.util.Options.copy,e.insert=MathJax._.util.Options.insert,e.defaultOptions=MathJax._.util.Options.defaultOptions,e.userOptions=MathJax._.util.Options.userOptions,e.selectOptions=MathJax._.util.Options.selectOptions,e.selectOptionsFromKeys=MathJax._.util.Options.selectOptionsFromKeys,e.separateOptions=MathJax._.util.Options.separateOptions},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractFindMath=MathJax._.core.FindMath.AbstractFindMath},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.sortLength=MathJax._.util.string.sortLength,e.quotePattern=MathJax._.util.string.quotePattern,e.unicodeChars=MathJax._.util.string.unicodeChars,e.isPercent=MathJax._.util.string.isPercent,e.split=MathJax._.util.string.split},function(t,e,i){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.protoItem=MathJax._.core.MathItem.protoItem,e.AbstractMathItem=MathJax._.core.MathItem.AbstractMathItem,e.STATE=MathJax._.core.MathItem.STATE,e.newState=MathJax._.core.MathItem.newState},function(t,e,i){"use strict";i.r(e);var n=i(2),a=i(0),s=i(1);Object(n.combineWithMathJax)({_:{input:{asciimath_ts:a,asciimath:{FindAsciiMath:s}}}}),MathJax.startup&&(MathJax.Hub.Config({AsciiMath:MathJax.config.asciimath||{}}),MathJax.startup.registerConstructor("asciimath",a.AsciiMath),MathJax.startup.useInput("asciimath"))}]);+ \ No newline at end of file diff --git a/input/mml.js b/input/mml.js @@ -1 +1 @@ -!function(r){var a={};function o(t){if(a[t])return a[t].exports;var e=a[t]={i:t,l:!1,exports:{}};return r[t].call(e.exports,e,e.exports,o),e.l=!0,e.exports}o.m=r,o.c=a,o.d=function(t,e,r){o.o(t,e)||Object.defineProperty(t,e,{enumerable:!0,get:r})},o.r=function(t){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(t,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0})},o.t=function(e,t){if(1&t&&(e=o(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var r=Object.create(null);if(o.r(r),Object.defineProperty(r,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var a in e)o.d(r,a,function(t){return e[t]}.bind(null,a));return r},o.n=function(t){var e=t&&t.__esModule?function(){return t.default}:function(){return t};return o.d(e,"a",e),e},o.o=function(t,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,e)},o.p="",o(o.s=4)}([function(t,e,r){"use strict";var a,o=this&&this.__extends||(a=function(t,e){return(a=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}a(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),n=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var a,o,i=r.call(t),n=[];try{for(;(void 0===e||0<e--)&&!(a=i.next()).done;)n.push(a.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{a&&!a.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(o)throw o.error}}return n};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var s,i=r(7),l=r(1),c=r(8),u=r(2),h=r(3),p=(s=i.AbstractInputJax,o(d,s),d.prototype.setAdaptor=function(t){s.prototype.setAdaptor.call(this,t),this.findMathML.adaptor=t,this.mathml.adaptor=t},d.prototype.setMmlFactory=function(t){s.prototype.setMmlFactory.call(this,t),this.mathml.setMmlFactory(t)},Object.defineProperty(d.prototype,"processStrings",{get:function(){return!1},enumerable:!0,configurable:!0}),d.prototype.compile=function(t,e){var r=t.start.node;if(!r||this.options.forceReparse||"#text"===this.adaptor.kind(r)){var a=this.executeFilters(this.preFilters,t,e,t.math||"<math></math>"),o=this.checkForErrors(this.adaptor.parse(a,"text/"+this.options.parseAs)),i=this.adaptor.body(o);1!==this.adaptor.childNodes(i).length&&this.error("MathML must consist of a single element"),r=this.adaptor.remove(this.adaptor.firstChild(i)),"math"!==this.adaptor.kind(r).replace(/^[a-z]+:/,"")&&this.error("MathML must be formed by a <math> element, not <"+this.adaptor.kind(r)+">")}return r=this.executeFilters(this.mmlFilters,t,e,r),this.executeFilters(this.postFilters,t,e,this.mathml.compile(r))},d.prototype.checkForErrors=function(t){var e=this.adaptor.tags(this.adaptor.body(t),"parsererror")[0];return e&&(""===this.adaptor.textContent(e)&&this.error("Error processing MathML"),this.options.parseError.call(this,e)),t},d.prototype.error=function(t){throw new Error(t)},d.prototype.findMath=function(t){return this.findMathML.findMath(t)},d.NAME="MathML",d.OPTIONS=l.defaultOptions({parseAs:"html",forceReparse:!1,FindMathML:null,MathMLCompile:null,parseError:function(t){this.error(this.adaptor.textContent(t).replace(/\n.*/g,""))}},i.AbstractInputJax.OPTIONS),d);function d(t){void 0===t&&(t={});var e=this,r=n(l.separateOptions(t,u.FindMathML.OPTIONS,h.MathMLCompile.OPTIONS),3),a=r[0],o=r[1],i=r[2];return(e=s.call(this,a)||this).findMathML=e.options.FindMathML||new u.FindMathML(o),e.mathml=e.options.MathMLCompile||new h.MathMLCompile(i),e.mmlFilters=new c.FunctionList,e}e.MathML=p},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.APPEND=MathJax._.util.Options.APPEND,e.REMOVE=MathJax._.util.Options.REMOVE,e.Expandable=MathJax._.util.Options.Expandable,e.expandable=MathJax._.util.Options.expandable,e.makeArray=MathJax._.util.Options.makeArray,e.keys=MathJax._.util.Options.keys,e.copy=MathJax._.util.Options.copy,e.insert=MathJax._.util.Options.insert,e.defaultOptions=MathJax._.util.Options.defaultOptions,e.userOptions=MathJax._.util.Options.userOptions,e.selectOptions=MathJax._.util.Options.selectOptions,e.selectOptionsFromKeys=MathJax._.util.Options.selectOptionsFromKeys,e.separateOptions=MathJax._.util.Options.separateOptions},function(t,e,r){"use strict";var a,o=this&&this.__extends||(a=function(t,e){return(a=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}a(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),f=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i,n=r(9),M="http://www.w3.org/1998/Math/MathML",s=(i=n.AbstractFindMath,o(l,i),l.prototype.findMath=function(t){var e=new Set;this.findMathNodes(t,e),this.findMathPrefixed(t,e);var r=this.adaptor.root(this.adaptor.document);return"html"===this.adaptor.kind(r)&&0===e.size&&this.findMathNS(t,e),this.processMath(e)},l.prototype.findMathNodes=function(t,e){var r,a;try{for(var o=f(this.adaptor.tags(t,"math")),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var n=i.value;e.add(n)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(a=o.return)&&a.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}},l.prototype.findMathPrefixed=function(t,e){var r,a,o,i,n=this.adaptor.root(this.adaptor.document);try{for(var s=f(this.adaptor.allAttributes(n)),l=s.next();!l.done;l=s.next()){var c=l.value;if("xmlns:"===c.name.substr(0,6)&&c.value===M){var u=c.name.substr(6);try{for(var h=(o=void 0,f(this.adaptor.tags(t,u+":math"))),p=h.next();!p.done;p=h.next()){var d=p.value;e.add(d)}}catch(t){o={error:t}}finally{try{p&&!p.done&&(i=h.return)&&i.call(h)}finally{if(o)throw o.error}}}}}catch(t){r={error:t}}finally{try{l&&!l.done&&(a=s.return)&&a.call(s)}finally{if(r)throw r.error}}},l.prototype.findMathNS=function(t,e){var r,a;try{for(var o=f(this.adaptor.tags(t,"math",M)),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var n=i.value;e.add(n)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(a=o.return)&&a.call(o)}finally{if(r)throw r.error}}},l.prototype.processMath=function(t){var e,r,a=[];try{for(var o=f(Array.from(t)),i=o.next();!i.done;i=o.next()){var n=i.value,s="block"===this.adaptor.getAttribute(n,"display")||"display"===this.adaptor.getAttribute(n,"mode"),l={node:n,n:0,delim:""},c={node:n,n:0,delim:""};a.push({math:this.adaptor.outerHTML(n),start:l,end:c,display:s})}}catch(t){e={error:t}}finally{try{i&&!i.done&&(r=o.return)&&r.call(o)}finally{if(e)throw e.error}}return a},l.OPTIONS={},l);function l(){return null!==i&&i.apply(this,arguments)||this}e.FindMathML=s},function(t,e,r){"use strict";var a=this&&this.__assign||function(){return(a=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,a=arguments.length;r<a;r++)for(var o in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)&&(t[o]=e[o]);return t}).apply(this,arguments)},p=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator],r=0;return e?e.call(t):{next:function(){return t&&r>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[r++],done:!t}}}};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var d=r(10),o=r(1),i=r(11),n=(s.prototype.setMmlFactory=function(t){this.factory=t},s.prototype.compile=function(t){var e=this.makeNode(t);return e.verifyTree(this.options.verify),e.setInheritedAttributes({},!1,0,!1),e.walkTree(this.markMrows),e},s.prototype.makeNode=function(t){var e,r,a=this.adaptor,o=!1,i=a.kind(t).replace(/^.*:/,""),n=a.getAttribute(t,"data-mjx-texclass")||"",s=n&&"mrow"===i?"TeXAtom":i;try{for(var l=p(a.allClasses(t)),c=l.next();!c.done;c=l.next()){var u=c.value;u.match(/^MJX-TeXAtom-/)?(n=u.substr(12),s="TeXAtom"):"MJX-fixedlimits"===u&&(o=!0)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{c&&!c.done&&(r=l.return)&&r.call(l)}finally{if(e)throw e.error}}this.factory.getNodeClass(s)||this.error('Unknown node type "'+s+'"');var h=this.factory.create(s);return"TeXAtom"===s?this.texAtom(h,n,o):n&&(h.texClass=d.TEXCLASS[n],h.setProperty("texClass",h.texClass)),this.addAttributes(h,t),this.checkClass(h,t),this.addChildren(h,t),h},s.prototype.addAttributes=function(t,e){var r,a,o=!1;try{for(var i=p(this.adaptor.allAttributes(e)),n=i.next();!n.done;n=i.next()){var s=n.value,l=s.name;if("data-mjx-"===l.substr(0,9))"data-mjx-alternate"===l?t.setProperty("variantForm",!0):"data-mjx-variant"===l&&(t.attributes.set("mathvariant",this.filterAttribute("mathvariant",s.value)),o=!0);else if("class"!==l){var c=this.filterAttribute(l,s.value);if(null!==c){var u=c.toLowerCase();"true"===u||"false"===u?t.attributes.set(l,"true"===u):o&&"mathvariant"===l||t.attributes.set(l,c)}}}}catch(t){r={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(a=i.return)&&a.call(i)}finally{if(r)throw r.error}}},s.prototype.filterAttribute=function(t,e){return e},s.prototype.addChildren=function(t,e){var r,a;if(0!==t.arity){var o=this.adaptor;try{for(var i=p(o.childNodes(e)),n=i.next();!n.done;n=i.next()){var s=n.value,l=o.kind(s);if("#comment"!==l)if("#text"===l)this.addText(t,s);else if(t.isKind("annotation-xml"))t.appendChild(this.factory.create("XML").setXML(s,o));else{var c=t.appendChild(this.makeNode(s));0===c.arity&&o.childNodes(s).length&&(this.options.fixMisplacedChildren?this.addChildren(t,s):c.mError("There should not be children for "+c.kind+" nodes",this.options.verify,!0))}}}catch(t){r={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(a=i.return)&&a.call(i)}finally{if(r)throw r.error}}}},s.prototype.addText=function(t,e){var r=this.adaptor.value(e);(t.isToken||t.getProperty("isChars"))&&t.arity?(t.isToken&&(r=i.translate(r),r=this.trimSpace(r)),t.appendChild(this.factory.create("text").setText(r))):r.match(/\S/)&&this.error('Unexpected text node "'+r+'"')},s.prototype.checkClass=function(t,e){var r,a,o=[];try{for(var i=p(this.adaptor.allClasses(e)),n=i.next();!n.done;n=i.next()){var s=n.value;"MJX-"===s.substr(0,4)?"MJX-variant"===s?t.setProperty("variantForm",!0):"MJX-TeXAtom"!==s.substr(0,11)&&t.attributes.set("mathvariant",this.fixCalligraphic(s.substr(3))):o.push(s)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(a=i.return)&&a.call(i)}finally{if(r)throw r.error}}o.length&&t.attributes.set("class",o.join(" "))},s.prototype.fixCalligraphic=function(t){return t.replace(/caligraphic/,"calligraphic")},s.prototype.texAtom=function(t,e,r){t.texClass=d.TEXCLASS[e],t.setProperty("texClass",t.texClass),"OP"!==e||r||(t.setProperty("movesupsub",!0),t.attributes.setInherited("movablelimits",!0))},s.prototype.markMrows=function(t){if(t.isKind("mrow")&&!t.isInferred&&2<=t.childNodes.length){var e=t.childNodes[0],r=t.childNodes[t.childNodes.length-1];e.isKind("mo")&&e.attributes.get("fence")&&r.isKind("mo")&&r.attributes.get("fence")&&(e.childNodes.length&&t.setProperty("open",e.getText()),r.childNodes.length&&t.setProperty("close",r.getText()))}},s.prototype.trimSpace=function(t){return t.replace(/[\t\n\r]/g," ").replace(/^ +/,"").replace(/ +$/,"").replace(/ +/g," ")},s.prototype.error=function(t){throw new Error(t)},s.OPTIONS={MmlFactory:null,fixMisplacedChildren:!0,verify:{},translateEntities:!0},s.VERIFY=a({},d.AbstractMmlNode.verifyDefaults),s);function s(t){void 0===t&&(t={});var e=this.constructor;this.options=o.userOptions(o.defaultOptions({},e.OPTIONS),t),this.options.verify&&(this.options.verify=o.userOptions(o.defaultOptions({},e.VERIFY),this.options.verify))}e.MathMLCompile=n},function(t,e,r){"use strict";r(5);var a=r(0);MathJax.startup&&(MathJax.startup.registerConstructor("mml",a.MathML),MathJax.startup.useInput("mml"))},function(t,e,r){"use strict";var a=r(6),o=s(r(0)),i=s(r(2)),n=s(r(3));function s(t){if(t&&t.__esModule)return t;var e={};if(null!=t)for(var r in t)Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,r)&&(e[r]=t[r]);return e.default=t,e}(0,a.combineWithMathJax)({_:{input:{mathml_ts:o,mathml:{FindMathML:i,MathMLCompile:n}}}})},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.combineConfig=MathJax._.components.global.combineConfig,e.combineDefaults=MathJax._.components.global.combineDefaults,e.combineWithMathJax=MathJax._.components.global.combineWithMathJax,e.MathJax=MathJax._.components.global.MathJax},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractInputJax=MathJax._.core.InputJax.AbstractInputJax},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.FunctionList=MathJax._.util.FunctionList.FunctionList},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractFindMath=MathJax._.core.FindMath.AbstractFindMath},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.TEXCLASS=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.TEXCLASS,e.TEXCLASSNAMES=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.TEXCLASSNAMES,e.indentAttributes=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.indentAttributes,e.AbstractMmlNode=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.AbstractMmlNode,e.AbstractMmlTokenNode=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.AbstractMmlTokenNode,e.AbstractMmlLayoutNode=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.AbstractMmlLayoutNode,e.AbstractMmlBaseNode=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.AbstractMmlBaseNode,e.AbstractMmlEmptyNode=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.AbstractMmlEmptyNode,e.TextNode=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.TextNode,e.XMLNode=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.XMLNode},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.options=MathJax._.util.Entities.options,e.entities=MathJax._.util.Entities.entities,e.add=MathJax._.util.Entities.add,e.remove=MathJax._.util.Entities.remove,e.translate=MathJax._.util.Entities.translate,e.numeric=MathJax._.util.Entities.numeric}]);- \ No newline at end of file +!function(t){var e={};function r(o){if(e[o])return e[o].exports;var a=e[o]={i:o,l:!1,exports:{}};return t[o].call(a.exports,a,a.exports,r),a.l=!0,a.exports}r.m=t,r.c=e,r.d=function(t,e,o){r.o(t,e)||Object.defineProperty(t,e,{enumerable:!0,get:o})},r.r=function(t){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(t,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0})},r.t=function(t,e){if(1&e&&(t=r(t)),8&e)return t;if(4&e&&"object"==typeof t&&t&&t.__esModule)return t;var o=Object.create(null);if(r.r(o),Object.defineProperty(o,"default",{enumerable:!0,value:t}),2&e&&"string"!=typeof t)for(var a in t)r.d(o,a,function(e){return t[e]}.bind(null,a));return o},r.n=function(t){var e=t&&t.__esModule?function(){return t.default}:function(){return t};return r.d(e,"a",e),e},r.o=function(t,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,e)},r.p="",r(r.s=10)}([function(t,e,r){"use strict";var o,a=this&&this.__extends||(o=function(t,e){return(o=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}o(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__read||function(t,e){var r="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!r)return t;var o,a,i=r.call(t),n=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(o=i.next()).done;)n.push(o.value)}catch(t){a={error:t}}finally{try{o&&!o.done&&(r=i.return)&&r.call(i)}finally{if(a)throw a.error}}return n};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MathML=void 0;var n=r(5),s=r(3),l=r(6),c=r(1),u=r(2),h=function(t){function e(e){void 0===e&&(e={});var r=this,o=i(s.separateOptions(e,c.FindMathML.OPTIONS,u.MathMLCompile.OPTIONS),3),a=o[0],n=o[1],h=o[2];return(r=t.call(this,a)||this).findMathML=r.options.FindMathML||new c.FindMathML(n),r.mathml=r.options.MathMLCompile||new u.MathMLCompile(h),r.mmlFilters=new l.FunctionList,r}return a(e,t),e.prototype.setAdaptor=function(e){t.prototype.setAdaptor.call(this,e),this.findMathML.adaptor=e,this.mathml.adaptor=e},e.prototype.setMmlFactory=function(e){t.prototype.setMmlFactory.call(this,e),this.mathml.setMmlFactory(e)},Object.defineProperty(e.prototype,"processStrings",{get:function(){return!1},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.compile=function(t,e){var r=t.start.node;if(!r||!t.end.node||this.options.forceReparse||"#text"===this.adaptor.kind(r)){var o=this.executeFilters(this.preFilters,t,e,t.math||"<math></math>"),a=this.checkForErrors(this.adaptor.parse(o,"text/"+this.options.parseAs)),i=this.adaptor.body(a);1!==this.adaptor.childNodes(i).length&&this.error("MathML must consist of a single element"),r=this.adaptor.remove(this.adaptor.firstChild(i)),"math"!==this.adaptor.kind(r).replace(/^[a-z]+:/,"")&&this.error("MathML must be formed by a <math> element, not <"+this.adaptor.kind(r)+">")}return r=this.executeFilters(this.mmlFilters,t,e,r),this.executeFilters(this.postFilters,t,e,this.mathml.compile(r))},e.prototype.checkForErrors=function(t){var e=this.adaptor.tags(this.adaptor.body(t),"parsererror")[0];return e&&(""===this.adaptor.textContent(e)&&this.error("Error processing MathML"),this.options.parseError.call(this,e)),t},e.prototype.error=function(t){throw new Error(t)},e.prototype.findMath=function(t){return this.findMathML.findMath(t)},e.NAME="MathML",e.OPTIONS=s.defaultOptions({parseAs:"html",forceReparse:!1,FindMathML:null,MathMLCompile:null,parseError:function(t){this.error(this.adaptor.textContent(t).replace(/\n.*/g,""))}},n.AbstractInputJax.OPTIONS),e}(n.AbstractInputJax);e.MathML=h},function(t,e,r){"use strict";var o,a=this&&this.__extends||(o=function(t,e){return(o=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var r in e)e.hasOwnProperty(r)&&(t[r]=e[r])})(t,e)},function(t,e){function r(){this.constructor=t}o(t,e),t.prototype=null===e?Object.create(e):(r.prototype=e.prototype,new r)}),i=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],o=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&o>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[o++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.FindMathML=void 0;var n=r(7),s="http://www.w3.org/1998/Math/MathML",l=function(t){function e(){return null!==t&&t.apply(this,arguments)||this}return a(e,t),e.prototype.findMath=function(t){var e=new Set;this.findMathNodes(t,e),this.findMathPrefixed(t,e);var r=this.adaptor.root(this.adaptor.document);return"html"===this.adaptor.kind(r)&&0===e.size&&this.findMathNS(t,e),this.processMath(e)},e.prototype.findMathNodes=function(t,e){var r,o;try{for(var a=i(this.adaptor.tags(t,"math")),n=a.next();!n.done;n=a.next()){var s=n.value;e.add(s)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(o=a.return)&&o.call(a)}finally{if(r)throw r.error}}},e.prototype.findMathPrefixed=function(t,e){var r,o,a,n,l=this.adaptor.root(this.adaptor.document);try{for(var c=i(this.adaptor.allAttributes(l)),u=c.next();!u.done;u=c.next()){var h=u.value;if("xmlns:"===h.name.substr(0,6)&&h.value===s){var p=h.name.substr(6);try{for(var d=(a=void 0,i(this.adaptor.tags(t,p+":math"))),f=d.next();!f.done;f=d.next()){var M=f.value;e.add(M)}}catch(t){a={error:t}}finally{try{f&&!f.done&&(n=d.return)&&n.call(d)}finally{if(a)throw a.error}}}}}catch(t){r={error:t}}finally{try{u&&!u.done&&(o=c.return)&&o.call(c)}finally{if(r)throw r.error}}},e.prototype.findMathNS=function(t,e){var r,o;try{for(var a=i(this.adaptor.tags(t,"math",s)),n=a.next();!n.done;n=a.next()){var l=n.value;e.add(l)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(o=a.return)&&o.call(a)}finally{if(r)throw r.error}}},e.prototype.processMath=function(t){var e,r,o=[];try{for(var a=i(Array.from(t)),n=a.next();!n.done;n=a.next()){var s=n.value,l="block"===this.adaptor.getAttribute(s,"display")||"display"===this.adaptor.getAttribute(s,"mode"),c={node:s,n:0,delim:""},u={node:s,n:0,delim:""};o.push({math:this.adaptor.outerHTML(s),start:c,end:u,display:l})}}catch(t){e={error:t}}finally{try{n&&!n.done&&(r=a.return)&&r.call(a)}finally{if(e)throw e.error}}return o},e.OPTIONS={},e}(n.AbstractFindMath);e.FindMathML=l},function(t,e,r){"use strict";var o=this&&this.__assign||function(){return(o=Object.assign||function(t){for(var e,r=1,o=arguments.length;r<o;r++)for(var a in e=arguments[r])Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,a)&&(t[a]=e[a]);return t}).apply(this,arguments)},a=this&&this.__values||function(t){var e="function"==typeof Symbol&&Symbol.iterator,r=e&&t[e],o=0;if(r)return r.call(t);if(t&&"number"==typeof t.length)return{next:function(){return t&&o>=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[o++],done:!t}}};throw new TypeError(e?"Object is not iterable.":"Symbol.iterator is not defined.")};Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.MathMLCompile=void 0;var i=r(8),n=r(3),s=r(9),l=function(){function t(t){void 0===t&&(t={});var e=this.constructor;this.options=n.userOptions(n.defaultOptions({},e.OPTIONS),t)}return t.prototype.setMmlFactory=function(t){this.factory=t},t.prototype.compile=function(t){var e=this.makeNode(t);return e.verifyTree(this.options.verify),e.setInheritedAttributes({},!1,0,!1),e.walkTree(this.markMrows),e},t.prototype.makeNode=function(t){var e,r,o=this.adaptor,n=!1,s=o.kind(t).replace(/^.*:/,""),l=o.getAttribute(t,"data-mjx-texclass")||"";l&&(l=this.filterAttribute("data-mjx-texclass",l)||"");var c=l&&"mrow"===s?"TeXAtom":s;try{for(var u=a(this.filterClassList(o.allClasses(t))),h=u.next();!h.done;h=u.next()){var p=h.value;p.match(/^MJX-TeXAtom-/)?(l=p.substr(12),c="TeXAtom"):"MJX-fixedlimits"===p&&(n=!0)}}catch(t){e={error:t}}finally{try{h&&!h.done&&(r=u.return)&&r.call(u)}finally{if(e)throw e.error}}this.factory.getNodeClass(c)||this.error('Unknown node type "'+c+'"');var d=this.factory.create(c);return"TeXAtom"===c?this.texAtom(d,l,n):l&&(d.texClass=i.TEXCLASS[l],d.setProperty("texClass",d.texClass)),this.addAttributes(d,t),this.checkClass(d,t),this.addChildren(d,t),d},t.prototype.addAttributes=function(t,e){var r,o,i=!1;try{for(var n=a(this.adaptor.allAttributes(e)),s=n.next();!s.done;s=n.next()){var l=s.value,c=l.name,u=this.filterAttribute(c,l.value);if(null===u)return;if("data-mjx-"===c.substr(0,9))"data-mjx-alternate"===c?t.setProperty("variantForm",!0):"data-mjx-variant"===c&&(t.attributes.set("mathvariant",u),i=!0);else if("class"!==c){var h=u.toLowerCase();"true"===h||"false"===h?t.attributes.set(c,"true"===h):i&&"mathvariant"===c||t.attributes.set(c,u)}}}catch(t){r={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(o=n.return)&&o.call(n)}finally{if(r)throw r.error}}},t.prototype.filterAttribute=function(t,e){return e},t.prototype.filterClassList=function(t){return t},t.prototype.addChildren=function(t,e){var r,o;if(0!==t.arity){var i=this.adaptor;try{for(var n=a(i.childNodes(e)),s=n.next();!s.done;s=n.next()){var l=s.value,c=i.kind(l);if("#comment"!==c)if("#text"===c)this.addText(t,l);else if(t.isKind("annotation-xml"))t.appendChild(this.factory.create("XML").setXML(l,i));else{var u=t.appendChild(this.makeNode(l));0===u.arity&&i.childNodes(l).length&&(this.options.fixMisplacedChildren?this.addChildren(t,l):u.mError("There should not be children for "+u.kind+" nodes",this.options.verify,!0))}}}catch(t){r={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(o=n.return)&&o.call(n)}finally{if(r)throw r.error}}}},t.prototype.addText=function(t,e){var r=this.adaptor.value(e);(t.isToken||t.getProperty("isChars"))&&t.arity?(t.isToken&&(r=s.translate(r),r=this.trimSpace(r)),t.appendChild(this.factory.create("text").setText(r))):r.match(/\S/)&&this.error('Unexpected text node "'+r+'"')},t.prototype.checkClass=function(t,e){var r,o,i=[];try{for(var n=a(this.filterClassList(this.adaptor.allClasses(e))),s=n.next();!s.done;s=n.next()){var l=s.value;"MJX-"===l.substr(0,4)?"MJX-variant"===l?t.setProperty("variantForm",!0):"MJX-TeXAtom"!==l.substr(0,11)&&t.attributes.set("mathvariant",this.fixCalligraphic(l.substr(3))):i.push(l)}}catch(t){r={error:t}}finally{try{s&&!s.done&&(o=n.return)&&o.call(n)}finally{if(r)throw r.error}}i.length&&t.attributes.set("class",i.join(" "))},t.prototype.fixCalligraphic=function(t){return t.replace(/caligraphic/,"calligraphic")},t.prototype.texAtom=function(t,e,r){t.texClass=i.TEXCLASS[e],t.setProperty("texClass",t.texClass),"OP"!==e||r||(t.setProperty("movesupsub",!0),t.attributes.setInherited("movablelimits",!0))},t.prototype.markMrows=function(t){if(t.isKind("mrow")&&!t.isInferred&&t.childNodes.length>=2){var e=t.childNodes[0],r=t.childNodes[t.childNodes.length-1];e.isKind("mo")&&e.attributes.get("fence")&&r.isKind("mo")&&r.attributes.get("fence")&&(e.childNodes.length&&t.setProperty("open",e.getText()),r.childNodes.length&&t.setProperty("close",r.getText()))}},t.prototype.trimSpace=function(t){return t.replace(/[\t\n\r]/g," ").replace(/^ +/,"").replace(/ +$/,"").replace(/ +/g," ")},t.prototype.error=function(t){throw new Error(t)},t.OPTIONS={MmlFactory:null,fixMisplacedChildren:!0,verify:o({},i.AbstractMmlNode.verifyDefaults),translateEntities:!0},t}();e.MathMLCompile=l},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.APPEND=MathJax._.util.Options.APPEND,e.REMOVE=MathJax._.util.Options.REMOVE,e.Expandable=MathJax._.util.Options.Expandable,e.expandable=MathJax._.util.Options.expandable,e.makeArray=MathJax._.util.Options.makeArray,e.keys=MathJax._.util.Options.keys,e.copy=MathJax._.util.Options.copy,e.insert=MathJax._.util.Options.insert,e.defaultOptions=MathJax._.util.Options.defaultOptions,e.userOptions=MathJax._.util.Options.userOptions,e.selectOptions=MathJax._.util.Options.selectOptions,e.selectOptionsFromKeys=MathJax._.util.Options.selectOptionsFromKeys,e.separateOptions=MathJax._.util.Options.separateOptions},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.isObject=MathJax._.components.global.isObject,e.combineConfig=MathJax._.components.global.combineConfig,e.combineDefaults=MathJax._.components.global.combineDefaults,e.combineWithMathJax=MathJax._.components.global.combineWithMathJax,e.MathJax=MathJax._.components.global.MathJax},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractInputJax=MathJax._.core.InputJax.AbstractInputJax},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.FunctionList=MathJax._.util.FunctionList.FunctionList},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.AbstractFindMath=MathJax._.core.FindMath.AbstractFindMath},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.TEXCLASS=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.TEXCLASS,e.TEXCLASSNAMES=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.TEXCLASSNAMES,e.indentAttributes=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.indentAttributes,e.AbstractMmlNode=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.AbstractMmlNode,e.AbstractMmlTokenNode=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.AbstractMmlTokenNode,e.AbstractMmlLayoutNode=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.AbstractMmlLayoutNode,e.AbstractMmlBaseNode=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.AbstractMmlBaseNode,e.AbstractMmlEmptyNode=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.AbstractMmlEmptyNode,e.TextNode=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.TextNode,e.XMLNode=MathJax._.core.MmlTree.MmlNode.XMLNode},function(t,e,r){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.options=MathJax._.util.Entities.options,e.entities=MathJax._.util.Entities.entities,e.add=MathJax._.util.Entities.add,e.remove=MathJax._.util.Entities.remove,e.translate=MathJax._.util.Entities.translate,e.numeric=MathJax._.util.Entities.numeric},function(t,e,r){"use strict";r.r(e);var o=r(4),a=r(0),i=r(1),n=r(2);Object(o.combineWithMathJax)({_:{input:{mathml_ts:a,mathml:{FindMathML:i,MathMLCompile:n}}}}),MathJax.startup&&(MathJax.startup.registerConstructor("mml",a.MathML),MathJax.startup.useInput("mml"))}]);+ \ No newline at end of file diff --git a/input/mml/entities.js b/input/mml/entities.js @@ -1 +1 @@ -!function(t){var o={};function a(r){if(o[r])return o[r].exports;var e=o[r]={i:r,l:!1,exports:{}};return t[r].call(e.exports,e,e.exports,a),e.l=!0,e.exports}a.m=t,a.c=o,a.d=function(r,e,t){a.o(r,e)||Object.defineProperty(r,e,{enumerable:!0,get:t})},a.r=function(r){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(r,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(r,"__esModule",{value:!0})},a.t=function(e,r){if(1&r&&(e=a(e)),8&r)return e;if(4&r&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var t=Object.create(null);if(a.r(t),Object.defineProperty(t,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&r&&"string"!=typeof e)for(var o in e)a.d(t,o,function(r){return e[r]}.bind(null,o));return t},a.n=function(r){var e=r&&r.__esModule?function(){return r.default}:function(){return r};return a.d(e,"a",e),e},a.o=function(r,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(r,e)},a.p="",a(a.s=1)}([function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.options=MathJax._.util.Entities.options,e.entities=MathJax._.util.Entities.entities,e.add=MathJax._.util.Entities.add,e.remove=MathJax._.util.Entities.remove,e.translate=MathJax._.util.Entities.translate,e.numeric=MathJax._.util.Entities.numeric},function(r,e,t){"use strict";t(2)},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(3),t(4),t(5),t(6),t(7),t(8),t(9),t(10),t(11),t(12),t(13),t(14),t(15),t(16),t(17),t(18),t(19),t(20),t(21),t(22),t(23),t(24),t(25),t(26),t(27),t(28),t(29),t(30),t(31)},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({AElig:"\xc6",AMP:"&",Aacute:"\xc1",Abreve:"\u0102",Acirc:"\xc2",Acy:"\u0410",Agrave:"\xc0",Alpha:"\u0391",Amacr:"\u0100",And:"\u2a53",Aogon:"\u0104",Aring:"\xc5",Assign:"\u2254",Atilde:"\xc3",Auml:"\xc4",aacute:"\xe1",abreve:"\u0103",ac:"\u223e",acE:"\u223e\u0333",acd:"\u223f",acirc:"\xe2",acy:"\u0430",aelig:"\xe6",af:"\u2061",agrave:"\xe0",alefsym:"\u2135",amacr:"\u0101",andand:"\u2a55",andd:"\u2a5c",andslope:"\u2a58",andv:"\u2a5a",ange:"\u29a4",angle:"\u2220",angmsdaa:"\u29a8",angmsdab:"\u29a9",angmsdac:"\u29aa",angmsdad:"\u29ab",angmsdae:"\u29ac",angmsdaf:"\u29ad",angmsdag:"\u29ae",angmsdah:"\u29af",angrt:"\u221f",angrtvb:"\u22be",angrtvbd:"\u299d",angst:"\xc5",angzarr:"\u237c",aogon:"\u0105",ap:"\u2248",apE:"\u2a70",apacir:"\u2a6f",apid:"\u224b",apos:"'",approx:"\u2248",approxeq:"\u224a",aring:"\xe5",ast:"*",asymp:"\u2248",asympeq:"\u224d",atilde:"\xe3",auml:"\xe4",awconint:"\u2233",awint:"\u2a11"},"a")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({Barv:"\u2ae7",Barwed:"\u2306",Bcy:"\u0411",Bernoullis:"\u212c",Beta:"\u0392",Bumpeq:"\u224e",bNot:"\u2aed",backcong:"\u224c",backepsilon:"\u03f6",barvee:"\u22bd",barwed:"\u2305",barwedge:"\u2305",bbrk:"\u23b5",bbrktbrk:"\u23b6",bcong:"\u224c",bcy:"\u0431",bdquo:"\u201e",becaus:"\u2235",because:"\u2235",bemptyv:"\u29b0",bepsi:"\u03f6",bernou:"\u212c",bigcap:"\u22c2",bigcup:"\u22c3",bigvee:"\u22c1",bigwedge:"\u22c0",bkarow:"\u290d",blacksquare:"\u25aa",blacktriangleright:"\u25b8",blank:"\u2423",blk12:"\u2592",blk14:"\u2591",blk34:"\u2593",block:"\u2588",bne:"=\u20e5",bnequiv:"\u2261\u20e5",bnot:"\u2310",bot:"\u22a5",bottom:"\u22a5",boxDL:"\u2557",boxDR:"\u2554",boxDl:"\u2556",boxDr:"\u2553",boxH:"\u2550",boxHD:"\u2566",boxHU:"\u2569",boxHd:"\u2564",boxHu:"\u2567",boxUL:"\u255d",boxUR:"\u255a",boxUl:"\u255c",boxUr:"\u2559",boxV:"\u2551",boxVH:"\u256c",boxVL:"\u2563",boxVR:"\u2560",boxVh:"\u256b",boxVl:"\u2562",boxVr:"\u255f",boxbox:"\u29c9",boxdL:"\u2555",boxdR:"\u2552",boxh:"\u2500",boxhD:"\u2565",boxhU:"\u2568",boxhd:"\u252c",boxhu:"\u2534",boxuL:"\u255b",boxuR:"\u2558",boxv:"\u2502",boxvH:"\u256a",boxvL:"\u2561",boxvR:"\u255e",boxvh:"\u253c",boxvl:"\u2524",boxvr:"\u251c",bprime:"\u2035",breve:"\u02d8",brvbar:"\xa6",bsemi:"\u204f",bsim:"\u223d",bsime:"\u22cd",bsolb:"\u29c5",bsolhsub:"\u27c8",bullet:"\u2022",bump:"\u224e",bumpE:"\u2aae",bumpe:"\u224f",bumpeq:"\u224f"},"b")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({CHcy:"\u0427",COPY:"\xa9",Cacute:"\u0106",CapitalDifferentialD:"\u2145",Cayleys:"\u212d",Ccaron:"\u010c",Ccedil:"\xc7",Ccirc:"\u0108",Cconint:"\u2230",Cdot:"\u010a",Cedilla:"\xb8",Chi:"\u03a7",ClockwiseContourIntegral:"\u2232",CloseCurlyDoubleQuote:"\u201d",CloseCurlyQuote:"\u2019",Colon:"\u2237",Colone:"\u2a74",Conint:"\u222f",CounterClockwiseContourIntegral:"\u2233",cacute:"\u0107",capand:"\u2a44",capbrcup:"\u2a49",capcap:"\u2a4b",capcup:"\u2a47",capdot:"\u2a40",caps:"\u2229\ufe00",caret:"\u2041",caron:"\u02c7",ccaps:"\u2a4d",ccaron:"\u010d",ccedil:"\xe7",ccirc:"\u0109",ccups:"\u2a4c",ccupssm:"\u2a50",cdot:"\u010b",cedil:"\xb8",cemptyv:"\u29b2",cent:"\xa2",centerdot:"\xb7",chcy:"\u0447",checkmark:"\u2713",cir:"\u25cb",cirE:"\u29c3",cire:"\u2257",cirfnint:"\u2a10",cirmid:"\u2aef",cirscir:"\u29c2",clubsuit:"\u2663",colone:"\u2254",coloneq:"\u2254",comma:",",commat:"@",compfn:"\u2218",complement:"\u2201",complexes:"\u2102",cong:"\u2245",congdot:"\u2a6d",conint:"\u222e",coprod:"\u2210",copy:"\xa9",copysr:"\u2117",crarr:"\u21b5",cross:"\u2717",csub:"\u2acf",csube:"\u2ad1",csup:"\u2ad0",csupe:"\u2ad2",cudarrl:"\u2938",cudarrr:"\u2935",cularrp:"\u293d",cupbrcap:"\u2a48",cupcap:"\u2a46",cupcup:"\u2a4a",cupdot:"\u228d",cupor:"\u2a45",cups:"\u222a\ufe00",curarrm:"\u293c",curlyeqprec:"\u22de",curlyeqsucc:"\u22df",curren:"\xa4",curvearrowleft:"\u21b6",curvearrowright:"\u21b7",cuvee:"\u22ce",cuwed:"\u22cf",cwconint:"\u2232",cwint:"\u2231",cylcty:"\u232d"},"c")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({DD:"\u2145",DDotrahd:"\u2911",DJcy:"\u0402",DScy:"\u0405",DZcy:"\u040f",Darr:"\u21a1",Dashv:"\u2ae4",Dcaron:"\u010e",Dcy:"\u0414",DiacriticalAcute:"\xb4",DiacriticalDot:"\u02d9",DiacriticalDoubleAcute:"\u02dd",DiacriticalGrave:"`",DiacriticalTilde:"\u02dc",Dot:"\xa8",DotDot:"\u20dc",DoubleContourIntegral:"\u222f",DoubleDownArrow:"\u21d3",DoubleLeftArrow:"\u21d0",DoubleLeftRightArrow:"\u21d4",DoubleLeftTee:"\u2ae4",DoubleLongLeftArrow:"\u27f8",DoubleLongLeftRightArrow:"\u27fa",DoubleLongRightArrow:"\u27f9",DoubleRightArrow:"\u21d2",DoubleUpArrow:"\u21d1",DoubleUpDownArrow:"\u21d5",DownArrowBar:"\u2913",DownArrowUpArrow:"\u21f5",DownBreve:"\u0311",DownLeftRightVector:"\u2950",DownLeftTeeVector:"\u295e",DownLeftVectorBar:"\u2956",DownRightTeeVector:"\u295f",DownRightVectorBar:"\u2957",DownTeeArrow:"\u21a7",Dstrok:"\u0110",dArr:"\u21d3",dHar:"\u2965",darr:"\u2193",dash:"\u2010",dashv:"\u22a3",dbkarow:"\u290f",dblac:"\u02dd",dcaron:"\u010f",dcy:"\u0434",dd:"\u2146",ddagger:"\u2021",ddotseq:"\u2a77",demptyv:"\u29b1",dfisht:"\u297f",dharl:"\u21c3",dharr:"\u21c2",diam:"\u22c4",diamond:"\u22c4",diamondsuit:"\u2666",diams:"\u2666",die:"\xa8",disin:"\u22f2",divide:"\xf7",divonx:"\u22c7",djcy:"\u0452",dlcorn:"\u231e",dlcrop:"\u230d",dollar:"$",doteq:"\u2250",dotminus:"\u2238",doublebarwedge:"\u2306",downarrow:"\u2193",downdownarrows:"\u21ca",downharpoonleft:"\u21c3",downharpoonright:"\u21c2",drbkarow:"\u2910",drcorn:"\u231f",drcrop:"\u230c",dscy:"\u0455",dsol:"\u29f6",dstrok:"\u0111",dtri:"\u25bf",dtrif:"\u25be",duarr:"\u21f5",duhar:"\u296f",dwangle:"\u29a6",dzcy:"\u045f",dzigrarr:"\u27ff"},"d")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({ENG:"\u014a",ETH:"\xd0",Eacute:"\xc9",Ecaron:"\u011a",Ecirc:"\xca",Ecy:"\u042d",Edot:"\u0116",Egrave:"\xc8",Emacr:"\u0112",EmptySmallSquare:"\u25fb",EmptyVerySmallSquare:"\u25ab",Eogon:"\u0118",Epsilon:"\u0395",Equal:"\u2a75",Esim:"\u2a73",Eta:"\u0397",Euml:"\xcb",eDDot:"\u2a77",eDot:"\u2251",eacute:"\xe9",easter:"\u2a6e",ecaron:"\u011b",ecirc:"\xea",ecolon:"\u2255",ecy:"\u044d",edot:"\u0117",ee:"\u2147",eg:"\u2a9a",egrave:"\xe8",egsdot:"\u2a98",el:"\u2a99",elinters:"\u23e7",elsdot:"\u2a97",emacr:"\u0113",emptyset:"\u2205",emptyv:"\u2205",emsp:"\u2003",emsp13:"\u2004",emsp14:"\u2005",eng:"\u014b",ensp:"\u2002",eogon:"\u0119",epar:"\u22d5",eparsl:"\u29e3",eplus:"\u2a71",epsilon:"\u03b5",eqcirc:"\u2256",eqcolon:"\u2255",eqsim:"\u2242",eqslantgtr:"\u2a96",eqslantless:"\u2a95",equals:"=",equest:"\u225f",equiv:"\u2261",equivDD:"\u2a78",eqvparsl:"\u29e5",erarr:"\u2971",esdot:"\u2250",esim:"\u2242",euml:"\xeb",euro:"\u20ac",excl:"!",exist:"\u2203",expectation:"\u2130",exponentiale:"\u2147"},"e")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({Fcy:"\u0424",FilledSmallSquare:"\u25fc",Fouriertrf:"\u2131",fallingdotseq:"\u2252",fcy:"\u0444",female:"\u2640",ffilig:"\ufb03",fflig:"\ufb00",ffllig:"\ufb04",filig:"\ufb01",fjlig:"fj",fllig:"\ufb02",fltns:"\u25b1",fnof:"\u0192",forall:"\u2200",forkv:"\u2ad9",fpartint:"\u2a0d",frac12:"\xbd",frac13:"\u2153",frac14:"\xbc",frac15:"\u2155",frac16:"\u2159",frac18:"\u215b",frac23:"\u2154",frac25:"\u2156",frac34:"\xbe",frac35:"\u2157",frac38:"\u215c",frac45:"\u2158",frac56:"\u215a",frac58:"\u215d",frac78:"\u215e",frasl:"\u2044"},"f")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({GJcy:"\u0403",GT:">",Gammad:"\u03dc",Gbreve:"\u011e",Gcedil:"\u0122",Gcirc:"\u011c",Gcy:"\u0413",Gdot:"\u0120",GreaterGreater:"\u2aa2",Gt:"\u226b",gE:"\u2267",gacute:"\u01f5",gammad:"\u03dd",gbreve:"\u011f",gcirc:"\u011d",gcy:"\u0433",gdot:"\u0121",ge:"\u2265",gel:"\u22db",geq:"\u2265",geqq:"\u2267",geqslant:"\u2a7e",ges:"\u2a7e",gescc:"\u2aa9",gesdot:"\u2a80",gesdoto:"\u2a82",gesdotol:"\u2a84",gesl:"\u22db\ufe00",gesles:"\u2a94",gg:"\u226b",ggg:"\u22d9",gjcy:"\u0453",gl:"\u2277",glE:"\u2a92",gla:"\u2aa5",glj:"\u2aa4",gnapprox:"\u2a8a",gneq:"\u2a88",gneqq:"\u2269",grave:"`",gsim:"\u2273",gsime:"\u2a8e",gsiml:"\u2a90",gtcc:"\u2aa7",gtcir:"\u2a7a",gtlPar:"\u2995",gtquest:"\u2a7c",gtrapprox:"\u2a86",gtrarr:"\u2978",gtrdot:"\u22d7",gtreqless:"\u22db",gtreqqless:"\u2a8c",gtrless:"\u2277",gtrsim:"\u2273",gvertneqq:"\u2269\ufe00",gvnE:"\u2269\ufe00"},"g")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({HARDcy:"\u042a",Hcirc:"\u0124",HilbertSpace:"\u210b",HorizontalLine:"\u2500",Hstrok:"\u0126",hArr:"\u21d4",hairsp:"\u200a",half:"\xbd",hamilt:"\u210b",hardcy:"\u044a",harr:"\u2194",harrcir:"\u2948",hcirc:"\u0125",hearts:"\u2665",heartsuit:"\u2665",hercon:"\u22b9",hksearow:"\u2925",hkswarow:"\u2926",hoarr:"\u21ff",homtht:"\u223b",horbar:"\u2015",hslash:"\u210f",hstrok:"\u0127",hybull:"\u2043",hyphen:"\u2010"},"h")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({IEcy:"\u0415",IJlig:"\u0132",IOcy:"\u0401",Iacute:"\xcd",Icirc:"\xce",Icy:"\u0418",Idot:"\u0130",Igrave:"\xcc",Imacr:"\u012a",Implies:"\u21d2",Int:"\u222c",Iogon:"\u012e",Iota:"\u0399",Itilde:"\u0128",Iukcy:"\u0406",Iuml:"\xcf",iacute:"\xed",ic:"\u2063",icirc:"\xee",icy:"\u0438",iecy:"\u0435",iexcl:"\xa1",iff:"\u21d4",igrave:"\xec",ii:"\u2148",iiiint:"\u2a0c",iiint:"\u222d",iinfin:"\u29dc",iiota:"\u2129",ijlig:"\u0133",imacr:"\u012b",image:"\u2111",imagline:"\u2110",imagpart:"\u2111",imof:"\u22b7",imped:"\u01b5",in:"\u2208",incare:"\u2105",infintie:"\u29dd",inodot:"\u0131",int:"\u222b",integers:"\u2124",intercal:"\u22ba",intlarhk:"\u2a17",intprod:"\u2a3c",iocy:"\u0451",iogon:"\u012f",iprod:"\u2a3c",iquest:"\xbf",isin:"\u2208",isinE:"\u22f9",isindot:"\u22f5",isins:"\u22f4",isinsv:"\u22f3",isinv:"\u2208",it:"\u2062",itilde:"\u0129",iukcy:"\u0456",iuml:"\xef"},"i")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({Jcirc:"\u0134",Jcy:"\u0419",Jsercy:"\u0408",Jukcy:"\u0404",jcirc:"\u0135",jcy:"\u0439",jsercy:"\u0458",jukcy:"\u0454"},"j")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({KHcy:"\u0425",KJcy:"\u040c",Kappa:"\u039a",Kcedil:"\u0136",Kcy:"\u041a",kcedil:"\u0137",kcy:"\u043a",kgreen:"\u0138",khcy:"\u0445",kjcy:"\u045c"},"k")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({LJcy:"\u0409",LT:"<",Lacute:"\u0139",Lang:"\u27ea",Laplacetrf:"\u2112",Lcaron:"\u013d",Lcedil:"\u013b",Lcy:"\u041b",LeftArrowBar:"\u21e4",LeftDoubleBracket:"\u27e6",LeftDownTeeVector:"\u2961",LeftDownVectorBar:"\u2959",LeftRightVector:"\u294e",LeftTeeArrow:"\u21a4",LeftTeeVector:"\u295a",LeftTriangleBar:"\u29cf",LeftUpDownVector:"\u2951",LeftUpTeeVector:"\u2960",LeftUpVectorBar:"\u2958",LeftVectorBar:"\u2952",LessLess:"\u2aa1",Lmidot:"\u013f",LowerLeftArrow:"\u2199",LowerRightArrow:"\u2198",Lstrok:"\u0141",Lt:"\u226a",lAarr:"\u21da",lArr:"\u21d0",lAtail:"\u291b",lBarr:"\u290e",lE:"\u2266",lHar:"\u2962",lacute:"\u013a",laemptyv:"\u29b4",lagran:"\u2112",lang:"\u27e8",langd:"\u2991",langle:"\u27e8",laquo:"\xab",larr:"\u2190",larrb:"\u21e4",larrbfs:"\u291f",larrfs:"\u291d",larrhk:"\u21a9",larrpl:"\u2939",larrsim:"\u2973",lat:"\u2aab",latail:"\u2919",late:"\u2aad",lates:"\u2aad\ufe00",lbarr:"\u290c",lbbrk:"\u2772",lbrke:"\u298b",lbrksld:"\u298f",lbrkslu:"\u298d",lcaron:"\u013e",lcedil:"\u013c",lceil:"\u2308",lcub:"{",lcy:"\u043b",ldca:"\u2936",ldquo:"\u201c",ldquor:"\u201e",ldrdhar:"\u2967",ldrushar:"\u294b",ldsh:"\u21b2",leftarrow:"\u2190",leftarrowtail:"\u21a2",leftharpoondown:"\u21bd",leftharpoonup:"\u21bc",leftrightarrow:"\u2194",leftrightarrows:"\u21c6",leftrightharpoons:"\u21cb",leftrightsquigarrow:"\u21ad",leg:"\u22da",leq:"\u2264",leqq:"\u2266",leqslant:"\u2a7d",les:"\u2a7d",lescc:"\u2aa8",lesdot:"\u2a7f",lesdoto:"\u2a81",lesdotor:"\u2a83",lesg:"\u22da\ufe00",lesges:"\u2a93",lessapprox:"\u2a85",lesseqgtr:"\u22da",lesseqqgtr:"\u2a8b",lessgtr:"\u2276",lesssim:"\u2272",lfisht:"\u297c",lfloor:"\u230a",lg:"\u2276",lgE:"\u2a91",lhard:"\u21bd",lharu:"\u21bc",lharul:"\u296a",lhblk:"\u2584",ljcy:"\u0459",ll:"\u226a",llarr:"\u21c7",llcorner:"\u231e",llhard:"\u296b",lltri:"\u25fa",lmidot:"\u0140",lmoustache:"\u23b0",lnapprox:"\u2a89",lneq:"\u2a87",lneqq:"\u2268",loang:"\u27ec",loarr:"\u21fd",lobrk:"\u27e6",longleftarrow:"\u27f5",longleftrightarrow:"\u27f7",longrightarrow:"\u27f6",looparrowleft:"\u21ab",lopar:"\u2985",loplus:"\u2a2d",lotimes:"\u2a34",lowbar:"_",lozenge:"\u25ca",lozf:"\u29eb",lpar:"(",lparlt:"\u2993",lrarr:"\u21c6",lrcorner:"\u231f",lrhar:"\u21cb",lrhard:"\u296d",lrm:"\u200e",lrtri:"\u22bf",lsaquo:"\u2039",lsh:"\u21b0",lsim:"\u2272",lsime:"\u2a8d",lsimg:"\u2a8f",lsqb:"[",lsquo:"\u2018",lsquor:"\u201a",lstrok:"\u0142",ltcc:"\u2aa6",ltcir:"\u2a79",ltdot:"\u22d6",lthree:"\u22cb",ltlarr:"\u2976",ltquest:"\u2a7b",ltrPar:"\u2996",ltrie:"\u22b4",ltrif:"\u25c2",lurdshar:"\u294a",luruhar:"\u2966",lvertneqq:"\u2268\ufe00",lvnE:"\u2268\ufe00"},"l")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({Map:"\u2905",Mcy:"\u041c",MediumSpace:"\u205f",Mellintrf:"\u2133",Mu:"\u039c",mDDot:"\u223a",male:"\u2642",maltese:"\u2720",map:"\u21a6",mapsto:"\u21a6",mapstodown:"\u21a7",mapstoleft:"\u21a4",mapstoup:"\u21a5",marker:"\u25ae",mcomma:"\u2a29",mcy:"\u043c",mdash:"\u2014",measuredangle:"\u2221",micro:"\xb5",mid:"\u2223",midast:"*",midcir:"\u2af0",middot:"\xb7",minus:"\u2212",minusb:"\u229f",minusd:"\u2238",minusdu:"\u2a2a",mlcp:"\u2adb",mldr:"\u2026",mnplus:"\u2213",models:"\u22a7",mp:"\u2213",mstpos:"\u223e",mumap:"\u22b8"},"m")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({NJcy:"\u040a",Nacute:"\u0143",Ncaron:"\u0147",Ncedil:"\u0145",Ncy:"\u041d",NegativeMediumSpace:"\u200b",NegativeThickSpace:"\u200b",NegativeThinSpace:"\u200b",NegativeVeryThinSpace:"\u200b",NewLine:"\n",NoBreak:"\u2060",NonBreakingSpace:"\xa0",Not:"\u2aec",NotCongruent:"\u2262",NotCupCap:"\u226d",NotEqualTilde:"\u2242\u0338",NotGreaterFullEqual:"\u2267\u0338",NotGreaterGreater:"\u226b\u0338",NotGreaterLess:"\u2279",NotGreaterSlantEqual:"\u2a7e\u0338",NotGreaterTilde:"\u2275",NotHumpDownHump:"\u224e\u0338",NotHumpEqual:"\u224f\u0338",NotLeftTriangleBar:"\u29cf\u0338",NotLessGreater:"\u2278",NotLessLess:"\u226a\u0338",NotLessSlantEqual:"\u2a7d\u0338",NotLessTilde:"\u2274",NotNestedGreaterGreater:"\u2aa2\u0338",NotNestedLessLess:"\u2aa1\u0338",NotPrecedesEqual:"\u2aaf\u0338",NotReverseElement:"\u220c",NotRightTriangleBar:"\u29d0\u0338",NotSquareSubset:"\u228f\u0338",NotSquareSubsetEqual:"\u22e2",NotSquareSuperset:"\u2290\u0338",NotSquareSupersetEqual:"\u22e3",NotSubset:"\u2282\u20d2",NotSucceedsEqual:"\u2ab0\u0338",NotSucceedsTilde:"\u227f\u0338",NotSuperset:"\u2283\u20d2",NotTildeEqual:"\u2244",NotTildeFullEqual:"\u2247",NotTildeTilde:"\u2249",Ntilde:"\xd1",Nu:"\u039d",nGg:"\u22d9\u0338",nGt:"\u226b\u20d2",nGtv:"\u226b\u0338",nLl:"\u22d8\u0338",nLt:"\u226a\u20d2",nLtv:"\u226a\u0338",nabla:"\u2207",nacute:"\u0144",nang:"\u2220\u20d2",nap:"\u2249",napE:"\u2a70\u0338",napid:"\u224b\u0338",napos:"\u0149",napprox:"\u2249",natural:"\u266e",naturals:"\u2115",nbsp:"\xa0",nbump:"\u224e\u0338",nbumpe:"\u224f\u0338",ncap:"\u2a43",ncaron:"\u0148",ncedil:"\u0146",ncong:"\u2247",ncongdot:"\u2a6d\u0338",ncup:"\u2a42",ncy:"\u043d",ndash:"\u2013",ne:"\u2260",neArr:"\u21d7",nearhk:"\u2924",nearrow:"\u2197",nedot:"\u2250\u0338",nequiv:"\u2262",nesear:"\u2928",nesim:"\u2242\u0338",nexist:"\u2204",nexists:"\u2204",ngE:"\u2267\u0338",nge:"\u2271",ngeq:"\u2271",ngeqq:"\u2267\u0338",ngeqslant:"\u2a7e\u0338",nges:"\u2a7e\u0338",ngsim:"\u2275",ngt:"\u226f",ngtr:"\u226f",nhArr:"\u21ce",nhpar:"\u2af2",ni:"\u220b",nis:"\u22fc",nisd:"\u22fa",niv:"\u220b",njcy:"\u045a",nlArr:"\u21cd",nlE:"\u2266\u0338",nldr:"\u2025",nle:"\u2270",nleftarrow:"\u219a",nleftrightarrow:"\u21ae",nleq:"\u2270",nleqq:"\u2266\u0338",nleqslant:"\u2a7d\u0338",nles:"\u2a7d\u0338",nless:"\u226e",nlsim:"\u2274",nlt:"\u226e",nltri:"\u22ea",nltrie:"\u22ec",nmid:"\u2224",notin:"\u2209",notinE:"\u22f9\u0338",notindot:"\u22f5\u0338",notinva:"\u2209",notinvb:"\u22f7",notinvc:"\u22f6",notni:"\u220c",notniva:"\u220c",notnivb:"\u22fe",notnivc:"\u22fd",npar:"\u2226",nparallel:"\u2226",nparsl:"\u2afd\u20e5",npart:"\u2202\u0338",npolint:"\u2a14",npr:"\u2280",nprcue:"\u22e0",npre:"\u2aaf\u0338",nprec:"\u2280",npreceq:"\u2aaf\u0338",nrArr:"\u21cf",nrarrc:"\u2933\u0338",nrarrw:"\u219d\u0338",nrightarrow:"\u219b",nrtri:"\u22eb",nrtrie:"\u22ed",nsc:"\u2281",nsccue:"\u22e1",nsce:"\u2ab0\u0338",nshortmid:"\u2224",nshortparallel:"\u2226",nsim:"\u2241",nsime:"\u2244",nsimeq:"\u2244",nsmid:"\u2224",nspar:"\u2226",nsqsube:"\u22e2",nsqsupe:"\u22e3",nsub:"\u2284",nsubE:"\u2ac5\u0338",nsube:"\u2288",nsubset:"\u2282\u20d2",nsubseteq:"\u2288",nsubseteqq:"\u2ac5\u0338",nsucc:"\u2281",nsucceq:"\u2ab0\u0338",nsup:"\u2285",nsupE:"\u2ac6\u0338",nsupe:"\u2289",nsupset:"\u2283\u20d2",nsupseteq:"\u2289",nsupseteqq:"\u2ac6\u0338",ntgl:"\u2279",ntilde:"\xf1",ntlg:"\u2278",ntriangleleft:"\u22ea",ntrianglelefteq:"\u22ec",ntriangleright:"\u22eb",ntrianglerighteq:"\u22ed",num:"#",numero:"\u2116",numsp:"\u2007",nvHarr:"\u2904",nvap:"\u224d\u20d2",nvge:"\u2265\u20d2",nvgt:">\u20d2",nvinfin:"\u29de",nvlArr:"\u2902",nvle:"\u2264\u20d2",nvlt:"<\u20d2",nvltrie:"\u22b4\u20d2",nvrArr:"\u2903",nvrtrie:"\u22b5\u20d2",nvsim:"\u223c\u20d2",nwArr:"\u21d6",nwarhk:"\u2923",nwarrow:"\u2196",nwnear:"\u2927"},"n")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({OElig:"\u0152",Oacute:"\xd3",Ocirc:"\xd4",Ocy:"\u041e",Odblac:"\u0150",Ograve:"\xd2",Omacr:"\u014c",Omicron:"\u039f",OpenCurlyDoubleQuote:"\u201c",OpenCurlyQuote:"\u2018",Or:"\u2a54",Oslash:"\xd8",Otilde:"\xd5",Otimes:"\u2a37",Ouml:"\xd6",OverBracket:"\u23b4",OverParenthesis:"\u23dc",oS:"\u24c8",oacute:"\xf3",oast:"\u229b",ocir:"\u229a",ocirc:"\xf4",ocy:"\u043e",odash:"\u229d",odblac:"\u0151",odiv:"\u2a38",odot:"\u2299",odsold:"\u29bc",oelig:"\u0153",ofcir:"\u29bf",ogon:"\u02db",ograve:"\xf2",ogt:"\u29c1",ohbar:"\u29b5",ohm:"\u03a9",oint:"\u222e",olarr:"\u21ba",olcir:"\u29be",olcross:"\u29bb",oline:"\u203e",olt:"\u29c0",omacr:"\u014d",omid:"\u29b6",ominus:"\u2296",opar:"\u29b7",operp:"\u29b9",oplus:"\u2295",orarr:"\u21bb",ord:"\u2a5d",order:"\u2134",orderof:"\u2134",ordf:"\xaa",ordm:"\xba",origof:"\u22b6",oror:"\u2a56",orslope:"\u2a57",orv:"\u2a5b",oslash:"\xf8",otilde:"\xf5",otimes:"\u2297",otimesas:"\u2a36",ouml:"\xf6",ovbar:"\u233d"},"o")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({Pcy:"\u041f",Poincareplane:"\u210c",Pr:"\u2abb",Prime:"\u2033",Proportion:"\u2237",par:"\u2225",para:"\xb6",parallel:"\u2225",parsim:"\u2af3",parsl:"\u2afd",part:"\u2202",pcy:"\u043f",percnt:"%",permil:"\u2030",perp:"\u22a5",pertenk:"\u2031",phmmat:"\u2133",phone:"\u260e",pitchfork:"\u22d4",planck:"\u210f",planckh:"\u210e",plankv:"\u210f",plus:"+",plusacir:"\u2a23",plusb:"\u229e",pluscir:"\u2a22",plusdo:"\u2214",plusdu:"\u2a25",pluse:"\u2a72",plusmn:"\xb1",plussim:"\u2a26",plustwo:"\u2a27",pm:"\xb1",pointint:"\u2a15",pound:"\xa3",pr:"\u227a",prE:"\u2ab3",prcue:"\u227c",pre:"\u2aaf",prec:"\u227a",precapprox:"\u2ab7",preccurlyeq:"\u227c",preceq:"\u2aaf",precsim:"\u227e",primes:"\u2119",prnE:"\u2ab5",prnap:"\u2ab9",prnsim:"\u22e8",prod:"\u220f",profalar:"\u232e",profline:"\u2312",profsurf:"\u2313",prop:"\u221d",propto:"\u221d",prsim:"\u227e",prurel:"\u22b0",puncsp:"\u2008"},"p")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({QUOT:'"',qint:"\u2a0c",qprime:"\u2057",quaternions:"\u210d",quatint:"\u2a16",quest:"?",questeq:"\u225f"},"q")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({RBarr:"\u2910",REG:"\xae",Racute:"\u0154",Rang:"\u27eb",Rarrtl:"\u2916",Rcaron:"\u0158",Rcedil:"\u0156",Rcy:"\u0420",ReverseElement:"\u220b",ReverseUpEquilibrium:"\u296f",Rho:"\u03a1",RightArrowBar:"\u21e5",RightDoubleBracket:"\u27e7",RightDownTeeVector:"\u295d",RightDownVectorBar:"\u2955",RightTeeVector:"\u295b",RightTriangleBar:"\u29d0",RightUpDownVector:"\u294f",RightUpTeeVector:"\u295c",RightUpVectorBar:"\u2954",RightVectorBar:"\u2953",RoundImplies:"\u2970",RuleDelayed:"\u29f4",rAarr:"\u21db",rArr:"\u21d2",rAtail:"\u291c",rBarr:"\u290f",rHar:"\u2964",race:"\u223d\u0331",racute:"\u0155",radic:"\u221a",raemptyv:"\u29b3",rang:"\u27e9",rangd:"\u2992",range:"\u29a5",rangle:"\u27e9",raquo:"\xbb",rarr:"\u2192",rarrap:"\u2975",rarrb:"\u21e5",rarrbfs:"\u2920",rarrc:"\u2933",rarrfs:"\u291e",rarrhk:"\u21aa",rarrlp:"\u21ac",rarrpl:"\u2945",rarrsim:"\u2974",rarrw:"\u219d",ratail:"\u291a",ratio:"\u2236",rationals:"\u211a",rbarr:"\u290d",rbbrk:"\u2773",rbrke:"\u298c",rbrksld:"\u298e",rbrkslu:"\u2990",rcaron:"\u0159",rcedil:"\u0157",rceil:"\u2309",rcub:"}",rcy:"\u0440",rdca:"\u2937",rdldhar:"\u2969",rdquo:"\u201d",rdquor:"\u201d",rdsh:"\u21b3",real:"\u211c",realine:"\u211b",realpart:"\u211c",reals:"\u211d",rect:"\u25ad",reg:"\xae",rfisht:"\u297d",rfloor:"\u230b",rhard:"\u21c1",rharu:"\u21c0",rharul:"\u296c",rightarrow:"\u2192",rightarrowtail:"\u21a3",rightharpoondown:"\u21c1",rightharpoonup:"\u21c0",rightleftarrows:"\u21c4",rightleftharpoons:"\u21cc",rightsquigarrow:"\u219d",risingdotseq:"\u2253",rlarr:"\u21c4",rlhar:"\u21cc",rlm:"\u200f",rmoustache:"\u23b1",rnmid:"\u2aee",roang:"\u27ed",roarr:"\u21fe",robrk:"\u27e7",ropar:"\u2986",roplus:"\u2a2e",rotimes:"\u2a35",rpar:")",rpargt:"\u2994",rppolint:"\u2a12",rrarr:"\u21c9",rsaquo:"\u203a",rsh:"\u21b1",rsqb:"]",rsquo:"\u2019",rsquor:"\u2019",rthree:"\u22cc",rtrie:"\u22b5",rtrif:"\u25b8",rtriltri:"\u29ce",ruluhar:"\u2968",rx:"\u211e"},"r")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({SHCHcy:"\u0429",SHcy:"\u0428",SOFTcy:"\u042c",Sacute:"\u015a",Sc:"\u2abc",Scaron:"\u0160",Scedil:"\u015e",Scirc:"\u015c",Scy:"\u0421",ShortDownArrow:"\u2193",ShortLeftArrow:"\u2190",ShortRightArrow:"\u2192",ShortUpArrow:"\u2191",Sub:"\u22d0",Sup:"\u22d1",sacute:"\u015b",sbquo:"\u201a",sc:"\u227b",scE:"\u2ab4",scaron:"\u0161",sccue:"\u227d",sce:"\u2ab0",scedil:"\u015f",scirc:"\u015d",scpolint:"\u2a13",scsim:"\u227f",scy:"\u0441",sdotb:"\u22a1",sdote:"\u2a66",seArr:"\u21d8",searhk:"\u2925",searrow:"\u2198",semi:";",seswar:"\u2929",setminus:"\u2216",setmn:"\u2216",sext:"\u2736",sfrown:"\u2322",shchcy:"\u0449",shcy:"\u0448",shortmid:"\u2223",shortparallel:"\u2225",shy:"\xad",sigmaf:"\u03c2",sim:"\u223c",simdot:"\u2a6a",sime:"\u2243",simeq:"\u2243",simg:"\u2a9e",simgE:"\u2aa0",siml:"\u2a9d",simlE:"\u2a9f",simplus:"\u2a24",simrarr:"\u2972",slarr:"\u2190",smallsetminus:"\u2216",smashp:"\u2a33",smeparsl:"\u29e4",smid:"\u2223",smt:"\u2aaa",smte:"\u2aac",smtes:"\u2aac\ufe00",softcy:"\u044c",sol:"/",solb:"\u29c4",solbar:"\u233f",spadesuit:"\u2660",spar:"\u2225",sqcap:"\u2293",sqcaps:"\u2293\ufe00",sqcup:"\u2294",sqcups:"\u2294\ufe00",sqsub:"\u228f",sqsube:"\u2291",sqsubset:"\u228f",sqsubseteq:"\u2291",sqsup:"\u2290",sqsupe:"\u2292",sqsupset:"\u2290",sqsupseteq:"\u2292",squ:"\u25a1",square:"\u25a1",squarf:"\u25aa",squf:"\u25aa",srarr:"\u2192",ssetmn:"\u2216",ssmile:"\u2323",sstarf:"\u22c6",star:"\u2606",starf:"\u2605",straightepsilon:"\u03f5",straightphi:"\u03d5",strns:"\xaf",subdot:"\u2abd",sube:"\u2286",subedot:"\u2ac3",submult:"\u2ac1",subplus:"\u2abf",subrarr:"\u2979",subset:"\u2282",subseteq:"\u2286",subseteqq:"\u2ac5",subsetneq:"\u228a",subsetneqq:"\u2acb",subsim:"\u2ac7",subsub:"\u2ad5",subsup:"\u2ad3",succ:"\u227b",succapprox:"\u2ab8",succcurlyeq:"\u227d",succeq:"\u2ab0",succnapprox:"\u2aba",succneqq:"\u2ab6",succnsim:"\u22e9",succsim:"\u227f",sum:"\u2211",sung:"\u266a",sup:"\u2283",sup1:"\xb9",sup2:"\xb2",sup3:"\xb3",supdot:"\u2abe",supdsub:"\u2ad8",supe:"\u2287",supedot:"\u2ac4",suphsol:"\u27c9",suphsub:"\u2ad7",suplarr:"\u297b",supmult:"\u2ac2",supplus:"\u2ac0",supset:"\u2283",supseteq:"\u2287",supseteqq:"\u2ac6",supsetneq:"\u228b",supsetneqq:"\u2acc",supsim:"\u2ac8",supsub:"\u2ad4",supsup:"\u2ad6",swArr:"\u21d9",swarhk:"\u2926",swarrow:"\u2199",swnwar:"\u292a",szlig:"\xdf"},"s")},function(r,e,t){"use strict";Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),t(0).add({THORN:"\xde",TRADE:"\u2122",TSHcy:"\u040b",TScy:"\u0426",Tab:"\t",Tau:"\u03a4",Tcaron:"\u0164",Tcedil:"\u0162",Tcy:"\u0422",ThickSpace:"\u205f\u200a",ThinSpace:"